Lista automatski lociranih zemljotresa, Republika Srbija,Republički seizmološki zavod, Beograd


Upozorenje:Treba imati u vidu da ni seizmološka mreža Srbije, niti regionalna virtualna mreža kreirana na RSZ, nije optimizovana za automatsko lociranje slabih i dalekih potresa. Obzirom da podaci sa pojedinih stanica ne pristižu u realnom vremenu, lokacija epicentra, odnosno vrednost magnitude, može odstupati od stvarne. Pored toga, kvalitet rešenja automatskog postupka će se značajno poboljšati, u skladu sa pristizanjem podataka sa preostalih stanica.


Automatski izveštaj o dogođenim zemljotresima je sačinjen na osnovu podataka sa nacionalne mreže seizmoloških stanica kao i regionalne virtualne mreže koju čine seizmološke stanice centara: ZAMG Beč, ARSO Ljubljana, GPI SAS Bratislava, GGRI Budimpešta, NEIP Bukurešt,IG BAS Sofija, SORM Skoplje i INGV Rim, kojima se zahvaljujemo na ustupljenim podacima.


Napomena. Vreme prikazano u tabeli dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremene.


Datum Vreme (GMT) Lat Long Dubina Magnituda Oblast/Karta (Google Maps) Vrsta događaja
2023-10-04 17:22:43.2 30.06 N 140.13 E 10 M = 5.0 Southeast of Honshu, Japan earthquake
2023-10-04 16:12:02.4 64.48 N 17.25 W 10 M = 4.7 Iceland earthquake
2023-10-04 12:45:58.2 42.48 N 23.08 E 1 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2023-10-04 11:13:23.3 30.94 N 141.45 E 10 M = 5.1 Southeast of Honshu, Japan earthquake
2023-10-04 11:05:25.1 29.86 N 140.12 E 59 M = 5.1 Southeast of Honshu, Japan earthquake
2023-10-04 10:15:31.4 44.47 N 21.97 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2023-10-04 09:55:37.5 44.16 N 22.20 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-10-04 05:57:18.6 30.79 N 142.00 E 10 M = 5.6 Southeast of Honshu, Japan earthquake
2023-10-04 04:55:48.1 31.10 N 142.06 E 10 M = 5.4 Southeast of Honshu, Japan earthquake
2023-10-04 03:35:09.3 19.19 N 121.28 E 10 M = 5.5 Philippine Islands Region earthquake
2023-10-04 02:19:08.2 30.02 N 140.23 E 10 M = 5.2 Southeast of Honshu, Japan earthquake
2023-10-03 20:32:42.4 29.83 N 140.14 E 59 M = 4.9 Southeast of Honshu, Japan earthquake
2023-10-03 18:09:15.7 41.93 N 23.09 E 1 M = 2.9 North Macedonia earthquake
2023-10-03 15:22:44.4 29.91 N 140.22 E 64 M = 5.5 Southeast of Honshu, Japan earthquake
2023-10-03 15:21:55.6 37.10 N 21.56 E 0 M = 3.8 Southern Greece earthquake
2023-10-03 12:58:11.1 44.41 N 21.96 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2023-10-03 11:38:06.5 29.88 N 140.10 E 10 M = 5.7 Southeast of Honshu, Japan earthquake
2023-10-03 10:59:19.3 42.46 N 24.09 E 1 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2023-10-03 10:16:38.7 44.17 N 22.22 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2023-10-03 09:21:03.2 29.49 N 81.29 E 10 Mw(mB) = 5.5 Nepal earthquake
2023-10-03 07:39:05.0 42.94 N 20.25 E 3 M = 2.0 Montenegro earthquake
2023-10-02 18:39:00.6 38.88 N 71.84 E 0 M = 4.4 Afghanistan-Tajikistan Border Region earthquake
2023-10-02 17:31:11.7 42.30 N 22.78 E 2 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2023-10-02 15:59:11.6 44.41 N 22.06 E 0 M = 1.5 Srbija Donji Milanovac mining
2023-10-02 14:03:40.4 38.84 N 71.83 E 10 M = 5.1 Afghanistan-Tajikistan Border Region earthquake
2023-10-02 12:45:16.6 25.99 N 90.55 E 10 M = 5.2 India-Bangladesh Border Region earthquake
2023-10-02 10:42:00.7 44.13 N 22.13 E 0 M = 2.2 Srbija Bor mining
2023-10-02 10:28:26.2 44.16 N 21.99 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-10-02 08:29:45.3 43.39 N 17.35 E 5 M = 4.6 Bosnia and Herzegovina earthquake
2023-10-01 13:30:43.8 39.85 N 26.00 E 19 M = 3.6 Turkey earthquake
2023-10-01 11:24:09.9 43.79 N 21.64 E 2 M = 1.6 Srbija Kruševac earthquake
2023-10-01 10:48:53.4 44.14 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-10-01 10:19:48.2 44.42 N 21.99 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2023-10-01 09:58:26.5 44.15 N 22.19 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2023-10-01 09:33:49.6 44.15 N 22.19 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2023-10-01 01:24:12.2 41.39 N 21.01 E 2 M = 1.9 North Macedonia earthquake
2023-09-30 13:14:01.1 44.42 N 21.94 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2023-09-30 12:13:17.0 44.42 N 21.95 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2023-09-30 09:38:53.2 36.87 N 27.03 E 5 M = 4.1 Dodecanese Islands, Greece earthquake
2023-09-30 08:07:07.8 44.17 N 22.24 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-30 07:53:44.5 40.09 N 23.42 E 0 M = 2.8 Greece earthquake
2023-09-29 19:05:45.7 38.43 N 30.33 W 10 M = 4.7 Azores Islands, Portugal earthquake
2023-09-29 13:39:36.7 44.40 N 22.00 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2023-09-29 11:56:01.4 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-29 11:41:51.5 45.07 N 22.99 E 8 M = 2.5 Romania earthquake
2023-09-29 10:06:05.4 44.41 N 22.00 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2023-09-29 09:40:34.7 45.11 N 23.00 E 54 M = 2.0 Romania earthquake
2023-09-29 09:24:17.5 44.16 N 22.18 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-09-29 08:16:20.4 44.43 N 21.99 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2023-09-28 18:42:48.4 38.94 N 29.61 E 95 M = 4.0 Turkey earthquake
