Katalog lociranih zemljotresa-tekući mesec

Vreme dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena. Oznake predstavljaju: "Lat"- geografska širina, "Lon" - geografska dužina, "Err" - greška, "H" -dubina hipocentra u kilometrima, "I" intezitet po tzv. "Merkalijevoj skali", a "ML" je magnituda po Rihteru.

Tekući mesec Prethodni mesec Karta dogodjenih zemljotresa Naslovna strana
Datum Vreme Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Region/Google karta
2020/11/30 09:13:56.1 0.6 42.994 +/-2.824 18.150 +/-2.133 2
1.9 BiH
2020/11/30 07:15:58.9 2.2 41.495 +/-5.107 19.861 +/-2.818 10
2.4 III Albanija
2020/11/30 05:12:22.7 0.4 44.724 +/-1.055 21.763 +/-1.767 0
1.9 Golubac
2020/11/29 17:47:19.0 1.8 41.755 +/-5.215 20.711 +/-3.235 0
1.9 Severna Makedonija
2020/11/29 14:28:00.0 1.4 41.597 +/-4.681 19.610 +/-5.420 0
2.0 III Albanija
2020/11/29 09:22:56.7 0.9 42.161 +/-3.322 20.431 +/-2.072 15
1.6 Prizren
2020/11/28 05:04:41.7 0.3 44.724 +/-0.894 21.802 +/-1.204 3
2.1 III Rumunija
2020/11/28 04:18:58.4 0.3 44.726 +/-0.899 21.789 +/-1.220 3
2.1 III Rumunija
2020/11/28 04:14:31.9 0.3 44.731 +/-0.946 21.789 +/-1.743 2
1.6 Rumunija
2020/11/28 03:46:31.0 0.5 41.790 +/-1.633 20.450 +/-1.495 0
1.9 Albanija
2020/11/27 12:30:18.7 0.7 45.542 +/-7.622 26.053 +/-13.429 15
3.1 IV Rumunija
2020/11/27 06:38:37.6 0.3 44.664 +/-0.944 22.412 +/-1.108 9
2.9 IV Kladovo
2020/11/27 02:09:30.7 0.4 41.087 +/-1.861 19.761 +/-2.340 16
2.3 III Albanija
2020/11/26 04:00:17.0 1.0 41.810 +/-4.281 20.287 +/-2.327 0
1.9 Albanija
2020/11/26 00:46:24.8 0.5 42.394 +/-2.019 19.810 +/-1.816 1
2.0 III Albanija
2020/11/25 18:36:30.8 0.3 43.207 +/-1.282 20.941 +/-1.041 7
2.2 III Novi Pazar
2020/11/25 06:26:47.0 0.3 43.600 +/-1.300 21.622 +/-1.238 5
2.2 III Deligrad
2020/11/24 22:22:53.6 1.0 44.616 +/-2.371 22.379 +/-2.942 0
1.5 Kladovo
2020/11/24 19:35:42.5 1.1 42.222 +/-3.599 22.095 +/-2.119 0
1.9 Severna Makedonija
2020/11/24 15:35:09.0 0.4 43.210 +/-1.892 20.942 +/-1.166 0
1.8 Blaževo
2020/11/23 21:05:51.5 0.4 44.652 +/-0.975 22.415 +/-1.222 2
2.3 III Kladovo
2020/11/23 07:03:50.0 1.2 41.468 +/-5.448 20.812 +/-3.025 0
1.8 Severna Makedonija
2020/11/23 05:55:45.4 0.2 44.650 +/-0.840 22.422 +/-1.039 9
2.5 III-IV Kladovo
2020/11/22 23:01:21.8 0.2 44.664 +/-0.914 22.445 +/-1.190 5
1.9 Kladovo
