Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2024/04/13 04:26:02.5 0.2 43.899 +/-1.045 20.974 +/-0.971 4
2.8 III-IV Крагујевац
2024/04/11 17:57:04.3 0.8 41.807 +/-2.985 20.858 +/-2.000 1
1.9 Северна Македонија
2024/04/09 06:22:16.1 0.6 45.139 +/-1.502 23.167 +/-2.401 11
2.7 III-IV Румунија
2024/04/05 03:29:07.2 0.5 44.946 +/-1.414 22.682 +/-2.427 10
2.3 III Румунија
2024/04/04 15:50:54.2 0.3 42.991 +/-1.501 18.641 +/-2.126 9
2.4 III Црна Гора
2024/04/03 10:40:44.2 0.2 43.029 +/-1.486 18.629 +/-1.564 15
4.5 VI-VII Црна Гора
2024/04/02 19:41:18.2 0.3 43.015 +/-1.461 18.615 +/-1.546 10
2.3 III Црна Гора
2024/04/02 19:23:42.7 0.2 43.013 +/-1.241 18.637 +/-1.443 11
2.9 IV Црна Гора
2024/04/02 19:07:42.3 0.2 43.032 +/-1.051 18.612 +/-1.305 9
4.1 VI Црна Гора
2024/04/01 21:55:32.6 0.3 42.917 +/-1.789 18.624 +/-1.595 9
2.2 III Црна Гора