Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2024/03/02 20:22:51.3 0.2 43.372 +/-1.181 21.730 +/-1.250 5
1.7 Ниш
2024/03/01 09:22:47.8 0.3 43.481 +/-1.048 19.518 +/-1.422 8
2.5 III-IV Пријепоље
2024/03/01 09:18:22.4 0.4 43.475 +/-1.298 19.535 +/-1.896 2
2.3 III Пријепоље