Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2022/12/07 01:03:23.5 0.5 45.404 +/-5.614 16.111 +/-2.940 12
3.1 IV Хрватска
2022/12/07 00:12:38.8 0.4 42.838 +/-1.729 21.036 +/-1.510 3
1.5 Косовска Митровица
2022/12/06 11:30:13.1 0.5 41.844 +/-2.282 22.935 +/-3.493 3
1.7 Северна Македонија
2022/12/06 09:05:39.0 0.3 45.203 +/-1.425 22.382 +/-1.752 10
2.0 III Румунија
2022/12/06 07:14:32.4 0.4 41.751 +/-1.870 23.422 +/-1.990 3
2.1 III Бугарска
2022/12/04 01:35:48.1 0.3 44.072 +/-1.388 19.872 +/-1.388 2
2.0 III Косјерић
2022/12/04 01:15:25.9 0.3 44.064 +/-1.379 19.850 +/-1.385 1
1.8 Косјерић
2022/12/03 20:28:12.6 0.4 44.060 +/-1.339 19.859 +/-1.441 4
3.1 IV Косјерић
2022/12/03 09:50:52.7 0.3 43.127 +/-1.459 18.124 +/-1.537 3
1.9 Босна и Херцеговина
2022/12/03 09:05:34.0 0.3 45.031 +/-1.239 22.541 +/-2.006 8
1.6 Румунија
2022/12/03 05:44:41.6 0.3 43.124 +/-1.391 18.139 +/-1.528 2
1.7 Босна и Херцеговина
2022/12/03 00:13:47.0 0.3 43.142 +/-1.306 18.125 +/-1.531 2
2.0 III Босна и Херцеговина
2022/12/02 20:10:53.8 0.5 43.144 +/-2.104 18.092 +/-2.237 2
1.7 Босна и Херцеговина, Невесиње
2022/12/02 20:05:06.2 0.4 43.151 +/-2.068 18.067 +/-1.963 9
4.1 VI Босна и Херцеговина, Невесиње
2022/12/01 14:42:11.6 0.3 44.024 +/-1.163 20.446 +/-1.222 1
1.8 Горњи Милановац