Katalog lociranih zemljotresa-tekući mesec

Vreme dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena. Oznake predstavljaju: "Lat"- geografska širina, "Lon" - geografska dužina, "Err" - greška, "H" -dubina hipocentra u kilometrima, "I" intezitet po tzv. "Merkalijevoj skali", a "ML" je magnituda po Rihteru.

Tekući mesec Prethodni mesec Karta dogodjenih zemljotresa Naslovna strana
Datum Vreme Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Region/Google karta
2022/09/29 22:31:25.7 1.2 40.620 +/-1.379 19.546 +/-1.048 14
2.6 III-IV Albanija
2022/09/29 13:14:15.9 0.4 41.990 +/-2.461 22.916 +/-3.495 2
1.5 Severna Makedonija
2022/09/26 14:43:43.6 0.2 44.085 +/-1.206 20.318 +/-1.140 2
1.5 Takovo
2022/09/23 11:48:13.2 0.2 41.604 +/-0.997 20.693 +/-1.052 2
2.7 III-IV Severna Makedonija
2022/09/21 14:34:20.9 0.4 42.731 +/-1.251 20.238 +/-2.011 2
1.6 Peć
2022/09/20 17:35:08.0 0.3 43.387 +/-1.351 20.467 +/-1.186 1
1.6 Baljevac na Ibru
2022/09/20 16:50:31.9 0.2 43.382 +/-1.219 20.472 +/-1.050 4
1.8 Baljevac na Ibru
2022/09/19 16:43:48.9 0.4 41.805 +/-2.038 22.842 +/-1.980 2
1.6 Severna Makedonija
2022/09/19 13:50:26.0 0.2 43.219 +/-1.133 21.645 +/-0.911 3
1.9 Prokuplje
2022/09/18 20:18:23.8 0.5 44.593 +/-1.853 19.055 +/-1.609 0
1.9 Bosna i Hercegovina
2022/09/18 17:55:23.9 0.6 45.020 +/-2.291 25.311 +/-4.376 11
3.9 VI Rumunija
2022/09/18 13:54:39.9 0.3 40.141 +/-2.022 19.891 +/-1.623 12
3.7 V-VI Albanija
2022/09/17 13:52:18.8 0.2 42.734 +/-0.981 20.255 +/-1.122 2
1.8 Peć
2022/09/17 07:38:50.5 0.5 42.336 +/-2.499 20.187 +/-1.701 1
1.8 Albanija
2022/09/16 18:29:26.4 0.2 42.983 +/-1.303 22.031 +/-1.127 10
1.5 Leskovac
2022/09/15 23:32:00.2 0.8 41.962 +/-3.545 23.151 +/-2.193 4
1.9 Bugarska
2022/09/13 01:53:31.9 0.3 44.774 +/-1.007 20.486 +/-1.207 2
2.1 III Beograd
2022/09/12 18:08:13.9 0.9 41.824 +/-3.565 22.859 +/-2.486 5
1.9 Severna Makedonija
2022/09/12 16:07:02.2 0.9 41.824 +/-3.857 22.898 +/-2.768 9
1.9 Severna Makedonija
2022/09/12 02:43:20.5 0.3 42.982 +/-1.309 22.046 +/-1.141 9
1.5 Leskovac
2022/09/11 20:11:55.2 0.2 42.990 +/-1.309 22.024 +/-1.069 5
2.1 III Leskovac
2022/09/11 02:51:07.3 0.2 43.125 +/-1.103 22.440 +/-1.195 4
1.5 Babušnica
2022/09/10 22:15:57.5 0.3 44.221 +/-1.081 20.127 +/-1.171 4
1.8 Mionica
2022/09/09 22:51:29.3 0.2 43.099 +/-1.127 22.253 +/-0.973 9
2.0 III Babušnica
2022/09/08 15:25:13.9 0.6 43.094 +/-2.346 17.519 +/-2.746 11
2.1 III Hrvatska
2022/09/06 03:10:22.3 0.5 41.892 +/-1.742 23.399 +/-2.053 2
1.7 Bugarska
2022/09/05 15:27:19.5 0.3 43.244 +/-1.350 18.505 +/-1.443 4
1.8 Bosna i Herzegovina
2022/09/01 14:03:07.9 0.3 43.099 +/-1.617 18.054 +/-1.716 7
3.1 IV Bosna i Herzegovina
2022/09/01 03:19:56.1 0.2 43.875 +/-0.854 20.908 +/-0.877 4
2.6 III-IV Kragujevac