Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2023/05/31 08:14:46.8 0.3 41.249 +/-1.446 20.870 +/-1.725 5
2.9 IV Северна Македонија
2023/05/30 18:48:30.2 0.3 43.900 +/-1.139 19.708 +/-1.149 1
1.5 Ужице
2023/05/29 08:21:36.8 1.1 41.909 +/-2.045 20.230 +/-4.865 6
3.8 V-VI Албанија
2023/05/29 08:21:12.4 0.3 41.906 +/-1.820 20.171 +/-2.450 8
3.2 IV-V Албанија
2023/05/24 04:52:43.9 0.3 42.878 +/-1.071 20.564 +/-0.965 3
1.6 Исток
2023/05/23 21:42:03.7 0.4 46.101 +/-1.689 21.448 +/-1.608 12
2.9 III-IV Румунија
2023/05/23 16:15:29.2 0.6 46.108 +/-2.488 21.467 +/-1.937 16
3.9 VI Румунија, Арад
2023/05/23 02:12:23.8 0.5 46.121 +/-1.760 21.456 +/-1.712 6
2.5 III-IV Румунија
2023/05/22 17:46:42.2 0.4 46.101 +/-2.041 21.481 +/-1.882 17
4.2 VI Румунија, Арад
2023/05/22 15:43:23.4 0.2 43.786 +/-1.229 20.847 +/-1.114 4
1.5 Краљево
2023/05/19 18:57:18.8 0.3 43.293 +/-1.126 19.906 +/-1.346 3
1.6 Сјеница
2023/05/19 15:22:48.1 0.3 44.616 +/-1.723 18.522 +/-1.268 11
3.6 V-VI Босна и Херцеговина
2023/05/17 14:51:59.7 0.3 43.857 +/-1.542 19.403 +/-1.357 2
2.1 III Бајина Башта
2023/05/17 01:26:40.9 0.6 45.082 +/-1.962 23.144 +/-2.518 12
2.4 III Румунија, Таргу Жиу
2023/05/16 21:37:44.6 0.5 43.295 +/-1.680 19.873 +/-1.727 1
1.5 Сјеница
2023/05/15 02:00:59.6 0.4 43.316 +/-1.635 19.872 +/-1.592 1
1.5 Сјеница
2023/05/14 22:57:57.7 0.4 43.297 +/-1.674 19.883 +/-1.478 1
1.5 Сјеница
2023/05/14 20:42:08.0 0.4 43.335 +/-1.492 19.877 +/-1.409 1
1.5 Сјеница
2023/05/14 18:48:57.8 0.4 43.306 +/-1.525 19.888 +/-1.410 3
1.7 Сјеница
2023/05/13 19:27:35.3 0.8 43.338 +/-2.545 19.922 +/-2.221 2
2.0 III Сјеница
2023/05/13 19:26:38.5 0.7 43.316 +/-2.394 19.891 +/-2.315 2
2.2 III Сјеница
2023/05/13 18:54:59.7 0.2 43.330 +/-1.022 19.875 +/-1.302 8
3.3 V Сјеница
2023/05/12 07:30:04.5 0.3 43.301 +/-1.276 19.878 +/-1.301 0
1.7 Сјеница
2023/05/12 00:03:43.3 0.2 43.314 +/-1.056 19.870 +/-1.179 2
2.2 III Сјеница
2023/05/11 21:06:18.2 0.4 43.296 +/-1.322 19.868 +/-1.460 0
1.6 Сјеница
2023/05/11 20:17:46.2 0.5 43.282 +/-1.680 19.873 +/-1.727 0
1.5 Сјеница
2023/05/11 17:46:57.6 0.2 43.310 +/-0.907 19.901 +/-0.886 1
2.4 III Сјеница
2023/05/11 03:34:36.8 0.2 43.315 +/-1.017 19.877 +/-1.246 0
1.8 Сјеница
2023/05/11 01:24:33.4 0.4 43.931 +/-1.571 19.160 +/-1.547 2
1.8 Босна и Херцеговина
2023/05/10 07:49:35.2 1.1 43.349 +/-1.196 19.918 +/-1.392 5
1.8 Пријепоље
2023/05/10 06:43:31.4 0.9 43.321 +/-1.672 19.894 +/-1.532 5
2.0 III Пријепоље
2023/05/06 06:32:14.7 0.2 43.299 +/-1.092 19.872 +/-1.194 2
1.5 Сјеница
2023/05/04 11:08:46.2 0.5 41.777 +/-2.018 22.190 +/-1.843 2
2.1 III Северна Македонија
2023/05/02 01:41:19.1 0.2 42.526 +/-1.126 19.256 +/-1.363 13
2.3 III Црна Гора
2023/05/01 12:04:05.7 0.3 44.194 +/-1.170 19.008 +/-1.296 3
2.1 III Босна и Херцеговина
2023/05/01 10:03:50.6 0.2 43.125 +/-1.010 20.815 +/-0.873 2
1.8 Лепосавић
2023/05/01 06:32:32.8 0.3 45.138 +/-1.601 18.374 +/-1.271 12
2.4 III Хрватска
2023/05/01 01:52:58.5 0.2 43.475 +/-0.962 20.825 +/-0.928 3
1.5 Гоч