Katalog lociranih zemljotresa-tekući mesec

Vreme dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena. Oznake predstavljaju: "Lat"- geografska širina, "Lon" - geografska dužina, "Err" - greška, "H" -dubina hipocentra u kilometrima, "I" intezitet po tzv. "Merkalijevoj skali", a "ML" je magnituda po Rihteru.

Tekući mesec Prethodni mesec Karta dogodjenih zemljotresa Naslovna strana
Datum Vreme Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Region/Google karta
2022/12/04 01:35:48.1 0.3 44.072 +/-1.388 19.872 +/-1.388 2
2.0 III Kosjerić
2022/12/04 01:15:25.9 0.3 44.064 +/-1.379 19.850 +/-1.385 1
1.8 Kosjerić
2022/12/03 20:28:12.6 0.4 44.060 +/-1.339 19.859 +/-1.441 4
3.1 IV Kosjerić
2022/12/03 09:50:52.7 0.3 43.127 +/-1.459 18.124 +/-1.537 3
1.9 Bosna i Hercegovina
2022/12/03 09:05:34.0 0.3 45.031 +/-1.239 22.541 +/-2.006 8
1.6 Rumunija
2022/12/03 05:44:41.6 0.3 43.124 +/-1.391 18.139 +/-1.528 2
1.7 Bosna i Hercegovina
2022/12/03 00:13:47.0 0.3 43.142 +/-1.306 18.125 +/-1.531 2
2.0 III Bosna i Hercegovina
2022/12/02 20:10:53.8 0.5 43.144 +/-2.104 18.092 +/-2.237 2
1.7 Bosna i Hercegovina, Nevesinje
2022/12/02 20:05:06.2 0.4 43.151 +/-2.068 18.067 +/-1.963 9
4.1 VI Bosna i Hercegovina, Nevesinje
2022/12/01 14:42:11.6 0.3 44.024 +/-1.163 20.446 +/-1.222 1
1.8 Gorni Milanovac