Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2023/06/04 12:42:45.8 0.6 43.402 +/-2.338 17.386 +/-4.054 2
2.9 IV Босна и Херцеговина
2023/06/04 11:58:51.7 0.4 43.058 +/-2.001 18.088 +/-2.130 10
3.2 IV-V Босна и Херцеговина
2023/06/03 22:52:51.9 0.4 44.140 +/-1.299 20.100 +/-1.495 1
1.6 Ваљево, 20км ЈИ
2023/06/03 17:58:42.6 0.3 44.133 +/-1.247 20.092 +/-1.482 5
2.2 III Ваљево, 20км ЈИ
2023/06/03 12:44:40.8 0.3 42.891 +/-1.206 20.564 +/-1.240 2
1.7 Косовска Митровица
2023/06/02 10:35:01.8 0.3 41.944 +/-1.390 20.188 +/-1.431 4
2.9 IV Албанија
2023/06/01 17:43:10.4 0.4 42.175 +/-1.669 19.052 +/-1.590 13
2.4 III Црна Гора
2023/06/01 08:16:52.8 0.5 42.276 +/-1.970 21.340 +/-1.232 5
1.9 Витина