Lista automatski lociranih zemljotresa, Republika Srbija,Republički seizmološki zavod, Beograd


Upozorenje:Treba imati u vidu da ni seizmološka mreža Srbije, niti regionalna virtualna mreža kreirana na RSZ, nije optimizovana za automatsko lociranje slabih i dalekih potresa. Obzirom da podaci sa pojedinih stanica ne pristižu u realnom vremenu, lokacija epicentra, odnosno vrednost magnitude, može odstupati od stvarne. Pored toga, kvalitet rešenja automatskog postupka će se značajno poboljšati, u skladu sa pristizanjem podataka sa preostalih stanica.


Automatski izveštaj o dogođenim zemljotresima je sačinjen na osnovu podataka sa nacionalne mreže seizmoloških stanica kao i regionalne virtualne mreže koju čine seizmološke stanice centara: ZAMG Beč, ARSO Ljubljana, GPI SAS Bratislava, GGRI Budimpešta, NEIP Bukurešt,IG BAS Sofija, SORM Skoplje i INGV Rim, kojima se zahvaljujemo na ustupljenim podacima.


Napomena. Vreme prikazano u tabeli dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremene.


Datum Vreme (GMT) Lat Long Dubina Magnituda Oblast/Karta (Google Maps) Vrsta događaja
2024-06-15 13:08:10.7 3.26 N 127.44 E 10 M = 5.7 Talaud Islands, Indonesia earthquake
2024-06-15 12:42:15.4 44.43 N 21.95 E 7 M = 1.7 Srbija Majdanpek earthquake
2024-06-15 12:38:49.2 44.14 N 22.17 E 5 M = 1.8 Srbija Bor earthquake
2024-06-15 10:30:24.9 44.43 N 21.92 E 8 M = 2.0 Srbija Majdanpek earthquake
2024-06-15 01:10:18.2 43.71 N 21.95 E 0 M = 1.6 Srbija Soko Banja earthquake
2024-06-14 23:36:27.1 43.54 N 20.75 E 5 M = 1.6 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2024-06-14 17:54:27.3 41.75 N 22.20 E 5 M = 2.2 North Macedonia earthquake
2024-06-14 17:51:17.2 41.77 N 22.20 E 5 M = 1.9 North Macedonia earthquake
2024-06-14 13:38:55.9 43.05 N 18.69 E 5 M = 3.5 Montenegro earthquake
2024-06-14 12:55:49.3 44.19 N 22.26 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-06-14 12:43:52.6 44.13 N 22.20 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-14 12:27:35.8 44.17 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-14 12:21:11.5 44.13 N 22.13 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-14 11:08:11.2 42.53 N 24.09 E 5 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2024-06-14 11:04:57.5 42.54 N 24.20 E 1 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2024-06-14 10:24:10.3 44.44 N 22.01 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-14 09:51:58.5 31.18 S 13.33 W 10 M = 5.6 Southern Mid Atlantic Ridge earthquake
2024-06-14 04:26:50.2 31.00 S 13.46 W 10 Mw(mB) = 5.9 Southern Mid Atlantic Ridge earthquake
2024-06-13 21:44:10.9 45.07 N 23.15 E 2 M = 2.6 Romania earthquake
2024-06-13 21:09:31.8 43.97 N 21.31 E 2 M = 2.1 Srbija Jagodina earthquake
2024-06-13 16:07:50.4 43.11 N 22.66 E 6 M = 2.2 Srbija Pirot earthquake
2024-06-13 12:58:04.6 44.18 N 22.23 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-13 12:51:33.4 44.15 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-13 11:42:48.1 42.72 N 24.04 E 5 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2024-06-13 10:02:23.4 44.44 N 21.98 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-06-13 08:27:15.8 40.24 N 26.83 E 7 M = 4.0 Turkey earthquake
2024-06-13 05:30:03.0 55.76 N 162.73 E 10 M = 5.0 Near East Coast of Kamchatka earthquake
2024-06-13 04:01:04.5 45.36 N 25.63 E 64 M = 2.6 Romania earthquake
2024-06-13 00:09:29.0 43.97 N 21.31 E 1 M = 2.3 Srbija Jagodina earthquake
2024-06-12 20:06:02.7 38.37 N 21.87 E 27 M = 3.9 Greece earthquake
2024-06-12 19:19:12.4 35.90 N 28.02 E 74 M = 4.5 Eastern Mediterranean Sea earthquake
2024-06-12 17:23:40.0 45.07 N 15.65 E 5 M = 3.6 Croatia earthquake
2024-06-12 17:01:25.5 4.36 N 126.47 E 76 Mw(mB) = 5.8 Talaud Islands, Indonesia earthquake
2024-06-12 12:46:20.9 44.17 N 22.22 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-12 12:24:07.4 44.15 N 22.18 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-12 12:15:11.5 44.16 N 22.23 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-12 09:43:15.1 44.67 N 21.79 E 0 M = 1.9 Srbija Golubac mining
2024-06-12 09:30:28.5 44.42 N 21.98 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-06-12 08:20:49.8 42.50 N 23.09 E 5 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2024-06-12 08:16:21.7 44.43 N 21.98 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-06-12 02:56:09.6 43.53 N 20.80 E 5 M = 1.6 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2024-06-11 20:39:40.0 39.33 N 23.37 E 30 M = 2.9 Aegean Sea earthquake
2024-06-11 19:08:26.7 38.08 N 21.74 E 19 M = 4.2 Greece earthquake
2024-06-11 18:00:43.0 39.11 N 23.31 E 5 M = 4.1 Aegean Sea earthquake
2024-06-11 17:56:17.4 39.02 N 23.41 E 26 M = 3.9 Aegean Sea earthquake
2024-06-11 12:36:09.1 44.42 N 21.98 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-06-11 12:22:34.3 44.16 N 22.22 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-06-11 12:03:33.9 44.13 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-11 10:49:42.0 44.18 N 22.08 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-11 10:35:02.6 44.44 N 21.98 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-06-11 10:19:28.8 43.34 N 19.42 E 8 M = 1.9 Montenegro earthquake
