Katalog lociranih zemljotresa-tekući mesec

Vreme dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena. Oznake predstavljaju: "Lat"- geografska širina, "Lon" - geografska dužina, "Err" - greška, "H" -dubina hipocentra u kilometrima, "I" intezitet po tzv. "Merkalijevoj skali", a "ML" je magnituda po Rihteru.

Tekući mesec Prethodni mesec Karta dogodjenih zemljotresa Naslovna strana
Datum Vreme Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Region/Google karta
2024/04/30 05:42:05.8 0.3 44.621 +/-1.143 22.408 +/-1.273 12
4.1 V-VI Kladovo
2024/04/28 17:02:26.1 0.5 45.090 +/-1.386 23.109 +/-1.849 13
2.3 III Rumunija
2024/04/25 23:08:32.0 0.3 43.032 +/-1.316 18.614 +/-1.574 6
2.3 III Crna Gora
2024/04/22 07:32:57.4 0.3 44.146 +/-1.296 21.691 +/-1.265 7
2.3 III Despotovac
2024/04/20 22:24:31.9 0.3 42.936 +/-1.742 18.616 +/-1.573 9
2.3 III Crna Gora
2024/04/20 02:13:40.8 0.7 45.210 +/-1.774 23.169 +/-3.032 5
2.1 III Rumunija
2024/04/19 13:12:18.9 0.3 42.664 +/-1.610 19.052 +/-1.716 4
2.6 III-IV Crna Gora
2024/04/18 22:47:01.5 0.3 43.010 +/-1.188 18.658 +/-1.289 3
2.4 III Crna Gora
2024/04/18 18:32:28.5 0.2 43.910 +/-1.237 20.336 +/-1.178 10
2.6 III-IV Čačak
2024/04/17 05:14:50.3 0.5 42.887 +/-2.041 21.337 +/-1.753 5
1.7 Podujevo
2024/04/17 02:18:38.8 0.4 44.936 +/-1.282 21.941 +/-1.634 11
2.1 III Rumunija
2024/04/17 02:10:48.2 0.4 44.951 +/-1.364 21.917 +/-1.745 8
2.0 III Rumunija
2024/04/17 01:15:09.4 0.4 44.959 +/-1.381 21.962 +/-1.657 9
1.9 Rumunija
2024/04/16 21:46:01.5 0.6 42.877 +/-2.064 21.284 +/-1.760 5
1.6 Podujevo
2024/04/15 17:29:34.7 0.6 43.288 +/-1.785 17.705 +/-2.507 6
2.6 III-IV Bosna i Herzegovina
2024/04/14 12:35:55.3 0.5 43.317 +/-1.455 19.873 +/-1.696 1
1.8 Sjenica
2024/04/13 15:17:17.2 0.3 43.269 +/-1.448 21.014 +/-1.226 5
1.8 Blaževo
2024/04/13 04:26:02.5 0.2 43.899 +/-1.045 20.974 +/-0.971 4
2.8 III-IV Kragujevac
2024/04/11 17:57:04.3 0.8 41.807 +/-2.985 20.858 +/-2.000 1
1.9 Severna Makedonija
2024/04/09 06:22:16.1 0.6 45.139 +/-1.502 23.167 +/-2.401 11
2.7 III-IV Rumunija
2024/04/05 03:29:07.2 0.5 44.946 +/-1.414 22.682 +/-2.427 10
2.3 III Rumunija
2024/04/04 15:50:54.2 0.3 42.991 +/-1.501 18.641 +/-2.126 9
2.4 III Crna Gora
2024/04/03 10:40:44.2 0.2 43.029 +/-1.486 18.629 +/-1.564 15
4.5 VI-VII Crna Gora
2024/04/02 19:41:18.2 0.3 43.015 +/-1.461 18.615 +/-1.546 10
2.3 III Crna Gora
2024/04/02 19:23:42.7 0.2 43.013 +/-1.241 18.637 +/-1.443 11
2.9 IV Crna Gora
2024/04/02 19:07:42.3 0.2 43.032 +/-1.051 18.612 +/-1.305 9
4.1 VI Crna Gora
2024/04/01 21:55:32.6 0.3 42.917 +/-1.789 18.624 +/-1.595 9
2.2 III Crna Gora