2023-09-28 17:40:04.6 44.32 N 148.62 E 10 Mw(mB) = 5.8 Kuril Islands earthquake
2023-09-28 12:35:11.6 44.46 N 21.92 E 9 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2023-09-28 11:58:45.8 43.90 N 20.23 E 5 M = 2.1 Srbija Čačak earthquake
2023-09-28 11:44:16.8 42.66 N 23.97 E 2 M = 2.3 Bulgaria earthquake
2023-09-28 11:42:57.8 42.69 N 23.89 E 5 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2023-09-28 10:53:46.1 44.03 N 22.06 E 0 M = 1.7 Srbija Zaječar mining
2023-09-28 09:19:27.3 44.41 N 21.98 E 9 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2023-09-28 09:06:22.0 44.15 N 22.18 E 3 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-28 01:56:25.3 42.18 N 22.81 E 2 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2023-09-27 17:47:23.1 0.81 N 93.15 E 10 M = 5.3 Off West Coast of Northern Sumatra earthquake
2023-09-27 17:24:09.7 43.97 N 21.05 E 9 M = 1.7 Srbija Kragujevac earthquake
2023-09-27 15:13:07.0 44.45 N 22.02 E 7 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2023-09-27 02:14:23.3 55.13 N 160.44 W 10 M = 5.1 Alaska Peninsula earthquake
2023-09-27 01:35:38.6 40.90 N 14.39 E 9 M = 3.5 Southern Italy earthquake
2023-09-26 23:44:08.6 43.09 N 22.35 E 4 M = 1.8 Srbija Leskovac earthquake
2023-09-26 16:25:33.2 44.12 N 22.32 E 5 M = 1.5 Srbija Bor mining
2023-09-26 11:34:51.6 44.14 N 22.17 E 4 M = 2.0 Srbija Bor mining
2023-09-26 11:31:20.4 44.13 N 22.12 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2023-09-26 10:13:42.8 44.42 N 21.94 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2023-09-26 09:38:03.4 44.12 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-26 06:16:51.7 43.95 N 21.05 E 0 M = 2.2 Srbija Kragujevac earthquake
2023-09-26 03:48:26.3 43.77 N 18.37 E 5 M = 2.3 Bosnia and Herzegovina earthquake
2023-09-26 01:39:34.2 4.62 N 127.46 E 10 M = 5.9 Talaud Islands, Indonesia earthquake
2023-09-25 22:48:28.5 43.07 N 18.29 E 6 M = 3.2 Bosnia and Herzegovina earthquake
2023-09-25 21:53:13.4 42.78 N 12.51 E 5 M = 3.3 Central Italy earthquake
2023-09-25 20:28:00.5 38.57 N 22.82 E 29 M = 3.8 Greece earthquake
2023-09-25 16:41:36.7 44.03 N 22.18 E 5 M = 1.5 Srbija Zaječar mining
2023-09-25 15:26:15.5 44.42 N 21.93 E 4 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2023-09-25 07:33:49.8 43.39 N 18.12 E 10 M = 2.8 Bosnia and Herzegovina earthquake
2023-09-25 04:45:01.7 40.34 N 23.95 E 2 M = 3.4 Greece earthquake
2023-09-25 01:48:12.8 38.31 N 22.94 E 5 M = 4.0 Greece earthquake
2023-09-25 01:09:12.6 38.34 N 23.08 E 2 M = 3.6 Greece earthquake
2023-09-24 19:43:38.3 42.89 N 17.40 E 5 M = 2.6 Croatia earthquake
2023-09-24 14:27:07.4 41.05 N 22.43 E 4 M = 2.4 Greece earthquake
2023-09-24 12:30:05.0 44.13 N 22.19 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-09-24 10:16:11.0 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-24 09:21:17.5 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-09-24 08:52:51.9 44.42 N 22.02 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2023-09-24 05:01:00.5 45.10 N 23.05 E 14 M = 2.2 Romania earthquake
2023-09-24 01:27:32.3 1.89 N 96.86 E 10 M = 5.0 Off West Coast of Northern Sumatra earthquake
2023-09-24 00:33:55.5 43.78 N 20.77 E 9 M = 1.9 Srbija Kraljevo earthquake
2023-09-24 00:09:31.6 42.96 N 21.89 E 9 M = 2.4 Srbija Leskovac earthquake
2023-09-23 18:51:20.2 45.32 N 25.45 E 84 M = 3.3 Romania earthquake
2023-09-23 17:01:35.6 42.92 N 17.59 E 3 M = 4.4 Croatia earthquake
2023-09-23 16:23:43.8 44.42 N 21.93 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2023-09-23 12:39:58.4 44.43 N 21.94 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2023-09-23 09:38:33.4 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-23 08:22:27.5 37.85 N 36.47 E 42 M = 4.7 Turkey earthquake
2023-09-22 12:36:02.4 44.40 N 21.97 E 11 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2023-09-22 12:34:24.7 44.44 N 22.06 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2023-09-22 11:45:42.0 44.15 N 22.16 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-22 11:04:24.1 44.15 N 22.21 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2023-09-22 10:41:59.6 44.15 N 22.16 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-22 10:25:44.8 44.14 N 22.14 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-22 09:47:14.7 44.15 N 22.21 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-09-22 09:04:31.1 53.84 N 159.55 W 10 M = 5.3 South of Alaska earthquake
2023-09-22 08:58:58.8 39.27 N 22.55 E 5 M = 4.0 Greece earthquake
2023-09-21 23:18:16.4 38.22 N 22.77 E 22 M = 3.0 Greece earthquake
2023-09-21 23:04:58.2 38.25 N 23.05 E 17 M = 3.8 Greece earthquake
2023-09-21 21:11:28.3 13.92 S 167.65 E 10 Mw(mB) = 6.4 Vanuatu Islands earthquake
2023-09-21 12:42:00.9 41.83 N 22.37 E 5 M = 1.6 North Macedonia earthquake
