Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Регион/Google карта
2020/08/09 06:11:18.9 0.8 37.889 +/-3.347 20.858 +/-3.870 0
4.2 VI Грчка
2020/08/09 05:13:46.4 0.6 42.345 +/-2.886 19.260 +/-1.878 10
1.7 Црна Гора
2020/08/08 19:44:48.7 0.9 47.293 +/-4.367 10.750 +/-3.317 3
3.6 V-VI Аустрија
2020/08/08 12:47:16.8 0.6 42.782 +/-1.988 23.811 +/-2.208 3
2.6 III-IV Бугарска
2020/08/07 00:14:42.4 0.3 43.172 +/-1.774 17.850 +/-1.680 5
2.7 III-IV БиХ
2020/08/06 21:31:04.0 1.6 41.401 +/-4.722 19.742 +/-2.720 10
1.9 Албанија
2020/08/06 08:21:50.3 0.9 45.162 +/-1.645 23.151 +/-3.375 6
1.5 Румунија
2020/08/06 01:55:17.5 0.4 42.338 +/-2.289 23.934 +/-2.013 8
2.4 III Бугарска
2020/08/05 21:28:52.7 0.4 42.313 +/-2.324 23.913 +/-2.083 7
2.1 III Бугарска
2020/08/05 17:16:00.8 0.4 42.999 +/-1.966 18.264 +/-2.026 11
2.1 III БиХ
2020/08/05 12:17:08.6 0.7 40.768 +/-3.837 22.522 +/-2.887 0
2.9 IV Грчка
2020/08/05 10:24:08.9 0.4 42.310 +/-1.702 23.918 +/-1.815 6
3.2 IV-V Бугарска
2020/08/05 03:12:59.7 1.4 41.538 +/-6.654 25.091 +/-3.909 7
2.8 III-IV Бугарска
2020/08/04 22:46:21.9 0.3 43.348 +/-1.441 20.700 +/-1.259 1
1.8 Нови Пазар
2020/08/04 22:38:07.6 0.3 43.068 +/-1.561 20.584 +/-1.188 1
1.9 Нови Пазар
2020/08/04 22:18:47.3 0.8 42.213 +/-3.579 18.858 +/-1.887 0
1.6 Црна Гора
2020/08/04 01:39:23.4 0.3 43.294 +/-1.268 19.365 +/-1.313 7
2.4 III Црна Гора
2020/08/03 17:01:23.4 0.7 42.661 +/-2.252 19.074 +/-1.547 8
1.5 Црна Гора
2020/08/03 15:08:46.8 0.9 40.725 +/-5.140 22.549 +/-3.404 1
2.5 III-IV Грчка
2020/08/03 12:01:28.3 1.2 43.994 +/-3.219 18.367 +/-4.170 18
1.7 БиХ
2020/08/02 18:30:49.1 2.3 41.181 +/-5.749 24.600 +/-5.581 0
2.2 III Грчка
2020/08/02 13:33:02.4 0.9 42.322 +/-2.839 21.559 +/-1.847 15
2.0 III Прешево
2020/08/01 05:45:13.2 1.0 39.410 +/-3.453 21.502 +/-2.453 0
3.3 V Грчка