Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2024/03/29 17:15:23.8 0.2 43.903 +/-1.062 20.981 +/-0.982 6
2.4 III Крагујевац
2024/03/29 06:38:05.0 0.7 41.672 +/-3.053 24.451 +/-3.270 11
4.1 VI Бугарска
2024/03/27 09:13:57.3 0.4 42.994 +/-1.479 18.626 +/-1.804 11
2.7 III-IV Црна Гора
2024/03/26 16:45:28.3 0.4 42.418 +/-1.868 21.522 +/-1.323 6
2.5 III-IV Гњилане
2024/03/25 14:29:03.1 0.3 43.901 +/-1.332 20.987 +/-1.119 1
1.7 Крагујевац
2024/03/25 11:20:49.5 0.2 43.886 +/-1.080 20.986 +/-1.063 4
3.3 V Крагујевац
2024/03/23 23:41:43.9 0.3 42.946 +/-1.377 18.784 +/-1.796 12
2.2 III Црна Гора
2024/03/23 22:31:26.8 0.3 43.154 +/-1.429 20.796 +/-1.132 2
1.5 Лепосавић
2024/03/22 21:41:18.9 0.4 43.000 +/-1.386 18.638 +/-1.857 4
2.2 III Црна Гора
2024/03/17 20:32:02.0 0.3 42.992 +/-1.949 18.634 +/-1.780 8
2.9 IV Црна Гора
2024/03/17 16:21:37.9 0.3 42.985 +/-1.690 18.629 +/-1.672 7
2.5 III-IV Црна Гора
2024/03/17 08:40:40.3 0.3 42.993 +/-1.818 18.616 +/-1.824 14
2.4 III Црна Гора
2024/03/17 02:56:12.6 0.3 42.990 +/-1.591 18.632 +/-1.680 4
2.6 III-IV Црна Гора
2024/03/17 02:31:49.6 0.4 42.963 +/-1.790 18.637 +/-1.694 7
2.6 III-IV Црна Гора
2024/03/16 05:11:39.7 0.4 43.025 +/-1.291 18.616 +/-1.803 9
3.2 IV-V Црна Гора
2024/03/16 05:11:39.7 0.3 42.989 +/-1.414 18.617 +/-1.992 10
3.1 IV Црна Гора
2024/03/16 03:09:19.4 0.5 43.015 +/-1.609 18.581 +/-2.590 9
2.4 III Црна Гора
2024/03/16 00:26:54.5 0.3 42.182 +/-1.559 19.489 +/-1.550 5
1.9 Албанија
2024/03/15 16:51:14.6 0.3 42.996 +/-1.289 18.620 +/-1.791 10
2.7 III-IV Црна Гора
2024/03/15 11:10:43.2 0.3 42.972 +/-1.474 18.645 +/-1.988 9
2.7 III-IV Црна Гора
2024/03/14 19:25:24.7 0.3 42.941 +/-1.695 18.646 +/-1.563 9
2.6 III-IV Црна Гора
2024/03/14 13:31:23.9 0.4 42.999 +/-1.529 18.629 +/-2.069 8
3.0 IV Црна Гора
2024/03/14 11:48:04.6 0.4 43.010 +/-1.697 18.627 +/-1.811 7
3.0 IV Црна Гора
2024/03/14 10:48:10.4 0.3 42.982 +/-1.573 18.638 +/-2.047 10
2.4 III Црна Гора
2024/03/14 06:34:44.7 0.3 43.007 +/-1.566 18.612 +/-1.831 12
3.1 IV Црна Гора
2024/03/14 06:05:14.5 0.4 42.959 +/-1.437 18.584 +/-2.286 11
3.0 IV Црна Гора
2024/03/14 05:38:33.4 0.5 42.986 +/-1.426 18.578 +/-2.382 11
2.5 III-IV Црна Гора
2024/03/14 04:41:12.0 0.4 42.945 +/-1.396 18.627 +/-1.975 9
2.7 III-IV Црна Гора
2024/03/14 04:38:52.6 0.4 42.980 +/-1.523 18.624 +/-2.253 9
2.5 III-IV Црна Гора
2024/03/14 04:18:43.4 0.6 43.004 +/-1.688 18.598 +/-2.641 11
2.3 III Црна Гора
2024/03/14 04:01:31.8 0.4 42.944 +/-1.467 18.637 +/-2.041 7
2.2 III Црна Гора
2024/03/14 03:57:24.4 0.5 42.993 +/-1.423 18.655 +/-2.079 5
2.4 III Црна Гора
2024/03/14 03:49:06.6 0.4 43.008 +/-1.550 18.627 +/-1.782 9
2.3 III Црна Гора
2024/03/14 03:38:45.7 0.5 42.994 +/-1.475 18.604 +/-2.520 12
2.3 III Црна Гора
2024/03/14 03:30:52.4 0.4 42.939 +/-1.394 18.633 +/-1.753 10
2.9 IV Црна Гора
2024/03/14 03:14:46.7 0.3 43.013 +/-1.391 18.649 +/-1.706 4
3.0 IV Црна Гора
2024/03/14 03:06:47.3 0.3 43.007 +/-1.658 18.623 +/-1.929 12
5.5 VII Црна Гора, Никшић, 30км СЗ
2024/03/13 12:12:16.6 0.3 42.734 +/-1.268 20.307 +/-1.118 2
2.6 III-IV Пећ
2024/03/11 22:37:22.1 0.6 42.474 +/-3.116 21.731 +/-2.269 0
2.0 III Бујановац
2024/03/10 17:01:45.0 0.3 43.567 +/-1.640 20.821 +/-1.542 2
1.5 Гоч
2024/03/07 06:42:41.0 0.4 43.058 +/-1.895 17.939 +/-1.901 2
2.7 III-IV Босна и Херцеговина
2024/03/03 23:19:43.9 0.5 41.864 +/-1.573 20.795 +/-1.339 2
1.9 Северна Македонија
2024/03/02 20:22:51.3 0.2 43.372 +/-1.181 21.730 +/-1.250 5
1.7 Ниш
2024/03/01 09:22:47.8 0.3 43.481 +/-1.048 19.518 +/-1.422 8
2.5 III-IV Пријепоље
2024/03/01 09:18:22.4 0.4 43.475 +/-1.298 19.535 +/-1.896 2
2.3 III Пријепоље