2023-09-21 12:38:03.9 42.53 N 24.13 E 5 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2023-09-21 12:14:35.9 44.42 N 21.99 E 8 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2023-09-21 12:09:56.0 42.48 N 23.03 E 2 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2023-09-21 12:05:59.0 42.55 N 24.08 E 5 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2023-09-21 11:35:02.1 42.66 N 24.09 E 3 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2023-09-21 10:53:58.8 44.16 N 22.20 E 8 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-21 10:51:51.4 44.14 N 22.20 E 1 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-09-21 10:41:38.3 44.15 N 22.18 E 5 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-09-21 10:24:45.5 44.45 N 21.96 E 10 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2023-09-21 09:37:19.9 44.20 N 22.04 E 0 M = 1.6 Srbija Žagubica mining
2023-09-21 08:42:54.6 42.64 N 23.90 E 0 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2023-09-21 07:00:54.9 38.09 N 20.60 E 10 M = 4.1 Greece earthquake
2023-09-21 04:07:49.6 40.43 N 23.23 E 5 M = 3.1 Greece earthquake
2023-09-21 01:13:55.0 55.13 N 160.49 W 10 M = 5.6 Alaska Peninsula earthquake
2023-09-20 16:51:42.7 45.08 N 23.05 E 0 M = 2.2 Romania earthquake
2023-09-20 13:28:08.3 44.42 N 21.97 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2023-09-20 11:36:18.1 44.47 N 21.80 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2023-09-20 11:32:40.0 44.46 N 21.96 E 11 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2023-09-20 10:03:23.7 44.14 N 22.18 E 6 M = 1.9 Srbija Bor mining
2023-09-20 09:07:48.3 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-20 05:06:36.0 43.06 N 19.92 E 5 M = 2.0 Montenegro earthquake
2023-09-20 02:44:33.8 45.64 N 26.48 E 24 M = 3.2 Romania earthquake
2023-09-20 01:33:07.7 32.31 N 24.37 E 10 M = 4.6 Near Coast of Libya earthquake
2023-09-19 22:03:19.7 38.24 N 22.94 E 22 M = 3.7 Greece earthquake
2023-09-19 16:04:10.6 51.55 N 16.21 E 5 M = 4.5 Poland earthquake
2023-09-19 11:35:37.9 44.14 N 22.21 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2023-09-19 11:29:10.5 44.15 N 22.17 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2023-09-19 11:23:35.8 42.70 N 23.93 E 5 M = 1.8 Bulgaria earthquake
2023-09-19 10:59:01.8 44.19 N 22.24 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-09-19 10:43:05.7 44.19 N 22.23 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-09-19 06:22:38.1 31.03 N 141.98 E 10 M = 5.6 Southeast of Honshu, Japan earthquake
2023-09-18 23:43:36.2 40.12 N 16.52 E 27 M = 2.8 Southern Italy earthquake
2023-09-18 19:32:59.3 38.51 N 141.51 E 10 M = 5.5 Near East Coast of Honshu, Japan earthquake
2023-09-18 13:49:35.0 44.43 N 21.99 E 8 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2023-09-18 13:04:13.8 44.46 N 21.95 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2023-09-18 10:06:36.5 44.14 N 22.20 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-09-18 10:00:49.6 44.16 N 22.21 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2023-09-18 08:31:29.0 42.89 N 18.24 E 8 M = 2.6 Bosnia and Herzegovina earthquake
2023-09-18 05:17:36.8 39.02 N 21.04 E 13 M = 3.9 Greece earthquake
2023-09-18 03:29:10.7 39.01 N 21.06 E 12 M = 3.3 Greece earthquake
2023-09-18 03:10:15.0 44.15 N 11.64 E 5 M = 4.8 Northern Italy earthquake
2023-09-17 16:23:30.1 38.78 N 71.82 E 5 M = 4.5 Afghanistan-Tajikistan Border Region earthquake
2023-09-17 12:10:43.2 44.14 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-17 11:31:28.4 44.42 N 21.97 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2023-09-17 11:28:14.3 50.84 N 130.11 W 10 M = 5.0 Vancouver Island, Canada Region earthquake
2023-09-17 11:15:31.9 42.30 N 23.93 E 5 M = 2.6 Bulgaria earthquake
2023-09-17 10:25:25.7 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-09-17 10:09:14.4 44.15 N 22.18 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2023-09-17 08:49:46.6 44.63 N 21.78 E 0 M = 1.6 Srbija Golubac mining
2023-09-17 06:58:11.1 40.39 N 21.06 E 4 M = 2.9 Greece earthquake
2023-09-17 01:59:21.3 42.28 N 18.70 E 5 M = 1.9 Montenegro earthquake
2023-09-16 22:51:27.9 41.20 N 51.83 E 10 M = 4.6 Caspian Sea earthquake
2023-09-16 14:46:17.2 42.30 N 23.92 E 1 M = 2.3 Bulgaria earthquake
2023-09-16 13:47:58.1 13.80 S 66.30 E 10 M = 5.0 Mid Indian Ridge earthquake
2023-09-16 13:10:19.4 44.47 N 21.93 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2023-09-16 11:38:16.1 44.15 N 22.21 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2023-09-16 10:21:57.4 44.42 N 21.94 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2023-09-16 07:38:42.3 41.93 N 23.10 E 1 M = 3.1 Bulgaria earthquake
2023-09-16 02:03:23.9 38.75 N 18.02 E 29 M = 3.8 Ionian Sea earthquake
2023-09-15 16:20:32.5 44.41 N 21.98 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2023-09-15 03:43:55.8 37.29 N 20.34 E 10 M = 3.9 Ionian Sea earthquake
2023-09-15 00:26:22.2 43.90 N 20.98 E 9 M = 1.7 Srbija Kragujevac earthquake
2023-09-14 22:42:25.2 41.93 N 23.09 E 5 M = 2.3 North Macedonia earthquake
2023-09-14 19:58:40.5 6.18 S 149.42 E 10 M = 5.5 New Britain Region, P.N.G. earthquake
2023-09-14 19:49:37.6 42.35 N 22.75 E 7 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2023-09-14 11:49:37.0 44.15 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-14 10:55:48.6 44.19 N 22.15 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-14 05:41:05.0 43.41 N 20.88 E 2 M = 2.0 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2023-09-13 17:51:08.7 15.25 N 39.50 E 10 M = 4.7 Ethiopia earthquake
