Lista automatski lociranih zemljotresa, Republika Srbija,Republički seizmološki zavod, Beograd


Upozorenje:Treba imati u vidu da ni seizmološka mreža Srbije, niti regionalna virtualna mreža kreirana na RSZ, nije optimizovana za automatsko lociranje slabih i dalekih potresa. Obzirom da podaci sa pojedinih stanica ne pristižu u realnom vremenu, lokacija epicentra, odnosno vrednost magnitude, može odstupati od stvarne. Pored toga, kvalitet rešenja automatskog postupka će se značajno poboljšati, u skladu sa pristizanjem podataka sa preostalih stanica.


Automatski izveštaj o dogođenim zemljotresima je sačinjen na osnovu podataka sa nacionalne mreže seizmoloških stanica kao i regionalne virtualne mreže koju čine seizmološke stanice centara: ZAMG Beč, ARSO Ljubljana, GPI SAS Bratislava, GGRI Budimpešta, NEIP Bukurešt,IG BAS Sofija, SORM Skoplje i INGV Rim, kojima se zahvaljujemo na ustupljenim podacima.


Klikom na Datum-Vreme, moguće je dobiti dodatne informacije.

Datum-Vreme Geografska širina Geografska dužina Magnituda Oblast / Karta (Google maps)
2022/08/18_12:25:33.5 44.14 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2022/08/17_21:48:15.1 37.29 N 18.27 E M=3.6 Ionian Sea
2022/08/17_16:11:30.1 0.18 S 129.72 E M=4.8 Halmahera, Indonesia
2022/08/17_16:31:10.8 39.22 N 20.49 E M=3.2 Greece-Albania Border Region
2022/08/17_13:25:59.3 44.13 N 149.55 E M=4.7 Kuril Islands
2022/08/17_09:43:39.9 44.14 N 22.15 E M=1.7 Serbia Bor
2022/08/17_04:54:28.5 42.10 N 22.71 E M=2.0 North Macedonia
2022/08/17_04:24:48.7 33.38 N 141.69 E M=5.3 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/08/17_02:00:16.9 56.27 N 155.95 W M=5.2 Alaska Peninsula
2022/08/16_23:45:09.9 45.85 N 14.88 E M=2.4
2022/08/16_16:34:42.0 39.31 N 20.52 E M=4.1 Greece-Albania Border Region
2022/08/16_14:37:34.9 44.29 N 149.55 E M=4.8 Kuril Islands
2022/08/16_11:31:53.0 42.70 N 23.99 E M=1.8 Bulgaria
2022/08/16_10:59:34.2 44.22 N 149.64 E M=5.0 Kuril Islands
2022/08/16_10:39:54.0 44.25 N 149.61 E M=5.3 Kuril Islands
2022/08/16_08:28:29.2 44.14 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2022/08/16_03:00:20.6 37.64 N 21.81 E M=3.9 Southern Greece
2022/08/15_22:15:52.1 29.54 N 51.25 E M=4.7 Southern Iran
2022/08/15_16:49:11.1 6.87 S 12.66 W M=4.9 Ascension Island Region
2022/08/15_11:08:52.8 8.66 S 111.79 E M=5.5 Java, Indonesia
2022/08/15_08:52:42.1 44.15 N 22.15 E M=1.6 Serbia Bor
2022/08/15_08:23:09.1 6.80 N 125.30 E M=5.7 Mindanao, Philippines
2022/08/15_07:09:11.5 51.65 N 158.78 E M=4.9 Near East Coast of Kamchatka
2022/08/15_01:11:09.8 44.14 N 18.81 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/08/15_00:36:35.9 41.33 N 19.73 E M=2.0 Albania
2022/08/15_00:33:18.7 41.34 N 19.74 E M=2.6 Albania
2022/08/15_00:30:38.0 41.34 N 19.72 E M=2.6 Albania
2022/08/15_00:28:40.2 41.34 N 19.73 E M=2.4 Albania
2022/08/14_21:10:38.2 37.88 N 93.41 E M=4.6 Qinghai, China
2022/08/14_20:20:42.2 35.89 N 8.58 W M=4.9 West of Gibraltar
2022/08/14_14:43:32.9 53.48 N 177.28 E M=4.8 Rat Islands, Aleutian Islands
2022/08/14_11:56:31.1 41.46 N 20.01 E M=2.2 Albania
2022/08/14_11:28:36.4 44.13 N 22.13 E M=1.7 Serbia Bor
2022/08/14_10:48:03.0 38.90 N 20.46 E M=4.1 Greece
2022/08/14_09:33:58.8 39.67 N 24.94 E M=3.2 Aegean Sea
2022/08/14_08:20:04.0 33.21 N 92.77 E M=5.5 Qinghai, China
2022/08/14_03:24:22.7 37.99 N 27.27 E M=4.6 Turkey
2022/08/14_02:47:46.1 1.92 N 126.37 E M=5.7 Northern Molucca Sea
2022/08/13_23:26:54.9 26.41 N 126.54 E M=5.2 Ryukyu Islands, Japan
2022/08/13_18:57:13.9 5.93 S 147.46 E M=6.0 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2022/08/13_09:14:57.7 44.14 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2022/08/13_06:25:32.5 7.03 N 123.99 E M=5.9 Mindanao, Philippines
2022/08/11_21:31:03.1 39.67 N 22.03 E M=2.9 Greece
2022/08/11_16:45:36.8 44.49 N 22.00 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2022/08/11_12:24:45.2 44.13 N 22.13 E M=1.8 Serbia Bor
2022/08/11_03:33:23.3 42.96 N 18.53 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2022/08/10_23:37:19.3 44.15 N 18.25 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/08/10_12:00:26.7 44.41 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/08/10_02:50:58.4 40.38 N 20.69 E M=3.2 Albania
2022/08/09_12:02:02.3 42.16 N 19.68 E M=2.3 Albania
2022/08/09_11:21:18.5 44.14 N 22.15 E M=1.7 Serbia Bor
2022/08/09_09:03:52.5 40.04 N 20.58 E M=3.0 Greece-Albania Border Region
2022/08/09_04:55:58.2 42.45 N 18.64 E M=2.2 Montenegro
2022/08/08_22:12:53.4 41.25 N 20.24 E M=2.6 Albania
2022/08/08_21:09:48.7 41.24 N 20.29 E M=2.1 Albania
2022/08/08_17:25:28.4 41.24 N 20.25 E M=2.9 Albania
2022/08/08_16:40:19.6 41.16 N 23.33 E M=3.7 Greece Bulgaria Border Region
2022/08/08_16:17:38.8 42.92 N 22.88 E M=2.0 Serbia Dimitrovgrad
2022/08/08_14:45:24.7 38.17 N 22.40 E M=3.9 Greece
2022/08/08_11:45:13.7 42.08 N 22.81 E M=2.0 North Macedonia
2022/08/08_05:35:14.1 42.93 N 22.87 E M=2.4 Serbia Dimitrovgrad
2022/08/08_01:03:48.3 41.21 N 20.24 E M=2.4 Albania
2022/08/07_13:40:37.6 43.82 N 148.04 E M=5.9 East of Kuril Islands
2022/08/07_10:56:13.0 44.43 N 21.95 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/08/07_08:02:01.7 36.23 N 29.88 E M=4.4 Turkey
2022/08/06_12:23:39.9 35.72 N 142.71 E M=5.1 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/08/06_05:30:31.9 41.92 N 20.73 E M=2.0 Serbia Prizren
2022/08/05_04:38:38.8 30.22 S 177.49 W M=5.7 Kermadec Islands, New Zealand
2022/08/05_02:27:28.2 45.00 N 22.51 E M=1.7 Romania
2022/08/04_19:08:01.3 36.43 N 71.41 E M=4.6 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2022/08/04_17:34:58.7 32.64 N 142.26 E M=5.0 Southeast of Honshu, Japan
2022/08/04_14:41:20.8 32.83 N 142.36 E M=4.9 Southeast of Honshu, Japan
2022/08/04_12:10:03.8 42.05 N 22.89 E M=2.0 North Macedonia
2022/08/04_06:28:41.3 41.80 N 22.89 E M=3.1 North Macedonia
2022/08/04_05:36:16.4 46.16 N 153.47 E M=4.7 Kuril Islands
2022/08/04_03:36:23.4 32.69 N 142.55 E M=5.6 Southeast of Honshu, Japan
2022/08/04_03:29:58.1 32.87 N 142.59 E M=4.9 Southeast of Honshu, Japan
2022/08/04_00:48:12.8 37.55 N 141.86 E M=5.4 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/08/03_23:53:52.0 40.24 N 19.68 E M=2.6 Albania
2022/08/03_21:20:00.8 35.65 N 3.62 W M=4.2 Strait of Gibraltar
2022/08/03_21:20:04.4 40.25 N 19.66 E M=2.5 Albania
2022/08/03_12:12:47.7 44.41 N 21.94 E M=2.7 Serbia Majdanpek
2022/08/03_10:18:01.6 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2022/08/03_10:05:27.2 36.18 N 31.00 E M=4.6 Turkey
2022/08/03_09:51:39.9 44.14 N 22.11 E M=1.6 Serbia Bor
2022/08/03_05:19:19.4 42.50 N 18.69 E M=2.2 Montenegro
2022/08/02_09:56:27.8 43.02 N 18.51 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/08/02_09:20:48.4 44.65 N 21.78 E M=1.8 Serbia Golubac
2022/08/02_04:01:12.4 38.94 N 22.65 E M=3.2 Greece
2022/08/02_02:27:07.7 63.93 N 22.03 W M=4.5 Iceland Region
2022/08/02_00:37:20.4 39.30 N 41.53 E M=4.2 Turkey
2022/08/01_23:31:18.8 63.73 N 22.28 W M=4.4 Iceland Region
2022/08/01_20:30:34.4 42.89 N 22.87 E M=1.8 Bulgaria
2022/08/01_12:55:06.9 44.43 N 21.98 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2022/08/01_04:08:19.6 52.51 N 168.28 W M=5.0 Fox Islands, Aleutian Islands
2022/08/01_00:36:37.1 53.63 N 165.24 W M=5.1 Fox Islands, Aleutian Islands
2022/08/01_00:05:15.1 44.66 N 18.90 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2022/07/31_18:48:11.4 17.41 N 120.65 E M=5.3 Luzon, Philippines
2022/07/31_17:48:02.0 63.80 N 22.40 W M=4.9 Iceland Region
2022/07/31_17:32:42.2 38.90 N 20.90 E M=4.0 Greece
2022/07/31_13:52:18.1 25.12 N 63.39 E M=5.4 Southwestern Pakistan
2022/07/31_13:42:14.7 25.10 N 63.39 E Mw(mB)=5.5 Southwestern Pakistan
2022/07/31_05:50:00.9 17.79 N 120.70 E M=4.8 Luzon, Philippines
2022/07/31_11:27:40.1 17.40 N 120.59 E M=4.9 Luzon, Philippines
2022/07/31_10:32:57.4 44.16 N 22.16 E M=2.0 Serbia Bor
2022/07/31_06:28:43.6 42.19 N 21.33 E M=2.7 Serbia Štrpce
2022/07/31_03:07:15.4 38.96 N 20.85 E M=4.0 Greece
2022/07/31_02:28:10.7 27.39 N 86.75 E M=5.1 Nepal
2022/07/31_01:57:30.5 41.81 N 20.14 E M=1.8 Albania
2022/07/31_01:11:38.5 39.10 N 23.43 E M=3.1 Aegean Sea
2022/07/31_00:43:03.6 40.24 N 20.06 E M=2.4 Albania
2022/07/31_00:00:35.0 47.57 N 28.83 W M=4.4 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/07/31_00:08:38.3 41.09 N 23.88 E M=2.9 Greece Bulgaria Border Region
2022/07/30_21:57:22.0 39.08 N 20.78 E M=3.7 Greece-Albania Border Region
2022/07/30_21:14:31.1 39.02 N 21.64 E M=2.8 Greece
2022/07/30_21:01:36.1 41.83 N 20.23 E M=2.3 Albania
2022/07/30_17:26:42.0 41.83 N 20.19 E M=1.9 Albania
2022/07/30_17:00:24.1 41.84 N 20.18 E M=2.8 Albania
2022/07/30_09:41:13.9 44.12 N 22.11 E M=1.9 Serbia Bor
2022/07/30_09:21:06.7 44.42 N 21.93 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/07/30_06:05:21.9 42.89 N 149.72 E M=4.7 Off Coast of Hokkaido, Japan
2022/07/30_00:02:05.5 43.60 N 20.42 E M=1.6 Serbia Ivanjica
2022/07/29_23:05:44.2 51.17 N 160.90 E M=5.4 Off East Coast of Kamchatka
2022/07/29_22:52:58.3 58.77 N 79.41 E M=4.9 Southwestern Siberia, Russia
2022/07/29_21:17:28.7 33.17 N 141.82 E M=4.8 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/07/29_19:49:41.3 32.54 N 142.27 E M=5.2 Southeast of Honshu, Japan
2022/07/29_18:01:02.8 32.49 N 142.30 E M=5.4 Southeast of Honshu, Japan
2022/07/29_16:39:16.4 44.24 N 149.41 E M=5.2 Kuril Islands
2022/07/29_13:01:15.1 50.50 N 90.69 E Mw(mB)=5.6 Russia-Mongolia Border Region
2022/07/29_12:44:23.0 44.41 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/07/29_09:25:29.3 44.13 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2022/07/28_19:52:27.6 32.57 N 142.59 E M=5.5 Southeast of Honshu, Japan
2022/07/28_18:28:29.4 7.04 S 146.91 E M=5.8 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2022/07/28_16:38:06.0 41.08 N 26.56 E M=3.3 Greece Bulgaria Border Region
2022/07/28_16:10:56.9 40.64 N 26.92 E M=3.7 Turkey
2022/07/28_13:14:03.1 44.42 N 21.93 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2022/07/28_11:38:46.5 39.70 N 23.44 E M=3.7 Aegean Sea
2022/07/28_11:30:51.2 42.71 N 24.06 E M=1.9 Bulgaria
2022/07/28_10:19:22.8 44.44 N 21.94 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2022/07/28_09:55:18.6 44.15 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2022/07/28_04:15:59.9 12.46 S 65.41 W M=5.6 Northern Bolivia
2022/07/27_20:02:43.9 17.61 N 120.76 E M=5.0 Luzon, Philippines
2022/07/27_18:58:56.3 22.12 S 68.50 W M=6.0 Northern Chile
2022/07/27_18:43:01.7 17.01 N 120.56 E M=4.8 Luzon, Philippines
2022/07/27_12:30:39.9 44.42 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2022/07/27_07:38:23.9 17.51 N 120.72 E M=5.1 Luzon, Philippines
2022/07/27_03:45:38.0 43.38 N 18.96 E M=2.8 Montenegro
2022/07/27_03:14:58.6 17.47 N 119.91 E M=4.7 Philippine Islands Region
2022/07/27_01:29:03.0 16.93 N 120.99 E M=5.0 Luzon, Philippines
2022/07/27_00:43:24.5 17.60 N 120.86 E Mw(mB)=6.8 Luzon, Philippines
2022/07/26_20:36:59.2 36.26 N 70.44 E M=4.6 Hindu Kush Region, Afghanistan
2022/07/26_19:45:54.1 43.39 N 18.99 E M=1.9 Montenegro
2022/07/26_09:34:08.5 15.50 N 59.51 E M=5.1 Owen Fracture Zone Region
2022/07/25_15:55:14.6 26.64 N 55.37 E M=4.7 Southern Iran
2022/07/25_11:55:44.3 42.92 N 22.88 E M=3.1 Serbia Dimitrovgrad
2022/07/25_10:55:07.0 44.18 N 22.04 E M=1.6 Serbia Bor
2022/07/25_10:45:28.3 14.17 S 13.89 W M=4.8 Southern Mid Atlantic Ridge
2022/07/24_14:56:32.6 41.09 N 23.87 E M=2.6 Greece Bulgaria Border Region
2022/07/24_13:45:45.5 64.71 N 17.11 W M=4.6 Iceland
