Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2023/06/30 03:54:20.5 0.3 42.650 +/-1.491 18.155 +/-1.438 1
3.8 V-VI Хрватска
2023/06/28 10:14:46.9 0.2 43.692 +/-1.297 20.656 +/-1.057 0
1.6 Краљево
2023/06/27 04:49:05.3 0.3 44.604 +/-1.230 22.337 +/-1.469 8
1.8 Текија
2023/06/26 22:42:39.6 0.2 44.222 +/-1.135 20.126 +/-1.135 2
1.5 Мионица
2023/06/26 17:41:57.7 0.3 43.697 +/-1.045 20.651 +/-1.084 1
2.9 IV Краљево
2023/06/26 09:15:20.9 0.8 40.112 +/-1.816 20.795 +/-1.844 1
4.0 VI Албанија
2023/06/26 00:57:08.3 0.3 43.707 +/-1.183 20.647 +/-1.187 2
1.8 Краљево
2023/06/25 04:46:24.5 0.4 41.938 +/-1.786 23.099 +/-1.749 8
3.4 V Бугарска
2023/06/24 19:44:18.9 0.3 43.696 +/-1.230 20.915 +/-1.141 6
2.0 III Краљево
2023/06/19 05:59:18.4 0.6 45.140 +/-1.755 23.100 +/-2.250 15
2.7 III-IV Румунија, Таргу Жиу
2023/06/19 05:26:01.9 0.4 45.137 +/-1.560 23.156 +/-1.928 16
3.8 V-VI Румунија, Таргу Жиу
2023/06/18 06:40:33.7 0.2 43.689 +/-1.229 20.641 +/-1.208 4
2.0 III Краљево
2023/06/15 13:29:51.2 0.3 43.677 +/-1.210 20.628 +/-1.367 6
1.9 Краљево
2023/06/12 10:11:52.3 0.2 43.766 +/-0.877 21.375 +/-1.025 5
4.0 VI Параћин
2023/06/12 10:11:35.0 0.3 43.754 +/-1.393 21.366 +/-1.440 5
1.5 Варварин
2023/06/12 06:12:26.7 0.5 42.244 +/-2.438 21.306 +/-1.229 5
1.7 Качаник
2023/06/11 11:13:47.5 0.2 43.748 +/-0.991 21.236 +/-1.066 4
2.1 III Варварин
2023/06/09 09:31:41.5 0.3 44.629 +/-1.459 18.510 +/-1.395 11
2.2 III Босна и Херцеговина
2023/06/09 09:29:10.2 0.8 41.785 +/-3.161 22.909 +/-2.129 6
2.0 III Северна Македонија
2023/06/07 20:02:48.4 0.8 42.081 +/-2.801 19.100 +/-2.909 6
1.8 Црна Гора
2023/06/07 12:59:56.8 0.4 43.703 +/-1.729 20.657 +/-1.755 3
1.5 Краљево
2023/06/07 12:26:39.3 0.7 42.138 +/-2.714 24.824 +/-2.664 4
4.9 VII Бугарска
2023/06/06 17:26:51.9 0.4 46.088 +/-1.584 21.458 +/-1.410 11
4.9 VII Румунија
2023/06/06 17:26:28.1 0.7 46.090 +/-2.472 21.537 +/-2.941 16
2.7 III-IV Румунија
2023/06/06 04:49:17.7 0.2 43.688 +/-1.200 20.636 +/-1.205 2
2.1 III Краљево
2023/06/06 02:14:53.5 0.4 45.639 +/-1.799 18.166 +/-1.785 17
3.0 IV Хрватска
2023/06/04 12:42:45.8 0.6 43.402 +/-2.338 17.386 +/-4.054 2
2.9 IV Босна и Херцеговина
2023/06/04 11:58:51.7 0.4 43.058 +/-2.001 18.088 +/-2.130 10
3.2 IV-V Босна и Херцеговина
2023/06/03 22:52:51.9 0.4 44.140 +/-1.299 20.100 +/-1.495 1
1.6 Ваљево, 20км ЈИ
2023/06/03 17:58:42.6 0.3 44.133 +/-1.247 20.092 +/-1.482 5
2.2 III Ваљево, 20км ЈИ
2023/06/03 12:44:40.8 0.3 42.891 +/-1.206 20.564 +/-1.240 2
1.7 Косовска Митровица
2023/06/02 10:35:01.8 0.3 41.944 +/-1.390 20.188 +/-1.431 4
2.9 IV Албанија
2023/06/01 17:43:10.4 0.4 42.175 +/-1.669 19.052 +/-1.590 13
2.4 III Црна Гора
2023/06/01 08:16:52.8 0.5 42.276 +/-1.970 21.340 +/-1.232 5
1.9 Витина