2023-09-13 16:48:04.0 44.10 N 22.28 E 5 M = 1.5 Srbija Bor mining
2023-09-13 16:18:20.4 41.05 N 21.49 E 6 M = 2.3 North Macedonia earthquake
2023-09-13 11:27:08.7 42.67 N 24.03 E 4 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2023-09-13 11:25:30.7 42.69 N 23.99 E 5 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2023-09-13 11:19:18.5 44.14 N 22.23 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-13 09:08:53.5 44.16 N 22.21 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-09-13 08:38:18.6 43.88 N 13.34 E 9 M = 4.2 Central Italy earthquake
2023-09-13 04:33:40.6 41.44 N 23.91 E 5 M = 2.6 Greece Bulgaria Border Region earthquake
2023-09-13 02:33:10.9 70.60 N 14.48 W 5 M = 4.7 Jan Mayen Island Region earthquake
2023-09-13 00:51:15.5 35.19 N 22.68 E 10 M = 3.9 Central Mediterranean Sea earthquake
2023-09-13 00:06:28.1 70.45 N 14.90 W 10 M = 4.7 Jan Mayen Island Region earthquake
2023-09-13 00:05:37.5 70.56 N 14.68 W 10 M = 4.6 Jan Mayen Island Region earthquake
2023-09-12 21:48:52.5 53.94 N 163.93 W 10 M = 5.0 Unimak Island Region, Alaska earthquake
2023-09-12 15:36:22.3 45.13 N 23.12 E 15 M = 3.3 Romania earthquake
2023-09-12 13:49:21.1 43.10 N 23.59 E 7 M = 1.6 Bulgaria earthquake
2023-09-12 11:47:09.7 44.46 N 22.03 E 0 M = 1.5 Srbija Donji Milanovac mining
2023-09-12 11:03:14.9 19.20 N 121.31 E 10 Mw(mB) = 6.3 Philippine Islands Region earthquake
2023-09-12 10:02:52.7 44.15 N 22.17 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-12 09:13:57.6 44.44 N 21.99 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2023-09-11 22:51:07.6 55.44 N 166.52 E 10 M = 5.0 Komandorskiye Ostrova Region earthquake
2023-09-11 12:29:03.1 44.14 N 22.21 E 5 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-11 11:57:33.9 44.43 N 22.02 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2023-09-11 11:01:25.4 44.43 N 22.03 E 5 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2023-09-11 10:31:43.7 44.12 N 22.18 E 2 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-11 09:20:57.7 0.80 N 26.16 W 10 M = 5.2 Central Mid Atlantic Ridge earthquake
2023-09-10 21:43:25.0 33.34 N 47.15 E 10 M = 4.5 Western Iran earthquake
2023-09-10 13:55:10.8 45.10 N 23.06 E 10 M = 2.2 Romania earthquake
2023-09-10 12:40:01.9 44.45 N 22.00 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2023-09-10 10:47:25.8 44.15 N 22.20 E 1 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-09-10 10:07:11.3 44.29 N 21.49 E 4 M = 3.2 Srbija Petrovac na Mlavi earthquake
2023-09-10 09:47:43.8 41.92 N 23.14 E 5 M = 3.0 Bulgaria earthquake
2023-09-10 09:47:28.9 44.14 N 22.24 E 0 M = 2.3 Srbija Bor mining
2023-09-10 08:46:14.1 44.41 N 22.01 E 11 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2023-09-10 07:20:51.8 41.20 N 20.35 E 1 M = 2.9 Albania earthquake
2023-09-10 07:13:02.2 42.10 N 22.96 E 5 M = 2.3 Bulgaria earthquake
2023-09-10 06:47:15.7 41.93 N 23.10 E 5 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2023-09-10 06:24:27.7 41.93 N 23.08 E 5 M = 2.6 North Macedonia earthquake
2023-09-10 01:53:52.0 42.11 N 22.93 E 5 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2023-09-09 18:55:03.9 42.14 N 22.94 E 1 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2023-09-09 17:55:19.0 42.15 N 22.99 E 12 M = 2.4 Bulgaria earthquake
2023-09-09 14:43:25.2 0.00 N 119.88 E 10 Mw(mB) = 5.9 Minahassa Peninsula, Sulawesi earthquake
2023-09-09 10:58:25.0 44.14 N 22.21 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2023-09-09 10:28:08.3 44.16 N 22.23 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-09-09 10:26:44.2 44.45 N 21.98 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2023-09-09 07:26:44.2 42.14 N 22.96 E 1 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2023-09-09 05:25:05.4 41.93 N 23.09 E 2 M = 3.9 Bulgaria earthquake
2023-09-08 22:11:01.1 31.12 N 8.40 W 10 Mw(mB) = 7.0 Morocco earthquake
2023-09-08 18:52:47.0 44.07 N 20.67 E 9 M = 2.1 Srbija Kragujevac earthquake
2023-09-08 17:55:04.2 45.41 N 25.88 E 5 M = 3.2 Romania earthquake
2023-09-08 16:37:12.0 19.42 N 104.90 W 10 M = 5.9 Near Coast of Jalisco, Mexico earthquake
2023-09-08 14:36:23.4 43.92 N 13.37 E 8 M = 4.2 Central Italy earthquake
2023-09-08 12:39:47.4 44.44 N 21.96 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2023-09-08 12:07:42.0 44.51 N 18.92 E 9 M = 2.6 Bosnia and Herzegovina earthquake
2023-09-08 09:28:47.0 39.06 N 141.73 E 10 M = 5.7 Eastern Honshu, Japan earthquake
2023-09-08 09:05:41.1 44.40 N 21.97 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2023-09-08 05:09:07.9 46.97 N 20.64 E 0 M = 3.2 Hungary earthquake
2023-09-08 03:22:23.4 43.53 N 20.35 E 5 M = 1.7 Srbija Ivanjica earthquake
2023-09-08 02:49:29.6 41.26 N 23.07 E 33 M = 1.7 Greece Bulgaria Border Region earthquake
2023-09-07 23:07:06.1 49.27 N 169.09 E 10 M = 4.8 South of Aleutian Islands earthquake
2023-09-07 23:02:17.2 56.18 N 164.11 E 10 M = 4.9 Komandorskiye Ostrova Region earthquake
