headerнасловна
o zavoduseizmicnostseizmogramilocirani

srpski

srpski

engleski

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ


 

Интерни акт- правилник за јавне набавке Правилник


 

20.02.2020. План јавних набавки за 2020. годину План јавних набавки

22.01.2019. План јавних набавки за 2019. годину План јавних набавки

04.12.2018. Јавна набавка-преговарачки поступак: Јавна набавка услуге рапарације двa дигитализатора сеизмолошких сигнала Wave24: Обавештење о закљученом уговору

19.11.2018. Јавна набавка-преговарачки поступак: Јавна набавка услуге рапарације двa дигитализатора сеизмолошких сигнала Wave24: Одлука о додели уговора

09.11.2018. Јавна набавка-преговарачки поступак: Јавна набавка услуге рапарације двa дигитализатора сеизмолошких сигнала Wave24: Обавештење Кoнкурсна документација Tender documentation

05.11.2018. Одлука о допуни Плана јавних набавки за 2018. годину Одлука о допуни

16.05.2018. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге- услуга изнајмљивање сателитских веза за пренос сеизмолошких података за период од 1 године:Одлука о додели уговора

23.04.2018. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге- услуга изнајмљивање сателитских веза за пренос сеизмолошких података за период од 1 године: Позив Кoнкурсна документација

17.04.2018. Одлука о допуни Плана јавних набавки за 2018. годину Одлука о допуни

30.03.2018. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга чишћења зграде Завода и сеизмолошке станице на Дивчибарама: Одлука о додели уговора

14.03.2018. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга чишћења зграде Завода и сеизмолошке станице на Дивчибарама: Позив Кoнкурсна документација

29.01.2018. План јавних набавки за 2018. годину План јавних набавки

06.04.2017. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода: Обавештење о закљученом уговору

29.03.2017. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге- услуга изнајмљивање сателитских веза за пренос сеизмолошких података за период од 2 године:Обавештење о закљученом уговору

15.03.2017. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге- услуга изнајмљивање сателитских веза за пренос сеизмолошких података за период од 2 године:Одлука о додели уговора

21.03.2017. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода: Одлука о додели уговора

06.03.2017. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода: Позив Кoнкурсна документација

27.02.2017. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге- услуга изнајмљивање сателитских веза за пренос сеизмолошких података за период од 2 године: Позив Кoнкурсна документација

20.01.2017. Одлука о плану јавних набавки у 2017.години: Одлука Табела јавних набавки у 2017. години: Табела

01.04.2016. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода и одржавање хигијене у седишту и сеизмолошкој станици на Дивчибарама: Обавештење о закљученом уговору

17.03.2016. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода и одржавање хигијене у седишту и сеизмолошкој станици на Дивчибарама: Одлука о додели уговора

29.02.2016. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода и одржавање хигијене у седишту и сеизмолошкој станици на Дивчибарама: Појашњење кoнкурсне документације

25.02.2016. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода и одржавање хигијене у седишту и сеизмолошкој станици на Дивчибарама: Позив Кoнкурсна документација

15.01.2016. Одлука о плану јавних набавки у 2016.години: Одлука Табела јавних набавки у 2016. години: Табела

31.03.2015. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода и одржавање хигијене у седишту и сеизмолошкој станици на Дивчибарама: Обавештење о закљученом уговору

03.03.2015. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге- услуга изнајмљивање сателитских веза за пренос сеизмолошких података за период од 2 године:Обавештење о закљученом уговору

25.02.2015. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода и одржавање хигијене у седишту и сеизмолошкој станици на Дивчибарама: Позив Кoнкурсна документација

02.02.2015. Јавна набавка мале вредности: Измене у јавној набавци мале вредности: Измена конкурсне документације Измена позива

26.01.2015. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге- услуга изнајмљивање сателитских веза за пренос сеизмолошких података за период од 2 године: Позив Кoнкурсна документација

04.04.2014. Обавештење о закљученом уговору Обавештење о закљученом уговору

14.03.2014. Јавнa набавка, конкурсна документација Кoнкурсна документација

05.03.2014. Јавнa набавкa, позив за подношење понуда Позив