Листа аутоматски лоцираних сеизмичких догађаја, Република Србија, Републички сеизмолошки завод, Београд


Упозорење: Треба имати у виду да ни сеизмолошка мрежа Србије, нити регионална виртуална мрежа креирана у РСЗ, није оптимизована за аутоматско лоцирање слабих и далеких земљотреса. Обзиром да подаци са појединих станица не пристижу у реалном времену, локација епицентра, односно вредност магнитуде, може одступати од стварне. Због тог се квалитет решења аутоматског поступка значајно побољшава у складу са пристизањем података са свих станица.


Аутоматски извештај о догођеним земљотресима је сачињен на основу података националне мреже сеизмолошких станица као и регионалне виртуалне мреже коју чине сеизмолошке станице центара:ZAMG Беч, ARSO Љубљана, GPI SAS Братислава, GGRI Будимпешта, NEIP Букурешт,IG BAS Софија, SORM Скопље и INGV Рим, којима се захваљујемо на уступљеним подацима.


Напомена. Време приказано у табели догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена.


Datum Vreme (GMT) Lat Long Dubina Magnituda Oblast/Karta (Google Maps) Vrsta događaja
2024-04-13 12:36:23.0 44.42 N 21.93 E 5 M = 1.8 Srbija Majdanpek earthquake
2024-04-13 12:09:21.2 44.14 N 22.18 E 5 M = 2.0 Srbija Bor earthquake
2024-04-13 10:23:19.0 44.14 N 22.16 E 3 M = 1.9 Srbija Bor earthquake
2024-04-13 09:33:31.4 44.15 N 22.17 E 3 M = 1.7 Srbija Bor earthquake
2024-04-13 05:44:40.2 33.56 N 81.93 E 10 Mw(mB) = 5.4 Xizang earthquake
2024-04-13 04:26:02.0 43.91 N 20.99 E 0 M = 2.9 Srbija Kragujevac earthquake
2024-04-13 03:36:25.3 39.23 N 23.32 E 21 M = 4.0 Aegean Sea earthquake
2024-04-13 03:14:20.1 39.25 N 23.30 E 5 M = 3.9 Aegean Sea earthquake
2024-04-13 03:01:56.0 39.23 N 23.42 E 5 M = 3.0 Aegean Sea earthquake
2024-04-13 02:23:15.8 39.10 N 23.41 E 5 M = 4.3 Aegean Sea earthquake
2024-04-12 22:18:47.9 71.20 N 1.88 W 10 M = 4.6 Jan Mayen Island Region earthquake
2024-04-12 19:55:54.5 40.49 N 19.87 E 5 M = 3.0 Albania earthquake
2024-04-12 12:45:50.7 44.43 N 21.98 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-04-12 11:39:20.9 44.15 N 22.16 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-04-12 11:08:53.4 44.15 N 22.19 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-04-12 10:23:52.1 42.75 N 23.56 E 5 M = 1.8 Bulgaria earthquake
2024-04-12 10:08:45.1 44.15 N 22.18 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-04-12 10:08:09.1 44.16 N 22.21 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-04-12 09:00:08.5 28.09 N 130.11 E 10 M = 5.2 Ryukyu Islands, Japan earthquake
2024-04-12 08:13:44.2 41.11 N 78.65 E 10 M = 4.9 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-04-11 20:19:24.0 41.65 N 23.64 E 1 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2024-04-11 18:07:44.7 42.56 N 24.09 E 5 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2024-04-11 17:57:05.8 41.86 N 20.87 E 5 M = 2.2 North Macedonia earthquake
2024-04-11 12:35:18.9 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-04-11 12:28:57.5 42.78 N 24.04 E 0 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2024-04-11 10:20:00.9 44.43 N 21.99 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-04-11 10:07:18.6 44.14 N 22.25 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-04-11 10:04:01.6 44.14 N 22.12 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-04-11 08:35:10.7 44.44 N 22.06 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2024-04-11 05:12:01.2 44.18 N 22.27 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-04-11 05:06:20.3 42.32 N 23.93 E 5 M = 2.7 Bulgaria earthquake
2024-04-11 00:54:46.2 38.39 N 20.17 E 35 M = 3.6 Greece earthquake
2024-04-10 16:20:17.4 11.73 N 126.11 E 10 M = 5.4 Philippine Islands Region earthquake
2024-04-10 14:56:18.1 42.05 N 82.67 E 10 M = 5.3 Northern Xinjiang, China earthquake
2024-04-10 11:42:42.4 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-04-10 10:57:26.6 41.46 N 84.61 E 10 M = 5.1 Southern Xinjiang, China earthquake
2024-04-10 10:25:26.2 44.15 N 22.24 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-04-10 09:43:37.0 44.15 N 22.18 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-04-10 09:17:57.8 44.44 N 21.97 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-04-09 22:47:26.9 44.68 N 17.97 E 5 M = 2.2 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-04-09 17:11:48.7 40.80 N 15.60 E 4 M = 3.2 Southern Italy earthquake
2024-04-09 16:39:51.4 41.49 N 20.35 E 5 M = 2.6 Albania earthquake
2024-04-09 12:39:48.2 44.19 N 22.26 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-04-09 11:28:08.3 44.14 N 22.18 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-04-09 09:47:59.1 2.74 N 127.13 E 10 Mw(mB) = 6.7 Northern Molucca Sea earthquake
2024-04-09 09:33:56.4 44.50 N 22.01 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-04-09 07:59:18.3 43.87 N 21.59 E 0 M = 1.8 Srbija Jagodina mining
2024-04-09 06:22:16.5 45.16 N 23.27 E 15 M = 2.9 Romania earthquake
2024-04-08 21:59:27.3 38.95 N 20.95 E 51 M = 4.2 Greece earthquake
2024-04-08 21:56:00.6 42.99 N 18.64 E 9 M = 2.3 Montenegro earthquake
