Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Регион/Google карта
2020/04/08 04:05:00.5 0.2 44.242 +/-1.071 20.884 +/-0.970 13
2.1 III Рача
2020/04/08 02:24:26.9 0.6 41.807 +/-2.524 22.265 +/-2.437 0
1.8 Северна Македонија
2020/04/08 01:51:47.1 0.8 43.235 +/-3.074 18.007 +/-3.005 4
1.6 БиХ
2020/04/07 21:16:46.7 2.2 41.028 +/-8.162 19.968 +/-8.907 0
2.0 III Албанија
2020/04/07 05:56:15.8 0.4 44.545 +/-1.769 17.199 +/-1.485 5
2.4 III БиХ
2020/04/07 05:29:55.1 1.3 41.394 +/-3.549 22.540 +/-4.804 12
1.7 Северна Македонија
2020/04/06 17:41:30.0 1.6 41.320 +/-3.758 20.248 +/-3.416 6
2.7 III-IV Албанија
2020/04/06 15:43:22.3 2.8 41.547 +/-6.498 19.252 +/-3.938 39
1.9 Албанија
2020/04/06 14:09:29.7 0.2 43.776 +/-1.004 21.383 +/-0.916 0
2.3 III Параћин
2020/04/06 05:12:03.0 2.0 41.618 +/-5.287 19.492 +/-3.941 44
2.0 III Албанија
2020/04/05 19:26:54.6 0.7 42.130 +/-5.919 24.360 +/-2.971 5
2.3 III Бугарска
2020/04/05 17:13:44.8 2.2 42.081 +/-6.483 23.602 +/-3.182 11
1.8 Бугарска
2020/04/05 08:57:13.3 0.2 44.115 +/-1.049 20.102 +/-1.060 1
2.2 III Маљен
2020/04/05 02:00:47.7 0.5 43.400 +/-1.426 19.162 +/-2.099 0
1.6 Црна Гора
2020/04/04 18:38:38.6 1.0 41.980 +/-3.099 20.932 +/-1.508 0
1.9 Северна Македонија
2020/04/03 13:28:07.0 0.5 41.538 +/-2.122 23.411 +/-2.405 9
2.5 III-IV Бугарска
2020/04/03 12:49:09.9 1.2 43.044 +/-3.327 24.127 +/-4.382 0
1.9 Бугарска
2020/04/02 23:06:16.7 0.8 43.988 +/-2.034 18.774 +/-3.244 0
1.5 БиХ
2020/04/02 19:31:12.7 1.6 41.390 +/-5.458 19.499 +/-4.431 12
1.8 Албанија
2020/04/02 03:57:32.4 0.4 42.888 +/-1.800 18.245 +/-1.568 12
2.0 III БиХ
2020/04/02 03:12:55.8 1.1 42.278 +/-4.579 19.554 +/-2.741 0
1.5 Албанија
2020/04/01 22:37:20.9 0.6 41.955 +/-2.348 21.696 +/-2.060 0
1.9 Северна Македонија
2020/04/01 20:16:14.0 2.7 40.051 +/-9.161 19.206 +/-10.641 4
2.7 III-IV Албанија
2020/04/01 03:01:26.3 1.3 45.174 +/-6.961 17.900 +/-2.283 0
1.9 Хрватска