Katalog lociranih zemljotresa-tekući mesec

Vreme dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena. Oznake predstavljaju: "Lat"- geografska širina, "Lon" - geografska dužina, "Err" - greška, "H" -dubina hipocentra u kilometrima, "I" intezitet po tzv. "Merkalijevoj skali", a "ML" je magnituda po Rihteru.

Tekući mesec Prethodni mesec Karta dogodjenih zemljotresa Naslovna strana
Datum Vreme Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Region/Google karta
2017/12/16 19:15:57.4 1.5 41.010 +/-3.918 24.784 +/-4.118 3
2.3 III Grčka
2017/12/16 16:57:09.4 1.9 33.989 +/-8.737 25.133 +/-12.033 10
4.7 Grčka
2017/12/16 12:48:52.1 0.6 43.185 +/-2.162 17.742 +/-2.346 2
2.7 III-IV BiH
2017/12/16 10:34:51.1 2.4 36.207 +/-11.028 21.129 +/-31.415 0
3.8 V-VI Grčka
2017/12/15 07:34:47.7 0.3 44.296 +/-1.339 20.965 +/-1.100 2
2.1 III Velika Plana
2017/12/15 03:40:00.6 1.4 40.818 +/-5.987 22.456 +/-2.534 0
2.1 III Grčka
2017/12/15 01:29:02.5 0.6 41.964 +/-1.867 21.573 +/-3.201 0
1.5 BJR Makedonija
2017/12/14 22:15:38.2 0.5 41.595 +/-2.010 20.168 +/-2.140 0
2.0 III Albanija
2017/12/14 20:32:43.2 1.2 44.920 +/-2.273 22.738 +/-4.818 0
1.9 Rumunija
2017/12/14 17:07:14.9 1.1 40.626 +/-4.575 22.538 +/-2.174 15
2.8 III-IV Grčka
2017/12/14 13:25:15.5 3.6 43.496 +/-6.643 22.055 +/-9.825 0
1.5 Knjaževac
2017/12/14 11:34:44.5 0.9 43.685 +/-2.281 16.966 +/-3.852 0
3.1 IV BiH
2017/12/14 10:46:08.3 2.4 42.957 +/-5.630 20.440 +/-3.773 0
1.5 Novi Pazar
2017/12/14 02:08:36.9 1.0 37.804 +/-3.667 19.559 +/-4.678 10
4.0 VI Grčka
2017/12/13 23:10:56.7 1.1 40.126 +/-7.023 27.716 +/-5.574 13
3.4 V Turska
2017/12/13 14:35:27.0 0.9 44.276 +/-2.030 16.637 +/-3.645 1
2.5 III-IV BiH
2017/12/13 07:30:08.2 1.1 35.079 +/-5.520 23.222 +/-9.428 0
4.7 VI-VII Grčka
2017/12/12 05:27:42.8 0.4 41.981 +/-1.568 21.556 +/-1.865 0
1.6 BJR Makedonija
2017/12/11 22:15:16.8 1.4 45.357 +/-5.394 25.943 +/-9.182 93
2.9 IV Rumunija
2017/12/11 18:53:10.2 0.7 43.147 +/-2.164 17.805 +/-2.765 0
2.1 III BiH
2017/12/11 13:02:38.2 1.4 39.493 +/-5.822 20.457 +/-6.117 18
2.8 III-IV Grčka
2017/12/11 05:22:16.5 1.6 39.248 +/-5.602 21.442 +/-12.060 10
2.3 III Grčka
2017/12/10 09:36:46.3 0.9 42.410 +/-3.586 18.602 +/-1.755 0
1.8 Crna Gora
2017/12/10 03:40:59.3 0.4 44.306 +/-1.699 20.758 +/-1.378 2
1.5 Smederevska Palanka
2017/12/09 11:54:45.6 0.3 44.038 +/-1.288 20.529 +/-1.227 1
1.7 Gornji Milanovac
2017/12/08 15:50:30.3 1.1 40.544 +/-5.306 22.548 +/-2.675 10
2.4 III Grčka
2017/12/08 04:05:57.3 0.4 41.319 +/-1.986 23.336 +/-1.966 5