2024-04-08 12:41:35.5 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-04-08 11:27:43.1 43.01 N 18.65 E 1 M = 1.8 Montenegro earthquake
2024-04-08 10:12:49.2 44.14 N 22.12 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-04-08 09:35:51.8 44.14 N 22.14 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-04-08 08:43:39.3 44.46 N 22.05 E 2 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-04-08 01:25:25.9 31.72 N 131.23 E 10 M = 5.2 Kyushu, Japan earthquake
2024-04-08 00:40:35.9 42.89 N 18.11 E 11 M = 2.1 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-04-07 22:14:19.1 36.56 N 15.67 E 15 M = 3.9 Sicily, Italy earthquake
2024-04-07 21:15:40.7 43.00 N 18.67 E 5 M = 1.8 Montenegro earthquake
2024-04-07 20:47:59.5 41.94 N 82.20 E 10 M = 4.8 Southern Xinjiang, China earthquake
2024-04-07 18:47:44.2 43.02 N 18.63 E 8 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-04-07 17:46:15.3 6.55 S 104.16 E 10 M = 5.2 Sunda Strait, Indonesia earthquake
2024-04-07 15:35:34.7 43.03 N 18.66 E 1 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-04-07 14:44:48.5 42.34 N 19.30 E 5 M = 2.1 Montenegro earthquake
2024-04-07 14:28:05.6 42.97 N 18.70 E 8 M = 1.9 Montenegro earthquake
2024-04-07 10:42:32.7 44.05 N 22.28 E 0 M = 1.7 Srbija Zaječar mining
2024-04-07 10:22:21.3 44.14 N 22.20 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-04-07 10:01:19.7 24.05 N 122.06 E 10 M = 5.0 Taiwan Region earthquake
2024-04-07 09:47:31.4 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-04-07 08:46:18.6 41.87 N 82.26 E 10 M = 5.0 Southern Xinjiang, China earthquake
2024-04-07 08:39:36.0 44.43 N 21.93 E 3 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-04-07 05:07:13.9 42.98 N 18.71 E 4 M = 2.2 Montenegro earthquake
2024-04-07 04:23:18.8 41.73 N 25.05 E 35 M = 2.5 Bulgaria earthquake
2024-04-07 04:06:39.5 43.32 N 19.40 E 3 M = 1.7 Montenegro earthquake
2024-04-06 21:22:07.5 44.68 N 18.47 E 5 M = 2.1 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-04-06 17:58:33.9 43.04 N 18.64 E 5 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-04-06 16:50:06.5 44.06 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Zaječar mining
2024-04-06 12:19:47.4 43.40 N 19.03 E 0 M = 1.8 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-04-06 10:47:58.1 44.13 N 22.15 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-04-06 10:14:04.1 44.44 N 21.99 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-04-06 09:49:34.7 44.16 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-04-06 09:46:32.2 44.45 N 21.97 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-04-06 07:42:59.7 44.02 N 19.15 E 0 M = 2.6 Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina mining
2024-04-06 02:29:23.2 27.15 N 103.36 E 10 M = 4.9 Yunnan, China earthquake
2024-04-06 00:12:15.0 40.78 N 143.35 E 10 M = 5.4 Off East Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-04-05 22:55:08.4 42.98 N 18.70 E 2 M = 1.8 Montenegro earthquake
2024-04-05 20:26:25.4 23.91 N 121.87 E 10 M = 5.1 Taiwan earthquake
2024-04-05 14:23:20.9 40.65 N 74.89 W 10 M = 4.8 New Jersey earthquake
2024-04-05 12:45:32.0 26.53 N 96.98 E 10 M = 5.6 Myanmar earthquake
2024-04-05 12:28:48.7 45.85 N 14.03 E 15 M = 3.9 Slovenia earthquake
2024-04-05 10:05:17.1 44.19 N 22.08 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-04-05 09:59:24.7 44.18 N 21.09 E 0 M = 1.5 Srbija Kragujevac mining
2024-04-05 09:53:21.0 44.15 N 22.23 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-04-05 09:52:19.2 44.15 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-04-05 08:45:55.7 31.07 N 49.44 E 10 M = 5.0 Western Iran earthquake
2024-04-05 03:29:07.2 44.95 N 22.63 E 6 M = 2.5 Romania earthquake
2024-04-05 02:30:23.9 43.04 N 18.65 E 6 M = 1.9 Montenegro earthquake
2024-04-05 02:30:03.5 14.96 N 45.17 W 10 M = 4.7 Northern Mid Atlantic Ridge earthquake
2024-04-04 23:37:31.1 8.23 N 38.26 W 10 M = 4.9 Central Mid Atlantic Ridge earthquake
2024-04-04 20:31:40.9 41.55 N 142.56 E 10 M = 5.1 Hokkaido, Japan Region earthquake
2024-04-04 17:27:05.5 43.01 N 18.64 E 5 M = 1.9 Montenegro earthquake
2024-04-04 16:04:30.9 33.29 N 76.82 E 10 M = 5.0 Kashmir-India Border Region earthquake
2024-04-04 15:50:54.0 42.98 N 18.66 E 4 M = 2.6 Montenegro earthquake
2024-04-04 14:29:57.0 22.61 N 122.61 E 10 M = 4.9 Taiwan Region earthquake
2024-04-04 12:43:18.7 44.45 N 22.03 E 0 M = 2.0 Srbija Donji Milanovac mining
2024-04-04 11:32:30.6 42.73 N 23.95 E 5 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2024-04-04 10:15:02.9 44.25 N 22.31 E 0 M = 1.9 Srbija Negotin mining
2024-04-04 10:12:33.6 44.10 N 22.12 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-04-04 10:03:10.8 44.13 N 22.12 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-04-04 03:16:27.0 37.66 N 141.97 E 10 Mw(mB) = 6.1 Near East Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-04-04 00:39:39.1 38.45 N 91.10 E 10 M = 5.3 Qinghai, China earthquake
2024-04-03 22:41:45.9 44.15 N 148.59 E 10 M = 5.1 Kuril Islands earthquake
2024-04-03 22:22:27.5 43.03 N 18.64 E 0 M = 1.6 Montenegro earthquake
2024-04-03 18:29:46.9 23.98 N 121.87 E 10 M = 4.8 Taiwan earthquake
