headerнасловна
o zavoduseizmicnostseizmogramilocirani

srpski

srpski

engleski

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ


 

Интерни акт- правилник за јавне набавке Правилник


 

06.04.2022. Одлука о измени Плана јавних набавки за 2022. годину План јавних набавки

14.03.2022. План јавних набавки за 2022. годину План јавних набавки

15.12.2021. План јавних набавки за 2021. годину План јавних набавки

20.02.2020. План јавних набавки за 2020. годину План јавних набавки

22.01.2019. План јавних набавки за 2019. годину План јавних набавки

04.12.2018. Јавна набавка-преговарачки поступак: Јавна набавка услуге рапарације двa дигитализатора сеизмолошких сигнала Wave24: Обавештење о закљученом уговору

19.11.2018. Јавна набавка-преговарачки поступак: Јавна набавка услуге рапарације двa дигитализатора сеизмолошких сигнала Wave24: Одлука о додели уговора

09.11.2018. Јавна набавка-преговарачки поступак: Јавна набавка услуге рапарације двa дигитализатора сеизмолошких сигнала Wave24: Обавештење Кoнкурсна документација Tender documentation

05.11.2018. Одлука о допуни Плана јавних набавки за 2018. годину Одлука о допуни

16.05.2018. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге- услуга изнајмљивање сателитских веза за пренос сеизмолошких података за период од 1 године:Одлука о додели уговора

23.04.2018. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге- услуга изнајмљивање сателитских веза за пренос сеизмолошких података за период од 1 године: Позив Кoнкурсна документација

17.04.2018. Одлука о допуни Плана јавних набавки за 2018. годину Одлука о допуни

30.03.2018. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга чишћења зграде Завода и сеизмолошке станице на Дивчибарама: Одлука о додели уговора

14.03.2018. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга чишћења зграде Завода и сеизмолошке станице на Дивчибарама: Позив Кoнкурсна документација

29.01.2018. План јавних набавки за 2018. годину План јавних набавки

06.04.2017. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода: Обавештење о закљученом уговору

29.03.2017. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге- услуга изнајмљивање сателитских веза за пренос сеизмолошких података за период од 2 године:Обавештење о закљученом уговору

15.03.2017. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге- услуга изнајмљивање сателитских веза за пренос сеизмолошких података за период од 2 године:Одлука о додели уговора

21.03.2017. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода: Одлука о додели уговора

06.03.2017. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода: Позив Кoнкурсна документација

27.02.2017. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге- услуга изнајмљивање сателитских веза за пренос сеизмолошких података за период од 2 године: Позив Кoнкурсна документација

20.01.2017. Одлука о плану јавних набавки у 2017.години: Одлука Табела јавних набавки у 2017. години: Табела

01.04.2016. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода и одржавање хигијене у седишту и сеизмолошкој станици на Дивчибарама: Обавештење о закљученом уговору

17.03.2016. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода и одржавање хигијене у седишту и сеизмолошкој станици на Дивчибарама: Одлука о додели уговора

29.02.2016. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода и одржавање хигијене у седишту и сеизмолошкој станици на Дивчибарама: Појашњење кoнкурсне документације

25.02.2016. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода и одржавање хигијене у седишту и сеизмолошкој станици на Дивчибарама: Позив Кoнкурсна документација

15.01.2016. Одлука о плану јавних набавки у 2016.години: Одлука Табела јавних набавки у 2016. години: Табела

31.03.2015. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода и одржавање хигијене у седишту и сеизмолошкој станици на Дивчибарама: Обавештење о закљученом уговору

03.03.2015. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге- услуга изнајмљивање сателитских веза за пренос сеизмолошких података за период од 2 године:Обавештење о закљученом уговору

25.02.2015. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода и одржавање хигијене у седишту и сеизмолошкој станици на Дивчибарама: Позив Кoнкурсна документација

02.02.2015. Јавна набавка мале вредности: Измене у јавној набавци мале вредности: Измена конкурсне документације Измена позива

26.01.2015. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге- услуга изнајмљивање сателитских веза за пренос сеизмолошких података за период од 2 године: Позив Кoнкурсна документација

04.04.2014. Обавештење о закљученом уговору Обавештење о закљученом уговору

14.03.2014. Јавнa набавка, конкурсна документација Кoнкурсна документација

05.03.2014. Јавнa набавкa, позив за подношење понуда Позив