Katalog lociranih zemljotresa-tekući mesec

Vreme dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena. Oznake predstavljaju: "Lat"- geografska širina, "Lon" - geografska dužina, "Err" - greška, "H" -dubina hipocentra u kilometrima, "I" intezitet po tzv. "Merkalijevoj skali", a "ML" je magnituda po Rihteru.

Tekući mesec Prethodni mesec Karta dogodjenih zemljotresa Naslovna strana
Datum Vreme Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Region/Google karta
2022/06/29 07:36:35.2 0.4 43.051 +/-1.988 19.382 +/-3.750 4
2.4 III Crna Gora
2022/06/28 15:26:41.3 0.3 43.086 +/-1.716 18.103 +/-1.594 8
2.3 III Bosna i Herzegovina
2022/06/26 13:58:58.5 0.3 41.489 +/-1.208 19.631 +/-1.712 10
2.2 III Albanija
2022/06/26 03:37:44.2 0.3 43.941 +/-1.811 20.923 +/-1.297 1
1.8 Kragujevac
2022/06/24 07:01:37.4 0.2 44.844 +/-2.011 16.888 +/-1.325 2
3.2 IV-V Bosna i Herzegovina
2022/06/23 21:49:24.9 0.4 43.313 +/-1.489 17.386 +/-2.358 2
2.2 III Bosna i Herzegovina
2022/06/23 09:57:56.5 0.4 43.581 +/-1.688 20.306 +/-1.395 2
1.5 Ivanjica
2022/06/22 03:53:23.9 0.8 43.725 +/-1.726 17.366 +/-2.648 3
2.4 III Bosna i Herzegovina
2022/06/21 05:33:37.5 0.4 43.174 +/-1.754 21.503 +/-1.524 0
1.5 Prokuplje
2022/06/18 22:46:26.9 0.3 43.525 +/-1.963 20.818 +/-1.373 0
2.2 III Kraljevo
2022/06/16 15:56:42.0 0.3 44.123 +/-1.348 20.934 +/-1.205 4
1.6 Kragujevac
2022/06/16 08:45:30.1 0.3 44.454 +/-1.163 20.220 +/-1.329 2
1.7 Lazarevac
2022/06/16 00:12:19.8 0.2 43.739 +/-1.150 20.724 +/-1.026 6
2.0 III Kraljevo
2022/06/13 15:54:58.5 0.3 42.788 +/-1.306 19.293 +/-1.543 2
1.6 Crna Gora
2022/06/11 19:32:32.7 0.2 43.638 +/-1.194 21.532 +/-1.048 2
1.5 Deligrad
2022/06/11 18:35:32.1 0.3 42.964 +/-0.970 19.482 +/-1.369 1
1.8 Crna Gora
2022/06/11 15:06:40.2 0.2 43.281 +/-0.987 20.023 +/-1.033 2
1.7 Sjenica
2022/06/09 03:31:56.4 0.3 44.461 +/-1.122 20.233 +/-1.385 1
1.5 Lazarevac, Vreoci
2022/06/08 22:46:44.0 0.3 44.446 +/-1.157 20.251 +/-1.351 5
3.0 IV Lazarevac, Vreoci
2022/06/06 06:21:48.2 0.3 43.806 +/-1.082 18.359 +/-1.381 5
2.5 III-IV Bosna i Hercegovina
2022/06/06 04:16:29.1 0.3 41.865 +/-1.022 19.233 +/-1.485 11
3.9 VI Jadransko more
2022/06/06 01:37:45.8 0.3 43.045 +/-2.081 18.106 +/-1.506 1
2.0 III Bosna i Hercegovina
2022/06/05 20:31:25.6 0.2 44.463 +/-0.978 20.253 +/-1.259 4
2.0 III Stepojevac
2022/06/05 16:57:00.0 0.2 43.854 +/-0.965 19.569 +/-1.138 3
2.5 III-IV Mokra Gora
2022/06/05 13:21:08.1 0.3 41.279 +/-1.251 19.474 +/-1.839 17
3.2 IV-V Albanija
2022/06/05 09:10:33.2 0.3 42.563 +/-1.347 19.165 +/-1.310 11
1.8 Crna Gora
2022/06/04 21:41:46.7 0.5 42.941 +/-2.194 17.552 +/-2.684 2
2.0 III Hrvatska
2022/06/04 20:46:21.9 0.3 44.081 +/-1.520 18.078 +/-1.398 2
1.6 Bosna i Hercegovina
2022/06/04 12:26:29.4 0.2 44.456 +/-1.174 20.245 +/-1.358 5
2.3 III Ub
2022/06/04 01:20:44.1 0.6 43.055 +/-2.158 18.125 +/-2.032 2
1.5 Bosna i Hercegovina
2022/06/03 22:06:52.1 0.2 42.426 +/-1.349 21.462 +/-0.944 1
1.9 Gnjilane
2022/06/03 21:07:28.0 0.3 45.429 +/-1.831 16.378 +/-1.316 1
2.9 IV Hrvatska
2022/06/03 12:14:27.4 0.2 43.285 +/-1.149 20.472 +/-1.101 2
2.2 III Raška
2022/06/03 07:08:29.5 0.4 42.352 +/-1.865 18.737 +/-1.536 3
1.8 Crna Gora
2022/06/01 00:26:21.6 0.2 43.672 +/-1.332 21.185 +/-0.933 2
1.5 Kruševac