2022/07/24_13:23:13.0 63.70 N 18.52 W M=4.2 Iceland
2022/07/24_10:33:09.4 45.53 N 16.19 E M=4.1 Croatia
2022/07/24_09:21:09.6 44.13 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2022/07/24_06:46:40.3 0.42 N 126.20 E M=5.3 Northern Molucca Sea
2022/07/24_00:32:19.4 20.72 N 122.63 E M=5.1 Philippine Islands Region
2022/07/23_16:07:48.7 26.82 N 55.29 E Mw(mB)=5.2 Southern Iran
2022/07/23_16:00:54.9 47.44 N 16.96 E M=3.4 Hungary
2022/07/23_08:40:08.8 44.66 N 21.78 E M=1.8 Serbia Golubac
2022/07/23_07:35:46.0 7.72 S 122.41 E M=5.7 Flores Sea
2022/07/23_06:09:17.4 7.70 S 122.40 E M=5.6 Flores Sea
2022/07/23_03:56:37.0 24.88 N 45.79 W M=4.8 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/07/22_15:55:36.9 40.30 N 27.24 E M=3.4 Turkey
2022/07/22_11:42:09.7 36.64 N 90.14 E M=5.7 Southern Xinjiang, China
2022/07/22_09:05:15.1 44.12 N 22.08 E M=1.7 Serbia Bor
2022/07/22_03:01:46.4 40.00 N 141.40 E M=5.2 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/07/21_22:22:11.1 21.01 N 99.92 E M=5.0 Myanmar-China Border Region
2022/07/21_21:40:57.8 0.30 S 98.41 E M=4.8 Southern Sumatra, Indonesia
2022/07/21_17:31:23.4 44.41 N 22.01 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2022/07/21_17:07:27.7 21.28 N 99.92 E M=5.5 Myanmar-China Border Region
2022/07/21_15:44:25.5 40.22 N 27.68 E M=4.2 Turkey
2022/07/21_09:44:35.3 37.32 N 141.78 E M=4.9 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/07/20_21:44:52.8 44.19 N 19.97 E M=2.0 Serbia Kosjerić
2022/07/20_19:49:40.5 40.82 N 31.38 E M=4.1 Turkey
2022/07/20_19:45:15.4 44.17 N 18.12 E M=3.4 Bosnia and Herzegovina
2022/07/20_16:34:15.9 44.09 N 18.06 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2022/07/20_11:32:37.7 44.46 N 22.05 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2022/07/20_09:47:42.3 44.66 N 21.75 E M=1.9 Serbia Golubac
2022/07/20_09:01:06.3 35.07 N 25.35 E M=4.4 Crete, Greece
2022/07/19_23:46:53.2 4.20 S 102.29 E M=5.5 Southern Sumatra, Indonesia
2022/07/19_17:47:30.3 43.21 N 20.73 E M=1.7 Serbia Novi Pazar
2022/07/19_10:59:56.5 42.48 N 24.05 E M=2.1 Bulgaria
2022/07/19_09:58:57.3 44.14 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2022/07/18_18:40:34.1 78.68 N 5.33 E Mw(mB)=5.2 Svalbard Region
2022/07/18_12:22:47.1 33.04 N 69.57 E M=4.9 Southeastern Afghanistan
2022/07/17_23:04:36.7 45.62 N 26.21 E M=3.5 Romania
2022/07/17_19:43:22.8 40.28 N 83.35 E M=4.8 Southern Xinjiang, China
2022/07/17_16:40:38.4 73.61 N 7.93 E M=4.4 Greenland Sea
2022/07/17_14:03:52.5 41.84 N 24.47 E M=2.4 Bulgaria
2022/07/17_13:40:07.8 41.17 N 21.85 E M=3.5 North Macedonia
2022/07/17_13:18:33.6 35.34 N 25.42 E M=4.1 Crete, Greece
2022/07/17_12:04:24.7 44.43 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/07/17_11:55:40.5 39.34 N 27.71 E M=4.0 Turkey
2022/07/17_11:00:40.1 39.27 N 20.79 E M=3.7 Greece-Albania Border Region
2022/07/17_09:51:42.9 44.15 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2022/07/17_06:21:57.5 39.28 N 20.79 E M=4.0 Greece-Albania Border Region
2022/07/17_01:34:29.6 35.16 N 25.22 E M=4.0 Crete, Greece
2022/07/17_00:43:34.6 35.17 N 25.24 E M=4.1 Crete, Greece
2022/07/16_11:27:37.9 34.61 N 69.88 E M=4.5 Southeastern Afghanistan
2022/07/16_07:39:21.4 45.03 N 23.35 E M=4.1 Romania
2022/07/16_04:28:12.2 42.34 N 19.32 E M=1.7 Montenegro
2022/07/16_00:36:25.2 39.51 N 23.10 E M=3.0 Aegean Sea
2022/07/15_22:22:14.5 29.06 N 69.58 E M=4.6 Pakistan
2022/07/15_15:25:55.6 43.24 N 20.82 E M=1.6 Serbia Novi Pazar
2022/07/15_09:35:24.4 44.12 N 22.11 E M=1.9 Serbia Bor
2022/07/15_03:06:44.6 42.35 N 23.14 E M=2.0 Bulgaria
2022/07/15_01:26:53.8 41.33 N 19.53 E M=1.9 Albania
2022/07/15_00:25:48.2 42.35 N 23.16 E M=1.9 Bulgaria
2022/07/14_23:12:23.5 41.36 N 19.63 E M=2.6 Albania
2022/07/14_23:01:16.2 41.30 N 19.67 E M=1.9 Albania
2022/07/14_22:30:04.5 1.86 S 79.70 W M=5.9 Ecuador
2022/07/14_19:16:47.5 10.69 N 62.59 W M=5.2 Near Coast of Venezuela
2022/07/14_15:36:45.1 35.45 N 25.63 E M=4.1 Crete, Greece
2022/07/14_14:44:01.8 44.41 N 21.94 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2022/07/14_11:20:26.2 44.16 N 22.20 E M=1.6 Serbia Bor
2022/07/14_11:07:20.1 44.13 N 22.13 E M=1.6 Serbia Bor
2022/07/14_02:21:21.9 42.69 N 13.12 E M=3.4 Central Italy
2022/07/13_19:18:54.5 41.15 N 20.23 E M=3.7 Albania
2022/07/13_15:38:27.1 41.20 N 22.56 E M=2.2 North Macedonia
2022/07/13_12:00:32.2 44.42 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/07/13_10:21:32.1 44.13 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2022/07/13_09:04:18.3 45.36 N 26.89 E M=4.1 Romania
2022/07/13_08:19:55.6 35.03 N 25.44 E M=4.3 Crete, Greece
2022/07/12_19:36:56.3 40.63 N 21.64 E M=3.5 Greece
2022/07/12_16:58:05.8 61.12 N 60.12 W M=5.1 Davis Strait
2022/07/12_11:29:41.2 42.72 N 24.03 E M=2.3 Bulgaria
2022/07/12_11:04:40.2 44.14 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2022/07/11_22:30:10.1 31.81 N 151.75 E M=5.7 North Pacific Ocean
2022/07/11_18:39:51.2 43.26 N 19.12 E M=1.6 Montenegro
2022/07/11_13:08:42.5 43.28 N 19.15 E M=2.1 Montenegro
2022/07/11_10:56:13.8 44.11 N 22.11 E M=1.9 Serbia Bor
2022/07/11_06:00:23.8 39.81 N 23.28 E M=3.8 Aegean Sea
2022/07/11_05:19:45.0 41.44 N 19.52 E M=2.4 Albania
2022/07/11_05:10:57.4 41.06 N 44.08 E M=4.4 Northwestern Caucasus
2022/07/11_03:36:23.4 41.17 N 44.11 E M=4.4 Northwestern Caucasus
2022/07/11_00:51:47.8 42.79 N 20.65 E M=3.2 Serbia Peć
2022/07/10_17:03:37.6 39.47 N 23.54 E M=3.6 Aegean Sea
2022/07/10_13:11:38.0 44.40 N 22.00 E M=1.3 Serbia Donji Milanovac
2022/07/10_10:54:19.7 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2022/07/09_18:44:27.3 44.09 N 20.74 E M=1.9 Serbia Kragujevac
2022/07/09_07:50:42.0 39.68 N 99.92 E M=5.0 Gansu, China
2022/07/09_07:23:37.0 44.65 N 21.76 E M=1.8 Serbia Golubac
2022/07/08_23:36:10.0 18.83 N 147.05 E Mw(mB)=6.2 Mariana Islands Region
2022/07/08_21:04:40.2 10.52 N 94.10 E M=4.8 Andaman Islands, India Region
2022/07/08_20:27:11.1 9.59 S 112.93 E M=5.6 South of Java, Indonesia
2022/07/08_16:55:15.5 18.82 N 147.03 E M=5.5 Mariana Islands Region
2022/07/07_09:57:14.5 44.13 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2022/07/06_17:07:28.3 52.09 N 175.00 E M=5.0 Rat Islands, Aleutian Islands
2022/07/05_20:10:19.1 38.47 N 142.11 E M=5.2 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/07/05_10:07:16.4 44.42 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/07/05_00:27:16.9 12.29 N 95.29 E M=4.9 Andaman Islands, India Region
2022/07/04_22:21:29.3 56.15 N 162.39 E M=4.9 Near East Coast of Kamchatka
2022/07/04_21:03:58.0 10.48 N 94.22 E M=4.9 Andaman Islands, India Region
2022/07/04_11:14:07.5 44.42 N 21.99 E M=2.7 Serbia Majdanpek
2022/07/04_11:01:16.7 39.71 N 20.29 E M=3.6 Greece-Albania Border Region
2022/07/04_09:51:28.6 44.13 N 22.13 E M=1.8 Serbia Bor
2022/07/04_09:17:44.1 56.71 N 169.01 W M=5.3 Pribilof Islands, Alaska Region
2022/07/04_09:07:04.5 10.40 N 94.34 E M=5.0 Andaman Islands, India Region
2022/07/04_08:36:19.0 10.15 N 94.31 E M=5.0 Andaman Islands, India Region
2022/07/03_10:04:39.4 44.42 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/07/03_08:21:18.9 42.47 N 20.96 E M=1.8 Serbia Štimlje
2022/07/03_02:26:14.2 19.71 N 94.84 E M=5.2 Myanmar
2022/07/02_23:49:12.2 0.93 N 126.03 E M=5.1 Northern Molucca Sea
2022/07/02_22:02:15.6 40.94 N 78.16 E M=4.9 Southern Xinjiang, China
2022/07/02_21:33:07.8 44.09 N 20.37 E M=1.7 Serbia Čačak
2022/07/02_19:32:37.9 41.92 N 77.84 E M=4.6 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2022/07/02_09:15:39.4 26.24 N 55.80 E M=4.4 Southern Iran
2022/07/02_05:06:58.7 26.71 N 55.05 E M=4.2 Southern Iran
2022/07/02_03:29:07.2 26.35 N 55.63 E M=4.6 Southern Iran
2022/07/01_23:24:14.9 26.86 N 55.17 E Mw(mB)=5.9 Southern Iran
2022/07/01_21:32:08.4 26.86 N 55.18 E Mw(mB)=6.0 Southern Iran
2022/07/01_20:13:13.5 37.49 N 78.83 E M=4.7 Southern Xinjiang, China
2022/06/30_22:34:31.5 43.04 N 20.70 E M=2.2 Serbia Kosovska Mitrovica
2022/06/30_18:40:34.0 18.97 N 121.36 E M=6.0 Luzon, Philippines
2022/06/30_10:07:55.3 44.14 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2022/06/30_06:07:15.2 43.52 N 17.59 E M=4.7 Bosnia and Herzegovina
2022/06/29_19:04:38.2 39.08 N 37.84 E M=4.6 Turkey
2022/06/29_09:31:40.2 39.09 N 21.96 E M=3.6 Greece
2022/06/29_08:49:07.4 44.42 N 21.95 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/06/29_08:15:44.9 44.82 N 28.14 W M=4.5 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/06/29_07:39:51.1 43.07 N 19.42 E M=2.3 Montenegro
2022/06/29_07:36:34.4 43.08 N 19.41 E M=2.4 Montenegro
2022/06/29_01:38:34.0 41.42 N 19.42 E M=3.0 Albania
2022/06/28_23:59:01.9 42.69 N 19.14 E M=1.9 Montenegro
2022/06/28_13:43:29.1 22.02 N 120.28 E M=5.6 Taiwan
2022/06/28_13:34:57.2 22.02 N 120.22 E M=5.0 Taiwan
2022/06/28_03:28:17.9 41.19 N 19.34 E M=2.3 Albania
2022/06/27_22:56:56.2 42.62 N 29.90 E M=3.3 Black Sea
2022/06/27_22:09:18.7 48.05 N 66.16 E M=4.2 Central Kazakhstan
2022/06/27_20:02:59.6 38.47 N 142.13 E M=5.0 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/06/27_12:57:08.4 44.14 N 22.15 E M=1.7 Serbia Bor
2022/06/26_21:34:09.3 29.65 N 131.36 E M=5.1 Southeast of Ryukyu Islands
2022/06/26_19:17:49.7 35.66 N 0.55 W M=4.3 Northern Algeria
2022/06/26_13:58:57.8 41.45 N 19.52 E M=2.6 Albania
2022/06/26_13:07:23.6 31.22 N 57.19 E M=4.8 Northern and Central Iran
2022/06/26_13:06:45.3 42.09 N 20.13 E M=1.8 Albania
2022/06/26_08:20:22.3 44.42 N 21.98 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/06/26_06:59:41.6 39.92 N 24.48 E M=3.3 Aegean Sea
2022/06/26_06:25:08.5 40.20 N 24.25 E M=3.2 Aegean Sea
2022/06/26_03:37:44.0 43.94 N 20.92 E M=1.8 Serbia Kragujevac
2022/06/25_19:08:48.7 43.16 N 17.17 E M=3.3 Croatia
2022/06/25_15:47:46.8 41.01 N 19.82 E M=2.5 Albania
2022/06/25_03:37:14.4 26.62 N 54.25 E Mw(mB)=5.4 Southern Iran
2022/06/25_02:36:40.5 41.08 N 20.02 E M=2.7 Albania
2022/06/25_01:35:36.5 41.05 N 19.91 E M=2.9 Albania
2022/06/25_00:57:24.1 41.04 N 19.84 E M=2.1 Albania
2022/06/25_00:01:41.2 41.03 N 19.84 E M=2.5 Albania
2022/06/24_23:30:08.9 41.06 N 19.91 E M=2.3 Albania
2022/06/24_21:13:51.2 1.22 S 29.33 W M=4.6 South Atlantic Ocean
2022/06/24_18:56:42.2 0.08 N 98.76 E M=5.5 Northern Sumatra, Indonesia
2022/06/24_13:47:48.9 27.24 N 42.99 E M=3.9 Western Arabian Peninsula
2022/06/24_13:08:57.8 43.88 N 18.55 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/06/24_12:58:12.5 43.95 N 18.49 E M=3.6 Bosnia and Herzegovina
2022/06/24_11:57:07.3 44.41 N 21.95 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2022/06/24_07:01:37.1 44.94 N 16.97 E M=3.4 Bosnia and Herzegovina
2022/06/23_22:32:18.8 24.24 N 122.45 E M=5.1 Taiwan Region
2022/06/23_21:49:26.7 43.36 N 17.47 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/06/23_18:27:39.4 41.55 N 91.46 E M=4.9 Southern Xinjiang, China
2022/06/23_01:45:13.9 50.58 N 157.04 E M=5.1 Kuril Islands
2022/06/22_10:51:42.4 44.43 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/06/22_08:35:27.3 26.99 N 53.27 E M=4.9 Southern Iran
2022/06/22_03:53:25.4 43.83 N 17.48 E M=3.3 Bosnia and Herzegovina
2022/06/21_21:09:37.4 27.06 N 53.33 E M=5.5 Southern Iran
2022/06/21_20:54:36.9 33.00 N 69.52 E Mw(mB)=6.0 Pakistan
2022/06/21_19:08:17.5 2.25 N 96.69 E M=5.2 Northern Sumatra, Indonesia
2022/06/21_12:32:51.0 44.41 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/06/21_07:15:02.3 27.82 N 142.66 E M=5.3 Bonin Islands, Japan Region