2024-06-11 10:06:59.6 43.34 N 23.53 E 5 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2024-06-11 06:17:45.7 35.01 N 25.40 E 10 M = 4.2 Crete, Greece earthquake
2024-06-10 23:43:14.0 43.98 N 21.32 E 0 M = 2.0 Srbija Jagodina earthquake
2024-06-10 11:27:57.2 44.18 N 22.19 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-10 10:06:48.2 44.41 N 22.00 E 0 M = 2.0 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-10 07:50:45.2 43.37 N 17.63 E 5 M = 3.2 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-06-10 03:56:01.0 21.46 N 123.95 E 10 M = 5.1 Southeast of Taiwan earthquake
2024-06-10 03:14:54.4 38.27 N 68.30 E 10 M = 4.4 Tajikistan earthquake
2024-06-10 01:44:54.4 42.22 N 20.54 E 5 M = 2.4 Srbija Prizren earthquake
2024-06-09 12:00:16.4 44.45 N 21.96 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-06-09 11:06:47.0 44.15 N 22.19 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-06-09 10:09:24.5 44.43 N 21.95 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-06-09 09:56:06.3 44.14 N 22.16 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-09 09:30:29.1 44.17 N 22.26 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-06-09 03:32:07.3 37.92 N 36.02 E 10 M = 4.1 Turkey earthquake
2024-06-08 15:10:38.7 44.42 N 21.98 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-06-08 12:44:18.1 44.15 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-08 11:34:59.8 44.43 N 21.99 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-06-08 10:35:56.6 44.14 N 22.14 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-08 10:16:15.3 44.42 N 21.97 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-06-08 10:04:34.3 44.40 N 21.97 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-06-08 09:59:52.0 41.72 N 22.65 E 0 M = 2.9 North Macedonia earthquake
2024-06-08 08:09:01.4 44.38 N 17.86 E 5 M = 2.2 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-06-07 16:31:01.7 3.05 S 139.28 E 10 M = 5.2 Irian Jaya, Indonesia earthquake
2024-06-07 11:22:54.4 44.14 N 22.15 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-07 10:16:26.1 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-07 10:10:22.0 44.46 N 22.00 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-07 10:05:24.9 44.42 N 21.94 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-06-07 09:23:16.1 44.19 N 22.09 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-07 08:50:46.3 44.16 N 22.19 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-06-07 02:07:31.7 42.33 N 23.06 E 6 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2024-06-06 23:02:20.9 43.51 N 20.34 E 1 M = 2.2 Srbija Ivanjica earthquake
2024-06-06 19:21:56.5 33.31 N 25.19 E 10 M = 4.3 Eastern Mediterranean Sea earthquake
2024-06-06 13:01:47.9 41.93 N 23.09 E 5 M = 2.0 North Macedonia earthquake
2024-06-06 12:36:07.1 42.00 N 20.18 E 7 M = 2.2 Albania earthquake
2024-06-06 12:08:41.2 44.14 N 22.14 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-06-06 11:14:12.9 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-06-06 11:05:37.6 44.14 N 22.14 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-06 10:26:24.3 44.45 N 21.99 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-06-06 10:08:26.6 44.15 N 22.15 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-06 06:04:08.9 42.50 N 22.65 E 12 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2024-06-06 02:12:04.7 27.98 N 130.12 E 10 M = 4.9 Ryukyu Islands, Japan earthquake
2024-06-05 18:42:51.9 39.65 N 25.48 E 3 M = 3.9 Aegean Sea earthquake
2024-06-05 15:56:04.8 41.60 N 20.09 E 5 M = 2.4 Albania earthquake
2024-06-05 12:30:48.0 44.48 N 22.04 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-05 11:16:16.7 0.45 N 98.68 E 84 M = 5.6 Northern Sumatra, Indonesia earthquake
2024-06-05 10:12:50.8 44.15 N 22.14 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-05 09:54:47.0 44.17 N 22.19 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-06-05 09:14:38.5 44.18 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-05 08:42:25.2 13.75 S 14.18 E 10 M = 5.1 Angola earthquake
2024-06-05 02:20:27.3 3.69 S 100.65 E 10 M = 5.6 Southern Sumatra, Indonesia earthquake
2024-06-04 21:51:20.9 40.52 N 23.80 E 14 M = 2.7 Greece earthquake
2024-06-04 12:15:09.4 44.44 N 21.99 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-06-04 11:30:38.4 42.74 N 24.05 E 5 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2024-06-04 11:03:26.6 44.23 N 22.15 E 0 M = 1.8 Srbija Negotin mining
2024-06-04 10:10:35.3 44.13 N 22.12 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-04 08:51:26.4 43.39 N 20.66 E 0 M = 1.6 Srbija Novi Pazar mining
2024-06-04 05:23:43.7 42.00 N 20.28 E 5 M = 2.5 Albania earthquake
2024-06-04 03:54:24.6 43.59 N 19.27 E 2 M = 1.6 Srbija Priboj earthquake
2024-06-04 00:34:33.7 47.20 N 8.89 E 5 M = 4.5 Switzerland earthquake
2024-06-03 22:03:43.4 42.68 N 43.65 E 10 M = 4.6 Northwestern Caucasus earthquake
2024-06-03 20:35:52.7 43.97 N 21.33 E 2 M = 2.6 Srbija Jagodina earthquake
