Листа аутоматски лоцираних сеизмичких догађаја, Република Србија, Републички сеизмолошки завод, Београд


Упозорење: Треба имати у виду да ни сеизмолошка мрежа Србије, нити регионална виртуална мрежа креирана у РСЗ, није оптимизована за аутоматско лоцирање слабих и далеких земљотреса. Обзиром да подаци са појединих станица не пристижу у реалном времену, локација епицентра, односно вредност магнитуде, може одступати од стварне. Због тог се квалитет решења аутоматског поступка значајно побољшава у складу са пристизањем података са свих станица.


Аутоматски извештај о догођеним земљотресима је сачињен на основу података националне мреже сеизмолошких станица као и регионалне виртуалне мреже коју чине сеизмолошке станице центара:ZAMG Беч, ARSO Љубљана, GPI SAS Братислава, GGRI Будимпешта, NEIP Букурешт,IG BAS Софија, SORM Скопље и INGV Рим, којима се захваљујемо на уступљеним подацима.


Напомена. Време приказано у табели догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена.


Datum Vreme (GMT) Lat Long Dubina Magnituda Oblast/Karta (Google Maps) Vrsta događaja
2024-07-22 13:01:07.0 44.14 N 22.21 E 0 M = 1.5 Srbija Bor mining
2024-07-22 10:49:57.8 40.92 N 23.78 E 8 M = 2.7 Greece earthquake
2024-07-22 10:04:31.8 44.43 N 21.98 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-07-22 08:46:18.5 40.14 N 24.35 E 10 M = 4.1 Aegean Sea earthquake
2024-07-22 08:19:58.4 42.59 N 20.05 E 10 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-07-22 03:05:55.7 34.06 N 46.31 E 78 M = 4.2 Western Iran earthquake
2024-07-22 01:07:37.3 37.14 N 140.59 E 94 M = 4.6 Eastern Honshu, Japan earthquake
2024-07-21 12:34:02.5 44.14 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-07-21 11:11:51.4 44.80 N 18.56 E 5 M = 2.2 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-07-21 10:05:25.9 44.44 N 21.97 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-07-21 08:00:23.4 40.45 N 23.67 E 98 M = 3.1 Greece earthquake
2024-07-21 04:27:26.8 42.76 N 145.52 E 10 M = 5.5 Hokkaido, Japan Region earthquake
2024-07-21 04:01:27.7 34.97 N 23.29 E 10 Mw(mB) = 5.2 Crete, Greece earthquake
2024-07-21 02:55:05.4 37.54 N 36.39 E 10 M = 4.4 Turkey earthquake
2024-07-21 02:53:08.0 13.20 N 91.69 W 10 Mw(mB) = 6.5 Near Coast of Guatemala earthquake
2024-07-20 18:10:07.5 43.43 N 84.69 E 10 M = 4.7 Northern Xinjiang, China earthquake
2024-07-20 15:38:06.6 34.67 N 23.23 E 10 M = 4.5 Crete, Greece earthquake
2024-07-20 12:05:05.8 0.13 N 96.46 E 10 M = 5.5 Off West Coast of Northern Sumatra earthquake
2024-07-20 10:20:34.9 44.42 N 22.04 E 0 M = 1.5 Srbija Donji Milanovac mining
2024-07-20 10:19:19.2 44.41 N 21.95 E 0 M = 1.5 Srbija Majdanpek mining
2024-07-20 08:08:47.6 40.58 N 23.51 E 5 M = 3.3 Greece earthquake
2024-07-20 03:29:17.6 41.96 N 23.02 E 18 M = 2.5 North Macedonia earthquake
2024-07-19 19:26:17.7 40.92 N 27.05 E 86 M = 4.0 Turkey earthquake
2024-07-19 13:01:51.4 40.78 N 23.90 E 13 M = 3.5 Greece earthquake
2024-07-19 12:37:46.1 44.13 N 22.18 E 7 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-07-19 12:34:23.8 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-07-19 03:13:43.4 52.17 N 171.04 W 10 M = 6.1 Fox Islands, Aleutian Islands earthquake
2024-07-19 01:50:46.1 23.04 S 67.81 W 96 Mw(mB) = 7.1 Chile-Argentina Border Region earthquake
2024-07-18 15:01:24.5 5.17 S 101.16 E 10 M = 5.4 Southwest of Sumatra, Indonesia earthquake
2024-07-18 12:33:40.8 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-07-18 11:35:34.3 42.66 N 23.99 E 5 M = 1.8 Bulgaria earthquake
2024-07-18 11:34:20.0 42.67 N 24.01 E 5 M = 1.8 Bulgaria earthquake
2024-07-18 11:07:26.0 33.65 N 140.04 E 10 M = 5.7 Southeast of Honshu, Japan earthquake
2024-07-18 10:07:14.7 44.43 N 21.97 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-07-18 08:26:21.9 43.40 N 19.07 E 5 M = 1.8 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-07-18 03:19:39.8 40.16 N 23.97 E 23 M = 3.1 Greece earthquake
2024-07-17 18:12:48.0 43.26 N 21.05 E 9 M = 1.9 Srbija Kuršumlija earthquake
2024-07-17 17:56:01.9 40.60 N 23.81 E 20 M = 3.1 Greece earthquake
2024-07-17 13:03:25.1 42.86 N 23.22 E 5 M = 1.6 Bulgaria earthquake
2024-07-17 12:43:57.2 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-07-17 12:07:05.5 42.43 N 24.13 E 5 M = 1.8 Bulgaria earthquake
2024-07-17 10:54:05.8 41.63 N 19.57 E 1 M = 2.4 Albania earthquake
2024-07-17 10:30:54.4 44.09 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Zaječar mining
2024-07-17 10:06:23.3 44.42 N 21.98 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-07-17 10:05:24.2 44.42 N 21.97 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-07-17 02:13:33.5 40.50 N 21.02 E 3 M = 2.5 Greece earthquake
2024-07-17 02:09:27.0 41.41 N 46.08 E 10 M = 4.3 Eastern Caucasus earthquake
2024-07-16 23:39:35.9 1.26 N 126.17 E 65 M = 5.5 Northern Molucca Sea earthquake
2024-07-16 19:22:06.3 42.27 N 19.52 E 0 M = 2.6 Albania earthquake
2024-07-16 15:40:37.2 31.21 N 49.37 E 10 M = 4.5 Western Iran earthquake
2024-07-16 12:32:02.4 44.14 N 22.18 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-07-16 11:53:06.6 39.31 N 21.94 E 5 M = 3.6 Greece earthquake