2020/11/22 18:46:09.8 0.2 44.644 +/-0.915 22.406 +/-1.351 0
1.7 Kladovo
2020/11/22 16:45:45.9 0.6 42.369 +/-2.960 19.430 +/-1.875 10
1.6 Albanija
2020/11/22 16:30:48.2 0.2 44.653 +/-1.007 22.450 +/-1.137 8
2.0 III Kladovo
2020/11/22 15:10:11.9 1.3 41.541 +/-4.021 19.711 +/-4.581 3
1.7 Albanija
2020/11/22 06:33:17.5 1.1 41.952 +/-4.254 20.467 +/-2.484 0
1.7 Albanija
2020/11/22 03:27:49.7 0.2 44.656 +/-0.915 22.399 +/-1.232 0
1.8 Kladovo
2020/11/22 00:34:14.6 0.6 37.062 +/-5.401 20.169 +/-4.538 52
3.6 V-VI Grčka
2020/11/21 21:41:40.2 0.8 37.581 +/-7.255 22.865 +/-5.813 1
3.6 V-VI Grčka
2020/11/21 21:26:51.1 1.0 42.103 +/-4.065 21.625 +/-2.489 7
1.6 Severna Makedonija
2020/11/21 20:49:05.6 1.4 40.394 +/-4.450 23.515 +/-4.209 6
2.4 III Grčka
2020/11/21 19:16:05.0 0.3 44.642 +/-1.116 22.402 +/-1.383 0
1.6 Kladovo
2020/11/21 18:03:35.5 1.1 42.024 +/-4.676 20.394 +/-2.364 0
1.7 Albanija
2020/11/21 17:42:09.9 0.9 41.652 +/-2.738 22.394 +/-3.791 0
1.7 Severna Makedonija
2020/11/21 06:26:18.0 1.1 41.243 +/-3.653 23.585 +/-3.245 1
1.7 Grčka
2020/11/21 03:27:04.3 0.4 43.705 +/-1.376 19.536 +/-1.804 5
1.7 Priboj
2020/11/20 21:02:12.0 0.3 45.606 +/-1.508 21.259 +/-1.709 10
1.6 Rumunija
2020/11/20 20:51:38.3 0.4 44.750 +/-1.208 22.347 +/-1.437 4
1.6 Rumunija
2020/11/20 20:40:15.5 1.4 41.707 +/-4.631 20.838 +/-3.275 5
1.6 Severna Makedonija
2020/11/20 20:18:33.1 2.1 41.608 +/-8.141 20.883 +/-3.497 23
1.5 Severna Makedonija
2020/11/20 13:17:14.0 0.8 41.823 +/-2.577 22.280 +/-4.097 0
1.5 Severna Makedonija
2020/11/20 13:12:01.9 6.4 43.518 +/-3.647 18.749 +/-4.178 0
1.6 BiH
2020/11/19 23:03:52.3 1.0 41.850 +/-4.381 20.392 +/-2.342 10
1.5 Albanija
2020/11/19 03:19:49.4 0.7 41.647 +/-1.878 20.819 +/-2.256 1
2.0 III Severna Makedonija
2020/11/19 00:12:15.1 0.6 41.293 +/-1.926 20.893 +/-3.045 8
2.0 III Severna Makedonija
2020/11/18 16:15:30.7 0.3 44.005 +/-1.081 19.457 +/-1.452 1
2.0 III BiH
2020/11/17 09:53:40.3 1.1 41.916 +/-3.536 20.365 +/-1.505 0
1.7 Albanija
2020/11/16 22:08:17.1 0.7 42.369 +/-2.400 19.520 +/-2.086 9
1.8 Albanija
2020/11/16 17:50:20.3 0.6 42.480 +/-3.533 18.556 +/-2.157 9
2.4 III Crna Gora
2020/11/16 15:23:36.9 0.5 42.578 +/-2.556 20.602 +/-1.593 4
1.7 Peć
2020/11/16 14:03:01.1 0.5 42.094 +/-2.595 24.543 +/-2.437 2
1.5 Bugarska
2020/11/16 10:43:10.3 1.2 43.373 +/-4.248 17.824 +/-4.314 5