2024-06-03 12:39:05.1 44.43 N 21.97 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-06-03 10:11:34.2 44.45 N 21.99 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-06-03 09:53:52.0 44.18 N 22.26 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-06-03 09:25:30.3 42.50 N 23.09 E 4 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-06-03 06:41:53.2 29.65 N 42.84 W 10 Mw(mB) = 5.3 Northern Mid Atlantic Ridge earthquake
2024-06-03 03:25:19.1 43.25 N 17.89 E 5 M = 2.1 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-06-02 21:41:15.5 47.54 N 133.34 E 10 M = 4.8 E Russia-NE China Border Region earthquake
2024-06-02 21:31:40.4 37.49 N 137.30 E 10 Mw(mB) = 6.0 Near West Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-06-02 16:27:37.0 42.07 N 16.19 E 46 M = 2.9 Adriatic Sea earthquake
2024-06-02 14:02:42.3 65.91 N 135.30 W 10 M = 5.0 Northern Yukon Territory, Canada earthquake
2024-06-02 13:02:18.5 44.15 N 22.17 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-02 12:38:08.6 44.15 N 22.15 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-06-02 12:14:17.0 44.40 N 21.96 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-06-02 10:33:13.9 44.43 N 21.95 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-06-02 10:09:02.4 44.42 N 21.95 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-06-02 09:04:20.4 43.14 N 19.45 E 0 M = 3.6 Montenegro earthquake
2024-06-02 08:53:43.5 37.73 N 24.73 E 5 M = 4.1 Southern Greece earthquake
2024-06-02 08:31:16.0 44.65 N 21.72 E 0 M = 1.6 Srbija Golubac mining
2024-06-02 07:59:54.5 36.38 N 55.21 E 10 M = 4.5 Northern and Central Iran earthquake
2024-06-02 06:51:51.0 43.58 N 19.24 E 3 M = 1.8 Srbija Priboj earthquake
2024-06-02 01:19:45.0 41.36 N 24.41 E 59 M = 2.0 Greece Bulgaria Border Region earthquake
2024-06-01 12:44:28.1 44.16 N 22.16 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-06-01 12:37:59.2 44.44 N 21.96 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-06-01 11:41:15.6 44.45 N 22.01 E 0 M = 2.1 Srbija Donji Milanovac mining
2024-06-01 09:29:30.5 44.18 N 20.07 E 0 M = 1.9 Srbija Kosjerić mining
2024-06-01 09:21:58.2 44.16 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-06-01 08:07:00.7 44.42 N 21.96 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-06-01 03:13:14.3 43.70 N 21.94 E 1 M = 1.8 Srbija Soko Banja earthquake
2024-06-01 02:37:32.9 28.93 N 131.14 E 10 M = 5.2 Southeast of Ryukyu Islands earthquake
2024-06-01 00:46:38.2 34.22 N 86.42 E 10 Mw(mB) = 5.5 Xizang earthquake
2024-05-31 22:36:30.8 44.03 N 19.54 E 2 M = 1.9 Srbija Bajina Bašta earthquake
2024-05-31 17:10:58.0 24.09 N 121.73 E 10 M = 5.2 Taiwan earthquake
2024-05-31 15:54:41.9 29.15 S 176.81 W 10 M = 5.9 Kermadec Islands Region earthquake
2024-05-31 15:46:11.0 43.21 S 41.68 E 10 M = 5.7 Prince Edward Islands Region earthquake
2024-05-31 15:03:51.7 42.54 N 24.19 E 2 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-05-31 14:25:41.4 44.46 N 21.98 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-05-31 12:42:14.7 44.45 N 22.03 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-31 11:01:28.9 44.22 N 22.14 E 0 M = 2.1 Srbija Negotin mining
2024-05-31 10:49:16.6 44.18 N 22.26 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-31 10:41:34.1 44.14 N 22.21 E 0 M = 2.2 Srbija Bor mining
2024-05-31 10:08:50.3 44.46 N 22.00 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-31 00:53:02.0 39.46 N 17.12 E 23 M = 3.5 Southern Italy earthquake
2024-05-30 15:59:06.5 40.37 N 24.72 E 5 M = 2.5 Aegean Sea earthquake
2024-05-30 12:43:22.5 44.45 N 21.97 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-05-30 11:49:36.0 44.45 N 22.00 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-30 11:30:46.1 42.73 N 23.99 E 5 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2024-05-30 10:17:40.1 44.14 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-30 10:11:36.7 44.45 N 21.95 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-05-30 09:30:23.2 44.15 N 22.18 E 5 M = 1.9 Srbija Bor earthquake
2024-05-30 08:34:42.3 42.50 N 23.11 E 5 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-05-30 08:18:49.1 44.14 N 22.16 E 0 M = 1.5 Srbija Bor mining
2024-05-30 01:18:23.7 40.47 N 21.62 E 12 M = 2.4 Greece earthquake
2024-05-30 01:03:43.4 42.52 N 18.42 E 5 M = 2.1 Croatia earthquake
2024-05-29 15:20:16.0 42.58 N 18.77 E 0 M = 1.9 Montenegro earthquake
2024-05-29 13:13:17.4 23.49 N 94.59 E 10 M = 5.2 Myanmar-India Border Region earthquake
2024-05-29 12:42:08.7 42.97 N 18.63 E 3 M = 2.5 Montenegro earthquake
2024-05-29 12:37:50.4 44.42 N 22.00 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-29 12:07:14.3 39.51 N 17.11 E 4 M = 4.1 Southern Italy earthquake
2024-05-29 12:04:23.0 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-29 10:25:09.1 44.17 N 22.27 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-05-29 10:09:01.9 44.45 N 22.02 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-28 12:40:38.6 44.44 N 22.04 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-28 12:37:17.9 44.43 N 21.96 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-05-28 11:52:40.0 2.97 N 95.74 E 10 M = 5.5 Off West Coast of Northern Sumatra earthquake