2024-07-16 11:26:53.8 42.67 N 24.00 E 5 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2024-07-16 10:27:27.5 42.99 N 18.57 E 4 M = 2.6 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-07-16 10:04:45.2 44.43 N 21.99 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-07-16 10:00:43.3 44.45 N 21.97 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-07-15 21:31:55.3 42.32 N 21.43 E 6 M = 2.2 Srbija Vitina earthquake
2024-07-15 15:23:16.2 35.90 N 23.71 E 64 M = 4.2 Crete, Greece earthquake
2024-07-15 12:36:24.0 44.15 N 22.21 E 0 M = 1.5 Srbija Bor mining
2024-07-15 10:06:15.6 44.43 N 21.97 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-07-15 10:04:47.5 44.43 N 22.01 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-07-15 08:49:39.6 43.03 N 20.54 E 5 M = 2.0 Srbija Novi Pazar earthquake
2024-07-14 21:33:19.8 30.52 N 69.33 E 10 M = 4.8 Pakistan earthquake
2024-07-14 12:55:14.6 44.14 N 22.17 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-07-14 12:47:29.7 44.13 N 22.18 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-07-14 12:21:54.1 44.42 N 21.96 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-07-14 10:10:27.0 44.59 N 22.08 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac earthquake
2024-07-13 23:48:36.6 34.89 N 25.12 E 52 M = 4.2 Crete, Greece earthquake
2024-07-13 12:46:34.7 44.12 N 22.16 E 0 M = 1.5 Srbija Bor mining
2024-07-13 03:48:05.9 45.13 N 22.91 E 25 M = 2.2 Romania earthquake
2024-07-12 23:31:26.6 43.65 N 21.26 E 11 M = 1.8 Srbija Kruševac earthquake
2024-07-12 23:18:47.8 25.08 N 128.25 E 10 M = 5.3 Ryukyu Islands, Japan earthquake
2024-07-12 23:04:28.0 43.06 N 22.79 E 0 M = 2.6 Srbija Dimitrovgrad earthquake
2024-07-12 20:19:28.6 36.74 N 44.48 E 10 M = 4.5 Iran-Iraq Border Region earthquake
2024-07-12 19:26:49.2 38.22 N 21.77 E 25 M = 4.4 Greece earthquake
2024-07-12 12:37:27.5 44.13 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-07-12 12:28:43.9 44.17 N 22.22 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-07-12 10:02:54.6 44.42 N 21.98 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-07-12 06:48:29.6 39.39 N 20.76 E 2 M = 4.4 Greece-Albania Border Region earthquake
2024-07-12 04:53:54.4 54.93 N 167.91 E 10 M = 4.9 Komandorskiye Ostrova Region earthquake
2024-07-12 01:51:09.3 14.32 N 55.72 E 10 M = 4.8 Owen Fracture Zone Region earthquake
2024-07-11 17:34:27.2 48.91 N 128.28 W 5 M = 4.9 Vancouver Island, Canada Region earthquake
2024-07-11 15:08:49.3 48.66 N 128.94 W 10 Mw(mB) = 6.3 Vancouver Island, Canada Region earthquake
2024-07-11 13:15:02.8 44.55 N 20.79 E 11 M = 1.9 Srbija Mladenovac earthquake
2024-07-11 12:52:03.1 44.16 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-07-11 12:47:35.1 44.13 N 22.19 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-07-11 12:40:29.0 44.52 N 20.79 E 2 M = 3.6 Srbija Mladenovac earthquake
2024-07-11 11:04:13.4 43.32 N 20.61 E 0 M = 1.6 Srbija Novi Pazar mining
2024-07-11 10:01:07.5 44.43 N 21.98 E 7 M = 1.8 Srbija Majdanpek earthquake
2024-07-11 03:24:45.2 38.68 N 30.61 E 10 M = 4.6 Turkey earthquake
2024-07-10 22:15:50.5 42.40 N 18.58 E 38 M = 2.8 Croatia earthquake
2024-07-10 21:00:57.4 5.34 S 101.15 E 10 M = 5.1 Southwest of Sumatra, Indonesia earthquake
2024-07-10 15:32:44.3 5.33 S 101.18 E 10 M = 5.7 Southwest of Sumatra, Indonesia earthquake
2024-07-10 12:37:24.9 44.14 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-07-10 12:34:49.3 44.42 N 21.96 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-07-10 12:30:44.8 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-07-10 11:25:07.8 44.42 N 21.98 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-07-10 10:01:05.7 44.43 N 22.02 E 8 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac earthquake
2024-07-10 04:55:46.2 53.35 S 25.57 E 10 Mw(mB) = 6.5 South of Africa earthquake
2024-07-10 02:56:22.3 43.72 N 21.09 E 11 M = 2.0 Srbija Kraljevo earthquake
2024-07-09 22:20:48.2 76.75 N 7.43 E 10 M = 4.4 Svalbard Region earthquake
2024-07-09 14:32:37.8 44.09 N 22.30 E 0 M = 1.6 Srbija Zaječar mining
2024-07-09 14:23:49.1 42.82 N 20.94 E 0 M = 1.6 Srbija Kosovska Mitrovica mining
2024-07-09 11:29:59.8 42.70 N 24.01 E 4 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2024-07-09 10:28:03.9 44.20 N 22.13 E 0 M = 1.5 Srbija Negotin mining
2024-07-09 09:11:52.1 36.59 N 28.33 E 79 M = 4.5 Dodecanese Islands, Greece earthquake
2024-07-09 08:56:52.1 44.44 N 21.99 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-07-09 00:19:30.0 43.18 N 17.60 E 5 M = 2.5 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-07-08 12:34:37.2 44.17 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-07-08 12:20:43.0 44.15 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-07-08 11:50:29.9 44.44 N 22.01 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2024-07-08 10:51:02.8 42.54 N 23.11 E 1 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-07-08 10:04:14.4 44.45 N 22.03 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-07-08 10:01:53.6 44.40 N 21.95 E 4 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-07-07 23:48:18.2 43.24 N 21.02 E 7 M = 1.9 Srbija Kuršumlija earthquake
