Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2023/11/29 01:26:31.0 0.3 43.464 +/-1.495 20.671 +/-1.221 2
1.5 Баљевац на Ибру
2023/11/26 20:11:01.8 0.5 42.788 +/-2.039 21.048 +/-1.405 5
2.0 III Вучитрн
2023/11/25 12:26:40.0 1.1 42.395 +/-3.663 21.736 +/-2.640 2
1.5 Бујановац
2023/11/24 20:38:12.8 0.2 43.937 +/-1.139 20.871 +/-1.075 5
1.9 Крагујевац
2023/11/24 12:34:50.0 0.5 42.180 +/-2.558 23.686 +/-1.793 4
2.8 III-IV Бугарска
2023/11/23 23:45:28.2 0.4 43.257 +/-1.729 20.966 +/-1.631 1
1.6 Блажево
2023/11/23 19:14:07.6 0.4 43.268 +/-1.973 20.184 +/-1.661 1
1.8 Сјеница
2023/11/22 21:00:58.2 0.2 44.097 +/-0.910 21.396 +/-0.979 6
2.1 III Деспотовац
2023/11/21 14:01:58.3 0.4 41.824 +/-2.120 19.533 +/-2.986 17
3.4 V Албанија
2023/11/20 02:08:00.5 0.4 42.874 +/-1.691 21.157 +/-1.303 8
1.7 Подујево
2023/11/19 18:53:54.4 0.4 42.847 +/-2.079 21.147 +/-1.636 1
1.8 Подујево
2023/11/18 09:21:25.2 0.3 42.905 +/-1.444 18.735 +/-1.286 3
3.5 V Црна Гора
2023/11/16 01:23:31.2 0.5 42.560 +/-2.936 20.081 +/-2.521 5
1.5 Црна Гора
2023/11/14 18:31:51.8 0.3 42.895 +/-1.232 19.990 +/-1.213 3
2.0 III Црна Гора
2023/11/10 17:48:21.6 0.6 45.068 +/-1.561 23.132 +/-1.918 18
3.9 VI Румунија, Таргу Жиу
2023/11/08 10:30:21.1 0.3 43.230 +/-1.573 20.867 +/-1.329 2
1.6 Нови Пазар
2023/11/05 23:51:17.9 0.3 43.508 +/-1.376 20.811 +/-1.214 2
1.6 Гоч
2023/11/05 13:50:47.0 0.6 41.099 +/-1.521 20.141 +/-4.139 2
3.8 V-VI Албанија
2023/11/04 16:23:58.3 0.5 43.256 +/-2.065 20.161 +/-1.508 1
1.5 Сјеница
2023/11/02 13:07:12.6 0.5 45.461 +/-1.629 19.883 +/-1.737 2
1.8 Темерин, 20 км од Новог Сада