Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2022/07/31 06:28:44.9 0.5 42.252 +/-2.156 21.327 +/-1.540 6
2.6 III-IV Витина
2022/07/30 23:12:25.6 0.3 45.464 +/-2.251 16.344 +/-1.438 0
3.4 IV-V Хрватска
2022/07/30 00:02:05.9 0.4 43.581 +/-1.645 20.415 +/-1.375 2
1.6 Ивањица
2022/07/27 03:45:38.3 0.4 43.407 +/-1.862 18.891 +/-2.241 3
2.6 III-IV Босна и Херцеговина
2022/07/26 19:45:53.9 0.4 43.388 +/-1.353 18.931 +/-2.061 0
1.7 Босна и Херцеговина
2022/07/25 11:55:44.3 0.2 42.906 +/-1.147 22.895 +/-1.330 8
3.0 IV Бугарска
2022/07/24 10:33:08.1 0.3 45.486 +/-2.906 16.101 +/-1.441 10
3.9 V Хрватска
2022/07/23 08:40:10.6 0.6 44.570 +/-2.790 21.756 +/-2.800 9
1.8 Голубац
2022/07/20 09:47:42.6 0.5 44.646 +/-1.521 21.758 +/-2.504 1
1.9 Голубац
2022/07/19 17:47:31.1 0.3 43.255 +/-1.262 20.750 +/-1.050 1
1.7 Копаоник
2022/07/17 07:25:21.7 0.5 41.852 +/-1.984 22.840 +/-2.341 3
1.8 Северна Македонија
2022/07/16 07:39:21.0 0.3 45.024 +/-1.157 23.329 +/-1.223 13
4.0 VI Румунија
2022/07/15 15:25:56.0 0.4 43.241 +/-1.834 20.835 +/-1.496 0
1.7 Брзеће
2022/07/15 08:49:15.6 0.7 41.909 +/-2.345 21.804 +/-2.805 7
1.5 Северна Македонија
2022/07/15 02:44:17.4 0.3 42.353 +/-1.294 23.123 +/-1.540 1
2.1 III Бугарска
2022/07/14 23:50:14.4 0.2 43.326 +/-1.000 20.708 +/-1.014 3
1.5 Јошаничка Бања
2022/07/14 23:12:24.2 0.2 41.436 +/-0.969 19.929 +/-1.474 17
2.2 III Албанија
2022/07/14 22:37:00.3 0.3 42.609 +/-1.445 18.823 +/-1.287 0
1.5 Црна Гора
2022/07/13 19:18:54.2 0.3 41.159 +/-1.568 20.225 +/-2.271 5
3.1 IV Албанија
2022/07/11 00:51:48.4 0.2 42.785 +/-0.963 20.655 +/-0.988 7
3.0 IV Србица
2022/07/09 18:44:27.5 0.2 44.078 +/-0.969 20.740 +/-0.953 4
2.0 III Крагујевац
2022/07/03 08:21:18.8 0.3 42.480 +/-1.499 20.986 +/-1.381 3
1.8 Штимље
2022/07/02 21:33:07.8 0.3 44.085 +/-1.267 20.369 +/-1.302 4
1.8 Горњи Милановац