Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Регион/Google карта
2019/11/18 06:41:22.1 1.8 40.968 +/-6.604 21.465 +/-4.290 0
2.5 III-IV Северна Македонија
2019/11/18 04:49:39.5 0.5 42.397 +/-2.406 23.084 +/-1.681 2
1.8 Бугарска
2019/11/17 23:16:19.9 0.8 41.196 +/-2.731 19.650 +/-2.924 5
2.4 III Албанија
2019/11/17 16:17:23.4 0.3 44.148 +/-1.226 19.478 +/-1.444 0
2.0 III Бајина Башта
2019/11/17 14:40:41.3 1.3 40.731 +/-6.526 21.493 +/-2.785 0
2.8 III-IV Грчка
2019/11/17 09:09:27.2 0.7 41.185 +/-3.948 20.018 +/-2.501 0
3.7 V-VI Албанија
2019/11/16 22:35:54.2 1.7 42.317 +/-4.740 23.405 +/-4.953 3
1.6 Бугарска
2019/11/16 14:42:55.5 0.4 45.003 +/-1.770 20.104 +/-1.693 10
2.0 III Инђија
2019/11/16 01:07:34.9 0.7 39.823 +/-3.909 15.520 +/-3.236 0
3.8 V-VI Италија
2019/11/15 08:23:41.2 2.0 40.344 +/-8.313 22.116 +/-3.910 0
3.0 IV Грчка
2019/11/15 07:50:06.9 0.9 42.045 +/-2.238 20.772 +/-1.312 7
3.4 V Северна Македонија
2019/11/15 05:32:16.9 1.1 43.156 +/-3.179 17.856 +/-2.847 11
2.0 III БиХ
2019/11/15 05:10:15.5 0.7 43.183 +/-2.228 17.811 +/-2.745 4
2.2 III БиХ
2019/11/15 04:20:56.0 0.4 44.271 +/-1.626 17.932 +/-1.433 18
2.0 III БиХ
2019/11/15 04:19:55.5 1.2 44.296 +/-1.743 17.899 +/-2.432 21
1.8 БиХ
2019/11/14 14:45:18.1 1.1 39.573 +/-4.758 17.897 +/-6.033 10
2.8 III-IV Италија
2019/11/14 05:42:46.4 1.5 40.992 +/-7.174 20.006 +/-4.587 0
2.5 III-IV Албанија
2019/11/13 20:33:50.0 0.5 42.887 +/-1.634 19.602 +/-1.359 1
1.8 Црна Гора
2019/11/13 06:50:16.0 0.4 45.060 +/-1.169 22.669 +/-1.661 0
2.2 III Румунија
2019/11/12 17:45:56.2 0.4 44.617 +/-1.331 18.466 +/-1.090 11
2.6 III-IV БиХ
2019/11/12 14:27:29.6 3.4 40.845 +/-5.883 21.366 +/-2.576 22
3.1 IV Грчка
2019/11/12 13:35:53.9 0.5 43.264 +/-1.665 20.992 +/-1.240 1
1.7 Блажево
2019/11/12 10:24:06.0 2.0 41.882 +/-6.155 20.900 +/-3.055 1
1.8 Северна Македонија
2019/11/12 07:21:36.6 0.4 43.480 +/-1.472 21.999 +/-1.741 2
1.5 Соко Бања
2019/11/11 15:07:09.2 1.3 40.195 +/-15.855 21.338 +/-3.896 21
2.3 III Грчка
2019/11/10 08:31:29.6 0.6 45.688 +/-1.745 18.949 +/-3.052 0
2.1 III Апатин
2019/11/09 12:48:47.6 1.6 41.449 +/-4.944 22.507 +/-5.528 0
1.7 Северна Македонија
2019/11/09 10:24:52.9 0.8 41.948 +/-3.596 20.913 +/-1.492 0
2.0 III Северна Македонија
2019/11/09 09:14:56.8 1.0 41.925 +/-3.272 20.909 +/-1.530 2
2.2 III Северна Македонија
2019/11/09 01:55:55.3 0.6 43.094 +/-1.784 17.890 +/-2.364 0
1.9 БиХ
2019/11/08 14:47:28.4 1.1 42.444 +/-3.203 21.947 +/-2.441 10
2.0 III Бујановац
2019/11/08 11:38:24.5 1.7 42.984 +/-2.749 23.816 +/-4.966 0
1.7 Бугарска
2019/11/08 04:57:54.1 1.0 42.734 +/-3.313 17.644 +/-2.940 1
1.9 Хрватска
2019/11/08 03:39:21.2 1.2 41.362 +/-4.290 21.568 +/-3.972 3
1.9 Северна Македонија
2019/11/08 02:38:08.7 0.9 40.480 +/-3.807 20.755 +/-2.944 0
2.7 III-IV Албанија
2019/11/08 02:35:26.8 1.1 40.208 +/-4.823 20.706 +/-3.778 10
2.3 III Албанија
2019/11/08 01:52:52.7 1.6 42.775 +/-3.855 17.750 +/-4.943 1
1.5 Хрватска
