Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2024/05/29 12:42:09.3 0.3 42.933 +/-1.606 18.643 +/-1.569 7
2.1 III Црна Гора
2024/05/28 09:51:46.0 0.4 42.132 +/-1.970 21.056 +/-1.289 2
1.6 Штрпце
2024/05/28 08:48:50.1 0.3 42.194 +/-1.568 21.354 +/-1.137 2
2.2 III Качаник
2024/05/26 04:30:46.1 0.3 43.529 +/-1.062 19.592 +/-1.339 4
1.8 Прибој
2024/05/25 06:58:54.4 0.3 43.543 +/-1.183 19.596 +/-1.431 2
2.0 III Прибој
2024/05/24 03:43:06.7 0.4 43.103 +/-1.570 18.153 +/-1.836 9
2.7 III-IV Босна и Херцеговина
2024/05/18 19:27:53.2 0.4 42.670 +/-1.355 19.019 +/-2.012 2
1.9 Црна Гора
2024/05/18 17:20:03.9 0.4 45.145 +/-1.408 22.427 +/-1.750 13
2.6 III-IV Румунија
2024/05/17 18:49:18.4 0.4 42.380 +/-1.724 21.530 +/-1.324 2
1.5 Гњилане
2024/05/17 11:26:32.0 0.9 43.338 +/-2.358 17.066 +/-3.537 2
2.7 III-IV Хрватска
2024/05/15 08:13:20.4 0.3 44.363 +/-1.390 21.024 +/-1.104 1
1.8 Смедеревска Паланка
2024/05/15 03:57:37.9 0.3 42.593 +/-1.255 20.137 +/-1.417 3
1.8 Пећ
2024/05/13 16:04:18.6 0.3 42.535 +/-1.607 20.837 +/-1.349 10
2.8 III-IV Ораховац
2024/05/10 22:43:03.4 0.3 43.240 +/-1.420 20.901 +/-1.263 6
2.6 III-IV Блажево
2024/05/10 13:53:24.9 0.9 43.355 +/-2.927 19.923 +/-2.695 2
1.5 Сјеница
2024/05/10 05:37:03.4 0.2 43.112 +/-1.023 20.628 +/-1.080 4
2.5 III-IV Нови Пазар
2024/05/09 16:45:28.4 0.3 43.244 +/-1.456 20.903 +/-1.420 3
2.1 III Блажево
2024/05/07 14:08:16.2 0.3 43.468 +/-1.405 20.795 +/-1.291 7
2.0 III Баљевац на Ибру
2024/05/07 14:03:33.0 0.3 43.475 +/-1.235 20.778 +/-1.150 2
2.6 III-IV Баљевац на Ибру
2024/05/05 02:03:36.8 0.5 42.396 +/-1.611 18.479 +/-1.734 3
2.6 III-IV Јадранско море
2024/05/04 08:39:18.6 0.6 42.662 +/-1.735 18.988 +/-2.759 15
2.4 III Црна Гора
2024/05/03 08:54:09.5 0.7 45.048 +/-1.845 23.154 +/-2.751 13
2.4 III Румунија
2024/05/01 16:00:42.8 0.4 43.789 +/-1.510 21.192 +/-1.154 1
1.5 Белушић