Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2023/04/29 13:19:28.0 0.3 43.543 +/-1.136 21.709 +/-1.231 1
1.9 Алексинац
2023/04/28 23:55:54.8 0.3 42.938 +/-1.410 21.867 +/-1.608 1
1.6 Лесковац
2023/04/28 03:30:16.3 0.3 43.894 +/-1.608 20.184 +/-1.532 3
1.6 Чачак
2023/04/27 17:53:57.6 0.3 44.289 +/-1.325 17.814 +/-1.400 2
2.5 III-IV Босна и Херцеговина
2023/04/24 22:34:13.9 0.4 40.762 +/-1.855 21.087 +/-1.005 5
3.8 V-VI Албанијa
2023/04/21 19:28:58.2 0.4 42.776 +/-1.461 23.951 +/-1.837 7
2.1 III Бугарска
2023/04/19 21:28:27.0 1.5 41.868 +/-1.922 22.724 +/-1.004 8
2.1 III Северна Македонија
2023/04/16 15:59:41.6 0.3 43.254 +/-0.980 19.287 +/-1.359 5
2.7 III-IV Црна Гора
2023/04/15 22:10:41.8 0.3 44.998 +/-1.389 18.400 +/-1.140 9
4.1 VI Босна и Херцеговина
2023/04/12 20:48:04.4 0.4 41.102 +/-1.257 20.257 +/-1.697 10
3.4 V Албанијa
2023/04/09 03:36:57.5 0.3 43.540 +/-1.631 20.478 +/-1.310 2
1.5 Ивањица
2023/04/08 02:34:18.4 0.4 43.989 +/-1.627 18.304 +/-1.610 10
2.1 III Босна и Херцеговина
2023/04/08 02:07:21.7 0.3 41.690 +/-1.461 20.757 +/-1.459 7
2.1 III Северна Македонија
2023/04/07 17:50:59.8 0.3 43.791 +/-1.510 18.443 +/-1.555 9
2.1 III Босна и Херцеговина
2023/04/06 12:10:06.9 0.5 42.298 +/-2.639 20.916 +/-1.648 0
1.6 Призрен
2023/04/06 06:40:07.6 0.9 42.266 +/-3.011 20.900 +/-2.092 16
1.6 Призрен
2023/04/05 21:12:59.9 0.5 44.959 +/-1.954 17.259 +/-1.238 5
2.7 III-IV Босна и Херцеговина
2023/04/04 12:11:09.6 0.3 44.327 +/-1.572 20.903 +/-1.288 0
1.6 Смедеревска Паланка
2023/04/04 00:31:21.9 0.3 44.049 +/-1.505 20.672 +/-1.309 0
1.5 Крагујевац
2023/04/03 22:25:47.3 0.2 44.042 +/-1.119 20.686 +/-1.053 5
2.8 III-IV Крагујевац
2023/04/03 12:00:09.8 0.4 44.097 +/-1.473 20.190 +/-1.311 4
1.5 Љиг
2023/04/03 04:40:46.3 0.2 44.530 +/-1.087 20.815 +/-1.151 6
2.1 III Младеновац
2023/04/02 02:26:18.4 0.2 43.535 +/-0.885 19.893 +/-0.923 3
2.9 III-IV Нова Варош
2023/04/02 01:31:43.3 0.1 43.528 +/-0.859 19.903 +/-0.867 1
2.2 III Нова Варош
2023/04/01 05:43:59.1 0.7 41.810 +/-2.478 22.253 +/-2.909 1
1.6 Северна Македонија