2024-05-28 11:33:42.4 44.14 N 22.16 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-05-28 11:29:20.9 42.75 N 24.04 E 5 M = 2.3 Bulgaria earthquake
2024-05-28 09:51:47.1 42.21 N 21.05 E 7 M = 2.0 Srbija Štrpce earthquake
2024-05-28 09:49:19.5 44.15 N 22.17 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-28 09:43:56.1 44.25 N 19.93 E 0 M = 1.6 Srbija Valjevo mining
2024-05-28 08:48:50.2 42.22 N 21.35 E 5 M = 2.4 Srbija Kačanik earthquake
2024-05-27 12:35:30.4 44.15 N 22.16 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-05-27 12:07:51.7 44.44 N 21.97 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-05-27 11:42:37.4 44.14 N 22.24 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-27 11:15:24.2 44.18 N 22.04 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-27 10:40:03.9 44.45 N 22.01 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-27 08:35:59.4 44.18 N 22.25 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-05-27 04:16:42.2 45.27 N 25.56 E 40 M = 2.9 Romania earthquake
2024-05-27 03:07:12.2 28.17 N 100.74 E 10 M = 4.8 Sichuan, China earthquake
2024-05-27 00:47:09.6 50.72 N 157.37 E 10 M = 5.1 Kuril Islands earthquake
2024-05-27 00:40:25.8 35.48 N 3.58 W 10 M = 4.3 Strait of Gibraltar earthquake
2024-05-27 00:35:46.0 42.74 N 17.51 E 3 M = 2.2 Croatia earthquake
2024-05-26 22:44:20.7 42.90 N 17.66 E 5 M = 2.3 Croatia earthquake
2024-05-26 22:41:28.0 45.44 N 25.79 E 90 M = 2.9 Romania earthquake
2024-05-26 21:38:55.0 42.31 N 25.44 E 19 MLv = 2.3 Bulgaria earthquake
2024-05-26 12:38:57.5 44.14 N 22.15 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-05-26 10:29:54.7 42.01 N 19.81 E 5 M = 2.2 Albania earthquake
2024-05-26 10:17:27.2 45.34 N 24.04 E 8 M = 2.9 Romania earthquake
2024-05-26 09:12:12.9 45.20 N 24.08 E 75 M = 3.1 Romania earthquake
2024-05-26 09:10:17.6 44.15 N 22.20 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-05-26 04:30:45.9 43.53 N 19.60 E 5 M = 2.1 Srbija Priboj earthquake
2024-05-25 22:23:14.1 17.08 S 168.23 E 10 Mw(mB) = 6.4 Vanuatu Islands earthquake
2024-05-25 21:17:23.8 42.28 N 21.57 E 5 M = 1.7 North Macedonia earthquake
2024-05-25 16:30:51.4 45.17 N 23.20 E 65 M = 2.1 Romania earthquake
2024-05-25 15:10:57.2 41.79 N 19.30 E 5 M = 2.7 Albania earthquake
2024-05-25 14:31:01.0 36.40 N 21.57 E 70 M = 4.1 Southern Greece earthquake
2024-05-25 10:05:32.4 44.42 N 21.95 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-05-25 09:21:28.5 44.18 N 22.27 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-25 08:22:04.6 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-25 08:08:56.7 56.26 N 163.53 E 10 M = 4.9 Near East Coast of Kamchatka earthquake
2024-05-25 06:58:54.1 43.53 N 19.63 E 5 M = 2.2 Srbija Priboj earthquake
2024-05-25 02:49:44.8 30.28 N 42.82 W 10 M = 4.5 Northern Mid Atlantic Ridge earthquake
2024-05-24 17:35:27.0 39.50 N 17.10 E 7 M = 4.0 Southern Italy earthquake
2024-05-24 14:45:34.5 44.36 N 18.01 E 2 M = 3.5 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-05-24 13:58:51.7 56.89 N 117.20 E 10 M = 4.9 East of Lake Baykal, Russia earthquake
2024-05-24 12:37:19.7 44.41 N 21.97 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-05-24 10:13:32.0 44.45 N 22.01 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-24 09:31:26.8 44.16 N 22.20 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-24 09:20:10.2 44.16 N 22.19 E 0 M = 1.5 Srbija Bor mining
2024-05-24 09:10:16.5 44.66 N 21.77 E 0 M = 1.8 Srbija Golubac mining
2024-05-24 04:00:00.6 45.07 N 23.12 E 12 M = 2.4 Romania earthquake
2024-05-24 03:43:07.0 43.06 N 18.23 E 5 M = 2.9 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-05-24 03:29:29.2 39.82 N 19.43 E 7 M = 4.0 Greece-Albania Border Region earthquake
2024-05-23 22:40:00.4 35.32 N 26.59 E 10 M = 4.2 Crete, Greece earthquake
2024-05-23 21:26:09.2 35.81 N 25.78 E 10 M = 3.9 Crete, Greece earthquake
2024-05-23 18:17:19.4 40.46 N 23.97 E 18 M = 2.5 Greece earthquake
2024-05-23 17:07:32.7 27.37 N 53.83 E 10 M = 4.8 Southern Iran earthquake
2024-05-23 14:30:13.8 41.90 N 82.53 E 10 M = 4.6 Southern Xinjiang, China earthquake
2024-05-23 12:34:14.8 44.43 N 21.95 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-05-23 12:30:49.5 44.43 N 21.98 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-05-23 12:29:23.9 44.42 N 21.96 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-05-23 12:06:41.8 42.53 N 24.11 E 5 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2024-05-23 11:27:03.1 37.29 S 47.77 E 10 M = 5.6 Southwest Indian Ridge earthquake
2024-05-23 10:50:00.5 5.36 N 61.61 E 10 M = 5.3 Carlsberg Ridge earthquake
2024-05-23 10:49:01.9 44.13 N 22.12 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-23 10:35:00.7 42.48 N 23.11 E 2 M = 1.8 Bulgaria earthquake
2024-05-23 10:16:02.8 44.41 N 21.80 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-05-23 09:51:33.1 44.14 N 22.23 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-23 08:51:51.6 44.17 N 22.12 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-23 08:40:30.3 44.15 N 22.24 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-22 20:00:45.6 39.47 N 16.57 E 12 M = 3.2 Southern Italy earthquake
