Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2023/12/30 20:43:24.9 0.3 44.329 +/-1.981 17.903 +/-1.583 12
4.9 VII Босна и Херцеговина, Зеница
2023/12/25 05:25:13.6 0.2 43.759 +/-1.278 21.440 +/-1.259 4
3.1 IV Варварин
2023/12/25 04:10:44.6 0.6 42.225 +/-3.179 21.316 +/-1.437 2
1.5 Качаник
2023/12/25 03:40:36.9 0.6 42.215 +/-2.660 21.304 +/-1.334 4
2.0 III Качаник
2023/12/25 03:36:25.8 0.4 42.205 +/-2.009 21.305 +/-1.327 2
2.2 III Качаник
2023/12/25 03:28:10.9 1.2 42.182 +/-3.907 21.282 +/-2.244 1
1.7 Качаник
2023/12/25 02:30:29.6 0.5 42.234 +/-2.053 21.292 +/-1.317 6
1.9 Качаник
2023/12/24 17:13:42.8 0.6 45.532 +/-1.960 20.241 +/-1.557 1
1.8 Бачко Градиште
2023/12/21 09:37:57.8 0.4 43.236 +/-1.267 21.559 +/-1.372 2
1.8 Прокупље
2023/12/19 08:54:38.7 0.9 42.099 +/-3.180 21.614 +/-2.066 4
1.9 Северна Македонија
2023/12/17 21:24:08.6 0.2 43.915 +/-1.232 20.522 +/-1.141 2
1.7 Чачак
2023/12/17 04:33:29.1 0.3 43.754 +/-1.272 21.369 +/-1.018 2
1.5 Варварин
2023/12/16 18:00:08.9 0.3 42.954 +/-1.551 20.383 +/-1.233 5
2.1 III Тутин
2023/12/16 11:07:51.6 0.2 43.763 +/-1.146 21.373 +/-1.031 2
2.7 III-IV Варварин
2023/12/15 13:23:43.6 0.9 46.180 +/-2.322 21.432 +/-2.613 4
3.3 V Румунија
2023/12/14 17:00:11.3 0.3 44.256 +/-1.369 21.457 +/-1.133 3
1.7 Петровац на Млави
2023/12/13 21:58:02.4 0.6 42.891 +/-2.178 20.786 +/-1.715 2
1.6 Косовска Митровица
2023/12/13 13:32:53.4 0.3 43.749 +/-1.365 21.385 +/-1.103 4
1.6 Варварин
2023/12/09 08:40:45.9 0.2 44.256 +/-0.987 21.459 +/-1.072 6
2.2 III Петровац на Млави
2023/12/07 20:25:26.2 0.2 44.253 +/-0.953 21.446 +/-0.955 6
2.3 III Петровац на Млави
2023/12/07 04:03:21.5 0.2 44.262 +/-0.982 21.452 +/-1.062 6
2.2 III Петровац на Млави
2023/12/07 03:45:52.6 0.2 44.260 +/-0.850 21.461 +/-0.886 10
4.0 VI Петровац на Млави
2023/12/05 23:03:08.6 0.4 44.241 +/-1.809 21.455 +/-1.247 1
1.6 Петровац на Млави
2023/12/03 22:21:25.5 0.3 44.254 +/-1.401 21.461 +/-1.188 2
1.5 Петровац на Млави
2023/12/03 09:35:17.6 0.4 44.257 +/-1.847 21.461 +/-1.511 2
2.0 III Петровац на Млави
2023/12/03 09:24:37.8 0.3 44.259 +/-1.398 21.470 +/-1.283 4
2.4 III Петровац на Млави
2023/12/03 08:47:57.0 0.2 44.261 +/-1.291 21.456 +/-1.198 6
3.6 V-VI Петровац на Млави
2023/12/02 11:03:32.4 0.3 42.779 +/-1.590 22.452 +/-1.654 8
3.0 IV Црна Трава, 13км ЈИ
2023/12/01 11:58:34.0 0.4 43.726 +/-1.983 21.359 +/-1.458 2
1.5 Варварин