2024-04-03 18:09:15.8 43.00 N 18.67 E 7 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-04-03 12:38:01.1 44.14 N 22.18 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-04-03 11:19:56.3 43.00 N 18.62 E 9 M = 2.4 Montenegro earthquake
2024-04-03 10:46:28.1 44.15 N 22.19 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-04-03 10:40:44.0 43.04 N 18.67 E 3 M = 4.8 Montenegro earthquake
2024-04-03 10:29:04.9 44.66 N 21.75 E 0 M = 1.8 Srbija Golubac mining
2024-04-03 09:46:27.7 44.15 N 22.19 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-04-03 09:07:20.3 44.14 N 22.15 E 1 M = 1.7 Srbija Bor earthquake
2024-04-03 07:48:20.4 37.81 N 37.26 E 10 M = 4.4 Turkey earthquake
2024-04-03 02:28:18.8 24.19 N 121.54 E 10 M = 5.0 Taiwan earthquake
2024-04-03 02:14:33.5 24.06 N 121.91 E 10 M = 5.9 Taiwan earthquake
2024-04-03 01:39:37.4 23.54 N 121.00 E 10 M = 5.3 Taiwan earthquake
2024-04-03 00:46:45.4 24.17 N 121.83 E 10 M = 5.2 Taiwan earthquake
2024-04-03 00:35:37.4 24.25 N 121.79 E 10 M = 5.7 Taiwan earthquake
2024-04-03 00:14:42.7 43.65 N 21.17 E 2 M = 2.0 Srbija Kruševac earthquake
2024-04-03 00:11:26.6 23.97 N 121.68 E 10 M = 6.6 Taiwan earthquake
2024-04-02 23:58:08.8 23.89 N 121.61 E 10 Mw(mB) = 7.4 Taiwan earthquake
2024-04-02 22:16:44.7 15.91 N 147.04 E 10 M = 5.2 Mariana Islands Region earthquake
2024-04-02 20:00:09.3 43.02 N 18.63 E 2 M = 2.4 Montenegro earthquake
2024-04-02 19:54:25.8 43.01 N 18.69 E 3 M = 2.2 Montenegro earthquake
2024-04-02 19:41:17.8 43.01 N 18.62 E 4 M = 2.6 Montenegro earthquake
2024-04-02 19:23:42.0 43.06 N 18.65 E 5 M = 3.1 Montenegro earthquake
2024-04-02 19:07:42.1 43.01 N 18.59 E 3 M = 4.5 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-04-02 13:33:43.8 36.50 N 27.68 E 10 M = 4.4 Dodecanese Islands, Greece earthquake
2024-04-02 12:45:28.1 44.14 N 22.14 E 3 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-04-02 11:08:07.7 44.16 N 22.17 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-04-02 10:55:19.6 44.18 N 22.09 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-04-02 09:54:10.2 15.71 N 146.93 E 10 M = 5.9 Mariana Islands earthquake
2024-04-02 09:32:54.2 44.52 N 149.33 E 10 M = 5.2 Kuril Islands earthquake
2024-04-02 04:05:30.2 41.23 N 19.65 E 0 M = 2.8 Albania earthquake
2024-04-02 03:09:17.6 43.78 N 23.24 E 3 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-04-01 21:55:32.7 42.93 N 18.66 E 1 M = 2.6 Montenegro earthquake
2024-04-01 19:24:36.2 40.08 N 141.57 E 67 Mw(mB) = 6.1 Near East Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-04-01 16:54:28.7 42.65 N 18.99 E 9 M = 2.1 Montenegro earthquake
2024-04-01 12:40:17.6 44.14 N 22.20 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-04-01 11:04:25.7 43.24 N 20.55 E 0 M = 1.8 Srbija Novi Pazar mining
2024-04-01 10:43:01.4 44.16 N 22.24 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-04-01 10:41:00.8 44.18 N 22.24 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-03-31 23:12:25.7 42.94 N 18.64 E 1 M = 2.7 Montenegro earthquake
2024-03-31 22:37:51.8 43.23 N 21.23 E 1 M = 1.9 Srbija Kuršumlija earthquake
2024-03-31 11:01:08.4 44.15 N 22.19 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-03-31 10:38:03.8 34.41 N 26.69 E 10 M = 4.5 Crete, Greece earthquake
2024-03-31 09:33:15.7 40.24 N 26.94 E 16 M = 3.7 Turkey earthquake
2024-03-31 08:40:57.9 41.24 N 24.41 E 2 M = 3.2 Greece Bulgaria Border Region earthquake
2024-03-31 00:25:16.1 39.04 N 70.93 E 10 M = 4.8 Tajikistan earthquake
2024-03-30 14:05:46.9 37.34 N 22.54 E 27 M = 4.0 Southern Greece earthquake
2024-03-30 13:44:37.0 42.61 N 43.70 E 10 M = 4.6 Northwestern Caucasus earthquake
2024-03-30 12:18:35.8 44.44 N 21.97 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-03-30 11:13:47.1 44.15 N 22.21 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-03-30 11:09:49.4 44.17 N 22.25 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-30 10:43:42.4 44.16 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-30 05:44:00.0 43.33 N 19.35 E 5 M = 1.6 Montenegro earthquake
2024-03-30 00:25:08.5 38.37 N 39.52 E 10 M = 4.4 Turkey earthquake
2024-03-29 23:02:58.6 41.73 N 24.37 E 5 M = 2.8 Bulgaria earthquake
2024-03-29 17:51:41.9 37.68 N 20.82 E 22 M = 3.7 Ionian Sea earthquake
2024-03-29 17:15:23.6 43.90 N 20.99 E 8 M = 2.5 Srbija Kragujevac earthquake
2024-03-29 13:22:31.4 44.42 N 21.99 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-03-29 12:06:03.2 44.19 N 22.04 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-03-29 11:38:08.5 44.15 N 22.25 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-29 11:19:51.2 44.42 N 22.06 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-03-29 10:56:43.4 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-29 10:55:47.2 44.16 N 22.16 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-29 07:12:46.1 37.29 N 21.35 E 10 Mw(mB) = 5.6 Southern Greece earthquake
2024-03-29 06:38:04.3 41.68 N 24.41 E 2 M = 4.4 Bulgaria earthquake
2024-03-29 02:37:22.3 39.64 N 20.31 E 17 M = 3.5 Greece-Albania Border Region earthquake
