headerнасловна
o zavoduseizmicnostseizmogramilocirani

srpski

srpski

engleski

 

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

16.06.2021. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места пријемом приправника:

- Радно место за одржавање сеизмолошке опреме, сеизмичких система и обраду података Детаљније Образац пријаве

12.05.2021. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места:

- Радно место за анализу и обраду сеизмолошких података Детаљније Образац пријаве Шифре кандидата

- Закон о Републичком сеизмолошком заводу Линк

 


 

О РАДУ ЗАВОДА


 

1. Информатор o раду Републичког сеизмолошког завода pdf doc

2. Извештај о раду Републичког сеизмолошког завода за 2014. годину pdf

3. Програм рада Републичког сеизмолошког завода за 2015. годину pdf

4. Извештај о остваривању прихода и извршавању расхода

Републичког сеизмолошког завода за 2015. годину pdf

5. Годишњи план прихода и расхода Републичког сеизмолошког завода за 2021. годину pdf

6. Јавне набавке детаљније


 

O ЗЕМЉОТРЕСИМА


 

1. Заштита од земљотреса pdf

2. Кориговане акцелерације земљотреса код Пећи од 10.03.2010 избор

3. Кориговане акцелерације земљотреса код Краљева од 03.11.2010 избор


 

Отворена врата Републичког сеизмолошког завода pdf