2022/06/20_11:20:22.0 44.14 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2022/06/20_11:06:55.5 44.42 N 21.96 E M=2.5 Serbia Majdanpek
2022/06/20_03:04:57.6 38.13 N 55.48 E M=4.6 Turkmenistan-Iran Border Region
2022/06/20_01:31:32.2 37.19 N 137.43 E M=5.7 Near West Coast of Honshu, Japan
2022/06/20_01:05:09.5 23.71 N 121.65 E M=5.8 Taiwan
2022/06/20_00:57:32.0 37.41 N 22.30 E M=3.8 Southern Greece
2022/06/19_20:26:16.9 44.62 N 149.67 E M=5.1 Kuril Islands
2022/06/19_18:13:47.4 42.58 N 19.79 E M=2.1 Montenegro
2022/06/19_09:55:19.7 26.87 N 126.32 E M=5.3 Ryukyu Islands, Japan
2022/06/19_06:08:08.1 37.52 N 137.31 E M=5.1 Near West Coast of Honshu, Japan
2022/06/18_22:46:26.5 43.57 N 20.86 E M=2.2 Serbia Baljevac na Ibru
2022/06/18_22:03:40.3 45.90 N 15.98 E M=3.0 Croatia
2022/06/18_16:44:50.0 26.51 N 54.18 E M=4.9 Southern Iran
2022/06/18_11:22:11.5 5.25 S 103.00 E M=5.6 Southern Sumatra, Indonesia
2022/06/18_09:22:23.6 44.14 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2022/06/17_22:22:51.5 52.84 N 160.22 E M=4.8 Off East Coast of Kamchatka
2022/06/17_20:29:52.5 42.12 N 19.11 E M=2.7 Montenegro
2022/06/17_20:24:44.7 42.07 N 19.07 E M=2.1 NW Balkan Region
2022/06/17_17:12:50.1 41.03 N 19.53 E M=2.3 Albania
2022/06/17_14:35:29.2 37.16 N 142.09 E M=4.8 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/06/17_12:25:07.0 36.27 N 71.31 E M=4.9 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2022/06/17_10:48:08.1 18.53 N 62.90 W M=5.4 Leeward Islands
2022/06/17_07:19:21.5 30.29 N 26.14 E M=5.0 Egypt
2022/06/16_19:18:52.1 41.85 N 90.64 E M=4.6 Southern Xinjiang, China
2022/06/16_18:29:20.4 18.00 N 81.87 W M=4.8 North of Honduras
2022/06/16_17:16:27.2 44.44 N 22.00 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2022/06/16_15:56:41.9 44.14 N 20.93 E M=1.6 Serbia Kragujevac
2022/06/16_08:45:30.2 44.46 N 20.26 E M=1.7 Serbia Lajkovac
2022/06/16_06:08:52.0 17.19 N 119.87 E M=5.2 Philippine Islands Region
2022/06/16_00:40:50.4 26.63 N 54.42 E M=4.7 Southern Iran
2022/06/16_00:23:10.6 26.14 N 54.19 E M=4.4 Southern Iran
2022/06/16_00:12:19.6 43.74 N 20.73 E M=1.9 Serbia Kraljevo
2022/06/15_21:18:33.0 35.37 N 21.89 E M=3.8 Central Mediterranean Sea
2022/06/15_11:50:26.1 25.94 N 54.84 E M=5.0 Persian Gulf
2022/06/15_11:02:24.2 44.14 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2022/06/15_06:48:55.1 26.61 N 54.34 E M=4.9 Southern Iran
2022/06/15_06:06:03.5 26.58 N 54.29 E M=5.5 Southern Iran
2022/06/15_05:55:02.6 26.40 N 54.13 E M=4.8 Southern Iran
2022/06/14_17:56:31.7 43.79 N 16.23 E M=3.2 Croatia
2022/06/14_15:30:19.8 36.46 N 49.89 E M=4.9 Western Iran
2022/06/14_14:09:22.8 25.04 N 56.35 E M=4.6 Eastern Arabian Peninsula
2022/06/14_11:15:28.5 44.16 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2022/06/14_09:09:13.1 5.66 S 147.94 E M=6.0 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2022/06/14_07:35:27.6 36.83 N 71.02 E M=5.0 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2022/06/14_02:38:43.5 15.14 N 53.57 E M=4.5 Owen Fracture Zone Region
2022/06/14_00:18:22.2 7.69 S 13.74 W M=4.8 Ascension Island Region
2022/06/13_20:57:19.1 7.71 S 13.64 W M=4.9 Ascension Island Region
2022/06/13_15:54:59.4 42.72 N 19.27 E M=2.0 Montenegro
2022/06/13_09:57:26.7 44.12 N 22.12 E M=1.7 Serbia Bor
2022/06/13_08:24:17.4 41.90 N 20.18 E M=2.1 Albania
2022/06/12_18:35:24.0 38.80 N 44.26 E M=4.8 Turkey-Iran Border Region
2022/06/12_12:45:43.5 37.32 N 142.09 E M=5.0 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/06/12_11:42:28.2 44.43 N 21.93 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/06/11_22:32:15.8 42.10 N 19.04 E M=3.3 NW Balkan Region
2022/06/11_19:32:32.6 43.64 N 21.53 E M=1.7 Serbia Kruševac
2022/06/11_18:35:31.4 42.95 N 19.40 E M=2.1 Montenegro
2022/06/11_17:55:02.7 18.80 S 12.48 W M=5.3 Southern Mid Atlantic Ridge
2022/06/11_15:40:55.0 54.47 N 35.20 W M=4.5 Reykjanes Ridge
2022/06/11_15:06:40.4 43.27 N 20.00 E M=1.9 Serbia Sjenica
2022/06/11_07:29:55.8 7.60 S 13.80 W M=5.2 Ascension Island Region
2022/06/11_06:35:26.6 8.31 S 13.97 W M=4.6 Ascension Island Region
2022/06/11_06:15:24.3 43.73 N 18.63 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/06/11_02:05:52.9 35.85 N 31.46 E M=4.6 Cyprus Region
2022/06/10_12:30:47.6 41.14 N 20.17 E M=2.4 Albania
2022/06/10_09:08:10.7 44.14 N 22.12 E M=1.7 Serbia Bor
2022/06/10_06:02:28.2 38.66 N 43.99 E M=4.5 Turkey
2022/06/10_02:14:08.4 41.94 N 142.11 E M=4.9 Hokkaido, Japan Region
2022/06/10_01:40:20.1 34.63 N 33.70 E M=4.8 Cyprus Region
2022/06/09_19:27:03.4 32.34 N 102.01 E M=4.9 Sichuan, China
2022/06/09_18:45:01.4 63.02 N 165.20 W M=4.4 Bering Strait
2022/06/09_17:28:38.4 32.48 N 101.84 E M=5.4 Sichuan, China
2022/06/09_16:03:27.0 32.32 N 101.80 E M=5.1 Sichuan, China
2022/06/09_11:34:40.1 42.72 N 24.02 E M=1.9 Bulgaria
2022/06/09_11:18:02.5 43.08 N 13.97 E M=4.1 Central Italy
2022/06/09_10:42:18.0 44.11 N 22.09 E M=1.7 Serbia Bor
2022/06/09_03:38:00.4 43.06 N 17.40 E M=2.5 Croatia
2022/06/08_22:46:43.9 44.47 N 20.26 E M=3.3 Serbia Lazarevac
2022/06/08_20:32:20.2 40.38 N 21.14 E M=2.6 Greece
2022/06/08_12:24:20.4 52.00 N 105.73 E M=5.5 Lake Baykal Region, Russia
2022/06/08_08:25:10.0 42.49 N 23.14 E M=1.8 Bulgaria
2022/06/08_06:52:17.6 35.49 N 79.31 E M=4.9 Kashmir-Xizang Border Region
2022/06/08_05:32:36.0 2.81 S 118.57 E M=5.6 Sulawesi, Indonesia
2022/06/08_02:50:33.4 36.24 N 21.92 E M=3.7 Southern Greece
2022/06/08_00:57:48.7 9.80 N 43.90 W Mw(mB)=6.2 Central Mid Atlantic Ridge
2022/06/07_12:32:12.1 44.13 N 22.13 E M=1.7 Serbia Bor
2022/06/07_03:55:18.8 43.49 N 28.84 W M=4.6 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/06/06_21:23:52.2 43.90 N 28.90 W M=4.5 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/06/06_20:59:58.3 43.70 N 28.88 W M=4.8 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/06/06_11:01:07.3 44.13 N 22.14 E M=1.6 Serbia Bor
2022/06/06_08:46:16.3 44.41 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/06/06_06:21:52.0 43.76 N 18.74 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/06/06_04:41:21.9 41.83 N 19.18 E M=2.3 Albania
2022/06/06_04:16:27.3 41.81 N 19.15 E M=4.2 Albania
2022/06/06_03:54:36.9 41.80 N 19.17 E M=2.1 Albania
2022/06/06_03:39:28.2 41.86 N 19.23 E M=2.3 Albania
2022/06/06_01:42:39.6 41.84 N 19.21 E M=2.5 Albania
2022/06/06_01:28:21.3 43.28 N 29.83 W M=4.2 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/06/05_23:54:56.9 34.87 N 21.65 E M=4.0 Central Mediterranean Sea
2022/06/05_20:31:25.6 44.46 N 20.27 E M=2.0 Serbia Lajkovac
2022/06/05_19:23:34.6 38.26 N 22.03 E M=3.9 Greece
2022/06/05_17:35:59.7 38.07 N 22.90 E M=3.6 Greece
2022/06/05_16:56:59.5 43.84 N 19.58 E M=2.4 Serbia Užice
2022/06/05_14:35:44.6 42.55 N 19.14 E M=1.6 Montenegro
2022/06/05_13:21:06.4 41.25 N 19.39 E M=3.7 Albania
2022/06/05_13:12:56.5 41.18 N 19.39 E M=2.7 Albania
2022/06/05_12:38:11.6 15.32 N 40.05 E M=4.9 Ethiopia
2022/06/05_12:20:35.3 42.54 N 19.10 E M=2.6 Montenegro
2022/06/05_12:03:23.6 44.42 N 21.93 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/06/05_10:24:55.1 44.14 N 22.13 E M=1.7 Serbia Bor
2022/06/05_09:11:37.8 8.93 N 93.88 E M=4.9 Nicobar Islands, India Region
2022/06/05_09:10:33.4 42.53 N 19.08 E M=1.8 Montenegro
2022/06/04_23:38:01.7 52.08 N 178.32 E Mw(mB)=6.6 Rat Islands, Aleutian Islands
2022/06/04_19:44:56.4 44.09 N 18.09 E M=2.9 Bosnia and Herzegovina
2022/06/04_14:33:16.8 44.42 N 21.90 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/06/04_12:26:29.5 44.47 N 20.25 E M=2.3 Serbia Lajkovac
2022/06/04_10:04:03.2 44.14 N 22.12 E M=1.9 Serbia Bor
2022/06/04_09:02:31.2 35.20 N 25.44 E M=4.1 Crete, Greece
2022/06/04_01:49:17.3 33.83 N 48.26 E M=4.1 Western Iran
2022/06/03_22:58:58.0 39.95 N 28.04 E M=4.3 Turkey
2022/06/03_22:13:31.2 39.98 N 28.07 E M=4.0 Turkey
2022/06/03_22:06:51.0 42.37 N 21.46 E M=2.1 Serbia Vitina
2022/06/03_16:05:11.6 35.85 N 27.65 E M=4.4 Dodecanese Islands, Greece
2022/06/03_12:14:26.8 43.28 N 20.49 E M=2.1 Serbia Novi Pazar
2022/06/02_23:25:58.8 52.22 N 169.99 W M=4.9 Fox Islands, Aleutian Islands
2022/06/02_21:41:52.4 55.70 N 157.21 W M=5.2 Alaska Peninsula
2022/06/02_21:25:18.5 21.91 N 45.56 W M=4.7 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/06/02_19:50:02.6 22.30 N 45.62 W M=4.8 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/06/02_19:33:55.2 25.01 N 60.80 E M=4.7 Southern Iran
2022/06/02_18:54:36.2 8.86 N 126.43 E M=5.4 Mindanao, Philippines
2022/06/02_12:55:15.0 35.44 N 3.52 W M=4.4 Strait of Gibraltar
2022/06/02_09:10:59.3 44.14 N 22.12 E M=1.7 Serbia Bor
2022/06/01_22:05:37.2 35.53 N 22.32 E M=3.5 Central Mediterranean Sea
2022/06/01_16:43:17.8 17.59 N 94.37 E M=5.3 Myanmar
2022/06/01_11:33:06.9 44.13 N 22.12 E M=1.6 Serbia Bor
2022/06/01_09:00:08.1 30.40 N 102.91 E M=5.8 Sichuan, China
2022/06/01_07:50:07.2 26.95 N 54.11 E M=4.4 Southern Iran
2022/05/31_20:41:28.2 39.56 N 22.65 E M=2.8 Greece
2022/05/31_15:45:49.6 38.99 N 29.74 E M=4.1 Turkey
2022/05/31_14:41:37.0 51.68 N 178.72 W M=5.1 Andreanof Islands, Aleutian Islands
2022/05/31_10:54:44.4 43.09 N 22.32 E M=1.9 Serbia Leskovac
2022/05/31_09:54:12.5 44.14 N 22.13 E M=1.7 Serbia Bor
2022/05/31_07:10:03.1 5.82 S 104.51 E M=5.7 Southern Sumatra, Indonesia
2022/05/31_05:38:22.4 42.56 N 19.13 E M=1.8 Montenegro
2022/05/31_05:26:43.4 42.57 N 19.12 E M=1.8 Montenegro
2022/05/30_22:23:18.5 42.49 N 23.59 E M=2.2 Bulgaria
2022/05/30_20:14:02.5 43.19 N 18.47 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/05/30_19:10:19.9 43.08 N 18.09 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/05/30_11:11:00.9 44.12 N 22.16 E M=1.9 Serbia Bor
2022/05/29_22:54:19.6 43.08 N 18.03 E M=1.8 Bosnia and Herzegovina
2022/05/29_20:15:28.7 35.56 N 3.65 W M=4.6 Strait of Gibraltar
2022/05/29_18:17:05.7 41.85 N 20.82 E M=2.8 North Macedonia
2022/05/29_18:09:56.9 41.81 N 20.83 E M=2.4 North Macedonia
2022/05/29_17:30:24.4 41.77 N 20.76 E M=2.2 North Macedonia
2022/05/29_11:06:45.4 44.13 N 22.11 E M=1.9 Serbia Bor
2022/05/29_06:55:20.6 36.36 N 140.67 E M=5.1 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/05/28_17:01:37.9 42.11 N 19.54 E M=2.5 Montenegro
2022/05/28_14:19:04.7 23.29 N 45.09 W M=5.0 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/05/28_13:16:32.2 44.11 N 22.11 E M=1.9 Serbia Bor
2022/05/28_12:32:06.6 44.42 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/05/27_20:29:13.1 44.64 N 22.20 E M=1.8 Romania
2022/05/27_08:59:25.7 37.23 N 141.99 E M=5.2 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/05/27_07:11:27.6 41.90 N 21.00 E M=3.6 North Macedonia
2022/05/27_02:36:07.1 8.35 S 127.22 E Mw(mB)=6.3 Timor Region
2022/05/27_01:19:03.6 43.05 N 18.13 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/05/25_21:54:50.5 35.50 N 21.62 E M=4.2 Central Mediterranean Sea
2022/05/25_19:48:52.3 41.46 N 19.47 E M=2.6 Albania
2022/05/25_15:05:14.5 4.42 S 93.10 E M=5.2 South Indian Ocean
2022/05/25_13:17:09.6 41.20 N 20.10 E M=1.9 Albania
2022/05/24_21:54:06.6 38.76 N 21.05 E M=2.8 Greece
2022/05/24_20:51:24.6 41.33 N 20.14 E M=3.0 Albania
2022/05/24_07:11:19.2 36.26 N 70.34 E M=4.6 Hindu Kush Region, Afghanistan
2022/05/24_04:00:29.0 84.20 N 0.57 W M=4.9 North of Svalbard
2022/05/24_03:54:07.0 41.14 N 20.55 E M=2.9 Albania
2022/05/23_21:43:48.0 41.06 N 20.20 E M=2.2 Albania
2022/05/23_18:45:16.1 14.04 N 145.83 E M=5.2 Mariana Islands
2022/05/23_16:16:05.2 43.11 N 18.13 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/05/23_14:23:08.4 4.87 S 150.93 E M=5.1 New Britain Region, P.N.G.
