Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2023/01/31 13:08:37.6 0.3 43.128 +/-1.562 21.551 +/-1.456 1
1.7 Прокупље
2023/01/30 03:32:26.4 0.3 43.858 +/-1.190 21.213 +/-1.373 7
1.5 Јагодина
2023/01/29 18:18:58.3 0.4 44.230 +/-1.873 17.571 +/-2.375 6
2.5 III-IV Босна и Херцеговина
2023/01/27 11:57:52.6 0.3 43.731 +/-1.309 21.230 +/-1.220 1
2.3 III Варварин
2023/01/26 16:31:28.7 0.4 45.121 +/-1.766 22.578 +/-2.223 14
2.0 III Румунија
2023/01/26 16:13:03.1 0.5 43.424 +/-1.795 20.150 +/-1.486 1
1.5 Ивањица
2023/01/26 08:17:08.1 0.3 43.499 +/-1.306 19.590 +/-1.561 6
1.6 Прибој
2023/01/26 07:15:23.8 0.2 43.101 +/-0.982 19.786 +/-0.995 2
1.8 Црна Гора
2023/01/23 20:01:24.6 0.5 45.121 +/-1.382 22.980 +/-2.116 9
2.7 III-IV Румунија
2023/01/23 10:10:59.5 0.4 42.706 +/-1.337 23.331 +/-1.957 1
1.7 Бугарска
2023/01/23 06:17:22.1 0.3 43.683 +/-1.166 20.661 +/-1.223 5
1.7 Краљево
2023/01/22 13:25:27.7 0.3 43.246 +/-1.556 21.011 +/-1.465 0
1.6 Блажево
2023/01/21 01:21:54.6 0.2 43.981 +/-1.139 20.726 +/-1.264 3
1.5 Крагујевац
2023/01/19 16:30:20.3 0.3 45.364 +/-2.353 16.021 +/-1.921 16
3.0 IV Хрватска
2023/01/19 02:17:51.6 0.3 44.142 +/-1.203 21.627 +/-1.325 2
2.1 III Деспотовац
2023/01/17 01:06:25.6 0.4 41.452 +/-1.486 20.074 +/-2.053 3
3.0 IV Албанија
2023/01/16 18:23:24.1 0.2 41.476 +/-1.126 20.101 +/-1.603 1
3.6 V-VI Албанија
2023/01/16 10:54:45.9 0.3 41.497 +/-1.449 20.062 +/-2.098 5
3.1 IV Албанија
2023/01/16 09:39:23.9 0.4 41.497 +/-1.287 20.094 +/-2.004 3
3.4 V Албанија
2023/01/16 09:05:33.5 0.6 41.355 +/-2.331 20.130 +/-2.356 2
3.2 IV-V Албанија
2023/01/16 01:49:06.9 0.3 44.215 +/-1.473 20.098 +/-1.247 2
1.6 Мионица
2023/01/15 21:45:41.4 0.4 41.408 +/-1.514 20.075 +/-1.887 2
4.0 VI Албанија
2023/01/15 21:37:21.8 0.3 41.423 +/-1.588 20.079 +/-1.655 4
4.6 VI-VII Албанија
2023/01/14 15:58:02.7 0.3 44.039 +/-1.109 21.345 +/-1.095 1
2.2 III Јагодина
2023/01/14 04:08:37.4 0.3 41.452 +/-1.758 20.035 +/-2.505 6
3.4 V Албанија
2023/01/13 20:20:18.2 0.4 41.426 +/-1.772 20.071 +/-2.098 3
2.8 III-IV Албанија
2023/01/13 06:08:53.7 0.3 43.089 +/-1.541 21.559 +/-1.311 1
1.9 Прокупље
2023/01/13 02:59:57.8 0.3 44.538 +/-1.369 20.431 +/-1.412 1
1.6 Барајево
2023/01/12 22:03:09.9 0.4 41.584 +/-1.781 22.354 +/-1.807 9
2.7 III-IV Северна Македонија
2023/01/12 13:06:57.9 0.3 44.050 +/-1.146 21.335 +/-1.145 2
1.5 Јагодина
2023/01/12 08:49:40.8 0.4 42.972 +/-2.182 17.820 +/-1.982 9
2.3 III Босна и Херцеговина
2023/01/12 07:28:13.3 0.4 43.009 +/-1.709 17.839 +/-1.861 7
3.3 V Босна и Херцеговина
2023/01/11 22:05:18.4 0.5 44.214 +/-2.332 17.796 +/-1.914 2
1.7 Босна и Херцеговина
2023/01/11 21:34:09.3 0.8 41.445 +/-2.714 22.512 +/-3.084 6
2.3 III Северна Македонија
2023/01/11 01:07:38.2 0.3 43.044 +/-1.775 18.086 +/-1.601 9
2.7 III-IV Босна и Херцеговина
2023/01/08 06:47:00.9 0.5 45.921 +/-1.974 21.578 +/-2.304 1
1.6 Румунија
2023/01/06 15:51:03.6 0.3 42.083 +/-1.529 21.586 +/-1.266 14
2.5 III-IV Северна Македонија
2023/01/05 22:15:03.9 0.3 42.038 +/-1.205 20.344 +/-1.358 3
2.1 III Албанијa
2023/01/05 15:13:53.8 0.6 43.056 +/-2.470 17.810 +/-2.406 7
1.9 Босна и Херцеговина
2023/01/05 05:12:32.3 0.3 45.753 +/-1.740 18.738 +/-1.524 6
3.3 V Хрватска
2023/01/01 13:34:35.5 0.3 43.422 +/-1.405 20.886 +/-1.262 1
1.7 Александровац
2023/01/01 12:36:25.2 0.3 43.666 +/-1.684 20.956 +/-1.106 0
1.5 Трстеник
2023/01/01 11:29:29.8 0.4 41.457 +/-1.287 20.348 +/-1.740 3
2.9 IV Албанија
2023/01/01 08:03:37.7 0.4 46.050 +/-1.758 20.933 +/-1.497 18
2.3 III Румунија
2023/01/01 05:33:27.6 0.3 41.812 +/-1.229 20.820 +/-1.221 3
2.4 III Северна Македонија