2024-05-22 12:22:03.2 44.45 N 21.98 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-05-22 10:26:12.5 44.18 N 22.13 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-22 10:19:51.5 42.48 N 23.10 E 5 M = 1.8 Bulgaria earthquake
2024-05-22 10:14:20.6 44.42 N 22.00 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-22 09:53:41.8 45.48 N 25.84 E 17 M = 3.5 Romania earthquake
2024-05-21 12:39:47.5 44.50 N 22.02 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-21 12:36:21.7 44.57 N 22.03 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-21 12:05:42.0 43.36 N 23.54 E 5 M = 1.8 Bulgaria earthquake
2024-05-21 11:51:15.0 43.38 N 19.67 E 0 M = 1.5 Srbija Prijepolje mining
2024-05-21 11:38:10.3 44.45 N 21.97 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-05-21 11:26:32.9 42.71 N 24.04 E 5 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-05-21 10:09:18.5 44.16 N 22.17 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-05-21 09:55:15.5 44.17 N 22.24 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-05-21 09:27:15.2 44.16 N 22.18 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-05-21 08:36:02.0 41.62 N 19.32 E 10 M = 2.9 Albania earthquake
2024-05-21 03:36:04.3 6.29 S 147.35 E 92 M = 5.6 Eastern New Guinea Reg., P.N.G. earthquake
2024-05-21 00:39:28.5 25.74 N 142.25 E 10 M = 5.2 Volcano Islands, Japan Region earthquake
2024-05-20 19:46:14.4 40.79 N 14.07 E 4 M = 3.9 Southern Italy earthquake
2024-05-20 19:16:29.3 42.96 N 18.66 E 7 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-05-20 18:10:03.5 40.79 N 14.07 E 3 M = 4.0 Southern Italy earthquake
2024-05-20 12:01:20.7 44.17 N 22.20 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-20 11:23:53.4 44.15 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-20 10:06:11.7 44.43 N 21.95 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-05-20 09:42:19.1 44.13 N 22.16 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-20 08:23:32.6 44.40 N 21.98 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-05-20 05:10:21.7 40.39 N 77.05 E 10 Mw(mB) = 5.2 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-05-20 00:07:56.2 43.50 N 20.84 E 10 M = 1.7 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2024-05-19 21:49:33.5 46.86 N 156.13 E 10 M = 5.1 East of Kuril Islands earthquake
2024-05-19 15:33:28.4 30.85 N 41.85 W 10 M = 4.8 Northern Mid Atlantic Ridge earthquake
2024-05-19 11:25:43.6 44.13 N 22.16 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-05-19 11:21:13.9 52.37 N 171.14 W 10 M = 4.9 Fox Islands, Aleutian Islands earthquake
2024-05-19 11:12:18.6 44.14 N 22.13 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-19 09:35:22.3 52.17 N 170.95 W 10 M = 5.5 Fox Islands, Aleutian Islands earthquake
2024-05-19 08:37:55.5 44.42 N 21.95 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-05-19 07:37:03.3 34.83 N 24.30 E 10 M = 4.1 Crete, Greece earthquake
2024-05-19 02:31:22.9 85.31 N 12.23 E 10 Mw(mB) = 5.0 North of Svalbard earthquake
2024-05-18 23:39:46.5 42.84 N 22.95 E 8 M = 2.3 Bulgaria earthquake
2024-05-18 17:20:04.7 45.10 N 22.36 E 16 M = 2.8 Romania earthquake
2024-05-18 14:04:46.1 3.88 S 151.93 E 10 M = 5.5 New Ireland Region, P.N.G. earthquake
2024-05-18 13:03:42.6 44.16 N 22.20 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-05-18 12:40:11.2 44.43 N 21.94 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-05-18 10:06:37.3 44.06 N 22.18 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-05-17 21:50:54.1 41.78 N 23.88 E 5 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-05-17 18:49:18.5 42.41 N 21.57 E 0 M = 1.8 Srbija Gnjilane earthquake
2024-05-17 13:14:18.2 44.66 N 21.81 E 0 M = 2.1 Srbija Golubac mining
2024-05-17 11:26:34.7 43.31 N 17.20 E 5 M = 2.8 Croatia earthquake
2024-05-17 10:40:49.5 44.15 N 22.22 E 3 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-05-17 10:05:10.4 44.43 N 21.98 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-05-17 09:52:54.6 44.19 N 22.09 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-05-16 19:37:17.7 44.76 N 20.71 E 4 M = 1.7 Srbija Pancevo earthquake
2024-05-16 14:05:35.2 43.01 N 17.99 E 46 M = 2.4 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-05-16 11:59:37.8 42.80 N 24.03 E 2 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2024-05-16 11:50:32.3 44.66 N 21.81 E 0 M = 1.8 Srbija Golubac mining
2024-05-16 11:28:57.9 42.68 N 24.06 E 3 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2024-05-16 10:04:58.4 44.15 N 22.25 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-05-16 09:49:51.8 44.13 N 22.15 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-15 22:24:26.8 41.15 N 24.20 E 18 M = 2.4 Greece Bulgaria Border Region earthquake
2024-05-15 22:14:20.8 26.43 S 11.43 W 10 M = 5.2 Southern Mid Atlantic Ridge earthquake
2024-05-15 16:18:30.8 40.83 N 22.83 E 0 M = 2.9 Greece earthquake
2024-05-15 12:42:41.9 34.43 N 26.30 E 10 M = 4.4 Crete, Greece earthquake
2024-05-15 12:35:45.2 44.44 N 21.98 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-05-15 11:48:09.8 44.20 N 22.28 E 0 M = 1.8 Srbija Negotin mining