1.8 BiH
2020/11/16 02:41:29.4 1.9 41.866 +/-6.866 24.010 +/-6.247 0
1.7 Bugarska
2020/11/15 04:07:46.9 2.0 41.586 +/-5.726 20.783 +/-4.725 6
1.6 Severna Makedonija
2020/11/14 19:50:51.8 0.2 43.064 +/-1.386 20.410 +/-1.139 1
1.6 Novi Pazar
2020/11/14 10:13:13.1 0.7 41.728 +/-1.988 20.764 +/-1.684 8
1.6 Severna Makedonija
2020/11/14 01:38:30.9 0.7 39.534 +/-10.334 20.486 +/-7.024 9
2.4 III Grčka
2020/11/14 00:24:51.3 0.4 41.783 +/-1.938 23.718 +/-2.094 0
1.6 Bugarska
2020/11/13 21:38:16.0 0.8 39.245 +/-3.947 22.103 +/-3.887 0
3.7 V-VI Grčka
2020/11/13 19:46:09.3 0.4 41.646 +/-1.858 20.796 +/-2.406 7
1.6 Severna Makedonija
2020/11/13 08:14:12.5 2.0 41.628 +/-6.372 20.809 +/-4.006 0
1.7 Severna Makedonija
2020/11/13 02:16:59.2 0.7 41.688 +/-2.708 20.763 +/-1.744 0
1.6 Severna Makedonija
2020/11/12 23:28:23.8 0.5 41.567 +/-2.144 23.509 +/-2.708 13
2.0 III Bugarska
2020/11/12 23:02:11.1 0.8 41.660 +/-2.821 20.801 +/-2.311 1
1.7 Severna Makedonija
2020/11/12 22:26:15.6 0.6 41.757 +/-2.992 20.837 +/-1.852 15
1.5 Severna Makedonija
2020/11/12 21:02:40.4 0.5 41.687 +/-2.270 20.752 +/-1.629 6
2.6 III-IV Severna Makedonija
2020/11/12 18:59:24.4 0.6 41.417 +/-2.196 19.553 +/-3.008 14
2.0 III Albanija
2020/11/12 17:47:50.2 0.7 41.740 +/-2.385 20.815 +/-1.703 7
1.8 Severna Makedonija
2020/11/12 15:44:52.3 0.6 41.725 +/-2.302 20.758 +/-1.622 9
2.1 III Severna Makedonija
2020/11/12 08:43:38.4 1.1 41.681 +/-3.551 20.795 +/-1.786 0
1.6 Severna Makedonija
2020/11/12 08:18:38.0 1.6 39.512 +/-4.437 24.119 +/-6.720 0
2.9 IV Egejsko more
2020/11/12 03:52:47.4 0.7 41.711 +/-3.155 20.792 +/-1.749 6
2.1 III Severna Makedonija
2020/11/12 03:51:52.0 0.9 41.678 +/-3.575 20.796 +/-1.899 11
1.8 Severna Makedonija
2020/11/12 02:32:04.8 0.5 43.312 +/-1.945 17.986 +/-2.253 8
1.8 BiH
2020/11/12 01:16:03.8 1.1 41.771 +/-4.190 20.710 +/-2.303 6
1.5 Severna Makedonija
2020/11/11 23:37:11.9 0.7 41.677 +/-2.773 20.774 +/-1.635 3
2.0 III Severna Makedonija
2020/11/11 23:30:28.9 0.8 41.958 +/-2.374 22.092 +/-2.927 0
1.6 Severna Makedonija
2020/11/11 20:58:48.9 1.3 41.638 +/-5.161 20.761 +/-2.170 16
1.6 Severna Makedonija
2020/11/11 18:19:37.2 0.6 41.670 +/-2.261 20.755 +/-1.821 11
1.9 Severna Makedonija
2020/11/11 17:20:32.8 0.7 42.352 +/-3.062 18.518 +/-2.121 3
1.7 Crna Gora