2024-07-07 22:05:14.1 41.58 N 20.19 E 5 M = 2.4 Albania earthquake
2024-07-07 20:52:27.5 40.96 N 20.75 E 5 M = 3.3 North Macedonia earthquake
2024-07-07 20:15:43.0 55.83 N 162.29 E 10 M = 5.3 Near East Coast of Kamchatka earthquake
2024-07-07 17:40:55.2 41.77 N 22.87 E 1 M = 2.4 North Macedonia earthquake
2024-07-07 14:41:07.0 37.77 N 21.10 E 92 M = 4.4 Southern Greece earthquake
2024-07-07 14:41:07.0 37.77 N 21.10 E 92 M = 4.4 Southern Greece earthquake
2024-07-07 13:55:38.5 34.03 N 26.41 E 10 M = 4.3 Crete, Greece earthquake
2024-07-07 12:25:50.4 44.24 N 22.33 E 0 M = 1.7 Srbija Negotin mining
2024-07-07 12:07:57.1 41.01 N 20.79 E 5 M = 3.6 North Macedonia earthquake
2024-07-07 11:55:29.5 55.84 N 162.21 E 10 M = 5.4 Near East Coast of Kamchatka earthquake
2024-07-07 10:05:36.7 44.54 N 22.00 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-07-07 08:13:38.9 44.49 N 22.00 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-07-06 17:34:34.5 37.89 N 21.10 E 88 M = 4.7 Southern Greece earthquake
2024-07-06 12:36:34.6 44.17 N 22.24 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-07-06 12:28:58.9 44.17 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-07-06 10:29:31.0 19.29 N 121.08 E 10 M = 5.1 Philippine Islands Region earthquake
2024-07-06 10:12:47.0 44.49 N 22.00 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-07-05 15:47:43.9 34.62 N 25.34 E 10 M = 4.3 Crete, Greece earthquake
2024-07-05 10:05:15.1 44.40 N 21.97 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-07-05 09:44:44.9 44.18 N 22.12 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-07-04 16:15:14.1 48.90 N 128.71 W 10 M = 5.2 Vancouver Island, Canada Region earthquake
2024-07-04 15:00:38.9 35.11 N 25.13 E 60 M = 4.0 Crete, Greece earthquake
2024-07-04 12:34:34.7 44.17 N 22.23 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-07-04 11:42:28.0 44.47 N 21.99 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-07-04 11:31:48.3 35.25 N 22.50 E 10 M = 4.2 Central Mediterranean Sea earthquake
2024-07-04 10:09:50.3 44.43 N 21.96 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-07-04 10:05:14.6 44.43 N 21.97 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-07-04 03:12:26.2 35.20 N 140.44 E 10 M = 5.2 Near East Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-07-03 12:32:26.3 44.17 N 22.23 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-07-03 10:43:45.4 44.50 N 21.95 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-07-03 10:08:56.8 44.48 N 22.04 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2024-07-03 07:17:07.7 43.04 N 18.67 E 1 M = 3.0 Montenegro earthquake
2024-07-03 01:06:26.8 40.60 N 23.59 E 1 M = 3.1 Greece earthquake
2024-07-03 00:28:02.6 43.82 N 21.21 E 0 M = 2.3 Srbija Jagodina earthquake
2024-07-03 00:20:34.9 52.00 N 171.15 W 10 M = 4.8 Fox Islands, Aleutian Islands earthquake
2024-07-02 22:40:46.9 42.12 N 24.87 E 5 M = 2.8 Bulgaria earthquake
2024-07-02 19:34:38.0 34.75 N 25.00 E 10 M = 4.6 Crete, Greece earthquake
2024-07-02 18:52:15.1 34.77 N 25.15 E 10 M = 4.4 Crete, Greece earthquake
2024-07-02 17:43:25.7 41.21 N 23.84 E 7 M = 3.9 Greece Bulgaria Border Region earthquake
2024-07-02 12:45:25.1 44.15 N 22.18 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-07-02 12:34:16.5 44.16 N 22.20 E 5 M = 1.9 Srbija Bor earthquake
2024-07-02 11:31:51.3 42.79 N 24.05 E 5 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-07-02 10:25:21.1 44.42 N 17.98 E 6 M = 2.2 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-07-02 10:19:37.3 44.43 N 18.05 E 8 M = 3.4 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-07-02 09:13:17.1 44.23 N 22.14 E 0 M = 1.6 Srbija Negotin mining
2024-07-02 00:06:51.7 40.02 N 20.48 E 25 M = 3.2 Greece-Albania Border Region earthquake
2024-07-01 22:43:48.7 23.88 N 141.10 E 10 M = 5.4 Volcano Islands, Japan Region earthquake
2024-07-01 12:32:33.4 44.18 N 22.27 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-07-01 12:27:32.4 44.17 N 22.23 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-07-01 04:37:45.2 40.98 N 19.81 E 11 M = 2.8 Albania earthquake
2024-07-01 00:38:19.3 43.50 N 20.09 E 5 M = 1.6 Srbija Nova Varoš earthquake
2024-06-30 21:32:29.7 44.15 N 18.94 E 5 M = 2.0 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-06-30 19:45:50.2 41.22 N 23.11 E 5 M = 2.5 Greece Bulgaria Border Region earthquake
2024-06-30 19:32:51.3 43.80 N 21.20 E 5 M = 1.9 Srbija Jagodina earthquake
2024-06-30 12:42:43.1 42.99 N 18.58 E 5 M = 3.1 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-06-30 12:26:40.4 44.17 N 22.22 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-06-30 10:54:12.5 44.48 N 21.98 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-06-30 09:42:49.9 44.50 N 22.02 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-30 08:50:15.3 43.80 N 21.20 E 0 M = 2.2 Srbija Jagodina earthquake
2024-06-30 06:33:51.1 42.36 N 23.47 E 5 M = 1.6 Bulgaria earthquake
2024-06-29 16:24:19.4 43.05 N 18.68 E 4 M = 2.7 Montenegro earthquake
2024-06-29 15:08:35.7 43.25 N 19.17 E 5 M = 1.8 Montenegro earthquake
2024-06-29 12:33:59.3 44.16 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-29 09:44:43.7 44.46 N 22.03 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-29 06:49:35.8 43.02 N 147.01 E 10 M = 5.0 Kuril Islands earthquake