2024-05-15 11:02:01.1 44.16 N 22.12 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-05-15 10:50:14.1 44.13 N 22.34 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-05-15 10:17:14.9 44.52 N 22.00 E 0 M = 2.0 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-15 08:13:19.4 44.39 N 21.03 E 0 M = 2.1 Srbija Velika Plana earthquake
2024-05-15 04:57:54.6 38.89 N 26.16 E 5 M = 4.4 Aegean Sea earthquake
2024-05-15 03:57:37.5 42.56 N 20.10 E 5 M = 2.1 Srbija Dečani earthquake
2024-05-14 20:05:10.8 42.11 N 24.83 E 5 M = 2.4 Bulgaria earthquake
2024-05-14 10:21:28.4 44.14 N 22.17 E 5 M = 1.6 Srbija Bor earthquake
2024-05-14 10:20:09.5 44.15 N 22.20 E 2 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-14 10:17:26.7 44.42 N 21.97 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-05-14 09:39:47.3 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-13 11:12:58.9 44.16 N 22.23 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-13 10:13:42.6 44.21 N 22.24 E 0 M = 1.9 Srbija Negotin mining
2024-05-13 09:46:43.3 42.83 N 23.26 E 10 M = 1.8 Bulgaria earthquake
2024-05-13 07:44:40.6 42.90 N 20.35 E 5 M = 1.6 Montenegro earthquake
2024-05-12 21:36:11.5 5.18 N 36.50 E 10 M = 4.6 Ethiopia earthquake
2024-05-12 12:41:18.1 41.97 N 23.12 E 5 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2024-05-12 11:39:06.9 14.67 N 92.11 W 10 Mw(mB) = 6.1 Near Coast of Chiapas, Mexico earthquake
2024-05-12 11:35:20.4 44.15 N 22.17 E 0 M = 1.5 Srbija Bor mining
2024-05-12 11:02:05.4 55.05 N 161.30 E 10 M = 5.1 Near East Coast of Kamchatka earthquake
2024-05-12 10:48:06.0 44.10 N 22.34 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-05-12 10:44:23.0 44.13 N 22.15 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-05-12 04:03:59.5 42.08 N 20.85 E 1 M = 1.9 Srbija Prizren earthquake
2024-05-11 13:21:46.7 38.71 N 48.79 E 10 M = 4.7 Armenia-Azerbaijan-Iran Border Reg. earthquake
2024-05-11 10:26:27.1 26.46 N 54.80 E 10 M = 4.8 Southern Iran earthquake
2024-05-11 09:40:14.4 44.14 N 22.20 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-11 00:47:17.1 41.59 N 144.13 E 10 M = 5.0 Hokkaido, Japan Region earthquake
2024-05-10 22:43:03.2 43.24 N 20.93 E 8 M = 2.6 Srbija Blazevo earthquake
2024-05-10 18:18:14.6 40.81 N 25.00 E 90 M = 2.7 Aegean Sea earthquake
2024-05-10 18:03:28.5 39.75 N 25.65 E 1 M = 4.0 Aegean Sea earthquake
2024-05-10 17:18:32.2 45.05 N 23.11 E 13 M = 2.6 Romania earthquake
2024-05-10 12:56:17.6 38.20 N 20.33 E 99 M = 4.2 Greece earthquake
2024-05-10 12:00:04.9 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-10 11:35:16.8 44.15 N 22.21 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-05-10 11:30:01.2 44.43 N 21.98 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-05-10 09:56:33.8 44.42 N 21.98 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-05-10 07:45:19.4 24.23 N 121.90 E 10 M = 5.8 Taiwan earthquake
2024-05-10 05:37:02.9 43.13 N 20.65 E 2 M = 2.5 Srbija Novi Pazar earthquake
2024-05-09 21:16:42.3 45.23 N 15.75 E 5 M = 3.1 Croatia earthquake
2024-05-09 16:45:27.9 43.25 N 20.93 E 0 M = 2.3 Srbija Kuršumlija earthquake
2024-05-09 13:23:35.4 40.75 N 23.40 E 3 M = 2.9 Greece earthquake
2024-05-09 12:42:42.8 44.21 N 22.29 E 0 M = 1.9 Srbija Negotin mining
2024-05-09 12:23:17.8 45.08 N 22.94 E 11 M = 2.3 Romania earthquake
2024-05-09 11:53:17.0 42.71 N 24.05 E 5 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-05-09 10:17:48.0 44.13 N 22.15 E 5 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-09 10:07:25.5 44.43 N 22.00 E 4 M = 2.1 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-09 10:03:41.9 44.40 N 21.89 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-05-09 08:48:58.9 44.66 N 21.76 E 0 M = 1.6 Srbija Golubac mining
2024-05-09 08:38:32.4 44.16 N 22.17 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-05-09 08:04:38.6 43.10 N 20.64 E 5 M = 1.6 Srbija Novi Pazar earthquake
2024-05-09 04:51:45.8 43.90 N 21.18 E 9 M = 1.6 Srbija Jagodina earthquake
2024-05-08 11:19:31.2 44.15 N 22.19 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-05-08 11:16:48.3 44.23 N 22.14 E 0 M = 1.6 Srbija Negotin mining
2024-05-08 10:54:53.4 44.15 N 22.15 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-08 10:19:44.9 44.43 N 21.93 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-05-08 10:08:14.9 44.17 N 22.23 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-05-08 09:34:36.4 44.17 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-08 08:24:28.0 44.43 N 21.97 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-05-08 08:17:16.0 15.28 S 168.24 E 10 Mw(mB) = 6.2 Vanuatu Islands earthquake
2024-05-07 22:32:06.4 40.18 N 23.81 E 5 M = 2.4 Greece earthquake
2024-05-07 19:21:48.9 41.91 N 20.27 E 1 M = 2.0 Albania earthquake
2024-05-07 15:32:26.6 45.53 N 26.25 E 30 M = 3.6 Romania earthquake
2024-05-07 14:08:16.2 43.47 N 20.79 E 12 M = 2.2 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2024-05-07 14:03:32.5 43.47 N 20.79 E 9 M = 2.7 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2024-05-07 13:09:06.1 38.87 N 20.27 E 92 M = 3.4 Greece earthquake