2020/11/11 16:42:37.1 1.1 41.665 +/-3.797 20.670 +/-3.184 11
1.6 Severna Makedonija
2020/11/11 16:01:11.2 1.1 41.713 +/-4.081 20.826 +/-2.445 10
1.6 Severna Makedonija
2020/11/11 15:52:50.3 0.9 41.712 +/-3.406 20.821 +/-1.881 12
2.0 III Severna Makedonija
2020/11/11 15:49:09.7 0.6 41.714 +/-2.517 20.764 +/-1.807 9
2.1 III Severna Makedonija
2020/11/11 15:47:33.9 1.5 41.696 +/-5.616 20.708 +/-2.980 10
1.6 Severna Makedonija
2020/11/11 15:43:22.9 0.5 41.709 +/-1.823 20.784 +/-1.432 5
3.7 V-VI Severna Makedonija
2020/11/11 15:33:44.4 0.6 41.704 +/-2.689 20.760 +/-1.864 9
2.1 III Severna Makedonija
2020/11/11 14:57:49.2 2.5 41.638 +/-5.246 20.812 +/-2.045 6
2.3 III Severna Makedonija
2020/11/11 14:41:13.9 1.5 41.781 +/-4.638 20.766 +/-2.557 21
2.1 III Severna Makedonija
2020/11/11 14:25:09.1 1.0 41.336 +/-3.273 20.859 +/-1.822 0
4.8 VII Severna Makedonija
2020/11/11 12:26:33.8 0.9 41.424 +/-3.336 20.794 +/-2.171 0
3.4 V Severna Makedonija
2020/11/11 10:59:36.1 1.3 41.587 +/-3.527 20.814 +/-1.916 8
3.6 V-VI Severna Makedonija
2020/11/11 10:50:08.0 2.1 41.452 +/-7.978 21.043 +/-11.101 27
2.1 III Severna Makedonija
2020/11/11 09:59:54.0 1.6 41.676 +/-5.903 20.725 +/-4.698 0
2.0 III Severna Makedonija
2020/11/11 09:37:12.5 1.8 41.664 +/-5.239 20.701 +/-3.189 0
1.9 Severna Makedonija
2020/11/11 07:58:19.8 0.8 41.633 +/-1.716 20.789 +/-2.185 19
2.5 III-IV Severna Makedonija
2020/11/11 07:49:02.7 0.6 41.650 +/-1.616 20.836 +/-1.782 16
2.7 III-IV Severna Makedonija
2020/11/11 07:25:23.5 1.1 41.701 +/-4.272 20.749 +/-3.150 5
2.0 III Severna Makedonija
2020/11/11 07:15:38.9 0.9 41.671 +/-3.620 20.737 +/-2.341 11
2.2 III Severna Makedonija
2020/11/11 06:44:22.0 1.3 41.675 +/-4.636 20.632 +/-3.457 0
1.7 Severna Makedonija
2020/11/11 06:13:12.7 1.3 41.734 +/-3.701 20.695 +/-2.825 2
1.7 Severna Makedonija
2020/11/11 06:00:46.4 1.3 41.663 +/-5.410 20.709 +/-3.430 0
1.8 Severna Makedonija
2020/11/11 05:45:54.1 1.2 41.693 +/-4.966 20.756 +/-3.185 0
1.8 Severna Makedonija
2020/11/11 05:31:17.1 1.4 41.684 +/-5.545 20.744 +/-3.693 5
1.7 Severna Makedonija
2020/11/11 05:26:19.8 1.1 41.677 +/-4.155 20.784 +/-2.517 9
2.0 III Severna Makedonija
2020/11/11 05:23:48.1 0.5 41.713 +/-2.167 20.778 +/-1.815 8
3.0 IV Severna Makedonija
2020/11/11 05:14:31.6 1.7 41.684 +/-6.761 20.748 +/-4.369 0
1.7 Severna Makedonija
2020/11/11 05:13:01.4 1.2 41.672 +/-3.954 20.856 +/-2.563 4
1.9 Severna Makedonija
2020/11/11 05:04:59.3 0.7 41.692 +/-2.702 20.733 +/-1.800 0
2.1 III Severna Makedonija
2020/11/11 04:19:04.6 1.8 41.589 +/-5.685 20.922 +/-3.505 4
1.7 Severna Makedonija
2020/11/11 04:13:42.9 0.8 41.683 +/-3.785 20.851 +/-2.266 5
1.9 Severna Makedonija
2020/11/11 04:04:36.4 0.6 41.621 +/-2.325 20.815 +/-1.489 1
2.7 III-IV Severna Makedonija
2020/11/11 03:54:15.8 0.4 41.677 +/-1.413 20.838 +/-1.335 8
5.1 VII Severna Makedonija
2020/11/09 12:17:31.0 0.8 43.307 +/-2.207 17.945 +/-2.167 9
2.2 III BiH
2020/11/09 02:08:48.3 0.4 42.330 +/-3.055 23.858 +/-1.736 8
2.6 III-IV Bugarska
2020/11/08 23:16:54.6 1.2 41.419 +/-4.874 19.475 +/-2.965 11
1.7 Albanija
2020/11/08 19:28:04.1 0.6 42.539 +/-2.613 20.080 +/-1.976 0
1.6 Albanija
2020/11/07 03:50:52.4 2.2 40.816 +/-5.567 19.610 +/-5.189 10
2.2 III Albanija
2020/11/06 11:31:03.4 0.8 41.583 +/-3.266 19.634 +/-2.145 0
2.6 III-IV Albanija
2020/11/06 07:02:59.9 1.7 44.398 +/-2.322 16.876 +/-5.687 0
2.6 III-IV BiH
2020/11/06 06:07:44.3 0.8 43.199 +/-2.158 18.025 +/-2.208 4
2.3 III BiH
2020/11/06 06:05:24.7 1.5 41.469 +/-4.205 19.745 +/-3.997 0
2.5 III-IV Albanija
2020/11/06 01:04:06.6 1.6 41.184 +/-4.872 20.247 +/-3.100 0
2.2 III Albanija
2020/11/06 00:21:47.0 0.3 43.497 +/-1.347 20.667 +/-1.039 0
1.8 Baljevac na Ibru
2020/11/05 20:18:06.5 0.8 41.924 +/-2.724 20.899 +/-1.559 0
2.1 III Severna Makedonija
2020/11/04 23:47:59.5 1.2 40.051 +/-3.614 24.315 +/-4.832 10
2.7 III-IV Grčka
2020/11/04 12:09:38.2 0.5 42.647 +/-1.971 19.004 +/-2.069 0
2.3 III Crna Gora
2020/11/03 20:01:19.6 0.6 44.955 +/-1.211 22.966 +/-2.532 1
1.5 Rumunija
2020/11/03 02:55:04.3 0.4 44.477 +/-1.437 18.996 +/-1.555 4
2.1 III BiH
2020/11/03 01:44:00.8 0.8 41.598 +/-2.786 22.465 +/-3.387 0
1.6 Severna Makedonija
2020/11/03 00:04:22.0 1.7 41.759 +/-5.158 19.276 +/-3.108 1
1.6 Albanija
2020/11/02 21:14:56.4 0.4 42.822 +/-2.332 18.716 +/-1.682 13
1.8 Crna Gora
2020/11/02 13:31:30.9 0.7 46.658 +/-3.356 22.062 +/-3.125 16
2.2 III Rumunija
2020/11/02 07:32:18.7 1.2 46.008 +/-3.493 22.918 +/-4.740 0
1.6 Rumunija
2020/11/01 13:15:42.9 0.4 44.370 +/-2.003 15.444 +/-2.169 8
4.5 VI-VII Hrvatska
2020/11/01 07:07:08.9 0.8 43.385 +/-2.591 20.285 +/-2.114 0
1.5 Nova Varoš