headerнасловна
o zavoduseizmicnoststaniceseizmogramilocirani

srpski

srpski

engleski

Сеизмолошке станице

У централној сеизмолошкој станици у Београду су од 1918. године инсталирани механички сеизмографи Wichert и Maink-а. Ови сеизмографи су до 1970. године били једини уређаји за регистровање земљотреса на простору Србије.

Систем ДАСА (Дигитална Аутоматска Сеизмолошка Аквизиција) је развијен у Републичком сеизмолошком заводу и у периоду 1991-2005 је чинио основу сеизмолошке мреже.

Републички сеизмолошки завод је модернизовао свој рад у оквиру пројекта помоћи Словачке владе који је финансиран из фонда Београд-Братислава (DIRECTE - број пројекта NPOA/G10/2004). У оквиру пројекта DIRECTE извршена је: модернизација система за аквизицију и пренос сеизмолошких података; оснивање центра за прикупљање, размену, аутоматску обраду, публиковање и анализу сеизмолошких података.

Данас мрежу сеизмолошких станица Србије чинe 24 сеизмолошкe станицe са 87 дигиталних канала, које су опремљене различитом сеизмолошком опремом како је приказано у табели. Дванаест сеизмолошких станица је опремљено широкопојасним сезмометрима (STS-1, STS-2, PBB-200S, SKD), а дванаест станица краткопериодичним сеизмометрима (SM-3, S-5-S, SS-1, LE-3D/5s MKIII). Дванаест сеизмолошких станица је опремљено Microstep-MIS-овим дигитализаторима типа Wave24, 4 станице са типом Wave32, а осам станица Kinemetrics-овим дигитализаторима (Q330HR, Q330, Q680, K2). На свим станицама користи се програм за аквизицију података SeisComp/SeedLink 2.1 (GFZ Potsdam). Пренос података са свих станица обавља се у реалном времену интернетом при чему је сателитски пренос података остварен са станице Завој, пренос мобилном 3G мрежом са станице Селова, бежичним интернетом са девет станица: Ђердап, Свилајнац, Сјеница, Текериш, Кучево, Првонек, Авала, Вршачки брег и Гоч, АДСЛ интернетом са осам станица: Бор, Ивањица, Бован, Дивчибаре, Гружа, Трудељ, Зајечар и Босилеград, са две станице кабловским интернетом: Суботица и Фрушка Гора и са три станице оптичким интернетом: Београд, Барје и Бајина Башта.

Аутоматска и ручна обрада сеизмолошких података одвија се у централној сеизмолошкој станици у Београду и на централној мерној сеизмолошкој станици на Дивчибарима, која је истовремено и back-up систем. Поред тога у реалном времену се прикупљају и размењују подаци са 37 сеизмолошке станице из земаља из окружења – Албанија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Грчка, Црна Гора, Хрватска, Мађарска, Македонија, Румунија, Словачка и Словенија. Компјутерски програм за аутоматско лоцирање и извештавање је Seiscomp3 package (GFZ Potsdam), а за надгледање аквизиције SeisGram2K (A. Lomax).

Мерни информациони системи у Републичком Сеизмолошком Заводу (пдф)

Мрежа сеизмолошких станица Србије

Редни број

Код

Име станице

Lat(N) Long(E) H(m)