2022/05/23_11:05:49.5 44.14 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2022/05/23_10:39:54.8 44.65 N 21.74 E M=1.6 Serbia Golubac
2022/05/23_07:36:48.0 28.91 N 59.80 E M=5.0 Southern Iran
2022/05/23_03:43:42.5 43.19 N 16.87 E M=3.5 Croatia
2022/05/23_02:01:02.6 41.22 N 143.12 E M=5.4 Hokkaido, Japan Region
2022/05/22_17:23:58.9 66.15 N 109.49 E M=4.8 Northcentral Siberia, Russia
2022/05/22_16:57:23.2 33.57 N 141.58 E M=4.8 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/05/22_15:17:39.8 33.26 N 141.30 E M=5.7 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/05/22_11:49:15.7 44.39 N 22.00 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/05/22_10:38:11.9 44.15 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2022/05/22_09:30:20.2 44.42 N 21.94 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2022/05/22_07:16:45.7 53.05 N 94.93 E M=5.8 Southwestern Siberia, Russia
2022/05/22_04:59:45.0 42.09 N 20.06 E M=1.8 Albania
2022/05/22_03:24:13.5 37.02 N 141.40 E M=5.2 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/05/22_02:35:16.9 43.08 N 18.13 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/05/21_21:50:35.7 14.05 N 120.65 E Mw(mB)=6.2 Luzon, Philippines
2022/05/21_20:52:15.9 42.15 N 19.92 E M=2.7 Albania
2022/05/21_11:35:59.8 42.08 N 20.07 E M=2.1 Albania
2022/05/21_11:14:37.2 39.05 N 22.02 E M=4.1 Greece
2022/05/21_11:10:20.4 44.43 N 21.95 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/05/21_10:33:08.2 42.08 N 20.07 E M=1.9 Albania
2022/05/21_10:16:54.9 44.14 N 22.15 E M=1.6 Serbia Bor
2022/05/21_07:43:20.9 84.17 N 1.87 W M=5.3 North of Svalbard
2022/05/21_07:01:24.4 84.35 N 0.07 E Mw(mB)=6.0 North of Svalbard
2022/05/21_04:19:03.8 42.00 N 20.08 E M=1.9 Albania
2022/05/21_04:06:09.4 42.14 N 20.03 E M=2.4 Albania
2022/05/21_01:57:32.6 48.79 N 31.06 W M=4.4 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/05/21_01:47:15.1 43.93 N 20.28 E M=1.7 Serbia Čačak
2022/05/21_00:45:39.0 42.12 N 20.04 E M=2.4 Albania
2022/05/20_21:15:31.7 42.08 N 20.07 E M=1.8 Albania
2022/05/20_20:51:40.6 42.06 N 20.07 E M=1.9 Albania
2022/05/20_17:43:36.7 42.08 N 20.06 E M=2.0 Albania
2022/05/20_15:58:21.4 44.40 N 22.00 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2022/05/20_12:35:49.9 35.41 N 3.63 W M=5.0 Strait of Gibraltar
2022/05/20_04:00:18.8 48.00 N 154.94 E M=4.8 Kuril Islands
2022/05/20_03:59:20.4 39.44 N 16.91 E M=3.5 Southern Italy
2022/05/20_00:36:41.0 29.97 N 102.77 E M=4.8 Sichuan, China
2022/05/19_22:41:22.6 35.64 N 23.33 E M=4.0 Crete, Greece
2022/05/19_21:35:19.1 45.52 N 26.12 E M=2.7 Romania
2022/05/19_21:01:10.2 39.39 N 16.83 E M=3.2 Southern Italy
2022/05/19_18:25:59.3 41.84 N 20.67 E M=1.9 North Macedonia
2022/05/19_16:44:55.9 44.46 N 21.90 E M=1.7 Serbia
2022/05/19_15:29:14.7 1.70 N 126.30 E M=5.2 Northern Molucca Sea
2022/05/19_15:14:43.2 41.82 N 20.75 E M=2.2 North Macedonia
2022/05/19_15:15:54.5 41.82 N 20.79 E M=2.4 North Macedonia
2022/05/19_14:17:58.3 43.16 N 18.00 E M=3.1 Bosnia and Herzegovina
2022/05/19_11:08:39.1 44.16 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2022/05/18_23:52:45.0 23.52 N 123.76 E M=5.1 Southwestern Ryukyu Islands, Japan
2022/05/18_14:16:03.4 45.30 N 25.71 E M=2.9 Romania
2022/05/18_06:27:54.9 51.37 N 178.77 E M=5.4 Rat Islands, Aleutian Islands
2022/05/18_05:16:25.0 43.07 N 18.10 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2022/05/18_03:52:24.6 33.40 N 141.56 E M=5.3 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/05/18_02:09:07.8 41.85 N 20.78 E M=2.3 North Macedonia
2022/05/17_23:49:25.6 41.62 N 14.90 E M=3.9 Southern Italy
2022/05/17_23:26:32.2 42.18 N 21.28 E M=2.5 Serbia Štrpce
2022/05/17_21:17:16.1 41.03 N 143.14 E M=5.2 Hokkaido, Japan Region
2022/05/17_21:08:12.7 40.41 N 14.53 E M=3.0 Southern Italy
2022/05/17_18:07:08.5 43.15 N 18.10 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/05/17_14:05:51.3 31.69 N 50.20 E M=5.0 Northern and Central Iran
2022/05/17_13:17:52.8 33.53 N 141.56 E M=5.2 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/05/17_13:01:05.4 41.46 N 26.28 E M=3.5 Greece Bulgaria Border Region
2022/05/17_09:51:04.2 44.16 N 22.21 E M=1.6 Serbia Bor
2022/05/17_07:19:59.8 33.35 N 141.40 E M=5.1 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/05/17_06:04:53.5 33.35 N 141.79 E M=5.5 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/05/17_03:56:17.3 5.97 S 12.05 W M=4.7 Ascension Island Region
2022/05/17_01:53:04.6 19.63 S 71.85 E M=5.2 South Indian Ocean
2022/05/16_21:43:21.1 43.13 N 18.24 E M=1.6 Bosnia and Herzegovina
2022/05/16_21:05:38.3 71.94 N 4.39 E M=4.4 Norwegian Sea
2022/05/16_19:48:08.6 41.87 N 20.60 E M=1.9 North Macedonia
2022/05/16_18:58:30.1 5.26 S 102.30 E M=5.7 Southern Sumatra, Indonesia
2022/05/16_16:20:05.8 44.42 N 21.98 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/05/16_05:25:55.1 50.53 N 156.36 E M=5.3 Kuril Islands
2022/05/16_04:13:19.6 35.07 N 26.82 E M=4.1 Crete, Greece
2022/05/16_02:01:28.4 41.38 N 19.85 E M=1.6 Albania
2022/05/15_15:28:08.2 41.42 N 19.76 E M=3.1 Albania
2022/05/15_15:25:25.2 41.40 N 19.69 E M=3.5 Albania
2022/05/15_13:59:02.8 41.48 N 26.23 E M=3.1 Greece Bulgaria Border Region
2022/05/15_11:09:58.5 11.90 N 142.50 E M=5.4 South of Mariana Islands
2022/05/15_11:08:21.8 39.73 N 20.64 E M=3.4 Greece-Albania Border Region
2022/05/15_05:34:32.1 36.13 N 25.34 E M=4.2 Dodecanese Islands, Greece
2022/05/14_22:28:29.8 43.63 N 147.78 E M=4.8 Kuril Islands
2022/05/14_17:14:07.4 41.24 N 44.14 E M=4.4 Northwestern Caucasus
2022/05/14_16:56:30.1 64.25 N 22.06 W M=4.3 Iceland
2022/05/14_11:57:21.2 38.76 N 14.71 E M=4.0 Sicily, Italy
2022/05/14_07:52:31.0 41.44 N 20.00 E M=2.2 Albania
2022/05/14_05:34:14.2 40.22 N 19.41 E M=3.6 Albania
2022/05/14_01:58:15.1 44.34 N 21.50 E M=1.6 Serbia Petrovac na Mlavi
2022/05/14_00:36:23.5 43.89 N 20.26 E M=2.9 Serbia Požega
2022/05/13_22:08:57.5 38.76 N 26.12 E M=3.9 Aegean Sea
2022/05/13_19:01:13.9 40.13 N 22.47 E M=3.6 Greece
2022/05/13_08:48:26.3 42.09 N 20.09 E M=1.9 Albania
2022/05/13_07:31:55.8 33.97 N 26.12 E M=4.4 Eastern Mediterranean Sea
2022/05/12_22:04:49.2 42.07 N 20.04 E M=2.1 Albania
2022/05/12_21:23:23.0 4.19 N 76.36 W M=5.2 Colombia
2022/05/12_21:12:04.9 43.76 N 11.27 E M=3.7 Central Italy
2022/05/12_20:01:03.4 38.11 N 26.05 E M=3.6 Aegean Sea
2022/05/12_19:14:08.6 43.89 N 20.24 E M=2.1 Serbia Požega
2022/05/12_19:07:26.2 43.89 N 20.24 E M=1.6 Serbia Požega
2022/05/12_18:50:57.1 43.90 N 20.24 E M=2.1 Serbia Čačak
2022/05/12_18:34:48.3 43.91 N 20.28 E M=3.6 Serbia Čačak
2022/05/12_17:36:15.2 43.65 N 21.55 E M=2.9 Serbia Kruševac
2022/05/12_11:33:34.8 42.72 N 24.10 E M=2.2 Bulgaria
2022/05/12_10:55:33.3 42.08 N 20.08 E M=2.0 Albania
2022/05/12_10:41:40.4 44.16 N 22.15 E M=1.6 Serbia Bor
2022/05/12_10:27:41.8 38.00 N 67.10 E Mw(mB)=5.6 Southeastern Uzbekistan
2022/05/12_09:29:03.2 42.10 N 20.06 E M=2.1 Albania
2022/05/12_09:05:39.6 42.08 N 20.08 E M=2.6 Albania
2022/05/12_03:43:31.4 43.67 N 17.73 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/05/11_17:27:44.8 5.20 N 94.97 E M=4.9 Northern Sumatra, Indonesia
2022/05/11_12:51:31.6 44.14 N 22.16 E M=1.7 Serbia Bor
2022/05/11_11:03:46.7 46.39 N 14.27 E M=2.5 Slovenia
2022/05/11_10:47:18.3 43.89 N 20.25 E M=1.6 Serbia Požega
2022/05/11_10:06:57.7 39.11 N 23.31 E M=4.1 Aegean Sea
2022/05/10_21:19:00.8 51.36 N 152.03 E M=4.7 Northwest of Kuril Islands
2022/05/10_19:38:10.5 43.65 N 21.57 E M=3.9 Serbia Kruševac
2022/05/10_07:20:01.5 43.90 N 20.27 E M=2.6 Serbia Čačak
2022/05/10_04:24:49.6 41.49 N 20.63 E M=2.0 North Macedonia
2022/05/10_01:04:51.9 43.13 N 18.13 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/05/10_00:08:20.5 41.57 N 20.50 E M=2.1 Albania
2022/05/09_22:33:15.7 3.39 S 146.20 E M=5.9 Bismarck Sea
2022/05/09_21:01:04.7 43.15 N 18.17 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/05/09_17:43:18.1 43.07 N 18.08 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/05/09_16:10:15.9 43.11 N 18.16 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/05/09_13:57:44.3 39.50 N 23.05 E M=3.4 Aegean Sea
2022/05/09_09:44:15.8 44.14 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2022/05/09_07:45:50.8 24.15 N 122.62 E M=5.3 Taiwan Region
2022/05/09_06:23:02.6 24.20 N 122.53 E Mw(mB)=6.1 Taiwan Region
2022/05/09_04:42:47.2 42.08 N 20.08 E M=2.0 Albania
2022/05/08_23:33:15.1 70.60 N 15.46 W M=5.0 Jan Mayen Island Region
2022/05/08_21:51:36.0 1.92 N 127.11 E M=5.7 Halmahera, Indonesia
2022/05/08_21:14:02.5 70.04 N 15.92 W M=4.7 Jan Mayen Island Region
2022/05/08_21:02:25.8 41.89 N 22.91 E M=2.5 North Macedonia
2022/05/08_14:30:31.5 38.38 N 23.44 E M=3.9 Greece
2022/05/08_13:22:33.4 35.10 N 25.44 E M=4.4 Crete, Greece
2022/05/08_08:13:14.6 38.43 N 23.40 E M=3.7 Greece
2022/05/08_02:29:01.2 3.78 N 126.56 E M=5.5 Talaud Islands, Indonesia
2022/05/07_19:09:33.3 42.92 N 18.23 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/05/07_18:13:28.8 54.29 N 163.05 E M=5.1 Off East Coast of Kamchatka
2022/05/07_17:35:40.0 39.92 N 23.27 E M=3.0 Aegean Sea
2022/05/07_09:38:43.7 41.87 N 22.90 E M=3.1 North Macedonia
2022/05/06_10:08:37.5 44.16 N 22.11 E M=1.7 Serbia Bor
2022/05/06_09:51:43.6 42.02 N 20.42 E M=1.7 Albania
2022/05/06_06:21:19.5 26.92 N 66.33 E M=4.8 Pakistan
2022/05/06_02:16:00.6 42.90 N 17.41 E M=2.2 Croatia
2022/05/06_00:48:03.6 28.51 N 64.36 E M=5.3 Southwestern Pakistan
2022/05/05_22:27:06.7 43.05 N 18.03 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2022/05/05_17:55:15.7 43.10 N 18.12 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/05/05_13:26:08.3 42.10 N 20.08 E M=1.7 Albania
2022/05/05_11:40:19.7 43.38 N 19.40 E M=2.1 Montenegro
2022/05/05_11:17:34.1 44.14 N 22.14 E M=1.7 Serbia Bor
2022/05/05_11:06:24.6 42.10 N 20.06 E M=2.1 Albania
2022/05/05_10:51:14.3 42.12 N 20.05 E M=3.0 Albania
2022/05/05_09:41:55.6 35.97 N 139.75 E M=5.1 Near S. Coast of Honshu, Japan
2022/05/05_09:40:43.0 44.41 N 17.93 E M=3.4 Bosnia and Herzegovina
2022/05/05_08:21:16.4 6.51 N 127.02 E M=5.9 Philippine Islands Region
2022/05/05_00:35:14.4 43.08 N 18.10 E M=1.7 Bosnia and Herzegovina
2022/05/05_00:28:31.6 43.06 N 18.22 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/05/05_00:05:33.1 37.55 N 71.76 E M=5.1 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2022/05/04_21:41:06.3 6.63 N 126.98 E M=5.5 Mindanao, Philippines
2022/05/04_19:13:50.8 42.03 N 20.22 E M=3.6 Albania
2022/05/04_16:43:07.1 43.83 N 20.71 E M=1.9 Serbia Kraljevo
2022/05/04_11:11:28.2 43.09 N 18.11 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2022/05/04_10:40:46.5 35.26 N 23.35 E M=4.3 Crete, Greece
2022/05/04_08:53:41.3 42.06 N 20.08 E M=2.0 Albania
2022/05/03_22:34:11.8 43.11 N 18.10 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/05/03_20:14:22.6 43.77 N 11.23 E M=3.6 Central Italy
2022/05/03_10:17:30.4 42.48 N 23.12 E M=2.1 Bulgaria
2022/05/03_09:57:29.0 44.13 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2022/05/03_07:23:20.6 42.00 N 20.17 E M=2.6 Albania
2022/05/02_23:32:59.5 42.08 N 20.09 E M=1.8 Albania
2022/05/02_22:17:20.2 41.37 N 19.54 E M=1.9 Albania
2022/05/02_20:13:24.4 42.08 N 20.01 E M=1.6 Albania
2022/05/02_19:57:13.7 42.08 N 20.12 E M=2.1 Albania
2022/05/02_19:08:58.0 42.12 N 20.06 E M=2.5 Albania
2022/05/02_19:01:23.5 42.10 N 20.08 E M=1.8 Albania
2022/05/02_18:50:01.4 42.05 N 20.09 E M=1.7 Albania
2022/05/02_18:47:24.3 42.08 N 20.12 E M=1.8 Albania
2022/05/02_18:43:33.1 42.09 N 19.98 E M=2.2 Albania
2022/05/02_18:37:37.7 42.10 N 20.06 E M=2.5 Albania
2022/05/02_18:38:01.2 42.13 N 20.05 E M=2.2 Albania
2022/05/02_18:30:51.6 42.13 N 20.05 E M=2.8 Albania
2022/05/02_16:47:43.8 43.09 N 18.13 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2022/05/02_12:47:53.7 69.84 N 55.50 E M=5.0 Baltics/Belarus/Northwestern Russia Reg.
