Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2022/10/31 09:07:19.9 0.3 41.966 +/-1.537 23.209 +/-1.912 2
1.9 Бугарска
2022/10/31 05:35:47.5 0.5 41.891 +/-2.460 23.477 +/-1.871 11
2.1 III Бугарска
2022/10/31 05:24:33.4 0.2 43.739 +/-0.966 21.925 +/-0.940 6
1.9 Ртањ
2022/10/31 04:36:25.8 0.3 42.938 +/-1.828 17.924 +/-1.493 9
2.0 III Босна и Херцеговина
2022/10/31 03:06:53.1 0.3 45.511 +/-1.442 18.259 +/-1.273 7
2.9 IV Хрватска
2022/10/30 18:19:55.7 0.2 43.507 +/-0.944 20.770 +/-0.870 5
2.0 III Баљевац на Ибру
2022/10/30 03:42:45.5 0.3 43.112 +/-1.376 18.148 +/-1.548 1
1.6 Босна и Херцеговина
2022/10/29 03:38:05.8 0.3 42.956 +/-1.632 17.943 +/-1.505 7
2.0 III Босна и Херцеговина
2022/10/24 12:56:52.3 0.3 43.810 +/-1.301 18.543 +/-1.514 4
2.2 III Босна и Херцеговина
2022/10/24 06:33:50.6 0.7 43.788 +/-2.699 18.531 +/-2.111 7
2.1 III Босна и Херцеговина
2022/10/23 06:22:25.0 0.2 43.742 +/-1.149 21.219 +/-0.962 2
1.7 Крушевац
2022/10/22 15:38:29.1 0.3 41.960 +/-1.428 20.474 +/-1.221 0
1.9 Албанија
2022/10/22 00:49:13.9 0.7 43.774 +/-3.157 18.502 +/-2.334 6
1.8 Босна и Херцеговина
2022/10/20 16:01:36.7 0.2 44.348 +/-1.066 20.690 +/-1.062 1
1.6 Младеновац
2022/10/20 13:32:58.7 0.2 42.982 +/-1.255 22.050 +/-1.272 0
2.0 III Лесковац
2022/10/19 21:06:33.2 0.3 41.920 +/-1.410 21.701 +/-1.202 6
2.4 III Северна Македонија
2022/10/18 15:45:25.5 0.4 42.981 +/-1.328 22.015 +/-1.310 2
1.7 Лесковац
2022/10/18 13:29:45.1 0.3 42.986 +/-1.229 22.058 +/-1.346 0
1.5 Лесковац
2022/10/18 13:12:11.5 0.3 42.979 +/-1.139 22.041 +/-1.137 2
2.3 III Лесковац
2022/10/18 06:10:59.6 0.3 43.268 +/-1.139 18.955 +/-1.495 2
1.7 Црна Гора
2022/10/17 07:31:29.2 0.3 44.540 +/-1.030 22.468 +/-1.750 0
1.5 Брза Паланка
2022/10/17 03:40:02.1 0.2 43.466 +/-0.976 19.690 +/-1.208 1
1.5 Пријепоље
2022/10/17 02:44:16.7 0.3 42.905 +/-1.145 18.756 +/-1.425 15
2.7 III-IV Црна Гора
2022/10/16 07:18:04.9 0.3 42.981 +/-1.299 22.045 +/-1.308 8
1.8 Лесковац
2022/10/15 01:59:41.1 0.5 42.993 +/-1.896 22.029 +/-1.700 7
2.1 III Лесковац
2022/10/15 01:51:30.6 0.5 42.992 +/-1.940 22.037 +/-1.731 7
2.1 III Лесковац
2022/10/14 16:06:54.3 0.4 42.984 +/-1.506 22.046 +/-1.331 10
1.9 Лесковац
2022/10/14 11:02:49.6 0.2 42.981 +/-1.236 22.034 +/-1.053 10
2.4 III Лесковац
2022/10/13 09:17:45.9 0.4 42.973 +/-1.571 22.055 +/-1.533 7
2.3 III Лесковац
2022/10/13 01:03:51.7 0.4 42.977 +/-1.535 22.062 +/-1.512 10
2.0 III Лесковац
2022/10/11 20:26:28.2 0.2 43.737 +/-1.169 20.673 +/-1.093 3
1.5 Краљево
2022/10/11 10:35:05.1 0.4 44.475 +/-1.098 22.228 +/-1.773 4
1.5 Доњи Милановац
2022/10/10 01:56:23.9 0.4 44.187 +/-1.740 17.901 +/-1.731 2
1.7 Босна и Херцеговина
2022/10/09 12:54:34.1 0.3 41.170 +/-1.154 20.046 +/-1.838 10
3.3 V Албанија
2022/10/09 00:50:27.2 0.3 44.680 +/-1.837 17.863 +/-1.558 1
1.5 Босна и Херцеговина
2022/10/06 10:32:31.9 0.4 44.229 +/-1.125 19.659 +/-1.463 9
2.7 III-IV Љубовија, 18 ЈЗ од Ваљева
2022/10/05 09:47:11.1 0.3 41.408 +/-1.124 19.949 +/-1.820 19
3.2 IV-V Албанија
2022/10/04 12:36:21.7 0.4 45.234 +/-1.879 23.309 +/-1.719 4
1.9 Румунија
2022/10/04 00:04:28.5 0.2 43.331 +/-1.017 20.639 +/-0.857 1
2.0 III Рашка
2022/10/03 18:28:12.0 0.2 42.847 +/-1.192 22.812 +/-1.326 10
2.1 III Бугарска
2022/10/03 15:44:07.3 0.7 45.894 +/-4.444 27.049 +/-4.765 140
3.5 V Румунија
2022/10/03 05:26:18.7 0.8 42.857 +/-2.575 21.053 +/-2.114 4
1.5 Косовска Митровица