Lista automatski lociranih seizmičkih događaja, Republika Srbija,Republički seizmološki zavod, Beograd


Upozorenje:Treba imati u vidu da ni seizmološka mreža Srbije, niti regionalna virtualna mreža kreirana na RSZ, nije optimizovana za automatsko lociranje slabih i dalekih potresa. Obzirom da podaci sa pojedinih stanica ne pristižu u realnom vremenu, lokacija epicentra, odnosno vrednost magnitude, može odstupati od stvarne. Pored toga, kvalitet rešenja automatskog postupka će se značajno poboljšati, u skladu sa pristizanjem podataka sa preostalih stanica.


Automatski izveštaj o dogođenim zemljotresima je sačinjen na osnovu podataka sa nacionalne mreže seizmoloških stanica kao i regionalne virtualne mreže koju čine seizmološke stanice centara: ZAMG Beč, ARSO Ljubljana, GPI SAS Bratislava, GGRI Budimpešta, NEIP Bukurešt,IG BAS Sofija, SORM Skoplje i INGV Rim, kojima se zahvaljujemo na ustupljenim podacima.


Klikom na Datum-Vreme, moguće je dobiti dodatne informacije.

Datum-Vreme(GMT) Geografska širina Geografska dužina Magnituda Oblast / Karta (Google maps)
2023/03/26_15:04:14.5 38.26 N 141.45 E M=5.4 Near East Coast of Honshu, Japan
2023/03/26_11:38:52.8 44.42 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/03/26_11:10:53.8 44.14 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/03/25_19:27:07.0 45.10 N 23.09 E M=2.4 Romania
2023/03/25_19:13:32.5 32.42 N 47.62 E M=4.6 Iran-Iraq Border Region
2023/03/25_18:13:10.8 29.33 N 51.42 E M=4.6 Southern Iran
2023/03/25_14:00:11.2 44.42 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/03/25_13:34:05.8 44.45 N 21.94 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/03/25_13:17:34.1 44.15 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2023/03/25_11:02:31.4 44.15 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2023/03/25_09:28:16.2 44.43 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/03/25_04:39:35.8 37.99 N 37.17 E M=4.3 Turkey
2023/03/25_02:42:40.2 45.07 N 23.09 E M=2.0 Romania
2023/03/24_21:47:45.1 40.20 N 23.87 E M=3.3 Greece
2023/03/24_21:40:49.8 41.51 N 24.37 E M=2.4 Greece Bulgaria Border Region
2023/03/24_14:25:38.6 42.55 N 21.29 E M=1.7 Serbia Gnjilane
2023/03/24_13:53:19.5 44.15 N 22.15 E M=1.7 Serbia Bor
2023/03/24_13:46:24.6 44.45 N 21.94 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/03/24_13:10:37.3 38.04 N 37.79 E M=4.3 Turkey
2023/03/24_10:59:41.4 40.42 N 20.81 E M=3.5 Greece-Albania Border Region
2023/03/24_06:33:43.6 45.05 N 17.13 E M=3.6 Bosnia and Herzegovina
2023/03/24_04:25:35.2 30.02 N 141.98 E M=5.1 Southeast of Honshu, Japan
2023/03/24_03:41:42.6 45.07 N 23.11 E M=2.3 Romania
2023/03/24_03:16:09.1 36.41 N 49.80 E M=5.6 Western Iran
2023/03/24_00:39:58.0 37.92 N 36.37 E M=4.6 Turkey
2023/03/23_23:01:38.6 45.06 N 23.01 E M=2.4 Romania
2023/03/23_12:07:40.6 44.42 N 21.94 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/03/23_11:26:02.0 44.13 N 22.12 E M=1.9 Serbia Bor
2023/03/23_09:49:08.1 44.16 N 22.21 E M=1.8 Serbia Bor
2023/03/23_09:45:37.7 44.44 N 21.98 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/03/23_09:27:04.7 44.46 N 21.98 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/03/23_09:19:57.0 37.91 N 36.48 E M=5.2 Turkey
2023/03/23_08:05:33.0 40.42 N 20.73 E M=3.0 Albania
2023/03/23_06:37:01.6 41.46 N 14.96 E M=2.9 Southern Italy
2023/03/23_05:45:10.1 37.69 N 38.51 E M=4.5 Turkey
2023/03/23_04:21:27.5 40.41 N 20.76 E M=2.9 Albania
2023/03/23_03:30:41.1 40.40 N 20.73 E M=4.1 Albania
2023/03/23_03:24:13.5 45.06 N 22.99 E M=2.1 Romania
2023/03/23_03:10:05.3 40.42 N 20.82 E M=3.0 Greece-Albania Border Region
2023/03/23_02:22:46.9 40.42 N 20.82 E M=3.7 Greece-Albania Border Region
2023/03/23_02:09:35.6 40.42 N 20.76 E M=4.1 Albania
2023/03/23_01:54:17.2 40.42 N 20.76 E M=3.4 Albania
2023/03/23_01:43:19.8 40.41 N 20.73 E M=4.7 Albania
2023/03/23_00:52:58.5 41.09 N 20.08 E M=2.0 Albania
2023/03/23_00:17:28.5 4.34 S 143.98 E M=5.5 New Guinea, Papua New Guinea
2023/03/23_00:08:06.0 45.06 N 22.94 E M=2.3 Romania
2023/03/22_23:31:54.5 19.32 N 120.96 E M=5.4 Philippine Islands Region
2023/03/22_20:07:45.5 39.45 N 70.02 E M=5.8 Tajikistan
2023/03/22_20:04:04.9 40.46 N 23.32 E M=2.9 Greece
2023/03/22_19:43:30.7 37.81 N 37.73 E M=4.4 Turkey
2023/03/22_16:00:10.6 23.32 S 66.43 W Mw(mB)=6.4 Jujuy Province, Argentina
2023/03/22_13:44:58.6 45.10 N 23.05 E M=2.3 Romania
2023/03/22_13:23:43.1 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/03/22_10:57:48.2 44.46 N 21.90 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/03/22_10:38:51.3 37.63 N 54.66 E M=5.1 Turkmenistan-Iran Border Region
2023/03/22_09:12:08.5 44.42 N 21.93 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/03/22_07:36:57.6 40.24 N 143.10 E M=5.5 Off East Coast of Honshu, Japan
2023/03/22_07:44:00.7 37.76 N 20.68 E M=4.1 Ionian Sea
2023/03/22_04:51:06.5 45.27 N 25.39 E M=3.0 Romania
2023/03/21_23:08:34.9 45.09 N 22.99 E M=2.2 Romania
2023/03/21_21:46:34.7 43.14 N 19.78 E M=2.1 Montenegro
2023/03/21_20:41:12.1 29.13 N 43.48 W M=4.8 Northern Mid Atlantic Ridge
2023/03/21_16:47:06.8 36.63 N 70.91 E Mw(mB)=7.0 Hindu Kush Region, Afghanistan
2023/03/21_16:38:33.9 45.06 N 23.06 E M=2.8 Romania
2023/03/21_15:59:19.1 44.43 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/03/21_15:06:37.7 45.07 N 23.06 E M=3.0 Romania
2023/03/21_12:14:42.7 45.07 N 22.99 E M=2.1 Romania
2023/03/21_09:40:08.8 44.15 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2023/03/21_08:41:18.2 44.41 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/03/21_08:17:42.0 45.03 N 23.14 E M=2.9 Romania
2023/03/21_04:07:08.8 41.53 N 24.33 E M=2.3 Bulgaria
2023/03/21_03:41:16.9 45.11 N 23.03 E M=1.8 Romania
2023/03/21_03:11:30.2 38.80 N 21.25 E M=3.7 Greece
2023/03/21_01:58:05.4 38.69 N 21.07 E M=3.5 Greece
2023/03/21_00:20:15.5 39.00 N 21.09 E M=4.5 Greece
2023/03/21_00:09:43.8 39.01 N 21.23 E M=2.8 Greece
2023/03/20_23:24:53.6 51.59 N 168.97 W M=5.3 Fox Islands, Aleutian Islands
2023/03/20_23:34:09.2 45.06 N 23.09 E M=2.6 Romania
2023/03/20_20:39:09.3 45.08 N 23.09 E M=2.0 Romania
2023/03/20_20:30:28.6 45.00 N 23.05 E M=2.0 Romania
2023/03/20_20:05:13.8 43.37 N 18.33 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2023/03/20_18:40:01.1 45.12 N 23.01 E M=1.9 Romania
2023/03/20_17:39:25.5 45.09 N 23.06 E M=2.4 Romania
2023/03/20_17:34:34.9 45.11 N 22.93 E M=1.7 Romania
2023/03/20_15:17:33.1 45.08 N 22.95 E M=2.9 Romania
2023/03/20_14:34:45.2 43.24 N 21.68 E M=1.8 Serbia Prokuplje
2023/03/20_14:20:24.7 45.13 N 23.08 E M=2.2 Romania
2023/03/20_14:17:49.8 45.08 N 23.08 E M=2.0 Romania
2023/03/20_14:02:15.0 45.08 N 23.18 E M=4.8 Romania
2023/03/20_11:35:53.0 45.13 N 23.12 E M=2.4 Romania
2023/03/20_11:19:27.9 44.15 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2023/03/20_11:13:25.9 44.43 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/03/20_10:51:02.5 44.14 N 22.15 E M=2.0 Serbia Bor
2023/03/20_10:46:51.7 44.45 N 21.96 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/03/20_09:21:44.9 44.42 N 21.96 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/03/20_04:10:11.4 42.77 N 20.44 E M=2.3 Serbia Peć
2023/03/20_01:59:19.2 35.54 N 140.79 E M=4.8 Near East Coast of Honshu, Japan
2023/03/19_23:51:48.2 41.51 N 24.36 E M=2.8 Greece Bulgaria Border Region
2023/03/19_23:05:06.5 63.40 N 158.23 E M=4.8 Eastern Siberia, Russia
2023/03/19_20:19:24.3 39.57 N 22.26 E M=3.0 Greece
2023/03/19_19:16:21.0 45.20 N 23.12 E M=1.9 Romania
2023/03/19_18:41:50.6 39.76 N 22.21 E M=3.2 Greece
2023/03/19_15:06:27.8 59.84 N 152.36 W M=5.4 Southern Alaska
2023/03/19_13:30:20.7 44.43 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/03/19_13:25:43.1 44.42 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/03/19_13:21:16.7 41.34 N 22.64 E M=2.8 North Macedonia
2023/03/19_12:54:33.7 38.12 N 36.29 E M=4.3 Turkey
2023/03/19_12:53:40.6 44.42 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/03/19_12:32:22.9 44.14 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2023/03/19_11:31:40.7 44.17 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/03/19_02:33:41.6 41.07 N 18.39 E M=2.4 Adriatic Sea
2023/03/18_19:30:36.9 40.62 N 26.14 E M=2.9 Turkey
2023/03/18_17:12:46.9 2.67 S 79.75 W Mw(mB)=6.8 Near Coast of Ecuador
2023/03/18_16:24:16.4 45.10 N 23.02 E M=2.3 Romania
2023/03/18_13:26:59.1 43.45 N 21.49 E M=1.9 Serbia Niš
2023/03/18_13:28:18.8 44.42 N 22.01 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/03/18_11:32:06.9 41.56 N 24.33 E M=2.7 Bulgaria
2023/03/18_10:41:41.7 44.18 N 22.07 E M=1.9 Serbia Bor
2023/03/18_06:20:48.9 41.55 N 24.32 E M=2.7 Bulgaria
2023/03/18_05:14:32.9 37.93 N 36.67 E M=4.5 Turkey
2023/03/18_03:59:49.6 40.04 N 20.50 E M=3.6 Greece-Albania Border Region
2023/03/18_01:32:42.2 45.08 N 23.12 E M=2.3 Romania
2023/03/18_00:00:41.1 36.67 N 69.74 E M=5.2 Hindu Kush Region, Afghanistan
2023/03/17_17:00:21.6 45.13 N 23.05 E M=2.0 Romania
2023/03/17_15:08:29.4 43.52 N 19.44 E M=1.7 Serbia Priboj
2023/03/17_14:41:14.6 43.55 N 19.32 E M=1.7 Serbia Priboj
2023/03/17_14:17:29.9 45.06 N 23.05 E M=3.4 Romania
2023/03/17_13:45:48.7 38.10 N 21.18 E M=4.1 Greece
2023/03/17_12:52:49.1 44.14 N 22.19 E M=2.0 Serbia Bor
2023/03/17_12:22:18.3 44.17 N 22.17 E M=1.9 Serbia Bor
2023/03/17_10:39:42.7 30.72 N 96.32 E M=5.0 Xizang
2023/03/17_10:46:56.7 43.72 N 22.70 E M=1.9 Bulgaria
2023/03/17_09:08:40.3 44.43 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/03/16_18:32:53.2 35.27 N 46.14 E M=5.2 Iran-Iraq Border Region
2023/03/16_14:59:10.0 56.04 N 116.61 W M=5.9 Alberta, Canada
2023/03/16_12:51:48.3 44.13 N 22.09 E M=1.9 Serbia Bor
2023/03/16_11:47:15.0 38.57 N 45.39 E M=5.1 Armenia-Azerbaijan-Iran Border Reg.
2023/03/16_10:56:26.7 42.81 N 24.58 E M=3.2 Bulgaria
2023/03/16_10:55:08.4 40.70 N 31.41 E M=4.6 Turkey
2023/03/16_09:59:42.4 44.42 N 22.03 E M=2.0 Serbia Donji Milanovac
2023/03/16_06:27:47.5 45.11 N 23.11 E M=2.5 Romania
2023/03/16_05:22:42.0 10.72 S 113.34 E M=5.3 South of Java, Indonesia
2023/03/16_03:27:26.7 40.14 N 19.82 E M=3.4 Albania
2023/03/16_00:44:57.6 45.13 N 22.98 E M=2.0 Romania
2023/03/15_21:25:35.5 4.73 N 126.96 E M=5.5 Talaud Islands, Indonesia
2023/03/15_17:33:29.8 45.07 N 23.16 E M=3.2 Romania
2023/03/15_12:42:48.0 44.16 N 22.21 E M=1.9 Serbia Bor
2023/03/15_10:50:56.4 44.38 N 22.02 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/03/15_08:43:50.5 44.42 N 22.00 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/03/15_01:22:05.7 41.69 N 23.82 E M=3.2 Bulgaria
2023/03/15_00:44:39.7 45.01 N 17.37 E M=3.2 Bosnia and Herzegovina
2023/03/14_23:51:42.0 43.75 N 21.37 E M=1.8 Serbia Kruševac
2023/03/14_18:34:32.1 45.09 N 23.03 E M=3.1 Romania
2023/03/14_16:36:02.6 35.50 N 22.22 E M=5.3 Central Mediterranean Sea
2023/03/14_14:49:52.0 37.72 N 37.50 E M=4.8 Turkey
2023/03/14_11:53:30.1 45.13 N 23.07 E M=2.4 Romania
2023/03/14_10:23:21.3 44.14 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2023/03/14_10:02:08.5 55.25 N 142.00 E M=5.0 Sea of Okhotsk
2023/03/14_06:47:42.9 37.93 N 36.52 E M=4.6 Turkey
2023/03/13_22:30:32.1 39.19 N 23.46 E M=3.4 Aegean Sea
2023/03/13_21:56:54.3 39.28 N 23.33 E M=3.0 Aegean Sea
2023/03/13_17:04:46.2 39.49 N 23.23 E M=3.0 Aegean Sea
2023/03/13_14:39:17.1 41.77 N 19.30 E M=2.3 Albania
2023/03/13_14:32:02.5 39.46 N 23.11 E M=3.6 Aegean Sea
2023/03/13_13:34:05.9 44.40 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/03/13_12:23:52.3 44.21 N 19.92 E M=1.6 Serbia Valjevo
2023/03/13_09:18:12.0 44.39 N 21.99 E M=1.6 Serbia Žagubica
2023/03/13_08:09:19.4 45.08 N 23.10 E M=2.6 Romania
2023/03/13_02:23:17.2 36.76 N 36.84 E M=4.3 Jordan/Syria Region
2023/03/13_02:13:56.1 38.10 N 38.76 E M=4.5 Turkey
2023/03/13_01:34:35.6 38.11 N 38.75 E M=4.8 Turkey
2023/03/12_19:12:12.0 45.12 N 23.10 E M=2.6 Romania
2023/03/12_18:26:15.1 42.34 N 19.40 E M=2.3 Montenegro
2023/03/12_18:18:03.4 44.32 N 20.92 E M=1.7 Serbia Smederevska Palanka
2023/03/12_17:44:25.6 45.49 N 26.05 E M=4.0 Romania
2023/03/12_14:58:44.6 41.10 N 20.42 E M=2.8 Albania
2023/03/12_14:51:48.8 41.05 N 20.35 E M=2.8 Albania
2023/03/12_12:15:09.9 45.08 N 23.12 E M=3.8 Romania
2023/03/12_10:58:29.0 44.14 N 22.12 E M=1.9 Serbia Bor
2023/03/12_08:14:55.1 44.42 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/03/12_07:50:26.5 41.23 N 22.49 E M=3.1 North Macedonia
2023/03/12_05:12:09.0 42.45 N 21.61 E M=1.9 Serbia Gnjilane
2023/03/11_20:12:56.1 45.11 N 23.01 E M=2.3 Romania
2023/03/11_17:51:56.8 45.10 N 23.12 E M=2.7 Romania
2023/03/11_15:44:58.3 44.42 N 22.00 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/03/11_14:17:07.2 45.09 N 23.07 E M=3.4 Romania
2023/03/11_13:28:56.9 45.09 N 23.20 E M=2.9 Romania
2023/03/11_13:25:46.8 45.13 N 23.18 E M=2.6 Romania
2023/03/11_12:09:23.7 45.42 N 25.92 E M=3.7 Romania
2023/03/11_10:58:19.9 39.85 N 16.21 E M=4.2 Southern Italy
2023/03/11_10:55:29.7 44.14 N 22.13 E M=1.8 Serbia Bor
2023/03/11_10:19:45.6 41.73 N 19.61 E M=2.3 Albania
2023/03/11_04:03:42.7 1.69 N 97.73 E M=5.4 Northern Sumatra, Indonesia
2023/03/10_17:39:47.5 45.08 N 23.08 E M=2.9 Romania
2023/03/10_17:02:41.3 43.89 N 20.76 E M=1.7 Serbia Kraljevo
2023/03/10_16:38:13.8 41.77 N 22.16 E M=2.1 North Macedonia
2023/03/10_12:16:38.8 44.41 N 21.96 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2023/03/10_11:32:32.0 44.41 N 21.99 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/03/10_11:03:02.5 44.15 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2023/03/10_10:12:48.4 44.42 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/03/10_08:15:49.5 42.25 N 25.62 E M=3.5 Bulgaria
2023/03/10_02:28:18.8 38.69 N 35.19 E M=4.8 Turkey
2023/03/09_20:59:15.8 40.84 N 21.43 E M=3.2 Greece
2023/03/09_19:14:01.6 43.29 N 12.26 E M=4.2 Central Italy
2023/03/09_19:08:06.9 43.28 N 12.35 E M=4.6 Central Italy
2023/03/09_18:55:30.7 37.91 N 38.57 E M=4.4 Turkey
2023/03/09_17:13:23.5 45.13 N 22.97 E M=1.6 Romania
2023/03/09_15:05:42.0 43.30 N 12.32 E M=4.6 Central Italy
2023/03/09_14:27:33.7 45.07 N 23.08 E M=2.9 Romania
2023/03/09_14:28:16.6 45.15 N 23.18 E M=3.0 Romania
2023/03/09_13:09:46.8 44.15 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2023/03/09_12:56:18.2 44.14 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2023/03/09_05:29:02.8 41.03 N 27.63 E M=4.2 Turkey
2023/03/09_02:06:53.0 51.62 N 159.67 E M=5.0 Off East Coast of Kamchatka
2023/03/08_23:42:03.8 37.59 N 19.67 E M=4.3 Ionian Sea
2023/03/08_19:05:18.1 41.66 N 19.74 E M=2.1 Albania
2023/03/08_16:10:51.5 51.66 N 159.73 E M=4.9 Off East Coast of Kamchatka
2023/03/08_16:04:33.6 45.10 N 23.08 E M=2.2 Romania
2023/03/08_15:55:30.4 41.56 N 19.45 E M=3.6 Albania
2023/03/08_10:16:19.8 39.77 N 22.11 E M=3.5 Greece
2023/03/08_09:50:18.6 44.16 N 22.22 E M=1.6 Serbia Bor
2023/03/08_09:04:31.8 44.41 N 21.98 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/03/08_07:33:04.5 6.41 S 154.86 E M=5.9 Solomon Islands
2023/03/08_06:03:32.8 50.12 N 157.34 E M=6.0 Kuril Islands
2023/03/08_05:32:58.2 34.00 N 14.17 E M=4.8 Central Mediterranean Sea
2023/03/07_20:31:33.4 0.27 S 124.59 E M=5.2 Southern Molucca Sea
2023/03/07_13:51:54.2 3.07 S 150.31 E M=5.7 New Ireland Region, P.N.G.
2023/03/07_14:21:42.6 44.39 N 22.02 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/03/07_14:16:53.0 42.76 N 18.95 E M=2.0 Montenegro
2023/03/07_13:54:01.0 44.42 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/03/07_13:06:49.4 45.16 N 23.13 E M=2.3 Romania
2023/03/07_11:42:31.4 44.15 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2023/03/07_11:08:36.2 44.43 N 21.97 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2023/03/07_10:56:34.5 43.63 N 21.68 E M=1.7 Serbia Kruševac
2023/03/07_10:01:06.2 44.41 N 22.00 E M=2.0 Serbia Donji Milanovac
2023/03/07_08:47:43.4 7.62 N 126.35 E M=5.7 Mindanao, Philippines
2023/03/07_08:36:31.7 40.81 N 27.56 E M=4.1 Turkey
2023/03/07_06:41:34.4 45.11 N 23.08 E M=2.4 Romania
2023/03/07_06:02:32.5 7.49 N 126.10 E M=5.9 Mindanao, Philippines
2023/03/07_04:42:18.6 45.11 N 23.08 E M=2.2 Romania
2023/03/07_02:21:47.7 44.48 N 20.23 E M=1.6 Serbia Lajkovac
2023/03/06_22:24:38.4 41.05 N 144.73 E M=5.1 Hokkaido, Japan Region
2023/03/06_21:14:48.3 38.14 N 1.03 E M=5.1 Balearic Islands, Spain
2023/03/06_12:55:52.9 44.40 N 21.98 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/03/05_23:37:14.6 8.13 N 91.96 E M=4.9 Nicobar Islands, India Region
2023/03/05_20:43:04.3 7.49 N 126.01 E M=5.7 Mindanao, Philippines
2023/03/05_20:49:52.9 36.57 N 35.70 E M=4.8 Turkey
2023/03/05_16:17:40.0 45.08 N 23.08 E M=2.0 Romania
2023/03/05_15:04:58.0 45.06 N 23.03 E M=2.9 Romania
2023/03/05_14:36:27.2 41.50 N 25.09 E M=3.1 Bulgaria
2023/03/05_11:54:18.2 44.51 N 21.72 E M=1.9 Serbia
2023/03/05_09:49:01.7 44.15 N 22.18 E M=2.0 Serbia Bor
2023/03/05_01:43:40.8 45.11 N 23.16 E M=2.8 Romania
2023/03/04_22:55:25.5 45.10 N 23.15 E M=3.8 Romania
2023/03/04_17:53:27.0 45.11 N 23.09 E M=2.0 Romania
2023/03/04_15:24:52.2 44.40 N 22.01 E M=2.0 Serbia Donji Milanovac
2023/03/04_13:23:02.2 44.43 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/03/04_12:39:43.8 40.85 N 20.30 E M=2.8 Albania
2023/03/04_12:30:03.0 44.42 N 22.00 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2023/03/04_11:26:25.0 44.40 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/03/04_11:00:20.9 45.12 N 23.15 E M=2.2 Romania
2023/03/04_10:39:54.2 44.14 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/03/04_07:05:37.6 43.55 N 20.10 E M=2.1 Serbia Nova Varoš
2023/03/04_06:54:42.2 64.29 N 67.79 E Mw(mB)=6.9 Northwestern Siberia, Russia
2023/03/04_01:18:26.4 51.33 N 98.30 E M=5.5 Russia-Mongolia Border Region
2023/03/04_01:25:20.0 45.00 N 23.04 E M=2.5 Romania
2023/03/03_22:35:36.8 40.96 N 20.93 E M=2.3 North Macedonia
2023/03/03_19:51:43.0 45.14 N 23.13 E M=2.2 Romania
2023/03/03_19:00:28.0 30.87 S 13.53 W M=5.4 Southern Mid Atlantic Ridge
2023/03/03_16:48:38.4 45.14 N 23.12 E M=2.0 Romania
2023/03/03_13:28:44.6 44.43 N 21.99 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/03/03_12:27:10.2 44.41 N 22.00 E M=1.9 Serbia Donji Milanovac
2023/03/03_09:20:07.6 45.13 N 23.11 E M=2.3 Romania
2023/03/03_06:12:55.1 43.50 N 19.24 E M=1.8 Serbia Priboj
2023/03/03_03:27:23.2 43.71 N 20.67 E M=2.2 Serbia Kraljevo
2023/03/03_03:20:54.3 41.85 N 20.89 E M=1.7 North Macedonia
2023/03/03_02:53:46.2 37.75 N 36.82 E M=4.9 Turkey
2023/03/03_01:16:34.8 42.27 N 21.37 E M=1.9 Serbia Kačanik
2023/03/03_00:36:53.7 3.64 S 101.82 E M=4.8 Southern Sumatra, Indonesia
2023/03/03_00:05:00.0 45.12 N 23.04 E M=2.0 Romania
2023/03/02_21:11:06.8 41.26 N 19.57 E M=2.0 Albania
2023/03/02_12:14:30.7 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2023/03/02_12:00:29.7 42.45 N 24.18 E M=2.1 Bulgaria
2023/03/02_11:32:32.6 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2023/03/02_10:54:32.8 44.41 N 21.99 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/03/02_10:01:15.2 44.41 N 21.99 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/03/02_09:55:19.5 45.06 N 23.08 E M=2.3 Romania
2023/03/02_06:14:45.5 43.11 N 147.38 E M=5.0 Kuril Islands
2023/03/02_04:40:52.8 18.15 N 90.34 W M=5.9 Yucatan Peninsula, Mexico
2023/03/01_16:41:25.3 45.09 N 23.08 E M=1.8 Romania
2023/03/01_16:01:42.1 44.39 N 22.00 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/03/01_13:44:13.0 44.39 N 22.00 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/03/01_13:15:59.1 44.41 N 22.00 E M=1.9 Serbia Donji Milanovac
2023/03/01_10:26:15.0 44.43 N 22.00 E M=1.9 Serbia Donji Milanovac
2023/03/01_10:12:23.0 42.86 N 23.23 E M=1.7 Bulgaria
2023/03/01_07:20:23.9 36.22 N 36.22 E M=4.6 Jordan/Syria Region
2023/03/01_02:55:10.2 41.03 N 19.87 E M=2.8 Albania
2023/03/01_02:23:30.0 37.81 N 36.97 E M=4.2 Turkey
2023/02/28_18:43:13.8 40.37 N 19.30 E M=3.5 Albania
2023/02/28_18:10:44.3 40.34 N 20.30 E M=2.9 Albania
2023/02/28_17:43:45.9 41.03 N 19.77 E M=4.3 Albania
2023/02/28_15:54:17.1 25.49 N 23.61 E M=5.0 Libya
2023/02/28_15:10:02.9 42.13 N 18.98 E M=3.4 NW Balkan Region
2023/02/28_14:39:58.0 37.71 N 36.69 E M=4.4 Turkey
2023/02/28_13:00:26.4 44.29 N 22.23 E M=1.7 Serbia
2023/02/28_12:50:28.1 44.41 N 21.98 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/02/28_12:40:48.9 44.08 N 22.21 E M=1.6 Serbia Zaječar
2023/02/28_12:36:23.7 44.41 N 21.96 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/02/28_12:19:43.8 44.14 N 22.13 E M=1.9 Serbia Bor
2023/02/28_12:07:33.0 6.49 N 60.08 E M=4.9 Carlsberg Ridge
2023/02/28_10:33:07.2 44.43 N 22.00 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/02/28_09:09:40.4 44.44 N 21.93 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/02/28_08:07:42.6 45.05 N 23.13 E M=2.8 Romania
2023/02/28_03:55:21.7 45.04 N 23.12 E M=3.1 Romania
2023/02/28_03:28:48.5 44.09 N 20.38 E M=2.1 Serbia Čačak
2023/02/27_23:03:17.0 44.65 N 17.67 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2023/02/27_18:22:42.0 39.94 N 25.66 E M=3.7 Aegean Sea
2023/02/27_17:42:37.9 42.40 N 19.26 E M=1.8 Montenegro
2023/02/27_13:24:59.1 44.42 N 21.98 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/02/27_13:08:31.7 45.15 N 23.07 E M=2.0 Romania
2023/02/27_12:19:16.4 44.41 N 22.05 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/02/27_12:11:48.1 44.40 N 22.02 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/02/27_11:28:35.4 41.86 N 20.99 E M=2.0 North Macedonia
2023/02/27_11:00:00.4 44.39 N 21.99 E M=1.9 Serbia Žagubica
2023/02/27_10:24:30.4 41.43 N 19.64 E M=2.6 Albania
2023/02/27_10:13:50.9 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2023/02/27_09:04:52.8 38.18 N 38.45 E M=5.1 Turkey
2023/02/27_06:39:57.3 19.31 S 176.63 W M=5.7 Fiji Islands Region
2023/02/27_06:26:59.4 45.11 N 23.21 E M=2.8 Romania
2023/02/27_06:19:53.9 37.96 N 37.16 E M=4.4 Turkey
2023/02/27_02:51:24.4 37.86 N 37.59 E M=5.0 Turkey
2023/02/27_01:26:07.5 1.60 S 120.30 E M=5.3 Sulawesi, Indonesia
2023/02/27_00:17:10.7 45.11 N 22.97 E M=2.3 Romania
2023/02/26_23:58:06.0 41.63 N 80.08 E M=4.8 Southern Xinjiang, China
2023/02/27_00:00:26.1 45.04 N 23.09 E M=2.7 Romania
2023/02/26_21:42:16.2 41.96 N 80.22 E M=5.2 Southern Xinjiang, China
2023/02/26_18:40:03.1 45.16 N 23.17 E M=2.2 Romania
2023/02/26_14:19:22.2 43.68 N 20.66 E M=2.5 Serbia Kraljevo
2023/02/26_13:28:42.4 44.41 N 21.99 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/02/26_12:39:04.2 44.42 N 21.99 E M=2.3 Serbia Majdanpek
2023/02/26_11:42:34.7 44.16 N 22.15 E M=1.9 Serbia Bor
2023/02/26_09:58:21.6 44.41 N 22.00 E M=2.1 Serbia Donji Milanovac
2023/02/26_09:50:49.6 44.16 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/02/26_06:30:18.7 42.51 N 23.77 E M=2.6 Bulgaria
2023/02/26_03:39:10.6 45.07 N 23.16 E M=2.7 Romania
2023/02/25_21:24:46.7 6.07 S 149.70 E M=5.9 New Britain Region, P.N.G.
