Katalog lociranih zemljotresa-tekući mesec

Vreme dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena. Oznake predstavljaju: "Lat"- geografska širina, "Lon" - geografska dužina, "Err" - greška, "H" -dubina hipocentra u kilometrima, "I" intezitet po tzv. "Merkalijevoj skali", a "ML" je magnituda po Rihteru.

Tekući mesec Prethodni mesec Karta dogodjenih zemljotresa Naslovna strana
Datum Vreme Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Region/Google karta
2022/08/17 18:43:15.5 0.4 42.286 +/-1.734 21.377 +/-1.601 3
1.5 Vitina
2022/08/13 02:11:06.6 0.4 42.933 +/-1.705 21.904 +/-1.590 1
1.5 Leskovac
2022/08/12 00:59:34.3 0.3 43.322 +/-1.888 20.706 +/-1.395 0
1.5 Novi Pazar
2022/08/08 16:17:38.6 0.2 42.875 +/-1.204 22.895 +/-1.576 7
2.0 III Bugarska
2022/08/08 05:35:14.1 0.2 42.887 +/-1.465 22.881 +/-1.386 8
2.3 III Bugarska
2022/08/06 05:30:32.1 0.6 41.906 +/-2.268 20.812 +/-1.575 0
2.0 III Severna Makedonija
2022/08/04 06:28:41.8 0.5 41.797 +/-2.908 22.923 +/-1.210 6
3.0 IV Severna Makedonija
2022/08/01 00:04:44.8 0.5 45.512 +/-3.389 16.199 +/-1.981 10
3.7 V-VI Hrvatska