Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2023/10/30 22:55:09.0 0.3 43.778 +/-1.126 19.360 +/-1.360 6
2.3 III Босна и Херцеговина
2023/10/29 03:45:13.6 0.4 42.981 +/-1.434 22.035 +/-1.620 2
1.5 Лесковац
2023/10/26 03:43:01.7 0.3 43.744 +/-1.512 20.642 +/-1.287 0
1.7 Краљево
2023/10/25 07:48:35.4 0.4 43.938 +/-1.576 19.450 +/-1.689 4
2.3 III Бајина Башта
2023/10/24 15:00:00.1 0.6 44.490 +/-1.719 19.318 +/-2.202 2
1.8 Лозница
2023/10/23 20:15:41.4 0.3 43.096 +/-1.456 20.384 +/-1.231 2
1.5 Нови Пазар
2023/10/23 19:05:09.3 0.2 43.658 +/-1.153 21.290 +/-1.023 1
2.1 III Крушевац
2023/10/23 18:59:05.9 0.3 43.659 +/-1.178 21.291 +/-1.026 1
2.2 III Крушевац
2023/10/22 22:57:58.8 0.3 43.766 +/-1.536 17.637 +/-1.432 6
2.7 III-IV Босна и Херцеговина
2023/10/18 08:24:51.4 0.5 41.917 +/-2.455 21.013 +/-1.385 6
3.0 IV Северна Македонија
2023/10/16 12:16:13.2 0.3 43.700 +/-1.221 20.960 +/-1.216 4
1.6 Трстеник
2023/10/15 00:38:32.3 0.2 43.102 +/-1.402 21.511 +/-1.163 2
1.5 Прокупље
2023/10/12 08:49:33.5 0.4 44.267 +/-1.399 20.886 +/-1.468 5
1.9 Смедеревска Паланка
2023/10/09 20:25:09.1 0.3 43.104 +/-1.331 21.103 +/-1.069 2
1.8 Куршумлија
2023/10/07 08:55:32.2 0.2 43.687 +/-1.221 20.644 +/-1.062 3
1.9 Краљево
2023/10/06 19:56:18.2 0.3 42.982 +/-1.246 22.039 +/-1.231 7
1.8 Лесковац
2023/10/06 11:48:06.1 0.5 42.823 +/-2.144 20.680 +/-1.551 2
1.5 Косовска Митровица
2023/10/05 14:32:17.6 0.6 45.962 +/-2.248 20.655 +/-1.647 19
2.1 III Румунија
2023/10/03 07:39:05.7 0.3 42.944 +/-1.475 20.253 +/-1.346 2
1.8 Тутин
2023/10/02 08:29:45.1 0.5 43.382 +/-1.631 17.248 +/-2.177 5
4.3 VI Босна и Херцеговина
2023/10/01 11:24:10.0 0.3 43.803 +/-1.138 21.646 +/-1.371 7
1.5 Параћин