Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2023/02/28 17:43:46.8 0.3 41.002 +/-1.554 19.779 +/-1.890 13
3.9 VI Албанија
2023/02/28 03:55:21.3 0.4 45.090 +/-1.565 23.195 +/-1.508 12
3.0 IV Румунија
2023/02/28 03:28:48.9 0.2 44.087 +/-1.040 20.393 +/-1.092 1
1.8 Таково
2023/02/27 23:03:16.6 0.4 44.571 +/-1.825 17.546 +/-1.708 2
2.1 III Босна и Херцеговина
2023/02/27 11:28:36.8 0.7 41.944 +/-2.957 21.002 +/-1.467 8
1.5 Северна Македонија
2023/02/26 14:19:22.3 0.3 43.689 +/-1.411 20.647 +/-1.247 4
2.3 III Краљево
2023/02/25 21:40:41.1 0.6 41.899 +/-1.859 23.542 +/-1.953 6
1.8 Бугарска
2023/02/24 14:55:55.7 0.5 42.048 +/-2.129 21.659 +/-1.416 4
1.7 Северна Македонија
2023/02/24 03:09:18.2 0.4 44.704 +/-1.494 20.940 +/-1.319 3
1.5 Смедерево
2023/02/23 00:18:48.7 0.3 45.117 +/-1.806 23.157 +/-1.649 15
3.8 V-VI Румунија
2023/02/22 20:52:48.6 0.2 44.089 +/-1.147 20.381 +/-1.104 2
1.7 Таково
2023/02/22 14:37:52.4 0.3 45.358 +/-1.160 21.108 +/-1.130 10
3.2 IV-V Румунија
2023/02/22 06:25:58.1 0.8 45.131 +/-1.514 23.218 +/-1.569 13
3.9 VI Румунија
2023/02/21 01:51:48.5 0.4 41.954 +/-1.899 23.111 +/-2.178 1
1.6 Бугарска
2023/02/21 00:08:15.6 0.2 44.088 +/-1.095 20.380 +/-1.124 2
2.0 III Таково
2023/02/20 18:36:20.1 0.3 42.150 +/-1.530 23.491 +/-1.647 3
2.1 III Бугарска
2023/02/20 11:23:55.2 0.7 45.083 +/-1.711 23.094 +/-2.407 12
2.8 III-IV Румунија, Таргу Жиу
2023/02/18 19:17:55.5 0.3 45.094 +/-1.477 23.215 +/-1.410 10
2.6 III-IV Румунија
2023/02/18 16:04:33.3 0.3 45.123 +/-1.405 23.236 +/-1.308 12
3.5 V Румунија
2023/02/17 09:11:39.0 0.7 45.098 +/-1.306 23.337 +/-1.646 8
4.1 VI Румунија
2023/02/17 00:47:35.8 0.2 43.747 +/-1.181 20.957 +/-1.164 1
2.1 III Краљево
2023/02/16 18:37:08.9 0.8 44.331 +/-3.541 16.829 +/-2.477 4
2.6 III-IV Босна и Херцеговина
2023/02/16 09:47:47.2 0.3 45.044 +/-1.960 14.709 +/-1.580 5
4.9 VI-VII Хрватска
2023/02/16 01:07:05.7 0.6 45.103 +/-1.758 23.112 +/-1.358 15
4.2 VI Румунија, Таргу Жиу
2023/02/15 21:28:27.9 0.5 45.088 +/-1.724 23.153 +/-1.973 9
3.9 V-VI Румунија, Таргу Жиу
2023/02/15 12:43:39.3 0.3 43.679 +/-1.606 20.629 +/-1.664 4
2.1 III Краљево
2023/02/14 13:16:51.5 0.6 45.138 +/-1.541 23.232 +/-3.008 14
5.6 VII-VIII Румунија, Таргу Жиу
2023/02/14 05:42:50.0 0.3 43.686 +/-1.217 20.666 +/-1.283 3
2.2 III Краљево
2023/02/14 03:07:40.7 0.8 45.122 +/-1.389 23.190 +/-2.789 0
1.6 Румунија, Таргу Жиу
2023/02/13 23:03:06.2 0.8 45.125 +/-1.713 23.220 +/-3.135 5
1.6 Румунија, Таргу Жиу
2023/02/13 20:28:31.1 1.3 45.094 +/-2.096 23.260 +/-4.097 8
2.0 III Румунија, Таргу Жиу
2023/02/13 16:38:30.0 1.3 45.092 +/-2.271 23.196 +/-4.011 2
1.9 Румунија, Таргу Жиу
2023/02/13 15:50:16.2 0.9 45.137 +/-2.350 23.223 +/-4.075 13
3.1 IV Румунија, Таргу Жиу
2023/02/13 15:21:13.4 0.9 45.145 +/-2.392 23.174 +/-3.925 1
2.8 III-IV Румунија, Таргу Жиу
2023/02/13 15:13:28.2 0.8 45.117 +/-2.149 23.189 +/-3.349 11
2.3 III Румунија, Таргу Жиу
2023/02/13 14:58:06.7 0.5 45.077 +/-1.754 23.235 +/-2.053 15
5.1 VII Румунија, Таргу Жиу
2023/02/12 22:05:44.6 0.3 43.688 +/-1.213 20.674 +/-1.318 4
2.2 III Краљево
2023/02/12 14:28:11.8 0.9 41.840 +/-4.013 20.868 +/-1.501 1
1.5 Северна Македонија
2023/02/11 19:02:56.2 0.3 43.694 +/-1.306 20.652 +/-1.385 3
1.6 Краљево
2023/02/11 01:52:02.0 0.3 43.721 +/-1.192 20.695 +/-1.311 4
1.5 Краљево
2023/02/10 14:26:33.6 0.4 43.893 +/-1.697 20.671 +/-1.487 2
1.5 Краљево
2023/02/09 18:46:57.6 0.2 43.700 +/-1.035 20.677 +/-0.934 2
2.2 III Краљево
2023/02/09 16:19:58.0 0.3 42.461 +/-1.445 21.690 +/-1.108 4
2.3 III Бујановац
2023/02/08 20:36:02.3 0.7 44.545 +/-2.065 19.090 +/-2.664 2
1.8 Босна и Херцеговина
2023/02/08 18:05:25.0 0.3 43.691 +/-1.458 20.672 +/-1.431 4
1.6 Краљево
2023/02/07 02:12:02.4 0.4 43.999 +/-1.241 19.832 +/-1.717 2
1.5 Бајина Башта
2023/02/05 08:42:11.1 0.4 44.258 +/-1.389 20.968 +/-1.603 2
1.7 Велика Плана
2023/02/04 07:40:39.0 0.3 44.629 +/-1.539 20.222 +/-1.663 3
1.8 Обреновац
2023/02/04 03:25:21.1 0.4 44.615 +/-1.953 20.241 +/-1.909 3
1.5 Обреновац
2023/02/02 22:39:01.9 0.3 43.690 +/-1.493 20.630 +/-1.557 5
1.7 Краљево
2023/02/02 00:31:29.2 0.3 43.703 +/-1.193 20.689 +/-1.187 3
1.5 Краљево