2024-05-07 11:45:57.6 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-05-07 09:42:49.7 44.15 N 22.24 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-07 04:08:10.8 42.67 N 18.96 E 16 MLv = 1.8 Montenegro earthquake
2024-05-07 02:30:15.3 42.68 N 18.93 E 15 M = 2.1 Montenegro earthquake
2024-05-06 22:09:50.4 41.78 N 24.33 E 5 M = 3.0 Bulgaria earthquake
2024-05-06 11:11:58.4 67.74 N 177.78 W 10 M = 5.3 Near Northern Coast of Eastern Siberia earthquake
2024-05-06 10:48:38.7 44.14 N 22.21 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-06 10:38:36.9 44.46 N 21.98 E 0 M = 2.2 Srbija Majdanpek mining
2024-05-06 10:21:01.2 44.43 N 21.97 E 0 M = 1.5 Srbija Majdanpek mining
2024-05-06 10:17:35.6 44.14 N 22.12 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-05-06 09:52:43.6 23.61 N 121.62 E 10 M = 5.3 Taiwan earthquake
2024-05-06 09:45:29.1 23.60 N 121.56 E 10 M = 5.3 Taiwan earthquake
2024-05-06 09:30:04.2 44.14 N 22.14 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-05-06 04:27:27.3 44.14 N 22.16 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-05-05 20:37:12.8 3.41 S 130.86 E 10 M = 5.5 Seram, Indonesia earthquake
2024-05-05 19:36:19.4 41.75 N 23.88 E 5 M = 2.5 Bulgaria earthquake
2024-05-05 18:33:11.0 3.39 S 130.90 E 10 M = 5.8 Seram, Indonesia earthquake
2024-05-05 12:47:34.2 44.44 N 21.93 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-05-05 12:38:46.2 44.44 N 21.96 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-05-05 09:59:16.6 44.15 N 22.15 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-05 09:20:04.8 44.43 N 21.98 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-05-05 08:27:47.7 53.00 N 163.51 W 10 M = 5.2 South of Alaska earthquake
2024-05-05 02:03:37.4 42.44 N 18.54 E 5 M = 2.8 Croatia earthquake
2024-05-04 22:25:35.2 35.01 N 28.20 E 93 M = 4.1 Eastern Mediterranean Sea earthquake
2024-05-04 20:58:50.3 42.00 N 23.91 E 7 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2024-05-04 13:23:18.0 41.89 N 23.27 E 5 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2024-05-04 12:36:13.8 44.43 N 21.98 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-05-04 09:18:49.6 44.08 N 22.32 E 0 M = 1.8 Srbija Zaječar mining
2024-05-04 08:39:18.4 42.68 N 18.96 E 15 M = 2.6 Montenegro earthquake
2024-05-04 05:52:36.9 1.13 S 14.24 W 10 M = 5.4 North of Ascension Island earthquake
2024-05-03 16:03:41.7 42.90 N 18.75 E 3 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-05-03 13:49:16.4 42.39 N 21.56 E 5 M = 1.8 Srbija Vitina earthquake
2024-05-03 12:34:12.9 42.47 N 20.99 E 5 M = 1.7 Srbija Štimlje earthquake
2024-05-03 11:55:08.1 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-03 11:00:15.6 42.52 N 24.16 E 0 M = 1.8 Bulgaria earthquake
2024-05-03 10:16:42.0 44.42 N 22.01 E 0 M = 2.0 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-03 10:16:32.8 10.81 N 125.34 E 85 M = 5.5 Leyte, Philippines earthquake
2024-05-03 10:15:00.0 44.46 N 21.94 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-05-03 08:54:09.9 45.05 N 23.17 E 17 M = 2.7 Romania earthquake
2024-05-03 03:16:01.2 41.96 N 23.01 E 5 M = 1.9 North Macedonia earthquake
2024-05-02 11:06:14.2 44.14 N 22.20 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-05-02 09:50:02.4 44.66 N 21.78 E 0 M = 1.9 Srbija Golubac mining
2024-05-02 09:02:36.3 44.43 N 21.98 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-05-02 08:27:48.7 44.44 N 21.99 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-05-02 07:10:51.5 52.25 N 169.55 W 10 M = 5.5 Fox Islands, Aleutian Islands earthquake
2024-05-02 06:58:02.1 52.42 N 169.61 W 10 M = 5.1 Fox Islands, Aleutian Islands earthquake
2024-05-02 05:48:33.5 42.21 N 24.26 E 2 M = 2.9 Bulgaria earthquake
2024-05-02 04:23:45.7 28.13 N 57.57 E 10 M = 4.7 Southern Iran earthquake
2024-05-01 17:03:51.2 45.02 N 15.59 E 5 M = 4.2 Croatia earthquake
2024-05-01 16:00:42.9 43.82 N 21.21 E 0 M = 1.9 Srbija Jagodina earthquake
2024-05-01 15:05:29.7 44.42 N 21.96 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-05-01 10:19:59.3 42.87 N 18.69 E 3 M = 2.6 Montenegro earthquake
2024-05-01 10:18:20.0 44.43 N 22.05 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-05-01 10:06:48.3 44.18 N 22.23 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-05-01 09:59:57.3 44.17 N 22.15 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-05-01 09:58:27.2 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-05-01 03:38:47.4 45.00 N 15.59 E 5 M = 4.6 Croatia earthquake
2024-04-30 13:52:39.9 2.36 N 126.77 E 10 M = 5.6 Northern Molucca Sea earthquake
2024-04-30 12:42:17.9 44.17 N 22.22 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-04-30 11:38:34.0 42.70 N 24.06 E 5 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2024-04-30 10:59:34.5 42.52 N 24.12 E 5 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-04-30 10:17:56.0 44.44 N 21.93 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-04-30 09:47:59.3 44.42 N 21.96 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-04-30 09:26:42.0 44.15 N 22.14 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-04-30 05:42:05.3 44.63 N 22.46 E 11 M = 4.1 Srbija Kladovo earthquake