2024-06-29 02:27:56.2 41.96 N 17.17 E 25 M = 2.8 Adriatic Sea earthquake
2024-06-29 01:28:39.7 42.93 N 18.48 E 11 M = 2.5 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-06-28 18:28:38.3 34.85 N 24.95 E 10 M = 4.1 Crete, Greece earthquake
2024-06-28 12:40:49.2 44.15 N 22.25 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-28 12:21:46.2 44.16 N 22.19 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-28 11:06:07.9 42.55 N 24.13 E 5 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2024-06-28 10:02:40.9 44.44 N 21.98 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-06-27 19:37:46.7 43.05 N 20.87 E 5 M = 1.8 Srbija Kosovska Mitrovica earthquake
2024-06-27 13:41:21.9 44.52 N 22.10 E 0 M = 2.1 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-27 12:51:40.7 44.16 N 22.22 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-27 11:31:02.3 42.72 N 24.03 E 5 M = 1.8 Bulgaria earthquake
2024-06-27 10:39:39.2 44.22 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Negotin mining
2024-06-26 19:50:44.7 40.32 N 25.18 E 24 M = 4.4 Aegean Sea earthquake
2024-06-26 12:37:45.5 44.21 N 22.28 E 0 M = 2.0 Srbija Negotin mining
2024-06-26 10:01:55.2 44.42 N 21.97 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-06-26 09:53:47.6 44.48 N 22.01 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-26 03:31:31.3 44.04 N 19.52 E 6 M = 1.6 Srbija Bajina Bašta earthquake
2024-06-26 02:33:19.3 39.94 N 24.41 E 0 M = 3.1 Aegean Sea earthquake
2024-06-26 01:24:15.1 8.15 N 90.42 E 10 M = 5.2 Nicobar Islands, India Region earthquake
2024-06-25 12:41:24.6 42.39 N 21.02 E 0 M = 1.7 Srbija Štrpce mining
2024-06-25 12:32:09.7 44.18 N 22.25 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-25 11:39:18.4 42.74 N 24.08 E 1 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-06-25 11:37:36.2 42.70 N 24.05 E 2 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2024-06-25 10:19:38.9 44.50 N 22.04 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-25 10:15:18.1 44.22 N 19.92 E 0 M = 1.6 Srbija Valjevo mining
2024-06-25 10:06:35.6 44.43 N 22.00 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-25 08:30:57.7 33.48 N 141.06 E 10 M = 5.5 Off East Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-06-25 02:27:38.2 43.21 N 21.04 E 5 M = 1.6 Srbija Kuršumlija earthquake
2024-06-24 22:36:46.0 39.53 N 27.67 E 5 M = 4.7 Turkey earthquake
2024-06-24 16:46:42.0 42.15 N 24.80 E 0 M = 2.4 Bulgaria earthquake
2024-06-24 10:21:22.8 44.19 N 22.10 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-24 08:02:37.2 42.03 N 20.11 E 1 M = 2.2 Albania earthquake
2024-06-23 15:46:01.1 45.11 N 23.08 E 1 M = 2.8 Romania earthquake
2024-06-23 12:40:18.2 34.35 N 86.23 E 10 M = 4.8 Xizang earthquake
2024-06-23 12:33:29.8 44.18 N 22.27 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-06-23 10:59:47.2 44.46 N 21.98 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-06-23 10:21:22.1 44.45 N 22.01 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-23 08:13:59.0 34.88 N 23.45 E 10 M = 4.4 Crete, Greece earthquake
2024-06-23 08:02:53.1 43.22 N 20.67 E 9 M = 2.1 Srbija Novi Pazar earthquake
2024-06-23 07:45:21.0 52.45 N 158.90 E 10 M = 5.3 Near East Coast of Kamchatka earthquake
2024-06-22 12:39:50.9 44.19 N 22.25 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-22 12:32:08.6 44.18 N 22.23 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-06-22 07:32:27.8 42.47 N 19.27 E 13 M = 1.9 Montenegro earthquake
2024-06-22 05:46:23.3 41.75 N 23.44 E 7 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-06-22 00:24:16.7 40.24 N 20.66 E 5 M = 2.6 Albania earthquake
2024-06-22 00:19:49.7 40.10 N 20.77 E 5 M = 2.9 Greece-Albania Border Region earthquake
2024-06-21 20:53:11.4 0.92 N 26.38 W 10 M = 4.8 Central Mid Atlantic Ridge earthquake
2024-06-21 10:31:32.3 44.18 N 22.11 E 6 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-06-21 09:35:06.3 44.49 N 22.01 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-21 08:10:50.1 44.45 N 22.01 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-21 06:09:20.1 34.86 N 23.43 E 10 M = 4.5 Crete, Greece earthquake
2024-06-20 15:37:41.5 43.12 N 18.07 E 5 M = 2.9 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-06-20 12:36:30.2 44.19 N 22.25 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-20 12:30:08.4 44.14 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-20 11:38:37.8 44.46 N 21.96 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-06-20 11:36:10.3 40.20 N 77.72 E 10 M = 4.8 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-06-20 11:31:35.7 42.83 N 24.09 E 5 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2024-06-20 10:17:57.1 44.43 N 21.96 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-06-20 08:59:48.1 44.42 N 21.99 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-06-20 06:26:19.1 43.54 N 18.93 E 0 M = 2.3 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-06-19 20:06:06.2 38.90 N 23.21 E 15 M = 3.5 Greece earthquake
