Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Регион/Google карта
2019/10/13 06:19:53.0 0.4 41.941 +/-2.102 23.103 +/-2.315 4
2.0 III Бугарска
2019/10/12 16:41:14.8 0.4 41.846 +/-1.610 20.281 +/-1.472 0
2.1 III Албанија
2019/10/12 13:36:35.9 0.6 40.427 +/-1.942 20.578 +/-5.072 0
1.8 Албанија
2019/10/12 06:49:36.9 0.9 37.565 +/-21.103 20.758 +/-5.596 15
3.9 VI Јонско море
2019/10/12 01:39:21.1 0.6 42.368 +/-1.491 19.101 +/-1.108 0
2.8 III-IV Црна Гора
2019/10/12 00:01:50.4 3.4 38.009 +/-10.568 20.494 +/-8.442 11
3.3 V Грчка
2019/10/11 23:35:28.5 3.2 37.624 +/-9.720 20.307 +/-6.983 25
3.6 V-VI Јонско море
2019/10/11 22:43:14.6 3.5 37.150 +/-7.861 20.847 +/-4.844 16
4.4 VI-VII Јонско море
2019/10/11 15:04:38.6 0.9 41.718 +/-4.297 21.346 +/-2.450 12
1.6 Северна Македонија
2019/10/11 05:27:06.0 0.9 41.440 +/-3.542 20.476 +/-2.243 0
2.6 III-IV Албанија
2019/10/11 03:38:12.1 1.7 39.136 +/-14.053 25.369 +/-16.569 0
3.4 V Егејско море
2019/10/11 03:04:30.7 1.0 41.695 +/-3.694 19.508 +/-2.075 6
1.9 Албанија
2019/10/11 00:29:54.0 3.0 39.601 +/-8.510 25.709 +/-10.436 16
3.3 V Егејско море
2019/10/10 23:56:03.1 3.1 39.699 +/-8.132 25.727 +/-7.565 13
4.4 VI-VII Егејско море
2019/10/10 07:46:42.6 0.4 41.626 +/-1.877 20.260 +/-1.760 0
1.9 Албанија
2019/10/09 21:29:51.9 0.3 42.937 +/-1.285 22.844 +/-1.415 7
2.6 III-IV Димитровград
2019/10/09 02:37:15.1 1.1 41.295 +/-4.089 19.437 +/-3.505 18
2.0 III Албанија
2019/10/09 02:31:45.2 0.8 41.394 +/-2.095 19.666 +/-2.829 4
1.8 Албанија
2019/10/08 13:55:15.0 0.3 43.985 +/-1.298 20.112 +/-1.233 1
1.8 Чачак
2019/10/08 13:06:20.4 0.8 38.256 +/-3.954 20.448 +/-4.434 0
3.5 V Грчка
2019/10/08 06:24:54.4 0.3 44.140 +/-0.993 20.707 +/-0.921 13
2.1 III Рудник
2019/10/08 01:31:18.4 0.5 42.859 +/-2.021 18.872 +/-1.810 0
1.5 Црна Гора
2019/10/07 06:11:46.1 1.3 39.713 +/-4.837 17.446 +/-4.286 10
3.8 V-VI Јужна Италија
2019/10/05 23:55:50.0 0.6 41.353 +/-1.711 19.686 +/-2.860 5
2.6 III-IV Албанија
2019/10/05 22:55:25.1 1.2 38.672 +/-12.454 22.663 +/-5.295 13
2.7 III-IV Грчка
2019/10/05 22:09:41.0 0.2 43.383 +/-0.971 19.855 +/-1.098 3
2.1 Нова Варош
2019/10/05 17:54:38.9 0.6 41.369 +/-1.979 19.754 +/-3.633 1
1.7 Албанија
2019/10/05 14:51:39.7 1.1 36.058 +/-5.179 27.904 +/-5.583 10
4.2 VI Грчка
2019/10/04 15:54:34.0 0.8 40.295 +/-3.138 27.048 +/-2.882 19
3.3 V Турска
2019/10/04 14:30:37.8 0.6 42.532 +/-2.807 23.004 +/-1.813 0
1.5 Бугарска
2019/10/04 01:48:36.9 1.4 43.841 +/-2.572 17.481 +/-3.722 0
2.1 III БиХ
2019/10/03 23:51:56.8 1.4 44.645 +/-2.197 18.343 +/-3.070 0
2.9 IV БиХ
2019/10/03 23:15:34.0 1.3 42.554 +/-3.179 19.170 +/-3.514 22
1.9 Црна Гора
2019/10/03 21:49:19.0 1.7 44.656 +/-3.435 18.408 +/-5.591 0
2.1 III БиХ
2019/10/03 21:48:00.5 0.7 44.674 +/-3.189 18.515 +/-1.864 0
1.8 БиХ
2019/10/03 21:42:48.0 0.8 42.210 +/-4.444 24.561 +/-3.576 0
2.1 III Бугарска
2019/10/03 09:44:44.7 2.3 43.105 +/-6.738 24.590 +/-5.896 10
2.0 III Бугарска
2019/10/02 14:59:13.7 0.5 41.964 +/-2.287 23.125 +/-3.412 0
1.5 Бугарска
2019/10/02 12:54:33.7 2.4 45.672 +/-10.701 28.001 +/-5.823 118
3.0 IV Румунија
2019/10/02 07:15:06.0 0.5 41.351 +/-1.918 19.819 +/-2.611 0
2.1 III Албанија
2019/10/02 03:33:32.5 1.0 41.276 +/-3.446 22.675 +/-3.183 0
2.0 III Северна Македонија
2019/10/02 02:51:52.3 1.0 42.758 +/-3.675 17.697 +/-4.097 2
1.8 Хрватска
2019/10/02 02:18:06.0 0.5 41.232 +/-2.857 23.378 +/-3.078 6
2.4 III Грчка
2019/10/01 12:51:58.0 1.5 43.985 +/-3.732 18.847 +/-4.100 0
1.7 БиХ
2019/10/01 12:22:26.4 0.6 41.314 +/-1.728 19.553 +/-2.528 9
2.7 III-IV Албанија
2019/10/01 01:54:43.2 0.6 41.954 +/-2.367 23.151 +/-4.309 4
1.5 Бугарска
2019/10/01 01:51:09.5 0.6 41.971 +/-3.135 23.150 +/-2.605 0
1.8 Бугарска