2023/02/25_18:29:43.5 45.11 N 23.13 E M=2.4 Romania
2023/02/25_13:27:38.7 43.00 N 144.98 E Mw(mB)=6.2 Hokkaido, Japan Region
2023/02/25_13:16:58.5 44.15 N 22.18 E M=2.2 Serbia Bor
2023/02/25_13:07:54.4 44.41 N 21.96 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/02/25_12:41:17.7 38.04 N 37.13 E M=4.6 Turkey
2023/02/25_11:54:51.7 44.45 N 21.94 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2023/02/25_11:35:19.4 44.13 N 22.15 E M=1.7 Serbia Bor
2023/02/25_11:09:13.9 44.22 N 22.14 E M=1.9 Serbia Negotin
2023/02/25_10:27:13.7 37.95 N 33.96 E M=5.0 Turkey
2023/02/25_09:15:07.8 44.40 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/02/25_06:25:13.0 51.22 N 158.49 E M=5.3 Near East Coast of Kamchatka
2023/02/25_06:06:30.2 44.51 N 20.19 E M=1.6 Serbia Ub
2023/02/25_04:00:53.0 43.34 N 18.52 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2023/02/24_22:33:22.8 45.06 N 23.12 E M=2.4 Romania
2023/02/24_20:49:10.1 37.86 N 23.24 E M=3.7 Southern Greece
2023/02/24_20:25:31.0 37.92 N 38.96 E M=4.6 Turkey
2023/02/24_17:20:03.9 38.73 N 37.36 E M=4.6 Turkey
2023/02/24_15:26:35.3 45.09 N 23.12 E M=2.3 Romania
2023/02/24_14:55:55.4 42.01 N 21.66 E M=2.0 North Macedonia
2023/02/24_14:02:09.2 38.43 N 33.81 E M=4.4 Turkey
2023/02/24_13:30:07.6 44.41 N 22.01 E M=2.0 Serbia Donji Milanovac
2023/02/24_12:43:15.4 45.18 N 23.18 E M=2.2 Romania
2023/02/24_12:29:58.8 39.90 N 22.99 E M=3.6 Greece
2023/02/24_11:50:45.9 54.82 N 161.65 W M=5.1 Alaska Peninsula
2023/02/24_12:01:07.3 42.50 N 24.21 E M=2.1 Bulgaria
2023/02/24_11:58:19.0 42.49 N 23.11 E M=1.9 Bulgaria
2023/02/24_11:19:27.3 41.18 N 20.66 E M=2.5 North Macedonia
2023/02/24_11:03:46.4 44.41 N 21.98 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/02/24_10:21:29.6 44.15 N 22.14 E M=1.6 Serbia Bor
2023/02/24_08:27:35.4 44.13 N 22.10 E M=1.8 Serbia Bor
2023/02/24_07:37:19.7 44.14 N 22.14 E M=1.7 Serbia Bor
2023/02/24_03:09:17.7 44.71 N 20.94 E M=1.7 Serbia Smederevo
2023/02/23_18:38:35.1 45.12 N 23.16 E M=2.5 Romania
2023/02/23_15:53:51.2 35.95 N 35.79 E M=4.9 Jordan/Syria Region
2023/02/23_13:38:26.5 44.40 N 21.99 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/02/23_12:18:53.2 44.42 N 21.94 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/02/23_09:22:01.2 44.41 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/02/23_04:22:28.0 45.09 N 22.97 E M=2.1 Romania
2023/02/23_03:50:46.0 45.17 N 23.23 E M=2.1 Romania
2023/02/23_03:28:37.8 41.95 N 23.17 E M=2.0 Bulgaria
2023/02/23_03:29:33.2 41.95 N 23.16 E M=2.4 Bulgaria
2023/02/23_02:18:00.8 38.21 N 73.42 E M=4.5 Tajikistan-Xinjiang Border Region
2023/02/23_02:07:43.5 38.11 N 73.62 E M=4.5 Tajikistan-Xinjiang Border Region
2023/02/23_01:35:57.2 38.22 N 73.30 E M=4.9 Tajikistan-Xinjiang Border Region
2023/02/23_01:39:46.7 38.68 N 22.95 E M=3.9 Greece
2023/02/23_00:37:39.4 38.07 N 73.32 E Mw(mB)=6.8 Tajikistan-Xinjiang Border Region
2023/02/23_00:31:58.5 45.11 N 23.15 E M=2.2 Romania
2023/02/23_00:18:50.2 45.09 N 23.10 E M=4.0 Romania
2023/02/22_23:02:40.7 45.20 N 23.22 E M=2.0 Romania
2023/02/22_20:52:48.1 44.09 N 20.38 E M=1.9 Serbia Čačak
2023/02/22_19:23:33.9 41.55 N 24.31 E M=2.5 Bulgaria
2023/02/22_16:51:53.6 45.09 N 23.13 E M=2.1 Romania
2023/02/22_16:06:21.0 44.43 N 21.86 E M=1.9 Serbia
2023/02/22_14:37:52.7 45.36 N 21.14 E M=3.3 Romania
2023/02/22_13:06:33.4 44.41 N 21.99 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/02/22_12:48:06.4 41.50 N 19.58 E M=2.8 Albania
2023/02/22_12:35:29.6 38.73 N 22.06 E M=3.9 Greece
2023/02/22_09:24:21.4 45.06 N 23.16 E M=2.3 Romania
2023/02/22_06:25:59.8 45.10 N 23.12 E M=3.9 Romania
2023/02/22_06:01:21.3 33.56 N 34.51 E M=4.3 Eastern Mediterranean Sea
2023/02/22_02:56:49.5 43.06 N 18.12 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2023/02/22_01:11:08.8 27.75 N 55.33 E M=5.2 Southern Iran
2023/02/22_00:25:23.0 45.11 N 23.11 E M=2.3 Romania
2023/02/21_20:05:00.3 44.08 N 20.37 E M=1.6 Serbia Čačak
2023/02/21_15:02:28.0 42.48 N 20.16 E M=1.6 Albania
2023/02/21_12:56:27.4 44.42 N 21.94 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/02/21_11:46:22.6 44.15 N 22.16 E M=2.2 Serbia Bor
2023/02/21_11:27:54.7 44.44 N 21.99 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/02/21_10:24:03.2 44.13 N 22.10 E M=1.9 Serbia Bor
2023/02/21_08:41:23.8 64.12 N 15.54 W M=5.0 Iceland
2023/02/21_06:05:42.6 27.63 N 55.45 E M=5.1 Southern Iran
2023/02/21_05:35:26.6 57.23 N 153.44 W M=5.8 Kodiak Island Region, Alaska
2023/02/21_03:47:24.8 45.06 N 23.05 E M=2.5 Romania
2023/02/21_03:19:20.6 45.00 N 23.19 E M=2.2 Romania
2023/02/21_01:01:47.1 38.93 N 23.55 E M=3.8 Greece
2023/02/21_00:08:15.3 44.09 N 20.37 E M=2.2 Serbia Čačak
2023/02/21_00:07:21.7 43.26 N 13.33 E M=4.3 Central Italy
2023/02/20_23:21:34.2 39.05 N 36.86 E M=4.5 Turkey
2023/02/20_19:25:00.1 41.95 N 22.86 E M=2.0 North Macedonia
2023/02/20_19:00:20.8 35.87 N 35.61 E M=4.2 Jordan/Syria Region
2023/02/20_18:36:19.4 42.14 N 23.56 E M=2.5 Bulgaria
2023/02/20_17:36:35.7 45.09 N 23.20 E M=2.3 Romania
2023/02/20_17:04:30.0 35.96 N 35.99 E Mw(mB)=6.2 Jordan/Syria Region
2023/02/20_14:01:27.3 45.07 N 23.12 E M=2.2 Romania
2023/02/20_13:28:46.7 44.42 N 22.00 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/02/20_12:58:54.6 42.40 N 20.06 E M=1.7 Albania
2023/02/20_12:46:36.9 44.14 N 22.22 E M=1.7 Serbia Bor
2023/02/20_11:23:54.3 45.06 N 23.11 E M=3.1 Romania
2023/02/20_11:18:04.4 44.41 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/02/20_11:11:32.5 44.15 N 22.16 E M=1.9 Serbia Bor
2023/02/20_10:42:50.5 44.41 N 22.00 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/02/20_05:46:22.8 45.08 N 23.25 E M=2.3 Romania
2023/02/20_03:45:49.5 38.30 N 39.83 E M=4.3 Turkey
2023/02/20_01:49:00.9 37.83 N 37.06 E M=4.5 Turkey
2023/02/20_01:07:44.6 38.77 N 39.79 E M=4.4 Turkey
2023/02/20_01:11:17.2 38.61 N 14.24 E M=4.1 Sicily, Italy
2023/02/20_00:37:35.8 38.26 N 39.83 E M=4.6 Turkey
2023/02/19_21:23:12.0 45.19 N 23.21 E M=2.1 Romania
2023/02/19_20:21:57.9 45.09 N 23.15 E M=2.5 Romania
2023/02/19_20:19:22.8 45.10 N 23.10 E M=1.9 Romania
2023/02/19_18:55:21.8 41.38 N 143.49 E M=5.3 Hokkaido, Japan Region
2023/02/19_18:51:04.3 42.12 N 23.57 E M=1.6 Bulgaria
2023/02/19_16:07:24.6 10.65 S 65.79 E M=5.0 Mid Indian Ridge
2023/02/19_13:18:38.4 44.41 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/02/19_12:04:46.9 38.10 N 37.68 E M=4.5 Turkey
2023/02/19_11:57:15.5 45.06 N 23.15 E M=3.1 Romania
2023/02/19_11:54:24.8 45.04 N 23.09 E M=3.4 Romania
2023/02/19_11:00:35.7 45.10 N 23.13 E M=2.4 Romania
2023/02/19_10:25:52.7 44.45 N 21.96 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/02/19_08:56:02.8 45.11 N 23.10 E M=2.0 Romania
2023/02/19_08:09:07.3 45.09 N 23.11 E M=2.3 Romania
2023/02/19_07:11:17.5 45.85 N 152.45 E M=5.1 East of Kuril Islands
2023/02/19_06:11:46.1 45.10 N 23.14 E M=2.5 Romania
2023/02/19_05:58:07.7 45.10 N 23.12 E M=2.6 Romania
2023/02/19_05:27:44.7 45.13 N 23.10 E M=1.9 Romania
2023/02/19_05:18:45.6 45.14 N 23.10 E M=1.9 Romania
2023/02/19_04:53:59.7 45.06 N 23.11 E M=2.3 Romania
2023/02/19_03:59:49.6 45.09 N 23.14 E M=2.2 Romania
2023/02/19_00:56:14.6 37.94 N 36.45 E M=4.3 Turkey
2023/02/18_22:47:58.7 45.06 N 23.10 E M=2.3 Romania
2023/02/18_20:40:15.3 45.06 N 23.08 E M=2.3 Romania
2023/02/18_20:22:21.9 38.77 N 21.19 E M=3.1 Greece
2023/02/18_20:14:40.7 37.74 N 21.21 E M=4.4 Southern Greece
2023/02/18_20:07:23.5 39.04 N 21.10 E M=3.3 Greece
2023/02/18_20:04:42.6 45.13 N 23.01 E M=2.1 Romania
2023/02/18_19:31:34.3 38.00 N 36.63 E M=5.0 Turkey
2023/02/18_19:17:55.4 45.04 N 23.18 E M=2.8 Romania
2023/02/18_19:08:06.1 45.12 N 23.21 E M=2.3 Romania
2023/02/18_17:32:57.4 35.51 N 25.41 E M=4.8 Crete, Greece
2023/02/18_16:04:34.6 45.11 N 23.17 E M=3.7 Romania
2023/02/18_14:06:59.9 45.09 N 23.10 E M=2.5 Romania
2023/02/18_12:46:12.7 44.14 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/02/18_12:47:21.5 44.15 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2023/02/18_11:44:04.8 44.17 N 22.09 E M=1.6 Serbia Bor
2023/02/18_09:54:10.1 45.25 N 23.30 E M=2.3 Romania
2023/02/18_08:30:50.1 45.08 N 23.11 E M=2.9 Romania
2023/02/18_07:51:08.3 45.06 N 23.11 E M=3.0 Romania
2023/02/18_06:59:40.2 45.09 N 23.09 E M=2.9 Romania
2023/02/18_04:44:07.2 45.13 N 23.23 E M=2.1 Romania
2023/02/18_03:03:20.4 45.07 N 23.15 E M=2.5 Romania
2023/02/18_02:32:59.3 45.11 N 23.17 E M=2.3 Romania
2023/02/18_02:34:47.1 45.11 N 23.15 E M=2.4 Romania
2023/02/18_01:31:50.5 45.09 N 23.19 E M=2.3 Romania
2023/02/18_00:40:24.1 45.07 N 23.09 E M=2.5 Romania
2023/02/18_00:09:52.3 45.12 N 23.18 E M=1.9 Romania
2023/02/17_23:45:29.7 45.10 N 23.14 E M=2.5 Romania
2023/02/17_20:45:33.6 45.13 N 23.23 E M=2.1 Romania
2023/02/17_19:01:48.6 45.07 N 23.13 E M=2.4 Romania
2023/02/17_16:24:27.2 45.13 N 23.13 E M=2.1 Romania
2023/02/17_16:10:51.1 45.11 N 22.96 E M=2.2 Romania
2023/02/17_15:56:37.2 44.40 N 21.96 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/02/17_15:34:48.7 38.56 N 39.91 E M=4.5 Turkey
2023/02/17_14:59:01.3 37.88 N 36.26 E M=4.4 Turkey
2023/02/17_14:23:04.6 45.12 N 23.08 E M=2.2 Romania
2023/02/17_12:43:29.2 45.07 N 23.12 E M=3.1 Romania
2023/02/17_12:02:10.6 42.52 N 24.15 E M=2.1 Bulgaria
2023/02/17_11:53:22.8 44.14 N 22.16 E M=1.7 Serbia Bor
2023/02/17_11:38:04.1 47.77 N 153.18 E M=5.3 Kuril Islands
2023/02/17_10:55:58.1 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/02/17_09:37:31.5 6.65 S 131.99 E Mw(mB)=6.3 Tanimbar Islands Reg., Indonesia
2023/02/17_09:11:41.1 45.08 N 23.11 E M=4.1 Romania
2023/02/17_05:08:03.5 45.08 N 23.07 E M=2.5 Romania
2023/02/17_02:22:48.9 45.17 N 23.16 E M=1.8 Romania
2023/02/17_01:46:32.5 26.67 N 128.73 E M=5.2 Ryukyu Islands, Japan
2023/02/17_00:47:35.3 43.77 N 20.97 E M=2.2 Serbia Kraljevo
2023/02/17_00:36:06.3 39.76 N 40.19 E M=4.5 Turkey
2023/02/17_00:07:02.3 45.14 N 23.12 E M=1.8 Romania
2023/02/16_23:43:25.0 44.99 N 14.73 E M=2.9 Croatia
2023/02/16_22:18:46.2 45.07 N 23.10 E M=3.0 Romania
2023/02/16_21:54:58.8 45.08 N 23.13 E M=2.5 Romania
2023/02/16_20:56:30.8 45.11 N 23.18 E M=3.0 Romania
2023/02/16_20:07:04.6 45.12 N 23.06 E M=1.8 Romania
2023/02/16_18:17:16.2 37.33 N 70.66 E M=4.6 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2023/02/16_17:04:44.5 45.12 N 23.09 E M=2.1 Romania
2023/02/16_16:24:07.3 45.06 N 23.13 E M=2.3 Romania
2023/02/16_15:55:35.6 21.78 S 11.68 W M=5.2 Southern Mid Atlantic Ridge
2023/02/16_13:54:04.6 45.09 N 23.10 E M=2.8 Romania
2023/02/16_12:36:40.9 42.75 N 23.95 E M=2.4 Bulgaria
2023/02/16_11:16:26.6 35.86 N 35.67 E M=4.7 Jordan/Syria Region
2023/02/16_11:00:02.4 44.14 N 22.18 E M=2.0 Serbia Bor
2023/02/16_10:19:13.9 44.14 N 22.15 E M=1.9 Serbia Bor
2023/02/16_06:21:24.4 45.12 N 23.11 E M=2.7 Romania
2023/02/16_05:57:33.8 42.46 N 26.02 E M=3.1 Bulgaria
2023/02/16_05:55:50.1 45.21 N 23.26 E M=2.4 Romania
2023/02/16_05:19:05.3 37.87 N 37.96 E M=4.4 Turkey
2023/02/16_03:15:42.7 45.17 N 23.15 E M=1.7 Romania
2023/02/16_02:29:33.6 45.07 N 23.10 E M=3.3 Romania
2023/02/16_01:07:06.2 45.08 N 23.11 E M=4.1 Romania
2023/02/16_00:14:52.1 45.06 N 23.10 E M=2.6 Romania
2023/02/16_00:09:05.9 45.10 N 22.95 E M=2.0 Romania
2023/02/15_23:29:49.8 45.07 N 23.14 E M=2.5 Romania
2023/02/15_23:20:15.5 45.08 N 23.12 E M=2.2 Romania
2023/02/15_22:26:01.9 37.67 N 36.62 E M=4.5 Turkey
2023/02/15_21:46:17.2 45.19 N 23.23 E M=1.9 Romania
2023/02/15_21:31:25.2 45.08 N 23.09 E M=3.1 Romania
2023/02/15_21:28:28.5 45.09 N 23.15 E M=4.0 Romania
2023/02/15_21:13:20.2 45.13 N 23.21 E M=2.0 Romania
2023/02/15_20:02:55.9 45.03 N 23.06 E M=2.2 Romania
2023/02/15_19:23:30.5 45.04 N 23.15 E M=2.8 Romania
2023/02/15_19:02:34.6 45.08 N 23.15 E M=3.2 Romania
2023/02/15_18:10:10.7 12.36 N 123.88 E M=5.6 Luzon, Philippines
2023/02/15_17:50:25.6 45.13 N 23.14 E M=2.1 Romania
2023/02/15_16:51:54.4 45.09 N 23.09 E M=2.6 Romania
2023/02/15_14:17:48.0 45.09 N 23.10 E M=2.2 Romania
2023/02/15_14:03:53.2 45.14 N 23.18 E M=2.2 Romania
2023/02/15_13:15:06.5 44.18 N 22.06 E M=1.9 Serbia Bor
2023/02/15_12:46:08.8 45.12 N 23.09 E M=2.2 Romania
2023/02/15_12:43:39.2 43.70 N 20.66 E M=2.3 Serbia Kraljevo
2023/02/15_12:15:35.0 45.11 N 22.99 E M=2.2 Romania
2023/02/15_12:03:50.1 44.18 N 22.08 E M=1.6 Serbia Bor
2023/02/15_11:48:55.7 44.15 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/02/15_09:10:16.5 44.13 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2023/02/15_08:22:22.8 45.12 N 22.99 E M=2.1 Romania
2023/02/15_07:35:30.9 51.41 N 179.13 W M=5.5 Andreanof Islands, Aleutian Islands
2023/02/15_07:36:33.4 37.85 N 36.51 E M=4.6 Turkey
2023/02/15_06:53:00.0 45.10 N 23.13 E M=1.9 Romania
2023/02/15_06:26:58.3 45.07 N 23.11 E M=2.5 Romania
2023/02/15_06:08:46.0 45.11 N 23.14 E M=2.3 Romania
2023/02/15_03:56:44.1 45.10 N 23.11 E M=2.0 Romania
2023/02/15_03:48:21.3 45.12 N 23.21 E M=2.0 Romania
2023/02/15_03:28:30.4 45.12 N 23.15 E M=2.4 Romania
2023/02/15_02:55:47.6 45.17 N 23.03 E M=1.9 Romania
2023/02/15_02:29:44.2 45.12 N 23.28 E M=2.0 Romania
2023/02/15_02:13:19.2 8.95 N 37.08 W M=4.7 Central Mid Atlantic Ridge
2023/02/15_02:19:35.6 45.08 N 23.21 E M=2.2 Romania
2023/02/15_02:15:08.9 45.11 N 22.97 E M=2.1 Romania
2023/02/15_02:04:27.3 45.07 N 23.10 E M=3.2 Romania
2023/02/15_01:56:05.1 45.05 N 23.17 E M=2.0 Romania
2023/02/15_01:53:08.1 45.17 N 23.06 E M=2.1 Romania
2023/02/15_01:01:40.3 45.08 N 23.11 E M=2.4 Romania
2023/02/15_00:30:23.0 45.07 N 23.14 E M=3.2 Romania
2023/02/15_00:21:14.3 45.18 N 23.17 E M=2.0 Romania
2023/02/15_00:16:11.9 45.13 N 22.94 E M=2.2 Romania
2023/02/15_00:06:23.2 36.77 N 35.15 E M=4.2 Turkey
2023/02/14_23:14:10.4 38.38 N 37.34 E M=4.4 Turkey
2023/02/14_23:30:37.2 45.12 N 23.13 E M=2.2 Romania
2023/02/14_23:17:12.4 45.18 N 23.20 E M=2.3 Romania
2023/02/14_22:38:42.2 45.13 N 23.14 E M=2.2 Romania
2023/02/14_22:34:39.2 45.07 N 23.17 E M=2.5 Romania
2023/02/14_21:51:46.2 45.08 N 23.12 E M=2.9 Romania
2023/02/14_20:32:18.6 45.06 N 23.15 E M=3.8 Romania
2023/02/14_19:46:07.6 45.13 N 22.91 E M=2.1 Romania
2023/02/14_19:34:39.9 45.06 N 23.00 E M=2.4 Romania
2023/02/14_19:24:54.5 45.14 N 22.95 E M=2.1 Romania
2023/02/14_19:22:11.8 45.17 N 23.20 E M=2.1 Romania
2023/02/14_19:14:33.0 45.03 N 23.07 E M=2.6 Romania
2023/02/14_18:44:34.4 45.12 N 23.08 E M=2.1 Romania
2023/02/14_18:42:05.3 45.07 N 23.08 E M=2.7 Romania
2023/02/14_18:09:49.2 45.06 N 23.08 E M=2.6 Romania
2023/02/14_18:02:38.9 45.12 N 23.14 E M=2.5 Romania
2023/02/14_18:04:17.7 45.11 N 23.13 E M=2.5 Romania
2023/02/14_17:59:16.6 45.13 N 23.15 E M=3.2 Romania
2023/02/14_17:17:54.6 45.19 N 23.17 E M=2.3 Romania
2023/02/14_17:07:31.2 45.09 N 23.09 E M=2.2 Romania
2023/02/14_16:23:18.4 45.07 N 23.14 E M=2.6 Romania
2023/02/14_16:04:15.7 45.07 N 23.09 E M=2.4 Romania
2023/02/14_15:47:34.7 45.10 N 23.12 E M=4.0 Romania
2023/02/14_15:34:00.0 45.12 N 23.14 E M=2.3 Romania
2023/02/14_15:24:27.9 45.13 N 23.18 E M=4.1 Romania
2023/02/14_15:12:53.1 45.05 N 23.06 E M=2.8 Romania
2023/02/14_14:48:05.2 45.11 N 22.96 E M=2.4 Romania
2023/02/14_14:33:04.2 45.20 N 23.22 E M=2.4 Romania
2023/02/14_14:25:24.0 45.07 N 23.11 E M=2.8 Romania
2023/02/14_13:57:16.2 45.10 N 22.98 E M=2.6 Romania
2023/02/14_13:29:55.1 45.07 N 23.16 E M=3.4 Romania
2023/02/14_13:26:12.4 45.11 N 23.15 E M=3.3 Romania
2023/02/14_13:21:37.4 45.09 N 23.17 E M=3.9 Romania
2023/02/14_13:16:51.9 45.10 N 23.30 E M=5.7 Romania
2023/02/14_12:33:50.4 44.15 N 22.14 E M=2.1 Serbia Bor
2023/02/14_12:18:33.7 40.30 N 19.39 E M=3.0 Albania
2023/02/14_09:04:41.5 44.13 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2023/02/14_05:42:49.8 43.71 N 20.67 E M=2.4 Serbia Kraljevo
2023/02/14_00:20:34.0 41.69 N 22.61 E M=2.3 North Macedonia
2023/02/13_20:39:40.5 38.37 N 23.54 E M=4.0 Greece
2023/02/13_20:28:34.0 45.11 N 23.10 E M=2.1 Romania
2023/02/13_19:20:31.0 37.87 N 36.41 E M=4.8 Turkey
2023/02/13_18:38:53.6 39.46 N 92.56 E M=4.9 Southern Xinjiang, China
2023/02/13_15:50:17.6 45.11 N 23.17 E M=3.3 Romania
2023/02/13_15:21:17.3 45.16 N 23.00 E M=3.0 Romania
2023/02/13_15:18:49.7 45.32 N 16.29 E M=4.0 Croatia
2023/02/13_14:58:07.3 45.10 N 23.24 E M=5.2 Romania
2023/02/13_14:29:24.5 44.43 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/02/13_12:12:12.6 44.42 N 21.98 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/02/13_11:59:19.8 36.85 N 36.70 E M=4.8 Jordan/Syria Region
2023/02/13_11:25:30.7 44.14 N 22.14 E M=2.1 Serbia Bor
2023/02/13_09:31:50.6 66.59 N 55.41 E M=5.3 Ural Mountains Region, Russia
2023/02/13_05:56:51.8 46.54 N 151.76 E M=5.6 Kuril Islands
2023/02/13_05:19:05.5 41.88 N 20.24 E M=2.1 Albania
2023/02/12_22:53:06.2 38.24 N 36.41 E M=4.6 Turkey
2023/02/12_22:05:44.3 43.72 N 20.69 E M=2.4 Serbia Kraljevo
2023/02/12_21:54:47.3 43.71 N 20.64 E M=1.6 Serbia Kraljevo
2023/02/12_18:33:20.3 37.22 N 36.88 E M=4.5 Turkey
2023/02/12_16:29:51.5 38.89 N 38.10 E M=4.9 Turkey
2023/02/12_13:29:20.6 38.07 N 37.88 E M=4.6 Turkey
2023/02/12_11:31:27.8 44.14 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2023/02/12_10:34:18.2 44.44 N 21.99 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/02/12_09:48:53.2 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2023/02/12_08:07:02.6 41.78 N 41.94 E M=4.6 Georgia Armenia Turkey Border Reg.
2023/02/12_07:24:51.6 41.08 N 19.43 E M=3.7 Albania
2023/02/12_06:51:31.7 39.10 N 27.20 E M=3.9 Turkey
2023/02/12_00:53:38.4 37.56 N 20.39 E M=3.5 Ionian Sea
2023/02/11_22:29:27.4 36.46 N 35.30 E M=4.4 Turkey
2023/02/11_20:39:08.0 37.67 N 37.78 E M=4.2 Turkey
2023/02/11_19:02:56.0 43.69 N 20.66 E M=1.7 Serbia Kraljevo
2023/02/11_17:20:06.1 36.03 N 35.76 E M=4.2 Turkey
2023/02/11_15:33:42.4 41.80 N 41.90 E M=4.6 Georgia Armenia Turkey Border Reg.
2023/02/11_14:38:12.2 37.87 N 36.03 E M=4.5 Turkey
2023/02/11_13:53:00.6 40.80 N 20.96 E M=3.0 Albania
2023/02/11_13:10:03.0 38.97 N 38.05 E M=4.6 Turkey
2023/02/11_12:17:39.7 44.14 N 22.15 E M=1.9 Serbia Bor
2023/02/11_12:11:38.7 44.15 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2023/02/11_11:51:45.9 36.31 N 36.08 E M=4.2 Jordan/Syria Region
2023/02/11_11:51:14.0 44.42 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/02/11_11:05:18.9 38.03 N 37.17 E M=4.4 Turkey
2023/02/11_10:19:07.0 44.18 N 22.06 E M=1.7 Serbia Bor
2023/02/11_08:55:04.1 3.69 N 126.69 E M=5.8 Talaud Islands, Indonesia
2023/02/11_07:55:32.3 36.78 N 38.46 E M=4.6 Jordan/Syria Region
2023/02/11_06:23:56.3 41.42 N 20.24 E M=2.6 Albania
2023/02/11_01:52:01.9 43.69 N 20.66 E M=1.8 Serbia Kraljevo
2023/02/10_17:00:54.7 37.93 N 36.51 E M=4.7 Turkey
2023/02/10_14:26:33.6 43.87 N 20.65 E M=1.6 Serbia Kraljevo
2023/02/10_13:22:31.2 44.46 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/02/10_11:21:06.8 44.15 N 22.18 E M=2.1 Serbia Bor
2023/02/10_10:49:50.5 44.14 N 22.17 E M=1.9 Serbia Bor
2023/02/10_04:50:31.5 38.26 N 37.78 E M=4.8 Turkey
2023/02/10_01:51:06.1 37.69 N 36.37 E M=4.4 Turkey
2023/02/09_18:46:57.1 43.69 N 20.67 E M=2.4 Serbia Kraljevo
2023/02/09_18:29:41.7 43.63 N 143.53 E M=5.1 Hokkaido, Japan Region
2023/02/09_17:47:33.9 40.52 N 21.05 E M=3.6 Greece
2023/02/09_17:11:56.2 43.02 N 18.76 E M=2.0 Montenegro
2023/02/09_16:19:58.2 42.50 N 21.68 E M=2.5 Serbia Gnjilane
2023/02/09_15:12:11.3 44.30 N 19.23 E M=2.4 Serbia Mali Zvornik
2023/02/09_12:38:55.3 44.14 N 22.15 E M=2.1 Serbia Bor
2023/02/09_12:28:51.2 42.77 N 23.99 E M=2.2 Bulgaria
2023/02/09_10:57:36.3 41.02 N 20.19 E M=3.9 Albania
2023/02/09_08:30:59.6 40.85 N 22.77 E M=2.8 Greece
2023/02/09_07:18:29.2 37.17 N 36.89 E M=4.8 Turkey
2023/02/09_00:17:04.6 39.63 N 22.35 E M=3.2 Greece
2023/02/08_20:36:03.2 44.55 N 19.18 E M=2.0 Serbia Loznica
2023/02/08_18:05:24.7 43.69 N 20.66 E M=1.9 Serbia Kraljevo
2023/02/08_14:20:31.3 38.17 N 37.38 E M=5.0 Turkey
2023/02/08_14:10:00.7 44.42 N 21.95 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/02/08_13:50:20.6 44.45 N 21.98 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/02/08_12:38:37.5 44.14 N 22.18 E M=2.1 Serbia Bor
2023/02/08_11:24:10.9 37.99 N 36.88 E M=4.7 Turkey
2023/02/08_11:11:56.6 38.00 N 37.55 E M=5.3 Turkey
2023/02/08_10:49:57.5 23.73 N 121.57 E M=5.3 Taiwan
2023/02/08_10:36:20.2 44.42 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/02/08_10:04:27.9 44.40 N 22.02 E M=2.0 Serbia Donji Milanovac
2023/02/08_07:48:35.5 38.13 N 36.62 E M=5.2 Turkey
2023/02/08_06:09:15.8 36.12 N 34.57 E M=4.4 Turkey
2023/02/08_05:56:58.1 41.36 N 22.45 E M=2.2 North Macedonia
2023/02/07_23:13:07.9 36.22 N 35.62 E M=4.4 Turkey
2023/02/07_21:21:29.4 37.93 N 37.53 E M=4.9 Turkey
2023/02/07_19:54:26.7 38.64 N 40.23 E M=4.7 Turkey
2023/02/07_18:10:03.2 38.07 N 36.65 E M=5.0 Turkey
2023/02/07_15:48:57.9 38.04 N 36.54 E M=5.1 Turkey
2023/02/07_15:31:31.3 37.29 N 37.30 E M=4.8 Turkey
2023/02/07_13:36:47.5 36.08 N 35.53 E M=4.3 Turkey
2023/02/07_11:57:05.6 44.14 N 22.20 E M=2.0 Serbia Bor
2023/02/07_11:13:05.5 44.42 N 22.03 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2023/02/07_10:53:25.2 40.26 N 23.55 E M=4.6 Greece
2023/02/07_10:27:34.8 38.09 N 38.16 E M=4.6 Turkey
2023/02/07_10:18:18.7 38.34 N 38.48 E M=5.3 Turkey
2023/02/07_07:11:18.1 38.32 N 38.72 E M=5.4 Turkey
2023/02/07_06:45:41.0 49.20 N 156.10 E M=5.5 Kuril Islands
2023/02/07_03:13:27.4 38.86 N 37.29 E M=5.3 Turkey
2023/02/07_03:08:59.9 37.80 N 37.57 E M=4.8 Turkey
2023/02/07_02:47:39.6 35.91 N 35.95 E M=4.7 Jordan/Syria Region
2023/02/07_02:12:01.7 43.98 N 19.84 E M=1.7 Serbia Užice
2023/02/07_00:35:47.7 7.24 S 106.09 E M=5.5 Java, Indonesia
2023/02/06_23:29:25.8 35.47 N 35.05 E M=3.9 Jordan/Syria Region
2023/02/06_21:57:48.0 38.14 N 36.59 E M=4.9 Turkey
2023/02/06_21:15:23.2 38.36 N 37.07 E M=5.0 Turkey
2023/02/06_20:53:27.6 38.00 N 38.31 E M=4.9 Turkey
2023/02/06_20:43:51.5 37.64 N 37.78 E M=5.1 Turkey
2023/02/06_20:37:52.7 36.81 N 37.12 E M=5.2 Jordan/Syria Region
2023/02/06_20:05:38.8 38.11 N 36.53 E M=4.9 Turkey
2023/02/06_19:40:21.2 37.99 N 37.90 E M=4.6 Turkey
2023/02/06_17:26:32.3 38.11 N 36.25 E M=4.6 Turkey
2023/02/06_16:44:21.7 40.03 N 32.69 E M=4.9 Turkey
2023/02/06_16:26:44.5 37.78 N 36.52 E M=4.8 Turkey
2023/02/06_15:33:38.4 38.36 N 38.07 E M=5.2 Turkey
2023/02/06_15:14:38.8 38.06 N 37.65 E M=5.0 Turkey
2023/02/06_14:10:32.8 38.99 N 36.73 E M=4.7 Turkey
2023/02/06_14:01:03.5 44.44 N 21.94 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/02/06_13:45:00.3 38.15 N 37.00 E M=5.0 Turkey
2023/02/06_13:39:24.1 37.41 N 37.53 E M=5.2 Turkey
2023/02/06_13:39:05.3 44.40 N 21.94 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/02/06_13:11:41.3 36.92 N 38.26 E M=4.5 Jordan/Syria Region
2023/02/06_13:07:55.7 37.82 N 36.58 E M=4.8 Turkey
2023/02/06_12:54:29.9 35.84 N 36.84 E M=4.7 Jordan/Syria Region
2023/02/06_12:36:55.1 39.11 N 36.93 E M=5.5 Turkey
2023/02/06_12:13:55.4 37.69 N 37.15 E M=4.9 Turkey
2023/02/06_12:25:12.5 44.13 N 22.15 E M=2.3 Serbia Bor
2023/02/06_12:02:19.0 38.01 N 36.58 E M=6.0 Turkey
2023/02/06_11:58:49.3 38.30 N 36.85 E M=4.9 Turkey
2023/02/06_11:40:11.3 40.03 N 35.12 E M=4.9 Turkey
2023/02/06_11:26:00.6 44.14 N 22.20 E M=2.1 Serbia Bor
2023/02/06_11:11:43.1 37.90 N 37.36 E M=5.2 Turkey
2023/02/06_11:05:43.7 37.63 N 36.53 E M=5.2 Turkey
2023/02/06_10:51:34.2 38.34 N 38.17 E M=6.0 Turkey
2023/02/06_10:24:51.0 38.06 N 37.19 E Mw(mB)=7.8 Turkey
2023/02/06_10:07:50.6 35.96 N 35.66 E M=4.5 Jordan/Syria Region
2023/02/06_06:55:14.1 38.58 N 36.91 E M=5.0 Turkey
2023/02/06_05:55:59.2 38.04 N 38.47 E M=4.4 Turkey
2023/02/06_04:25:14.7 41.94 N 24.35 E M=3.2 Bulgaria
2023/02/06_04:19:55.0 40.99 N 33.27 E M=4.8 Turkey
2023/02/06_03:45:57.6 38.72 N 38.19 E M=5.0 Turkey
2023/02/06_03:05:01.1 39.50 N 37.91 E M=5.0 Turkey
2023/02/06_02:54:58.4 38.78 N 32.11 E M=5.2 Turkey
2023/02/06_01:48:17.3 38.44 N 38.32 E M=5.0 Turkey
2023/02/06_01:17:36.1 37.15 N 37.14 E Mw(mB)=7.5 Turkey
2023/02/06_00:48:36.9 42.58 N 18.18 E M=2.5 Croatia
2023/02/05_11:09:17.2 44.13 N 22.22 E M=2.1 Serbia Bor
2023/02/05_08:42:10.2 44.28 N 20.97 E M=1.9 Serbia Rača
2023/02/05_00:03:21.3 32.67 N 141.58 E M=5.7 Southeast of Honshu, Japan
2023/02/04_22:21:19.4 40.97 N 21.02 E M=3.0 North Macedonia
2023/02/04_12:23:09.7 36.45 N 73.95 E M=4.8 Northwestern Kashmir
2023/02/04_07:40:38.6 44.64 N 20.22 E M=2.0 Serbia Obrenovac
2023/02/04_06:04:32.3 35.70 N 15.16 E M=4.8 Central Mediterranean Sea
2023/02/04_03:25:20.8 44.65 N 20.20 E M=1.6 Serbia Obrenovac
2023/02/03_21:28:44.2 43.49 N 18.45 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2023/02/03_20:52:15.0 41.45 N 19.52 E M=3.0 Albania
2023/02/03_14:34:39.1 44.43 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/02/03_12:44:24.0 37.43 N 21.85 E M=4.2 Southern Greece
2023/02/03_12:19:45.6 44.43 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/02/03_12:04:20.5 36.96 N 96.93 E M=5.2 Qinghai, China
2023/02/02_22:39:01.3 43.70 N 20.65 E M=1.8 Serbia Kraljevo
2023/02/02_13:13:23.4 17.13 N 60.93 W M=4.9 Leeward Islands
2023/02/02_11:11:00.8 44.42 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/02/02_10:38:12.6 44.14 N 22.19 E M=2.2 Serbia Bor
2023/02/02_10:16:54.2 44.43 N 21.96 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/02/02_09:24:24.3 43.08 N 17.84 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2023/02/02_04:18:00.6 41.19 N 20.14 E M=3.3 Albania
2023/02/02_03:01:54.3 41.19 N 20.14 E M=2.7 Albania
2023/02/01_13:45:01.9 44.15 N 22.21 E M=1.9 Serbia Bor
2023/02/01_13:14:59.6 43.68 N 20.63 E M=1.7 Serbia Kraljevo
2023/02/01_12:38:51.2 44.44 N 21.94 E M=2.3 Serbia Majdanpek
2023/02/01_12:13:06.6 44.14 N 22.22 E M=1.8 Serbia Bor
2023/02/01_11:11:12.9 18.02 N 70.39 W M=5.6 Dominican Republic Region
2023/02/01_10:44:46.4 7.69 N 126.15 E Mw(mB)=6.3 Mindanao, Philippines
2023/02/01_10:53:19.6 40.11 N 22.86 E M=4.5 Greece
2023/02/01_04:00:33.3 41.68 N 19.44 E M=1.8 Albania
2023/02/01_03:14:17.7 2.46 N 30.89 W M=4.7 Central Mid Atlantic Ridge
2023/01/31_13:08:37.5 43.13 N 21.56 E M=2.0 Serbia Prokuplje
2023/01/31_12:08:12.7 44.43 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/01/31_11:38:29.8 44.14 N 22.16 E M=2.2 Serbia Bor
2023/01/31_08:49:34.6 41.73 N 19.52 E M=2.2 Albania
2023/01/30_21:19:19.6 39.90 N 23.40 E M=2.9 Aegean Sea
2023/01/30_19:55:43.1 35.94 N 15.06 E M=4.9 Central Mediterranean Sea
2023/01/30_17:07:45.4 35.81 N 79.94 E M=5.1 Kashmir-Xizang Border Region
2023/01/30_13:58:04.0 44.42 N 22.00 E M=1.9 Serbia Donji Milanovac
2023/01/30_13:39:05.6 44.40 N 21.99 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/01/30_13:32:28.3 44.43 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/01/30_10:50:40.9 44.43 N 21.96 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/01/30_03:32:26.1 43.85 N 21.23 E M=1.8 Serbia Jagodina
2023/01/30_01:02:36.7 34.98 N 14.38 E M=4.9 Central Mediterranean Sea
2023/01/29_23:49:36.8 40.04 N 82.43 E Mw(mB)=5.9 Southern Xinjiang, China
2023/01/29_18:18:58.9 44.25 N 17.60 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2023/01/29_16:12:43.0 35.71 N 35.45 E M=4.3 Jordan/Syria Region
2023/01/29_15:13:26.0 38.45 N 44.98 E M=4.5 Turkey-Iran Border Region
2023/01/29_14:41:10.0 38.52 N 45.67 E M=4.9 Armenia-Azerbaijan-Iran Border Reg.