3.9 VI Grčka
2017/12/07 23:50:13.1 0.9 42.136 +/-2.896 25.334 +/-3.547 0
2.9 IV Bugarska
2017/12/07 23:44:49.2 1.1 40.543 +/-5.188 22.551 +/-2.580 10
3.3 V Grčka
2017/12/07 23:24:35.6 0.5 41.343 +/-1.751 23.334 +/-1.842 0
2.6 III-IV Grčka
2017/12/07 07:51:52.7 1.2 42.050 +/-3.711 19.331 +/-2.488 3
2.1 III Crna Gora
2017/12/07 04:07:51.4 0.6 43.794 +/-2.092 17.619 +/-2.504 2
2.5 III-IV BiH
2017/12/06 18:16:40.5 2.0 40.483 +/-6.827 22.539 +/-2.935 8
1.9 Grčka
2017/12/06 08:19:02.2 0.5 43.248 +/-1.653 20.188 +/-1.428 0
2.3 III Sjenica
2017/12/06 03:13:03.8 1.3 40.492 +/-4.956 22.562 +/-2.314 8
1.9 Grčka
2017/12/06 03:04:26.4 1.4 40.457 +/-5.957 22.568 +/-2.482 16
2.0 III Grčka
2017/12/05 22:22:12.5 1.2 42.312 +/-8.675 13.376 +/-4.384 0
3.3 V Italija
2017/12/05 22:22:01.0 2.2 40.291 +/-4.843 23.773 +/-4.457 0
1.9 Grčka
2017/12/05 13:44:02.1 1.8 40.451 +/-6.081 24.273 +/-5.136 8
2.3 III Grčka
2017/12/05 05:37:09.8 1.8 40.302 +/-5.125 19.331 +/-4.340 12
2.3 III Albanija
2017/12/05 04:17:26.8 0.6 41.242 +/-2.415 22.425 +/-1.815 0
1.6 BJR Makedonija
2017/12/04 15:46:38.4 0.3 43.933 +/-1.289 20.748 +/-1.296 4
1.8 Knić
2017/12/04 15:19:04.0 0.4 41.828 +/-1.603 20.254 +/-1.921 25
2.9 IV Albanija
2017/12/04 13:58:18.7 0.9 42.390 +/-3.232 19.793 +/-2.742 6
1.6 Albanija
2017/12/04 06:28:16.0 2.7 41.863 +/-7.468 18.973 +/-4.047 4
1.6 Crna Gora
2017/12/03 23:34:12.3 1.0 42.787 +/-12.664 13.154 +/-5.016 10
4.3 VI Italija
2017/12/03 21:16:22.7 0.5 41.719 +/-1.935 23.744 +/-2.096 0
1.8 Bugarska
2017/12/03 19:30:22.7 1.3 41.590 +/-3.789 19.165 +/-6.381 10
2.2 III Albanija
2017/12/03 19:29:47.0 2.4 42.194 +/-10.654 24.758 +/-7.553 5
1.9 Bugarska
2017/12/03 19:21:47.8 0.4 41.567 +/-2.952 20.123 +/-1.982 3
2.3 III Albanija
2017/12/03 09:31:08.0 0.5 41.259 +/-1.730 22.419 +/-1.841 6
2.2 III BJR Makedonija
2017/12/02 16:21:35.8 1.2 40.994 +/-4.730 23.554 +/-2.834 0
1.8 Grčka
2017/12/02 10:16:14.2 0.5 45.266 +/-2.017 18.509 +/-1.979 10
2.2 III Hrvatska
2017/12/02 05:26:04.6 0.2 43.775 +/-1.308 20.827 +/-1.015 0
1.5 Kraljevo
2017/12/02 02:28:48.6 0.3 43.420 +/-1.496 20.205 +/-1.305 0
1.5 Nova Varoš
2017/12/02 01:38:02.6 0.3 44.498 +/-1.319 19.857 +/-1.372 0
2.2 III Ub
2017/12/02 00:33:31.8 1.1 42.160 +/-2.327 24.708 +/-4.556 0
1.8 Bugarska
2017/12/01 20:03:24.8 1.4 41.289 +/-4.370 19.638 +/-3.800 0
2.1 III Albanija
2017/12/01 15:59:42.8 1.0 41.013 +/-3.770 23.493 +/-2.437 4
2.5 III-IV Grčka
2017/12/01 14:34:26.3 1.3 41.043 +/-4.599 23.518 +/-3.085 5
2.5 III-IV Grčka