2019/11/08 01:45:24.2 1.6 42.804 +/-3.899 17.676 +/-4.879 1
1.5 Хрватска
2019/11/08 01:26:05.9 0.6 42.734 +/-2.343 17.635 +/-1.836 4
3.9 VI Хрватска
2019/11/07 20:30:15.1 0.5 42.436 +/-2.455 21.532 +/-1.424 0
2.0 III Гњилане
2019/11/07 13:57:30.9 1.3 42.418 +/-3.993 21.045 +/-2.307 6
1.6 Штимље
2019/11/07 13:15:18.8 1.0 43.174 +/-2.624 18.919 +/-2.867 7
1.6 Црна Гора
2019/11/07 03:02:44.5 0.4 43.111 +/-1.862 20.769 +/-1.279 11
2.4 III Лепосавић
2019/11/06 23:02:15.5 1.5 40.487 +/-6.655 20.955 +/-4.930 0
2.6 III-IV Албанија
2019/11/06 03:19:39.8 1.7 36.867 +/-5.410 20.527 +/-14.631 0
3.9 VI Грчка
2019/11/05 05:26:21.4 0.4 45.470 +/-1.314 21.300 +/-1.614 17
2.3 III Румунија
2019/11/04 22:51:27.0 1.9 42.980 +/-3.419 17.569 +/-4.707 2
1.9 Хрватска Хрватска
2019/11/04 19:56:26.6 1.0 41.922 +/-2.940 20.868 +/-1.781 5
2.9 IV Северна Македонија
2019/11/04 14:06:31.5 0.7 44.403 +/-2.251 18.250 +/-1.902 4
1.5 БиХ
2019/11/04 07:42:35.6 1.0 41.600 +/-4.034 20.334 +/-3.030 0
2.3 III Албанија
2019/11/04 06:16:28.6 1.2 41.760 +/-2.690 22.210 +/-4.347 0
1.9 Северна Македонија
2019/11/04 01:11:16.9 0.7 43.339 +/-1.997 17.445 +/-2.496 9
2.2 III БиХ
2019/11/03 22:08:52.3 0.6 41.944 +/-2.301 23.041 +/-3.689 21
1.9 Бугарска
2019/11/03 17:05:13.0 0.4 44.012 +/-1.928 16.572 +/-2.254 0
2.3 III БиХ
2019/11/03 05:32:40.0 0.5 44.420 +/-2.074 17.664 +/-1.934 9
3.1 IV БиХ
2019/11/03 04:35:14.1 1.0 43.622 +/-3.017 17.348 +/-3.747 3
2.2 III БиХ
2019/11/03 04:01:46.8 0.9 45.004 +/-3.903 17.284 +/-2.521 26
2.4 III БиХ
2019/11/02 23:49:54.9 0.9 41.971 +/-2.830 20.912 +/-1.613 3
2.0 III Северна Македонија
2019/11/02 22:00:06.0 0.5 44.395 +/-2.009 17.613 +/-2.288 2
2.3 III БиХ
2019/11/02 19:45:44.3 0.4 43.748 +/-1.812 21.373 +/-1.094 0
1.5 Крушевац
2019/11/02 17:39:07.2 0.7 44.634 +/-3.968 15.589 +/-3.041 0
2.2 III Хрватска
2019/11/02 14:33:48.6 0.7 44.329 +/-2.346 17.530 +/-2.583 0
1.8 БиХ
2019/11/02 14:11:32.6 0.5 44.335 +/-1.462 17.493 +/-1.359 8
4.7 VI-VII БиХ
2019/11/02 12:36:53.9 1.3 42.007 +/-3.141 20.953 +/-1.826 18
1.7 Северна Македонија
2019/11/02 11:16:44.6 0.8 41.911 +/-2.499 20.946 +/-1.317 9
2.9 IV Северна Македонија
2019/11/02 01:00:22.7 0.5 42.087 +/-2.466 20.590 +/-1.484 11
2.6 III-IV Призрен
2019/11/01 18:06:30.8 1.0 41.664 +/-3.149 19.552 +/-1.853 0
2.2 III Албанија
2019/11/01 13:35:11.0 0.5 41.893 +/-1.905 20.912 +/-1.330 14
2.3 III Северна Македонија
2019/11/01 07:53:37.6 1.0 39.831 +/-4.423 22.050 +/-3.395 0
3.3 V Грчка
2019/11/01 07:38:33.7 0.9 42.109 +/-2.918 20.635 +/-1.877 0
1.6 Призрен
2019/11/01 06:53:15.1 0.6 42.071 +/-2.469 20.623 +/-1.546 15
3.1 IV Призрен
2019/11/01 05:31:46.8 0.7 40.526 +/-1.933 20.962 +/-2.202 0
2.7 III-IV Албанија
2019/11/01 05:25:45.6 0.5 40.565 +/-1.894 20.873 +/-1.937 0
4.7 VI-VII Албанија
2019/11/01 05:01:58.0 2.7 43.465 +/-3.831 16.504 +/-4.705 0
2.4 III Хрватска
2019/11/01 02:50:13.2 2.4 41.598 +/-5.101 19.940 +/-3.113 0
1.8 Албанија
2019/11/01 00:19:07.3 0.4 43.255 +/-1.445 20.993 +/-1.042 0
1.9 Блажево