2023/01/29_14:02:12.9 44.43 N 21.95 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/01/29_12:19:28.5 34.66 N 139.40 E M=5.2 Near S. Coast of Honshu, Japan
2023/01/29_12:44:39.0 44.41 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/01/29_11:06:30.1 44.15 N 22.19 E M=2.2 Serbia Bor
2023/01/29_09:50:56.9 44.46 N 21.80 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/01/29_05:09:21.8 38.20 N 20.76 E M=4.1 Greece
2023/01/28_20:10:01.1 38.62 N 45.01 E M=4.3 Armenia-Azerbaijan-Iran Border Reg.
2023/01/28_18:14:46.5 38.71 N 45.33 E M=5.6 Armenia-Azerbaijan-Iran Border Reg.
2023/01/28_15:58:22.1 40.22 N 23.14 E M=3.6 Greece
2023/01/28_12:24:46.3 44.15 N 22.24 E M=1.9 Serbia Bor
2023/01/28_09:13:24.8 34.90 S 54.51 E M=5.3 Southwest Indian Ridge
2023/01/28_05:32:51.6 44.24 N 12.38 E M=4.4 Northern Italy
2023/01/27_14:29:07.2 44.41 N 22.00 E M=2.0 Serbia Donji Milanovac
2023/01/27_11:57:52.0 43.75 N 21.25 E M=2.6 Serbia Kruševac
2023/01/27_11:10:54.3 44.14 N 22.23 E M=2.1 Serbia Bor
2023/01/26_19:30:48.7 57.62 N 33.33 W M=5.1 Reykjanes Ridge
2023/01/26_19:17:02.2 57.53 N 33.56 W M=4.8 Reykjanes Ridge
2023/01/26_17:23:28.6 40.17 N 22.35 E M=3.7 Greece
2023/01/26_16:13:02.9 43.39 N 20.16 E M=1.6 Serbia Sjenica
2023/01/26_13:05:42.9 11.88 N 43.78 E M=4.8 Ethiopia
2023/01/26_12:31:16.3 42.69 N 23.92 E M=2.1 Bulgaria
2023/01/26_12:00:56.9 44.14 N 22.15 E M=2.2 Serbia Bor
2023/01/26_10:45:42.2 44.21 N 12.37 E M=4.3 Northern Italy
2023/01/26_08:17:08.6 43.51 N 19.63 E M=1.9 Serbia Priboj
2023/01/26_07:15:23.5 43.10 N 19.76 E M=2.1 Montenegro
2023/01/26_04:23:56.2 2.86 N 126.90 E M=5.5 Northern Molucca Sea
2023/01/26_04:16:14.0 16.71 N 24.76 W M=4.9 North Atlantic Ocean
2023/01/25_23:21:35.3 29.63 N 102.01 E M=5.5 Sichuan, China
2023/01/25_20:02:30.0 39.99 N 22.46 E M=3.1 Greece
2023/01/25_19:49:46.6 29.69 N 102.08 E M=5.5 Sichuan, China
2023/01/25_17:29:19.6 45.34 N 22.74 E M=2.9 Romania
2023/01/25_16:02:11.7 35.86 N 79.96 E M=4.9 Kashmir-Xizang Border Region
2023/01/25_13:31:24.5 44.43 N 22.00 E M=2.5 Serbia Donji Milanovac
2023/01/25_12:37:07.3 35.68 N 28.64 E M=5.8 Eastern Mediterranean Sea
2023/01/25_12:27:47.6 44.14 N 22.17 E M=1.9 Serbia Bor
2023/01/25_12:21:59.9 44.44 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/01/25_01:00:45.4 37.55 N 141.42 E M=5.1 Near East Coast of Honshu, Japan
2023/01/24_20:25:36.8 34.76 N 14.43 E M=4.8 Central Mediterranean Sea
2023/01/24_18:36:45.9 15.62 S 59.25 W M=5.9 Brazil
2023/01/24_14:21:03.9 43.66 N 22.66 E M=1.8 Bulgaria
2023/01/24_12:34:34.1 42.67 N 23.99 E M=2.4 Bulgaria
2023/01/24_11:33:31.2 44.15 N 22.16 E M=2.0 Serbia Bor
2023/01/24_08:58:31.2 29.70 N 81.75 E M=5.5 Nepal
2023/01/24_02:30:03.2 2.87 N 126.52 E M=5.0 Northern Molucca Sea
2023/01/24_02:13:14.2 2.96 N 127.09 E M=5.6 Northern Molucca Sea
2023/01/24_00:48:47.4 39.35 N 26.79 E M=4.1 Turkey
2023/01/23_20:50:20.5 40.18 N 21.50 E M=3.2 Greece
2023/01/23_20:01:26.1 45.10 N 22.84 E M=2.8 Romania
2023/01/23_18:17:37.6 2.91 N 126.94 E M=5.2 Northern Molucca Sea
2023/01/23_13:42:03.3 24.71 N 93.02 E M=5.0 Myanmar-India Border Region
2023/01/23_12:08:45.7 44.13 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2023/01/23_10:37:57.6 35.08 N 14.49 E M=5.2 Central Mediterranean Sea
2023/01/23_10:30:44.4 44.40 N 21.94 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2023/01/23_10:10:59.4 42.70 N 23.33 E M=1.8 Bulgaria
2023/01/23_06:17:21.5 43.69 N 20.65 E M=2.1 Serbia Kraljevo
2023/01/22_13:23:39.1 44.17 N 22.03 E M=1.8 Serbia Bor
2023/01/22_13:25:27.1 43.25 N 21.03 E M=1.9 Serbia Kuršumlija
2023/01/22_10:47:57.4 44.42 N 22.00 E M=1.9 Serbia Donji Milanovac
2023/01/22_04:46:55.1 39.15 N 22.85 E M=4.2 Greece
2023/01/22_03:39:37.9 41.77 N 19.58 E M=2.2 Albania
2023/01/21_22:35:35.1 57.63 N 33.25 W M=4.9 Reykjanes Ridge
2023/01/21_19:49:29.6 57.51 N 33.29 W M=5.4 Reykjanes Ridge
2023/01/21_19:20:31.5 57.63 N 33.22 W M=4.6 Reykjanes Ridge
2023/01/21_11:30:36.0 44.15 N 22.18 E M=2.4 Serbia Bor
2023/01/21_10:01:20.5 44.47 N 21.94 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/01/21_01:21:54.4 44.01 N 20.76 E M=1.8 Serbia Kragujevac
2023/01/20_22:08:42.8 25.94 S 62.22 W Mwp=6.2 Santiago Del Estero Prov., Argentina
2023/01/20_14:03:25.6 44.38 N 21.97 E M=1.8 Serbia Žagubica
2023/01/20_10:48:55.5 44.41 N 22.03 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2023/01/20_05:48:19.2 38.53 N 143.04 E M=5.4 Off East Coast of Honshu, Japan
2023/01/19_19:51:53.4 41.83 N 25.38 E M=3.2 Bulgaria
2023/01/19_12:26:11.7 42.71 N 24.08 E M=2.1 Bulgaria
2023/01/19_11:30:35.8 35.82 N 71.43 E M=5.2 Pakistan
2023/01/19_11:27:51.9 44.15 N 22.19 E M=2.2 Serbia Bor
2023/01/19_05:58:50.7 40.46 N 25.22 E M=3.6 Aegean Sea
2023/01/19_02:22:32.4 39.63 N 25.83 E M=4.6 Aegean Sea
2023/01/19_02:17:51.4 44.15 N 21.61 E M=2.4 Serbia Despotovac
2023/01/18_22:29:11.5 41.49 N 20.06 E M=3.2 Albania
2023/01/18_18:22:53.1 38.46 N 21.92 E M=3.9 Greece
2023/01/18_16:27:50.7 10.99 S 111.75 E M=5.4 South of Java, Indonesia
2023/01/18_15:56:43.5 42.33 N 19.46 E M=2.6 Montenegro
2023/01/18_15:54:53.7 35.12 N 14.47 E M=5.2 Central Mediterranean Sea
2023/01/18_14:55:58.9 38.81 N 45.06 E M=4.4 Armenia-Azerbaijan-Iran Border Reg.
2023/01/18_14:13:06.6 34.58 N 14.73 E M=5.2 Central Mediterranean Sea
2023/01/18_10:08:16.3 38.75 N 45.08 E M=5.6 Armenia-Azerbaijan-Iran Border Reg.
2023/01/18_09:17:20.1 44.40 N 22.01 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2023/01/18_08:01:29.3 2.68 N 127.18 E M=5.4 Northern Molucca Sea
2023/01/18_06:06:16.0 2.73 N 127.04 E Mw(mB)=7.3 Northern Molucca Sea
2023/01/18_05:38:37.8 41.50 N 20.14 E M=3.1 Albania
2023/01/18_04:23:34.1 41.22 N 18.36 E M=3.3 Adriatic Sea
2023/01/18_04:22:11.7 35.32 N 14.98 E M=5.1 Central Mediterranean Sea
2023/01/17_22:50:17.3 41.45 N 19.95 E M=2.7 Albania
2023/01/17_17:41:08.5 42.35 N 29.53 W M=4.8 Azores Islands Region
2023/01/17_17:28:49.3 44.03 N 21.35 E M=2.6 Serbia Jagodina
2023/01/17_15:24:59.6 41.47 N 20.33 E M=2.9 Albania
2023/01/17_12:20:16.1 44.15 N 22.17 E M=2.2 Serbia Bor
2023/01/17_10:07:41.6 44.45 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/01/17_09:35:17.4 41.50 N 19.59 E M=2.7 Albania
2023/01/17_01:06:25.2 41.46 N 20.10 E M=3.3 Albania
2023/01/16_22:40:06.5 42.04 N 19.25 E M=2.2 Montenegro
2023/01/16_20:56:35.3 41.47 N 20.04 E M=2.6 Albania
2023/01/16_19:04:35.6 41.46 N 20.07 E M=2.8 Albania
2023/01/16_18:31:40.5 41.48 N 19.89 E M=2.5 Albania
2023/01/16_18:23:24.1 41.45 N 19.98 E M=4.0 Albania
2023/01/16_15:45:05.4 41.47 N 20.03 E M=2.8 Albania
2023/01/16_15:35:14.1 41.47 N 20.04 E M=2.9 Albania
2023/01/16_14:52:05.1 41.42 N 20.17 E M=2.7 Albania
2023/01/16_14:11:21.3 44.42 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/01/16_13:26:41.1 41.50 N 19.84 E M=2.7 Albania
2023/01/16_12:30:19.2 42.15 N 19.50 E M=2.3 Montenegro
2023/01/16_10:54:46.0 41.52 N 20.01 E M=3.4 Albania
2023/01/16_09:57:04.9 41.47 N 19.85 E M=2.9 Albania
2023/01/16_09:39:23.8 41.53 N 20.03 E M=4.0 Albania
2023/01/16_09:08:22.3 41.54 N 20.03 E M=3.0 Albania
2023/01/16_09:05:34.2 41.44 N 20.11 E M=3.3 Albania
2023/01/16_07:01:09.6 41.49 N 19.94 E M=2.8 Albania
2023/01/16_01:49:06.6 44.21 N 20.11 E M=1.9 Serbia Valjevo
2023/01/16_01:14:16.2 41.44 N 19.96 E M=1.9 Albania
2023/01/16_00:08:41.1 41.48 N 19.77 E M=2.2 Albania
2023/01/15_23:46:41.9 41.45 N 19.99 E M=2.2 Albania
2023/01/15_22:50:19.8 41.49 N 19.97 E M=2.4 Albania
2023/01/15_22:37:59.7 41.46 N 19.92 E M=2.0 Albania
2023/01/15_22:30:04.7 1.92 N 98.05 E M=6.0 Northern Sumatra, Indonesia
2023/01/15_22:32:35.6 41.45 N 19.93 E M=2.2 Albania
2023/01/15_21:45:41.6 41.48 N 20.01 E M=4.2 Albania
2023/01/15_21:37:21.5 41.42 N 20.06 E M=4.9 Albania
2023/01/15_13:18:45.7 44.42 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/01/15_10:08:54.1 44.15 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/01/15_08:59:08.5 44.42 N 22.00 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/01/15_03:36:30.6 38.50 N 39.27 E M=4.7 Turkey
2023/01/14_15:58:02.2 44.06 N 21.33 E M=2.4 Serbia Jagodina
2023/01/14_15:08:59.8 41.45 N 20.02 E M=2.7 Albania
2023/01/14_13:39:35.4 41.44 N 20.05 E M=2.5 Albania
2023/01/14_12:42:56.1 33.48 N 23.27 E M=4.5 Central Mediterranean Sea
2023/01/14_12:07:45.1 41.46 N 20.06 E M=2.9 Albania
2023/01/14_11:15:58.5 42.70 N 19.07 E M=1.8 Montenegro
2023/01/14_11:12:03.9 44.14 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2023/01/14_10:58:38.1 44.14 N 22.15 E M=1.9 Serbia Bor
2023/01/14_04:08:36.9 41.45 N 20.04 E M=3.8 Albania
2023/01/14_01:34:00.5 41.47 N 20.02 E M=2.7 Albania
2023/01/13_22:41:01.9 5.03 S 103.24 E M=5.2 Southern Sumatra, Indonesia
2023/01/13_22:00:44.6 41.48 N 19.92 E M=2.3 Albania
2023/01/13_20:52:04.9 41.50 N 20.01 E M=2.4 Albania
2023/01/13_20:20:17.9 41.46 N 20.09 E M=3.0 Albania
2023/01/13_14:12:55.7 44.44 N 21.96 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/01/13_12:34:14.9 44.42 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/01/13_12:30:17.1 44.15 N 22.14 E M=1.6 Serbia Bor
2023/01/13_11:54:03.7 44.37 N 21.80 E M=1.6 Serbia Žagubica
2023/01/13_11:42:01.2 44.13 N 22.17 E M=1.9 Serbia Bor
2023/01/13_06:08:53.4 43.10 N 21.56 E M=2.1 Serbia Prokuplje
2023/01/13_03:42:32.7 38.39 N 23.55 E M=3.4 Greece
2023/01/13_03:31:40.5 34.68 N 25.79 E M=4.6 Crete, Greece
2023/01/13_02:59:57.0 44.57 N 20.41 E M=1.8 Serbia Mladenovac
2023/01/12_22:03:20.5 42.12 N 21.96 E M=2.6 North Macedonia
2023/01/12_20:40:53.5 35.69 N 36.66 E M=4.4 Jordan/Syria Region
2023/01/12_19:15:16.5 41.76 N 22.49 E M=2.0 North Macedonia
2023/01/12_18:06:02.0 39.33 N 26.67 E M=3.9 Turkey
2023/01/12_15:49:59.3 43.68 N 22.70 E M=1.7 Bulgaria
2023/01/12_13:58:53.5 42.52 N 23.48 E M=2.3 Bulgaria
2023/01/12_13:35:24.8 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/01/12_13:06:58.1 44.04 N 21.34 E M=1.6 Serbia Jagodina
2023/01/12_12:05:02.7 44.42 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/01/12_11:04:23.9 44.14 N 22.15 E M=2.0 Serbia Bor
2023/01/12_10:28:24.6 44.14 N 22.15 E M=2.1 Serbia Bor
2023/01/12_09:28:11.1 41.43 N 24.11 E M=3.0 Greece Bulgaria Border Region
2023/01/12_08:49:40.4 42.93 N 17.81 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2023/01/12_07:28:13.6 42.98 N 17.89 E M=3.6 Bosnia and Herzegovina
2023/01/12_07:10:59.1 38.81 N 23.49 E M=3.7 Greece
2023/01/12_02:49:13.8 41.44 N 20.10 E M=2.3 Albania
2023/01/12_02:02:30.2 39.36 N 20.90 E M=3.4 Greece-Albania Border Region
2023/01/11_21:34:08.0 41.42 N 22.49 E M=2.6 North Macedonia
2023/01/11_14:38:03.9 40.33 N 23.03 E M=3.5 Greece
2023/01/11_14:32:14.1 40.15 N 23.03 E M=3.1 Greece
2023/01/11_13:03:06.1 44.13 N 22.19 E M=2.0 Serbia Bor
2023/01/11_12:25:46.0 44.15 N 22.12 E M=2.0 Serbia Bor
2023/01/11_12:14:17.6 44.41 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/01/11_10:31:10.1 44.41 N 22.03 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/01/11_09:30:28.5 44.16 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/01/11_08:39:52.7 14.84 S 167.15 E M=6.1 Vanuatu Islands
2023/01/11_01:07:38.3 43.08 N 18.14 E M=2.9 Bosnia and Herzegovina
2023/01/10_23:14:32.4 41.10 N 20.10 E M=2.4 Albania
2023/01/10_19:42:03.7 55.00 N 156.99 W M=5.2 South of Alaska
2023/01/10_18:11:13.7 35.56 N 26.00 E M=4.4 Crete, Greece
2023/01/10_16:21:20.0 41.53 N 24.12 E M=2.5 Greece Bulgaria Border Region
2023/01/10_15:50:54.0 41.34 N 19.57 E M=2.8 Albania
2023/01/10_13:50:05.8 44.41 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/01/10_12:48:30.0 44.43 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/01/10_11:21:29.4 44.15 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2023/01/10_10:37:05.1 44.16 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2023/01/10_07:38:29.2 39.32 N 26.50 E M=4.8 Turkey
2023/01/10_01:37:54.5 41.59 N 23.57 E M=2.2 Bulgaria
2023/01/09_23:00:01.1 35.52 N 25.68 E M=4.3 Crete, Greece
2023/01/09_21:28:11.1 15.95 N 41.85 E M=5.1 Red Sea
2023/01/09_17:47:34.3 7.15 S 130.00 E Mw(mB)=7.6 Banda Sea
2023/01/09_17:31:13.6 15.89 N 41.71 E M=5.0 Red Sea
2023/01/09_13:01:33.1 44.43 N 21.99 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2023/01/09_12:26:27.2 8.92 S 111.05 E M=5.7 Java, Indonesia
2023/01/09_11:44:01.7 44.43 N 21.93 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/01/09_11:22:11.8 44.19 N 22.25 E M=2.2 Serbia Bor
2023/01/09_11:19:52.1 44.19 N 22.05 E M=1.8 Serbia Bor
2023/01/09_10:56:42.8 39.73 N 25.83 E M=4.0 Aegean Sea
2023/01/09_09:53:28.7 41.15 N 23.38 E M=1.8 Greece Bulgaria Border Region
2023/01/09_08:01:21.1 39.14 N 25.23 E M=3.9 Aegean Sea
2023/01/09_07:11:58.4 35.29 N 25.75 E M=4.4 Crete, Greece
2023/01/09_02:50:39.1 40.37 N 19.46 E M=4.0 Albania
2023/01/09_02:26:54.0 44.03 N 22.19 E M=1.6 Serbia Zaječar
2023/01/08_13:29:58.9 44.16 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/01/08_12:32:40.8 14.92 S 166.90 E Mwp=6.6 Vanuatu Islands
2023/01/08_10:33:58.6 44.40 N 22.03 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/01/08_10:18:33.7 44.42 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/01/08_02:34:51.0 39.28 N 26.40 E M=3.5 Turkey
2023/01/07_23:00:13.0 6.72 N 126.98 E M=5.3 Mindanao, Philippines
2023/01/07_21:14:21.3 42.36 N 19.58 E M=1.7 Albania
2023/01/07_13:20:02.6 44.14 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/01/07_12:57:47.1 44.44 N 21.95 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/01/07_12:48:58.2 44.42 N 21.98 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/01/07_12:44:36.5 44.44 N 21.92 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/01/07_10:41:16.6 44.16 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/01/07_10:34:52.3 44.41 N 22.00 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2023/01/07_09:33:16.4 44.42 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/01/07_08:12:28.0 34.75 N 4.05 W M=4.9 Morocco
2023/01/07_06:39:31.4 39.31 N 26.33 E M=4.7 Turkey
2023/01/07_02:54:22.5 39.84 N 26.00 E M=3.8 Turkey
2023/01/07_02:02:33.5 41.36 N 23.85 E M=2.4 Greece Bulgaria Border Region
2023/01/07_01:53:00.1 39.32 N 26.35 E M=4.8 Turkey
2023/01/06_15:51:03.4 42.10 N 21.60 E M=2.8 North Macedonia
2023/01/06_13:34:00.2 44.42 N 21.98 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/01/06_12:40:38.2 44.41 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/01/06_12:02:58.4 55.01 N 96.66 E M=5.6 Southwestern Siberia, Russia
2023/01/06_12:09:09.4 44.18 N 22.07 E M=1.6 Serbia Bor
2023/01/06_11:24:13.3 44.18 N 22.06 E M=1.6 Serbia Bor
2023/01/06_10:48:27.9 44.13 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/01/06_10:24:46.5 44.42 N 22.00 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/01/06_09:15:32.0 44.40 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/01/06_08:24:40.7 40.95 N 23.95 E M=2.6 Greece
2023/01/06_00:40:37.1 41.79 N 20.02 E M=2.0 Albania
2023/01/05_22:15:02.9 42.03 N 20.35 E M=2.6 Albania
2023/01/05_15:13:55.0 43.05 N 17.71 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2023/01/05_13:37:55.1 44.43 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/01/05_12:41:23.5 42.66 N 24.03 E M=2.2 Bulgaria
2023/01/05_11:14:51.5 44.15 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2023/01/05_07:59:25.0 42.55 N 23.91 E M=1.9 Bulgaria
2023/01/05_06:07:59.0 39.67 N 22.28 E M=3.0 Greece
2023/01/05_05:12:32.0 45.75 N 18.76 E M=3.9 Croatia
2023/01/05_04:16:59.6 41.18 N 20.05 E M=2.1 Albania
2023/01/04_23:35:58.1 39.91 N 23.08 E M=2.8 Aegean Sea
2023/01/04_20:03:58.5 38.71 N 23.79 E M=4.1 Greece
2023/01/04_17:27:29.0 40.89 N 21.86 E M=2.2 Greece
2023/01/04_15:55:20.8 43.95 N 13.24 E M=3.7 Central Italy
2023/01/04_13:44:24.2 44.15 N 22.19 E M=2.0 Serbia Bor
2023/01/04_12:15:29.8 44.40 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/01/04_11:40:42.1 44.64 N 21.74 E M=1.7 Serbia Golubac
2023/01/04_11:01:02.4 44.15 N 22.20 E M=1.6 Serbia Bor
2023/01/04_10:42:35.3 44.41 N 21.98 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/01/04_10:22:33.5 44.15 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/01/04_10:17:47.9 44.14 N 22.23 E M=1.8 Serbia Bor
2023/01/04_06:51:02.4 41.36 N 23.37 E M=2.7 Greece Bulgaria Border Region
2023/01/04_02:25:20.1 53.56 N 31.71 W M=4.5 Northern Mid Atlantic Ridge
2023/01/04_02:08:00.6 53.86 N 35.27 W M=5.1 Reykjanes Ridge
2023/01/04_01:16:50.8 41.29 N 23.41 E M=2.9 Greece Bulgaria Border Region
2023/01/04_00:27:46.2 42.25 N 19.52 E M=1.7 Albania
2023/01/03_21:43:23.5 39.84 N 21.69 E M=2.8 Greece
2023/01/03_20:49:05.8 36.46 N 21.99 E M=4.1 Southern Greece
2023/01/03_18:19:25.3 0.88 N 29.21 W M=5.5 Central Mid Atlantic Ridge
2023/01/03_16:48:11.7 40.95 N 21.83 E M=2.2 Greece
2023/01/03_15:54:38.4 41.44 N 13.96 E M=3.9 Southern Italy
2023/01/03_13:49:31.8 44.44 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/01/03_13:29:19.9 45.67 N 21.73 E M=2.4 Romania
2023/01/03_11:23:43.8 40.03 N 20.56 E M=3.3 Greece-Albania Border Region
2023/01/03_10:46:40.8 44.14 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2023/01/03_09:11:58.6 44.42 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/01/03_07:08:32.5 40.10 N 142.54 E M=5.1 Near East Coast of Honshu, Japan
2023/01/02_22:37:10.1 35.65 N 25.55 E M=3.9 Crete, Greece
2023/01/02_23:01:12.8 31.14 N 142.08 E M=5.2 Southeast of Honshu, Japan
2023/01/02_21:37:29.1 40.91 N 29.43 W M=4.3 Azores Islands Region
2023/01/02_19:25:15.9 30.25 N 41.99 W M=5.2 Northern Mid Atlantic Ridge
2023/01/02_19:06:28.1 35.66 N 25.76 E M=4.2 Crete, Greece
2023/01/02_10:48:42.7 44.15 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2023/01/02_09:46:51.3 44.42 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/01/02_08:12:29.0 35.53 N 25.64 E M=4.4 Crete, Greece
2023/01/02_07:20:30.1 40.78 N 29.47 W M=5.3 Azores Islands Region
2023/01/02_07:10:13.4 40.33 N 29.29 W M=4.7 Azores Islands Region
2023/01/02_05:28:07.7 36.59 N 21.62 E M=4.5 Southern Greece
2023/01/01_18:24:31.2 2.49 S 140.77 E M=5.5 Near North Coast of Irian Jaya
2023/01/01_13:34:35.3 43.44 N 20.88 E M=1.9 Serbia Baljevac na Ibru
2023/01/01_13:07:48.1 42.03 N 12.66 E M=3.5 Central Italy
2023/01/01_11:48:50.0 44.45 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/01/01_11:29:29.7 41.50 N 20.27 E M=3.6 Albania
2023/01/01_08:03:39.9 45.97 N 20.93 E M=2.5 NW Balkan Region
2023/01/01_05:33:26.9 41.85 N 20.79 E M=2.7 North Macedonia
2022/12/31_22:37:16.7 41.27 N 23.70 E M=2.4 Greece Bulgaria Border Region
2022/12/31_22:03:08.0 42.53 N 24.02 E M=1.8 Bulgaria
2022/12/31_13:29:09.8 44.41 N 21.99 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/12/31_12:51:05.3 44.14 N 22.14 E M=1.6 Serbia Bor
2022/12/31_12:08:04.0 44.42 N 21.99 E M=2.5 Serbia Majdanpek
2022/12/31_10:54:28.8 44.19 N 22.05 E M=1.6 Serbia Bor
2022/12/31_06:13:24.1 55.09 N 160.48 W M=5.0 Alaska Peninsula
2022/12/30_23:52:43.1 34.55 N 25.04 E M=4.2 Crete, Greece
2022/12/30_23:48:23.2 42.84 N 16.28 E M=2.4 Adriatic Sea
2022/12/30_23:11:17.0 39.68 N 20.59 E M=4.0 Greece-Albania Border Region
2022/12/30_13:24:34.3 44.45 N 21.98 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2022/12/30_13:19:37.6 35.37 N 25.74 E M=4.3 Crete, Greece
2022/12/30_12:19:36.7 44.40 N 21.93 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2022/12/30_11:03:45.4 44.14 N 22.22 E M=1.7 Serbia Bor
2022/12/30_10:53:46.6 44.14 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2022/12/30_03:38:08.0 42.27 N 20.14 E M=1.8 Albania
2022/12/29_23:26:49.6 0.18 S 97.34 E M=5.5 Southwest of Sumatra, Indonesia
2022/12/29_21:11:59.3 36.41 N 21.99 E M=4.5 Southern Greece
2022/12/29_15:11:02.2 39.45 N 15.35 E M=4.2 Southern Italy
2022/12/29_13:13:24.8 6.63 N 125.89 E M=5.9 Mindanao, Philippines
2022/12/29_12:38:57.5 39.57 N 15.38 E M=4.1 Southern Italy
2022/12/29_12:34:55.7 42.69 N 23.99 E M=2.2 Bulgaria
2022/12/29_11:58:25.3 44.14 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2022/12/29_11:48:15.7 44.15 N 22.16 E M=2.0 Serbia Bor
2022/12/29_10:26:40.0 44.33 N 19.50 E M=1.8 Serbia Ljubovija
2022/12/29_04:06:20.8 40.00 N 23.19 E M=2.3 Greece
2022/12/29_00:36:02.3 29.34 N 130.32 E M=5.0 Ryukyu Islands, Japan
2022/12/29_00:11:10.9 39.68 N 21.56 E M=2.7 Greece
2022/12/28_23:03:07.9 42.54 N 24.01 E M=2.0 Bulgaria
2022/12/28_17:34:15.5 43.05 N 18.13 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/12/28_17:16:36.9 41.76 N 79.61 E M=5.6 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2022/12/28_16:47:24.9 50.73 N 70.15 E M=4.9 Central Kazakhstan
2022/12/28_16:15:02.6 14.69 N 40.10 E M=5.1 Ethiopia
2022/12/28_13:45:42.1 40.73 N 22.79 E M=2.4 Greece
2022/12/28_12:24:20.8 38.58 N 23.82 E M=4.6 Greece
2022/12/28_07:44:45.8 44.27 N 148.79 E M=5.1 Kuril Islands
2022/12/28_02:11:04.4 34.77 N 32.36 E M=4.1 Cyprus Region
2022/12/27_14:34:03.9 42.55 N 23.93 E M=2.0 Bulgaria
2022/12/27_11:58:59.1 44.15 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2022/12/27_11:44:34.5 42.51 N 19.95 E M=2.5 Montenegro
2022/12/27_11:18:18.5 41.45 N 21.10 E M=2.8 North Macedonia
2022/12/27_09:45:50.1 44.15 N 22.20 E M=1.6 Serbia Bor
2022/12/27_06:49:35.0 43.12 N 17.69 E M=3.2 Bosnia and Herzegovina
2022/12/27_00:11:04.5 27.96 N 33.21 E M=5.2 Egypt
2022/12/26_22:56:16.3 22.96 N 122.66 E M=4.9 Taiwan Region
2022/12/26_18:17:46.8 40.98 N 19.98 E M=2.6 Albania
2022/12/26_12:05:59.7 30.34 N 142.25 E M=5.0 Southeast of Honshu, Japan
2022/12/26_12:21:09.4 14.56 N 39.96 E M=5.3 Ethiopia
2022/12/26_10:02:13.9 38.34 N 24.35 E M=3.7 Aegean Sea
2022/12/26_05:05:49.8 41.98 N 19.64 E M=2.1 Albania
2022/12/26_04:33:48.3 38.31 N 24.32 E M=4.1 Aegean Sea
2022/12/25_21:46:09.0 40.77 N 21.00 E M=2.6 Greece
2022/12/25_13:12:17.5 43.47 N 20.87 E M=2.6 Serbia Baljevac na Ibru
2022/12/25_12:10:19.6 44.14 N 22.17 E M=1.9 Serbia Bor
2022/12/25_11:59:23.7 44.14 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2022/12/25_11:26:39.1 46.13 N 154.55 E M=5.4 East of Kuril Islands
2022/12/25_09:56:34.5 44.42 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/12/25_02:17:32.4 56.49 N 162.08 E M=5.2 Near East Coast of Kamchatka
2022/12/24_14:43:24.2 42.33 N 18.67 E M=2.4 NW Balkan Region
2022/12/24_13:24:37.7 34.20 N 57.82 E M=4.6 Northern and Central Iran
2022/12/24_00:49:33.9 45.48 N 20.90 E M=1.8 Serbia Jaša Tomić
2022/12/23_14:07:10.2 44.13 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2022/12/23_10:32:31.3 44.42 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/12/22_13:39:55.7 44.42 N 21.98 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/12/22_13:35:54.4 44.45 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2022/12/22_13:06:07.7 35.33 N 26.62 E M=4.4 Crete, Greece
2022/12/22_11:11:53.1 44.44 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/12/22_11:01:28.6 43.72 N 22.70 E M=1.8 Bulgaria
2022/12/22_09:42:51.2 44.15 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2022/12/22_09:31:29.9 44.15 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2022/12/22_02:47:06.2 35.69 N 99.09 E M=4.7 Qinghai, China
2022/12/21_18:41:54.5 42.18 N 19.39 E M=2.3 Montenegro
2022/12/21_18:30:40.6 42.20 N 19.39 E M=3.4 Montenegro
2022/12/21_13:28:08.2 44.42 N 21.95 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/12/21_13:21:36.5 44.13 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2022/12/21_11:16:17.9 44.43 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/12/21_11:04:30.8 44.46 N 22.00 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2022/12/21_08:50:56.8 55.02 N 161.94 W M=4.6 Alaska Peninsula
2022/12/21_06:19:17.4 43.02 N 17.75 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/12/21_02:34:46.8 42.62 N 13.17 E M=3.0 Central Italy
2022/12/21_01:19:26.3 42.50 N 23.53 E M=2.5 Bulgaria
2022/12/20_19:45:55.6 41.98 N 23.14 E M=1.9 Bulgaria
2022/12/20_16:58:23.1 41.87 N 19.66 E M=2.4 Albania
2022/12/20_14:46:21.9 44.64 N 21.77 E M=1.8 Serbia Golubac
2022/12/20_13:09:01.8 44.43 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/12/20_10:34:27.5 40.71 N 124.03 W M=5.8 Near Coast of N. California
2022/12/19_17:02:53.5 42.46 N 23.52 E M=2.0 Bulgaria
2022/12/19_10:58:58.2 44.46 N 22.05 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2022/12/19_10:46:39.0 44.15 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2022/12/19_09:05:57.9 17.28 N 120.79 E M=5.1 Luzon, Philippines
2022/12/19_07:37:16.4 43.84 N 13.27 E M=3.3 Central Italy
2022/12/18_18:13:15.4 36.45 N 36.39 E M=4.8 Jordan/Syria Region
2022/12/18_12:11:07.1 38.42 N 24.31 E M=4.0 Aegean Sea
2022/12/18_09:10:11.8 41.55 N 23.43 E M=2.6 Bulgaria
2022/12/18_08:23:56.5 43.46 N 20.65 E M=2.1 Serbia Baljevac na Ibru
2022/12/18_05:01:18.4 40.22 N 23.99 E M=4.1 Greece
2022/12/17_18:06:01.8 32.03 N 131.39 E M=5.3 Kyushu, Japan
2022/12/17_12:44:15.2 33.31 N 20.44 W M=4.5 Madeira Islands, Portugal Region
2022/12/17_12:48:44.2 44.15 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2022/12/17_05:43:08.9 45.20 N 25.57 E M=3.6 Romania
2022/12/17_00:39:23.0 35.67 N 22.44 E M=4.5 Central Mediterranean Sea
2022/12/16_23:35:29.0 32.19 N 102.19 W M=5.8 Western Texas
2022/12/16_16:21:59.8 42.75 N 19.11 E M=1.9 Montenegro
2022/12/16_12:17:42.9 42.56 N 24.18 E M=2.3 Bulgaria
2022/12/16_11:00:24.5 13.09 N 122.12 E M=5.3 Luzon, Philippines
2022/12/16_11:11:30.3 44.14 N 22.16 E M=1.9 Serbia Bor
2022/12/16_10:59:06.6 44.17 N 22.24 E M=1.8 Serbia Bor
2022/12/15_23:47:18.1 45.58 N 26.18 E M=3.4 Romania