2022/05/02_09:44:15.2 43.90 N 19.73 E M=1.7 Serbia Užice
2022/05/02_03:24:01.7 31.43 N 138.72 E M=4.8 Southeast of Honshu, Japan
2022/05/02_03:14:29.9 31.51 N 139.00 E M=5.0 Southeast of Honshu, Japan
2022/05/01_19:35:54.2 41.24 N 44.05 E M=4.3 Northwestern Caucasus
2022/05/01_17:28:00.2 45.27 N 150.15 E M=5.0 Kuril Islands
2022/05/01_15:17:49.4 34.04 N 76.81 E M=4.9 Eastern Kashmir
2022/05/01_12:50:27.7 6.85 S 155.49 E M=5.9 Solomon Islands
2022/05/01_08:35:32.5 44.15 N 22.11 E M=1.7 Serbia Bor
2022/05/01_03:06:54.1 39.31 N 24.49 E M=3.4 Aegean Sea
2022/05/01_01:33:35.6 39.66 N 24.09 E M=4.1 Aegean Sea
2022/05/01_00:39:36.8 43.07 N 18.16 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/05/01_00:07:32.5 43.08 N 18.24 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/04/30_22:25:59.3 43.06 N 18.24 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/30_16:55:11.8 43.05 N 18.17 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/30_11:47:51.7 41.47 N 19.53 E M=2.5 Albania
2022/04/30_05:15:22.4 43.75 N 18.68 E M=3.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/30_03:43:59.8 42.99 N 18.04 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/04/30_03:36:32.7 42.09 N 24.35 E M=2.3 Bulgaria
2022/04/30_03:16:43.6 43.04 N 18.15 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/04/30_02:29:11.1 43.04 N 18.18 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/29_14:52:51.2 43.03 N 18.18 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/29_14:01:11.8 34.89 N 25.03 E M=4.5 Crete, Greece
2022/04/29_13:08:12.4 42.49 N 21.29 E M=1.7 Serbia Gnjilane
2022/04/29_09:49:16.6 42.51 N 23.08 E M=1.8 Bulgaria
2022/04/29_06:31:30.9 43.07 N 18.17 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/28_23:47:36.8 40.34 N 21.44 E M=3.2 Greece
2022/04/28_21:33:09.4 43.09 N 18.05 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/28_20:33:47.3 43.06 N 18.21 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/28_17:15:52.3 43.05 N 18.12 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/04/28_17:04:26.7 43.05 N 18.17 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/28_16:58:37.2 43.10 N 18.03 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/28_13:21:14.5 3.88 S 146.67 E M=5.8 Bismarck Sea
2022/04/28_12:10:23.6 44.13 N 22.13 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/28_09:55:19.3 44.15 N 22.23 E M=1.7 Serbia Bor
2022/04/28_09:55:19.3 44.15 N 22.23 E M=1.7 Serbia Bor
2022/04/28_03:33:36.6 56.61 N 156.69 W M=5.5 Alaska Peninsula
2022/04/27_21:49:56.7 43.09 N 18.11 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/04/27_18:53:35.0 50.83 N 15.86 E M=4.2 Czech and Slovak Republics
2022/04/27_12:51:51.7 44.42 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/04/27_02:01:24.2 43.06 N 18.10 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/27_00:44:23.1 43.11 N 18.21 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/26_23:51:12.3 43.22 N 17.93 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/04/26_22:18:13.3 43.06 N 18.09 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/26_22:02:06.6 43.10 N 18.06 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/26_20:44:48.1 43.07 N 18.31 E M=3.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/26_19:11:35.0 34.60 N 32.54 E M=4.7 Cyprus Region
2022/04/26_17:00:41.7 41.88 N 22.92 E M=2.5 North Macedonia
2022/04/26_11:27:58.1 43.09 N 18.17 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/26_11:08:27.9 44.15 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/26_09:34:21.2 44.65 N 21.73 E M=1.6 Serbia Golubac
2022/04/26_06:25:04.5 41.88 N 22.89 E M=1.8 North Macedonia
2022/04/26_06:17:35.7 42.33 N 19.93 E M=1.9 Albania
2022/04/26_04:38:47.1 42.45 N 10.65 E M=4.0 Central Italy
2022/04/26_02:44:08.9 43.07 N 18.16 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2022/04/26_00:30:24.1 43.04 N 18.15 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/25_23:22:29.5 41.92 N 22.93 E M=3.1 North Macedonia
2022/04/25_23:03:21.8 41.88 N 22.89 E M=1.6 North Macedonia
2022/04/25_22:56:04.8 43.07 N 18.26 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/04/25_20:50:24.6 41.89 N 22.93 E M=2.7 North Macedonia
2022/04/25_18:45:04.0 41.81 N 22.86 E M=3.0 North Macedonia
2022/04/25_17:28:24.3 41.72 N 22.79 E M=2.6 North Macedonia
2022/04/25_17:19:49.0 41.86 N 22.88 E M=2.6 North Macedonia
2022/04/25_16:55:31.4 41.89 N 22.93 E M=3.7 North Macedonia
2022/04/25_16:40:56.3 41.88 N 22.94 E M=2.1 North Macedonia
2022/04/25_16:31:46.3 41.91 N 22.96 E M=3.6 North Macedonia
2022/04/25_16:07:53.6 43.11 N 18.13 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/04/25_15:31:37.1 41.88 N 22.92 E M=2.4 North Macedonia
2022/04/25_15:01:52.4 43.10 N 18.16 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/25_13:06:17.4 41.88 N 22.93 E M=2.7 North Macedonia
2022/04/25_13:01:20.1 41.93 N 22.96 E M=2.1 North Macedonia
2022/04/25_10:13:59.0 43.06 N 18.23 E M=3.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/25_09:55:43.2 43.10 N 18.02 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/25_09:21:39.5 44.42 N 21.93 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/04/25_08:10:31.9 43.04 N 18.17 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/25_07:39:58.0 43.05 N 18.11 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/04/25_05:35:51.0 45.99 N 152.87 E M=5.5 East of Kuril Islands
2022/04/25_05:35:51.1 45.99 N 152.85 E M=5.5 East of Kuril Islands
2022/04/25_04:56:06.4 41.88 N 22.90 E M=2.4 North Macedonia
2022/04/25_04:36:11.7 41.91 N 22.94 E M=3.1 North Macedonia
2022/04/25_00:28:00.7 72.42 N 1.89 E M=4.5 Norwegian Sea
2022/04/24_23:32:17.8 43.17 N 18.35 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/24_22:44:00.0 43.05 N 18.13 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/24_21:11:25.7 40.84 N 21.38 E M=2.3 Greece
2022/04/24_21:08:57.4 43.10 N 18.10 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/24_17:33:14.4 43.06 N 18.01 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/24_10:23:48.5 23.57 N 123.27 E M=5.3 Southwestern Ryukyu Islands, Japan
2022/04/24_10:14:16.7 41.88 N 22.90 E M=2.1 North Macedonia
2022/04/24_08:16:10.0 41.81 N 143.82 E M=5.3 Hokkaido, Japan Region
2022/04/24_06:15:49.9 43.10 N 18.14 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/04/24_04:27:54.5 43.06 N 18.12 E M=5.2 Bosnia and Herzegovina
2022/04/24_04:14:05.5 35.03 N 27.11 E M=4.5 Dodecanese Islands, Greece
2022/04/24_01:35:00.7 46.21 N 152.76 E M=5.9 Kuril Islands
2022/04/23_23:54:07.3 43.14 N 18.10 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_22:38:50.0 43.15 N 18.04 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_22:31:04.1 43.12 N 18.10 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_21:53:36.8 43.05 N 18.12 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_21:45:36.2 43.07 N 18.04 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_21:23:42.7 43.25 N 18.33 E M=3.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_21:19:27.0 43.10 N 18.11 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_21:09:40.6 43.13 N 18.17 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_18:02:27.1 43.10 N 17.99 E M=3.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_16:45:00.0 36.43 N 19.57 E M=4.2 Central Mediterranean Sea
2022/04/23_15:34:23.8 43.06 N 17.98 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_13:14:48.7 29.33 N 51.87 E M=4.7 Southern Iran
2022/04/23_10:21:39.2 44.13 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/23_09:29:43.8 44.15 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/23_06:41:39.8 43.09 N 18.13 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_06:20:15.6 43.12 N 18.11 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_06:12:19.4 43.01 N 18.12 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_06:06:09.5 43.08 N 18.14 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_05:34:17.8 43.13 N 18.22 E M=2.9 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_04:51:46.6 43.08 N 18.17 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_04:09:58.5 43.15 N 18.06 E M=3.2 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_03:33:55.2 43.10 N 18.10 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_03:28:16.5 43.15 N 18.18 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_03:16:42.5 43.10 N 18.20 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_02:52:51.3 43.12 N 18.22 E M=2.9 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_02:48:13.1 43.14 N 18.10 E M=3.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_02:34:23.0 43.07 N 18.18 E M=3.8 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_02:32:21.5 43.07 N 18.15 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_02:26:47.9 43.08 N 18.03 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_02:20:28.3 43.13 N 18.05 E M=4.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_02:16:16.7 43.14 N 18.10 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_01:38:09.3 43.06 N 18.04 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_01:32:01.4 43.13 N 18.18 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_00:59:09.0 43.14 N 18.03 E M=4.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_00:47:17.4 42.95 N 18.01 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_00:09:34.4 43.00 N 18.19 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_00:03:49.7 43.08 N 18.05 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_23:55:25.9 43.06 N 18.16 E M=3.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_23:36:29.9 43.05 N 18.16 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_23:34:50.5 43.07 N 18.10 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_23:21:55.9 43.07 N 18.17 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_22:25:33.4 43.15 N 18.11 E M=3.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_22:22:29.9 43.18 N 18.03 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_22:15:46.5 43.19 N 18.44 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_21:50:17.2 43.13 N 18.20 E M=3.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_21:39:47.4 43.15 N 18.20 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_21:32:34.1 43.09 N 18.09 E M=2.9 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_21:14:44.8 43.06 N 18.10 E M=3.6 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_21:07:49.2 43.07 N 18.16 E M=5.9 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_18:36:17.9 44.05 N 18.23 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_12:15:05.6 44.45 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2022/04/22_11:47:44.3 44.44 N 21.91 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2022/04/22_10:09:16.7 44.13 N 22.13 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/22_09:28:16.5 44.12 N 22.16 E M=1.7 Serbia Bor
2022/04/22_06:27:24.9 53.36 N 87.62 E M=5.0 Southwestern Siberia, Russia
2022/04/22_03:24:15.8 42.32 N 19.41 E M=1.6 Montenegro
2022/04/21_20:57:06.4 42.34 N 19.41 E M=2.1 Montenegro
2022/04/21_20:32:39.9 82.93 N 29.01 W M=4.8 Near North Coast of Greenland
2022/04/21_17:34:02.6 44.97 N 153.12 E M=5.2 East of Kuril Islands
2022/04/21_12:38:54.7 46.11 N 153.01 E M=5.3 Kuril Islands
2022/04/21_12:17:56.7 40.19 N 23.57 E M=2.8 Greece
2022/04/21_09:41:16.2 44.14 N 22.12 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/21_07:42:44.1 11.79 N 86.81 W Mw(mB)=6.5 Near Coast of Nicaragua
