Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2023/10/03 07:39:05.7 0.3 42.944 +/-1.475 20.253 +/-1.346 2
1.8 Тутин
2023/10/02 08:29:45.1 0.5 43.382 +/-1.631 17.248 +/-2.177 5
4.3 VI Босна и Херцеговина
2023/10/01 11:24:10.0 0.3 43.803 +/-1.138 21.646 +/-1.371 7
1.5 Параћин