2022/12/15_14:08:41.6 44.41 N 22.00 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2022/12/15_12:55:12.3 41.05 N 20.62 E M=3.2 Albania
2022/12/15_08:04:30.9 39.59 N 23.70 E M=3.7 Aegean Sea
2022/12/15_04:32:19.8 41.92 N 15.72 E M=3.6 Southern Italy
2022/12/15_04:03:17.6 23.88 N 121.82 E M=5.9 Taiwan
2022/12/15_03:49:29.1 42.52 N 23.90 E M=2.1 Bulgaria
2022/12/15_01:28:39.2 42.48 N 23.87 E M=2.0 Bulgaria
2022/12/14_22:14:48.9 43.16 N 20.41 E M=1.7 Serbia Novi Pazar
2022/12/14_18:40:29.4 51.73 N 178.80 E Mw(mB)=6.2 Rat Islands, Aleutian Islands
2022/12/14_15:28:50.1 38.25 N 24.45 E M=4.3 Aegean Sea
2022/12/14_14:51:26.8 41.24 N 21.39 E M=2.7 North Macedonia
2022/12/14_14:11:19.0 44.78 N 22.33 E M=2.1 Romania
2022/12/14_12:04:22.2 44.13 N 22.17 E M=2.0 Serbia Bor
2022/12/14_10:53:37.8 44.15 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2022/12/14_09:29:44.0 40.85 N 21.47 E M=3.5 Greece
2022/12/14_06:04:34.2 39.38 N 21.25 E M=3.2 Greece
2022/12/13_21:47:24.8 43.26 N 20.61 E M=1.9 Serbia Novi Pazar
2022/12/13_14:25:17.7 27.55 N 129.53 E M=5.8 Ryukyu Islands, Japan
2022/12/13_14:14:28.4 33.87 N 57.26 E M=5.2 Northern and Central Iran
2022/12/13_13:04:02.6 40.51 N 21.10 E M=3.3 Greece
2022/12/13_12:33:57.0 42.68 N 24.02 E M=2.0 Bulgaria
2022/12/13_11:05:28.9 44.44 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/12/13_03:21:23.3 40.64 N 26.64 E M=4.3 Turkey
2022/12/13_00:04:05.8 43.39 N 88.71 E M=4.7 Northern Xinjiang, China
2022/12/11_12:52:42.8 41.47 N 24.38 E M=2.7 Greece Bulgaria Border Region
2022/12/11_10:39:03.1 44.14 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2022/12/11_08:06:05.4 32.38 N 48.95 E M=4.5 Western Iran
2022/12/11_01:59:08.5 34.65 N 24.08 E M=4.4 Crete, Greece
2022/12/10_23:12:56.1 43.05 N 18.19 E M=2.9 Bosnia and Herzegovina
2022/12/10_22:40:42.4 56.26 N 100.40 E M=4.9 Southwestern Siberia, Russia
2022/12/10_22:11:02.5 51.84 N 175.47 E M=5.4 Rat Islands, Aleutian Islands
2022/12/10_13:34:03.7 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2022/12/10_13:00:31.2 44.15 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2022/12/10_10:26:23.2 44.41 N 22.02 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2022/12/09_20:01:50.4 6.48 N 126.40 E M=5.8 Mindanao, Philippines
2022/12/09_18:44:21.2 35.95 N 27.00 E M=4.3 Crete, Greece
2022/12/09_17:08:28.4 7.12 S 13.10 W M=4.9 Ascension Island Region
2022/12/09_11:46:05.6 43.71 N 22.70 E M=1.8 Bulgaria
2022/12/09_06:33:00.9 13.21 N 125.78 E M=5.4 Philippine Islands Region
2022/12/09_00:06:25.8 39.67 N 23.80 E M=3.2 Aegean Sea
2022/12/08_20:26:32.0 37.09 N 14.50 E M=4.1 Sicily, Italy
2022/12/08_14:10:55.7 44.44 N 22.01 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2022/12/08_12:44:03.8 45.32 N 27.89 W M=4.8 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/12/08_07:08:20.3 43.96 N 13.30 E M=4.1 Central Italy
2022/12/08_06:42:10.3 42.39 N 47.15 E M=5.4 Eastern Caucasus
2022/12/08_05:30:07.8 43.87 N 13.28 E M=4.1 Central Italy
2022/12/08_00:50:44.9 6.77 S 106.93 E M=5.7 Java, Indonesia
2022/12/07_22:35:55.1 38.02 N 26.24 E M=3.9 Aegean Sea
2022/12/07_20:18:02.9 9.28 S 158.01 E M=5.5 Solomon Islands
2022/12/07_16:54:25.5 23.85 N 121.65 E M=5.3 Taiwan
2022/12/07_06:25:53.0 42.65 N 23.23 E M=1.7 Bulgaria
2022/12/06_20:29:02.2 41.65 N 19.52 E M=1.9 Albania
2022/12/06_16:19:25.2 39.54 N 21.31 E M=3.4 Greece
2022/12/06_15:58:55.8 44.30 N 17.95 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/12/06_12:43:04.8 44.42 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/12/06_12:31:54.5 44.64 N 21.77 E M=1.7 Serbia Golubac
2022/12/06_11:45:25.6 44.13 N 22.16 E M=2.1 Serbia Bor
2022/12/06_10:22:04.1 10.63 S 113.42 E M=5.6 South of Java, Indonesia
2022/12/06_09:58:11.9 41.87 N 20.02 E M=2.4 Albania
2022/12/06_09:05:39.6 45.20 N 22.35 E M=2.1 Romania
2022/12/06_07:14:32.0 41.77 N 23.45 E M=2.6 Bulgaria
2022/12/06_06:07:49.5 10.75 S 113.42 E M=6.0 South of Java, Indonesia
2022/12/05_12:34:36.0 44.40 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/12/05_07:11:13.1 52.62 N 168.55 W M=4.6 Fox Islands, Aleutian Islands
2022/12/05_05:34:58.0 11.22 S 166.70 E M=6.2 Santa Cruz Islands
2022/12/05_03:02:55.0 19.33 N 90.02 E M=5.7 Bay of Bengal
2022/12/04_19:12:42.8 44.88 N 70.84 E M=5.5 Central Kazakhstan
2022/12/04_12:18:40.9 44.41 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/12/04_11:14:00.6 53.89 N 35.50 W M=5.2 Reykjanes Ridge
2022/12/04_09:53:13.7 1.07 S 10.19 E M=5.5 Gabon
2022/12/04_07:12:49.4 38.64 N 15.09 E M=4.3 Sicily, Italy
2022/12/04_03:39:59.9 53.95 N 35.54 W M=4.8 Reykjanes Ridge
2022/12/04_01:35:48.0 44.10 N 19.85 E M=2.1 Serbia Kosjerić
2022/12/04_01:15:25.5 44.09 N 19.86 E M=1.7 Serbia Kosjerić
2022/12/03_20:59:08.5 36.84 N 20.75 E M=4.2 Central Mediterranean Sea
2022/12/03_20:28:12.6 44.10 N 19.92 E M=3.0 Serbia Kosjerić
2022/12/03_19:16:26.3 41.84 N 19.29 E M=2.6 Albania
2022/12/03_10:51:45.7 38.65 N 24.36 E M=3.8 Aegean Sea
2022/12/03_10:35:11.7 38.35 N 24.48 E M=4.0 Aegean Sea
2022/12/03_09:50:53.4 43.10 N 18.17 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/12/03_05:44:42.7 43.06 N 18.27 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/12/03_04:59:27.1 41.22 N 30.64 E M=4.0 Turkey
2022/12/03_01:32:13.5 42.76 N 18.78 E M=1.9 Montenegro
2022/12/03_00:13:47.0 43.10 N 18.15 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/12/02_20:05:06.1 43.16 N 18.17 E M=4.3 Bosnia and Herzegovina
2022/12/02_09:48:01.6 44.64 N 18.48 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/12/02_00:50:50.8 39.13 N 20.55 E M=3.2 Greece-Albania Border Region
2022/12/02_00:29:39.1 49.33 N 155.89 E M=5.1 Kuril Islands
2022/12/01_18:18:10.7 26.83 N 55.39 E M=4.6 Southern Iran
2022/12/01_14:42:11.3 44.04 N 20.45 E M=1.6 Serbia Gornji Milanovac
2022/12/01_13:21:40.2 42.64 N 24.01 E M=2.1 Bulgaria
2022/12/01_12:44:18.9 44.13 N 22.17 E M=1.9 Serbia Bor
2022/12/01_11:02:48.8 0.03 S 19.57 W M=5.2 Central Mid Atlantic Ridge
2022/12/01_09:27:35.0 41.86 N 20.07 E M=2.4 Albania
2022/12/01_04:42:08.4 43.89 N 13.35 E M=3.3 Central Italy
2022/12/01_00:03:02.8 43.91 N 13.35 E M=3.7 Central Italy
2022/11/30_23:11:11.2 42.36 N 19.26 E M=1.9 Montenegro
2022/11/30_17:18:04.7 26.74 N 55.23 E M=4.4 Southern Iran
2022/11/30_15:17:43.7 26.80 N 55.21 E M=5.5 Southern Iran
2022/11/30_14:52:40.2 41.86 N 20.04 E M=2.5 Albania
2022/11/30_14:26:42.4 41.89 N 20.01 E M=3.0 Albania
2022/11/30_11:11:27.7 44.13 N 22.14 E M=1.6 Serbia Bor
2022/11/30_11:03:07.9 44.15 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2022/11/30_10:36:27.0 44.39 N 21.97 E M=1.7 Serbia Žagubica
2022/11/30_09:12:22.2 44.42 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/11/30_04:07:48.8 41.12 N 20.09 E M=2.0 Albania
2022/11/30_03:45:54.4 37.18 N 141.59 E M=5.2 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/11/30_00:55:56.4 56.08 N 116.66 W M=6.0 Alberta, Canada
2022/11/29_23:50:39.5 53.97 N 35.10 W M=5.3 Reykjanes Ridge
2022/11/29_23:46:09.2 38.18 N 20.00 E M=4.1 Greece
2022/11/29_20:06:41.7 38.21 N 24.50 E M=4.5 Aegean Sea
2022/11/29_17:20:34.7 39.06 N 23.59 E M=3.4 Aegean Sea
2022/11/29_15:57:19.9 26.50 N 129.22 E M=5.4 Ryukyu Islands, Japan
2022/11/29_11:39:53.8 44.13 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2022/11/29_09:31:29.0 44.42 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/11/29_05:56:59.6 38.32 N 24.67 E M=4.1 Aegean Sea
2022/11/29_05:23:38.4 38.25 N 24.50 E M=4.2 Aegean Sea
2022/11/29_05:24:45.7 39.59 N 23.57 E M=4.2 Aegean Sea
2022/11/29_04:32:39.7 38.22 N 24.45 E M=4.4 Aegean Sea
2022/11/28_23:39:13.3 39.02 N 24.04 E M=3.3 Aegean Sea
2022/11/28_20:38:11.6 38.88 N 20.98 E M=3.4 Greece
2022/11/28_16:15:34.8 42.32 N 19.20 E M=3.2 Montenegro
2022/11/28_09:35:53.4 44.26 N 19.37 E M=1.9 Serbia Ljubovija
2022/11/28_07:49:49.3 44.47 N 17.80 E M=3.9 Bosnia and Herzegovina
2022/11/28_02:51:24.7 37.19 N 32.47 W M=5.6 Azores Islands Region
2022/11/27_19:58:43.1 39.62 N 74.47 E M=4.7 Southern Xinjiang, China
2022/11/27_12:31:26.9 44.42 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/11/27_11:40:09.8 44.13 N 22.12 E M=1.6 Serbia Bor
2022/11/27_10:59:39.2 42.94 N 18.75 E M=2.9 Montenegro
2022/11/27_09:29:09.7 44.41 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/11/27_04:43:23.5 9.55 N 126.51 E M=5.3 Mindanao, Philippines
2022/11/27_04:59:57.6 49.59 N 155.44 E M=5.5 Kuril Islands
2022/11/27_03:57:45.0 40.94 N 31.15 E M=4.5 Turkey
2022/11/26_20:09:36.3 35.04 N 27.73 E M=4.4 Dodecanese Islands, Greece
2022/11/26_18:44:00.1 49.37 N 155.41 E M=5.0 Kuril Islands
2022/11/26_17:38:00.2 23.96 N 121.91 E M=5.1 Taiwan
2022/11/26_13:37:20.8 44.41 N 21.91 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2022/11/26_12:21:20.5 44.14 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2022/11/26_06:05:34.8 18.76 N 147.11 E M=5.5 Mariana Islands Region
2022/11/26_02:55:20.1 42.25 N 20.61 E M=1.8 Serbia Prizren
2022/11/25_13:46:52.5 9.85 S 159.99 E M=5.9 Solomon Islands
2022/11/25_01:15:58.3 40.39 N 19.55 E M=2.3 Albania
2022/11/24_22:43:35.6 9.77 S 159.49 E M=5.5 Solomon Islands
2022/11/24_17:20:38.6 44.34 N 19.52 E M=1.6 Serbia Ljubovija
2022/11/24_15:05:03.7 18.49 N 120.83 E M=5.2 Luzon, Philippines
2022/11/24_11:28:45.1 44.39 N 22.02 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/11/24_09:15:26.3 9.80 S 159.69 E M=5.8 Solomon Islands
2022/11/24_02:11:34.4 0.83 S 103.09 E M=4.8 Southern Sumatra, Indonesia
2022/11/24_00:32:03.6 71.24 N 2.40 W M=4.6 Jan Mayen Island Region
2022/11/23_22:00:38.0 70.56 N 0.66 E M=4.8 Norwegian Sea
2022/11/23_21:38:25.0 42.92 N 21.94 E M=1.8 Serbia Leskovac
2022/11/23_19:59:14.4 35.67 N 22.84 E M=4.0 Central Mediterranean Sea
2022/11/23_17:04:28.4 72.67 N 3.20 E M=5.2 Norwegian Sea
2022/11/23_16:52:23.2 33.65 N 141.59 E M=5.3 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/11/23_16:27:22.9 53.06 N 135.09 E M=5.1 Southeastern Siberia, Russia
2022/11/23_12:29:21.8 44.14 N 22.22 E M=1.8 Serbia Bor
2022/11/23_11:32:16.3 44.43 N 22.00 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2022/11/23_03:51:04.6 40.86 N 30.67 E M=4.6 Turkey
2022/11/23_01:57:57.2 39.67 N 23.69 E M=3.9 Aegean Sea
2022/11/23_01:08:15.0 41.06 N 31.15 E Mw(mB)=5.7 Turkey
2022/11/23_00:50:20.4 43.49 N 20.73 E M=2.3 Serbia Baljevac na Ibru
2022/11/22_16:24:45.7 5.63 S 130.90 E M=5.4 Banda Sea
2022/11/22_12:45:32.8 44.15 N 22.20 E M=2.0 Serbia Bor
2022/11/22_02:38:01.9 9.75 S 159.66 E M=6.3 Solomon Islands
2022/11/22_02:08:58.2 35.04 N 35.21 W M=4.8 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/11/22_02:03:08.5 9.77 S 159.62 E Mw(mB)=7.2 Solomon Islands
2022/11/21_22:25:43.2 55.67 N 162.69 E M=5.0 Near East Coast of Kamchatka
2022/11/21_21:45:48.2 55.65 N 162.80 E M=5.3 Near East Coast of Kamchatka
2022/11/21_18:12:56.1 44.03 N 17.56 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2022/11/21_15:09:30.0 52.53 N 168.33 W M=5.3 Fox Islands, Aleutian Islands
2022/11/21_10:33:20.2 44.14 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2022/11/21_06:21:11.0 6.70 S 107.14 E M=5.3 Java, Indonesia
2022/11/21_02:47:58.2 38.88 N 21.97 E M=3.8 Greece
2022/11/20_23:24:58.9 35.53 N 26.41 E M=5.5 Crete, Greece
2022/11/20_23:24:11.6 32.28 N 28.23 E M=5.3 Eastern Mediterranean Sea
2022/11/20_13:49:19.4 10.35 S 123.78 E M=5.4 Timor Region
2022/11/20_13:07:05.7 43.20 N 20.27 E M=2.2 Serbia Sjenica
2022/11/20_11:23:51.2 44.42 N 22.01 E M=1.9 Serbia Donji Milanovac
2022/11/20_09:43:40.2 38.24 N 20.94 E M=3.8 Greece
2022/11/20_09:20:24.7 65.70 N 113.10 E M=4.8 Northcentral Siberia, Russia
2022/11/20_09:04:53.3 44.13 N 22.13 E M=1.8 Serbia Bor
2022/11/20_05:20:31.0 44.00 N 13.31 E M=4.6 Adriatic Sea
2022/11/19_14:23:33.2 55.70 N 162.73 E M=5.2 Near East Coast of Kamchatka
2022/11/19_04:21:40.7 43.56 N 21.06 E M=1.8 Serbia Aleksandrovac
2022/11/18_17:27:38.6 23.56 N 102.07 E M=4.9 Yunnan, China
2022/11/18_14:59:53.0 43.43 N 20.55 E M=1.6 Serbia Baljevac na Ibru
2022/11/18_14:07:05.4 4.45 S 100.74 E M=5.1 Southwest of Sumatra, Indonesia
2022/11/18_13:37:09.8 4.79 S 100.91 E Mw(mB)=6.5 Southwest of Sumatra, Indonesia
2022/11/18_12:09:14.6 42.48 N 24.09 E M=1.9 Bulgaria
2022/11/18_11:30:23.9 44.13 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2022/11/18_08:33:23.9 53.47 N 159.83 E M=4.9 Near East Coast of Kamchatka
2022/11/18_03:04:16.3 45.17 N 20.91 E M=1.7 Serbia Alibunar
2022/11/18_00:03:11.3 62.80 N 152.82 W M=5.1 Central Alaska
2022/11/17_13:59:34.1 26.86 N 55.26 E M=5.1 Southern Iran
2022/11/17_08:43:32.4 44.14 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2022/11/17_00:28:11.7 40.28 N 142.49 E M=5.4 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/11/16_21:32:46.1 31.62 N 103.99 W M=5.7 Western Texas
2022/11/16_13:05:07.5 44.41 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/11/16_11:47:47.6 44.13 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2022/11/16_06:01:22.8 6.97 S 101.89 E M=5.5 Southwest of Sumatra, Indonesia
2022/11/15_12:27:22.2 42.70 N 23.97 E M=1.9 Bulgaria
2022/11/15_12:28:34.1 42.68 N 23.99 E M=2.1 Bulgaria
2022/11/14_13:08:15.7 44.14 N 22.14 E M=1.6 Serbia Bor
2022/11/14_05:14:22.9 53.82 N 95.42 E M=5.7 Southwestern Siberia, Russia
2022/11/14_01:11:21.7 53.94 N 35.46 W M=4.7 Reykjanes Ridge
2022/11/13_11:17:31.7 44.14 N 22.22 E M=1.8 Serbia Bor
2022/11/13_08:16:46.1 44.10 N 148.21 E M=5.2 Kuril Islands
2022/11/13_07:23:38.6 43.54 N 21.05 E M=1.6 Serbia Aleksandrovac
2022/11/13_05:30:15.6 43.53 N 21.05 E M=1.6 Serbia Aleksandrovac
2022/11/13_05:15:14.3 41.62 N 20.15 E M=3.0 Albania
2022/11/13_04:57:17.6 43.55 N 21.07 E M=3.6 Serbia Aleksandrovac
2022/11/13_04:44:41.4 43.56 N 21.07 E M=3.6 Serbia Aleksandrovac
2022/11/13_03:33:59.2 40.54 N 21.27 E M=3.1 Greece
2022/11/13_02:08:07.3 34.22 N 26.49 E M=4.9 Crete, Greece
2022/11/13_01:47:45.6 22.30 N 121.03 E M=5.3 Taiwan Region
2022/11/13_00:16:04.2 41.63 N 20.07 E M=2.7 Albania
2022/11/12_14:27:09.3 29.39 N 81.12 E M=5.1 Nepal
2022/11/12_05:34:10.3 41.19 N 20.40 E M=2.7 Albania
2022/11/11_20:41:09.7 43.93 N 13.29 E M=4.0 Central Italy
2022/11/11_18:44:13.1 27.52 N 56.17 E M=4.5 Southern Iran
2022/11/11_17:32:25.1 25.11 N 128.82 E M=5.4 Ryukyu Islands, Japan
2022/11/11_15:12:26.5 42.33 N 18.99 E M=2.1 Montenegro
2022/11/11_15:04:52.2 42.90 N 17.52 E M=3.3 Croatia
2022/11/11_14:32:04.2 15.51 S 13.35 W M=4.9 Southern Mid Atlantic Ridge
2022/11/11_11:29:21.9 44.13 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2022/11/11_00:05:59.9 43.57 N 21.07 E M=2.4 Serbia Aleksandrovac
2022/11/10_23:31:51.3 41.89 N 22.07 E M=2.0 North Macedonia
2022/11/10_21:32:10.0 43.16 N 17.96 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/11/10_19:28:18.8 43.15 N 18.06 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/11/10_19:03:47.7 43.14 N 18.14 E M=3.6 Bosnia and Herzegovina
2022/11/10_18:45:40.6 43.16 N 13.41 E M=3.5 Central Italy
2022/11/10_17:54:15.5 43.86 N 13.29 E M=4.1 Central Italy
2022/11/10_14:50:47.7 42.90 N 18.20 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/11/10_14:46:25.9 44.14 N 22.15 E M=1.8 Serbia Bor
2022/11/10_12:35:55.2 43.86 N 13.27 E M=4.1 Central Italy
2022/11/10_11:21:15.5 44.11 N 22.08 E M=1.8 Serbia Bor
2022/11/10_11:07:01.6 43.94 N 13.30 E M=3.6 Central Italy
2022/11/10_05:01:06.5 28.46 N 94.31 E M=5.5 Eastern Xizang-India Border Reg.
2022/11/09_17:57:33.9 43.39 N 125.73 E M=5.3 Northeastern China
2022/11/09_13:45:12.4 44.15 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2022/11/09_13:33:47.1 44.14 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2022/11/09_12:10:04.0 43.95 N 13.23 E M=4.0 Central Italy
2022/11/09_06:40:53.0 43.96 N 12.88 E M=3.9 Central Italy
2022/11/09_06:30:42.7 43.93 N 13.26 E M=3.8 Central Italy
2022/11/09_06:19:52.7 43.90 N 13.95 E M=4.1 Central Italy
2022/11/09_06:07:26.7 43.92 N 13.22 E Mw(mB)=5.7 Central Italy
2022/11/08_20:27:23.2 29.33 N 81.22 E Mw(mB)=5.8 Nepal
2022/11/08_15:22:36.1 29.32 N 81.30 E M=4.5 Nepal
2022/11/08_12:25:36.1 42.70 N 23.96 E M=2.1 Bulgaria
2022/11/08_12:26:45.6 42.68 N 24.02 E M=2.1 Bulgaria
2022/11/08_11:33:40.3 21.51 N 76.37 W M=6.0 Cuba Region
2022/11/08_11:36:32.7 44.45 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/11/08_04:05:10.1 38.18 N 23.49 E M=3.7 Greece
2022/11/08_03:34:45.8 39.60 N 20.70 E M=2.8 Greece-Albania Border Region
2022/11/07_11:39:25.1 44.13 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2022/11/07_10:56:24.0 52.21 N 160.11 E M=5.1 Off East Coast of Kamchatka
2022/11/07_07:20:12.1 52.31 N 160.06 E M=4.8 Off East Coast of Kamchatka
2022/11/07_03:25:15.8 37.06 N 71.18 E M=5.0 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2022/11/07_02:14:34.7 41.49 N 19.89 E M=2.0 Albania
2022/11/06_13:49:34.1 44.41 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2022/11/06_13:43:09.8 44.45 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/11/06_11:46:06.8 44.14 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2022/11/06_10:36:19.9 44.13 N 22.15 E M=1.7 Serbia Bor
2022/11/06_09:53:34.1 44.42 N 21.98 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2022/11/06_04:23:30.0 43.30 N 146.85 E M=5.2 Kuril Islands
2022/11/06_03:52:02.9 17.80 S 13.09 W M=4.8 Southern Mid Atlantic Ridge
2022/11/05_20:57:12.3 41.92 N 20.45 E M=2.0 Albania
2022/11/05_19:37:37.8 39.79 N 19.78 E M=3.1 Greece-Albania Border Region
2022/11/05_15:35:11.7 3.62 N 126.94 E M=5.3 Talaud Islands, Indonesia
2022/11/05_14:53:35.8 44.41 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/11/05_10:29:20.4 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2022/11/04_22:43:02.8 41.18 N 20.47 E M=3.4 Albania
2022/11/04_18:42:17.6 39.01 N 22.48 E M=3.4 Greece
2022/11/04_13:27:26.5 44.41 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2022/11/04_11:00:08.2 43.89 N 22.01 E M=1.6 Serbia Zaječar
2022/11/04_00:29:23.2 38.34 N 27.28 E M=4.6 Turkey
2022/11/03_22:56:50.0 41.77 N 19.78 E M=1.9 Albania
2022/11/03_20:47:47.9 53.92 N 35.47 W M=5.1 Reykjanes Ridge
2022/11/03_18:46:45.9 6.63 S 130.51 E M=5.5 Banda Sea
2022/11/03_12:28:58.4 43.69 N 20.65 E M=2.3 Serbia Kraljevo
2022/11/03_10:06:36.8 44.14 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2022/11/03_10:04:03.7 44.45 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/11/03_04:50:28.7 45.49 N 26.31 E M=5.1 Romania
2022/11/02_17:41:21.8 35.88 N 30.99 E M=4.5 Eastern Mediterranean Sea
2022/11/02_14:17:53.5 60.87 S 25.51 W M=6.0 South Sandwich Islands Region
2022/11/02_13:07:47.1 19.74 N 121.66 E M=5.3 Philippine Islands Region
2022/11/02_11:01:35.3 44.15 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2022/11/02_10:52:03.7 45.44 N 16.12 E M=3.9 Croatia
2022/11/02_09:14:34.0 42.67 N 80.26 E M=4.6 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2022/11/02_04:53:13.7 31.17 N 133.58 W M=5.8 North Pacific Ocean
2022/11/02_02:20:01.2 41.76 N 19.72 E M=2.0 Albania
2022/11/01_23:45:57.9 42.54 N 144.45 E M=5.0 Hokkaido, Japan Region
2022/11/01_20:17:23.4 46.06 N 13.36 E M=3.2 Austria
2022/11/01_19:40:45.7 39.92 N 19.68 E M=2.7 Greece-Albania Border Region
2022/11/01_13:48:22.1 32.93 N 86.82 E M=5.1 Xizang
2022/11/01_11:19:34.8 44.14 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2022/11/01_10:44:56.2 44.15 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2022/11/01_08:29:53.7 23.72 N 122.90 E M=5.2 Taiwan Region
2022/11/01_02:02:40.1 39.96 N 19.71 E M=2.9 Greece-Albania Border Region
2022/10/31_10:18:45.9 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2022/10/31_05:24:33.6 43.73 N 21.91 E M=1.8 Serbia Soko Banja
2022/10/31_04:36:26.0 42.96 N 17.99 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/10/31_03:06:53.1 45.54 N 18.31 E M=3.4 Croatia
2022/10/30_18:19:55.4 43.52 N 20.77 E M=1.9 Serbia Baljevac na Ibru
2022/10/30_12:08:21.3 44.41 N 22.01 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2022/10/30_10:47:48.6 44.15 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2022/10/30_10:33:53.8 44.46 N 21.98 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/10/30_10:00:02.5 44.15 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2022/10/30_08:49:13.7 37.45 N 20.17 E M=4.2 Ionian Sea
2022/10/30_03:46:40.4 38.27 N 19.90 E M=3.3 Ionian Sea
2022/10/30_03:42:43.9 43.06 N 18.03 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/10/30_00:09:45.4 40.68 N 19.72 E M=3.0 Albania
2022/10/29_10:51:01.5 41.94 N 23.55 E M=2.3 Bulgaria
2022/10/29_10:08:33.2 44.15 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2022/10/29_09:58:43.7 39.74 N 22.26 E M=3.1 Greece
2022/10/29_08:50:30.2 44.15 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2022/10/29_03:38:05.9 42.93 N 17.95 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/10/28_20:02:58.9 41.15 N 19.88 E M=2.3 Albania
2022/10/28_19:43:42.9 40.69 N 21.24 E M=2.5 Greece
2022/10/27_23:03:01.2 42.00 N 25.32 E M=2.5 Bulgaria
2022/10/27_18:00:56.5 44.24 N 146.69 E M=5.0 Kuril Islands
2022/10/27_16:54:54.3 40.90 N 20.01 E M=2.5 Albania
2022/10/27_11:31:13.3 42.68 N 24.06 E M=1.7 Bulgaria
2022/10/27_10:10:38.2 45.23 N 153.42 E M=5.4 East of Kuril Islands
2022/10/26_23:00:10.2 12.08 N 57.84 E M=4.8 Owen Fracture Zone Region
2022/10/26_22:08:07.3 0.94 N 27.90 W M=4.6 Central Mid Atlantic Ridge
2022/10/26_13:12:11.5 44.41 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/10/26_11:16:22.9 44.15 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2022/10/26_10:28:50.7 44.19 N 22.05 E M=1.6 Serbia Bor
2022/10/26_09:30:48.4 55.18 N 160.42 W M=5.2 Alaska Peninsula
2022/10/26_09:12:39.2 17.71 N 121.18 E M=5.1 Luzon, Philippines
2022/10/26_07:06:02.3 42.64 N 144.92 E M=5.0 Hokkaido, Japan Region
2022/10/25_14:59:02.3 17.69 N 120.87 E Mw(mB)=6.4 Luzon, Philippines
2022/10/25_12:17:50.9 44.10 N 22.10 E M=1.6 Serbia Bor
2022/10/25_11:16:55.3 44.14 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2022/10/24_16:54:58.4 18.74 N 146.80 E M=5.7 Mariana Islands
2022/10/24_12:56:50.9 43.76 N 18.47 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/10/24_12:14:22.6 44.16 N 22.24 E M=1.8 Serbia Bor
2022/10/24_06:33:51.8 43.87 N 18.51 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/10/23_20:09:07.3 31.36 N 141.70 E M=4.8 Southeast of Honshu, Japan
2022/10/23_15:06:58.0 37.62 N 77.94 E M=4.9 Southern Xinjiang, China
2022/10/23_06:22:24.6 43.75 N 21.24 E M=1.8 Serbia Kruševac
2022/10/23_01:55:27.5 30.20 N 50.77 E M=4.7 Northern and Central Iran
2022/10/22_23:56:30.2 39.13 N 19.88 E M=2.7 Greece-Albania Border Region
2022/10/22_21:44:12.0 41.50 N 19.74 E M=1.9 Albania
2022/10/22_15:38:28.8 41.95 N 20.48 E M=2.2 Albania
2022/10/22_09:40:42.8 54.04 N 160.95 E M=4.8 Near East Coast of Kamchatka
2022/10/22_05:17:03.9 29.58 N 102.07 E M=5.3 Sichuan, China
2022/10/22_00:49:14.2 43.79 N 18.55 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/10/21_20:19:08.9 12.09 N 57.85 E M=4.6 Owen Fracture Zone Region
2022/10/21_11:34:10.9 43.73 N 22.66 E M=1.6 Bulgaria
2022/10/21_09:57:48.0 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2022/10/21_04:22:45.6 38.12 N 20.25 E M=3.6 Greece
2022/10/20_13:32:58.2 42.99 N 22.08 E M=1.9 Serbia Leskovac
2022/10/20_11:57:12.3 7.64 N 82.29 W Mw(mB)=6.6 South of Panama
2022/10/20_10:24:31.3 44.13 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2022/10/20_02:52:54.4 42.68 N 19.01 E M=1.6 Montenegro
2022/10/19_21:06:33.0 41.92 N 21.69 E M=2.6 North Macedonia
2022/10/19_15:03:04.0 7.68 S 13.65 W M=5.7 Ascension Island Region
2022/10/19_10:18:17.4 44.09 N 22.14 E M=1.6 Serbia
2022/10/19_09:22:39.8 27.95 N 86.00 E M=5.3 Nepal
2022/10/19_08:05:38.8 6.79 N 125.26 E M=5.4 Mindanao, Philippines
2022/10/19_05:55:00.8 39.69 N 143.08 E M=5.0 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/10/19_04:35:36.1 37.70 N 92.31 E M=5.3 Qinghai, China
2022/10/18_20:41:47.6 43.74 N 18.81 E M=1.6 Bosnia and Herzegovina
2022/10/18_16:31:07.3 44.14 N 22.16 E M=1.7 Serbia Bor
2022/10/18_15:45:25.1 43.00 N 22.08 E M=1.6 Serbia Leskovac
2022/10/18_13:12:11.3 42.98 N 22.05 E M=2.3 Serbia Leskovac
2022/10/18_10:27:30.1 38.00 N 27.30 E M=4.1 Turkey
2022/10/18_06:10:59.0 43.24 N 18.93 E M=2.0 Montenegro
2022/10/17_13:20:42.1 21.40 N 121.02 E M=5.0 Taiwan Region
2022/10/17_10:29:18.6 44.13 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2022/10/17_03:40:02.2 43.48 N 19.73 E M=1.6 Serbia Prijepolje
2022/10/17_02:44:16.0 42.90 N 18.71 E M=2.8 Montenegro
2022/10/16_15:02:05.1 40.24 N 83.27 E M=4.7 Southern Xinjiang, China
2022/10/16_12:48:23.1 4.29 N 87.61 W M=6.1 Off Coast of Central America
2022/10/16_08:54:32.5 39.42 N 78.18 E M=4.6 Southern Xinjiang, China
2022/10/16_07:18:04.4 42.99 N 22.07 E M=1.6 Serbia Leskovac
2022/10/15_11:39:03.8 42.61 N 18.89 E M=2.5 Montenegro
2022/10/15_01:59:41.0 42.99 N 22.06 E M=2.2 Serbia Leskovac
2022/10/15_01:51:30.6 42.99 N 22.04 E M=2.2 Serbia Leskovac
2022/10/14_20:02:33.7 43.10 N 17.97 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/10/14_16:06:54.4 43.00 N 22.08 E M=1.9 Serbia Leskovac
2022/10/14_12:54:25.2 44.42 N 21.94 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/10/14_11:02:49.4 42.98 N 22.03 E M=2.6 Serbia Leskovac
2022/10/14_10:51:41.4 44.41 N 21.98 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/10/14_01:34:39.4 53.36 N 34.54 W M=4.4 Reykjanes Ridge
2022/10/14_00:53:55.6 51.94 N 105.61 E M=5.4 Lake Baykal Region, Russia
2022/10/13_22:20:24.5 4.88 S 153.45 E Mw(mB)=6.2 New Ireland Region, P.N.G.
