насловна

srpski

srpski

srpski

Запошљавање

 


 


 

Слободна радна места


 

08.03.2022. Републички сеизмолошки завод оглашава потребу за пријем стручних кадрова у радни однос (са или без радног искуства) на неодређено време, за обављање следећих послова: процена сеизмичког ризика, анализа и обрада сеизмолошких података, инсталирање и одржавање сеизмолошке опреме и система и сл.

Кандидати треба да поседују високо образовање из неке од следећих стручних области:

• геофизика, геотехника или регионална геологија (рударско-геолошки факултет)

• грађевинарство (грађевински факултет)

• примењена и компјутерска физика (физички факултет)

• електроника, телекомуникације и информационе технологије (виша електротехничка школа)

Заинтересовани кандидати треба да пошаљу кратку биографију и контакт податке на е-мејл: seismo.serbia@seismo.gov.rs.

Кандидати који испуњавају горе наведене услове ће бити позвани на разговор (интервју) ради пружања додатних података који могу бити значајни за одлуку о пријему, као и ради личног оријентицоног упознавања са пословима радног места.


 

- Закон о Републичком сеизмолошком заводу Линк
- Материјали за полагање посебних компетенција Линк