2023-09-07 12:27:26.8 44.44 N 22.01 E 15 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2023-09-07 11:17:16.6 44.14 N 22.17 E 5 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-09-07 10:57:06.3 44.20 N 22.14 E 0 M = 1.7 Srbija Negotin mining
2023-09-07 10:03:20.4 41.92 N 23.11 E 1 M = 3.1 Bulgaria earthquake
2023-09-07 09:55:29.9 44.12 N 22.08 E 1 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-06 23:48:01.5 30.28 S 71.31 W 10 Mw(mB) = 6.7 Near Coast of Central Chile earthquake
2023-09-06 20:51:53.9 41.92 N 23.11 E 4 M = 3.0 Bulgaria earthquake
2023-09-06 15:57:06.7 44.42 N 21.97 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2023-09-06 13:29:51.7 42.54 N 24.03 E 4 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2023-09-06 11:20:26.6 44.12 N 22.18 E 1 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-06 10:55:46.8 40.63 N 23.19 E 24 M = 2.4 Greece earthquake
2023-09-06 10:35:09.3 44.46 N 21.98 E 7 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2023-09-06 00:56:50.8 41.87 N 22.86 E 2 M = 2.1 North Macedonia earthquake
2023-09-05 20:59:28.0 40.88 N 23.11 E 13 M = 2.2 Greece earthquake
2023-09-05 15:03:12.0 5.27 S 142.97 E 10 M = 5.8 New Guinea, Papua New Guinea earthquake
2023-09-05 14:07:03.1 43.71 N 22.69 E 5 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2023-09-05 12:13:43.5 44.16 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-05 12:12:35.3 44.15 N 22.17 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-05 11:30:15.2 42.68 N 24.02 E 1 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2023-09-05 10:48:44.4 44.15 N 22.22 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2023-09-05 00:38:38.4 42.04 N 23.03 E 5 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2023-09-04 23:21:18.7 41.45 N 22.92 E 30 M = 1.9 North Macedonia earthquake
2023-09-04 20:33:14.0 42.04 N 23.03 E 5 M = 1.8 Bulgaria earthquake
2023-09-04 19:51:43.4 41.79 N 19.37 E 1 M = 2.6 Albania earthquake
2023-09-04 17:20:07.8 41.99 N 23.12 E 5 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2023-09-04 16:20:44.1 41.91 N 23.04 E 0 M = 3.6 North Macedonia earthquake
2023-09-04 16:13:22.5 39.64 N 20.47 E 5 M = 3.4 Greece-Albania Border Region earthquake
2023-09-04 13:38:30.3 41.60 N 24.52 E 7 M = 2.4 Bulgaria earthquake
2023-09-04 13:07:37.3 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-04 12:44:10.8 44.46 N 22.01 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2023-09-04 12:40:44.8 42.04 N 23.03 E 5 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2023-09-04 11:57:36.9 42.05 N 23.03 E 5 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2023-09-04 11:20:17.3 42.04 N 23.03 E 5 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2023-09-04 11:17:01.7 41.93 N 23.09 E 1 M = 2.6 North Macedonia earthquake
2023-09-04 11:14:03.1 44.16 N 21.97 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-09-04 10:30:41.1 41.95 N 23.12 E 5 M = 2.7 Bulgaria earthquake
2023-09-04 10:10:28.4 41.89 N 23.05 E 5 M = 1.8 North Macedonia earthquake
2023-09-04 08:38:27.5 42.04 N 23.07 E 5 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2023-09-04 08:35:42.2 42.03 N 23.05 E 5 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2023-09-04 07:49:46.0 41.96 N 23.11 E 5 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2023-09-04 07:40:54.4 42.01 N 23.12 E 5 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2023-09-04 07:31:52.4 41.93 N 23.09 E 5 M = 3.7 North Macedonia earthquake
2023-09-04 06:42:40.1 41.95 N 23.08 E 3 M = 2.8 North Macedonia earthquake
2023-09-04 06:17:25.3 41.91 N 23.08 E 1 M = 2.8 North Macedonia earthquake
2023-09-04 05:26:08.5 37.96 N 27.12 E 5 M = 4.2 Turkey earthquake
2023-09-04 02:08:52.8 41.95 N 23.12 E 5 M = 2.3 Bulgaria earthquake
2023-09-03 22:34:34.0 44.02 N 20.66 E 12 M = 2.5 Srbija Kragujevac earthquake
2023-09-03 21:30:00.6 6.92 N 147.88 E 10 M = 5.3 E. Caroline Islands, Micronesia earthquake
2023-09-03 16:35:52.1 40.41 N 48.45 E 10 M = 4.9 Eastern Caucasus earthquake
2023-09-03 11:40:12.8 44.40 N 21.98 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2023-09-03 10:38:27.7 44.43 N 22.00 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2023-09-03 09:33:25.9 44.07 N 21.98 E 0 M = 1.7 Srbija Zaječar mining
2023-09-03 09:33:02.6 44.16 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-03 07:49:39.3 18.91 N 64.59 W 10 M = 5.0 Virgin Islands earthquake
2023-09-02 20:22:36.2 43.67 N 21.28 E 6 M = 1.8 Srbija Kruševac earthquake
2023-09-02 19:58:14.5 43.66 N 21.29 E 7 M = 1.7 Srbija Kruševac earthquake
2023-09-02 18:33:33.6 42.00 N 20.33 E 5 M = 2.5 Albania earthquake
2023-09-02 11:52:41.7 44.45 N 21.94 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2023-09-02 11:34:45.0 44.45 N 21.97 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2023-09-02 06:21:38.9 43.54 N 21.06 E 8 M = 1.8 Srbija Aleksandrovac earthquake
2023-09-02 06:17:52.6 40.19 N 20.63 E 5 M = 4.3 Albania earthquake
2023-09-02 01:55:09.9 26.61 N 54.24 E 10 M = 4.7 Southern Iran earthquake
2023-09-01 21:38:30.0 43.54 N 21.08 E 9 M = 1.7 Srbija Aleksandrovac earthquake
2023-09-01 21:30:01.0 43.76 N 21.37 E 1 M = 2.5 Srbija Kruševac earthquake