2024-06-19 12:52:35.1 44.18 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-19 12:10:20.6 40.56 N 21.27 E 5 M = 2.5 Greece earthquake
2024-06-19 09:57:10.0 44.48 N 22.04 E 0 M = 2.0 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-19 09:05:56.2 44.18 N 22.20 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-06-18 21:24:01.0 38.91 N 23.23 E 14 M = 3.5 Greece earthquake
2024-06-18 17:39:02.7 43.54 N 17.03 E 5 M = 2.6 Croatia earthquake
2024-06-18 16:07:04.8 44.47 N 21.99 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-06-18 12:51:47.6 38.31 N 22.04 E 11 M = 4.6 Greece earthquake
2024-06-18 12:51:28.8 44.17 N 22.24 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-18 12:48:56.1 44.19 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-18 11:31:45.8 42.77 N 24.05 E 5 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-06-18 09:54:51.4 35.32 N 58.53 E 10 M = 4.5 Northern and Central Iran earthquake
2024-06-18 08:29:15.1 42.10 N 24.86 E 5 M = 3.0 Bulgaria earthquake
2024-06-17 18:49:20.4 42.11 N 24.84 E 5 M = 2.3 Bulgaria earthquake
2024-06-17 17:24:20.7 42.09 N 24.95 E 5 M = 4.3 Bulgaria earthquake
2024-06-17 14:19:30.5 42.10 N 25.33 E 28 M = 2.8 Bulgaria earthquake
2024-06-17 12:43:27.4 44.18 N 22.22 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-17 11:01:18.2 44.50 N 22.03 E 0 M = 2.0 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-17 10:49:20.9 44.21 N 22.08 E 0 M = 1.5 Srbija Žagubica mining
2024-06-17 10:26:59.3 44.47 N 22.04 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-17 09:16:21.1 44.41 N 22.06 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-17 09:06:39.6 44.20 N 22.10 E 0 M = 1.5 Srbija Negotin mining
2024-06-16 17:38:28.8 39.73 N 20.91 E 5 M = 3.9 Greece-Albania Border Region earthquake
2024-06-16 17:25:03.9 38.33 N 36.99 E 10 M = 4.3 Turkey earthquake
2024-06-16 15:42:36.4 42.95 N 44.54 E 10 M = 4.4 Northwestern Caucasus earthquake
2024-06-16 14:47:31.7 15.79 S 74.37 W 10 M = 5.8 Near Coast of Peru earthquake
2024-06-16 12:46:48.3 44.16 N 22.15 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-06-16 12:31:24.2 44.47 N 21.98 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-06-16 10:45:25.4 44.46 N 22.03 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-16 10:44:43.0 44.49 N 21.98 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-06-16 09:18:15.4 44.44 N 22.08 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-16 00:23:16.9 42.89 N 18.68 E 4 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-06-15 13:08:10.7 3.26 N 127.44 E 10 M = 5.7 Talaud Islands, Indonesia earthquake
2024-06-15 12:42:15.5 44.45 N 21.97 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-06-15 12:38:49.6 44.15 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-15 10:30:25.0 44.44 N 21.94 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-06-15 01:10:18.2 43.71 N 21.95 E 0 M = 1.6 Srbija Soko Banja earthquake
2024-06-14 23:36:27.1 43.54 N 20.75 E 5 M = 1.6 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2024-06-14 17:54:27.3 41.75 N 22.20 E 5 M = 2.2 North Macedonia earthquake
2024-06-14 17:51:17.2 41.77 N 22.20 E 5 M = 1.9 North Macedonia earthquake
2024-06-14 13:56:06.0 42.77 N 20.93 E 0 M = 1.7 Srbija Priština mining
2024-06-14 13:38:55.9 43.05 N 18.69 E 5 M = 3.5 Montenegro earthquake
2024-06-14 12:55:49.3 44.19 N 22.26 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-06-14 12:43:52.6 44.13 N 22.20 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-14 12:27:35.8 44.17 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-14 12:21:11.5 44.13 N 22.13 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-14 11:08:11.2 42.53 N 24.09 E 5 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2024-06-14 11:04:57.5 42.54 N 24.20 E 1 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2024-06-14 10:24:10.3 44.44 N 22.01 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-14 09:51:58.5 31.18 S 13.33 W 10 M = 5.6 Southern Mid Atlantic Ridge earthquake
2024-06-14 04:26:50.2 31.00 S 13.46 W 10 Mw(mB) = 5.9 Southern Mid Atlantic Ridge earthquake
2024-06-13 21:44:10.9 45.07 N 23.15 E 2 M = 2.6 Romania earthquake
2024-06-13 21:09:31.8 43.97 N 21.31 E 2 M = 2.1 Srbija Jagodina earthquake
2024-06-13 16:07:50.4 43.11 N 22.66 E 6 M = 2.2 Srbija Pirot earthquake
2024-06-13 12:58:04.6 44.18 N 22.23 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-13 12:51:33.4 44.15 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-13 11:42:48.1 42.72 N 24.04 E 5 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2024-06-13 10:02:23.4 44.44 N 21.98 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-06-13 08:27:15.8 40.24 N 26.83 E 7 M = 4.0 Turkey earthquake
2024-06-13 05:30:03.0 55.76 N 162.73 E 10 M = 5.0 Near East Coast of Kamchatka earthquake
2024-06-13 04:01:04.5 45.36 N 25.63 E 64 M = 2.6 Romania earthquake
2024-06-13 00:09:29.0 43.97 N 21.31 E 1 M = 2.3 Srbija Jagodina earthquake
2024-06-12 20:06:02.7 38.37 N 21.87 E 27 M = 3.9 Greece earthquake
2024-06-12 19:19:12.4 35.90 N 28.02 E 74 M = 4.5 Eastern Mediterranean Sea earthquake
2024-06-12 17:23:40.0 45.07 N 15.65 E 5 M = 3.6 Croatia earthquake
2024-06-12 17:01:25.5 4.36 N 126.47 E 76 Mw(mB) = 5.8 Talaud Islands, Indonesia earthquake