2022/10/13_11:31:36.7 42.70 N 23.93 E M=1.7 Bulgaria
2022/10/13_09:17:46.0 42.98 N 22.04 E M=2.3 Serbia Leskovac
2022/10/13_08:31:10.9 40.71 N 19.95 E M=3.4 Albania
2022/10/13_08:27:36.2 44.40 N 21.98 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/10/13_08:12:42.5 40.72 N 19.96 E M=3.1 Albania
2022/10/13_06:20:40.6 44.56 N 150.42 E M=5.1 East of Kuril Islands
2022/10/13_01:03:52.0 43.00 N 22.08 E M=2.1 Serbia Leskovac
2022/10/12_22:44:55.7 38.90 N 16.68 E M=4.1 Southern Italy
2022/10/12_15:45:17.9 44.42 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/10/12_11:45:06.8 44.15 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2022/10/12_10:37:33.1 44.14 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2022/10/12_09:44:54.4 44.12 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2022/10/12_09:11:03.1 52.68 N 155.11 E M=4.8 Northwest of Kuril Islands
2022/10/11_23:39:14.8 40.74 N 19.98 E M=2.3 Albania
2022/10/11_23:18:19.6 40.73 N 19.99 E M=2.2 Albania
2022/10/11_17:05:09.1 49.88 N 18.46 E M=3.5 Czech Republic
2022/10/11_15:48:52.3 37.21 N 35.84 E M=4.8 Turkey
2022/10/11_11:03:31.6 0.85 S 13.48 W M=5.1 North of Ascension Island
2022/10/11_09:22:00.3 44.43 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/10/11_08:10:36.6 39.35 N 65.82 E M=4.6 Southeastern Uzbekistan
2022/10/11_06:05:32.0 42.60 N 18.93 E M=2.0 Montenegro
2022/10/10_23:22:57.0 36.97 N 71.65 E M=4.7 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2022/10/10_23:06:39.8 47.54 N 152.36 E M=4.9 Kuril Islands
2022/10/10_22:39:20.8 40.40 N 19.46 E M=3.3 Albania
2022/10/10_21:40:05.0 42.15 N 23.54 E M=1.9 Bulgaria
2022/10/10_19:24:41.1 23.90 N 122.26 E M=5.5 Taiwan Region
2022/10/10_12:35:22.4 44.13 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2022/10/10_01:50:53.5 55.35 N 160.66 W M=4.8 Alaska Peninsula
2022/10/10_00:26:17.7 39.09 N 140.98 E M=4.7 Eastern Honshu, Japan
2022/10/10_00:03:09.2 39.39 N 139.73 E M=4.6 Near West Coast of Honshu, Japan
2022/10/09_21:10:45.1 2.98 S 143.21 E M=5.4 Ninigo Islands Region, P.N.G.
2022/10/09_19:19:14.6 41.21 N 20.12 E M=2.3 Albania
2022/10/09_16:38:11.7 1.05 S 23.42 W M=5.5 Central Mid Atlantic Ridge
2022/10/09_12:54:34.0 41.12 N 19.93 E M=3.8 Albania
2022/10/09_09:29:30.6 44.42 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/10/09_09:23:14.3 44.14 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2022/10/09_00:50:26.4 44.61 N 17.86 E M=1.8 Bosnia and Herzegovina
2022/10/08_22:02:31.8 38.29 N 22.60 E M=4.9 Greece
2022/10/08_21:45:57.3 4.92 S 69.63 E M=4.6 Chagos Archipelago Region
2022/10/07_19:51:08.8 42.81 N 18.47 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/10/06_20:43:31.6 65.90 N 148.91 W M=4.6 Northern Alaska
2022/10/06_20:00:41.2 2.07 N 98.93 E M=4.9 Northern Sumatra, Indonesia
2022/10/06_12:09:18.7 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2022/10/06_11:23:35.0 42.73 N 23.90 E M=2.1 Bulgaria
2022/10/06_10:32:31.7 44.23 N 19.63 E M=2.6 Serbia Ljubovija
2022/10/05_17:39:34.3 39.07 N 20.45 E M=3.5 Greece-Albania Border Region
2022/10/05_13:51:40.4 38.39 N 45.56 E M=4.7 Armenia-Azerbaijan-Iran Border Reg.
2022/10/05_11:47:31.4 44.14 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2022/10/05_09:47:11.8 41.45 N 19.92 E M=3.5 Albania
2022/10/05_04:43:22.0 38.06 N 23.01 E M=3.8 Greece
2022/10/05_00:21:27.0 38.51 N 45.51 E Mw(mB)=5.3 Armenia-Azerbaijan-Iran Border Reg.
2022/10/05_00:09:58.0 41.08 N 19.80 E M=2.9 Albania
2022/10/04_21:41:07.1 44.38 N 8.66 E M=3.8 Northern Italy
2022/10/04_20:17:55.0 43.10 N 18.14 E M=2.9 Bosnia and Herzegovina
2022/10/04_15:39:20.9 35.38 N 5.08 W M=4.7 Strait of Gibraltar
2022/10/04_10:03:33.8 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2022/10/04_00:04:27.7 43.33 N 20.64 E M=1.9 Serbia Novi Pazar
2022/10/03_18:28:12.6 42.87 N 22.79 E M=2.2 Bulgaria
2022/10/03_18:08:25.9 53.87 N 35.20 W M=4.7 Reykjanes Ridge
2022/10/03_00:40:30.4 43.03 N 17.89 E M=2.9 Bosnia and Herzegovina
2022/10/02_22:45:52.4 43.45 N 17.46 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/10/02_10:58:05.4 37.08 N 29.14 E M=4.6 Turkey
2022/10/02_07:32:27.8 37.91 S 77.91 E M=5.3 Mid Indian Ridge
2022/10/02_04:04:01.9 34.24 N 26.21 E M=5.1 Crete, Greece
2022/10/02_02:14:45.5 17.03 N 147.24 E M=5.3 Mariana Islands Region
2022/10/01_23:12:44.6 41.61 N 20.11 E M=2.2 Albania
2022/10/01_19:41:43.3 39.75 N 20.74 E M=2.9 Greece-Albania Border Region
2022/10/01_15:02:30.8 31.38 N 131.25 E M=5.4 Kyushu, Japan
2022/10/01_12:44:43.9 28.76 N 140.70 E M=4.1 Bonin Islands, Japan Region
2022/10/01_10:54:10.7 44.15 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2022/10/01_03:52:51.4 44.01 N 19.22 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/10/01_02:06:09.6 53.74 N 35.33 W M=4.5 Reykjanes Ridge
2022/10/01_01:18:54.6 53.70 N 35.51 W Mw(mB)=5.6 Reykjanes Ridge
2022/09/30_20:37:40.2 2.04 N 98.85 E M=5.2 Northern Sumatra, Indonesia
2022/09/30_19:52:10.3 54.05 N 34.62 W M=4.6 Reykjanes Ridge
2022/09/30_19:28:41.0 2.08 N 98.90 E M=5.7 Northern Sumatra, Indonesia
2022/09/30_12:50:10.7 54.16 N 34.95 W M=4.4 Reykjanes Ridge
2022/09/30_05:04:20.8 39.14 N 20.99 E M=3.0 Greece-Albania Border Region
2022/09/29_23:08:11.6 60.43 N 141.21 W M=5.4 Southeastern Alaska
2022/09/29_22:31:23.7 40.57 N 19.63 E M=2.9 Albania
2022/09/29_19:35:59.6 41.41 N 22.81 E M=2.0 North Macedonia
2022/09/29_15:32:37.6 53.93 N 35.16 W M=5.5 Reykjanes Ridge
2022/09/29_15:11:03.8 53.99 N 35.35 W M=4.6 Reykjanes Ridge
2022/09/29_13:04:54.9 41.65 N 21.09 E M=1.8 North Macedonia
2022/09/29_13:03:31.9 35.42 N 22.96 E M=4.0 Central Mediterranean Sea
2022/09/29_11:34:43.7 2.49 S 139.86 E M=5.3 Near North Coast of Irian Jaya
2022/09/29_11:32:37.8 42.83 N 24.09 E M=2.3 Bulgaria
2022/09/29_10:35:50.2 44.14 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2022/09/29_09:56:15.5 53.84 N 33.20 W M=4.8 Reykjanes Ridge
2022/09/29_04:01:19.7 37.44 N 19.85 E M=4.1 Ionian Sea
2022/09/29_03:03:26.6 60.81 S 19.94 W Mw(mB)=6.5 East of South Sandwich Islands
2022/09/29_02:24:03.9 53.50 N 34.81 W M=4.5 Reykjanes Ridge
2022/09/29_01:06:09.7 35.45 N 23.01 E M=4.1 Crete, Greece
2022/09/28_19:48:36.9 17.55 N 61.63 W M=5.2 Leeward Islands
2022/09/28_18:03:35.3 27.24 N 54.21 E M=4.6 Southern Iran
2022/09/28_14:13:52.2 53.64 N 35.22 W M=4.6 Reykjanes Ridge
2022/09/28_10:03:11.5 54.09 N 35.07 W M=4.5 Reykjanes Ridge
2022/09/28_08:39:31.5 44.13 N 22.13 E M=1.7 Serbia Bor
2022/09/28_01:50:08.6 35.88 N 22.10 E M=4.1 Central Mediterranean Sea
2022/09/28_00:55:08.6 53.38 N 35.64 W M=4.4 Reykjanes Ridge
2022/09/27_21:18:21.1 53.97 N 35.15 W M=4.7 Reykjanes Ridge
2022/09/27_14:08:38.7 41.16 N 42.51 E M=5.0 Georgia Armenia Turkey Border Reg.
2022/09/27_11:29:16.9 42.66 N 23.99 E M=1.8 Bulgaria
2022/09/27_04:48:32.9 41.52 N 19.66 E M=2.2 Albania
2022/09/26_20:30:22.1 54.24 N 34.66 W M=4.7 Reykjanes Ridge
2022/09/26_17:16:08.2 54.02 N 35.15 W M=4.5 Reykjanes Ridge
2022/09/26_16:05:57.8 45.12 N 135.90 E M=5.1 Primor'ye, Russia
2022/09/26_14:43:43.6 44.07 N 20.33 E M=1.6 Serbia Čačak
2022/09/26_10:50:07.4 44.15 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2022/09/26_09:59:56.8 53.91 N 35.36 W M=5.4 Reykjanes Ridge
2022/09/26_04:30:26.4 40.67 N 20.88 E M=3.2 Albania
2022/09/26_02:22:29.1 40.59 N 20.94 E M=2.8 Albania
2022/09/25_15:25:16.1 27.73 N 56.59 E M=4.9 Southern Iran
2022/09/25_10:06:45.0 44.15 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2022/09/25_07:27:34.4 44.14 N 22.12 E M=1.7 Serbia Bor
2022/09/25_02:29:31.5 44.18 N 18.09 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/09/24_17:00:24.4 20.22 S 66.76 E M=4.9 Mauritius/Reunion Region
2022/09/23_21:11:28.4 42.36 N 16.22 E M=2.9 Adriatic Sea
2022/09/23_20:53:01.7 3.80 N 96.11 E M=6.0 Northern Sumatra, Indonesia
2022/09/23_18:25:56.1 18.54 N 103.42 W M=5.5 Near Coast of Michoacan, Mexico
2022/09/23_12:34:19.2 5.96 S 149.19 E M=5.5 New Britain Region, P.N.G.
2022/09/23_11:48:12.3 41.58 N 20.71 E M=3.0 North Macedonia
2022/09/23_09:27:26.8 44.14 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2022/09/22_16:30:29.1 44.42 N 21.98 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2022/09/22_15:48:30.0 45.01 N 13.79 E M=3.4 Croatia
2022/09/22_15:47:57.3 44.22 N 10.51 E M=4.0 Northern Italy
2022/09/22_13:40:03.5 44.58 N 9.22 E M=4.2 Northern Italy
2022/09/22_10:24:49.3 42.85 N 13.58 E M=4.0 Central Italy
2022/09/22_06:16:09.6 18.55 N 102.82 W Mw(mB)=6.7 Michoacan, Mexico
2022/09/22_02:21:43.6 38.30 N 15.80 E M=3.0 Sicily, Italy
2022/09/21_22:24:41.0 35.23 N 141.44 E M=5.0 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/09/21_17:57:55.0 38.41 N 45.31 E M=4.7 Armenia-Azerbaijan-Iran Border Reg.
2022/09/21_08:25:33.0 52.61 N 32.10 W M=4.8 Reykjanes Ridge
2022/09/20_18:23:44.8 55.56 N 166.28 E Mw(mB)=5.6 Komandorskiye Ostrova Region
2022/09/20_16:50:31.6 43.38 N 20.46 E M=1.7 Serbia Novi Pazar
2022/09/20_09:52:26.0 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2022/09/20_08:37:36.3 56.30 N 156.46 W M=5.4 Alaska Peninsula
2022/09/20_08:17:11.9 18.51 N 103.38 W M=5.9 Near Coast of Michoacan, Mexico
2022/09/20_01:31:25.2 39.22 N 20.71 E M=3.3 Greece-Albania Border Region
2022/09/19_23:06:13.0 42.70 N 17.82 E M=2.3 Croatia
2022/09/19_19:30:41.3 18.63 N 103.82 W M=5.5 Near Coast of Michoacan, Mexico
2022/09/19_18:05:08.9 18.62 N 102.92 W Mw(mB)=7.2 Michoacan, Mexico
2022/09/19_16:43:00.2 36.78 S 78.36 E M=5.4 Mid Indian Ridge
2022/09/19_16:43:54.8 42.15 N 22.79 E M=1.8 North Macedonia
2022/09/19_13:50:25.9 43.21 N 21.66 E M=1.8 Serbia Prokuplje
2022/09/19_11:14:19.4 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2022/09/19_11:06:26.9 44.14 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2022/09/19_09:03:51.2 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2022/09/19_03:31:44.0 35.40 N 26.66 E M=4.3 Crete, Greece
2022/09/19_02:07:45.3 23.53 N 121.41 E M=5.6 Taiwan
2022/09/18_20:18:22.2 44.57 N 19.03 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/09/18_17:55:25.7 45.11 N 25.43 E M=4.1 Romania
2022/09/18_13:54:39.4 40.17 N 19.92 E M=4.0 Albania
2022/09/18_09:39:57.8 23.25 N 121.34 E M=5.7 Taiwan
2022/09/18_08:53:36.6 44.13 N 22.10 E M=1.8 Serbia Bor
2022/09/18_08:46:31.4 23.15 N 121.29 E M=5.6 Taiwan
2022/09/18_08:10:01.3 26.31 N 125.99 E M=5.4 Northeast of Taiwan
2022/09/18_06:44:17.9 23.33 N 121.32 E Mw(mB)=6.8 Taiwan
2022/09/18_06:32:04.4 23.21 N 121.28 E M=5.4 Taiwan
2022/09/18_05:19:20.5 23.15 N 121.40 E M=5.5 Taiwan
2022/09/17_18:41:42.4 35.47 N 25.96 E M=4.3 Crete, Greece
2022/09/17_14:45:30.9 23.00 N 121.20 E M=5.6 Taiwan
2022/09/17_14:35:15.2 23.01 N 121.16 E M=5.4 Taiwan
2022/09/17_13:52:18.3 42.74 N 20.23 E M=2.0 Serbia Peć
2022/09/17_13:41:21.0 23.23 N 121.31 E Mw(mB)=6.6 Taiwan
2022/09/17_13:43:14.1 44.42 N 21.91 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/09/17_11:46:07.5 44.41 N 22.01 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2022/09/17_07:38:49.7 42.30 N 20.18 E M=2.0 Albania
2022/09/17_00:07:55.7 37.19 N 101.06 E M=5.6 Qinghai, China
2022/09/16_20:30:38.4 39.32 N 40.83 E M=4.7 Turkey
2022/09/16_18:29:26.7 42.99 N 22.05 E M=1.8 Serbia Leskovac
2022/09/16_14:10:53.7 38.25 N 21.53 E M=4.0 Greece
2022/09/16_12:58:00.3 36.97 N 21.48 E M=4.1 Southern Greece
2022/09/16_12:33:15.2 15.02 N 53.68 E M=4.7 Owen Fracture Zone Region
2022/09/16_06:06:55.2 39.57 N 19.81 E M=3.1 Greece-Albania Border Region
2022/09/15_23:32:00.0 41.99 N 23.19 E M=2.2 Bulgaria
2022/09/15_22:49:38.6 35.97 N 77.92 E M=4.8 Eastern Kashmir
2022/09/15_15:20:20.0 40.04 N 23.17 E M=2.9 Greece
2022/09/15_14:48:30.4 39.53 N 23.70 E M=4.1 Aegean Sea
2022/09/15_11:42:53.6 42.67 N 24.01 E M=1.8 Bulgaria
2022/09/14_21:54:24.5 39.63 N 22.38 E M=2.8 Greece
2022/09/14_11:03:49.1 21.50 S 170.84 E Mwp=6.5 Southeast of Loyalty Islands
2022/09/14_01:35:24.6 17.58 N 123.33 E M=5.0 Philippine Islands Region
2022/09/14_00:05:07.5 66.70 N 64.97 E M=5.1 Ural Mountains Region, Russia
2022/09/13_15:24:10.5 40.99 N 19.86 E M=2.3 Albania
2022/09/13_02:50:18.7 45.40 N 25.77 E M=3.3 Romania
2022/09/13_01:53:31.8 44.74 N 20.50 E M=2.1 Serbia Beograd
2022/09/13_00:51:54.7 41.80 N 141.95 E M=5.0 Hokkaido, Japan Region
2022/09/12_23:37:11.6 33.89 N 56.61 E M=4.9 Northern and Central Iran
2022/09/12_15:00:03.3 6.44 S 146.17 E M=5.4 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2022/09/12_10:16:28.7 44.16 N 22.22 E M=1.6 Serbia Bor
2022/09/12_08:14:47.7 6.14 N 127.58 E M=5.5 Philippine Islands Region
2022/09/12_04:39:16.9 42.02 N 144.76 E M=5.0 Hokkaido, Japan Region
2022/09/11_21:21:35.8 41.23 N 140.20 E M=5.0 Hokkaido, Japan Region
2022/09/11_20:11:55.0 42.99 N 22.07 E M=2.2 Serbia Leskovac
2022/09/11_16:08:27.1 45.46 N 26.03 E M=3.5 Romania
2022/09/11_08:37:42.2 44.42 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/09/11_04:16:32.2 11.08 S 110.88 E M=5.6 South of Java, Indonesia
2022/09/11_02:51:07.5 43.09 N 22.42 E M=1.6 Serbia Pirot
2022/09/10_23:24:02.1 1.13 S 98.80 E M=6.1 Southern Sumatra, Indonesia
2022/09/10_23:10:47.7 1.11 S 98.79 E M=6.2 Southern Sumatra, Indonesia
2022/09/10_22:15:57.6 44.25 N 20.13 E M=1.8 Serbia Valjevo
2022/09/10_22:17:27.7 41.37 N 23.45 E M=2.7 Greece Bulgaria Border Region
2022/09/10_16:00:08.4 44.49 N 18.29 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/09/10_14:10:06.1 35.47 N 22.74 E M=4.0 Central Mediterranean Sea
2022/09/10_11:47:57.5 44.14 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2022/09/10_02:45:28.1 66.19 N 14.73 W M=4.4 Iceland Region
2022/09/10_00:05:18.1 2.24 S 138.24 E M=6.1 Irian Jaya, Indonesia
2022/09/09_23:44:10.5 2.19 S 138.26 E M=5.7 Irian Jaya, Indonesia
2022/09/09_23:31:53.1 2.28 S 138.28 E M=6.1 Irian Jaya, Indonesia
2022/09/09_22:51:29.4 43.08 N 22.32 E M=2.1 Serbia Leskovac
2022/09/09_22:37:17.1 41.69 N 20.26 E M=2.3 Albania
2022/09/09_18:19:25.2 40.16 N 21.53 E M=3.7 Greece
2022/09/09_17:51:15.9 40.18 N 21.56 E M=3.5 Greece
2022/09/09_17:20:23.0 2.07 N 126.68 E M=4.9 Northern Molucca Sea
2022/09/09_12:58:43.9 2.75 S 12.21 W M=4.6 North of Ascension Island
2022/09/09_09:53:32.0 38.93 N 20.94 E M=4.1 Greece
2022/09/09_09:01:58.0 54.79 N 142.49 E M=4.9 Sakhalin, Russia
2022/09/08_19:31:15.7 40.38 N 20.85 E M=2.8 Greece-Albania Border Region
2022/09/08_15:25:14.4 43.12 N 17.54 E M=2.3 Croatia
2022/09/08_11:30:17.5 42.70 N 24.00 E M=2.0 Bulgaria
2022/09/08_10:32:56.0 44.14 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2022/09/08_07:58:57.0 1.70 N 97.10 E M=5.1 Northern Sumatra, Indonesia
2022/09/08_07:36:28.3 38.22 N 20.11 E M=5.3 Greece
2022/09/08_04:01:21.0 66.18 N 14.37 W M=4.7 Iceland Region
2022/09/08_01:54:03.1 40.96 N 19.82 E M=1.9 Albania
2022/09/07_20:41:05.1 52.03 N 179.08 W M=5.0 Andreanof Islands, Aleutian Islands
2022/09/07_18:09:41.5 3.33 S 101.46 E M=5.5 Southern Sumatra, Indonesia
2022/09/06_17:43:20.8 41.16 N 22.49 E M=2.1 North Macedonia
2022/09/06_11:40:25.5 44.14 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2022/09/06_04:12:30.2 38.37 N 23.44 E M=4.0 Greece
2022/09/05_15:27:19.2 43.19 N 18.45 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/09/05_13:49:30.2 52.26 N 29.81 W M=5.0 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/09/05_09:27:31.4 18.82 N 148.47 E M=6.0 Mariana Islands Region
2022/09/05_09:14:52.0 27.55 N 56.13 E M=5.2 Southern Iran
2022/09/05_04:52:21.5 29.61 N 102.23 E Mw(mB)=6.4 Sichuan, China
2022/09/05_03:29:28.2 42.44 N 20.10 E M=1.7 Albania
2022/09/04_21:57:37.7 34.88 N 70.88 E Mw(mB)=5.3 Southeastern Afghanistan
2022/09/04_19:53:59.3 32.39 N 142.58 E M=5.1 Southeast of Honshu, Japan
2022/09/04_14:58:22.6 32.36 N 142.49 E M=5.1 Southeast of Honshu, Japan
2022/09/04_09:42:19.4 0.90 S 21.84 W Mw(mB)=5.8 Central Mid Atlantic Ridge
2022/09/04_08:52:09.3 5.22 S 102.81 E M=5.3 Southern Sumatra, Indonesia
2022/09/04_06:46:07.0 37.33 N 142.42 E M=5.0 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/09/03_20:22:33.8 42.90 N 18.78 E M=1.7 Montenegro
2022/09/03_18:56:44.1 40.84 N 21.60 E M=2.4 Greece
2022/09/03_17:16:15.4 35.76 N 22.01 E M=4.0 Central Mediterranean Sea
2022/09/03_08:27:44.7 38.27 N 23.38 E M=4.0 Greece
2022/09/03_04:45:57.6 39.67 N 22.13 E M=3.9 Greece
2022/09/03_02:16:38.9 46.95 N 155.17 E M=5.0 East of Kuril Islands
2022/09/02_23:56:43.1 44.08 N 149.16 E M=5.1 Kuril Islands
2022/09/02_23:41:14.2 44.55 N 149.10 E M=4.9 Kuril Islands
2022/09/02_17:00:12.5 36.32 N 69.13 E M=4.8 Hindu Kush Region, Afghanistan
2022/09/02_07:13:00.8 14.08 N 93.56 E M=5.1 Andaman Islands, India Region
2022/09/02_06:49:50.5 34.24 N 26.36 E M=4.2 Crete, Greece
2022/09/02_01:03:25.8 41.69 N 20.30 E M=1.9 Albania
2022/09/01_22:41:35.1 43.08 N 17.97 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/09/01_15:31:25.5 43.08 N 18.02 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/09/01_14:03:06.6 43.10 N 17.96 E M=3.5 Bosnia and Herzegovina
2022/09/01_11:29:02.1 42.69 N 23.92 E M=1.7 Bulgaria
2022/09/01_07:02:14.8 13.23 N 57.75 E M=5.2 Owen Fracture Zone Region
2022/09/01_03:19:56.0 43.85 N 20.91 E M=2.5 Serbia Kraljevo
2022/09/01_01:23:00.7 41.06 N 20.04 E M=2.7 Albania
2022/08/31_22:58:22.4 43.05 N 18.06 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/08/31_22:14:28.7 43.07 N 18.12 E M=3.4 Bosnia and Herzegovina
2022/08/31_15:44:42.4 43.07 N 17.97 E M=2.9 Bosnia and Herzegovina
2022/08/31_14:02:18.0 37.52 N 26.91 E M=4.1 Dodecanese Islands, Greece
2022/08/31_10:10:10.0 37.54 N 26.93 E M=4.8 Dodecanese Islands, Greece
2022/08/31_09:56:38.8 37.54 N 26.93 E M=4.2 Dodecanese Islands, Greece
2022/08/31_09:46:14.1 44.15 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2022/08/30_23:37:20.0 4.53 N 62.67 E M=4.7 Carlsberg Ridge
2022/08/30_20:42:31.5 34.92 N 31.99 E M=4.3 Cyprus Region
2022/08/30_13:58:22.5 4.33 N 62.47 E M=4.6 Carlsberg Ridge
2022/08/30_12:42:26.5 34.84 N 25.10 E M=4.3 Crete, Greece
2022/08/30_10:18:55.3 43.05 N 18.08 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/08/30_05:21:54.2 43.07 N 17.96 E M=2.9 Bosnia and Herzegovina
2022/08/30_03:49:40.0 38.91 N 20.49 E M=4.3 Greece
2022/08/30_00:47:11.3 4.94 N 62.25 E M=4.5 Carlsberg Ridge
2022/08/29_23:52:21.2 38.72 N 19.63 E M=2.7 Ionian Sea
2022/08/29_23:46:26.4 41.88 N 20.80 E M=1.7 North Macedonia
2022/08/29_15:11:31.1 42.42 N 22.54 E M=1.8 Serbia Bosilegrad
2022/08/29_03:29:14.4 0.95 S 98.78 E M=6.1 Southern Sumatra, Indonesia
2022/08/29_02:50:22.9 43.02 N 18.07 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/08/29_01:18:27.1 4.72 N 62.52 E M=5.0 Carlsberg Ridge
2022/08/28_23:48:04.2 27.80 N 56.76 E M=4.4 Southern Iran
2022/08/28_22:34:35.7 0.63 S 98.78 E M=5.7 Southern Sumatra, Indonesia
2022/08/28_16:50:49.6 43.06 N 18.15 E M=3.4 Bosnia and Herzegovina
2022/08/28_13:20:02.9 22.43 S 177.32 W M=5.4 South of Fiji Islands
2022/08/28_12:19:10.8 51.61 N 159.54 E M=4.5 Off East Coast of Kamchatka
2022/08/28_02:33:03.7 40.88 N 19.82 E M=2.8 Albania
2022/08/28_00:54:35.6 29.75 N 144.84 E M=5.1 North Pacific Ocean
2022/08/27_23:50:28.0 62.46 N 103.88 E M=4.5 Northcentral Siberia, Russia
2022/08/27_18:27:36.6 17.36 N 120.72 E M=5.4 Luzon, Philippines
2022/08/27_13:09:24.4 44.43 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/08/27_12:16:21.0 42.33 N 19.51 E M=2.1 Albania
2022/08/26_23:38:13.6 39.60 N 22.41 E M=3.4 Greece
2022/08/26_20:30:48.2 38.99 N 22.71 E M=3.3 Greece
2022/08/26_20:21:31.9 44.05 N 18.24 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/08/26_03:41:26.4 43.10 N 18.17 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2022/08/25_17:44:24.4 42.51 N 23.46 E M=1.7 Bulgaria
2022/08/25_09:27:52.7 42.75 N 24.11 E M=2.0 Bulgaria
2022/08/25_05:43:03.6 43.28 N 20.49 E M=2.0 Serbia Novi Pazar
2022/08/25_05:23:23.0 43.40 N 18.10 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/08/25_00:34:37.0 46.17 N 12.67 E M=3.7 Northern Italy
2022/08/24_22:43:10.4 46.07 N 155.59 E M=5.3 East of Kuril Islands
2022/08/24_21:48:03.5 24.04 N 94.47 E M=5.1 Myanmar-India Border Region
2022/08/24_13:03:22.3 43.43 N 25.52 E M=3.1 Bulgaria
2022/08/24_09:31:05.0 44.14 N 22.11 E M=1.7 Serbia Bor
2022/08/24_05:34:39.7 41.82 N 22.78 E M=3.3 North Macedonia
2022/08/24_04:06:19.2 41.77 N 19.35 E M=2.1 Albania
2022/08/24_03:44:29.2 36.67 N 23.83 E M=3.6 Southern Greece
2022/08/23_19:39:10.2 43.63 N 21.07 E M=1.9 Serbia Kruševac
2022/08/23_14:31:37.7 4.85 S 103.49 E Mw(mB)=6.5 Southern Sumatra, Indonesia
2022/08/23_13:38:32.1 39.98 N 19.95 E M=4.2 Albania
2022/08/23_11:44:55.0 44.41 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/08/23_10:42:42.0 44.15 N 22.11 E M=1.7 Serbia Bor
2022/08/23_07:04:09.0 41.21 N 20.88 E M=2.6 North Macedonia
2022/08/23_06:36:23.2 39.74 N 22.19 E M=4.3 Greece
2022/08/22_13:53:53.3 33.11 N 69.66 E M=4.7 Southeastern Afghanistan
2022/08/22_07:55:00.2 0.97 S 24.77 W M=4.8 Central Mid Atlantic Ridge
2022/08/21_23:15:53.3 55.45 N 162.26 E M=5.0 Near East Coast of Kamchatka
2022/08/21_15:27:11.2 61.05 N 29.11 W M=4.3 Iceland Region
2022/08/21_10:19:56.9 44.42 N 22.00 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2022/08/21_04:53:01.7 38.14 N 14.02 E M=4.0 Sicily, Italy
2022/08/21_02:56:06.2 54.87 N 110.26 E M=5.3 Lake Baykal Region, Russia
2022/08/20_09:01:03.9 44.14 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2022/08/20_03:51:38.8 44.36 N 20.67 E M=1.8 Serbia Aranđelovac
2022/08/19_19:42:44.0 28.19 N 81.30 E M=4.7 Nepal-India Border Region
2022/08/19_14:03:06.8 40.08 N 21.58 E M=3.4 Greece
2022/08/19_12:55:21.4 39.76 N 20.40 E M=3.2 Greece-Albania Border Region
2022/08/19_11:05:25.8 20.38 S 11.78 W M=4.8 Southern Mid Atlantic Ridge
2022/08/19_10:48:58.0 44.13 N 22.10 E M=1.8 Serbia Bor
2022/08/19_10:34:59.2 39.32 N 19.99 E M=3.5 Greece-Albania Border Region
2022/08/19_07:51:21.7 39.67 N 22.36 E M=3.9 Greece
2022/08/18_12:25:33.5 44.14 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2022/08/17_21:48:15.1 37.29 N 18.27 E M=3.6 Ionian Sea
2022/08/17_16:11:30.1 0.18 S 129.72 E M=4.8 Halmahera, Indonesia
2022/08/17_16:31:10.8 39.22 N 20.49 E M=3.2 Greece-Albania Border Region
2022/08/17_13:25:59.3 44.13 N 149.55 E M=4.7 Kuril Islands
2022/08/17_09:43:39.9 44.14 N 22.15 E M=1.7 Serbia Bor
2022/08/17_04:54:28.5 42.10 N 22.71 E M=2.0 North Macedonia
2022/08/17_04:24:48.7 33.38 N 141.69 E M=5.3 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/08/17_02:00:16.9 56.27 N 155.95 W M=5.2 Alaska Peninsula
2022/08/16_23:45:09.9 45.85 N 14.88 E M=2.4
2022/08/16_16:34:42.0 39.31 N 20.52 E M=4.1 Greece-Albania Border Region
2022/08/16_14:37:34.9 44.29 N 149.55 E M=4.8 Kuril Islands
2022/08/16_11:31:53.0 42.70 N 23.99 E M=1.8 Bulgaria
2022/08/16_10:59:34.2 44.22 N 149.64 E M=5.0 Kuril Islands
2022/08/16_10:39:54.0 44.25 N 149.61 E M=5.3 Kuril Islands
2022/08/16_08:28:29.2 44.14 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2022/08/16_03:00:20.6 37.64 N 21.81 E M=3.9 Southern Greece
2022/08/15_22:15:52.1 29.54 N 51.25 E M=4.7 Southern Iran
2022/08/15_16:49:11.1 6.87 S 12.66 W M=4.9 Ascension Island Region
2022/08/15_11:08:52.8 8.66 S 111.79 E M=5.5 Java, Indonesia
2022/08/15_08:52:42.1 44.15 N 22.15 E M=1.6 Serbia Bor
2022/08/15_08:23:09.1 6.80 N 125.30 E M=5.7 Mindanao, Philippines
2022/08/15_07:09:11.5 51.65 N 158.78 E M=4.9 Near East Coast of Kamchatka
2022/08/15_01:11:09.8 44.14 N 18.81 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/08/15_00:36:35.9 41.33 N 19.73 E M=2.0 Albania
2022/08/15_00:33:18.7 41.34 N 19.74 E M=2.6 Albania
2022/08/15_00:30:38.0 41.34 N 19.72 E M=2.6 Albania
2022/08/15_00:28:40.2 41.34 N 19.73 E M=2.4 Albania
2022/08/14_21:10:38.2 37.88 N 93.41 E M=4.6 Qinghai, China
2022/08/14_20:20:42.2 35.89 N 8.58 W M=4.9 West of Gibraltar
2022/08/14_14:43:32.9 53.48 N 177.28 E M=4.8 Rat Islands, Aleutian Islands
2022/08/14_11:56:31.1 41.46 N 20.01 E M=2.2 Albania
2022/08/14_11:28:36.4 44.13 N 22.13 E M=1.7 Serbia Bor
2022/08/14_10:48:03.0 38.90 N 20.46 E M=4.1 Greece
2022/08/14_09:33:58.8 39.67 N 24.94 E M=3.2 Aegean Sea
2022/08/14_08:20:04.0 33.21 N 92.77 E M=5.5 Qinghai, China
2022/08/14_03:24:22.7 37.99 N 27.27 E M=4.6 Turkey
2022/08/14_02:47:46.1 1.92 N 126.37 E M=5.7 Northern Molucca Sea
2022/08/13_23:26:54.9 26.41 N 126.54 E M=5.2 Ryukyu Islands, Japan
2022/08/13_18:57:13.9 5.93 S 147.46 E M=6.0 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2022/08/13_09:14:57.7 44.14 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2022/08/13_06:25:32.5 7.03 N 123.99 E M=5.9 Mindanao, Philippines
2022/08/11_21:31:03.1 39.67 N 22.03 E M=2.9 Greece
2022/08/11_16:45:36.8 44.49 N 22.00 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2022/08/11_12:24:45.2 44.13 N 22.13 E M=1.8 Serbia Bor
2022/08/11_03:33:23.3 42.96 N 18.53 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2022/08/10_23:37:19.3 44.15 N 18.25 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/08/10_12:00:26.7 44.41 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/08/10_02:50:58.4 40.38 N 20.69 E M=3.2 Albania
2022/08/09_12:02:02.3 42.16 N 19.68 E M=2.3 Albania
2022/08/09_11:21:18.5 44.14 N 22.15 E M=1.7 Serbia Bor
2022/08/09_09:03:52.5 40.04 N 20.58 E M=3.0 Greece-Albania Border Region
2022/08/09_04:55:58.2 42.45 N 18.64 E M=2.2 Montenegro
2022/08/08_22:12:53.4 41.25 N 20.24 E M=2.6 Albania
2022/08/08_21:09:48.7 41.24 N 20.29 E M=2.1 Albania
2022/08/08_17:25:28.4 41.24 N 20.25 E M=2.9 Albania
2022/08/08_16:40:19.6 41.16 N 23.33 E M=3.7 Greece Bulgaria Border Region
2022/08/08_16:17:38.8 42.92 N 22.88 E M=2.0 Serbia Dimitrovgrad
2022/08/08_14:45:24.7 38.17 N 22.40 E M=3.9 Greece
2022/08/08_11:45:13.7 42.08 N 22.81 E M=2.0 North Macedonia
2022/08/08_05:35:14.1 42.93 N 22.87 E M=2.4 Serbia Dimitrovgrad
2022/08/08_01:03:48.3 41.21 N 20.24 E M=2.4 Albania
2022/08/07_13:40:37.6 43.82 N 148.04 E M=5.9 East of Kuril Islands
2022/08/07_10:56:13.0 44.43 N 21.95 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/08/07_08:02:01.7 36.23 N 29.88 E M=4.4 Turkey
2022/08/06_12:23:39.9 35.72 N 142.71 E M=5.1 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/08/06_05:30:31.9 41.92 N 20.73 E M=2.0 Serbia Prizren
2022/08/05_04:38:38.8 30.22 S 177.49 W M=5.7 Kermadec Islands, New Zealand
2022/08/05_02:27:28.2 45.00 N 22.51 E M=1.7 Romania
2022/08/04_19:08:01.3 36.43 N 71.41 E M=4.6 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2022/08/04_17:34:58.7 32.64 N 142.26 E M=5.0 Southeast of Honshu, Japan
2022/08/04_14:41:20.8 32.83 N 142.36 E M=4.9 Southeast of Honshu, Japan
2022/08/04_12:10:03.8 42.05 N 22.89 E M=2.0 North Macedonia
2022/08/04_06:28:41.3 41.80 N 22.89 E M=3.1 North Macedonia
2022/08/04_05:36:16.4 46.16 N 153.47 E M=4.7 Kuril Islands
2022/08/04_03:36:23.4 32.69 N 142.55 E M=5.6 Southeast of Honshu, Japan
2022/08/04_03:29:58.1 32.87 N 142.59 E M=4.9 Southeast of Honshu, Japan
2022/08/04_00:48:12.8 37.55 N 141.86 E M=5.4 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/08/03_23:53:52.0 40.24 N 19.68 E M=2.6 Albania
2022/08/03_21:20:00.8 35.65 N 3.62 W M=4.2 Strait of Gibraltar
2022/08/03_21:20:04.4 40.25 N 19.66 E M=2.5 Albania
2022/08/03_12:12:47.7 44.41 N 21.94 E M=2.7 Serbia Majdanpek
2022/08/03_10:18:01.6 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2022/08/03_10:05:27.2 36.18 N 31.00 E M=4.6 Turkey
2022/08/03_09:51:39.9 44.14 N 22.11 E M=1.6 Serbia Bor
2022/08/03_05:19:19.4 42.50 N 18.69 E M=2.2 Montenegro
2022/08/02_09:56:27.8 43.02 N 18.51 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/08/02_09:20:48.4 44.65 N 21.78 E M=1.8 Serbia Golubac
2022/08/02_04:01:12.4 38.94 N 22.65 E M=3.2 Greece
2022/08/02_02:27:07.7 63.93 N 22.03 W M=4.5 Iceland Region
