насловна

srpski

srpski

srpski

ВЕСТИ

28.06.2023. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радног места:

I Орган у коме се попуњавају радна места:

Републички сеизмолошки завод, Београд, Ташмајдански парк бб

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за конфигурацију, инсталирање и одржавање сеизмолошке опреме и система, у звању саветника- 1 извршилац

Детаљније Образац пријаве

Опис послова: инсталира и конфигурише сеизмолошке и акцелерографске станице, системе за аквизицију сеизмичких сигнала и комуникационе системе; одржава операбилност сеизмолошке и информатичке опреме Завода; одржава техничку исправност рада хардверских система и софтверских пакета Завода; учествује у администрирању фајлсервера, локалне рачунарске мреже, desktop рачунара и пратеће електорнске опреме; инсталира и одржава периферну информатичку опрему у Заводу и пружа апликативну подршку запосленима у Заводу; детерминише просторне и енергетске параметре за све регистроване земљотресе у Србији и сеизмички утицајном региону и дистрибуира информације о земљотресу јавности, у оквиру стручног дежурства у Заводу; прикупља и обрађује макросеизмичке податке ради утврђивања степена сеизмичког интензитета, након јачих догођених земљотреса и обавља друге послове по налогу директора Завода.

Услови:  Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство - студијски програм електроника и телекомуникације, информационе технологије, рачунарска техника и информатика или геолошко инжењерство - студијски програм геофизика, геотехника или физичке науке - студијски програм општа физика, примењена и компјутерска физика, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Ташмајдански парк бб.

- Закон о Републичком сеизмолошком заводу Линк
- Материјали за полагање посебних компетенција Линк

2. Радно место за одржавање сеизмолошке опреме и система, у звању референт - 1 извршилац

Детаљније Образац пријаве

Опис послова: обезбеђује техничку исправност сеизмолошких и акцелерографских станица, система за аквизицију сеизмичких сигнала и комуникационих система и учествује у њиховој инсталацији; контролише и одржава електро-енергетски систем за аутономно напајање техничких система и локалну телефонску централу; сервисира механичке сеизмографе и механичке компоненте сеизмометара; врши одржавање техничке исправности возног парка Завода; врши техничку обраду и архивирање сеизмолошких листа и одржава системе за њихову припрему и обавља друге послове по налогу директора Завода.

Услови:  Средња стручна спрема електротехничког смера; радно искуство у струци од најмање две године; положен државни стручни испит као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Ташмајдански парк бб.

- Закон о Републичком сеизмолошком заводу Линк
- Материјали за полагање посебних компетенција Линк


17.05.2023. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места:

Детаљније Образац пријаве

I Орган у коме се попуњава радно место:

Републички сеизмолошки завод, Београд, Ташмајдански парк бб

II Радно место која се попуњава:

Радно место за одржавање сеизмолошке опреме и система, у звању референт - 1 извршилац .

Опис послова: обезбеђује техничку исправност сеизмолошких и акцелерографских станица, система за аквизицију сеизмичких сигнала и комуникационих система и учествује у њиховој инсталацији; контролише и одржава електро-енергетски систем за аутономно напајање техничких система и локалну телефонску централу; сервисира механичке сеизмографе и механичке компоненте сеизмометара; врши одржавање техничке исправности возног парка Завода; врши техничку обраду и архивирање сеизмолошких листа и одржава системе за њихову припрему и обавља друге послове по налогу директора Завода.

Услови:  Средња стручна спрема електротехничког смера; радно искуство у струци од најмање две године; положен државни стручни испит као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Ташмајдански парк бб.

- Закон о Републичком сеизмолошком заводу Линк
- Материјали за полагање посебних компетенција Линк


03.05.2023. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места:

- Радно место за конфигурацију, инсталирање и одржавање сеизмолошке опреме и сеизмичких система, у звању саветника- 1 извршилац Детаљније Образац пријаве

- Закон о Републичком сеизмолошком заводу Линк
- Материјали за полагање посебних компетенција Линк


 

01.03.2023. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Детаљније

Датум објаве: 01.03.2023. Датум истека рока за пријављивање: 09.03.2023.


01.02.2023. Јавни конкурс за попуњавање положаја Детаљније

Датум објаве: 01.02.2023. Датум истека рока за пријављивање: 09.02.2023.


 

05.10.2022. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места:

- Радно место за конфигурацију, инсталирање и одржавање сеизмолошке опреме и сеизмичких система, у звању саветника- 1 извршилац Детаљније Образац пријаве

- Закон о Републичком сеизмолошком заводу Линк
- Материјали за полагање посебних компетенција Линк


 

27.04.2022. Извештај о дoгођеним земљотресима на територији Босне и Херцеговине, од 22.-27.04.2022.)


 

16.06.2021. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места пријемом приправника:

- Радно место за одржавање сеизмолошке опреме, сеизмичких система и обраду података Детаљније Образац пријаве


 

12.05.2021. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места:

- Радно место за анализу и обраду сеизмолошких података Детаљније Образац пријаве Шифре кандидата

- Закон о Републичком сеизмолошком заводу Линк


 

31.03.2015. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода и одржавање хигијене у седишту и сеизмолошкој станици на Дивчибарама: Обавештење о закљученом уговору


 

10.03.2015. Фотографије оштећених објеката у Косјерићу и околини изазваних земљотресом 08.03.2015. године.