2023-09-01 10:50:00.6 44.15 N 22.19 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2023-09-01 10:37:14.5 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-09-01 10:18:12.2 44.17 N 22.23 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-09-01 06:29:00.5 44.28 N 17.92 E 5 M = 3.5 Bosnia and Herzegovina earthquake
2023-08-31 19:07:23.2 45.07 N 23.01 E 5 M = 2.2 Romania earthquake
2023-08-31 18:45:14.5 37.99 N 73.26 E 10 M = 4.7 Tajikistan earthquake
2023-08-31 12:03:04.1 42.42 N 24.08 E 1 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2023-08-31 11:53:49.3 44.14 N 22.17 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2023-08-31 10:42:24.8 44.14 N 22.18 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2023-08-31 10:29:32.3 9.54 S 123.90 E 70 M = 5.5 Timor Region earthquake
2023-08-31 10:21:10.7 44.45 N 21.98 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2023-08-31 09:23:56.8 44.19 N 22.13 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-08-31 08:48:36.3 44.12 N 22.29 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-08-31 08:28:15.6 44.43 N 21.99 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2023-08-30 18:59:27.1 56.00 N 162.51 W 10 M = 5.0 Alaska Peninsula earthquake
2023-08-30 15:20:55.1 44.42 N 21.97 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2023-08-30 12:18:10.6 44.18 N 21.63 E 0 M = 1.6 Srbija Despotovac earthquake
2023-08-30 11:56:43.8 44.17 N 21.62 E 0 M = 2.1 Srbija Despotovac earthquake
2023-08-30 11:31:21.8 44.13 N 22.12 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-08-30 10:29:14.1 44.14 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-08-30 09:52:13.3 44.42 N 22.05 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2023-08-30 01:45:25.0 44.20 N 20.34 E 10 M = 2.1 Srbija Ljig earthquake
2023-08-29 11:29:56.5 42.64 N 24.05 E 3 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2023-08-29 10:57:14.5 44.45 N 21.99 E 10 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2023-08-29 10:52:23.5 44.13 N 22.10 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2023-08-29 10:29:51.9 44.15 N 22.23 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2023-08-29 10:19:48.7 44.44 N 21.99 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2023-08-29 09:05:45.7 44.15 N 22.24 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-08-29 04:59:21.6 9.91 N 78.30 W 10 M = 5.5 Panama earthquake
2023-08-29 04:58:17.6 38.92 N 32.88 E 10 M = 4.8 Turkey earthquake
2023-08-29 02:56:40.6 41.52 N 19.99 E 9 M = 2.4 Albania earthquake
2023-08-28 22:10:21.2 35.65 N 25.70 E 10 M = 4.4 Crete, Greece earthquake
2023-08-28 20:07:19.8 6.83 S 116.51 E 10 M = 6.0 Bali Sea earthquake
2023-08-28 17:59:15.4 4.42 N 126.51 E 10 M = 5.5 Talaud Islands, Indonesia earthquake
2023-08-28 13:05:58.9 44.15 N 22.18 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-08-28 11:12:27.6 38.31 N 22.23 E 10 M = 4.0 Greece earthquake
2023-08-28 10:55:59.5 44.17 N 22.19 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-08-28 10:23:43.1 44.19 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-08-28 09:02:08.3 41.54 N 20.02 E 2 M = 2.3 Albania earthquake
2023-08-28 05:36:56.5 45.14 N 23.07 E 8 M = 2.3 Romania earthquake
2023-08-28 04:34:51.9 36.87 N 70.53 E 10 M = 4.9 Hindu Kush Region, Afghanistan earthquake
2023-08-27 22:46:55.3 39.51 N 23.42 E 5 M = 2.9 Aegean Sea earthquake
2023-08-27 12:18:47.2 44.46 N 21.99 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2023-08-27 11:36:43.9 44.15 N 22.21 E 1 M = 2.0 Srbija Bor mining
2023-08-27 10:59:18.4 44.15 N 22.21 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-08-27 10:34:07.8 44.19 N 22.09 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-08-27 10:22:20.0 44.41 N 21.98 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2023-08-27 10:17:46.0 41.62 N 20.85 E 5 M = 2.8 North Macedonia earthquake
2023-08-27 03:09:39.8 36.26 N 28.00 E 5 M = 4.2 Dodecanese Islands, Greece earthquake
2023-08-27 03:00:56.2 45.09 N 23.07 E 2 M = 2.2 Romania earthquake
2023-08-26 16:36:40.6 45.21 N 19.63 E 10 M = 2.4 Srbija Beočin earthquake
2023-08-26 12:39:41.8 44.14 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-08-26 12:37:43.2 44.43 N 21.97 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2023-08-26 12:03:17.8 44.15 N 22.18 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-08-26 10:33:27.2 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-08-26 09:41:57.4 44.16 N 22.19 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-08-26 04:34:11.1 40.16 N 21.74 E 5 M = 2.7 Greece earthquake
2023-08-26 03:20:39.6 43.47 N 20.86 E 7 M = 1.6 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2023-08-26 00:23:27.9 43.77 N 21.38 E 9 M = 1.6 Srbija Kruševac earthquake
2023-08-26 00:22:19.5 43.77 N 21.37 E 6 M = 1.6 Srbija Kruševac earthquake
2023-08-25 18:36:58.6 43.76 N 21.39 E 11 M = 2.0 Srbija Kruševac earthquake
2023-08-25 15:58:04.8 42.42 N 23.12 E 3 M = 1.8 Bulgaria earthquake
2023-08-25 12:46:36.7 44.43 N 22.00 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2023-08-25 12:20:58.7 44.46 N 21.96 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2023-08-25 11:34:52.2 44.14 N 22.18 E 2 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-08-25 11:00:37.6 42.46 N 24.16 E 10 M = 1.8 Bulgaria earthquake