2024-04-30 03:43:52.8 34.90 N 23.18 E 10 M = 4.2 Crete, Greece earthquake
2024-04-29 20:22:07.1 51.27 N 159.07 E 10 M = 4.8 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2024-04-29 12:44:35.5 44.17 N 22.23 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-04-29 11:33:19.4 44.18 N 22.23 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-04-29 10:38:54.8 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-04-29 10:19:14.7 44.42 N 22.03 E 0 M = 2.0 Srbija Donji Milanovac mining
2024-04-29 08:16:09.6 44.41 N 21.97 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-04-29 04:24:40.1 35.84 N 25.64 E 10 M = 4.1 Crete, Greece earthquake
2024-04-29 02:08:00.1 35.82 N 25.49 E 10 M = 4.1 Crete, Greece earthquake
2024-04-28 21:33:33.4 37.35 N 30.00 E 10 M = 4.0 Turkey earthquake
2024-04-28 11:31:13.9 41.31 N 79.08 E 40 M = 4.6 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-04-28 10:55:39.0 44.15 N 22.18 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-04-28 10:13:03.2 44.43 N 21.95 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-04-28 10:11:10.2 44.44 N 21.98 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-04-28 09:52:32.0 44.15 N 22.13 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-04-28 00:37:19.9 15.78 N 39.74 E 10 M = 4.7 Ethiopia earthquake
2024-04-27 20:44:42.2 15.80 N 39.71 E 10 M = 4.6 Ethiopia earthquake
2024-04-27 16:29:45.2 8.00 S 107.51 E 10 Mw(mB) = 6.3 Java, Indonesia earthquake
2024-04-27 12:37:35.3 44.16 N 22.23 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-04-27 11:38:57.9 44.16 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-04-27 10:04:16.0 44.44 N 22.04 E 5 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-04-27 08:34:01.9 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-04-27 03:45:00.6 40.92 N 14.27 E 17 M = 3.4 Southern Italy earthquake
2024-04-26 20:59:20.6 40.70 N 23.95 E 12 M = 2.4 Greece earthquake
2024-04-26 20:29:56.8 40.65 N 23.97 E 11 M = 2.9 Greece earthquake
2024-04-26 18:49:25.9 24.20 N 121.71 E 10 M = 5.4 Taiwan earthquake
2024-04-26 18:21:20.6 24.14 N 121.67 E 10 Mw(mB) = 5.6 Taiwan earthquake
2024-04-26 17:37:26.7 41.21 N 23.25 E 10 M = 2.1 Greece Bulgaria Border Region earthquake
2024-04-26 15:35:30.0 41.20 N 23.15 E 8 M = 3.3 Greece Bulgaria Border Region earthquake
2024-04-26 12:36:28.7 44.41 N 21.98 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-04-26 11:02:44.3 42.51 N 24.18 E 2 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2024-04-26 10:16:23.4 44.13 N 22.14 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-04-26 09:38:58.4 44.14 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-04-26 09:08:25.9 44.17 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-04-26 08:11:29.0 44.19 N 21.04 E 0 M = 1.5 Srbija Kragujevac mining
2024-04-26 03:03:17.2 43.00 N 18.63 E 7 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-04-25 23:08:31.5 42.98 N 18.61 E 8 M = 2.5 Montenegro earthquake
2024-04-25 11:07:31.6 44.14 N 22.15 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-04-25 10:20:54.4 44.14 N 22.18 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-04-25 08:34:15.9 44.15 N 22.17 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-04-25 00:16:41.0 42.07 N 19.79 E 7 M = 2.3 Albania earthquake
2024-04-24 20:18:29.9 36.16 N 22.08 E 10 M = 4.2 Southern Greece earthquake
2024-04-24 18:11:53.7 24.02 N 122.21 E 10 M = 5.3 Taiwan Region earthquake
2024-04-24 13:58:50.2 44.42 N 21.97 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-04-24 12:36:16.5 44.42 N 22.01 E 0 M = 2.0 Srbija Donji Milanovac mining
2024-04-24 12:34:13.7 44.15 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-04-24 11:40:05.2 36.40 N 140.57 E 36 M = 5.3 Near East Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-04-24 11:39:45.2 44.15 N 22.14 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-04-24 03:27:19.9 42.99 N 18.63 E 2 M = 2.0 Montenegro earthquake
2024-04-23 22:25:31.9 43.03 N 18.64 E 13 M = 2.1 Montenegro earthquake
2024-04-23 21:56:02.9 42.98 N 18.70 E 5 M = 1.9 Montenegro earthquake
2024-04-23 21:50:43.8 43.02 N 18.63 E 5 M = 2.5 Montenegro earthquake
2024-04-23 21:30:57.2 42.40 N 18.59 E 1 M = 1.7 Croatia earthquake
2024-04-23 13:05:40.6 50.10 N 28.83 W 10 M = 4.8 Northern Mid Atlantic Ridge earthquake
2024-04-23 12:55:10.7 20.10 N 121.33 E 10 M = 5.1 Philippine Islands Region earthquake
2024-04-23 12:45:52.0 44.15 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-04-23 11:00:49.9 43.79 N 21.44 E 0 M = 1.5 Srbija Kruševac mining
2024-04-23 10:35:29.0 44.12 N 22.15 E 10 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-04-23 08:59:17.5 44.43 N 21.95 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-04-23 08:40:28.0 44.30 N 22.05 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-04-23 06:26:54.4 44.11 N 20.43 E 0 M = 1.7 Srbija Gornji Milanovac mining
2024-04-23 02:21:02.7 23.88 N 121.77 E 10 M = 5.1 Taiwan earthquake
2024-04-23 01:58:16.5 42.99 N 18.66 E 3 M = 1.9 Montenegro earthquake
2024-04-23 00:04:05.7 23.68 N 121.62 E 10 M = 5.6 Taiwan earthquake
2024-04-22 21:31:40.2 23.70 N 121.77 E 10 M = 5.4 Taiwan earthquake