naslovna
stanice

srpski

srpski

srpski

Seizmološke stanice

U centralnoj seizmološkoj stanici u Beogradu su od 1918. godine instalirani i mehanički seizmografi Wichert i Maink-a. Ovi seizmografi su do 1970. godine bili jedini uređaji za registrovanje zemljotresa na prostoru Srbije.

Sistem DASA (Digitalna Automatska Seizmološka Akvizicija) je razvijen u Republičkom seizmološkom zavodu i u periodu 1991-2005 je činio osnovu seizmološke mreže.

Republički seizmološki zavod je modernizovao svoj rad u okviru projekta pomoći Slovačke vlade koji je finansiran iz fonda Beograd-Bratislava (DIRECTE - broj projekta NPOA/G10/2004). U okviru projekta DIRECTE izvršena je: modernizacija sistema za akviziciju i prenos seizmoloških podataka; osnivanje centra za prikupljanje, razmenu, automatsku obradu, publikovanje i analizu seizmoloških podataka.

Danas mrežu seizmoloških stanica Srbije čine 24 seizmološke stanice sa 87 digitalnih kanala, koje su opremlјene različitom seizmološkom opremom kako je prikazano u tabeli. Dvanaest seizmoloških stanica je opremlјeno širokopojasnim sezmometrima (STS-1, STS-2, PBB-200S, SKD), a dvanaest stanica kratkoperiodičnim seizmometrima (SM-3, S-5-S, SS-1, LE-3D/5s MKIII). Dvanaest seizmoloških stanica je opremlјeno Microstep-MIS-ovim digitalizatorima tipa Wave24, 4 stanice sa tipom Wave32, a osam stanica Kinemetrics-ovim digitalizatorima (Q330HR, Q330, Q680, K2). Na svim stanicama koristi se program za akviziciju podataka SeisComp/SeedLink 2.1 (GFZ Potsdam). Prenos podataka sa svih stanica obavlјa se u realnom vremenu internetom pri čemu je satelitski prenos podataka ostvaren sa stanice Zavoj, prenos mobilnom 3G mrežom sa stanice Selova, bežičnim internetom sa devet stanica: Đerdap, Svilajnac, Sjenica, Tekeriš, Kučevo, Prvonek, Avala, Vršački breg i Goč, ADSL internetom sa osam stanica: Bor, Ivanjica, Bovan, Divčibare, Gruža, Trudelј, Zaječar i Bosilegrad, sa dve stanice kablovskim internetom: Subotica i Fruška Gora i sa tri stanice optičkim internetom: Beograd, Barje i Bajina Bašta.

Automatska i ručna obrada seizmoloških podataka odvija se u centralnoj seizmološkoj stanici u Beogradu i na centralnoj mernoj seizmološkoj stanici na Divčibarima, koja je istovremeno i back-up sistem. Pored toga u realnom vremenu se prikupljaju i razmenjuju podaci sa 37 seizmološke stanice iz zemalja iz okruženja – Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Rumunija, Slovačka i Slovenija. Kompjuterski program za automatsko lociranje i izveštavanje je Seiscomp3 package (GFZ Potsdam), a za nadgledanje akvizicije SeisGram2K (A. Lomax).

Merni informacioni sistem u Republičkom Seizmološkom Zavodu (pdf)

Mreža seizmoloških stanica Srbije

Redni broj

Kod

Ime stanice

Lat(N) Long(E) H(m)

Tip

Komponente

Senzori

Akvizicija podataka

Prenos podataka u realnom vremenu

01

BEO

Beograd

44.809297
20.471419
129

LP

3C

SKD

WAVE24

Optički link

02

BARS

Barje-Leskovac

42.816477
21.815340
392

BB

3C

STS-2

Q330

Optički link

03

DJES

Đerdap-Kladovo

44.667165
22.519669
116

LP

3C

SKD

WAVE24

Bežični link

04

SELS

Selova-Kuršumlija

43.214253
21.120913
524

SP

3C

LE-3D/5s MKIII

WAVE32

3G mobilna mreža

05

BBLS

Bajina Bašta-Lazići

43.865157
19.406053
871

BB

3C

STS-2

Q330HR

Optički link

06

FRGS

Fruška Gora

45.157300
19.809800
501

BB

3C

STS-2

Q330

Kablovski link

07

SVIS

Svilajnac

44.265486
21.215175
123

SP

3C

S-5-S

K2

Bežični link

08

DIVS

Divčibare

44.098236
19.991711
1000

VBB

3C

STS-1

Q680

ADSL link

09

GRUS

Gruža

43.888764
20.715084
282

BB

3C

STS-2

Q330HR

ADSL link

10

SJES

Sjenica

43.261405
19.973146
1240

BB

3C

STS-2

Q330HR

Bežični link

11

BORS

Bor

44.09043
22.01765
440

SP

3C

LE-3D/5s MKIII

WAVE32

ADSL link

12

ZAPS

Zavoj-Pirot

43.273577
22.633529
638

SP

3C

SS-1

WAVE32

Satelitski link

13

TRUS

Trudelj

44.223525
20.406266
340

SP

3C

LE-3D/5s MKIII

WAVE32

ADSL link

14

IVAS

Ivanjica

43.576676
20.152395
791

SP

3C

SM-3

WAVE24

ADSL link

15

TEKS

Tekeriš-Šabac

44.549344
19.528069
249

SP

3C

LE-3D/5s MKIII

WAVE32

Bežični link

16

KUBS

Kučevo-Bukovska

44.41226
21.67489
390

SP

3C

LE-3D/5s MKIII

WAVE32

Bežični link

17

BOVS

Bovan-Soko Banja

43.635172
21.705790
271

BB

3C

PBB-200S

K2

ADSL link

18

BOSS

Bosilegrad

42.498250
22.461010
750

SP

3C

SM-3

WAVE24

ADSL link

19

ZAGS

Zaječar-Grlište

43.812589
22.232787
205

SP

3C

LE-3D/5s MKIII

WAVE32

ADSL link

20

SUBS

Subotica

46.11175
19.65060
118

SP

3C

SM-3

WAVE24

Kablovski link

22

AVAS

Avala

44.69595
20.513157
444

SP

3C

LE-3D/5s MKIII

WAVE32

Bežični link

22

VRSS

Vršački breg

45.12276
21.32477
346

SP

3C

LE-3D/5s MKIII

WAVE32

Bežični link

23

GOCS

Goč-Kraljevo

43.56244
20.87342
1072

SP

3C

LE-3D/5s MKIII

WAVE32

Bežični link

24

PRVS

Prvonek-Vranje

42.50759
22.07616
620

BB

3C

PBB-200S

Q330

Bežični link

 

3C – trokomponentni seizmometar

SP – kratkoperiodični seizmometar

BB – širokopojasni seizmometar

VBB - vrlo širokopojasni seizmometar

LP – dugoperiodični seizmometar

STS 1 - Streckeisen vrlo širokopojasni seizmometar

STS-2 - Streckeisen širokopojasni seizmometar

PBB-200S - Metrozet širokopojasni seizmometar

SKD – 20s dugoperiodični seizmometar

S-5-S - 5s seizmometar

LE-3D/5s MKIII - Lennartz kratkoperiodični seizmometar

SM-3V; SM-3 - 2s seizmometar

QUANTERA- Q680 - 24 bitni sistem za akviziciju

QUANTERA-Q330 - 24 bitni sistem za akviziciju

QUANTERA- Q330HR - 26 bitni sistem za akviziciju

WAVE24 - 24 bitni sistem za akviziciju

WAVE32 - 32 bitni sistem za akviziciju

ETNA, EPI, SSA-2, Kinemetrics - akcelerograf

DIRECTE - 24 bitni sistem za akviziciju na PC platformi

•  Prenos do centra za obradu: satelitski link, ADSL link, bežični link, optički link, kablovski link