Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2023/08/31 09:02:10.5 0.3 44.649 +/-1.325 21.737 +/-2.033 1
1.5 Голубац
2023/08/30 12:18:11.0 0.3 44.166 +/-1.360 21.633 +/-1.727 0
1.5 Жагубица
2023/08/30 11:56:43.9 0.3 44.148 +/-1.198 21.631 +/-1.233 0
2.0 III Деспотовац
2023/08/30 08:32:43.3 0.9 45.092 +/-1.772 23.005 +/-4.013 2
2.2 III Румунија
2023/08/30 01:45:26.0 0.2 44.180 +/-1.247 20.321 +/-1.218 0
1.9 Љиг
2023/08/29 09:51:31.1 0.8 45.081 +/-1.724 23.079 +/-3.093 11
2.3 III Румунија
2023/08/27 10:17:46.7 0.4 41.629 +/-1.622 20.830 +/-1.308 6
2.6 III-IV Северна Македонија
2023/08/26 16:36:40.5 0.4 45.187 +/-1.597 19.613 +/-1.517 10
2.1 III Беочин
2023/08/26 03:20:40.0 0.2 43.498 +/-1.177 20.873 +/-0.996 1
1.5 Гоч
2023/08/25 18:36:58.9 0.2 43.767 +/-0.976 21.370 +/-0.900 5
1.8 Варварин
2023/08/23 17:10:29.4 0.3 43.992 +/-1.232 20.162 +/-1.258 4
1.7 Чачак
2023/08/22 22:35:14.9 0.7 46.899 +/-3.261 20.675 +/-1.801 15
3.6 V-VI Мађарска
2023/08/21 19:56:51.0 0.3 42.866 +/-1.529 22.702 +/-1.491 8
1.5 Димитровград, 17км ЈИ
2023/08/20 21:39:28.5 0.6 45.093 +/-1.761 23.310 +/-2.122 13
4.4 VI-VII Румунија, Таргу Жиу
2023/08/20 20:44:26.4 0.2 43.765 +/-1.066 21.366 +/-0.981 1
1.6 Варварин
2023/08/20 07:15:08.8 0.4 43.320 +/-1.452 20.261 +/-1.254 3
2.0 III Сјеница
2023/08/20 04:43:32.7 0.2 43.452 +/-1.185 21.364 +/-1.015 1
1.6 Крушевац
2023/08/20 01:52:57.5 0.6 46.867 +/-3.882 20.669 +/-1.887 12
3.7 V-VI Мађарска
2023/08/19 21:59:04.5 0.2 43.492 +/-1.200 20.864 +/-1.065 1
1.5 Гоч
2023/08/19 16:20:57.0 0.3 45.099 +/-1.334 22.445 +/-1.662 8
3.5 V Румунија, Таргу Жиу
2023/08/19 16:20:01.6 1.2 46.951 +/-5.461 20.700 +/-3.799 13
3.6 V-VI Мађарска
2023/08/19 15:54:09.6 0.8 46.839 +/-4.085 20.703 +/-2.367 13
3.6 V-VI Мађарска
2023/08/19 10:51:09.9 1.2 46.916 +/-4.381 20.653 +/-2.635 8
2.5 III-IV Мађарска
2023/08/19 09:16:37.2 0.5 46.883 +/-3.499 20.677 +/-1.783 15
3.9 VI Мађарска
2023/08/19 09:13:26.4 0.6 46.878 +/-3.305 20.677 +/-1.806 13
3.8 V-VI Мађарска
2023/08/18 22:12:14.7 0.2 44.132 +/-1.230 20.103 +/-1.214 2
1.8 Мионица, 12км Ј
2023/08/18 20:47:10.6 0.2 44.134 +/-1.232 20.105 +/-1.205 5
2.3 III Мионица, 12км Ј
2023/08/18 12:59:11.3 0.3 42.705 +/-1.480 20.329 +/-0.959 1
2.7 III-IV Пећ
2023/08/17 17:59:59.1 0.2 44.067 +/-0.890 21.576 +/-1.018 2
1.5 Деспотовац
2023/08/17 08:36:23.4 1.0 41.043 +/-3.890 23.840 +/-3.141 5
3.3 V Грчка
2023/08/12 23:32:43.4 0.2 43.457 +/-1.133 19.250 +/-1.400 2
1.5 Црна Гора
2023/08/12 10:39:56.2 0.4 44.231 +/-1.305 19.714 +/-1.713 2
1.6 Ваљево
2023/08/12 06:01:39.3 0.4 43.221 +/-1.798 21.032 +/-1.637 3
1.5 Блажево
2023/08/12 04:04:29.1 0.2 43.360 +/-0.932 20.587 +/-0.776 2
2.9 IV Рашка
2023/08/12 03:01:59.5 0.2 43.922 +/-1.038 20.915 +/-1.026 6
1.9 Крагујевац
2023/08/11 18:18:09.8 0.2 43.496 +/-1.169 20.869 +/-1.052 1
2.2 III Гоч
2023/08/11 16:54:29.8 0.3 43.491 +/-1.072 20.854 +/-1.011 2
3.7 V-VI Гоч
2023/08/10 05:17:13.0 0.3 43.682 +/-1.280 20.636 +/-1.131 4
1.8 Краљево
2023/08/10 00:31:15.5 0.3 43.931 +/-1.252 20.911 +/-1.131 7
1.7 Крагујевац
2023/08/07 06:59:09.8 0.4 44.176 +/-1.234 19.783 +/-1.642 1
1.6 Ваљево
2023/08/05 06:22:11.1 0.4 45.400 +/-2.286 16.183 +/-1.952 11
3.0 IV Хрватска
2023/08/01 18:42:10.6 0.3 43.308 +/-1.516 19.879 +/-1.414 2
1.5 Сјеница