2024-03-28 13:00:12.3 44.45 N 21.99 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-03-28 11:38:57.5 44.14 N 22.21 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-03-28 10:54:59.7 36.13 N 71.38 E 10 M = 5.0 Afghanistan-Tajikistan Border Region earthquake
2024-03-28 10:26:14.4 44.15 N 22.22 E 5 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-27 21:19:37.2 46.32 N 12.75 E 5 M = 4.6 Northern Italy earthquake
2024-03-27 11:28:48.0 44.15 N 22.18 E 5 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-03-27 09:13:57.5 42.99 N 18.69 E 1 M = 3.0 Montenegro earthquake
2024-03-26 18:25:40.3 42.87 N 18.66 E 11 M = 2.2 Montenegro earthquake
2024-03-26 16:45:27.4 42.38 N 21.53 E 1 M = 2.7 Srbija Gnjilane earthquake
2024-03-26 13:14:10.6 1.53 S 15.19 W 10 M = 4.9 North of Ascension Island earthquake
2024-03-26 13:00:58.3 42.51 N 24.11 E 5 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-03-26 12:23:14.9 44.21 N 22.10 E 0 M = 1.8 Srbija Negotin mining
2024-03-26 12:05:42.2 44.17 N 22.20 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-26 09:00:17.3 39.86 N 19.37 E 10 M = 3.7 Greece-Albania Border Region earthquake
2024-03-25 18:33:01.6 35.75 N 91.48 E 10 M = 4.5 Qinghai, China earthquake
2024-03-25 14:29:02.7 43.90 N 20.98 E 7 M = 1.7 Srbija Kragujevac earthquake
2024-03-25 11:20:48.9 43.89 N 20.99 E 0 M = 3.4 Srbija Kragujevac earthquake
2024-03-25 10:51:58.7 44.40 N 21.93 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-03-25 05:22:18.7 16.57 N 46.55 W 10 M = 5.1 Northern Mid Atlantic Ridge earthquake
2024-03-25 02:36:44.2 52.56 N 163.48 E 10 M = 5.3 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2024-03-25 02:17:36.2 43.55 N 19.75 E 10 M = 1.7 Srbija Nova Varoš earthquake
2024-03-24 10:59:22.2 39.86 N 20.41 E 30 M = 3.9 Greece-Albania Border Region earthquake
2024-03-24 10:56:23.0 44.14 N 22.15 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-24 10:08:54.8 44.41 N 21.97 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-03-24 09:21:59.1 45.33 N 14.64 E 9 M = 4.1 Croatia earthquake
2024-03-24 08:17:05.4 44.69 N 21.77 E 3 M = 1.8 Srbija Golubac earthquake
2024-03-24 03:04:01.6 9.45 S 122.15 E 10 M = 5.9 Savu Sea earthquake
2024-03-23 23:41:44.0 42.95 N 18.80 E 2 M = 2.5 Montenegro earthquake
2024-03-23 22:31:26.1 43.14 N 20.79 E 2 M = 1.9 Srbija Leposavić earthquake
2024-03-23 20:22:11.2 4.18 S 143.19 E 97 Mwp = 6.5 New Guinea, Papua New Guinea earthquake
2024-03-23 20:20:27.3 41.69 N 24.38 E 5 M = 2.7 Bulgaria earthquake
2024-03-23 14:22:24.4 41.74 N 24.35 E 5 M = 3.2 Bulgaria earthquake
2024-03-23 14:11:11.9 44.15 N 22.16 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-23 13:20:30.0 4.45 S 102.96 E 67 M = 5.5 Southern Sumatra, Indonesia earthquake
2024-03-23 11:24:51.3 44.14 N 22.18 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-23 10:22:36.5 42.59 N 19.13 E 14 M = 2.5 Montenegro earthquake
2024-03-22 23:57:27.9 17.24 N 40.44 E 10 M = 4.6 Red Sea earthquake
2024-03-22 21:41:18.2 42.97 N 18.63 E 3 M = 2.5 Montenegro earthquake
2024-03-22 20:16:11.3 43.01 N 18.61 E 6 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-03-22 19:45:37.5 39.53 N 20.58 E 21 M = 3.9 Greece-Albania Border Region earthquake
2024-03-22 17:55:28.9 44.07 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Zaječar mining
2024-03-22 13:47:10.7 42.44 N 21.00 E 0 M = 1.9 Srbija Štimlje mining
2024-03-22 12:43:46.3 44.45 N 22.00 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-03-22 12:18:40.9 44.15 N 22.18 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-22 12:00:03.9 44.29 N 22.29 E 0 M = 1.9 Srbija Negotin mining
2024-03-22 11:25:15.5 42.45 N 23.16 E 5 M = 1.8 Bulgaria earthquake
2024-03-22 10:41:39.6 39.81 N 19.58 E 10 M = 3.5 Greece-Albania Border Region earthquake
2024-03-22 08:52:59.9 5.91 S 112.35 E 10 M = 5.8 Java Sea earthquake
2024-03-22 05:20:41.6 39.69 N 19.34 E 6 M = 4.6 Greece-Albania Border Region earthquake
2024-03-22 03:47:06.4 39.33 N 72.08 E 10 M = 5.0 Kyrgyzstan earthquake
2024-03-22 01:32:21.5 42.85 N 22.92 E 5 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2024-03-21 22:48:41.5 42.89 N 18.65 E 7 M = 1.8 Montenegro earthquake
2024-03-21 19:20:51.8 40.01 N 28.36 E 29 M = 4.2 Turkey earthquake
2024-03-21 19:14:18.0 43.02 N 18.62 E 4 M = 2.2 Montenegro earthquake
2024-03-21 16:10:08.7 38.48 N 22.48 E 5 M = 3.5 Greece earthquake
2024-03-21 15:18:29.2 44.46 N 22.02 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-03-21 15:15:47.5 44.45 N 22.01 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-03-21 12:43:22.2 42.72 N 24.00 E 5 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2024-03-21 12:00:23.6 44.48 N 21.99 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-03-21 11:51:49.4 44.16 N 22.20 E 0 M = 2.2 Srbija Bor mining
2024-03-21 11:27:16.5 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-03-21 06:16:32.4 34.70 N 24.11 E 10 M = 4.4 Crete, Greece earthquake
2024-03-21 00:07:57.6 35.82 N 139.80 E 10 M = 5.3 Near S. Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-03-20 18:27:44.9 43.00 N 18.64 E 5 M = 2.1 Montenegro earthquake