2022/08/02_00:37:20.4 39.30 N 41.53 E M=4.2 Turkey
2022/08/01_23:31:18.8 63.73 N 22.28 W M=4.4 Iceland Region
2022/08/01_20:30:34.4 42.89 N 22.87 E M=1.8 Bulgaria
2022/08/01_12:55:06.9 44.43 N 21.98 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2022/08/01_04:08:19.6 52.51 N 168.28 W M=5.0 Fox Islands, Aleutian Islands
2022/08/01_00:36:37.1 53.63 N 165.24 W M=5.1 Fox Islands, Aleutian Islands
2022/08/01_00:05:15.1 44.66 N 18.90 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2022/07/31_18:48:11.4 17.41 N 120.65 E M=5.3 Luzon, Philippines
2022/07/31_17:48:02.0 63.80 N 22.40 W M=4.9 Iceland Region
2022/07/31_17:32:42.2 38.90 N 20.90 E M=4.0 Greece
2022/07/31_13:52:18.1 25.12 N 63.39 E M=5.4 Southwestern Pakistan
2022/07/31_13:42:14.7 25.10 N 63.39 E Mw(mB)=5.5 Southwestern Pakistan
2022/07/31_05:50:00.9 17.79 N 120.70 E M=4.8 Luzon, Philippines
2022/07/31_11:27:40.1 17.40 N 120.59 E M=4.9 Luzon, Philippines
2022/07/31_10:32:57.4 44.16 N 22.16 E M=2.0 Serbia Bor
2022/07/31_06:28:43.6 42.19 N 21.33 E M=2.7 Serbia Štrpce
2022/07/31_03:07:15.4 38.96 N 20.85 E M=4.0 Greece
2022/07/31_02:28:10.7 27.39 N 86.75 E M=5.1 Nepal
2022/07/31_01:57:30.5 41.81 N 20.14 E M=1.8 Albania
2022/07/31_01:11:38.5 39.10 N 23.43 E M=3.1 Aegean Sea
2022/07/31_00:43:03.6 40.24 N 20.06 E M=2.4 Albania
2022/07/31_00:00:35.0 47.57 N 28.83 W M=4.4 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/07/31_00:08:38.3 41.09 N 23.88 E M=2.9 Greece Bulgaria Border Region
2022/07/30_21:57:22.0 39.08 N 20.78 E M=3.7 Greece-Albania Border Region
2022/07/30_21:14:31.1 39.02 N 21.64 E M=2.8 Greece
2022/07/30_21:01:36.1 41.83 N 20.23 E M=2.3 Albania
2022/07/30_17:26:42.0 41.83 N 20.19 E M=1.9 Albania
2022/07/30_17:00:24.1 41.84 N 20.18 E M=2.8 Albania
2022/07/30_09:41:13.9 44.12 N 22.11 E M=1.9 Serbia Bor
2022/07/30_09:21:06.7 44.42 N 21.93 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/07/30_06:05:21.9 42.89 N 149.72 E M=4.7 Off Coast of Hokkaido, Japan
2022/07/30_00:02:05.5 43.60 N 20.42 E M=1.6 Serbia Ivanjica
2022/07/29_23:05:44.2 51.17 N 160.90 E M=5.4 Off East Coast of Kamchatka
2022/07/29_22:52:58.3 58.77 N 79.41 E M=4.9 Southwestern Siberia, Russia
2022/07/29_21:17:28.7 33.17 N 141.82 E M=4.8 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/07/29_19:49:41.3 32.54 N 142.27 E M=5.2 Southeast of Honshu, Japan
2022/07/29_18:01:02.8 32.49 N 142.30 E M=5.4 Southeast of Honshu, Japan
2022/07/29_16:39:16.4 44.24 N 149.41 E M=5.2 Kuril Islands
2022/07/29_13:01:15.1 50.50 N 90.69 E Mw(mB)=5.6 Russia-Mongolia Border Region
2022/07/29_12:44:23.0 44.41 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/07/29_09:25:29.3 44.13 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2022/07/28_19:52:27.6 32.57 N 142.59 E M=5.5 Southeast of Honshu, Japan
2022/07/28_18:28:29.4 7.04 S 146.91 E M=5.8 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2022/07/28_16:38:06.0 41.08 N 26.56 E M=3.3 Greece Bulgaria Border Region
2022/07/28_16:10:56.9 40.64 N 26.92 E M=3.7 Turkey
2022/07/28_13:14:03.1 44.42 N 21.93 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2022/07/28_11:38:46.5 39.70 N 23.44 E M=3.7 Aegean Sea
2022/07/28_11:30:51.2 42.71 N 24.06 E M=1.9 Bulgaria
2022/07/28_10:19:22.8 44.44 N 21.94 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2022/07/28_09:55:18.6 44.15 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2022/07/28_04:15:59.9 12.46 S 65.41 W M=5.6 Northern Bolivia
2022/07/27_20:02:43.9 17.61 N 120.76 E M=5.0 Luzon, Philippines
2022/07/27_18:58:56.3 22.12 S 68.50 W M=6.0 Northern Chile
2022/07/27_18:43:01.7 17.01 N 120.56 E M=4.8 Luzon, Philippines
2022/07/27_12:30:39.9 44.42 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2022/07/27_07:38:23.9 17.51 N 120.72 E M=5.1 Luzon, Philippines
2022/07/27_03:45:38.0 43.38 N 18.96 E M=2.8 Montenegro
2022/07/27_03:14:58.6 17.47 N 119.91 E M=4.7 Philippine Islands Region
2022/07/27_01:29:03.0 16.93 N 120.99 E M=5.0 Luzon, Philippines
2022/07/27_00:43:24.5 17.60 N 120.86 E Mw(mB)=6.8 Luzon, Philippines
2022/07/26_20:36:59.2 36.26 N 70.44 E M=4.6 Hindu Kush Region, Afghanistan
2022/07/26_19:45:54.1 43.39 N 18.99 E M=1.9 Montenegro
2022/07/26_09:34:08.5 15.50 N 59.51 E M=5.1 Owen Fracture Zone Region
2022/07/25_15:55:14.6 26.64 N 55.37 E M=4.7 Southern Iran
2022/07/25_11:55:44.3 42.92 N 22.88 E M=3.1 Serbia Dimitrovgrad
2022/07/25_10:55:07.0 44.18 N 22.04 E M=1.6 Serbia Bor
2022/07/25_10:45:28.3 14.17 S 13.89 W M=4.8 Southern Mid Atlantic Ridge
2022/07/24_14:56:32.6 41.09 N 23.87 E M=2.6 Greece Bulgaria Border Region
2022/07/24_13:45:45.5 64.71 N 17.11 W M=4.6 Iceland
2022/07/24_13:23:13.0 63.70 N 18.52 W M=4.2 Iceland
2022/07/24_10:33:09.4 45.53 N 16.19 E M=4.1 Croatia
2022/07/24_09:21:09.6 44.13 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2022/07/24_06:46:40.3 0.42 N 126.20 E M=5.3 Northern Molucca Sea
2022/07/24_00:32:19.4 20.72 N 122.63 E M=5.1 Philippine Islands Region
2022/07/23_16:07:48.7 26.82 N 55.29 E Mw(mB)=5.2 Southern Iran
2022/07/23_16:00:54.9 47.44 N 16.96 E M=3.4 Hungary
2022/07/23_08:40:08.8 44.66 N 21.78 E M=1.8 Serbia Golubac
2022/07/23_07:35:46.0 7.72 S 122.41 E M=5.7 Flores Sea
2022/07/23_06:09:17.4 7.70 S 122.40 E M=5.6 Flores Sea
2022/07/23_03:56:37.0 24.88 N 45.79 W M=4.8 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/07/22_15:55:36.9 40.30 N 27.24 E M=3.4 Turkey
2022/07/22_11:42:09.7 36.64 N 90.14 E M=5.7 Southern Xinjiang, China
2022/07/22_09:05:15.1 44.12 N 22.08 E M=1.7 Serbia Bor
2022/07/22_03:01:46.4 40.00 N 141.40 E M=5.2 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/07/21_22:22:11.1 21.01 N 99.92 E M=5.0 Myanmar-China Border Region
2022/07/21_21:40:57.8 0.30 S 98.41 E M=4.8 Southern Sumatra, Indonesia
2022/07/21_17:31:23.4 44.41 N 22.01 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2022/07/21_17:07:27.7 21.28 N 99.92 E M=5.5 Myanmar-China Border Region
2022/07/21_15:44:25.5 40.22 N 27.68 E M=4.2 Turkey
2022/07/21_09:44:35.3 37.32 N 141.78 E M=4.9 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/07/20_21:44:52.8 44.19 N 19.97 E M=2.0 Serbia Kosjerić
2022/07/20_19:49:40.5 40.82 N 31.38 E M=4.1 Turkey
2022/07/20_19:45:15.4 44.17 N 18.12 E M=3.4 Bosnia and Herzegovina
2022/07/20_16:34:15.9 44.09 N 18.06 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2022/07/20_11:32:37.7 44.46 N 22.05 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2022/07/20_09:47:42.3 44.66 N 21.75 E M=1.9 Serbia Golubac
2022/07/20_09:01:06.3 35.07 N 25.35 E M=4.4 Crete, Greece
2022/07/19_23:46:53.2 4.20 S 102.29 E M=5.5 Southern Sumatra, Indonesia
2022/07/19_17:47:30.3 43.21 N 20.73 E M=1.7 Serbia Novi Pazar
2022/07/19_10:59:56.5 42.48 N 24.05 E M=2.1 Bulgaria
2022/07/19_09:58:57.3 44.14 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2022/07/18_18:40:34.1 78.68 N 5.33 E Mw(mB)=5.2 Svalbard Region
2022/07/18_12:22:47.1 33.04 N 69.57 E M=4.9 Southeastern Afghanistan
2022/07/17_23:04:36.7 45.62 N 26.21 E M=3.5 Romania
2022/07/17_19:43:22.8 40.28 N 83.35 E M=4.8 Southern Xinjiang, China
2022/07/17_16:40:38.4 73.61 N 7.93 E M=4.4 Greenland Sea
2022/07/17_14:03:52.5 41.84 N 24.47 E M=2.4 Bulgaria
2022/07/17_13:40:07.8 41.17 N 21.85 E M=3.5 North Macedonia
2022/07/17_13:18:33.6 35.34 N 25.42 E M=4.1 Crete, Greece
2022/07/17_12:04:24.7 44.43 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/07/17_11:55:40.5 39.34 N 27.71 E M=4.0 Turkey
2022/07/17_11:00:40.1 39.27 N 20.79 E M=3.7 Greece-Albania Border Region
2022/07/17_09:51:42.9 44.15 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2022/07/17_06:21:57.5 39.28 N 20.79 E M=4.0 Greece-Albania Border Region
2022/07/17_01:34:29.6 35.16 N 25.22 E M=4.0 Crete, Greece
2022/07/17_00:43:34.6 35.17 N 25.24 E M=4.1 Crete, Greece
2022/07/16_11:27:37.9 34.61 N 69.88 E M=4.5 Southeastern Afghanistan
2022/07/16_07:39:21.4 45.03 N 23.35 E M=4.1 Romania
2022/07/16_04:28:12.2 42.34 N 19.32 E M=1.7 Montenegro
2022/07/16_00:36:25.2 39.51 N 23.10 E M=3.0 Aegean Sea
2022/07/15_22:22:14.5 29.06 N 69.58 E M=4.6 Pakistan
2022/07/15_15:25:55.6 43.24 N 20.82 E M=1.6 Serbia Novi Pazar
2022/07/15_09:35:24.4 44.12 N 22.11 E M=1.9 Serbia Bor
2022/07/15_03:06:44.6 42.35 N 23.14 E M=2.0 Bulgaria
2022/07/15_01:26:53.8 41.33 N 19.53 E M=1.9 Albania
2022/07/15_00:25:48.2 42.35 N 23.16 E M=1.9 Bulgaria
2022/07/14_23:12:23.5 41.36 N 19.63 E M=2.6 Albania
2022/07/14_23:01:16.2 41.30 N 19.67 E M=1.9 Albania
2022/07/14_22:30:04.5 1.86 S 79.70 W M=5.9 Ecuador
2022/07/14_19:16:47.5 10.69 N 62.59 W M=5.2 Near Coast of Venezuela
2022/07/14_15:36:45.1 35.45 N 25.63 E M=4.1 Crete, Greece
2022/07/14_14:44:01.8 44.41 N 21.94 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2022/07/14_11:20:26.2 44.16 N 22.20 E M=1.6 Serbia Bor
2022/07/14_11:07:20.1 44.13 N 22.13 E M=1.6 Serbia Bor
2022/07/14_02:21:21.9 42.69 N 13.12 E M=3.4 Central Italy
2022/07/13_19:18:54.5 41.15 N 20.23 E M=3.7 Albania
2022/07/13_15:38:27.1 41.20 N 22.56 E M=2.2 North Macedonia
2022/07/13_12:00:32.2 44.42 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/07/13_10:21:32.1 44.13 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2022/07/13_09:04:18.3 45.36 N 26.89 E M=4.1 Romania
2022/07/13_08:19:55.6 35.03 N 25.44 E M=4.3 Crete, Greece
2022/07/12_19:36:56.3 40.63 N 21.64 E M=3.5 Greece
2022/07/12_16:58:05.8 61.12 N 60.12 W M=5.1 Davis Strait
2022/07/12_11:29:41.2 42.72 N 24.03 E M=2.3 Bulgaria
2022/07/12_11:04:40.2 44.14 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2022/07/11_22:30:10.1 31.81 N 151.75 E M=5.7 North Pacific Ocean
2022/07/11_18:39:51.2 43.26 N 19.12 E M=1.6 Montenegro
2022/07/11_13:08:42.5 43.28 N 19.15 E M=2.1 Montenegro
2022/07/11_10:56:13.8 44.11 N 22.11 E M=1.9 Serbia Bor
2022/07/11_06:00:23.8 39.81 N 23.28 E M=3.8 Aegean Sea
2022/07/11_05:19:45.0 41.44 N 19.52 E M=2.4 Albania
2022/07/11_05:10:57.4 41.06 N 44.08 E M=4.4 Northwestern Caucasus
2022/07/11_03:36:23.4 41.17 N 44.11 E M=4.4 Northwestern Caucasus
2022/07/11_00:51:47.8 42.79 N 20.65 E M=3.2 Serbia Peć
2022/07/10_17:03:37.6 39.47 N 23.54 E M=3.6 Aegean Sea
2022/07/10_13:11:38.0 44.40 N 22.00 E M=1.3 Serbia Donji Milanovac
2022/07/10_10:54:19.7 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2022/07/09_18:44:27.3 44.09 N 20.74 E M=1.9 Serbia Kragujevac
2022/07/09_07:50:42.0 39.68 N 99.92 E M=5.0 Gansu, China
2022/07/09_07:23:37.0 44.65 N 21.76 E M=1.8 Serbia Golubac
2022/07/08_23:36:10.0 18.83 N 147.05 E Mw(mB)=6.2 Mariana Islands Region
2022/07/08_21:04:40.2 10.52 N 94.10 E M=4.8 Andaman Islands, India Region
2022/07/08_20:27:11.1 9.59 S 112.93 E M=5.6 South of Java, Indonesia
2022/07/08_16:55:15.5 18.82 N 147.03 E M=5.5 Mariana Islands Region
2022/07/07_09:57:14.5 44.13 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2022/07/06_17:07:28.3 52.09 N 175.00 E M=5.0 Rat Islands, Aleutian Islands
2022/07/05_20:10:19.1 38.47 N 142.11 E M=5.2 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/07/05_10:07:16.4 44.42 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/07/05_00:27:16.9 12.29 N 95.29 E M=4.9 Andaman Islands, India Region
2022/07/04_22:21:29.3 56.15 N 162.39 E M=4.9 Near East Coast of Kamchatka
2022/07/04_21:03:58.0 10.48 N 94.22 E M=4.9 Andaman Islands, India Region
2022/07/04_11:14:07.5 44.42 N 21.99 E M=2.7 Serbia Majdanpek
2022/07/04_11:01:16.7 39.71 N 20.29 E M=3.6 Greece-Albania Border Region
2022/07/04_09:51:28.6 44.13 N 22.13 E M=1.8 Serbia Bor
2022/07/04_09:17:44.1 56.71 N 169.01 W M=5.3 Pribilof Islands, Alaska Region
2022/07/04_09:07:04.5 10.40 N 94.34 E M=5.0 Andaman Islands, India Region
2022/07/04_08:36:19.0 10.15 N 94.31 E M=5.0 Andaman Islands, India Region
2022/07/03_10:04:39.4 44.42 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/07/03_08:21:18.9 42.47 N 20.96 E M=1.8 Serbia Štimlje
2022/07/03_02:26:14.2 19.71 N 94.84 E M=5.2 Myanmar
2022/07/02_23:49:12.2 0.93 N 126.03 E M=5.1 Northern Molucca Sea
2022/07/02_22:02:15.6 40.94 N 78.16 E M=4.9 Southern Xinjiang, China
2022/07/02_21:33:07.8 44.09 N 20.37 E M=1.7 Serbia Čačak
2022/07/02_19:32:37.9 41.92 N 77.84 E M=4.6 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2022/07/02_09:15:39.4 26.24 N 55.80 E M=4.4 Southern Iran
2022/07/02_05:06:58.7 26.71 N 55.05 E M=4.2 Southern Iran
2022/07/02_03:29:07.2 26.35 N 55.63 E M=4.6 Southern Iran
2022/07/01_23:24:14.9 26.86 N 55.17 E Mw(mB)=5.9 Southern Iran
2022/07/01_21:32:08.4 26.86 N 55.18 E Mw(mB)=6.0 Southern Iran
2022/07/01_20:13:13.5 37.49 N 78.83 E M=4.7 Southern Xinjiang, China
2022/06/30_22:34:31.5 43.04 N 20.70 E M=2.2 Serbia Kosovska Mitrovica
2022/06/30_18:40:34.0 18.97 N 121.36 E M=6.0 Luzon, Philippines
2022/06/30_10:07:55.3 44.14 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2022/06/30_06:07:15.2 43.52 N 17.59 E M=4.7 Bosnia and Herzegovina
2022/06/29_19:04:38.2 39.08 N 37.84 E M=4.6 Turkey
2022/06/29_09:31:40.2 39.09 N 21.96 E M=3.6 Greece
2022/06/29_08:49:07.4 44.42 N 21.95 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/06/29_08:15:44.9 44.82 N 28.14 W M=4.5 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/06/29_07:39:51.1 43.07 N 19.42 E M=2.3 Montenegro
2022/06/29_07:36:34.4 43.08 N 19.41 E M=2.4 Montenegro
2022/06/29_01:38:34.0 41.42 N 19.42 E M=3.0 Albania
2022/06/28_23:59:01.9 42.69 N 19.14 E M=1.9 Montenegro
2022/06/28_13:43:29.1 22.02 N 120.28 E M=5.6 Taiwan
2022/06/28_13:34:57.2 22.02 N 120.22 E M=5.0 Taiwan
2022/06/28_03:28:17.9 41.19 N 19.34 E M=2.3 Albania
2022/06/27_22:56:56.2 42.62 N 29.90 E M=3.3 Black Sea
2022/06/27_22:09:18.7 48.05 N 66.16 E M=4.2 Central Kazakhstan
2022/06/27_20:02:59.6 38.47 N 142.13 E M=5.0 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/06/27_12:57:08.4 44.14 N 22.15 E M=1.7 Serbia Bor
2022/06/26_21:34:09.3 29.65 N 131.36 E M=5.1 Southeast of Ryukyu Islands
2022/06/26_19:17:49.7 35.66 N 0.55 W M=4.3 Northern Algeria
2022/06/26_13:58:57.8 41.45 N 19.52 E M=2.6 Albania
2022/06/26_13:07:23.6 31.22 N 57.19 E M=4.8 Northern and Central Iran
2022/06/26_13:06:45.3 42.09 N 20.13 E M=1.8 Albania
2022/06/26_08:20:22.3 44.42 N 21.98 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/06/26_06:59:41.6 39.92 N 24.48 E M=3.3 Aegean Sea
2022/06/26_06:25:08.5 40.20 N 24.25 E M=3.2 Aegean Sea
2022/06/26_03:37:44.0 43.94 N 20.92 E M=1.8 Serbia Kragujevac
2022/06/25_19:08:48.7 43.16 N 17.17 E M=3.3 Croatia
2022/06/25_15:47:46.8 41.01 N 19.82 E M=2.5 Albania
2022/06/25_03:37:14.4 26.62 N 54.25 E Mw(mB)=5.4 Southern Iran
2022/06/25_02:36:40.5 41.08 N 20.02 E M=2.7 Albania
2022/06/25_01:35:36.5 41.05 N 19.91 E M=2.9 Albania
2022/06/25_00:57:24.1 41.04 N 19.84 E M=2.1 Albania
2022/06/25_00:01:41.2 41.03 N 19.84 E M=2.5 Albania
2022/06/24_23:30:08.9 41.06 N 19.91 E M=2.3 Albania
2022/06/24_21:13:51.2 1.22 S 29.33 W M=4.6 South Atlantic Ocean
2022/06/24_18:56:42.2 0.08 N 98.76 E M=5.5 Northern Sumatra, Indonesia
2022/06/24_13:47:48.9 27.24 N 42.99 E M=3.9 Western Arabian Peninsula
2022/06/24_13:08:57.8 43.88 N 18.55 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/06/24_12:58:12.5 43.95 N 18.49 E M=3.6 Bosnia and Herzegovina
2022/06/24_11:57:07.3 44.41 N 21.95 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2022/06/24_07:01:37.1 44.94 N 16.97 E M=3.4 Bosnia and Herzegovina
2022/06/23_22:32:18.8 24.24 N 122.45 E M=5.1 Taiwan Region
2022/06/23_21:49:26.7 43.36 N 17.47 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/06/23_18:27:39.4 41.55 N 91.46 E M=4.9 Southern Xinjiang, China
2022/06/23_01:45:13.9 50.58 N 157.04 E M=5.1 Kuril Islands
2022/06/22_10:51:42.4 44.43 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/06/22_08:35:27.3 26.99 N 53.27 E M=4.9 Southern Iran
2022/06/22_03:53:25.4 43.83 N 17.48 E M=3.3 Bosnia and Herzegovina
2022/06/21_21:09:37.4 27.06 N 53.33 E M=5.5 Southern Iran
2022/06/21_20:54:36.9 33.00 N 69.52 E Mw(mB)=6.0 Pakistan
2022/06/21_19:08:17.5 2.25 N 96.69 E M=5.2 Northern Sumatra, Indonesia
2022/06/21_12:32:51.0 44.41 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/06/21_07:15:02.3 27.82 N 142.66 E M=5.3 Bonin Islands, Japan Region
2022/06/20_11:20:22.0 44.14 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2022/06/20_11:06:55.5 44.42 N 21.96 E M=2.5 Serbia Majdanpek
2022/06/20_03:04:57.6 38.13 N 55.48 E M=4.6 Turkmenistan-Iran Border Region
2022/06/20_01:31:32.2 37.19 N 137.43 E M=5.7 Near West Coast of Honshu, Japan
2022/06/20_01:05:09.5 23.71 N 121.65 E M=5.8 Taiwan
2022/06/20_00:57:32.0 37.41 N 22.30 E M=3.8 Southern Greece
2022/06/19_20:26:16.9 44.62 N 149.67 E M=5.1 Kuril Islands
2022/06/19_18:13:47.4 42.58 N 19.79 E M=2.1 Montenegro
2022/06/19_09:55:19.7 26.87 N 126.32 E M=5.3 Ryukyu Islands, Japan
2022/06/19_06:08:08.1 37.52 N 137.31 E M=5.1 Near West Coast of Honshu, Japan
2022/06/18_22:46:26.5 43.57 N 20.86 E M=2.2 Serbia Baljevac na Ibru
2022/06/18_22:03:40.3 45.90 N 15.98 E M=3.0 Croatia
2022/06/18_16:44:50.0 26.51 N 54.18 E M=4.9 Southern Iran
2022/06/18_11:22:11.5 5.25 S 103.00 E M=5.6 Southern Sumatra, Indonesia
2022/06/18_09:22:23.6 44.14 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2022/06/17_22:22:51.5 52.84 N 160.22 E M=4.8 Off East Coast of Kamchatka
2022/06/17_20:29:52.5 42.12 N 19.11 E M=2.7 Montenegro
2022/06/17_20:24:44.7 42.07 N 19.07 E M=2.1 NW Balkan Region
2022/06/17_17:12:50.1 41.03 N 19.53 E M=2.3 Albania
2022/06/17_14:35:29.2 37.16 N 142.09 E M=4.8 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/06/17_12:25:07.0 36.27 N 71.31 E M=4.9 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2022/06/17_10:48:08.1 18.53 N 62.90 W M=5.4 Leeward Islands
2022/06/17_07:19:21.5 30.29 N 26.14 E M=5.0 Egypt
2022/06/16_19:18:52.1 41.85 N 90.64 E M=4.6 Southern Xinjiang, China
2022/06/16_18:29:20.4 18.00 N 81.87 W M=4.8 North of Honduras
2022/06/16_17:16:27.2 44.44 N 22.00 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2022/06/16_15:56:41.9 44.14 N 20.93 E M=1.6 Serbia Kragujevac
2022/06/16_08:45:30.2 44.46 N 20.26 E M=1.7 Serbia Lajkovac
2022/06/16_06:08:52.0 17.19 N 119.87 E M=5.2 Philippine Islands Region
2022/06/16_00:40:50.4 26.63 N 54.42 E M=4.7 Southern Iran
2022/06/16_00:23:10.6 26.14 N 54.19 E M=4.4 Southern Iran
2022/06/16_00:12:19.6 43.74 N 20.73 E M=1.9 Serbia Kraljevo
2022/06/15_21:18:33.0 35.37 N 21.89 E M=3.8 Central Mediterranean Sea
2022/06/15_11:50:26.1 25.94 N 54.84 E M=5.0 Persian Gulf
2022/06/15_11:02:24.2 44.14 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2022/06/15_06:48:55.1 26.61 N 54.34 E M=4.9 Southern Iran
2022/06/15_06:06:03.5 26.58 N 54.29 E M=5.5 Southern Iran
2022/06/15_05:55:02.6 26.40 N 54.13 E M=4.8 Southern Iran
2022/06/14_17:56:31.7 43.79 N 16.23 E M=3.2 Croatia
2022/06/14_15:30:19.8 36.46 N 49.89 E M=4.9 Western Iran
2022/06/14_14:09:22.8 25.04 N 56.35 E M=4.6 Eastern Arabian Peninsula
2022/06/14_11:15:28.5 44.16 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2022/06/14_09:09:13.1 5.66 S 147.94 E M=6.0 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2022/06/14_07:35:27.6 36.83 N 71.02 E M=5.0 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2022/06/14_02:38:43.5 15.14 N 53.57 E M=4.5 Owen Fracture Zone Region
2022/06/14_00:18:22.2 7.69 S 13.74 W M=4.8 Ascension Island Region
2022/06/13_20:57:19.1 7.71 S 13.64 W M=4.9 Ascension Island Region
2022/06/13_15:54:59.4 42.72 N 19.27 E M=2.0 Montenegro
2022/06/13_09:57:26.7 44.12 N 22.12 E M=1.7 Serbia Bor
2022/06/13_08:24:17.4 41.90 N 20.18 E M=2.1 Albania
2022/06/12_18:35:24.0 38.80 N 44.26 E M=4.8 Turkey-Iran Border Region
2022/06/12_12:45:43.5 37.32 N 142.09 E M=5.0 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/06/12_11:42:28.2 44.43 N 21.93 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/06/11_22:32:15.8 42.10 N 19.04 E M=3.3 NW Balkan Region
2022/06/11_19:32:32.6 43.64 N 21.53 E M=1.7 Serbia Kruševac
2022/06/11_18:35:31.4 42.95 N 19.40 E M=2.1 Montenegro
2022/06/11_17:55:02.7 18.80 S 12.48 W M=5.3 Southern Mid Atlantic Ridge
2022/06/11_15:40:55.0 54.47 N 35.20 W M=4.5 Reykjanes Ridge
2022/06/11_15:06:40.4 43.27 N 20.00 E M=1.9 Serbia Sjenica
2022/06/11_07:29:55.8 7.60 S 13.80 W M=5.2 Ascension Island Region
2022/06/11_06:35:26.6 8.31 S 13.97 W M=4.6 Ascension Island Region
2022/06/11_06:15:24.3 43.73 N 18.63 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/06/11_02:05:52.9 35.85 N 31.46 E M=4.6 Cyprus Region
2022/06/10_12:30:47.6 41.14 N 20.17 E M=2.4 Albania
2022/06/10_09:08:10.7 44.14 N 22.12 E M=1.7 Serbia Bor
2022/06/10_06:02:28.2 38.66 N 43.99 E M=4.5 Turkey
2022/06/10_02:14:08.4 41.94 N 142.11 E M=4.9 Hokkaido, Japan Region
2022/06/10_01:40:20.1 34.63 N 33.70 E M=4.8 Cyprus Region
2022/06/09_19:27:03.4 32.34 N 102.01 E M=4.9 Sichuan, China
2022/06/09_18:45:01.4 63.02 N 165.20 W M=4.4 Bering Strait
2022/06/09_17:28:38.4 32.48 N 101.84 E M=5.4 Sichuan, China
2022/06/09_16:03:27.0 32.32 N 101.80 E M=5.1 Sichuan, China
2022/06/09_11:34:40.1 42.72 N 24.02 E M=1.9 Bulgaria
2022/06/09_11:18:02.5 43.08 N 13.97 E M=4.1 Central Italy
2022/06/09_10:42:18.0 44.11 N 22.09 E M=1.7 Serbia Bor
2022/06/09_03:38:00.4 43.06 N 17.40 E M=2.5 Croatia
2022/06/08_22:46:43.9 44.47 N 20.26 E M=3.3 Serbia Lazarevac
2022/06/08_20:32:20.2 40.38 N 21.14 E M=2.6 Greece
2022/06/08_12:24:20.4 52.00 N 105.73 E M=5.5 Lake Baykal Region, Russia
2022/06/08_08:25:10.0 42.49 N 23.14 E M=1.8 Bulgaria
2022/06/08_06:52:17.6 35.49 N 79.31 E M=4.9 Kashmir-Xizang Border Region
2022/06/08_05:32:36.0 2.81 S 118.57 E M=5.6 Sulawesi, Indonesia
2022/06/08_02:50:33.4 36.24 N 21.92 E M=3.7 Southern Greece
2022/06/08_00:57:48.7 9.80 N 43.90 W Mw(mB)=6.2 Central Mid Atlantic Ridge
2022/06/07_12:32:12.1 44.13 N 22.13 E M=1.7 Serbia Bor
2022/06/07_03:55:18.8 43.49 N 28.84 W M=4.6 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/06/06_21:23:52.2 43.90 N 28.90 W M=4.5 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/06/06_20:59:58.3 43.70 N 28.88 W M=4.8 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/06/06_11:01:07.3 44.13 N 22.14 E M=1.6 Serbia Bor
2022/06/06_08:46:16.3 44.41 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/06/06_06:21:52.0 43.76 N 18.74 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/06/06_04:41:21.9 41.83 N 19.18 E M=2.3 Albania
2022/06/06_04:16:27.3 41.81 N 19.15 E M=4.2 Albania
2022/06/06_03:54:36.9 41.80 N 19.17 E M=2.1 Albania
2022/06/06_03:39:28.2 41.86 N 19.23 E M=2.3 Albania
2022/06/06_01:42:39.6 41.84 N 19.21 E M=2.5 Albania
2022/06/06_01:28:21.3 43.28 N 29.83 W M=4.2 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/06/05_23:54:56.9 34.87 N 21.65 E M=4.0 Central Mediterranean Sea
2022/06/05_20:31:25.6 44.46 N 20.27 E M=2.0 Serbia Lajkovac
2022/06/05_19:23:34.6 38.26 N 22.03 E M=3.9 Greece
2022/06/05_17:35:59.7 38.07 N 22.90 E M=3.6 Greece
2022/06/05_16:56:59.5 43.84 N 19.58 E M=2.4 Serbia Užice
2022/06/05_14:35:44.6 42.55 N 19.14 E M=1.6 Montenegro
2022/06/05_13:21:06.4 41.25 N 19.39 E M=3.7 Albania
2022/06/05_13:12:56.5 41.18 N 19.39 E M=2.7 Albania
2022/06/05_12:38:11.6 15.32 N 40.05 E M=4.9 Ethiopia
2022/06/05_12:20:35.3 42.54 N 19.10 E M=2.6 Montenegro
2022/06/05_12:03:23.6 44.42 N 21.93 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/06/05_10:24:55.1 44.14 N 22.13 E M=1.7 Serbia Bor
2022/06/05_09:11:37.8 8.93 N 93.88 E M=4.9 Nicobar Islands, India Region
2022/06/05_09:10:33.4 42.53 N 19.08 E M=1.8 Montenegro
2022/06/04_23:38:01.7 52.08 N 178.32 E Mw(mB)=6.6 Rat Islands, Aleutian Islands
2022/06/04_19:44:56.4 44.09 N 18.09 E M=2.9 Bosnia and Herzegovina
2022/06/04_14:33:16.8 44.42 N 21.90 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/06/04_12:26:29.5 44.47 N 20.25 E M=2.3 Serbia Lajkovac
2022/06/04_10:04:03.2 44.14 N 22.12 E M=1.9 Serbia Bor
2022/06/04_09:02:31.2 35.20 N 25.44 E M=4.1 Crete, Greece
2022/06/04_01:49:17.3 33.83 N 48.26 E M=4.1 Western Iran
2022/06/03_22:58:58.0 39.95 N 28.04 E M=4.3 Turkey
2022/06/03_22:13:31.2 39.98 N 28.07 E M=4.0 Turkey
2022/06/03_22:06:51.0 42.37 N 21.46 E M=2.1 Serbia Vitina
2022/06/03_16:05:11.6 35.85 N 27.65 E M=4.4 Dodecanese Islands, Greece
2022/06/03_12:14:26.8 43.28 N 20.49 E M=2.1 Serbia Novi Pazar
2022/06/02_23:25:58.8 52.22 N 169.99 W M=4.9 Fox Islands, Aleutian Islands
2022/06/02_21:41:52.4 55.70 N 157.21 W M=5.2 Alaska Peninsula
2022/06/02_21:25:18.5 21.91 N 45.56 W M=4.7 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/06/02_19:50:02.6 22.30 N 45.62 W M=4.8 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/06/02_19:33:55.2 25.01 N 60.80 E M=4.7 Southern Iran
2022/06/02_18:54:36.2 8.86 N 126.43 E M=5.4 Mindanao, Philippines
2022/06/02_12:55:15.0 35.44 N 3.52 W M=4.4 Strait of Gibraltar
2022/06/02_09:10:59.3 44.14 N 22.12 E M=1.7 Serbia Bor
2022/06/01_22:05:37.2 35.53 N 22.32 E M=3.5 Central Mediterranean Sea
2022/06/01_16:43:17.8 17.59 N 94.37 E M=5.3 Myanmar
2022/06/01_11:33:06.9 44.13 N 22.12 E M=1.6 Serbia Bor
2022/06/01_09:00:08.1 30.40 N 102.91 E M=5.8 Sichuan, China
2022/06/01_07:50:07.2 26.95 N 54.11 E M=4.4 Southern Iran
2022/05/31_20:41:28.2 39.56 N 22.65 E M=2.8 Greece
2022/05/31_15:45:49.6 38.99 N 29.74 E M=4.1 Turkey
2022/05/31_14:41:37.0 51.68 N 178.72 W M=5.1 Andreanof Islands, Aleutian Islands
2022/05/31_10:54:44.4 43.09 N 22.32 E M=1.9 Serbia Leskovac
2022/05/31_09:54:12.5 44.14 N 22.13 E M=1.7 Serbia Bor
2022/05/31_07:10:03.1 5.82 S 104.51 E M=5.7 Southern Sumatra, Indonesia
2022/05/31_05:38:22.4 42.56 N 19.13 E M=1.8 Montenegro
2022/05/31_05:26:43.4 42.57 N 19.12 E M=1.8 Montenegro
2022/05/30_22:23:18.5 42.49 N 23.59 E M=2.2 Bulgaria
2022/05/30_20:14:02.5 43.19 N 18.47 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/05/30_19:10:19.9 43.08 N 18.09 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/05/30_11:11:00.9 44.12 N 22.16 E M=1.9 Serbia Bor
2022/05/29_22:54:19.6 43.08 N 18.03 E M=1.8 Bosnia and Herzegovina
2022/05/29_20:15:28.7 35.56 N 3.65 W M=4.6 Strait of Gibraltar
2022/05/29_18:17:05.7 41.85 N 20.82 E M=2.8 North Macedonia
2022/05/29_18:09:56.9 41.81 N 20.83 E M=2.4 North Macedonia
2022/05/29_17:30:24.4 41.77 N 20.76 E M=2.2 North Macedonia
2022/05/29_11:06:45.4 44.13 N 22.11 E M=1.9 Serbia Bor
2022/05/29_06:55:20.6 36.36 N 140.67 E M=5.1 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/05/28_17:01:37.9 42.11 N 19.54 E M=2.5 Montenegro
2022/05/28_14:19:04.7 23.29 N 45.09 W M=5.0 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/05/28_13:16:32.2 44.11 N 22.11 E M=1.9 Serbia Bor
2022/05/28_12:32:06.6 44.42 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/05/27_20:29:13.1 44.64 N 22.20 E M=1.8 Romania
2022/05/27_08:59:25.7 37.23 N 141.99 E M=5.2 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/05/27_07:11:27.6 41.90 N 21.00 E M=3.6 North Macedonia
2022/05/27_02:36:07.1 8.35 S 127.22 E Mw(mB)=6.3 Timor Region
2022/05/27_01:19:03.6 43.05 N 18.13 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/05/25_21:54:50.5 35.50 N 21.62 E M=4.2 Central Mediterranean Sea
2022/05/25_19:48:52.3 41.46 N 19.47 E M=2.6 Albania
2022/05/25_15:05:14.5 4.42 S 93.10 E M=5.2 South Indian Ocean
2022/05/25_13:17:09.6 41.20 N 20.10 E M=1.9 Albania
2022/05/24_21:54:06.6 38.76 N 21.05 E M=2.8 Greece
2022/05/24_20:51:24.6 41.33 N 20.14 E M=3.0 Albania
2022/05/24_07:11:19.2 36.26 N 70.34 E M=4.6 Hindu Kush Region, Afghanistan
2022/05/24_04:00:29.0 84.20 N 0.57 W M=4.9 North of Svalbard
2022/05/24_03:54:07.0 41.14 N 20.55 E M=2.9 Albania
2022/05/23_21:43:48.0 41.06 N 20.20 E M=2.2 Albania
2022/05/23_18:45:16.1 14.04 N 145.83 E M=5.2 Mariana Islands
2022/05/23_16:16:05.2 43.11 N 18.13 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/05/23_14:23:08.4 4.87 S 150.93 E M=5.1 New Britain Region, P.N.G.
2022/05/23_11:05:49.5 44.14 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2022/05/23_10:39:54.8 44.65 N 21.74 E M=1.6 Serbia Golubac
2022/05/23_07:36:48.0 28.91 N 59.80 E M=5.0 Southern Iran
2022/05/23_03:43:42.5 43.19 N 16.87 E M=3.5 Croatia
2022/05/23_02:01:02.6 41.22 N 143.12 E M=5.4 Hokkaido, Japan Region
2022/05/22_17:23:58.9 66.15 N 109.49 E M=4.8 Northcentral Siberia, Russia
2022/05/22_16:57:23.2 33.57 N 141.58 E M=4.8 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/05/22_15:17:39.8 33.26 N 141.30 E M=5.7 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/05/22_11:49:15.7 44.39 N 22.00 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/05/22_10:38:11.9 44.15 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2022/05/22_09:30:20.2 44.42 N 21.94 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2022/05/22_07:16:45.7 53.05 N 94.93 E M=5.8 Southwestern Siberia, Russia
2022/05/22_04:59:45.0 42.09 N 20.06 E M=1.8 Albania
2022/05/22_03:24:13.5 37.02 N 141.40 E M=5.2 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/05/22_02:35:16.9 43.08 N 18.13 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/05/21_21:50:35.7 14.05 N 120.65 E Mw(mB)=6.2 Luzon, Philippines
2022/05/21_20:52:15.9 42.15 N 19.92 E M=2.7 Albania
2022/05/21_11:35:59.8 42.08 N 20.07 E M=2.1 Albania
2022/05/21_11:14:37.2 39.05 N 22.02 E M=4.1 Greece
2022/05/21_11:10:20.4 44.43 N 21.95 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/05/21_10:33:08.2 42.08 N 20.07 E M=1.9 Albania
2022/05/21_10:16:54.9 44.14 N 22.15 E M=1.6 Serbia Bor
2022/05/21_07:43:20.9 84.17 N 1.87 W M=5.3 North of Svalbard
2022/05/21_07:01:24.4 84.35 N 0.07 E Mw(mB)=6.0 North of Svalbard
2022/05/21_04:19:03.8 42.00 N 20.08 E M=1.9 Albania
2022/05/21_04:06:09.4 42.14 N 20.03 E M=2.4 Albania
2022/05/21_01:57:32.6 48.79 N 31.06 W M=4.4 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/05/21_01:47:15.1 43.93 N 20.28 E M=1.7 Serbia Čačak
2022/05/21_00:45:39.0 42.12 N 20.04 E M=2.4 Albania
2022/05/20_21:15:31.7 42.08 N 20.07 E M=1.8 Albania
2022/05/20_20:51:40.6 42.06 N 20.07 E M=1.9 Albania
2022/05/20_17:43:36.7 42.08 N 20.06 E M=2.0 Albania
2022/05/20_15:58:21.4 44.40 N 22.00 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2022/05/20_12:35:49.9 35.41 N 3.63 W M=5.0 Strait of Gibraltar
2022/05/20_04:00:18.8 48.00 N 154.94 E M=4.8 Kuril Islands
2022/05/20_03:59:20.4 39.44 N 16.91 E M=3.5 Southern Italy
2022/05/20_00:36:41.0 29.97 N 102.77 E M=4.8 Sichuan, China
2022/05/19_22:41:22.6 35.64 N 23.33 E M=4.0 Crete, Greece
2022/05/19_21:35:19.1 45.52 N 26.12 E M=2.7 Romania
2022/05/19_21:01:10.2 39.39 N 16.83 E M=3.2 Southern Italy
2022/05/19_18:25:59.3 41.84 N 20.67 E M=1.9 North Macedonia
2022/05/19_16:44:55.9 44.46 N 21.90 E M=1.7 Serbia
2022/05/19_15:29:14.7 1.70 N 126.30 E M=5.2 Northern Molucca Sea
2022/05/19_15:14:43.2 41.82 N 20.75 E M=2.2 North Macedonia
2022/05/19_15:15:54.5 41.82 N 20.79 E M=2.4 North Macedonia
2022/05/19_14:17:58.3 43.16 N 18.00 E M=3.1 Bosnia and Herzegovina
2022/05/19_11:08:39.1 44.16 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2022/05/18_23:52:45.0 23.52 N 123.76 E M=5.1 Southwestern Ryukyu Islands, Japan
2022/05/18_14:16:03.4 45.30 N 25.71 E M=2.9 Romania
2022/05/18_06:27:54.9 51.37 N 178.77 E M=5.4 Rat Islands, Aleutian Islands
2022/05/18_05:16:25.0 43.07 N 18.10 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2022/05/18_03:52:24.6 33.40 N 141.56 E M=5.3 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/05/18_02:09:07.8 41.85 N 20.78 E M=2.3 North Macedonia
2022/05/17_23:49:25.6 41.62 N 14.90 E M=3.9 Southern Italy
2022/05/17_23:26:32.2 42.18 N 21.28 E M=2.5 Serbia Štrpce
2022/05/17_21:17:16.1 41.03 N 143.14 E M=5.2 Hokkaido, Japan Region
2022/05/17_21:08:12.7 40.41 N 14.53 E M=3.0 Southern Italy
2022/05/17_18:07:08.5 43.15 N 18.10 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/05/17_14:05:51.3 31.69 N 50.20 E M=5.0 Northern and Central Iran
2022/05/17_13:17:52.8 33.53 N 141.56 E M=5.2 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/05/17_13:01:05.4 41.46 N 26.28 E M=3.5 Greece Bulgaria Border Region
2022/05/17_09:51:04.2 44.16 N 22.21 E M=1.6 Serbia Bor
2022/05/17_07:19:59.8 33.35 N 141.40 E M=5.1 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/05/17_06:04:53.5 33.35 N 141.79 E M=5.5 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/05/17_03:56:17.3 5.97 S 12.05 W M=4.7 Ascension Island Region
2022/05/17_01:53:04.6 19.63 S 71.85 E M=5.2 South Indian Ocean
2022/05/16_21:43:21.1 43.13 N 18.24 E M=1.6 Bosnia and Herzegovina
2022/05/16_21:05:38.3 71.94 N 4.39 E M=4.4 Norwegian Sea
2022/05/16_19:48:08.6 41.87 N 20.60 E M=1.9 North Macedonia
2022/05/16_18:58:30.1 5.26 S 102.30 E M=5.7 Southern Sumatra, Indonesia
2022/05/16_16:20:05.8 44.42 N 21.98 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/05/16_05:25:55.1 50.53 N 156.36 E M=5.3 Kuril Islands
2022/05/16_04:13:19.6 35.07 N 26.82 E M=4.1 Crete, Greece
2022/05/16_02:01:28.4 41.38 N 19.85 E M=1.6 Albania
2022/05/15_15:28:08.2 41.42 N 19.76 E M=3.1 Albania
2022/05/15_15:25:25.2 41.40 N 19.69 E M=3.5 Albania
2022/05/15_13:59:02.8 41.48 N 26.23 E M=3.1 Greece Bulgaria Border Region
2022/05/15_11:09:58.5 11.90 N 142.50 E M=5.4 South of Mariana Islands
2022/05/15_11:08:21.8 39.73 N 20.64 E M=3.4 Greece-Albania Border Region
2022/05/15_05:34:32.1 36.13 N 25.34 E M=4.2 Dodecanese Islands, Greece
2022/05/14_22:28:29.8 43.63 N 147.78 E M=4.8 Kuril Islands
2022/05/14_17:14:07.4 41.24 N 44.14 E M=4.4 Northwestern Caucasus
2022/05/14_16:56:30.1 64.25 N 22.06 W M=4.3 Iceland
2022/05/14_11:57:21.2 38.76 N 14.71 E M=4.0 Sicily, Italy
2022/05/14_07:52:31.0 41.44 N 20.00 E M=2.2 Albania
2022/05/14_05:34:14.2 40.22 N 19.41 E M=3.6 Albania
2022/05/14_01:58:15.1 44.34 N 21.50 E M=1.6 Serbia Petrovac na Mlavi
2022/05/14_00:36:23.5 43.89 N 20.26 E M=2.9 Serbia Požega
2022/05/13_22:08:57.5 38.76 N 26.12 E M=3.9 Aegean Sea
2022/05/13_19:01:13.9 40.13 N 22.47 E M=3.6 Greece
2022/05/13_08:48:26.3 42.09 N 20.09 E M=1.9 Albania
2022/05/13_07:31:55.8 33.97 N 26.12 E M=4.4 Eastern Mediterranean Sea
2022/05/12_22:04:49.2 42.07 N 20.04 E M=2.1 Albania
2022/05/12_21:23:23.0 4.19 N 76.36 W M=5.2 Colombia
2022/05/12_21:12:04.9 43.76 N 11.27 E M=3.7 Central Italy
2022/05/12_20:01:03.4 38.11 N 26.05 E M=3.6 Aegean Sea
2022/05/12_19:14:08.6 43.89 N 20.24 E M=2.1 Serbia Požega
2022/05/12_19:07:26.2 43.89 N 20.24 E M=1.6 Serbia Požega
2022/05/12_18:50:57.1 43.90 N 20.24 E M=2.1 Serbia Čačak
2022/05/12_18:34:48.3 43.91 N 20.28 E M=3.6 Serbia Čačak
2022/05/12_17:36:15.2 43.65 N 21.55 E M=2.9 Serbia Kruševac
2022/05/12_11:33:34.8 42.72 N 24.10 E M=2.2 Bulgaria
2022/05/12_10:55:33.3 42.08 N 20.08 E M=2.0 Albania
2022/05/12_10:41:40.4 44.16 N 22.15 E M=1.6 Serbia Bor
2022/05/12_10:27:41.8 38.00 N 67.10 E Mw(mB)=5.6 Southeastern Uzbekistan
2022/05/12_09:29:03.2 42.10 N 20.06 E M=2.1 Albania
2022/05/12_09:05:39.6 42.08 N 20.08 E M=2.6 Albania
2022/05/12_03:43:31.4 43.67 N 17.73 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/05/11_17:27:44.8 5.20 N 94.97 E M=4.9 Northern Sumatra, Indonesia
2022/05/11_12:51:31.6 44.14 N 22.16 E M=1.7 Serbia Bor
2022/05/11_11:03:46.7 46.39 N 14.27 E M=2.5 Slovenia
2022/05/11_10:47:18.3 43.89 N 20.25 E M=1.6 Serbia Požega
2022/05/11_10:06:57.7 39.11 N 23.31 E M=4.1 Aegean Sea
2022/05/10_21:19:00.8 51.36 N 152.03 E M=4.7 Northwest of Kuril Islands
2022/05/10_19:38:10.5 43.65 N 21.57 E M=3.9 Serbia Kruševac
2022/05/10_07:20:01.5 43.90 N 20.27 E M=2.6 Serbia Čačak
2022/05/10_04:24:49.6 41.49 N 20.63 E M=2.0 North Macedonia
2022/05/10_01:04:51.9 43.13 N 18.13 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/05/10_00:08:20.5 41.57 N 20.50 E M=2.1 Albania
2022/05/09_22:33:15.7 3.39 S 146.20 E M=5.9 Bismarck Sea
2022/05/09_21:01:04.7 43.15 N 18.17 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/05/09_17:43:18.1 43.07 N 18.08 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/05/09_16:10:15.9 43.11 N 18.16 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/05/09_13:57:44.3 39.50 N 23.05 E M=3.4 Aegean Sea
2022/05/09_09:44:15.8 44.14 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2022/05/09_07:45:50.8 24.15 N 122.62 E M=5.3 Taiwan Region
2022/05/09_06:23:02.6 24.20 N 122.53 E Mw(mB)=6.1 Taiwan Region
2022/05/09_04:42:47.2 42.08 N 20.08 E M=2.0 Albania
2022/05/08_23:33:15.1 70.60 N 15.46 W M=5.0 Jan Mayen Island Region
2022/05/08_21:51:36.0 1.92 N 127.11 E M=5.7 Halmahera, Indonesia
2022/05/08_21:14:02.5 70.04 N 15.92 W M=4.7 Jan Mayen Island Region
2022/05/08_21:02:25.8 41.89 N 22.91 E M=2.5 North Macedonia
2022/05/08_14:30:31.5 38.38 N 23.44 E M=3.9 Greece
2022/05/08_13:22:33.4 35.10 N 25.44 E M=4.4 Crete, Greece
2022/05/08_08:13:14.6 38.43 N 23.40 E M=3.7 Greece
2022/05/08_02:29:01.2 3.78 N 126.56 E M=5.5 Talaud Islands, Indonesia
2022/05/07_19:09:33.3 42.92 N 18.23 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/05/07_18:13:28.8 54.29 N 163.05 E M=5.1 Off East Coast of Kamchatka
2022/05/07_17:35:40.0 39.92 N 23.27 E M=3.0 Aegean Sea
2022/05/07_09:38:43.7 41.87 N 22.90 E M=3.1 North Macedonia
2022/05/06_10:08:37.5 44.16 N 22.11 E M=1.7 Serbia Bor
2022/05/06_09:51:43.6 42.02 N 20.42 E M=1.7 Albania
2022/05/06_06:21:19.5 26.92 N 66.33 E M=4.8 Pakistan
2022/05/06_02:16:00.6 42.90 N 17.41 E M=2.2 Croatia
2022/05/06_00:48:03.6 28.51 N 64.36 E M=5.3 Southwestern Pakistan
2022/05/05_22:27:06.7 43.05 N 18.03 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2022/05/05_17:55:15.7 43.10 N 18.12 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/05/05_13:26:08.3 42.10 N 20.08 E M=1.7 Albania
2022/05/05_11:40:19.7 43.38 N 19.40 E M=2.1 Montenegro
2022/05/05_11:17:34.1 44.14 N 22.14 E M=1.7 Serbia Bor
2022/05/05_11:06:24.6 42.10 N 20.06 E M=2.1 Albania
2022/05/05_10:51:14.3 42.12 N 20.05 E M=3.0 Albania
2022/05/05_09:41:55.6 35.97 N 139.75 E M=5.1 Near S. Coast of Honshu, Japan
2022/05/05_09:40:43.0 44.41 N 17.93 E M=3.4 Bosnia and Herzegovina
2022/05/05_08:21:16.4 6.51 N 127.02 E M=5.9 Philippine Islands Region
2022/05/05_00:35:14.4 43.08 N 18.10 E M=1.7 Bosnia and Herzegovina
2022/05/05_00:28:31.6 43.06 N 18.22 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/05/05_00:05:33.1 37.55 N 71.76 E M=5.1 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2022/05/04_21:41:06.3 6.63 N 126.98 E M=5.5 Mindanao, Philippines
2022/05/04_19:13:50.8 42.03 N 20.22 E M=3.6 Albania
2022/05/04_16:43:07.1 43.83 N 20.71 E M=1.9 Serbia Kraljevo
2022/05/04_11:11:28.2 43.09 N 18.11 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2022/05/04_10:40:46.5 35.26 N 23.35 E M=4.3 Crete, Greece
2022/05/04_08:53:41.3 42.06 N 20.08 E M=2.0 Albania
2022/05/03_22:34:11.8 43.11 N 18.10 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/05/03_20:14:22.6 43.77 N 11.23 E M=3.6 Central Italy
2022/05/03_10:17:30.4 42.48 N 23.12 E M=2.1 Bulgaria
2022/05/03_09:57:29.0 44.13 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2022/05/03_07:23:20.6 42.00 N 20.17 E M=2.6 Albania
2022/05/02_23:32:59.5 42.08 N 20.09 E M=1.8 Albania
2022/05/02_22:17:20.2 41.37 N 19.54 E M=1.9 Albania
2022/05/02_20:13:24.4 42.08 N 20.01 E M=1.6 Albania
2022/05/02_19:57:13.7 42.08 N 20.12 E M=2.1 Albania
2022/05/02_19:08:58.0 42.12 N 20.06 E M=2.5 Albania
2022/05/02_19:01:23.5 42.10 N 20.08 E M=1.8 Albania
2022/05/02_18:50:01.4 42.05 N 20.09 E M=1.7 Albania
2022/05/02_18:47:24.3 42.08 N 20.12 E M=1.8 Albania
2022/05/02_18:43:33.1 42.09 N 19.98 E M=2.2 Albania
2022/05/02_18:37:37.7 42.10 N 20.06 E M=2.5 Albania
2022/05/02_18:38:01.2 42.13 N 20.05 E M=2.2 Albania
2022/05/02_18:30:51.6 42.13 N 20.05 E M=2.8 Albania
2022/05/02_16:47:43.8 43.09 N 18.13 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2022/05/02_12:47:53.7 69.84 N 55.50 E M=5.0 Baltics/Belarus/Northwestern Russia Reg.
