Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2023/03/30 14:21:43.1 0.7 41.795 +/-2.548 22.247 +/-2.785 10
2.6 III-IV Северна Македонија
2023/03/30 13:34:28.3 0.6 45.126 +/-1.766 23.086 +/-2.681 13
2.3 III Румунија, Таргу Жиу
2023/03/29 13:48:23.9 0.6 45.076 +/-1.719 23.172 +/-2.503 11
2.8 III-IV Румунија, Таргу Жиу
2023/03/29 09:05:32.0 0.4 43.178 +/-1.648 19.715 +/-1.918 0
1.8 Бродарево
2023/03/29 00:41:34.4 0.5 41.787 +/-1.636 22.182 +/-1.987 2
3.0 IV Северна Македонија
2023/03/28 12:47:21.4 0.3 44.188 +/-1.049 19.050 +/-1.139 2
2.3 III Босна и Херцеговина
2023/03/28 10:19:58.1 0.2 43.476 +/-1.399 21.309 +/-1.200 0
1.8 Крушевац
2023/03/28 06:18:14.3 0.2 43.477 +/-1.282 21.318 +/-1.164 1
2.2 III Крушевац
2023/03/27 21:52:39.7 0.2 43.534 +/-1.027 19.890 +/-1.110 5
2.5 III-IV Нова Варош
2023/03/27 04:59:26.8 0.4 43.995 +/-1.377 19.237 +/-1.455 6
2.2 III Перућац
2023/03/24 06:33:44.1 0.4 45.021 +/-2.787 17.151 +/-2.061 9
3.1 IV Босна и Херцеговина
2023/03/23 01:43:19.8 0.6 40.431 +/-2.026 20.937 +/-3.039 1
4.3 VI Албанијa
2023/03/21 21:46:34.9 0.2 43.136 +/-1.028 19.765 +/-1.415 5
1.9 Црна Гора
2023/03/21 08:17:41.9 0.6 45.110 +/-1.953 23.139 +/-2.370 16
2.5 III-IV Румунија, Таргу Жиу
2023/03/20 14:34:45.6 0.2 43.231 +/-1.215 21.679 +/-1.293 0
1.6 Прокупље
2023/03/20 14:02:15.8 0.4 45.075 +/-1.325 23.180 +/-1.684 11
4.7 VI-VII Румунија, Таргу Жиу
2023/03/20 04:10:11.9 0.2 42.791 +/-1.123 20.468 +/-0.960 2
2.1 III Исток
2023/03/19 13:21:17.6 0.7 41.333 +/-2.522 22.629 +/-2.441 2
2.3 III Северна Македонија
2023/03/18 13:26:59.5 0.2 43.432 +/-1.234 21.490 +/-1.208 1
1.5 Рибарска Бања
2023/03/17 15:08:29.9 1.0 43.557 +/-3.292 19.412 +/-2.940 0
1.6 Прибој
2023/03/17 14:41:15.6 1.0 43.569 +/-2.944 19.424 +/-2.599 0
1.6 Прибој
2023/03/17 14:17:27.7 0.5 45.107 +/-1.338 23.203 +/-1.845 7
3.4 V Румунија, Таргу Жиу
2023/03/17 01:10:14.1 0.5 43.684 +/-1.297 17.685 +/-1.929 2
2.1 III Босна и Херцеговина
2023/03/15 17:33:30.0 0.7 45.052 +/-2.211 23.062 +/-2.639 20
3.0 IV Румунија, Таргу Жиу
2023/03/15 00:44:40.0 0.2 44.920 +/-1.670 17.266 +/-1.132 2
2.8 III-IV Босна и Херцеговина
2023/03/14 23:51:42.4 0.2 43.751 +/-1.347 21.378 +/-1.099 2
1.6 Варварин
2023/03/14 18:34:30.4 0.7 45.113 +/-2.045 23.121 +/-2.748 14
2.8 III-IV Румунија, Таргу Жиу
2023/03/12 18:18:03.4 0.3 44.280 +/-1.218 20.931 +/-1.065 5
1.6 Смедеревска Паланка
2023/03/12 12:15:08.7 0.4 45.076 +/-1.455 23.188 +/-1.339 13
3.5 V Румунија
2023/03/12 05:12:09.3 0.4 42.436 +/-1.891 21.598 +/-1.267 2
1.7 Гњилане
2023/03/11 14:17:05.4 0.6 45.138 +/-1.752 23.198 +/-2.522 16
3.2 IV-V Румунија, Таргу Жиу
2023/03/10 16:38:15.4 0.7 41.823 +/-2.239 22.229 +/-2.567 9
1.6 Северна Македонија
2023/03/08 22:21:17.8 0.3 43.939 +/-1.370 19.386 +/-1.622 3
1.6 Бајина Башта
2023/03/03 03:27:23.4 0.3 43.690 +/-1.112 20.642 +/-1.120 6
2.0 III Краљево
2023/03/03 01:16:35.9 0.5 42.312 +/-1.708 21.375 +/-1.532 5
1.7 Витина