2024-03-20 13:41:13.7 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-03-20 11:58:53.2 44.45 N 21.98 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-03-20 11:31:34.1 44.16 N 22.21 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-03-20 11:22:49.0 44.43 N 21.96 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-03-20 10:21:50.8 44.16 N 22.25 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-20 08:01:24.6 41.44 N 23.16 E 5 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2024-03-20 05:25:59.1 41.98 N 22.98 E 5 M = 1.8 North Macedonia earthquake
2024-03-20 04:22:20.3 42.89 N 18.68 E 1 M = 2.2 Montenegro earthquake
2024-03-19 21:27:02.7 29.87 N 65.29 E 10 M = 5.4 Pakistan earthquake
2024-03-19 13:26:55.3 44.67 N 21.78 E 0 M = 2.1 Srbija Golubac mining
2024-03-19 12:24:12.5 44.14 N 22.15 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-19 12:20:32.7 44.14 N 22.17 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-03-19 11:14:28.6 44.46 N 21.98 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-03-19 09:14:05.9 41.93 N 22.13 E 4 M = 1.9 North Macedonia earthquake
2024-03-19 00:35:21.0 29.87 N 65.28 E 10 M = 5.3 Pakistan earthquake
2024-03-18 18:26:02.5 33.83 N 23.50 E 10 M = 4.2 Central Mediterranean Sea earthquake
2024-03-18 16:19:09.8 44.46 N 22.01 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-03-18 13:44:12.9 44.15 N 22.23 E 1 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-03-18 11:50:37.6 44.15 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-18 10:45:04.2 44.15 N 22.18 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-03-18 09:19:35.1 44.43 N 22.01 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-03-18 07:57:23.0 43.03 N 18.61 E 5 M = 2.4 Montenegro earthquake
2024-03-18 00:45:55.3 64.56 N 17.76 W 77 M = 4.1 Iceland earthquake
2024-03-17 21:03:45.9 27.86 N 53.58 E 10 M = 5.1 Southern Iran earthquake
2024-03-17 20:32:01.9 42.93 N 18.77 E 6 M = 3.3 Montenegro earthquake
2024-03-17 16:21:36.7 43.01 N 18.58 E 1 M = 2.8 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-03-17 14:17:26.7 42.99 N 18.61 E 4 M = 2.9 Montenegro earthquake
2024-03-17 11:55:06.2 44.16 N 22.17 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-17 11:01:43.4 44.43 N 21.89 E 0 M = 1.5 Srbija Majdanpek mining
2024-03-17 10:58:38.8 44.45 N 21.97 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-03-17 10:52:31.0 44.44 N 21.96 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-03-17 10:42:46.8 44.14 N 22.07 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-03-17 10:17:07.9 44.16 N 22.18 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-03-17 09:28:06.1 42.96 N 18.60 E 3 M = 2.2 Montenegro earthquake
2024-03-17 08:40:40.4 43.00 N 18.62 E 6 M = 2.6 Montenegro earthquake
2024-03-17 06:45:52.4 42.98 N 18.64 E 2 M = 2.1 Montenegro earthquake
2024-03-17 06:03:56.7 12.72 N 48.09 E 10 M = 5.1 Eastern Gulf of Aden earthquake
2024-03-17 02:56:12.0 43.01 N 18.67 E 5 M = 2.9 Montenegro earthquake
2024-03-17 02:31:48.3 43.01 N 18.62 E 5 M = 2.9 Montenegro earthquake
2024-03-16 21:17:00.8 37.15 N 141.37 E 10 M = 5.5 Near East Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-03-16 15:06:54.6 42.93 N 18.60 E 9 M = 1.9 Montenegro earthquake
2024-03-16 13:49:49.6 40.82 N 23.64 E 5 M = 2.5 Greece earthquake
2024-03-16 13:43:17.8 44.16 N 22.23 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-16 11:39:20.8 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-03-16 11:28:15.8 44.15 N 22.15 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-03-16 10:44:44.0 44.42 N 21.96 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-03-16 09:22:54.7 44.42 N 21.96 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-03-16 05:11:39.2 43.05 N 18.64 E 1 M = 3.5 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-03-16 05:00:39.7 43.00 N 18.66 E 5 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-03-16 03:09:18.7 43.04 N 18.58 E 0 M = 2.6 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-03-16 02:47:37.0 42.92 N 18.63 E 4 M = 1.7 Montenegro earthquake
2024-03-16 00:26:54.5 42.19 N 19.51 E 4 M = 2.2 Montenegro earthquake
2024-03-15 20:22:24.8 43.01 N 18.63 E 6 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-03-15 20:17:46.5 35.41 N 3.70 W 10 M = 4.7 Strait of Gibraltar earthquake
2024-03-15 18:18:48.8 43.00 N 18.64 E 3 M = 2.2 Montenegro earthquake
2024-03-15 16:51:14.1 43.03 N 18.62 E 4 M = 2.9 Montenegro earthquake
2024-03-15 14:56:46.3 43.03 N 18.63 E 1 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-03-15 13:48:32.4 44.15 N 22.16 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-15 13:32:09.6 44.17 N 22.24 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-15 13:26:06.0 44.44 N 22.03 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-03-15 13:13:04.2 42.55 N 23.10 E 5 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-03-15 11:10:42.6 43.00 N 18.61 E 1 M = 2.9 Montenegro earthquake
2024-03-15 11:04:01.3 28.50 N 130.10 E 10 M = 5.2 Ryukyu Islands, Japan earthquake
2024-03-15 10:32:50.5 28.56 N 130.10 E 10 M = 5.6 Ryukyu Islands, Japan earthquake
2024-03-15 05:04:26.0 43.01 N 18.61 E 2 M = 2.4 Montenegro earthquake