2023-08-25 10:42:48.6 44.14 N 22.22 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-08-25 09:20:36.2 44.43 N 21.98 E 0 M = 1.5 Srbija Majdanpek mining
2023-08-25 00:04:59.7 41.21 N 19.75 E 79 M = 3.1 Albania earthquake
2023-08-24 22:48:24.6 39.66 N 143.19 E 10 M = 5.6 Off East Coast of Honshu, Japan earthquake
2023-08-24 12:46:04.8 44.41 N 22.00 E 2 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2023-08-24 11:45:37.7 42.66 N 24.07 E 1 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2023-08-24 11:01:11.1 44.14 N 22.15 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-08-24 10:44:44.1 44.19 N 22.12 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-08-24 10:08:24.3 44.16 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-08-24 09:13:53.3 44.43 N 22.00 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2023-08-24 08:55:25.4 44.43 N 21.98 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2023-08-24 05:35:33.1 38.39 N 37.71 E 10 M = 4.5 Turkey earthquake
2023-08-24 01:28:24.3 38.00 N 16.30 E 83 M = 3.7 Southern Italy earthquake
2023-08-23 17:10:29.4 43.99 N 20.18 E 1 M = 1.8 Srbija Požega earthquake
2023-08-23 15:38:48.1 44.43 N 21.97 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2023-08-23 11:40:41.8 44.43 N 21.97 E 0 M = 1.5 Srbija Majdanpek mining
2023-08-23 11:29:30.2 44.14 N 22.14 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-08-23 11:23:49.7 44.42 N 21.99 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2023-08-23 10:54:24.2 44.16 N 22.22 E 0 M = 1.5 Srbija Bor mining
2023-08-23 10:15:28.9 44.15 N 22.16 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-08-23 08:04:05.5 43.00 N 24.52 E 5 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2023-08-22 21:24:00.7 39.20 N 48.76 E 76 M = 4.5 Armenia-Azerbaijan-Iran Border Reg. earthquake
2023-08-22 18:46:52.4 30.38 N 94.81 E 10 M = 4.5 Xizang earthquake
2023-08-22 15:36:17.8 42.06 N 27.09 E 3 M = 3.8 Bulgaria earthquake
2023-08-22 10:17:36.6 38.28 N 36.81 E 10 M = 4.5 Turkey earthquake
2023-08-21 19:56:51.4 42.88 N 22.69 E 9 M = 1.6 Serbia earthquake
2023-08-21 15:45:56.2 36.67 N 28.13 E 10 M = 4.5 Dodecanese Islands, Greece earthquake
2023-08-21 11:19:52.0 44.42 N 22.01 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2023-08-21 10:25:00.6 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-08-20 22:00:19.8 45.07 N 23.16 E 11 M = 2.5 Romania earthquake
2023-08-20 21:39:29.4 45.07 N 23.29 E 12 M = 4.5 Romania earthquake
2023-08-20 20:56:38.2 55.01 N 161.28 W 10 M = 5.0 Alaska Peninsula earthquake
2023-08-20 20:44:26.2 43.77 N 21.38 E 10 M = 1.8 Srbija Kruševac earthquake
2023-08-20 19:59:42.2 55.91 S 27.28 W 10 M = 5.9 South Sandwich Islands Region earthquake
2023-08-20 19:56:56.3 40.90 N 19.89 E 80 M = 2.7 Albania earthquake
2023-08-20 17:05:15.6 44.04 N 22.13 E 0 M = 1.5 Srbija Zaječar mining
2023-08-20 11:21:53.7 44.16 N 22.21 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-08-20 10:07:41.1 44.42 N 21.95 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2023-08-20 09:54:21.8 44.14 N 22.20 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-08-20 09:26:23.8 44.44 N 21.97 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2023-08-20 07:15:09.1 43.34 N 20.25 E 5 M = 2.2 Srbija Sjenica earthquake
2023-08-20 04:43:32.4 43.48 N 21.38 E 8 M = 2.0 Srbija Aleksandrovac earthquake
2023-08-20 01:52:58.8 46.86 N 20.66 E 16 M = 4.0 Hungary earthquake
2023-08-20 01:48:56.1 51.79 N 167.20 W 10 M = 5.2 Fox Islands, Aleutian Islands earthquake
2023-08-19 21:59:04.4 43.49 N 20.87 E 5 M = 1.6 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2023-08-19 18:01:17.7 45.01 N 22.82 E 23 M = 2.4 Romania earthquake
2023-08-19 16:20:57.3 45.09 N 22.44 E 0 M = 3.7 Romania earthquake
2023-08-19 15:54:09.0 46.88 N 20.67 E 5 M = 3.8 Hungary earthquake
2023-08-19 15:02:29.9 45.64 N 21.47 E 33 M = 1.8 Romania earthquake
2023-08-19 14:46:09.4 30.43 N 94.89 E 10 M = 4.7 Xizang earthquake
2023-08-19 14:44:00.6 41.53 N 27.03 E 5 M = 4.0 Turkey earthquake
2023-08-19 14:38:53.4 46.79 N 20.56 E 10 M = 2.7 Hungary earthquake
2023-08-19 14:12:32.8 44.17 N 22.20 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-08-19 12:31:04.5 44.14 N 22.15 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-08-19 12:07:13.0 41.03 N 23.66 E 70 M = 2.5 Greece Bulgaria Border Region earthquake
2023-08-19 10:55:33.7 44.14 N 22.16 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2023-08-19 10:09:28.1 44.40 N 21.95 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2023-08-19 09:16:38.0 46.86 N 20.64 E 14 M = 4.0 Hungary earthquake
2023-08-19 09:13:26.3 46.88 N 20.65 E 7 M = 4.1 Hungary earthquake
2023-08-19 03:43:26.0 36.42 N 71.25 E 97 M = 4.7 Afghanistan-Tajikistan Border Region earthquake
2023-08-18 22:12:14.4 44.14 N 20.12 E 6 M = 1.9 Srbija Mionica earthquake
2023-08-18 20:47:10.4 44.14 N 20.11 E 7 M = 2.5 Srbija Mionica earthquake
2023-08-18 18:32:59.3 42.50 N 143.05 E 10 M = 5.1 Hokkaido, Japan Region earthquake
2023-08-18 17:20:08.9 44.42 N 21.98 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2023-08-18 16:10:11.5 27.71 N 54.05 E 82 M = 4.5 Southern Iran earthquake
2023-08-18 12:59:11.3 42.69 N 20.28 E 6 M = 2.9 Srbija Peć earthquake
2023-08-18 10:42:48.7 42.46 N 23.09 E 2 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2023-08-18 08:45:42.9 45.09 N 21.74 E 6 M = 1.7 Romania earthquake
2023-08-18 07:57:58.8 0.35 S 19.78 W 10 M = 5.5 Central Mid Atlantic Ridge earthquake
2023-08-18 01:08:55.5 43.21 N 18.88 E 5 M = 1.9 Montenegro earthquake
2023-08-17 17:59:58.9 44.06 N 21.57 E 1 M = 1.7 Srbija Jagodina earthquake
2023-08-17 17:17:18.8 4.18 N 73.58 W 10 M = 5.3 Colombia earthquake
2023-08-17 15:29:42.6 41.37 N 20.36 E 5 M = 3.0 Albania earthquake
2023-08-17 11:37:39.8 44.14 N 22.14 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-08-17 11:29:36.8 42.68 N 23.92 E 1 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2023-08-17 10:51:14.5 44.41 N 21.93 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2023-08-17 09:12:16.4 42.83 N 22.98 E 10 M = 1.6 Bulgaria earthquake
2023-08-17 08:36:34.0 41.72 N 23.60 E 16 M = 3.1 Bulgaria earthquake
2023-08-17 04:28:42.8 7.45 S 105.59 E 10 M = 5.5 Java, Indonesia earthquake
2023-08-17 01:13:48.7 44.02 N 15.70 E 14 M = 2.8 Croatia earthquake
2023-08-16 18:43:44.6 49.19 N 156.25 E 10 M = 5.0 Kuril Islands earthquake
2023-08-16 15:02:51.0 51.29 N 153.99 E 10 M = 5.2 Northwest of Kuril Islands earthquake
2023-08-16 14:37:03.0 37.43 N 35.38 E 10 M = 4.4 Turkey earthquake
2023-08-16 11:37:51.4 44.34 N 22.43 E 0 M = 2.0 Srbija Negotin mining
2023-08-16 10:17:57.4 44.21 N 22.16 E 0 M = 1.7 Srbija Negotin mining
2023-08-16 01:37:27.3 40.32 N 53.19 E 10 M = 5.0 Turkmenistan earthquake
2023-08-15 21:39:13.5 45.10 N 23.05 E 12 M = 2.9 Romania earthquake
2023-08-15 15:29:37.8 43.28 N 19.17 E 10 M = 1.8 Montenegro earthquake
2023-08-15 15:24:21.6 44.42 N 22.00 E 0 M = 1.5 Srbija Donji Milanovac mining
2023-08-15 12:23:33.1 44.42 N 22.00 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2023-08-15 11:37:48.3 42.67 N 24.11 E 0 M = 2.4 Bulgaria mining
2023-08-15 11:36:19.5 42.47 N 24.17 E 0 M = 2.5 Bulgaria mining
2023-08-15 10:21:07.8 44.45 N 21.98 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2023-08-15 03:57:46.3 40.82 N 15.51 E 10 M = 3.4 Southern Italy earthquake
2023-08-15 00:25:44.8 42.18 N 13.38 E 0 M = 3.2 Central Italy earthquake
2023-08-14 22:13:09.1 53.72 N 164.40 W 10 M = 5.1 Unimak Island Region, Alaska earthquake
2023-08-14 14:49:46.0 25.02 N 92.25 E 10 M = 5.3 India-Bangladesh Border Region earthquake
2023-08-14 13:51:55.3 13.42 N 147.47 E 10 M = 5.8 South of Mariana Islands earthquake
2023-08-14 12:39:34.0 44.42 N 21.95 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2023-08-14 11:38:45.4 44.43 N 21.99 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2023-08-14 10:57:26.7 44.16 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-08-14 10:39:59.4 43.58 S 39.30 E 10 M = 5.4 Prince Edward Islands Region earthquake
2023-08-13 12:12:33.5 44.13 N 22.18 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-08-13 11:29:20.7 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-08-13 10:23:28.1 44.44 N 21.96 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2023-08-13 10:10:18.8 12.44 N 47.98 E 10 M = 4.6 Eastern Gulf of Aden earthquake
2023-08-13 09:59:17.6 44.15 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-08-13 07:49:32.5 35.22 N 23.91 E 10 M = 4.8 Crete, Greece earthquake
2023-08-13 05:31:07.1 39.71 N 21.84 E 65 M = 3.0 Greece earthquake
2023-08-13 01:43:05.5 20.48 N 121.68 E 10 M = 5.5 Philippine Islands Region earthquake
2023-08-12 23:45:05.4 39.71 N 23.70 E 6 M = 3.5 Aegean Sea earthquake
2023-08-12 20:35:06.7 41.05 N 19.67 E 5 M = 2.4 Albania earthquake
2023-08-12 20:04:53.7 41.10 N 19.67 E 90 M = 3.3 Albania earthquake
2023-08-12 13:39:18.6 38.20 N 38.21 E 10 M = 4.6 Turkey earthquake
2023-08-12 12:34:55.0 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-08-12 10:39:55.5 44.23 N 19.69 E 0 M = 1.7 Srbija Ljubovija earthquake
2023-08-12 08:09:01.0 44.44 N 21.99 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2023-08-12 06:01:38.4 43.20 N 20.99 E 12 M = 1.6 Srbija Kuršumlija earthquake
2023-08-12 04:26:28.8 39.87 N 25.72 E 75 M = 3.5 Aegean Sea earthquake
2023-08-12 04:04:28.8 43.36 N 20.59 E 7 M = 2.9 Srbija Novi Pazar earthquake
2023-08-12 03:01:59.0 43.95 N 20.92 E 5 M = 2.1 Srbija Kragujevac earthquake
2023-08-12 01:18:45.3 43.08 N 18.89 E 5 M = 2.1 Montenegro earthquake
2023-08-11 18:18:09.5 43.51 N 20.85 E 10 M = 2.3 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2023-08-11 16:54:29.7 43.52 N 20.85 E 6 M = 4.0 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2023-08-11 13:21:00.8 39.81 N 23.43 E 5 M = 3.9 Aegean Sea earthquake
2023-08-11 10:45:49.0 44.43 N 22.00 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2023-08-11 10:44:15.4 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2023-08-11 09:57:03.7 44.14 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-08-11 09:45:34.7 44.44 N 22.01 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2023-08-11 09:38:51.3 44.11 N 22.02 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining