Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2022/10/04 12:36:21.7 0.4 45.234 +/-1.879 23.309 +/-1.719 4
1.9 Румунија
2022/10/04 00:04:28.5 0.2 43.331 +/-1.017 20.639 +/-0.857 1
2.0 III Рашка
2022/10/03 18:28:12.0 0.2 42.847 +/-1.192 22.812 +/-1.326 10
2.1 III Бугарска
2022/10/03 15:44:07.3 0.7 45.894 +/-4.444 27.049 +/-4.765 140
3.5 V Румунија
2022/10/03 05:26:18.7 0.8 42.857 +/-2.575 21.053 +/-2.114 4
1.5 Косовска Митровица