Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2022/08/08 16:17:38.6 0.2 42.875 +/-1.204 22.895 +/-1.576 7
2.0 III Бугарска
2022/08/08 05:35:14.1 0.2 42.887 +/-1.465 22.881 +/-1.386 8
2.3 III Бугарска
2022/08/06 05:30:32.1 0.6 41.906 +/-2.268 20.812 +/-1.575 0
2.0 III Северна Македонија
2022/08/04 06:28:41.8 0.5 41.797 +/-2.908 22.923 +/-1.210 6
3.0 IV Северна Македонија
2022/08/01 00:04:44.8 0.5 45.512 +/-3.389 16.199 +/-1.981 10
3.7 V-VI Хрватска