2022/04/21_04:50:25.9 44.66 N 21.34 E M=1.7 Serbia Požarevac
2022/04/21_02:29:46.2 41.88 N 22.91 E M=2.2 North Macedonia
2022/04/20_23:22:58.1 42.09 N 21.40 E M=1.7 North Macedonia
2022/04/20_21:57:52.3 6.84 N 126.95 E M=5.8 Mindanao, Philippines
2022/04/20_12:31:58.3 44.43 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2022/04/20_10:41:43.6 44.13 N 22.12 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/20_09:56:05.5 41.00 N 20.11 E M=2.6 Albania
2022/04/20_01:35:07.2 36.89 N 53.57 E M=4.3 Northern and Central Iran
2022/04/20_00:39:03.0 41.91 N 20.11 E M=1.8 Albania
2022/04/20_00:29:04.5 39.98 N 24.48 E M=3.8 Aegean Sea
2022/04/19_22:44:40.7 38.95 N 70.74 E M=4.8 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2022/04/19_21:20:00.1 3.74 N 126.85 E M=5.1 Talaud Islands, Indonesia
2022/04/19_19:25:10.9 40.89 N 20.77 E M=2.8 Albania
2022/04/19_15:49:09.9 44.38 N 11.56 E M=3.8 Northern Italy
2022/04/19_11:33:53.0 42.72 N 23.98 E M=1.7 Bulgaria
2022/04/19_09:48:35.6 44.16 N 22.15 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/19_07:05:45.0 25.53 N 123.66 E M=5.3 Northeast of Taiwan
2022/04/19_03:46:02.5 39.87 N 20.65 E M=2.9 Greece-Albania Border Region
2022/04/19_01:23:14.8 7.06 N 126.86 E Mwp=6.1 Mindanao, Philippines
2022/04/18_23:15:58.5 37.01 N 140.13 E M=5.5 Eastern Honshu, Japan
2022/04/18_11:24:52.2 44.20 N 22.09 E M=1.6 Serbia Žagubica
2022/04/18_09:57:14.3 35.09 N 25.43 E M=4.3 Crete, Greece
2022/04/18_08:54:12.6 44.13 N 22.12 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/18_06:24:26.7 44.11 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/18_00:37:05.2 38.59 N 21.49 E M=4.0 Greece
2022/04/17_15:18:51.3 42.90 N 20.93 E M=1.7 Serbia Kosovska Mitrovica
2022/04/17_12:14:35.6 43.67 N 20.35 E M=2.1 Serbia Ivanjica
2022/04/17_12:05:18.8 40.38 N 21.29 E M=3.0 Greece
2022/04/17_11:38:18.5 44.42 N 21.99 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/04/17_08:37:03.4 44.42 N 21.95 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/04/17_08:34:11.3 43.21 N 21.57 E M=1.7 Serbia Prokuplje
2022/04/17_07:16:41.8 39.70 N 23.82 E M=3.1 Aegean Sea
2022/04/17_05:49:34.4 1.32 S 137.03 E M=5.4 Near North Coast of Irian Jaya
2022/04/16_23:36:20.7 42.43 N 21.31 E M=1.9 Serbia Gnjilane
2022/04/16_22:14:10.3 40.71 N 24.05 E M=3.3 Aegean Sea
2022/04/16_21:31:32.3 41.15 N 24.26 E M=2.3 Greece Bulgaria Border Region
2022/04/16_17:00:39.0 35.92 N 22.46 E M=4.4 Central Mediterranean Sea
2022/04/16_17:01:28.5 39.59 N 21.59 E M=4.2 Greece
2022/04/16_09:23:51.5 44.41 N 21.97 E M=2.3 Serbia Majdanpek
2022/04/16_08:55:03.0 44.13 N 22.11 E M=1.7 Serbia Bor
2022/04/16_01:33:27.2 42.46 N 18.25 E M=2.4 Croatia
2022/04/16_00:33:10.4 45.27 N 156.70 E M=4.9 East of Kuril Islands
2022/04/15_14:10:30.6 42.54 N 21.29 E M=1.7 Serbia Gnjilane
2022/04/15_09:14:58.8 44.14 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/15_09:04:08.2 41.30 N 22.75 E M=2.1 North Macedonia
2022/04/15_01:26:16.9 38.57 N 97.20 E M=5.4 Qinghai, China
2022/04/15_01:34:45.6 37.55 N 15.98 E M=4.0 Sicily, Italy
2022/04/14_11:33:31.7 42.74 N 24.06 E M=2.0 Bulgaria
2022/04/14_09:49:44.3 44.14 N 22.11 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/14_09:27:19.6 41.20 N 20.32 E M=2.7 Albania
2022/04/14_07:23:10.2 45.03 N 24.27 E M=2.7 Romania
2022/04/14_03:58:44.7 40.89 N 21.55 E M=2.9 Greece
2022/04/13_20:49:26.3 48.50 N 153.43 E M=4.9 Kuril Islands
2022/04/13_19:35:48.8 34.52 N 24.64 E M=4.5 Crete, Greece
2022/04/13_19:13:01.7 27.81 S 64.09 E M=5.1 Southwest Indian Ridge
2022/04/13_16:56:24.5 42.16 N 23.03 E M=1.7 Bulgaria
2022/04/13_13:31:07.8 42.22 N 23.86 E M=2.0 Bulgaria
2022/04/13_10:31:15.8 44.13 N 22.09 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/13_09:44:08.6 44.14 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/13_01:22:30.4 25.88 N 128.70 E M=5.0 Ryukyu Islands, Japan
2022/04/12_23:26:13.2 41.04 N 22.75 E M=2.6 NW Balkan Region
2022/04/12_21:05:31.6 40.89 N 20.78 E M=2.9 Albania
2022/04/12_19:41:54.4 39.21 N 23.98 E M=3.5 Aegean Sea
2022/04/12_11:30:16.0 42.71 N 24.02 E M=1.9 Bulgaria
2022/04/12_02:21:06.1 41.78 N 19.38 E M=1.7 Albania
2022/04/11_22:28:00.7 42.31 N 20.89 E M=1.7 Serbia Prizren
2022/04/11_22:13:02.2 52.74 N 32.17 W M=4.5 Reykjanes Ridge
2022/04/11_20:21:14.8 41.93 N 12.86 E M=3.7 Southern Italy
2022/04/11_19:15:31.4 21.58 N 121.10 E M=5.0 Taiwan Region
2022/04/11_18:53:58.3 38.98 N 20.46 E M=4.0 Greece
2022/04/11_18:31:24.6 40.90 N 20.77 E M=2.5 Albania
2022/04/11_18:08:51.4 40.89 N 20.76 E M=2.5 Albania
2022/04/11_17:38:44.3 42.35 N 31.09 E M=4.7 Black Sea
2022/04/11_15:19:42.3 40.90 N 20.77 E M=2.3 Albania
2022/04/11_14:32:13.0 43.02 N 20.24 E M=2.2 Serbia Novi Pazar
2022/04/11_13:47:29.6 21.60 N 121.08 E M=5.3 Taiwan Region
2022/04/11_09:33:17.1 44.17 N 22.09 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/11_09:10:35.5 44.10 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/11_07:28:31.3 42.71 N 20.32 E M=1.7 Serbia Peć
2022/04/11_01:41:42.9 33.39 N 70.68 E M=4.5 Pakistan
2022/04/10_23:41:41.2 33.09 N 39.76 W M=4.6 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/04/10_13:34:36.7 7.33 N 94.55 E M=5.2 Nicobar Islands, India Region
2022/04/10_11:57:00.7 44.45 N 21.94 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/04/10_09:43:16.2 36.59 N 141.43 E M=5.0 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/04/10_09:46:56.5 44.14 N 22.14 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/10_03:28:13.2 38.31 N 23.56 E M=3.8 Greece
2022/04/10_03:06:08.4 37.74 N 23.05 E M=3.6 Southern Greece
2022/04/10_02:45:13.6 43.56 N 20.69 E M=1.7 Serbia Baljevac na Ibru
2022/04/10_02:12:33.2 38.34 N 23.56 E M=4.4 Greece
2022/04/10_01:32:25.2 7.49 N 94.41 E M=5.1 Nicobar Islands, India Region
2022/04/10_01:31:06.1 42.35 N 20.20 E M=2.7 Albania
2022/04/09_23:09:42.2 31.81 N 40.91 W M=5.0 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/04/09_22:33:17.1 31.84 N 40.87 W M=4.7 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/04/09_21:22:13.7 3.13 S 139.93 E M=5.5 Irian Jaya, Indonesia
2022/04/09_20:52:37.5 16.32 S 166.90 E Mw(mB)=6.4 Vanuatu Islands
2022/04/09_16:43:49.3 21.67 N 121.04 E M=5.0 Taiwan Region
2022/04/09_16:29:14.9 51.24 N 179.07 E M=5.6 Rat Islands, Aleutian Islands
2022/04/09_14:02:19.0 38.17 N 38.62 E M=4.8 Turkey
2022/04/09_08:47:30.3 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/08_19:19:32.6 21.67 N 121.01 E M=5.1 Taiwan Region
2022/04/08_09:43:42.0 38.29 N 23.63 E M=3.6 Greece
2022/04/08_07:39:12.1 40.73 N 21.42 E M=3.0 Greece
2022/04/07_23:36:11.6 21.71 N 121.01 E M=5.4 Taiwan Region
2022/04/07_23:40:07.5 41.42 N 20.48 E M=2.4 Albania
2022/04/07_22:27:50.8 43.13 N 20.97 E M=1.6 Serbia Leposavić
2022/04/07_21:49:56.0 41.37 N 20.43 E M=3.4 Albania
2022/04/07_21:04:51.2 38.31 N 23.56 E M=3.7 Greece
2022/04/07_16:58:46.1 51.52 N 16.07 E M=4.5 Poland
2022/04/07_15:46:04.0 38.33 N 23.64 E M=3.6 Greece
2022/04/07_11:44:43.4 38.29 N 23.80 E M=3.8 Greece
2022/04/07_10:43:11.0 16.79 S 35.88 E M=4.9 Malawi
2022/04/07_07:38:55.9 37.98 N 23.91 E M=4.1 Southern Greece
2022/04/07_00:36:53.8 14.33 N 119.33 E M=4.8 Luzon, Philippines
2022/04/06_19:23:43.4 42.06 N 18.93 E M=2.5 NW Balkan Region
2022/04/06_16:58:51.8 40.43 N 19.59 E M=2.5 Albania
2022/04/06_05:29:44.3 7.46 N 94.25 E M=5.5 Nicobar Islands, India Region
2022/04/06_00:43:07.2 38.27 N 22.14 E M=3.5 Greece
2022/04/05_23:50:07.4 28.27 N 104.94 E M=5.0 Sichuan, China
2022/04/05_22:47:00.6 41.64 N 21.91 E M=1.8 North Macedonia
2022/04/05_20:29:03.7 38.06 N 22.00 E M=4.1 Greece
2022/04/05_16:18:43.8 34.73 N 26.80 E M=4.2 Crete, Greece
2022/04/05_15:03:48.8 37.82 N 141.41 E M=5.3 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/04/05_14:49:47.6 40.71 N 27.57 E M=3.4 Turkey
2022/04/05_09:54:51.7 44.78 N 21.62 E M=1.7 Serbia Golubac
2022/04/05_09:44:25.4 44.14 N 22.15 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/05_08:13:48.2 43.92 N 19.50 E M=2.1 Serbia Bajina Bašta
2022/04/05_00:08:16.7 41.57 N 20.11 E M=2.1 Albania
2022/04/04_20:39:58.1 40.28 N 24.09 E M=3.2 Aegean Sea
2022/04/04_18:07:28.4 40.80 N 21.33 E M=2.2 Greece
2022/04/04_16:06:53.9 17.56 S 168.04 E M=5.9 Vanuatu Islands
2022/04/04_14:14:29.2 58.52 N 151.29 E M=5.5 Eastern Siberia, Russia
2022/04/04_11:19:47.5 44.12 N 22.21 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/04_10:59:39.3 43.22 N 27.48 E M=4.3 Bulgaria
2022/04/04_10:29:01.3 37.42 N 141.47 E M=5.3 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/04/04_10:34:01.6 44.41 N 21.93 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/04/04_09:20:13.7 44.14 N 22.14 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/04_04:40:42.5 40.75 N 21.13 E M=3.6 Greece
2022/04/03_19:34:09.7 39.51 N 22.35 E M=3.2 Greece
2022/04/03_17:52:13.4 41.95 N 20.37 E M=2.2 Albania
2022/04/03_17:45:42.0 44.30 N 18.67 E M=1.8 Bosnia and Herzegovina
2022/04/03_17:24:13.3 39.01 N 22.07 E M=3.1 Greece
2022/04/03_15:29:46.4 9.09 N 126.63 E M=5.5 Mindanao, Philippines
2022/04/03_15:16:38.2 41.83 N 20.17 E M=2.6 Albania
2022/04/03_11:22:15.0 9.16 N 126.57 E M=5.4 Mindanao, Philippines
2022/04/03_10:56:10.2 44.13 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2022/04/03_10:25:01.8 9.07 N 126.70 E M=5.6 Mindanao, Philippines
2022/04/03_06:31:33.7 41.83 N 20.19 E M=3.0 Albania
2022/04/03_01:52:02.9 41.93 N 23.37 E M=1.9 Bulgaria
2022/03/31_11:43:17.7 42.75 N 23.88 E M=2.1 Bulgaria
2022/03/31_11:39:45.8 42.76 N 24.02 E M=2.2 Bulgaria
2022/03/31_06:30:36.2 43.81 N 22.78 E M=2.7 Bulgaria
2022/03/31_06:19:43.5 44.64 N 18.49 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2022/03/31_05:59:10.2 44.12 N 56.80 E Mwp=5.6 Northwestern Uzbekistan
2022/03/31_04:09:50.1 30.31 N 49.93 E M=4.8 Western Iran
2022/03/31_03:22:06.7 42.55 N 54.57 E M=5.4 Western Kazakhstan
2022/03/31_00:12:40.6 46.80 N 20.91 E M=3.0 Hungary
2022/03/30_22:39:03.3 38.28 N 22.40 E M=3.9 Greece
2022/03/30_21:15:07.7 44.44 N 25.37 E M=4.2 Romania
2022/03/30_15:52:32.0 42.06 N 23.82 E M=3.0 Bulgaria
2022/03/30_12:35:38.2 44.14 N 22.17 E M=2.4 Serbia Bor
2022/03/30_07:44:33.3 6.34 S 104.24 E M=5.4 Sunda Strait, Indonesia
2022/03/30_02:57:15.5 38.98 N 71.89 E M=4.4 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2022/03/30_00:39:11.9 38.33 N 22.03 E M=3.7 Greece
2022/03/29_20:49:23.7 42.32 N 20.81 E M=2.0 Serbia Prizren
2022/03/29_19:59:39.5 38.10 N 22.79 E M=3.7 Greece
2022/03/29_17:36:44.3 26.96 N 126.44 E M=5.2 Ryukyu Islands, Japan
2022/03/29_16:27:14.6 14.10 N 119.38 E M=5.0 Luzon, Philippines
2022/03/29_12:13:57.2 38.91 N 21.17 E M=4.1 Greece
2022/03/29_12:06:42.7 43.73 N 22.70 E M=1.8 Bulgaria
2022/03/29_10:28:13.0 42.37 N 23.03 E M=2.2 Bulgaria
2022/03/29_01:48:19.8 39.02 N 13.83 E M=4.0 Tyrrhenian Sea
2022/03/28_22:33:40.4 72.94 N 89.04 E M=4.7 Northcentral Siberia, Russia
2022/03/28_12:24:19.7 42.76 N 18.82 E M=2.8 Montenegro
2022/03/28_09:29:16.8 44.20 N 22.06 E M=1.6 Serbia Žagubica
2022/03/28_07:14:59.0 41.75 N 20.33 E M=2.3 Albania
2022/03/28_04:51:32.7 42.44 N 21.12 E M=1.6 Serbia Štimlje
2022/03/28_03:49:04.0 42.87 N 18.71 E M=1.6 Montenegro
2022/03/28_03:06:50.3 38.33 N 23.62 E M=3.6 Greece
2022/03/27_22:23:43.8 41.10 N 20.09 E M=2.0 Albania
2022/03/27_17:32:35.6 38.28 N 23.53 E M=4.0 Greece
2022/03/27_16:47:17.0 42.26 N 24.82 E M=2.4 Bulgaria
2022/03/27_13:12:35.7 41.50 N 19.40 E M=2.0 Albania
2022/03/27_10:34:15.4 44.14 N 22.12 E M=1.6 Serbia Bor
2022/03/27_04:14:55.4 41.40 N 19.54 E M=2.2 Albania