2024-06-12 12:46:20.9 44.17 N 22.22 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-12 12:24:07.4 44.15 N 22.18 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-12 12:15:11.5 44.16 N 22.23 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-12 09:43:15.1 44.67 N 21.79 E 0 M = 1.9 Srbija Golubac mining
2024-06-12 09:30:28.5 44.42 N 21.98 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-06-12 08:20:49.8 42.50 N 23.09 E 5 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2024-06-12 08:16:21.7 44.43 N 21.98 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-06-12 02:56:09.6 43.53 N 20.80 E 5 M = 1.6 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2024-06-11 20:39:40.0 39.33 N 23.37 E 30 M = 2.9 Aegean Sea earthquake
2024-06-11 19:08:26.7 38.08 N 21.74 E 19 M = 4.2 Greece earthquake
2024-06-11 18:00:43.0 39.11 N 23.31 E 5 M = 4.1 Aegean Sea earthquake
2024-06-11 17:56:17.4 39.02 N 23.41 E 26 M = 3.9 Aegean Sea earthquake
2024-06-11 12:36:09.1 44.42 N 21.98 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-06-11 12:22:34.3 44.16 N 22.22 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-06-11 12:03:33.9 44.13 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-11 10:49:42.0 44.18 N 22.08 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-11 10:35:02.6 44.44 N 21.98 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-06-11 10:19:28.8 43.34 N 19.42 E 8 M = 1.9 Montenegro earthquake
2024-06-11 10:06:59.6 43.34 N 23.53 E 5 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2024-06-11 06:17:45.7 35.01 N 25.40 E 10 M = 4.2 Crete, Greece earthquake
2024-06-10 23:43:14.0 43.98 N 21.32 E 0 M = 2.0 Srbija Jagodina earthquake
2024-06-10 11:27:57.2 44.18 N 22.19 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-10 10:06:48.2 44.41 N 22.00 E 0 M = 2.0 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-10 07:50:45.2 43.37 N 17.63 E 5 M = 3.2 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-06-10 03:56:01.0 21.46 N 123.95 E 10 M = 5.1 Southeast of Taiwan earthquake
2024-06-10 03:14:54.4 38.27 N 68.30 E 10 M = 4.4 Tajikistan earthquake
2024-06-10 01:44:54.4 42.22 N 20.54 E 5 M = 2.4 Srbija Prizren earthquake
2024-06-09 12:00:16.4 44.45 N 21.96 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-06-09 11:06:47.0 44.15 N 22.19 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-06-09 10:09:24.5 44.43 N 21.95 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-06-09 09:56:06.3 44.14 N 22.16 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-09 09:30:29.1 44.17 N 22.26 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-06-09 03:32:07.3 37.92 N 36.02 E 10 M = 4.1 Turkey earthquake
2024-06-08 15:10:38.7 44.42 N 21.98 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-06-08 12:44:18.1 44.15 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-08 11:34:59.8 44.43 N 21.99 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-06-08 10:35:56.6 44.14 N 22.14 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-08 10:16:15.3 44.42 N 21.97 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-06-08 10:04:34.3 44.40 N 21.97 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-06-08 09:59:52.0 41.72 N 22.65 E 0 M = 2.9 North Macedonia earthquake
2024-06-08 08:09:01.4 44.38 N 17.86 E 5 M = 2.2 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-06-07 16:31:01.7 3.05 S 139.28 E 10 M = 5.2 Irian Jaya, Indonesia earthquake
2024-06-07 11:22:54.4 44.14 N 22.15 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-07 10:16:26.1 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-07 10:10:22.0 44.46 N 22.00 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-07 10:05:24.9 44.42 N 21.94 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-06-07 09:23:16.1 44.19 N 22.09 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-07 08:50:46.3 44.16 N 22.19 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-06-07 02:07:31.7 42.33 N 23.06 E 6 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2024-06-06 23:02:20.9 43.51 N 20.34 E 1 M = 2.2 Srbija Ivanjica earthquake
2024-06-06 19:21:56.5 33.31 N 25.19 E 10 M = 4.3 Eastern Mediterranean Sea earthquake
2024-06-06 13:01:47.9 41.93 N 23.09 E 5 M = 2.0 North Macedonia earthquake
2024-06-06 12:36:07.1 42.00 N 20.18 E 7 M = 2.2 Albania earthquake
2024-06-06 12:08:41.2 44.14 N 22.14 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-06-06 11:14:12.9 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-06-06 11:05:37.6 44.14 N 22.14 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-06 10:26:24.3 44.45 N 21.99 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-06-06 10:08:26.6 44.15 N 22.15 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-06 06:04:08.9 42.50 N 22.65 E 12 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2024-06-06 02:12:04.7 27.98 N 130.12 E 10 M = 4.9 Ryukyu Islands, Japan earthquake
2024-06-05 18:42:51.9 39.65 N 25.48 E 3 M = 3.9 Aegean Sea earthquake
2024-06-05 15:56:04.8 41.60 N 20.09 E 5 M = 2.4 Albania earthquake
2024-06-05 12:30:48.0 44.48 N 22.04 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-05 11:16:16.7 0.45 N 98.68 E 84 M = 5.6 Northern Sumatra, Indonesia earthquake
2024-06-05 10:12:50.8 44.15 N 22.14 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-05 09:54:47.0 44.17 N 22.19 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-06-05 09:14:38.5 44.18 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-05 08:42:25.2 13.75 S 14.18 E 10 M = 5.1 Angola earthquake
2024-06-05 02:20:27.3 3.69 S 100.65 E 10 M = 5.6 Southern Sumatra, Indonesia earthquake
2024-06-04 21:51:20.9 40.52 N 23.80 E 14 M = 2.7 Greece earthquake
2024-06-04 12:15:09.4 44.44 N 21.99 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-06-04 11:30:38.4 42.74 N 24.05 E 5 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2024-06-04 11:03:26.6 44.23 N 22.15 E 0 M = 1.8 Srbija Negotin mining
2024-06-04 10:10:35.3 44.13 N 22.12 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-04 08:51:26.4 43.39 N 20.66 E 0 M = 1.6 Srbija Novi Pazar mining
2024-06-04 05:23:43.7 42.00 N 20.28 E 5 M = 2.5 Albania earthquake
2024-06-04 03:54:24.6 43.59 N 19.27 E 2 M = 1.6 Srbija Priboj earthquake
2024-06-04 00:34:33.7 47.20 N 8.89 E 5 M = 4.5 Switzerland earthquake
2024-06-03 22:03:43.4 42.68 N 43.65 E 10 M = 4.6 Northwestern Caucasus earthquake
2024-06-03 20:35:52.7 43.97 N 21.33 E 2 M = 2.6 Srbija Jagodina earthquake
2024-06-03 12:39:05.1 44.43 N 21.97 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-06-03 10:11:34.2 44.45 N 21.99 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-06-03 09:53:52.0 44.18 N 22.26 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-06-03 09:25:30.3 42.50 N 23.09 E 4 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-06-03 06:41:53.2 29.65 N 42.84 W 10 Mw(mB) = 5.3 Northern Mid Atlantic Ridge earthquake
2024-06-03 03:25:19.1 43.25 N 17.89 E 5 M = 2.1 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-06-02 21:41:15.5 47.54 N 133.34 E 10 M = 4.8 E Russia-NE China Border Region earthquake
2024-06-02 21:31:40.4 37.49 N 137.30 E 10 Mw(mB) = 6.0 Near West Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-06-02 16:27:37.0 42.07 N 16.19 E 46 M = 2.9 Adriatic Sea earthquake
2024-06-02 14:02:42.3 65.91 N 135.30 W 10 M = 5.0 Northern Yukon Territory, Canada earthquake
2024-06-02 13:02:18.5 44.15 N 22.17 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-02 12:38:08.6 44.15 N 22.15 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-02 12:14:17.0 44.40 N 21.96 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-06-02 10:33:13.9 44.43 N 21.95 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-06-02 10:09:02.4 44.42 N 21.95 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-06-02 09:04:20.4 43.14 N 19.45 E 0 M = 3.6 Montenegro earthquake
2024-06-02 08:53:43.5 37.73 N 24.73 E 5 M = 4.1 Southern Greece earthquake
2024-06-02 08:31:16.0 44.65 N 21.72 E 0 M = 1.6 Srbija Golubac mining
2024-06-02 07:59:54.5 36.38 N 55.21 E 10 M = 4.5 Northern and Central Iran earthquake
2024-06-02 06:51:51.0 43.58 N 19.24 E 3 M = 1.8 Srbija Priboj earthquake
2024-06-02 01:19:45.0 41.36 N 24.41 E 59 M = 2.0 Greece Bulgaria Border Region earthquake
2024-06-01 12:44:28.1 44.16 N 22.16 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-06-01 12:37:59.2 44.44 N 21.96 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-06-01 11:41:15.6 44.45 N 22.01 E 0 M = 2.1 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-01 09:29:30.5 44.18 N 20.07 E 0 M = 1.9 Srbija Kosjerić mining
2024-06-01 09:21:58.2 44.16 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-01 08:07:00.7 44.42 N 21.96 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-06-01 03:13:14.3 43.70 N 21.94 E 1 M = 1.8 Srbija Soko Banja earthquake
2024-06-01 02:37:32.9 28.93 N 131.14 E 10 M = 5.2 Southeast of Ryukyu Islands earthquake
2024-06-01 00:46:38.2 34.22 N 86.42 E 10 Mw(mB) = 5.5 Xizang earthquake
2024-05-31 22:36:30.8 44.03 N 19.54 E 2 M = 1.9 Srbija Bajina Bašta earthquake
2024-05-31 17:10:58.0 24.09 N 121.73 E 10 M = 5.2 Taiwan earthquake
2024-05-31 15:54:41.9 29.15 S 176.81 W 10 M = 5.9 Kermadec Islands Region earthquake
2024-05-31 15:46:11.0 43.21 S 41.68 E 10 M = 5.7 Prince Edward Islands Region earthquake
2024-05-31 15:03:51.7 42.54 N 24.19 E 2 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-05-31 14:25:41.4 44.46 N 21.98 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-05-31 12:42:14.7 44.45 N 22.03 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-31 11:01:28.9 44.22 N 22.14 E 0 M = 2.1 Srbija Negotin mining
2024-05-31 10:49:16.6 44.18 N 22.26 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-31 10:41:34.1 44.14 N 22.21 E 0 M = 2.2 Srbija Bor mining
2024-05-31 10:08:50.3 44.46 N 22.00 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-31 00:53:02.0 39.46 N 17.12 E 23 M = 3.5 Southern Italy earthquake
2024-05-30 15:59:06.5 40.37 N 24.72 E 5 M = 2.5 Aegean Sea earthquake
2024-05-30 12:43:22.5 44.45 N 21.97 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-05-30 11:49:36.0 44.45 N 22.00 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-30 11:30:46.1 42.73 N 23.99 E 5 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2024-05-30 10:17:40.1 44.14 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-30 10:11:36.7 44.45 N 21.95 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-05-30 09:30:23.2 44.15 N 22.18 E 5 M = 1.9 Srbija Bor earthquake
2024-05-30 08:34:42.3 42.50 N 23.11 E 5 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-05-30 08:18:49.1 44.14 N 22.16 E 0 M = 1.5 Srbija Bor mining
2024-05-30 01:18:23.7 40.47 N 21.62 E 12 M = 2.4 Greece earthquake
2024-05-30 01:03:43.4 42.52 N 18.42 E 5 M = 2.1 Croatia earthquake
2024-05-29 15:20:16.0 42.58 N 18.77 E 0 M = 1.9 Montenegro earthquake
2024-05-29 13:13:17.4 23.49 N 94.59 E 10 M = 5.2 Myanmar-India Border Region earthquake
2024-05-29 12:42:08.7 42.97 N 18.63 E 3 M = 2.5 Montenegro earthquake
2024-05-29 12:37:50.4 44.42 N 22.00 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-29 12:07:14.3 39.51 N 17.11 E 4 M = 4.1 Southern Italy earthquake
2024-05-29 12:04:23.0 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-29 10:25:09.1 44.17 N 22.27 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-05-29 10:09:01.9 44.45 N 22.02 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-28 12:40:38.6 44.44 N 22.04 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-28 12:37:17.9 44.43 N 21.96 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-05-28 11:52:40.0 2.97 N 95.74 E 10 M = 5.5 Off West Coast of Northern Sumatra earthquake
2024-05-28 11:33:42.4 44.14 N 22.16 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-05-28 11:29:20.9 42.75 N 24.04 E 5 M = 2.3 Bulgaria earthquake
2024-05-28 09:51:47.1 42.21 N 21.05 E 7 M = 2.0 Srbija Štrpce earthquake
2024-05-28 09:49:19.5 44.15 N 22.17 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-28 09:43:56.1 44.25 N 19.93 E 0 M = 1.6 Srbija Valjevo mining
2024-05-28 08:48:50.2 42.22 N 21.35 E 5 M = 2.4 Srbija Kačanik earthquake
2024-05-27 12:35:30.4 44.15 N 22.16 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-05-27 12:07:51.7 44.44 N 21.97 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-05-27 11:42:37.4 44.14 N 22.24 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-27 11:15:24.2 44.18 N 22.04 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-27 10:40:03.9 44.45 N 22.01 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-27 08:35:59.4 44.18 N 22.25 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-05-27 04:16:42.2 45.27 N 25.56 E 40 M = 2.9 Romania earthquake
2024-05-27 03:07:12.2 28.17 N 100.74 E 10 M = 4.8 Sichuan, China earthquake
2024-05-27 00:47:09.6 50.72 N 157.37 E 10 M = 5.1 Kuril Islands earthquake
2024-05-27 00:40:25.8 35.48 N 3.58 W 10 M = 4.3 Strait of Gibraltar earthquake
2024-05-27 00:35:46.0 42.74 N 17.51 E 3 M = 2.2 Croatia earthquake
2024-05-26 22:44:20.7 42.90 N 17.66 E 5 M = 2.3 Croatia earthquake
2024-05-26 22:41:28.0 45.44 N 25.79 E 90 M = 2.9 Romania earthquake
2024-05-26 21:38:55.0 42.31 N 25.44 E 19 MLv = 2.3 Bulgaria earthquake
2024-05-26 12:38:57.5 44.14 N 22.15 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-05-26 10:29:54.7 42.01 N 19.81 E 5 M = 2.2 Albania earthquake
2024-05-26 10:17:27.2 45.34 N 24.04 E 8 M = 2.9 Romania earthquake
2024-05-26 09:12:12.9 45.20 N 24.08 E 75 M = 3.1 Romania earthquake
2024-05-26 09:10:17.6 44.15 N 22.20 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-05-26 04:30:45.9 43.53 N 19.60 E 5 M = 2.1 Srbija Priboj earthquake
2024-05-25 22:23:14.1 17.08 S 168.23 E 10 Mw(mB) = 6.4 Vanuatu Islands earthquake
2024-05-25 21:17:23.8 42.28 N 21.57 E 5 M = 1.7 North Macedonia earthquake
2024-05-25 16:30:51.4 45.17 N 23.20 E 65 M = 2.1 Romania earthquake
2024-05-25 15:10:57.2 41.79 N 19.30 E 5 M = 2.7 Albania earthquake
2024-05-25 14:31:01.0 36.40 N 21.57 E 70 M = 4.1 Southern Greece earthquake
2024-05-25 10:05:32.4 44.42 N 21.95 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-05-25 09:21:28.5 44.18 N 22.27 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-25 08:22:04.6 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-25 08:08:56.7 56.26 N 163.53 E 10 M = 4.9 Near East Coast of Kamchatka earthquake
2024-05-25 06:58:54.1 43.53 N 19.63 E 5 M = 2.2 Srbija Priboj earthquake
2024-05-25 02:49:44.8 30.28 N 42.82 W 10 M = 4.5 Northern Mid Atlantic Ridge earthquake
2024-05-24 17:35:27.0 39.50 N 17.10 E 7 M = 4.0 Southern Italy earthquake
2024-05-24 14:45:34.5 44.36 N 18.01 E 2 M = 3.5 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-05-24 13:58:51.7 56.89 N 117.20 E 10 M = 4.9 East of Lake Baykal, Russia earthquake
2024-05-24 12:37:19.7 44.41 N 21.97 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-05-24 10:13:32.0 44.45 N 22.01 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-24 09:31:26.8 44.16 N 22.20 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-24 09:20:10.2 44.16 N 22.19 E 0 M = 1.5 Srbija Bor mining
2024-05-24 09:10:16.5 44.66 N 21.77 E 0 M = 1.8 Srbija Golubac mining
2024-05-24 04:00:00.6 45.07 N 23.12 E 12 M = 2.4 Romania earthquake
2024-05-24 03:43:07.0 43.06 N 18.23 E 5 M = 2.9 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-05-24 03:29:29.2 39.82 N 19.43 E 7 M = 4.0 Greece-Albania Border Region earthquake
2024-05-23 22:40:00.4 35.32 N 26.59 E 10 M = 4.2 Crete, Greece earthquake