2024-03-15 04:27:08.2 42.96 N 18.65 E 3 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-03-15 03:31:33.4 42.99 N 18.62 E 1 MLv = 1.8 Montenegro earthquake
2024-03-15 00:34:54.3 42.97 N 18.80 E 5 M = 1.9 Montenegro earthquake
2024-03-14 21:45:42.2 42.95 N 18.69 E 6 M = 2.2 Montenegro earthquake
2024-03-14 21:32:24.7 43.00 N 18.61 E 0 M = 2.4 Montenegro earthquake
2024-03-14 21:29:15.6 29.83 N 42.73 W 10 M = 4.7 Northern Mid Atlantic Ridge earthquake
2024-03-14 21:10:26.4 29.84 N 42.69 W 10 Mw(mB) = 6.0 Northern Mid Atlantic Ridge earthquake
2024-03-14 20:00:08.0 29.87 N 42.76 W 10 M = 4.6 Northern Mid Atlantic Ridge earthquake
2024-03-14 19:25:24.8 42.97 N 18.66 E 5 M = 2.9 Montenegro earthquake
2024-03-14 19:25:24.5 42.97 N 18.63 E 0 M = 2.8 Montenegro earthquake
2024-03-14 18:39:54.1 43.00 N 18.61 E 2 M = 2.1 Montenegro earthquake
2024-03-14 16:55:54.2 43.02 N 18.59 E 8 M = 2.5 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-03-14 16:40:20.9 42.98 N 18.65 E 1 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-03-14 16:32:35.3 43.01 N 18.63 E 2 M = 2.3 Montenegro earthquake
2024-03-14 15:31:00.9 44.43 N 22.02 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-03-14 15:14:31.4 37.08 N 140.98 E 10 M = 5.8 Eastern Honshu, Japan earthquake
2024-03-14 14:22:47.8 43.00 N 18.62 E 2 M = 2.3 Montenegro earthquake
2024-03-14 13:31:23.8 43.00 N 18.64 E 0 M = 3.2 Montenegro earthquake
2024-03-14 13:27:14.3 44.13 N 22.13 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-14 12:51:41.6 44.16 N 22.23 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-14 12:42:14.6 42.71 N 24.02 E 4 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-03-14 11:48:05.2 43.05 N 18.72 E 3 M = 3.3 Montenegro earthquake
2024-03-14 11:14:56.8 42.91 N 18.70 E 1 M = 2.3 Montenegro earthquake
2024-03-14 10:48:09.8 43.01 N 18.61 E 1 M = 2.6 Montenegro earthquake
2024-03-14 10:41:09.9 42.96 N 18.59 E 7 M = 2.4 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-03-14 09:50:34.3 14.02 N 41.09 E 10 M = 4.7 Ethiopia earthquake
2024-03-14 07:34:26.8 42.96 N 18.59 E 5 M = 2.5 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-03-14 06:34:45.2 43.03 N 18.70 E 4 M = 3.4 Montenegro earthquake
2024-03-14 06:31:36.0 42.98 N 18.77 E 8 M = 2.3 Montenegro earthquake
2024-03-14 06:05:14.7 42.99 N 18.65 E 5 M = 3.1 Montenegro earthquake
2024-03-14 05:38:32.2 42.98 N 18.50 E 6 M = 2.7 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-03-14 04:53:30.1 43.00 N 18.77 E 5 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-03-14 04:41:12.1 42.98 N 18.68 E 0 M = 2.9 Montenegro earthquake
2024-03-14 04:38:51.5 43.01 N 18.56 E 5 M = 2.8 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-03-14 04:18:44.8 42.97 N 18.71 E 2 M = 2.5 Montenegro earthquake
2024-03-14 04:13:25.0 42.97 N 18.73 E 6 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-03-14 04:01:30.4 42.99 N 18.53 E 1 M = 2.6 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-03-14 03:57:24.3 42.98 N 18.71 E 0 M = 2.7 Montenegro earthquake
2024-03-14 03:53:27.4 42.95 N 18.71 E 3 M = 2.2 Montenegro earthquake
2024-03-14 03:49:05.6 43.03 N 18.61 E 2 M = 2.5 Montenegro earthquake
2024-03-14 03:47:21.6 42.92 N 18.68 E 9 MLv = 2.2 Montenegro earthquake
2024-03-14 03:45:30.9 42.95 N 18.70 E 3 M = 2.1 Montenegro earthquake
2024-03-14 03:38:45.8 43.01 N 18.63 E 5 M = 2.6 Montenegro earthquake
2024-03-14 03:37:52.3 42.96 N 18.67 E 5 M = 2.3 Montenegro earthquake
2024-03-14 03:30:52.6 42.95 N 18.64 E 2 M = 3.1 Montenegro earthquake
2024-03-14 03:14:46.9 43.02 N 18.72 E 7 M = 3.4 Montenegro earthquake
2024-03-14 03:06:46.7 43.02 N 18.68 E 2 M = 5.6 Montenegro earthquake
2024-03-14 02:48:14.2 42.47 N 21.74 E 11 M = 1.6 Srbija Bujanovac earthquake
2024-03-14 00:57:33.7 41.88 N 23.09 E 5 M = 2.2 North Macedonia earthquake
2024-03-13 18:56:11.7 0.09 S 125.03 E 10 M = 5.8 Southern Molucca Sea earthquake
2024-03-13 15:13:19.5 5.87 S 150.55 E 10 M = 5.9 New Britain Region, P.N.G. earthquake
2024-03-13 12:12:15.8 42.73 N 20.28 E 6 M = 2.9 Srbija Peć earthquake
2024-03-13 11:52:08.7 44.17 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-13 11:45:58.5 41.86 N 19.81 E 5 M = 2.6 Albania earthquake
2024-03-13 10:15:19.3 42.83 N 23.08 E 9 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2024-03-12 19:59:05.8 39.75 N 28.17 E 5 M = 4.2 Turkey earthquake
2024-03-12 13:46:24.0 44.45 N 21.96 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-03-12 13:02:07.5 42.25 N 19.64 E 8 M = 2.4 Albania earthquake
2024-03-12 12:31:52.5 42.74 N 24.01 E 5 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2024-03-12 12:21:36.4 44.17 N 22.24 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-03-12 10:17:13.7 44.45 N 22.00 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-03-12 00:28:03.1 34.27 N 46.36 E 94 M = 4.2 Western Iran earthquake
2024-03-11 22:37:21.6 42.47 N 21.73 E 2 M = 2.3 Srbija Bujanovac earthquake
2024-03-11 13:40:47.9 44.14 N 22.16 E 0 M = 2.2 Srbija Bor mining
2024-03-11 13:14:09.2 44.42 N 21.96 E 0 M = 2.4 Srbija Majdanpek mining
2024-03-11 11:38:47.1 44.14 N 22.19 E 0 M = 2.3 Srbija Bor mining