2022/03/27_03:20:56.7 41.84 N 20.15 E M=1.9 Albania
2022/03/26_23:30:03.0 41.81 N 20.84 E M=1.7 North Macedonia
2022/03/26_23:15:37.7 42.54 N 142.59 E M=4.9 Hokkaido, Japan Region
2022/03/26_15:38:53.5 26.79 N 126.31 E M=5.2 Ryukyu Islands, Japan
2022/03/26_11:24:44.1 44.14 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2022/03/26_08:32:46.9 45.88 N 15.19 E M=4.1 Slovenia
2022/03/26_02:34:10.8 41.04 N 21.21 E M=2.4 North Macedonia
2022/03/25_18:50:07.4 38.58 N 97.41 E M=4.8 Qinghai, China
2022/03/25_16:28:52.0 38.49 N 97.39 E M=5.4 Qinghai, China
2022/03/25_16:21:04.9 38.52 N 97.36 E M=5.3 Qinghai, China
2022/03/25_11:57:16.5 44.43 N 22.18 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2022/03/25_03:08:10.1 37.40 N 141.89 E M=5.2 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/03/25_01:56:51.5 6.13 S 146.85 E M=5.8 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2022/03/24_21:52:27.9 52.15 N 143.66 E M=4.8 Sakhalin, Russia
2022/03/24_12:27:11.8 42.82 N 13.67 E M=2.7 Central Italy
2022/03/24_05:15:35.7 41.04 N 21.25 E M=2.5 North Macedonia
2022/03/24_04:08:38.4 44.59 N 19.60 E M=1.6 Serbia Tekeriš
2022/03/24_00:38:24.7 23.43 N 121.52 E M=5.4 Taiwan
2022/03/23_21:56:46.9 15.06 S 167.71 E M=5.9 Vanuatu Islands
2022/03/23_19:40:45.3 19.09 N 74.07 W M=5.2 Cuba Region
2022/03/23_18:11:29.5 26.79 N 126.54 E M=4.8 Ryukyu Islands, Japan
2022/03/23_12:02:53.6 19.28 N 122.24 E M=5.1 Philippine Islands Region
2022/03/23_11:45:48.8 44.25 N 22.14 E M=1.6 Serbia Negotin
2022/03/23_10:10:46.6 0.76 S 133.33 E M=4.9 Irian Jaya Region, Indonesia
2022/03/23_06:21:55.3 40.62 N 21.59 E M=2.9 Greece
2022/03/23_05:48:51.0 41.18 N 23.71 E M=3.2 Greece Bulgaria Border Region
2022/03/23_01:54:16.5 15.47 S 17.10 W M=4.8 Southern Mid Atlantic Ridge
2022/03/23_00:24:30.4 34.22 N 24.39 E M=4.3 Crete, Greece
2022/03/22_23:44:06.8 41.49 N 19.58 E M=2.2 Albania
2022/03/22_22:28:32.1 44.71 N 18.67 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/03/22_20:29:58.2 23.42 N 121.50 E M=5.7 Taiwan
2022/03/22_19:35:03.3 23.43 N 121.58 E M=5.5 Taiwan
2022/03/22_18:37:39.2 22.26 N 122.36 E M=5.6 Taiwan Region
2022/03/22_17:41:37.7 23.37 N 121.62 E Mw(mB)=6.6 Taiwan
2022/03/22_17:06:52.9 22.01 N 121.68 E M=5.4 Taiwan Region
2022/03/22_16:35:09.5 10.69 N 43.44 W M=6.2 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/03/22_14:11:01.5 40.35 N 28.31 E M=4.0 Turkey
2022/03/22_12:52:54.9 44.14 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2022/03/22_07:43:31.4 42.40 N 19.38 E M=1.6 Montenegro
2022/03/22_04:22:24.2 40.57 N 27.88 E M=4.0 Turkey
2022/03/22_02:59:18.3 39.53 N 23.86 E M=3.1 Aegean Sea
2022/03/22_01:02:20.3 37.39 N 17.06 E M=3.4 Ionian Sea
2022/03/21_15:16:19.4 42.78 N 18.21 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2022/03/21_13:00:13.4 44.14 N 22.15 E M=1.7 Serbia Bor
2022/03/21_11:05:14.7 44.46 N 17.01 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/03/21_07:39:50.9 36.86 N 21.35 E M=4.2 Southern Greece
2022/03/21_06:29:42.6 41.78 N 19.28 E M=2.6 Albania
2022/03/21_05:32:55.9 61.82 N 2.72 E M=5.1 Norwegian Sea
2022/03/21_05:26:20.1 41.82 N 19.69 E M=2.5 Albania
2022/03/21_04:33:49.6 41.82 N 19.68 E M=2.0 Albania
2022/03/20_22:49:34.1 40.26 N 21.25 E M=2.7 Greece
2022/03/20_16:39:21.5 11.00 N 124.93 E M=5.2 Leyte, Philippines
2022/03/20_12:20:50.8 30.75 N 56.79 E M=4.7 Northern and Central Iran
2022/03/20_09:18:13.6 44.43 N 22.02 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2022/03/19_21:24:22.0 25.25 S 176.45 W Mw(mB)=6.2 South of Fiji Islands
2022/03/19_18:19:36.8 39.74 N 20.58 E M=3.5 Greece-Albania Border Region
2022/03/19_17:14:24.3 43.23 N 20.83 E M=2.0 Serbia Novi Pazar
2022/03/19_16:27:23.8 39.73 N 22.09 E M=3.4 Greece
2022/03/19_15:43:41.6 43.24 N 20.86 E M=2.2 Serbia Novi Pazar
2022/03/19_12:25:27.2 28.23 N 55.22 E M=4.7 Southern Iran
2022/03/19_09:59:34.0 37.09 N 5.08 E M=5.0 Western Mediterranean Sea
2022/03/19_05:44:08.7 23.32 N 45.90 W M=4.6 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/03/18_19:04:20.5 25.65 N 123.98 E M=5.8 Northeast of Taiwan
2022/03/18_15:57:42.0 37.65 N 142.10 E M=5.1 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/03/18_14:25:17.3 40.25 N 142.12 E M=5.0 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/03/18_13:02:32.2 42.54 N 24.13 E M=2.0 Bulgaria
2022/03/18_12:44:37.6 44.30 N 21.54 E M=1.6 Serbia Petrovac na Mlavi
2022/03/18_12:13:03.2 44.13 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2022/03/17_22:25:47.2 11.42 S 13.08 W M=5.4 Ascension Island Region
2022/03/17_19:05:34.3 43.47 N 19.62 E M=1.7 Serbia Prijepolje
2022/03/17_13:41:19.2 36.02 N 77.96 E M=5.1 Kashmir-Xinjiang Border Region
2022/03/17_12:32:54.7 42.72 N 24.06 E M=1.9 Bulgaria
2022/03/17_11:33:37.5 26.83 N 126.51 E M=5.2 Ryukyu Islands, Japan
2022/03/17_11:48:42.8 44.16 N 22.15 E M=1.6 Serbia Bor
2022/03/17_05:06:20.7 25.78 N 123.92 E M=5.2 Northeast of Taiwan
2022/03/17_00:26:04.6 38.94 N 97.64 E M=4.9 Qinghai, China
2022/03/16_23:15:46.0 26.97 N 54.54 E Mw(mB)=5.9 Southern Iran
2022/03/16_22:05:54.3 41.63 N 19.57 E M=1.9 Albania
2022/03/16_21:11:57.1 41.41 N 20.97 E M=2.0 North Macedonia
2022/03/16_17:53:05.3 44.31 N 19.15 E M=1.6 Bosnia and Herzegovina
2022/03/16_15:52:24.4 37.78 N 141.86 E M=5.5 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/03/16_15:13:26.5 46.56 N 17.72 E M=4.6 Hungary
2022/03/16_14:36:36.5 37.82 N 141.45 E Mw(mB)=7.5 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/03/16_13:35:22.7 35.61 N 75.16 E M=5.0 Eastern Kashmir
2022/03/16_12:22:13.1 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2022/03/16_11:59:08.9 44.41 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/03/16_11:29:45.1 44.17 N 22.07 E M=1.6 Serbia Bor
2022/03/16_10:42:14.5 44.12 N 22.10 E M=1.6 Serbia Bor
2022/03/16_02:59:59.0 7.66 S 107.16 E M=5.5 Java, Indonesia
2022/03/16_02:20:15.0 34.77 N 25.30 E M=4.5 Crete, Greece
2022/03/16_00:09:30.3 14.13 N 119.34 E M=5.2 Luzon, Philippines
2022/03/15_20:53:17.1 41.20 N 19.52 E M=2.2 Albania
2022/03/15_18:15:48.1 14.18 N 119.82 E M=5.0 Luzon, Philippines
2022/03/15_17:43:59.7 43.43 N 20.41 E M=1.6 Serbia Baljevac na Ibru
2022/03/15_14:18:05.5 0.38 N 125.87 E M=4.6 Northern Molucca Sea
2022/03/15_13:29:05.6 42.53 N 19.84 E M=1.6 Montenegro
2022/03/15_12:39:36.6 42.31 N 20.16 E M=2.0 Albania
2022/03/15_12:26:00.9 41.89 N 42.46 E M=4.7 Georgia Armenia Turkey Border Reg.
2022/03/15_12:12:34.1 0.48 S 98.72 E M=5.5 Southern Sumatra, Indonesia
2022/03/15_08:05:28.5 14.00 N 119.24 E M=5.0 Luzon, Philippines
2022/03/14_16:40:05.3 40.79 N 21.40 E M=2.5 Greece
2022/03/14_14:40:47.9 14.16 N 119.33 E M=5.2 Luzon, Philippines
2022/03/14_14:12:08.3 0.52 S 98.59 E M=5.5 Southern Sumatra, Indonesia
2022/03/14_11:21:12.4 44.14 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2022/03/14_10:50:38.1 42.94 N 20.97 E M=2.0 Serbia Kosovska Mitrovica
2022/03/14_10:38:29.2 44.13 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2022/03/14_07:32:14.7 45.56 N 26.12 E M=3.9 Romania
2022/03/14_05:36:15.0 41.58 N 19.50 E M=2.0 Albania
2022/03/14_01:15:47.3 42.81 N 45.43 E M=4.7 Eastern Caucasus
2022/03/14_01:06:13.9 39.96 N 25.35 E M=3.1 Aegean Sea
2022/03/13_23:29:09.9 42.28 N 13.40 E M=2.6 Central Italy
2022/03/13_22:31:10.7 45.65 N 26.33 E M=3.6 Romania
2022/03/13_21:38:41.7 0.62 S 98.54 E M=6.0 Southern Sumatra, Indonesia
2022/03/13_21:05:49.1 14.06 N 119.44 E Mw(mB)=6.5 Luzon, Philippines
2022/03/13_20:30:13.2 29.90 S 14.03 W M=5.0 Southern Mid Atlantic Ridge
2022/03/13_18:00:57.2 40.78 N 25.28 E M=3.1 Aegean Sea
2022/03/13_11:51:43.4 45.56 N 21.34 E M=1.6 Romania
2022/03/13_11:05:40.0 44.13 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2022/03/13_09:14:33.5 44.13 N 22.15 E M=1.6 Serbia Bor
2022/03/13_00:01:36.6 15.18 N 93.90 W M=5.5 Near Coast of Chiapas, Mexico
2022/03/12_19:59:48.4 61.04 N 152.28 W M=4.9 Southern Alaska
2022/03/12_19:12:01.5 41.54 N 19.67 E M=1.7 Albania
2022/03/12_17:09:17.4 41.73 N 19.30 E M=2.6 Albania
2022/03/12_11:52:31.4 55.84 N 162.88 E M=5.1 Near East Coast of Kamchatka
2022/03/12_03:17:53.7 43.01 N 19.35 E M=1.7 Montenegro
2022/03/11_20:52:07.4 37.37 N 71.89 E M=4.6 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2022/03/11_17:47:17.4 41.44 N 20.20 E M=2.5 Albania
2022/03/11_14:14:23.0 7.90 N 126.07 E M=5.3 Mindanao, Philippines
2022/03/11_14:09:54.2 43.33 N 22.17 E M=1.6 Serbia Niš
2022/03/11_13:09:38.6 44.63 N 21.71 E M=1.7 Serbia Golubac
2022/03/11_11:02:29.4 44.14 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2022/03/10_18:46:06.5 38.13 N 20.42 E M=3.4 Greece
2022/03/10_14:53:46.0 44.40 N 21.93 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/03/10_12:39:35.7 42.73 N 24.01 E M=1.7 Bulgaria
2022/03/10_11:53:39.3 44.11 N 22.13 E M=1.9 Serbia Bor
2022/03/10_11:42:15.5 44.15 N 22.12 E M=1.6 Serbia Bor
2022/03/10_11:21:44.7 44.15 N 22.15 E M=1.7 Serbia Bor
2022/03/10_04:26:57.1 4.09 N 96.12 E M=5.2 Northern Sumatra, Indonesia
2022/03/09_13:44:31.0 44.42 N 22.01 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2022/03/09_12:22:12.1 23.27 N 121.51 E M=5.3 Taiwan
2022/03/09_11:04:36.7 44.23 N 22.04 E M=1.6 Serbia Žagubica
2022/03/09_03:49:31.1 42.16 N 19.41 E M=3.5 Montenegro
2022/03/08_13:57:20.2 43.17 N 18.81 E M=2.1 Montenegro
2022/03/08_12:35:07.8 42.75 N 24.07 E M=2.1 Bulgaria
2022/03/08_04:44:09.5 43.06 N 20.41 E M=1.7 Serbia Novi Pazar
2022/03/08_02:57:11.7 44.21 N 21.54 E M=2.1 Serbia Žagubica
2022/03/07_23:30:35.5 26.72 N 53.27 E M=4.6 Southern Iran
2022/03/07_21:59:07.1 40.47 N 19.68 E M=3.0 Albania
2022/03/07_21:39:09.4 42.15 N 19.47 E M=1.8 Montenegro
2022/03/07_18:13:14.6 2.67 N 125.88 E M=5.2 Talaud Islands, Indonesia
2022/03/07_16:58:48.8 37.25 N 137.40 E M=4.9 Near West Coast of Honshu, Japan
2022/03/07_14:08:19.7 44.43 N 21.95 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/03/07_05:34:16.7 20.30 S 178.38 W Mw(mB)=6.1 Fiji Islands Region
2022/03/07_05:33:22.1 14.37 S 178.67 E M=5.9 Fiji Islands Region
2022/03/07_02:48:36.3 39.35 N 21.64 E M=2.8 Greece
2022/03/07_02:38:56.6 40.67 N 20.60 E M=3.3 Albania
2022/03/07_02:24:15.9 40.62 N 20.52 E M=2.7 Albania
2022/03/07_01:57:40.7 13.74 S 66.29 E M=4.7 Mid Indian Ridge
2022/03/07_01:41:34.3 40.74 N 20.52 E M=4.0 Albania
2022/03/06_21:19:25.1 45.31 N 15.97 E M=2.6 Croatia
2022/03/06_15:51:04.0 40.68 N 15.82 E M=2.7 Southern Italy
2022/03/06_12:09:50.6 43.74 N 20.64 E M=2.2 Serbia Kraljevo
2022/03/06_11:26:17.9 44.41 N 22.01 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2022/03/06_10:22:21.3 41.26 N 19.91 E M=2.5 Albania
2022/03/06_07:47:41.3 41.55 N 22.55 E M=2.4 North Macedonia
2022/03/06_02:44:18.3 45.30 N 16.48 E M=2.2 Croatia
2022/03/06_01:13:34.5 28.12 N 129.95 E M=5.1 Ryukyu Islands, Japan
2022/03/05_20:27:29.9 41.14 N 23.06 E M=2.5 Greece Bulgaria Border Region
2022/03/05_18:28:07.3 41.70 N 22.54 E M=2.5 North Macedonia
2022/03/05_13:33:26.2 2.71 N 99.07 E M=4.8 Northern Sumatra, Indonesia
2022/03/05_12:02:37.6 4.78 N 95.16 E M=5.6 Northern Sumatra, Indonesia
2022/03/05_11:37:36.8 44.43 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/03/05_11:27:18.2 44.44 N 22.02 E M=1.4 Serbia Majdanpek
2022/03/05_10:55:23.6 44.66 N 21.74 E M=1.5 Serbia Golubac
2022/03/05_10:25:22.1 44.42 N 22.17 E M=1.4 Serbia Majdanpek
2022/03/05_09:35:27.8 42.87 N 13.13 E M=2.9 Central Italy
2022/03/05_06:43:35.6 43.69 N 20.63 E M=1.4 Serbia Kraljevo
2022/03/05_00:13:38.0 66.72 N 33.59 E M=4.2 Baltics/Belarus/Northwestern Russia Reg.
2022/03/04_22:29:46.3 39.57 N 143.48 E M=5.0 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/03/04_22:32:46.4 45.41 N 16.32 E M=2.7 Croatia
2022/03/04_21:17:58.9 39.02 N 15.94 E M=4.1 Southern Italy
2022/03/04_17:17:25.1 41.17 N 20.32 E M=2.4 Albania
2022/03/04_13:22:24.2 44.44 N 21.98 E M=1.5 Serbia Majdanpek
2022/03/04_13:12:23.1 46.35 N 22.98 E M=2.0 Romania
2022/03/04_13:04:47.0 44.43 N 21.99 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/03/04_12:47:35.2 44.12 N 23.20 E M=1.9 Romania
2022/03/04_12:39:46.8 43.97 N 21.86 E M=1.5 Serbia Jagodina
2022/03/04_12:29:45.0 42.72 N 24.04 E M=2.2 Bulgaria
2022/03/04_11:22:36.9 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2022/03/04_07:48:00.1 5.33 S 150.76 E M=5.4 New Britain Region, P.N.G.
2022/03/04_07:47:59.9 5.34 S 150.74 E M=5.4 New Britain Region, P.N.G.
2022/03/04_03:39:13.6 44.31 N 18.34 E M=1.7 Bosnia and Herzegovina
2022/03/04_02:36:12.4 43.45 N 17.94 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/03/04_02:28:51.1 43.25 N 19.96 E M=2.2 Serbia Sjenica
2022/03/04_02:07:26.7 42.62 N 18.99 E M=1.4 Montenegro
2022/03/03_23:15:43.5 43.73 N 20.63 E M=1.9 Serbia Kraljevo
2022/03/03_19:50:53.4 43.14 N 19.82 E M=1.1 Montenegro
2022/03/03_17:41:32.7 44.16 N 20.53 E M=1.0 Serbia Gornji Milanovac
2022/03/03_16:34:54.1 5.11 S 68.75 E M=5.1 Chagos Archipelago Region
2022/03/03_14:40:21.1 18.30 N 95.23 W M=5.7 Veracruz, Mexico
2022/03/03_14:13:06.3 36.21 N 70.64 E M=4.7 Hindu Kush Region, Afghanistan
2022/03/03_13:34:09.4 44.44 N 22.01 E M=1.1 Serbia Donji Milanovac
2022/03/03_11:59:27.9 44.13 N 22.14 E M=1.4 Serbia Bor
2022/03/03_09:25:23.3 44.47 N 22.04 E M=1.3 Serbia Donji Milanovac
2022/03/03_04:23:16.5 53.45 N 160.54 E M=4.5 Near East Coast of Kamchatka
2022/03/03_03:53:09.6 41.01 N 20.17 E M=2.8 Albania
2022/03/03_03:31:22.9 38.08 N 20.95 E M=3.4 Greece
2022/03/02_22:53:57.0 4.95 S 152.10 E M=5.7 New Britain Region, P.N.G.
2022/03/02_21:38:16.0 37.19 N 24.29 E M=3.8 Southern Greece
2022/03/02_20:07:57.3 1.89 N 15.42 W M=5.1 North of Ascension Island
2022/03/02_17:02:41.9 51.44 N 153.95 E M=5.3 Northwest of Kuril Islands
2022/03/02_16:57:49.3 35.15 N 25.58 E M=4.2 Crete, Greece
2022/03/02_13:33:56.9 44.18 N 20.99 E M=1.3 Serbia Kragujevac
2022/03/02_12:52:17.1 30.13 S 178.07 W Mw(mB)=6.7 Kermadec Islands, New Zealand
2022/03/02_12:46:49.3 42.83 N 23.98 E M=2.2 Bulgaria
2022/03/02_12:46:49.3 42.83 N 23.98 E M=0.0 Bulgaria
2022/03/02_11:06:56.9 44.45 N 22.01 E M=0.9 Serbia Donji Milanovac
2022/03/02_09:58:21.2 35.57 N 69.87 E M=5.0 Hindu Kush Region, Afghanistan
2022/03/02_04:41:08.7 0.23 S 20.13 W M=4.9 Central Mid Atlantic Ridge
2022/03/02_03:44:49.3 43.97 N 149.10 E M=4.6 East of Kuril Islands
2022/03/02_03:06:57.9 28.12 N 57.63 E M=4.7 Southern Iran
2022/03/02_02:47:33.3 42.39 N 19.46 E M=1.4 Montenegro
2022/03/02_02:33:00.5 45.95 N 15.07 E M=2.8 Slovenia
2022/03/02_00:18:49.9 35.73 N 95.71 E M=4.5 Qinghai, China
2022/03/02_00:03:40.5 38.54 N 22.80 E M=3.6 Greece
2022/03/01_23:48:29.3 41.65 N 20.19 E M=2.1 Albania
2022/03/01_23:35:14.8 41.50 N 23.60 E M=2.3 Bulgaria
2022/03/01_22:31:16.5 52.28 N 174.12 E M=5.0 Near Islands, Aleutian Islands
2022/03/01_21:34:09.8 35.83 N 23.83 E M=3.9 Crete, Greece
2022/03/01_15:00:16.3 43.84 N 20.04 E M=1.4 Serbia Požega
2022/03/01_14:53:37.0 43.79 N 19.99 E M=1.2 Serbia Užice
2022/03/01_14:49:03.3 41.55 N 23.67 E M=2.1 Bulgaria
2022/03/01_12:12:51.9 44.10 N 22.21 E M=1.1 Serbia Bor
2022/03/01_12:02:30.0 44.69 N 22.07 E M=0.8 Romania
2022/03/01_11:51:56.8 44.42 N 21.90 E M=0.8 Serbia Majdanpek
2022/03/01_11:04:16.2 4.12 N 96.15 E M=5.3 Northern Sumatra, Indonesia
2022/03/01_10:57:55.8 44.14 N 22.12 E M=1.8 Serbia Bor
2022/03/01_10:50:12.9 44.49 N 20.60 E M=1.9 Serbia Mladenovac
2022/03/01_09:51:29.2 42.42 N 19.73 E M=1.2 Albania
2022/03/01_09:31:51.2 44.13 N 22.14 E M=1.2 Serbia Bor
2022/03/01_09:27:19.7 44.45 N 22.00 E M=1.2 Serbia Donji Milanovac
2022/03/01_07:07:42.3 42.68 N 23.81 E M=2.1 Bulgaria
2022/03/01_03:01:45.6 39.05 N 23.25 E M=3.3 Aegean Sea
2022/03/01_01:42:33.0 40.75 N 21.03 E M=2.5 Greece
2022/03/01_00:02:11.2 40.10 N 24.41 E M=3.8 Aegean Sea
2022/02/28_22:04:31.7 43.94 N 148.69 E M=5.1 East of Kuril Islands
2022/02/28_16:41:23.0 43.64 N 22.65 E M=2.0 Bulgaria
2022/02/28_16:06:49.2 44.42 N 21.99 E M=1.2 Serbia Majdanpek
2022/02/28_07:31:14.9 42.14 N 22.77 E M=2.6 North Macedonia
2022/02/28_06:02:25.1 39.44 N 20.44 E M=3.7 Greece-Albania Border Region
2022/02/24_11:32:32.6 44.13 N 22.16 E MLv=2.0 Serbia Bor
2022/02/23_13:54:41.0 43.04 N 20.89 E MLv=2.1 Serbia Kosovska Mitrovica
2022/02/23_12:49:24.1 8.23 N 75.49 W mb=5.6 Northern Colombia
2022/02/23_08:50:09.8 44.12 N 22.10 E MLv=1.9 Serbia Bor
2022/02/23_06:04:07.1 43.22 N 21.07 E MLv=1.9 Serbia Kuršumlija
2022/02/22_23:15:28.3 10.83 N 58.98 E mb=4.8 Carlsberg Ridge
2022/02/22_12:22:17.1 44.25 N 17.43 E MLv=2.7 Bosnia and Herzegovina
2022/02/22_10:50:00.5 18.18 N 143.08 E mb=6.4 Mariana Islands Region
2022/02/22_10:12:21.8 65.05 N 1.50 W mb=4.6 Norwegian Sea
2022/02/21_23:30:17.3 32.97 S 90.84 E mb=7.1 Broken Ridge
2022/02/21_20:52:58.2 28.37 N 121.80 E mb=5.1 Southeastern China
2022/02/21_18:38:53.4 42.69 N 16.27 E MLv=3.3 Adriatic Sea
2022/02/21_00:15:51.3 38.58 N 21.31 E MLv=3.7 Greece
2022/02/20_21:13:15.4 4.33 N 127.24 E mb=5.8 Talaud Islands, Indonesia
2022/02/20_21:05:06.3 46.01 N 13.48 E MLv=3.1 Austria
2022/02/20_20:20:18.4 41.08 N 27.03 E mb=4.4 Turkey
2022/02/20_20:02:30.6 26.64 N 17.86 E mb=4.2 Libya
2022/02/20_18:29:30.8 6.37 N 124.00 E mb=6.0 Mindanao, Philippines
2022/02/20_14:51:43.9 42.13 N 19.70 E MLv=2.6 NW Balkan Region
2022/02/20_14:51:43.9 42.13 N 19.70 E M=0.0 NW Balkan Region
2022/02/20_11:47:31.3 56.25 N 158.22 W mb=5.2 Alaska Peninsula
2022/02/20_10:47:43.5 44.12 N 22.23 E MLv=2.1 Serbia Bor
2022/02/20_03:27:07.1 58.58 N 16.41 W mb=4.4 North Atlantic Ocean
2022/02/19_23:46:55.1 40.01 N 23.60 E MLv=3.6 Greece
2022/02/19_10:16:08.9 43.81 N 22.08 E MLv=1.8 Serbia Zaječar
2022/02/19_10:01:54.2 44.10 N 22.24 E MLv=2.0 Serbia Bor
2022/02/19_04:54:55.9 44.47 N 18.93 E MLv=2.6 Bosnia and Herzegovina
2022/02/19_01:50:41.5 26.70 N 23.01 E mb=4.1 Libya
2022/02/18_13:58:38.8 38.86 N 21.13 E mb=4.5 Greece
2022/02/18_11:33:19.2 42.58 N 27.35 E MLv=3.5 Bulgaria
2022/02/18_03:14:42.4 24.32 S 73.47 E mb=5.1 Mid Indian Ridge
2022/02/18_02:54:56.8 37.27 N 142.49 E mb=5.5 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/02/17_21:57:09.6 19.31 N 144.42 E M=6.3 Mariana Islands
2022/02/17_20:57:25.4 34.81 N 18.26 E mb=3.9 Central Mediterranean Sea
2022/02/17_16:54:13.3 42.50 N 19.92 E MLv=2.3 Montenegro
2022/02/17_14:27:43.1 39.92 N 22.56 E MLv=3.3 Greece
2022/02/17_14:13:55.2 42.50 N 19.92 E MLv=3.2 Montenegro
2022/02/17_12:42:14.0 42.55 N 23.18 E MLv=1.8 Bulgaria
2022/02/17_09:13:01.0 31.66 N 16.95 E mb=4.5 Near Coast of Libya
2022/02/17_05:53:16.2 44.53 N 20.46 E MLv=2.1 Serbia Mladenovac
2022/02/17_03:42:29.5 38.68 N 21.37 E MLv=3.5 Greece
2022/02/17_03:34:05.6 37.87 N 20.10 E mb=3.9 Ionian Sea
2022/02/17_01:48:52.2 39.05 N 20.32 E MLv=4.7 Greece-Albania Border Region
2022/02/17_01:06:51.3 41.60 N 14.95 E MLv=3.7 Southern Italy
2022/02/17_00:51:38.1 38.83 N 20.48 E MLv=3.5 Greece
2022/02/16_21:21:19.7 39.35 N 20.54 E MLv=4.0 Greece-Albania Border Region
2022/02/16_19:18:41.0 43.26 N 21.02 E MLv=2.6 Serbia Kuršumlija
2022/02/16_17:38:34.3 39.32 N 20.46 E MLv=4.0 Greece-Albania Border Region
2022/02/16_10:47:17.3 43.94 N 22.02 E MLv=1.7 Serbia Zaječar
2022/02/16_08:38:50.5 43.51 N 18.41 E MLv=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/02/16_07:12:16.4 13.79 N 91.14 W mb=5.5 Near Coast of Guatemala
2022/02/16_04:32:38.1 34.68 N 19.38 W mb=4.9 Madeira Islands, Portugal Region
2022/02/15_16:22:14.4 26.31 N 26.52 E mb=4.6 Egypt
2022/02/15_10:58:23.1 44.11 N 22.12 E MLv=2.0 Serbia Bor
2022/02/15_02:12:54.1 46.32 N 13.35 E MLv=3.6 Austria