Тип

Компоненте

Сензори

Aквизиција података

Пренос података у реалном времену

01

BEO

Београд

44.809297
20.471419
129

LP

3C

SKD

WAVE24

Оптички линк

02

BARS

Барје-Лесковац

42.816477
21.815340
392

BB

3C

STS-2

Q330

Оптички линк

03

DJES

Ђердап-Кладово

44.667165
22.519669
116

LP

3C

SKD

WAVE24

Бежични линк

04

SELS

Селова-Куршумлија

43.214253
21.120913
524

SP

3C

LE-3D/5s MKIII

WAVE32

3G мобилна мрежа

05

BBLS

Бајина Башта-Лазићи

43.865157
19.406053
871

BB

3C

STS-2

Q330HR

Оптички линк

06

FRGS

Фрушка Гора

45.157300
19.809800
501

BB

3C

STS-2

Q330

Кабловски линк

07

SVIS

Свилајнац

44.265486
21.215175
123

SP

3C

S-5-S

K2

Бежични линк

08

DIVS

Дивчибаре

44.098236
19.991711
1000

VBB

3C

STS-1

Q680

АДСЛ линк

09

GRUS

Гружа

43.888764
20.715084
282

BB

3C

STS-2

Q330HR

АДСЛ линк

10

SJES

Сјеница

43.261405
19.973146
1240

BB

3C

STS-2

Q330HR

Бежични линк

11

BORS

Бор

44.09043
22.01765
440

SP

3C

LE-3D/5s MKIII

WAVE32

АДСЛ линк

12

ZAPS

Завој-Пирот

43.273577
22.633529
638

SP

3C

SS-1

WAVE32

Сателитски линк

13

TRUS

Трудељ

44.223525
20.406266
340

SP

3C

LE-3D/5s MKIII

WAVE32

АДСЛ линк

14

IVAS

Ивањица

43.576676
20.152395
791

SP

3C

SM-3

WAVE24

АДСЛ линк

15

TEKS

Текериш-Шабац

44.549344
19.528069
249

SP

3C

LE-3D/5s MKIII

WAVE32

Бежични линк

16

KUBS

Кучевo-Буковска

44.41226
21.67489
390

SP

3C

LE-3D/5s MKIII

WAVE32

Бежични линк

17

BOVS

Бован-Соко Бања

43.635172
21.705790
271

BB

3C

PBB-200S

K2

АДСЛ линк

18

BOSS

Босилеград

42.498250
22.461010
750

SP

3C

SM-3

WAVE24

АДСЛ линк

19

ZAGS

Зајечар-Грлиште

43.812589
22.232787
205

SP

3C

LE-3D/5s MKIII

WAVE32

АДСЛ линк

20

SUBS

Суботица

46.11175
19.65060
118

SP

3C

SM-3

WAVE24

Кабловски линк

21

AVAS

Авала

44.69595
20.513157
444

SP

3C

LE-3D/5s MKIII

WAVE32

Бежични линк

22

VRSS

Вршачки брег

45.12276
21.32477
346

SP

3C

LE-3D/5s MKIII

WAVE32

Бежични линк

23

GOCS

Гоч-Краљево

43.56244
20.87342
1072

SP

3C

LE-3D/5s MKIII

WAVE32

Бежични линк

24

PRVS

Првонек-Врање

42.50759
22.07616
620

BB

3C

PBB-200S

Q330

Бежични линк

 

3C – трокомпонентни сеизмометар

SP – краткопериодични сеизмометар

BB – широкопојасни сеизмометар

VBB - врло широкопојасни сеизмометар

LP – дугопериодичи сеизмометар

STS 1 - Streckeisen врлоширокопојасни сеизмометар

STS-2 - Streckeisen широкопојасни сеизмометар

PBB-200S - Metrozet широкопојасни сеизмометар

SKD – 20s дугопериодични сеизмометар

S-5-S - 5s сеизмометар

LE-3D/5s MKIII - Lennartz краткопериодични сеизмометар

SM-3V; SM-3 - 2с сеизмометар

QUANTERA - Q680 - 24 битни систем за аквизицију

QUANTERA - Q330 - 24 битни систем за аквизицију

QUANTERA - Q330HR - 26 битни систем за аквизицију

WAVE24 - 24 битни систем за аквизицију

WAVE32 - 32 битни систем за аквизицију

ETNA, EPI, SSA-2, Kinemetrics - акцелерограф

DIRECTE - 24 битни систем за аквизицију на ПЦ платформи

•  Пренос до центра за обраду : сателитски линк, АДСЛ линк, бежични линк, оптички линк, кабловски линк