2024-03-11 11:19:32.9 44.12 N 22.13 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-03-11 11:13:57.2 44.42 N 22.01 E 0 M = 2.2 Srbija Donji Milanovac mining
2024-03-10 17:01:44.4 43.56 N 20.80 E 5 M = 1.8 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2024-03-10 13:55:55.1 36.01 N 30.16 E 10 M = 4.8 Turkey earthquake
2024-03-10 12:48:05.7 44.43 N 21.98 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-03-10 12:37:48.6 44.13 N 22.16 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-03-10 11:12:07.8 44.17 N 22.23 E 0 M = 2.3 Srbija Bor mining
2024-03-10 10:20:57.8 44.15 N 22.20 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-03-10 09:51:19.9 44.42 N 21.99 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-03-10 09:07:23.4 44.46 N 21.98 E 0 M = 2.2 Srbija Majdanpek mining
2024-03-09 22:49:56.8 41.84 N 20.84 E 4 M = 2.2 North Macedonia earthquake
2024-03-09 13:57:15.1 44.44 N 21.99 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-03-09 13:47:41.8 44.15 N 22.17 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-03-09 13:44:45.5 44.45 N 22.10 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-03-09 11:53:28.7 44.13 N 22.14 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-09 11:46:20.4 43.49 N 23.25 E 5 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2024-03-09 11:35:33.5 44.13 N 22.17 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-03-09 10:26:06.0 44.47 N 21.96 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-03-09 05:18:16.3 41.42 N 142.57 E 10 M = 5.0 Hokkaido, Japan Region earthquake
2024-03-09 00:48:25.3 40.76 N 22.04 E 8 M = 2.4 Greece earthquake
2024-03-08 21:09:22.3 42.03 N 20.45 E 5 M = 2.2 Albania earthquake
2024-03-08 20:11:06.3 45.05 N 23.01 E 32 M = 2.2 Romania earthquake
2024-03-08 20:06:51.4 45.07 N 23.04 E 7 M = 2.6 Romania earthquake
2024-03-08 17:54:08.4 44.85 N 22.46 E 5 M = 1.8 Romania earthquake
2024-03-08 17:30:08.7 44.06 N 22.18 E 0 M = 1.5 Srbija Zaječar mining
2024-03-08 14:10:05.3 44.65 N 21.78 E 2 M = 1.8 Srbija Golubac earthquake
2024-03-08 13:53:08.5 44.14 N 22.17 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-03-08 13:45:24.8 44.14 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-03-08 13:33:35.6 44.41 N 21.98 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-03-08 12:30:47.5 43.37 N 18.98 E 4 M = 1.8 Montenegro earthquake
2024-03-08 11:13:38.0 44.67 N 21.79 E 0 M = 1.7 Srbija Golubac mining
2024-03-08 11:06:38.6 44.44 N 22.00 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-03-08 10:34:03.7 44.15 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-08 05:09:33.2 43.01 N 18.78 E 5 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-03-08 04:27:45.7 38.83 N 27.05 E 5 M = 4.0 Turkey earthquake
2024-03-07 13:35:57.9 44.17 N 22.24 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-07 13:21:09.9 44.15 N 22.19 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-07 12:43:42.3 42.76 N 24.01 E 5 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2024-03-07 11:39:19.3 44.46 N 21.99 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-03-07 11:37:30.6 44.43 N 21.97 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-03-07 11:35:31.8 44.15 N 22.20 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-03-07 10:06:32.3 33.54 N 92.98 E 10 M = 5.0 Qinghai, China earthquake
2024-03-07 09:23:12.8 44.48 N 22.03 E 0 M = 2.0 Srbija Donji Milanovac mining
2024-03-07 06:42:39.0 43.02 N 17.84 E 5 M = 3.0 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-03-06 19:59:50.0 40.31 N 19.60 E 75 M = 3.6 Albania earthquake
2024-03-06 13:45:16.4 44.17 N 22.26 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-06 13:40:27.4 44.46 N 22.00 E 12 M = 2.0 Srbija Donji Milanovac mining
2024-03-06 13:18:33.2 44.17 N 22.24 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-03-06 12:40:36.7 44.16 N 22.23 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-06 12:20:48.2 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-06 11:12:23.1 44.47 N 22.00 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-03-06 09:23:37.0 44.44 N 22.01 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-03-06 00:10:00.7 41.38 N 78.71 E 10 M = 4.8 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-03-05 22:17:27.7 38.47 N 20.38 E 3 M = 4.0 Greece earthquake
2024-03-05 22:14:43.2 38.15 N 20.03 E 88 M = 3.8 Greece earthquake
2024-03-05 13:42:09.8 44.15 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-05 13:39:50.2 44.44 N 21.91 E 7 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-03-05 13:12:46.9 45.51 N 25.82 E 5 M = 2.0 Romania earthquake
2024-03-05 11:28:02.7 44.17 N 22.25 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-05 11:24:47.5 44.21 N 22.07 E 5 M = 1.8 Srbija Žagubica earthquake
2024-03-05 11:08:27.5 44.67 N 21.78 E 0 M = 1.8 Srbija Golubac mining
2024-03-05 10:49:29.1 44.19 N 22.26 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-05 04:20:12.2 27.03 N 59.38 E 10 M = 5.3 Southern Iran earthquake
2024-03-05 02:07:33.2 33.47 N 93.10 E 10 M = 4.9 Qinghai, China earthquake
2024-03-04 19:18:59.7 39.07 N 20.33 E 78 M = 3.7 Greece-Albania Border Region earthquake
