Katalog lociranih zemljotresa-tekući mesec

Vreme dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena. Oznake predstavljaju: "Lat"- geografska širina, "Lon" - geografska dužina, "Err" - greška, "H" -dubina hipocentra u kilometrima, "I" intezitet po tzv. "Merkalijevoj skali", a "ML" je magnituda po Rihteru.

Tekući mesec Prethodni mesec Karta dogodjenih zemljotresa Naslovna strana
Datum Vreme Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Region/Google karta
2021/06/13 16:33:53.1 0.5 41.911 +/-2.292 23.079 +/-2.743 9
2.3 III Bugarska
2021/06/13 15:14:04.9 0.9 42.313 +/-3.764 19.600 +/-2.061 8
1.6 Albanija
2021/06/13 14:33:52.6 2.0 39.771 +/-11.975 22.194 +/-7.283 0
2.5 III-IV Grčka
2021/06/13 14:11:45.0 7.1 41.697 +/-14.592 20.862 +/-5.123 26
1.5 Severna Makedonija
2021/06/13 13:19:30.6 0.7 39.772 +/-4.140 22.188 +/-2.994 0
3.4 V Grčka
2021/06/13 11:24:36.5 0.4 41.342 +/-1.889 23.230 +/-1.948 7
3.2 IV-V Grčka
2021/06/13 09:24:00.8 1.4 41.282 +/-3.780 22.729 +/-3.242 0
1.6 Severna Makedonija
2021/06/13 07:09:36.9 0.5 43.046 +/-2.294 18.248 +/-2.350 0
1.5 BiH
2021/06/13 05:24:48.2 1.0 41.243 +/-3.757 22.721 +/-3.340 1
1.7 Severna Makedonija
2021/06/13 04:49:23.4 1.3 37.479 +/-5.677 20.291 +/-4.870 0
3.0 IV Grčka
2021/06/12 22:26:45.4 1.2 41.792 +/-4.730 19.005 +/-2.984 23
1.8 Jadransko more
2021/06/12 11:51:20.2 0.3 43.113 +/-1.571 22.364 +/-1.487 8
2.0 III Pirot
2021/06/12 03:05:51.9 0.9 42.094 +/-4.037 18.590 +/-2.500 4
1.9 Jadransko more
2021/06/11 23:20:09.6 0.4 41.283 +/-1.688 19.452 +/-1.622 19
2.8 III-IV Albanija
2021/06/11 21:29:09.8 0.4 45.367 +/-2.123 16.300 +/-1.570 10
2.3 III Hrvatska
2021/06/11 20:23:37.1 1.4 42.238 +/-2.934 25.487 +/-4.315 3
2.0 III Bugarska
2021/06/11 18:45:32.9 0.4 41.954 +/-1.962 23.128 +/-2.222 0
1.8 Bugarska
2021/06/11 12:54:07.9 0.3 43.251 +/-1.304 20.645 +/-1.037 4
1.5 Raškar
2021/06/10 23:23:54.2 0.3 45.447 +/-1.722 16.378 +/-1.038 7
3.4 V Hrvatska
2021/06/10 01:20:15.1 0.7 45.454 +/-6.438 16.098 +/-3.689 8
2.0 III Hrvatska
2021/06/10 00:02:08.6 0.5 45.403 +/-4.122 16.256 +/-2.621 14
2.5 III-IV Hrvatska
2021/06/09 22:12:11.8 0.4 42.998 +/-1.403 22.687 +/-1.947 6
1.5 Dimitrovgrad
2021/06/09 15:20:18.7 0.8 40.462 +/-2.615 21.082 +/-3.672 18
2.8 III-IV Grčka
2021/06/09 09:07:49.5 0.8 45.164 +/-1.649 23.223 +/-3.320 0
1.5 Rumunija
2021/06/09 03:30:57.2 1.1 41.176 +/-3.911 23.104 +/-3.100 0
1.6 Grčka
2021/06/08 23:18:17.3 0.6 41.988 +/-2.107 20.407 +/-1.719 4
1.9 Albanija
2021/06/08 22:51:43.9 1.2 42.237 +/-2.348 24.737 +/-4.196 0
1.9 Bugarska
2021/06/08 15:15:21.1 0.4 44.861 +/-1.307 22.455 +/-2.080 0
1.6 Rumunija
2021/06/08 14:22:44.2 0.3 45.488 +/-2.218 16.157 +/-1.276 6
3.1 IV Hrvatska
2021/06/08 05:53:35.2 0.4 41.939 +/-2.030 23.116 +/-2.330 6
2.2 III Bugarska
2021/06/08 03:59:53.0 0.4 43.672 +/-2.456 16.024 +/-2.122 5
4.5 VI-VII Hrvatska
2021/06/08 03:38:42.6 1.0 42.025 +/-3.813 19.186 +/-2.044 7
1.7 Crna Gora
2021/06/07 22:36:54.2 0.7 41.123 +/-3.203 19.778 +/-7.458 9
1.6 Albanija
2021/06/07 11:45:22.7 0.9 41.681 +/-4.373 20.878 +/-2.317 0
2.0 III Severna Makedonija
2021/06/07 11:37:44.8 0.8 41.725 +/-4.103 20.840 +/-1.901 0
2.1 III Severna Makedonija
2021/06/07 09:14:38.1 0.8 43.731 +/-1.941 17.409 +/-3.173 1
1.8 BiH
2021/06/06 16:42:29.9 0.5 41.233 +/-2.327 23.557 +/-2.625 14
2.4 III Grčka
2021/06/06 16:40:30.2 0.4 41.240 +/-1.778 23.582 +/-2.197 14
2.9 IV Grčka
2021/06/06 14:18:06.8 0.5 43.790 +/-1.871 17.097 +/-2.613 0
2.1 III BiH
2021/06/06 13:57:50.0 1.4 38.228 +/-6.023 21.472 +/-4.254 27
3.0 IV Grčka
2021/06/06 13:13:36.5 0.4 43.108 +/-2.251 17.910 +/-1.199 5
2.3 III BiH
2021/06/06 10:48:58.9 0.3 44.955 +/-1.127 22.464 +/-1.494 6
2.3 III Rumunija
2021/06/06 05:21:34.8 0.4 43.061 +/-1.892 17.922 +/-1.622 1
2.1 III BiH
2021/06/05 22:57:26.8 0.9 41.691 +/-3.751 20.815 +/-1.738 0
1.5 Severna Makedonija
2021/06/05 10:50:26.8 0.9 39.614 +/-3.809 16.886 +/-5.227 33
3.3 V Italija
2021/06/05 04:01:19.3 0.4 44.142 +/-1.195 19.217 +/-1.785 1
1.8 BiH
2021/06/04 17:45:03.3 0.3 45.415 +/-2.209 16.249 +/-1.333 19
2.7 III-IV Hrvatska
2021/06/04 17:19:55.5 0.4 43.825 +/-1.407 18.965 +/-1.353 0
1.8 BiH
2021/06/04 14:46:38.7 1.8 42.595 +/-4.628 20.418 +/-4.328 0
1.5 Peć
2021/06/03 20:14:26.0 1.2 40.947 +/-4.696 23.378 +/-2.509 0
1.6 Grčka
2021/06/03 15:06:14.2 0.6 38.244 +/-3.882 21.630 +/-2.255 25
4.5 VI-VII Grčka
2021/06/03 05:04:19.4 0.4 41.879 +/-2.110 23.181 +/-2.385 1
2.0 III Bugarska
2021/06/03 01:06:43.7 0.9 42.361 +/-4.629 15.995 +/-2.624 1
2.5 III-IV Jadransko more
2021/06/03 00:45:44.3 0.4 45.309 +/-4.105 16.040 +/-2.467 10
2.3 III Hrvatska
2021/06/02 20:58:47.1 0.4 42.427 +/-1.963 23.705 +/-1.911 10
2.7 III-IV Bugarska
2021/06/02 19:02:48.1 0.8 39.782 +/-3.405 22.194 +/-3.248 0
2.8 III-IV Grčka
2021/06/02 18:16:32.4 1.0 44.078 +/-6.903 32.641 +/-3.898 0
3.8 V-VI Crno more
2021/06/02 02:30:34.7 0.5 41.176 +/-2.217 20.281 +/-2.505 0
2.1 III Albanija
2021/06/01 17:18:38.4 0.9 39.799 +/-5.941 22.160 +/-4.482 0
2.7 III-IV Grčka
2021/06/01 15:56:15.3 0.5 39.820 +/-2.528 22.170 +/-1.843 0
4.3 VI Grčka
2021/06/01 10:56:28.7 0.3 43.038 +/-2.035 18.161 +/-1.626 15
2.6 III-IV BiH
2021/06/01 09:59:30.2 0.5 41.827 +/-2.388 20.163 +/-1.792 9
2.5 III-IV Albanija
2021/06/01 03:07:37.1 0.5 45.494 +/-2.824 16.330 +/-2.206 8
3.4 V Hrvatska