Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Регион/Google карта
2020/07/09 10:28:41.4 2.8 43.203 +/-5.110 18.852 +/-5.200 0
1.5 Црна Гора
2020/07/09 02:16:17.4 1.9 41.087 +/-4.057 19.992 +/-4.795 14
2.4 III Албанија
2020/07/08 18:52:58.4 0.5 43.241 +/-1.606 17.774 +/-2.051 3
2.7 III-IV БиХ
2020/07/08 11:19:37.7 0.7 43.213 +/-2.759 20.613 +/-1.398 0
1.5 Нови Пазар
2020/07/07 09:45:08.3 0.6 43.278 +/-1.586 17.857 +/-1.978 0
4.0 VI БиХ
2020/07/07 07:52:33.0 1.4 43.393 +/-2.380 18.981 +/-4.001 2
2.4 III БиХ
2020/07/06 09:24:54.6 1.1 36.239 +/-15.114 16.934 +/-6.676 12
4.5 VI-VII Медитеран
2020/07/05 17:26:31.9 0.3 44.558 +/-1.483 18.026 +/-1.346 0
2.6 III-IV БиХ
2020/07/05 17:14:47.8 0.5 44.538 +/-2.557 18.067 +/-1.699 0
2.3 III БиХ
2020/07/05 16:44:23.8 0.7 43.407 +/-2.341 19.771 +/-2.403 0
1.5 Златар
2020/07/03 05:38:16.7 2.2 38.398 +/-5.923 16.162 +/-11.805 0
3.6 V-VI Италија
2020/07/03 01:31:33.5 0.8 41.467 +/-2.554 19.378 +/-3.996 7
1.6 Албанија
2020/07/02 15:28:03.2 1.1 37.377 +/-3.795 15.958 +/-4.769 0
4.2 VI Италија
2020/07/02 07:02:53.6 0.9 42.581 +/-2.440 19.019 +/-6.180 8
1.7 Црна Гора
2020/07/02 07:01:35.6 1.0 42.606 +/-2.287 18.971 +/-6.110 5
1.5 Црна Гора
2020/07/02 01:11:43.9 1.3 41.947 +/-4.976 23.120 +/-2.916 0
1.6 Бугарска
2020/07/01 04:23:09.9 1.4 40.463 +/-9.486 20.480 +/-3.440 38
3.4 V Албанија
2020/07/01 03:25:41.1 2.3 42.101 +/-6.882 22.855 +/-3.810 22
1.6 Бугарска