2024-03-04 18:38:59.0 40.39 N 27.42 E 5 M = 4.7 Turkey earthquake
2024-03-04 13:33:52.6 44.43 N 21.98 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-03-04 11:16:47.9 44.45 N 21.98 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek earthquake
2024-03-04 11:11:40.7 44.14 N 22.16 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-04 10:59:59.5 41.94 N 19.57 E 5 M = 2.5 Albania earthquake
2024-03-04 06:22:05.5 42.90 N 76.98 E 10 M = 5.0 Lake Issyk Kul Region earthquake
2024-03-04 02:48:24.4 5.60 S 102.47 E 10 M = 5.2 Southern Sumatra, Indonesia earthquake
2024-03-03 12:37:51.0 44.15 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-03 12:02:46.5 44.16 N 22.22 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-03 11:05:40.8 44.17 N 22.24 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-03 08:31:51.3 40.74 N 142.21 E 10 M = 4.8 Near East Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-03-03 05:35:38.4 11.70 N 57.71 E 10 M = 4.7 Owen Fracture Zone Region earthquake
2024-03-03 04:44:40.8 39.33 N 20.53 E 84 M = 3.4 Greece-Albania Border Region earthquake
2024-03-02 20:22:50.7 43.37 N 21.72 E 7 M = 1.8 Srbija Prokuplje earthquake
2024-03-02 20:10:39.4 43.37 N 21.72 E 13 M = 1.6 Srbija Prokuplje earthquake
2024-03-02 16:35:45.2 43.45 N 19.53 E 5 M = 1.6 Srbija Prijepolje earthquake
2024-03-02 13:47:06.4 39.27 N 22.20 E 93 M = 3.9 Greece earthquake
2024-03-02 13:42:00.1 44.14 N 22.21 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-02 12:39:40.9 41.93 N 22.40 E 1 M = 2.4 North Macedonia earthquake
2024-03-02 12:19:39.3 44.15 N 22.19 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-03-02 12:13:31.7 44.42 N 21.98 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-03-02 09:24:17.3 41.98 N 23.88 E 37 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-03-02 09:14:23.8 44.44 N 21.97 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-03-02 00:00:12.8 43.01 N 18.26 E 0 M = 3.3 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-03-01 17:30:23.7 15.06 N 54.38 E 10 M = 5.8 Owen Fracture Zone Region earthquake
2024-03-01 16:49:06.9 35.28 N 140.16 E 39 M = 5.1 Near East Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-03-01 13:19:14.8 44.13 N 22.11 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-03-01 09:28:58.7 8.79 N 126.95 E 10 M = 5.5 Mindanao, Philippines earthquake
2024-03-01 09:22:47.7 43.46 N 19.52 E 2 M = 2.6 Srbija Prijepolje earthquake
2024-03-01 09:18:21.9 43.45 N 19.54 E 5 M = 2.5 Srbija Prijepolje earthquake
2024-03-01 08:09:54.9 13.27 N 46.64 E 10 M = 4.5 Western Arabian Peninsula earthquake
2024-03-01 02:52:17.0 39.82 N 20.85 E 10 M = 3.6 Greece-Albania Border Region earthquake
2024-02-29 20:43:15.8 35.46 N 140.28 E 10 M = 5.1 Near East Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-02-29 12:31:06.6 42.77 N 24.01 E 0 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2024-02-29 12:14:09.3 44.13 N 22.21 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-02-29 11:27:51.8 44.66 N 21.76 E 0 M = 2.1 Srbija Golubac mining
2024-02-29 09:22:20.5 51.59 N 177.74 W 10 M = 5.5 Andreanof Islands, Aleutian Islands earthquake
2024-02-29 06:24:32.2 85.39 N 92.01 E 10 M = 4.9 North of Severnaya Zemlya earthquake
2024-02-29 02:13:07.1 35.31 N 140.72 E 10 M = 4.9 Near East Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-02-29 00:10:12.6 8.93 N 126.82 E 10 M = 5.3 Mindanao, Philippines earthquake
2024-02-28 15:50:09.5 52.01 N 179.59 E 10 M = 5.3 Rat Islands, Aleutian Islands earthquake
2024-02-28 13:41:18.5 44.14 N 22.16 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-02-28 12:23:08.5 44.22 N 22.08 E 0 M = 1.7 Srbija Žagubica mining
2024-02-28 11:38:14.4 44.13 N 22.09 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-02-28 05:04:26.4 41.72 N 22.63 E 5 M = 1.9 North Macedonia earthquake
2024-02-27 22:37:37.0 41.23 N 20.33 E 5 M = 3.3 Albania earthquake
2024-02-27 19:52:41.9 40.60 N 26.67 E 29 M = 4.0 Turkey earthquake
2024-02-27 14:42:40.9 42.90 N 17.53 E 5 M = 3.1 Croatia earthquake
2024-02-27 13:44:01.8 44.42 N 21.97 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-02-27 13:09:54.7 40.27 N 27.02 E 8 M = 4.6 Turkey earthquake
2024-02-27 12:27:52.5 42.76 N 23.91 E 5 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2024-02-27 11:44:24.4 44.16 N 22.21 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-02-27 11:30:34.2 44.17 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-02-27 07:07:26.5 42.78 N 18.96 E 11 M = 3.1 Montenegro earthquake
2024-02-26 17:15:34.1 11.48 N 57.61 E 10 M = 4.9 Owen Fracture Zone Region earthquake
2024-02-26 12:23:11.7 44.17 N 22.22 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-02-26 12:06:16.0 44.47 N 22.01 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-02-26 11:43:08.9 44.42 N 21.94 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-02-26 10:22:46.2 44.18 N 21.06 E 0 M = 1.6 Srbija Kragujevac mining
2024-02-25 21:12:05.5 41.88 N 19.17 E 1 M = 2.6 Albania earthquake
2024-02-25 14:47:02.4 44.43 N 21.98 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining