Katalog lociranih zemljotresa-tekući mesec

Vreme dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena. Oznake predstavljaju: "Lat"- geografska širina, "Lon" - geografska dužina, "Err" - greška, "H" -dubina hipocentra u kilometrima, "I" intezitet po tzv. "Merkalijevoj skali", a "ML" je magnituda po Rihteru.

Tekući mesec Prethodni mesec Karta dogodjenih zemljotresa Naslovna strana
Datum Vreme Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Region/Google karta
2024/04/13 04:26:02.5 0.2 43.899 +/-1.045 20.974 +/-0.971 4
2.8 III-IV Kragujevac
2024/04/11 17:57:04.3 0.8 41.807 +/-2.985 20.858 +/-2.000 1
1.9 Severna Makedonija
2024/04/09 06:22:16.1 0.6 45.139 +/-1.502 23.167 +/-2.401 11
2.7 III-IV Rumunija
2024/04/05 03:29:07.2 0.5 44.946 +/-1.414 22.682 +/-2.427 10
2.3 III Rumunija
2024/04/04 15:50:54.2 0.3 42.991 +/-1.501 18.641 +/-2.126 9
2.4 III Crna Gora
2024/04/03 10:40:44.2 0.2 43.029 +/-1.486 18.629 +/-1.564 15
4.5 VI-VII Crna Gora
2024/04/02 19:41:18.2 0.3 43.015 +/-1.461 18.615 +/-1.546 10
2.3 III Crna Gora
2024/04/02 19:23:42.7 0.2 43.013 +/-1.241 18.637 +/-1.443 11
2.9 IV Crna Gora
2024/04/02 19:07:42.3 0.2 43.032 +/-1.051 18.612 +/-1.305 9
4.1 VI Crna Gora
2024/04/01 21:55:32.6 0.3 42.917 +/-1.789 18.624 +/-1.595 9
2.2 III Crna Gora