 

03.03.2015. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге- услуга изнајмљивање сателитских веза за пренос сеизмолошких података за период од 2 године:Обавештење о закљученом уговору


 

25.02.2015. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге - услуга физичког и противпожарног обезбеђења објекта у седишту Завода и одржавање хигијене у седишту и сеизмолошкој станици на Дивчибарама: Позив Кoнкурсна документација


 

02.02.2015. Јавна набавка мале вредности: Измене у јавној набавци мале вредности: Измена конкурсне документације Измена позива

26.01.2015. Јавна набавка мале вредности: Јавна набавка услуге- услуга изнајмљивање сателитских веза за пренос сеизмолошких података за период од 2 године: Позив Кoнкурсна документација


 

04.11.2014. ОБУКА - Како поднети захтев за издавање и како преузети документ `Сеизмолошки услови` који се издаје за потребе израде планских докумената. Опширније


 

01.08.2014. Ради омогућавања доступности информација о догођеном земљотресу и у случају када интернет презентација РСЗ-а www.seismo.gov.rs није доступна из било ког разлога ( након краљевачког земљотреса због великог броја приступа презентација није била доступна ), успостављена је резервна интернет презентација РСЗ-а на адреси: www.seizmo.rs .
Резервна интернет презентација имаће редуковани изглед и садржаће само основне информације о догођеним земљотресима.


 

24.06.2014. Захтев за приступ информационом систему за издавање сеизмолошких услова Преузми


 

19.05.2014. Обавештавамо Вас да је од 18.05.2014. године активан PayPal рачун преко кога је могуће уплатити хуманитарну помоћ за жртве поплава у Републици Србији из 193 земаља и региона.
Рачун припада Мисији Републике Србије при Европској унији у Бриселу, одакле се средства директно пребацују на наменски рачун Владе Републике Србије намењен помоћи уроженима од поплава.
Хуманитарну помоћ, преко PayPal сервиса, могуће је уплатити на адреси: floodrelief.gov.rs


 

20.12.2013. Доступне су карте интезитета за земљотресе магнитуда већих од 2.3 јединица Рихтерове скале Детаљније


 

18.12.2013. Карте сеизмичког хазарда - за основну стену и за површину локалног тла Shape фајлови доступни за преузимање Детаљније


 

13.11.2013. Републички сеизмолошки завод је учествовао на инструктивној презентацији процене угрожености критичне инфрастуктуре од земљотреса организованој од стране Управе за ванредне ситуације. Презентације представљене том приликом можете погледати овде:

Процена угрожености од земљотреса- случај критичне инфраструктуре(pdf)

Процена угрожености од земљотреса- брзо обавештавање(pdf)


 

Фотографије оштећених објеката у Краљеву

Извештај о резултатима и активностима Републичког сеизмолошког завода после земљотреса код Краљева 03.11.2010 у 01:56 Опширније

Анализа сеизмичке активности у региону Краљева 18.11.2010 Опширније

АКТУЕЛНА СЕИЗМИЧКА АКТИВНОСТИ У РЕГИОНУ КРАЉЕВА ажурирано 17.11.2010 Опширније


 

13.10.2009.године Нова адреса интернет презентације Републичког сеизмолошког завода

13. октобар 2009. Услед преласка са интернет домена yu на домен rs, обавештавамо Вас да је нова адреса интернет презентације Републичког сеизмолошког завода: www.seismo.gov.rs


 

100 Година рада Републичког сеизмолошког завода

Овде можете погледати цео текст информације у pdf формату

100 Година рада Републичког сеизмолошког завода (pdf)


 

Информација о сеизмичкој активности у региону Копаоника.

Овде можете погледати цео текст информације у pdf формату

Информација о сеизмичкој активности у региону Копаоника (pdf)


 

18.08.2007.године квар на попречним везама

18. aвгуст 2007. Услед квара на попречним везама нисмо у могућности да ажурирамо нашу презентацију до даљњега те се извињавамо посетиоцима наше презентације на немогућности да од 12 сати виде ново ажуриране податке. Према добијеним информацијама у току су радови екипа Телекома Србије на отклањању квара.


 

10.07.2007.године Усвојен предлог пројекта

10. јула 2007. Републички сеизмолошки завод је обавештен да је усвојен предлог пројекта ”Хармонизација карата сеизмичког хазарда за земље Западног Балкана“, са званичним називом ESP.EAP.SFPP 983054 - “Harmonization of Seismic Hazard Maps for the Western Balkan Countries”. Средства за финансирање реализације овог пројекта, у трајању од три године, одобрена су од НАТО Комитета - Наука за мир и безбедност, у оквиру програма „Наука за мир“. Поред предствника из Србије на пројекту учествују институције из Албаније, Босне и Херцеговине са Републиком Српском, Македоније, Хрватске и Црне Горе.
Припрема предлога пројекта је отпочела састанком у Скопљу, 04. октобра 2006. год. и наставила се на састанцима у Подгорици, 13. фебруара 2007. год. и у Београду, 23. марта 2007. год .
Ови радни састанци су се одвијали под покровитељством Секретаријата Инцијативе за приправност и заштиту од катастрофа са седиштем у Сарајеву, који ради у оквиру Пакта за стабилност југоисточне Европе (DPPI SEE), као и Сектором за заштиту и спашавање МУП-а Републике Србије.


 

03.07.2007.године Отклоњен квар на телефонским линијама

Од 12:00 часова 03.07.2007. године, све телефонске линије које користи Републички сеизмолошки завод су потпуно у функцији и доступне су грађанима Србије у циљу добијања правовремених и тачних информација. Такође је и интернет веза путем које РСЗ прикупља и размењује податке потпуно функционална почевши од 16:00 часова истог дана. Из наведених разлога посетиоци нашег сајта нису у могућности да виде регистроване сеизмограме са појединих сеизмолошких станица за период од 01.07.- 03.07.2007. године.

01.07.2007.године Нефункционалност телефонских линија

Од 05:30 часова 01.07.2007. године, све телефонске линије које користи Републички сеизмолошки завод су у прекиду, осим дежурног броја 011 3227-013 и нису доступне до даљег грађанима Србије. Према добијеним информацијама у току су радови екипа Телекома Србије на отклањању квара.


 

22. и 23. маја 2007. године Инсталирана опрема за сателитски пренос података са сеизмолошке станице Завој код Пирота.

Стручнa екипa Републичког сеизмолошког завода, инж. Горан Крунић и техничар Србољуб Старчевић, je 22. и 23. маја 2007. године инсталирала опрему за сателитски пренос података са сеизмолошке станице Завој код Пирота у централну станицу у Београду и на Дивчибарама. Инсталирањем ове опреме омогућен је приступ подацима на сеизмолошкој станици Завој у реалном времену. Ови подаци ће уз податке са сеизмолошке станице Барје код Лесковца који се такође преносе сателитом на централну станицу Београд и Дивчибаре, омогућити брже и тачније лоцирање слабих земљотреса са југа Србије и умерених и јаких са читаве територије Републике.

На презентацији Завода ће јавности бити доступни сеизмограми са ове станице за последњих десет дана.


 

26.04.2007. Године у сарадњи са Одељењем одбране Рашког округа у Краљеву је организована презентација "Како се заштитити од земљотреса".

Презентација је одржана у амфитеатру ОШ Четврти краљевачки батаљон, а презентатор је био Бранко Драгичевић, шеф одсека за сеизмологију у Републичком сеизмолошком заводу. Презентација је намењена директорима, наставницима физике и географије основних школа Рашког региона. Циљ је био да присутнима допуни знања из области сеизмологије и да им објасни: припрему и генезу земљотреса, настанак и простирање сеизмичких таласа кроз земљину унутрашњост, ефекте дејства сеизмичких таласа на тло и објекте, начин регистровања, прикупљања, обраде, анализе и лоцирања, креирање информације о догођеном земљотресу као и дистрибуцију тих информација Влади Србије, Министратву одбране, Републичком центру за обавештавање, медијима и грађанима.
У оквиру предавања присутнима је подељено око 200 комплета брошуре `Како живети са земљотресом` и летака намењених деци а који на популаран и сликовит начин приказују шта треба чинити пре, за време и после земљотреса.
Истовремено, присутнима су пренети позитивни примери настали из сличне акције одржане у Ваљевском региону, где су одржане вежбе евакуације и збрињавања основаца након земљотреса `Рихтер 2005` и деце предшколског узраста `Колибри 2007`.


 

14. до 16. Марта 2007. године директор Завода Славица Радовановић je учествовала на оснивачкој конференцији МРЕЖА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ И СМАЊЕЊЕ СЕИЗМИЧКОГ РИЗИКА у Атини.

Завод је учествовао на оснивачкој конференцији МРЕЖА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ И СМАЊЕЊЕ СЕИЗМИЧКОГ РИЗИКА, под покровитељством UNESCO-BRESCE. У Атини од 14-16 марта. Завод је конструктивно учествовао у раду скупа и предложио интензивирање мултилатералне и билатералне сарадње. Као први облик сарадње предложена је размена података о регистрованим земљотресима. У току преподнева 16. априла у току посете Националној сеизмолошкој мрежи Грчке размењена су искуства и договорено заједничко учествовање на конкурсу за пилот пројекте SEERA из домена сеизмолошких мрежа. До краја марта предлог пројекта је припремљен са Грчком као носиоцем пројекта и учешћем свих земаља Југоисточне Европе са два планирана међународна састанка од којих један у Атини а један у Београду о организацији сеизмолошке мреже Југоисточне Европе. Обострано је констатована да изостанак сарадње до сада не одговара пријатељству и односима наших држава.

Грчка страна је изказала спремност и жељу за успостављањем међуинститутске сарадње што је нарочито значајно за нашу сеизмологију због великог искуства и научних потенцијала које Грчка има на у сеизмологији.