2022/05/02_09:44:15.2 43.90 N 19.73 E M=1.7 Serbia Užice
2022/05/02_03:24:01.7 31.43 N 138.72 E M=4.8 Southeast of Honshu, Japan
2022/05/02_03:14:29.9 31.51 N 139.00 E M=5.0 Southeast of Honshu, Japan
2022/05/01_19:35:54.2 41.24 N 44.05 E M=4.3 Northwestern Caucasus
2022/05/01_17:28:00.2 45.27 N 150.15 E M=5.0 Kuril Islands
2022/05/01_15:17:49.4 34.04 N 76.81 E M=4.9 Eastern Kashmir
2022/05/01_12:50:27.7 6.85 S 155.49 E M=5.9 Solomon Islands
2022/05/01_08:35:32.5 44.15 N 22.11 E M=1.7 Serbia Bor
2022/05/01_03:06:54.1 39.31 N 24.49 E M=3.4 Aegean Sea
2022/05/01_01:33:35.6 39.66 N 24.09 E M=4.1 Aegean Sea
2022/05/01_00:39:36.8 43.07 N 18.16 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/05/01_00:07:32.5 43.08 N 18.24 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/04/30_22:25:59.3 43.06 N 18.24 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/30_16:55:11.8 43.05 N 18.17 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/30_11:47:51.7 41.47 N 19.53 E M=2.5 Albania
2022/04/30_05:15:22.4 43.75 N 18.68 E M=3.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/30_03:43:59.8 42.99 N 18.04 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/04/30_03:36:32.7 42.09 N 24.35 E M=2.3 Bulgaria
2022/04/30_03:16:43.6 43.04 N 18.15 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/04/30_02:29:11.1 43.04 N 18.18 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/29_14:52:51.2 43.03 N 18.18 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/29_14:01:11.8 34.89 N 25.03 E M=4.5 Crete, Greece
2022/04/29_13:08:12.4 42.49 N 21.29 E M=1.7 Serbia Gnjilane
2022/04/29_09:49:16.6 42.51 N 23.08 E M=1.8 Bulgaria
2022/04/29_06:31:30.9 43.07 N 18.17 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/28_23:47:36.8 40.34 N 21.44 E M=3.2 Greece
2022/04/28_21:33:09.4 43.09 N 18.05 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/28_20:33:47.3 43.06 N 18.21 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/28_17:15:52.3 43.05 N 18.12 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/04/28_17:04:26.7 43.05 N 18.17 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/28_16:58:37.2 43.10 N 18.03 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/28_13:21:14.5 3.88 S 146.67 E M=5.8 Bismarck Sea
2022/04/28_12:10:23.6 44.13 N 22.13 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/28_09:55:19.3 44.15 N 22.23 E M=1.7 Serbia Bor
2022/04/28_09:55:19.3 44.15 N 22.23 E M=1.7 Serbia Bor
2022/04/28_03:33:36.6 56.61 N 156.69 W M=5.5 Alaska Peninsula
2022/04/27_21:49:56.7 43.09 N 18.11 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/04/27_18:53:35.0 50.83 N 15.86 E M=4.2 Czech and Slovak Republics
2022/04/27_12:51:51.7 44.42 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/04/27_02:01:24.2 43.06 N 18.10 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/27_00:44:23.1 43.11 N 18.21 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/26_23:51:12.3 43.22 N 17.93 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/04/26_22:18:13.3 43.06 N 18.09 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/26_22:02:06.6 43.10 N 18.06 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/26_20:44:48.1 43.07 N 18.31 E M=3.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/26_19:11:35.0 34.60 N 32.54 E M=4.7 Cyprus Region
2022/04/26_17:00:41.7 41.88 N 22.92 E M=2.5 North Macedonia
2022/04/26_11:27:58.1 43.09 N 18.17 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/26_11:08:27.9 44.15 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/26_09:34:21.2 44.65 N 21.73 E M=1.6 Serbia Golubac
2022/04/26_06:25:04.5 41.88 N 22.89 E M=1.8 North Macedonia
2022/04/26_06:17:35.7 42.33 N 19.93 E M=1.9 Albania
2022/04/26_04:38:47.1 42.45 N 10.65 E M=4.0 Central Italy
2022/04/26_02:44:08.9 43.07 N 18.16 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2022/04/26_00:30:24.1 43.04 N 18.15 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/25_23:22:29.5 41.92 N 22.93 E M=3.1 North Macedonia
2022/04/25_23:03:21.8 41.88 N 22.89 E M=1.6 North Macedonia
2022/04/25_22:56:04.8 43.07 N 18.26 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/04/25_20:50:24.6 41.89 N 22.93 E M=2.7 North Macedonia
2022/04/25_18:45:04.0 41.81 N 22.86 E M=3.0 North Macedonia
2022/04/25_17:28:24.3 41.72 N 22.79 E M=2.6 North Macedonia
2022/04/25_17:19:49.0 41.86 N 22.88 E M=2.6 North Macedonia
2022/04/25_16:55:31.4 41.89 N 22.93 E M=3.7 North Macedonia
2022/04/25_16:40:56.3 41.88 N 22.94 E M=2.1 North Macedonia
2022/04/25_16:31:46.3 41.91 N 22.96 E M=3.6 North Macedonia
2022/04/25_16:07:53.6 43.11 N 18.13 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/04/25_15:31:37.1 41.88 N 22.92 E M=2.4 North Macedonia
2022/04/25_15:01:52.4 43.10 N 18.16 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/25_13:06:17.4 41.88 N 22.93 E M=2.7 North Macedonia
2022/04/25_13:01:20.1 41.93 N 22.96 E M=2.1 North Macedonia
2022/04/25_10:13:59.0 43.06 N 18.23 E M=3.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/25_09:55:43.2 43.10 N 18.02 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/25_09:21:39.5 44.42 N 21.93 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/04/25_08:10:31.9 43.04 N 18.17 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/25_07:39:58.0 43.05 N 18.11 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/04/25_05:35:51.0 45.99 N 152.87 E M=5.5 East of Kuril Islands
2022/04/25_05:35:51.1 45.99 N 152.85 E M=5.5 East of Kuril Islands
2022/04/25_04:56:06.4 41.88 N 22.90 E M=2.4 North Macedonia
2022/04/25_04:36:11.7 41.91 N 22.94 E M=3.1 North Macedonia
2022/04/25_00:28:00.7 72.42 N 1.89 E M=4.5 Norwegian Sea
2022/04/24_23:32:17.8 43.17 N 18.35 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/24_22:44:00.0 43.05 N 18.13 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/24_21:11:25.7 40.84 N 21.38 E M=2.3 Greece
2022/04/24_21:08:57.4 43.10 N 18.10 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/24_17:33:14.4 43.06 N 18.01 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/24_10:23:48.5 23.57 N 123.27 E M=5.3 Southwestern Ryukyu Islands, Japan
2022/04/24_10:14:16.7 41.88 N 22.90 E M=2.1 North Macedonia
2022/04/24_08:16:10.0 41.81 N 143.82 E M=5.3 Hokkaido, Japan Region
2022/04/24_06:15:49.9 43.10 N 18.14 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/04/24_04:27:54.5 43.06 N 18.12 E M=5.2 Bosnia and Herzegovina
2022/04/24_04:14:05.5 35.03 N 27.11 E M=4.5 Dodecanese Islands, Greece
2022/04/24_01:35:00.7 46.21 N 152.76 E M=5.9 Kuril Islands
2022/04/23_23:54:07.3 43.14 N 18.10 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_22:38:50.0 43.15 N 18.04 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_22:31:04.1 43.12 N 18.10 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_21:53:36.8 43.05 N 18.12 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_21:45:36.2 43.07 N 18.04 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_21:23:42.7 43.25 N 18.33 E M=3.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_21:19:27.0 43.10 N 18.11 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_21:09:40.6 43.13 N 18.17 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_18:02:27.1 43.10 N 17.99 E M=3.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_16:45:00.0 36.43 N 19.57 E M=4.2 Central Mediterranean Sea
2022/04/23_15:34:23.8 43.06 N 17.98 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_13:14:48.7 29.33 N 51.87 E M=4.7 Southern Iran
2022/04/23_10:21:39.2 44.13 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/23_09:29:43.8 44.15 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/23_06:41:39.8 43.09 N 18.13 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_06:20:15.6 43.12 N 18.11 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_06:12:19.4 43.01 N 18.12 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_06:06:09.5 43.08 N 18.14 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_05:34:17.8 43.13 N 18.22 E M=2.9 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_04:51:46.6 43.08 N 18.17 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_04:09:58.5 43.15 N 18.06 E M=3.2 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_03:33:55.2 43.10 N 18.10 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_03:28:16.5 43.15 N 18.18 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_03:16:42.5 43.10 N 18.20 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_02:52:51.3 43.12 N 18.22 E M=2.9 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_02:48:13.1 43.14 N 18.10 E M=3.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_02:34:23.0 43.07 N 18.18 E M=3.8 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_02:32:21.5 43.07 N 18.15 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_02:26:47.9 43.08 N 18.03 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_02:20:28.3 43.13 N 18.05 E M=4.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_02:16:16.7 43.14 N 18.10 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_01:38:09.3 43.06 N 18.04 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_01:32:01.4 43.13 N 18.18 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_00:59:09.0 43.14 N 18.03 E M=4.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_00:47:17.4 42.95 N 18.01 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_00:09:34.4 43.00 N 18.19 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/23_00:03:49.7 43.08 N 18.05 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_23:55:25.9 43.06 N 18.16 E M=3.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_23:36:29.9 43.05 N 18.16 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_23:34:50.5 43.07 N 18.10 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_23:21:55.9 43.07 N 18.17 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_22:25:33.4 43.15 N 18.11 E M=3.1 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_22:22:29.9 43.18 N 18.03 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_22:15:46.5 43.19 N 18.44 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_21:50:17.2 43.13 N 18.20 E M=3.0 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_21:39:47.4 43.15 N 18.20 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_21:32:34.1 43.09 N 18.09 E M=2.9 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_21:14:44.8 43.06 N 18.10 E M=3.6 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_21:07:49.2 43.07 N 18.16 E M=5.9 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_18:36:17.9 44.05 N 18.23 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2022/04/22_12:15:05.6 44.45 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2022/04/22_11:47:44.3 44.44 N 21.91 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2022/04/22_10:09:16.7 44.13 N 22.13 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/22_09:28:16.5 44.12 N 22.16 E M=1.7 Serbia Bor
2022/04/22_06:27:24.9 53.36 N 87.62 E M=5.0 Southwestern Siberia, Russia
2022/04/22_03:24:15.8 42.32 N 19.41 E M=1.6 Montenegro
2022/04/21_20:57:06.4 42.34 N 19.41 E M=2.1 Montenegro
2022/04/21_20:32:39.9 82.93 N 29.01 W M=4.8 Near North Coast of Greenland
2022/04/21_17:34:02.6 44.97 N 153.12 E M=5.2 East of Kuril Islands
2022/04/21_12:38:54.7 46.11 N 153.01 E M=5.3 Kuril Islands
2022/04/21_12:17:56.7 40.19 N 23.57 E M=2.8 Greece
2022/04/21_09:41:16.2 44.14 N 22.12 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/21_07:42:44.1 11.79 N 86.81 W Mw(mB)=6.5 Near Coast of Nicaragua
2022/04/21_04:50:25.9 44.66 N 21.34 E M=1.7 Serbia Požarevac
2022/04/21_02:29:46.2 41.88 N 22.91 E M=2.2 North Macedonia
2022/04/20_23:22:58.1 42.09 N 21.40 E M=1.7 North Macedonia
2022/04/20_21:57:52.3 6.84 N 126.95 E M=5.8 Mindanao, Philippines
2022/04/20_12:31:58.3 44.43 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2022/04/20_10:41:43.6 44.13 N 22.12 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/20_09:56:05.5 41.00 N 20.11 E M=2.6 Albania
2022/04/20_01:35:07.2 36.89 N 53.57 E M=4.3 Northern and Central Iran
2022/04/20_00:39:03.0 41.91 N 20.11 E M=1.8 Albania
2022/04/20_00:29:04.5 39.98 N 24.48 E M=3.8 Aegean Sea
2022/04/19_22:44:40.7 38.95 N 70.74 E M=4.8 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2022/04/19_21:20:00.1 3.74 N 126.85 E M=5.1 Talaud Islands, Indonesia
2022/04/19_19:25:10.9 40.89 N 20.77 E M=2.8 Albania
2022/04/19_15:49:09.9 44.38 N 11.56 E M=3.8 Northern Italy
2022/04/19_11:33:53.0 42.72 N 23.98 E M=1.7 Bulgaria
2022/04/19_09:48:35.6 44.16 N 22.15 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/19_07:05:45.0 25.53 N 123.66 E M=5.3 Northeast of Taiwan
2022/04/19_03:46:02.5 39.87 N 20.65 E M=2.9 Greece-Albania Border Region
2022/04/19_01:23:14.8 7.06 N 126.86 E Mwp=6.1 Mindanao, Philippines
2022/04/18_23:15:58.5 37.01 N 140.13 E M=5.5 Eastern Honshu, Japan
2022/04/18_11:24:52.2 44.20 N 22.09 E M=1.6 Serbia Žagubica
2022/04/18_09:57:14.3 35.09 N 25.43 E M=4.3 Crete, Greece
2022/04/18_08:54:12.6 44.13 N 22.12 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/18_06:24:26.7 44.11 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/18_00:37:05.2 38.59 N 21.49 E M=4.0 Greece
2022/04/17_15:18:51.3 42.90 N 20.93 E M=1.7 Serbia Kosovska Mitrovica
2022/04/17_12:14:35.6 43.67 N 20.35 E M=2.1 Serbia Ivanjica
2022/04/17_12:05:18.8 40.38 N 21.29 E M=3.0 Greece
2022/04/17_11:38:18.5 44.42 N 21.99 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/04/17_08:37:03.4 44.42 N 21.95 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/04/17_08:34:11.3 43.21 N 21.57 E M=1.7 Serbia Prokuplje
2022/04/17_07:16:41.8 39.70 N 23.82 E M=3.1 Aegean Sea
2022/04/17_05:49:34.4 1.32 S 137.03 E M=5.4 Near North Coast of Irian Jaya
2022/04/16_23:36:20.7 42.43 N 21.31 E M=1.9 Serbia Gnjilane
2022/04/16_22:14:10.3 40.71 N 24.05 E M=3.3 Aegean Sea
2022/04/16_21:31:32.3 41.15 N 24.26 E M=2.3 Greece Bulgaria Border Region
2022/04/16_17:00:39.0 35.92 N 22.46 E M=4.4 Central Mediterranean Sea
2022/04/16_17:01:28.5 39.59 N 21.59 E M=4.2 Greece
2022/04/16_09:23:51.5 44.41 N 21.97 E M=2.3 Serbia Majdanpek
2022/04/16_08:55:03.0 44.13 N 22.11 E M=1.7 Serbia Bor
2022/04/16_01:33:27.2 42.46 N 18.25 E M=2.4 Croatia
2022/04/16_00:33:10.4 45.27 N 156.70 E M=4.9 East of Kuril Islands
2022/04/15_14:10:30.6 42.54 N 21.29 E M=1.7 Serbia Gnjilane
2022/04/15_09:14:58.8 44.14 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/15_09:04:08.2 41.30 N 22.75 E M=2.1 North Macedonia
2022/04/15_01:26:16.9 38.57 N 97.20 E M=5.4 Qinghai, China
2022/04/15_01:34:45.6 37.55 N 15.98 E M=4.0 Sicily, Italy
2022/04/14_11:33:31.7 42.74 N 24.06 E M=2.0 Bulgaria
2022/04/14_09:49:44.3 44.14 N 22.11 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/14_09:27:19.6 41.20 N 20.32 E M=2.7 Albania
2022/04/14_07:23:10.2 45.03 N 24.27 E M=2.7 Romania
2022/04/14_03:58:44.7 40.89 N 21.55 E M=2.9 Greece
2022/04/13_20:49:26.3 48.50 N 153.43 E M=4.9 Kuril Islands
2022/04/13_19:35:48.8 34.52 N 24.64 E M=4.5 Crete, Greece
2022/04/13_19:13:01.7 27.81 S 64.09 E M=5.1 Southwest Indian Ridge
2022/04/13_16:56:24.5 42.16 N 23.03 E M=1.7 Bulgaria
2022/04/13_13:31:07.8 42.22 N 23.86 E M=2.0 Bulgaria
2022/04/13_10:31:15.8 44.13 N 22.09 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/13_09:44:08.6 44.14 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/13_01:22:30.4 25.88 N 128.70 E M=5.0 Ryukyu Islands, Japan
2022/04/12_23:26:13.2 41.04 N 22.75 E M=2.6 NW Balkan Region
2022/04/12_21:05:31.6 40.89 N 20.78 E M=2.9 Albania
2022/04/12_19:41:54.4 39.21 N 23.98 E M=3.5 Aegean Sea
2022/04/12_11:30:16.0 42.71 N 24.02 E M=1.9 Bulgaria
2022/04/12_02:21:06.1 41.78 N 19.38 E M=1.7 Albania
2022/04/11_22:28:00.7 42.31 N 20.89 E M=1.7 Serbia Prizren
2022/04/11_22:13:02.2 52.74 N 32.17 W M=4.5 Reykjanes Ridge
2022/04/11_20:21:14.8 41.93 N 12.86 E M=3.7 Southern Italy
2022/04/11_19:15:31.4 21.58 N 121.10 E M=5.0 Taiwan Region
2022/04/11_18:53:58.3 38.98 N 20.46 E M=4.0 Greece
2022/04/11_18:31:24.6 40.90 N 20.77 E M=2.5 Albania
2022/04/11_18:08:51.4 40.89 N 20.76 E M=2.5 Albania
2022/04/11_17:38:44.3 42.35 N 31.09 E M=4.7 Black Sea
2022/04/11_15:19:42.3 40.90 N 20.77 E M=2.3 Albania
2022/04/11_14:32:13.0 43.02 N 20.24 E M=2.2 Serbia Novi Pazar
2022/04/11_13:47:29.6 21.60 N 121.08 E M=5.3 Taiwan Region
2022/04/11_09:33:17.1 44.17 N 22.09 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/11_09:10:35.5 44.10 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/11_07:28:31.3 42.71 N 20.32 E M=1.7 Serbia Peć
2022/04/11_01:41:42.9 33.39 N 70.68 E M=4.5 Pakistan
2022/04/10_23:41:41.2 33.09 N 39.76 W M=4.6 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/04/10_13:34:36.7 7.33 N 94.55 E M=5.2 Nicobar Islands, India Region
2022/04/10_11:57:00.7 44.45 N 21.94 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/04/10_09:43:16.2 36.59 N 141.43 E M=5.0 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/04/10_09:46:56.5 44.14 N 22.14 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/10_03:28:13.2 38.31 N 23.56 E M=3.8 Greece
2022/04/10_03:06:08.4 37.74 N 23.05 E M=3.6 Southern Greece
2022/04/10_02:45:13.6 43.56 N 20.69 E M=1.7 Serbia Baljevac na Ibru
2022/04/10_02:12:33.2 38.34 N 23.56 E M=4.4 Greece
2022/04/10_01:32:25.2 7.49 N 94.41 E M=5.1 Nicobar Islands, India Region
2022/04/10_01:31:06.1 42.35 N 20.20 E M=2.7 Albania
2022/04/09_23:09:42.2 31.81 N 40.91 W M=5.0 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/04/09_22:33:17.1 31.84 N 40.87 W M=4.7 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/04/09_21:22:13.7 3.13 S 139.93 E M=5.5 Irian Jaya, Indonesia
2022/04/09_20:52:37.5 16.32 S 166.90 E Mw(mB)=6.4 Vanuatu Islands
2022/04/09_16:43:49.3 21.67 N 121.04 E M=5.0 Taiwan Region
2022/04/09_16:29:14.9 51.24 N 179.07 E M=5.6 Rat Islands, Aleutian Islands
2022/04/09_14:02:19.0 38.17 N 38.62 E M=4.8 Turkey
2022/04/09_08:47:30.3 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/08_19:19:32.6 21.67 N 121.01 E M=5.1 Taiwan Region
2022/04/08_09:43:42.0 38.29 N 23.63 E M=3.6 Greece
2022/04/08_07:39:12.1 40.73 N 21.42 E M=3.0 Greece
2022/04/07_23:36:11.6 21.71 N 121.01 E M=5.4 Taiwan Region
2022/04/07_23:40:07.5 41.42 N 20.48 E M=2.4 Albania
2022/04/07_22:27:50.8 43.13 N 20.97 E M=1.6 Serbia Leposavić
2022/04/07_21:49:56.0 41.37 N 20.43 E M=3.4 Albania
2022/04/07_21:04:51.2 38.31 N 23.56 E M=3.7 Greece
2022/04/07_16:58:46.1 51.52 N 16.07 E M=4.5 Poland
2022/04/07_15:46:04.0 38.33 N 23.64 E M=3.6 Greece
2022/04/07_11:44:43.4 38.29 N 23.80 E M=3.8 Greece
2022/04/07_10:43:11.0 16.79 S 35.88 E M=4.9 Malawi
2022/04/07_07:38:55.9 37.98 N 23.91 E M=4.1 Southern Greece
2022/04/07_00:36:53.8 14.33 N 119.33 E M=4.8 Luzon, Philippines
2022/04/06_19:23:43.4 42.06 N 18.93 E M=2.5 NW Balkan Region
2022/04/06_16:58:51.8 40.43 N 19.59 E M=2.5 Albania
2022/04/06_05:29:44.3 7.46 N 94.25 E M=5.5 Nicobar Islands, India Region
2022/04/06_00:43:07.2 38.27 N 22.14 E M=3.5 Greece
2022/04/05_23:50:07.4 28.27 N 104.94 E M=5.0 Sichuan, China
2022/04/05_22:47:00.6 41.64 N 21.91 E M=1.8 North Macedonia
2022/04/05_20:29:03.7 38.06 N 22.00 E M=4.1 Greece
2022/04/05_16:18:43.8 34.73 N 26.80 E M=4.2 Crete, Greece
2022/04/05_15:03:48.8 37.82 N 141.41 E M=5.3 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/04/05_14:49:47.6 40.71 N 27.57 E M=3.4 Turkey
2022/04/05_09:54:51.7 44.78 N 21.62 E M=1.7 Serbia Golubac
2022/04/05_09:44:25.4 44.14 N 22.15 E M=1.8 Serbia Bor
2022/04/05_08:13:48.2 43.92 N 19.50 E M=2.1 Serbia Bajina Bašta
2022/04/05_00:08:16.7 41.57 N 20.11 E M=2.1 Albania
2022/04/04_20:39:58.1 40.28 N 24.09 E M=3.2 Aegean Sea
2022/04/04_18:07:28.4 40.80 N 21.33 E M=2.2 Greece
2022/04/04_16:06:53.9 17.56 S 168.04 E M=5.9 Vanuatu Islands
2022/04/04_14:14:29.2 58.52 N 151.29 E M=5.5 Eastern Siberia, Russia
2022/04/04_11:19:47.5 44.12 N 22.21 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/04_10:59:39.3 43.22 N 27.48 E M=4.3 Bulgaria
2022/04/04_10:29:01.3 37.42 N 141.47 E M=5.3 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/04/04_10:34:01.6 44.41 N 21.93 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/04/04_09:20:13.7 44.14 N 22.14 E M=1.6 Serbia Bor
2022/04/04_04:40:42.5 40.75 N 21.13 E M=3.6 Greece
2022/04/03_19:34:09.7 39.51 N 22.35 E M=3.2 Greece
2022/04/03_17:52:13.4 41.95 N 20.37 E M=2.2 Albania
2022/04/03_17:45:42.0 44.30 N 18.67 E M=1.8 Bosnia and Herzegovina
2022/04/03_17:24:13.3 39.01 N 22.07 E M=3.1 Greece
2022/04/03_15:29:46.4 9.09 N 126.63 E M=5.5 Mindanao, Philippines
2022/04/03_15:16:38.2 41.83 N 20.17 E M=2.6 Albania
2022/04/03_11:22:15.0 9.16 N 126.57 E M=5.4 Mindanao, Philippines
2022/04/03_10:56:10.2 44.13 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2022/04/03_10:25:01.8 9.07 N 126.70 E M=5.6 Mindanao, Philippines
2022/04/03_06:31:33.7 41.83 N 20.19 E M=3.0 Albania
2022/04/03_01:52:02.9 41.93 N 23.37 E M=1.9 Bulgaria
2022/03/31_11:43:17.7 42.75 N 23.88 E M=2.1 Bulgaria
2022/03/31_11:39:45.8 42.76 N 24.02 E M=2.2 Bulgaria
2022/03/31_06:30:36.2 43.81 N 22.78 E M=2.7 Bulgaria
2022/03/31_06:19:43.5 44.64 N 18.49 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2022/03/31_05:59:10.2 44.12 N 56.80 E Mwp=5.6 Northwestern Uzbekistan
2022/03/31_04:09:50.1 30.31 N 49.93 E M=4.8 Western Iran
2022/03/31_03:22:06.7 42.55 N 54.57 E M=5.4 Western Kazakhstan
2022/03/31_00:12:40.6 46.80 N 20.91 E M=3.0 Hungary
2022/03/30_22:39:03.3 38.28 N 22.40 E M=3.9 Greece
2022/03/30_21:15:07.7 44.44 N 25.37 E M=4.2 Romania
2022/03/30_15:52:32.0 42.06 N 23.82 E M=3.0 Bulgaria
2022/03/30_12:35:38.2 44.14 N 22.17 E M=2.4 Serbia Bor
2022/03/30_07:44:33.3 6.34 S 104.24 E M=5.4 Sunda Strait, Indonesia
2022/03/30_02:57:15.5 38.98 N 71.89 E M=4.4 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2022/03/30_00:39:11.9 38.33 N 22.03 E M=3.7 Greece
2022/03/29_20:49:23.7 42.32 N 20.81 E M=2.0 Serbia Prizren
2022/03/29_19:59:39.5 38.10 N 22.79 E M=3.7 Greece
2022/03/29_17:36:44.3 26.96 N 126.44 E M=5.2 Ryukyu Islands, Japan
2022/03/29_16:27:14.6 14.10 N 119.38 E M=5.0 Luzon, Philippines
2022/03/29_12:13:57.2 38.91 N 21.17 E M=4.1 Greece
2022/03/29_12:06:42.7 43.73 N 22.70 E M=1.8 Bulgaria
2022/03/29_10:28:13.0 42.37 N 23.03 E M=2.2 Bulgaria
2022/03/29_01:48:19.8 39.02 N 13.83 E M=4.0 Tyrrhenian Sea
2022/03/28_22:33:40.4 72.94 N 89.04 E M=4.7 Northcentral Siberia, Russia
2022/03/28_12:24:19.7 42.76 N 18.82 E M=2.8 Montenegro
2022/03/28_09:29:16.8 44.20 N 22.06 E M=1.6 Serbia Žagubica
2022/03/28_07:14:59.0 41.75 N 20.33 E M=2.3 Albania
2022/03/28_04:51:32.7 42.44 N 21.12 E M=1.6 Serbia Štimlje
2022/03/28_03:49:04.0 42.87 N 18.71 E M=1.6 Montenegro
2022/03/28_03:06:50.3 38.33 N 23.62 E M=3.6 Greece
2022/03/27_22:23:43.8 41.10 N 20.09 E M=2.0 Albania
2022/03/27_17:32:35.6 38.28 N 23.53 E M=4.0 Greece
2022/03/27_16:47:17.0 42.26 N 24.82 E M=2.4 Bulgaria
2022/03/27_13:12:35.7 41.50 N 19.40 E M=2.0 Albania
2022/03/27_10:34:15.4 44.14 N 22.12 E M=1.6 Serbia Bor
2022/03/27_04:14:55.4 41.40 N 19.54 E M=2.2 Albania
2022/03/27_03:20:56.7 41.84 N 20.15 E M=1.9 Albania
2022/03/26_23:30:03.0 41.81 N 20.84 E M=1.7 North Macedonia
2022/03/26_23:15:37.7 42.54 N 142.59 E M=4.9 Hokkaido, Japan Region
2022/03/26_15:38:53.5 26.79 N 126.31 E M=5.2 Ryukyu Islands, Japan
2022/03/26_11:24:44.1 44.14 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2022/03/26_08:32:46.9 45.88 N 15.19 E M=4.1 Slovenia
2022/03/26_02:34:10.8 41.04 N 21.21 E M=2.4 North Macedonia
2022/03/25_18:50:07.4 38.58 N 97.41 E M=4.8 Qinghai, China
2022/03/25_16:28:52.0 38.49 N 97.39 E M=5.4 Qinghai, China
2022/03/25_16:21:04.9 38.52 N 97.36 E M=5.3 Qinghai, China
2022/03/25_11:57:16.5 44.43 N 22.18 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2022/03/25_03:08:10.1 37.40 N 141.89 E M=5.2 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/03/25_01:56:51.5 6.13 S 146.85 E M=5.8 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2022/03/24_21:52:27.9 52.15 N 143.66 E M=4.8 Sakhalin, Russia
2022/03/24_12:27:11.8 42.82 N 13.67 E M=2.7 Central Italy
2022/03/24_05:15:35.7 41.04 N 21.25 E M=2.5 North Macedonia
2022/03/24_04:08:38.4 44.59 N 19.60 E M=1.6 Serbia Tekeriš
2022/03/24_00:38:24.7 23.43 N 121.52 E M=5.4 Taiwan
2022/03/23_21:56:46.9 15.06 S 167.71 E M=5.9 Vanuatu Islands
2022/03/23_19:40:45.3 19.09 N 74.07 W M=5.2 Cuba Region
2022/03/23_18:11:29.5 26.79 N 126.54 E M=4.8 Ryukyu Islands, Japan
2022/03/23_12:02:53.6 19.28 N 122.24 E M=5.1 Philippine Islands Region
2022/03/23_11:45:48.8 44.25 N 22.14 E M=1.6 Serbia Negotin
2022/03/23_10:10:46.6 0.76 S 133.33 E M=4.9 Irian Jaya Region, Indonesia
2022/03/23_06:21:55.3 40.62 N 21.59 E M=2.9 Greece
2022/03/23_05:48:51.0 41.18 N 23.71 E M=3.2 Greece Bulgaria Border Region
2022/03/23_01:54:16.5 15.47 S 17.10 W M=4.8 Southern Mid Atlantic Ridge
2022/03/23_00:24:30.4 34.22 N 24.39 E M=4.3 Crete, Greece
2022/03/22_23:44:06.8 41.49 N 19.58 E M=2.2 Albania
2022/03/22_22:28:32.1 44.71 N 18.67 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2022/03/22_20:29:58.2 23.42 N 121.50 E M=5.7 Taiwan
2022/03/22_19:35:03.3 23.43 N 121.58 E M=5.5 Taiwan
2022/03/22_18:37:39.2 22.26 N 122.36 E M=5.6 Taiwan Region
2022/03/22_17:41:37.7 23.37 N 121.62 E Mw(mB)=6.6 Taiwan
2022/03/22_17:06:52.9 22.01 N 121.68 E M=5.4 Taiwan Region
2022/03/22_16:35:09.5 10.69 N 43.44 W M=6.2 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/03/22_14:11:01.5 40.35 N 28.31 E M=4.0 Turkey
2022/03/22_12:52:54.9 44.14 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2022/03/22_07:43:31.4 42.40 N 19.38 E M=1.6 Montenegro
2022/03/22_04:22:24.2 40.57 N 27.88 E M=4.0 Turkey
2022/03/22_02:59:18.3 39.53 N 23.86 E M=3.1 Aegean Sea
2022/03/22_01:02:20.3 37.39 N 17.06 E M=3.4 Ionian Sea
2022/03/21_15:16:19.4 42.78 N 18.21 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2022/03/21_13:00:13.4 44.14 N 22.15 E M=1.7 Serbia Bor
2022/03/21_11:05:14.7 44.46 N 17.01 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/03/21_07:39:50.9 36.86 N 21.35 E M=4.2 Southern Greece
2022/03/21_06:29:42.6 41.78 N 19.28 E M=2.6 Albania
2022/03/21_05:32:55.9 61.82 N 2.72 E M=5.1 Norwegian Sea
2022/03/21_05:26:20.1 41.82 N 19.69 E M=2.5 Albania
2022/03/21_04:33:49.6 41.82 N 19.68 E M=2.0 Albania
2022/03/20_22:49:34.1 40.26 N 21.25 E M=2.7 Greece
2022/03/20_16:39:21.5 11.00 N 124.93 E M=5.2 Leyte, Philippines
2022/03/20_12:20:50.8 30.75 N 56.79 E M=4.7 Northern and Central Iran
2022/03/20_09:18:13.6 44.43 N 22.02 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2022/03/19_21:24:22.0 25.25 S 176.45 W Mw(mB)=6.2 South of Fiji Islands
2022/03/19_18:19:36.8 39.74 N 20.58 E M=3.5 Greece-Albania Border Region
2022/03/19_17:14:24.3 43.23 N 20.83 E M=2.0 Serbia Novi Pazar
2022/03/19_16:27:23.8 39.73 N 22.09 E M=3.4 Greece
2022/03/19_15:43:41.6 43.24 N 20.86 E M=2.2 Serbia Novi Pazar
2022/03/19_12:25:27.2 28.23 N 55.22 E M=4.7 Southern Iran
2022/03/19_09:59:34.0 37.09 N 5.08 E M=5.0 Western Mediterranean Sea
2022/03/19_05:44:08.7 23.32 N 45.90 W M=4.6 Northern Mid Atlantic Ridge
2022/03/18_19:04:20.5 25.65 N 123.98 E M=5.8 Northeast of Taiwan
2022/03/18_15:57:42.0 37.65 N 142.10 E M=5.1 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/03/18_14:25:17.3 40.25 N 142.12 E M=5.0 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/03/18_13:02:32.2 42.54 N 24.13 E M=2.0 Bulgaria
2022/03/18_12:44:37.6 44.30 N 21.54 E M=1.6 Serbia Petrovac na Mlavi
2022/03/18_12:13:03.2 44.13 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2022/03/17_22:25:47.2 11.42 S 13.08 W M=5.4 Ascension Island Region
2022/03/17_19:05:34.3 43.47 N 19.62 E M=1.7 Serbia Prijepolje
2022/03/17_13:41:19.2 36.02 N 77.96 E M=5.1 Kashmir-Xinjiang Border Region
2022/03/17_12:32:54.7 42.72 N 24.06 E M=1.9 Bulgaria
2022/03/17_11:33:37.5 26.83 N 126.51 E M=5.2 Ryukyu Islands, Japan
2022/03/17_11:48:42.8 44.16 N 22.15 E M=1.6 Serbia Bor
2022/03/17_05:06:20.7 25.78 N 123.92 E M=5.2 Northeast of Taiwan
2022/03/17_00:26:04.6 38.94 N 97.64 E M=4.9 Qinghai, China
2022/03/16_23:15:46.0 26.97 N 54.54 E Mw(mB)=5.9 Southern Iran
2022/03/16_22:05:54.3 41.63 N 19.57 E M=1.9 Albania
2022/03/16_21:11:57.1 41.41 N 20.97 E M=2.0 North Macedonia
2022/03/16_17:53:05.3 44.31 N 19.15 E M=1.6 Bosnia and Herzegovina
2022/03/16_15:52:24.4 37.78 N 141.86 E M=5.5 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/03/16_15:13:26.5 46.56 N 17.72 E M=4.6 Hungary
2022/03/16_14:36:36.5 37.82 N 141.45 E Mw(mB)=7.5 Near East Coast of Honshu, Japan
2022/03/16_13:35:22.7 35.61 N 75.16 E M=5.0 Eastern Kashmir
2022/03/16_12:22:13.1 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2022/03/16_11:59:08.9 44.41 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/03/16_11:29:45.1 44.17 N 22.07 E M=1.6 Serbia Bor
2022/03/16_10:42:14.5 44.12 N 22.10 E M=1.6 Serbia Bor
2022/03/16_02:59:59.0 7.66 S 107.16 E M=5.5 Java, Indonesia
2022/03/16_02:20:15.0 34.77 N 25.30 E M=4.5 Crete, Greece
2022/03/16_00:09:30.3 14.13 N 119.34 E M=5.2 Luzon, Philippines
2022/03/15_20:53:17.1 41.20 N 19.52 E M=2.2 Albania
2022/03/15_18:15:48.1 14.18 N 119.82 E M=5.0 Luzon, Philippines
2022/03/15_17:43:59.7 43.43 N 20.41 E M=1.6 Serbia Baljevac na Ibru
2022/03/15_14:18:05.5 0.38 N 125.87 E M=4.6 Northern Molucca Sea
2022/03/15_13:29:05.6 42.53 N 19.84 E M=1.6 Montenegro
2022/03/15_12:39:36.6 42.31 N 20.16 E M=2.0 Albania
2022/03/15_12:26:00.9 41.89 N 42.46 E M=4.7 Georgia Armenia Turkey Border Reg.
2022/03/15_12:12:34.1 0.48 S 98.72 E M=5.5 Southern Sumatra, Indonesia
2022/03/15_08:05:28.5 14.00 N 119.24 E M=5.0 Luzon, Philippines
2022/03/14_16:40:05.3 40.79 N 21.40 E M=2.5 Greece
2022/03/14_14:40:47.9 14.16 N 119.33 E M=5.2 Luzon, Philippines
2022/03/14_14:12:08.3 0.52 S 98.59 E M=5.5 Southern Sumatra, Indonesia
2022/03/14_11:21:12.4 44.14 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2022/03/14_10:50:38.1 42.94 N 20.97 E M=2.0 Serbia Kosovska Mitrovica
2022/03/14_10:38:29.2 44.13 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2022/03/14_07:32:14.7 45.56 N 26.12 E M=3.9 Romania
2022/03/14_05:36:15.0 41.58 N 19.50 E M=2.0 Albania
2022/03/14_01:15:47.3 42.81 N 45.43 E M=4.7 Eastern Caucasus
2022/03/14_01:06:13.9 39.96 N 25.35 E M=3.1 Aegean Sea
2022/03/13_23:29:09.9 42.28 N 13.40 E M=2.6 Central Italy
2022/03/13_22:31:10.7 45.65 N 26.33 E M=3.6 Romania
2022/03/13_21:38:41.7 0.62 S 98.54 E M=6.0 Southern Sumatra, Indonesia
2022/03/13_21:05:49.1 14.06 N 119.44 E Mw(mB)=6.5 Luzon, Philippines
2022/03/13_20:30:13.2 29.90 S 14.03 W M=5.0 Southern Mid Atlantic Ridge
2022/03/13_18:00:57.2 40.78 N 25.28 E M=3.1 Aegean Sea
2022/03/13_11:51:43.4 45.56 N 21.34 E M=1.6 Romania
2022/03/13_11:05:40.0 44.13 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2022/03/13_09:14:33.5 44.13 N 22.15 E M=1.6 Serbia Bor
2022/03/13_00:01:36.6 15.18 N 93.90 W M=5.5 Near Coast of Chiapas, Mexico
2022/03/12_19:59:48.4 61.04 N 152.28 W M=4.9 Southern Alaska
2022/03/12_19:12:01.5 41.54 N 19.67 E M=1.7 Albania
2022/03/12_17:09:17.4 41.73 N 19.30 E M=2.6 Albania
2022/03/12_11:52:31.4 55.84 N 162.88 E M=5.1 Near East Coast of Kamchatka
2022/03/12_03:17:53.7 43.01 N 19.35 E M=1.7 Montenegro
2022/03/11_20:52:07.4 37.37 N 71.89 E M=4.6 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2022/03/11_17:47:17.4 41.44 N 20.20 E M=2.5 Albania
2022/03/11_14:14:23.0 7.90 N 126.07 E M=5.3 Mindanao, Philippines
2022/03/11_14:09:54.2 43.33 N 22.17 E M=1.6 Serbia Niš
2022/03/11_13:09:38.6 44.63 N 21.71 E M=1.7 Serbia Golubac
2022/03/11_11:02:29.4 44.14 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2022/03/10_18:46:06.5 38.13 N 20.42 E M=3.4 Greece
2022/03/10_14:53:46.0 44.40 N 21.93 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/03/10_12:39:35.7 42.73 N 24.01 E M=1.7 Bulgaria
2022/03/10_11:53:39.3 44.11 N 22.13 E M=1.9 Serbia Bor
2022/03/10_11:42:15.5 44.15 N 22.12 E M=1.6 Serbia Bor
2022/03/10_11:21:44.7 44.15 N 22.15 E M=1.7 Serbia Bor
2022/03/10_04:26:57.1 4.09 N 96.12 E M=5.2 Northern Sumatra, Indonesia
2022/03/09_13:44:31.0 44.42 N 22.01 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2022/03/09_12:22:12.1 23.27 N 121.51 E M=5.3 Taiwan
2022/03/09_11:04:36.7 44.23 N 22.04 E M=1.6 Serbia Žagubica
2022/03/09_03:49:31.1 42.16 N 19.41 E M=3.5 Montenegro
2022/03/08_13:57:20.2 43.17 N 18.81 E M=2.1 Montenegro
2022/03/08_12:35:07.8 42.75 N 24.07 E M=2.1 Bulgaria
2022/03/08_04:44:09.5 43.06 N 20.41 E M=1.7 Serbia Novi Pazar
2022/03/08_02:57:11.7 44.21 N 21.54 E M=2.1 Serbia Žagubica
2022/03/07_23:30:35.5 26.72 N 53.27 E M=4.6 Southern Iran
2022/03/07_21:59:07.1 40.47 N 19.68 E M=3.0 Albania
2022/03/07_21:39:09.4 42.15 N 19.47 E M=1.8 Montenegro
2022/03/07_18:13:14.6 2.67 N 125.88 E M=5.2 Talaud Islands, Indonesia
2022/03/07_16:58:48.8 37.25 N 137.40 E M=4.9 Near West Coast of Honshu, Japan
2022/03/07_14:08:19.7 44.43 N 21.95 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2022/03/07_05:34:16.7 20.30 S 178.38 W Mw(mB)=6.1 Fiji Islands Region
2022/03/07_05:33:22.1 14.37 S 178.67 E M=5.9 Fiji Islands Region
2022/03/07_02:48:36.3 39.35 N 21.64 E M=2.8 Greece
2022/03/07_02:38:56.6 40.67 N 20.60 E M=3.3 Albania
2022/03/07_02:24:15.9 40.62 N 20.52 E M=2.7 Albania
2022/03/07_01:57:40.7 13.74 S 66.29 E M=4.7 Mid Indian Ridge
2022/03/07_01:41:34.3 40.74 N 20.52 E M=4.0 Albania
2022/03/06_21:19:25.1 45.31 N 15.97 E M=2.6 Croatia
2022/03/06_15:51:04.0 40.68 N 15.82 E M=2.7 Southern Italy
2022/03/06_12:09:50.6 43.74 N 20.64 E M=2.2 Serbia Kraljevo
2022/03/06_11:26:17.9 44.41 N 22.01 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2022/03/06_10:22:21.3 41.26 N 19.91 E M=2.5 Albania
2022/03/06_07:47:41.3 41.55 N 22.55 E M=2.4 North Macedonia
2022/03/06_02:44:18.3 45.30 N 16.48 E M=2.2 Croatia
2022/03/06_01:13:34.5 28.12 N 129.95 E M=5.1 Ryukyu Islands, Japan
2022/03/05_20:27:29.9 41.14 N 23.06 E M=2.5 Greece Bulgaria Border Region
2022/03/05_18:28:07.3 41.70 N 22.54 E M=2.5 North Macedonia
2022/03/05_13:33:26.2 2.71 N 99.07 E M=4.8 Northern Sumatra, Indonesia
2022/03/05_12:02:37.6 4.78 N 95.16 E M=5.6 Northern Sumatra, Indonesia
2022/03/05_11:37:36.8 44.43 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/03/05_11:27:18.2 44.44 N 22.02 E M=1.4 Serbia Majdanpek
2022/03/05_10:55:23.6 44.66 N 21.74 E M=1.5 Serbia Golubac
2022/03/05_10:25:22.1 44.42 N 22.17 E M=1.4 Serbia Majdanpek
2022/03/05_09:35:27.8 42.87 N 13.13 E M=2.9 Central Italy
2022/03/05_06:43:35.6 43.69 N 20.63 E M=1.4 Serbia Kraljevo
2022/03/05_00:13:38.0 66.72 N 33.59 E M=4.2 Baltics/Belarus/Northwestern Russia Reg.
2022/03/04_22:29:46.3 39.57 N 143.48 E M=5.0 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/03/04_22:32:46.4 45.41 N 16.32 E M=2.7 Croatia
2022/03/04_21:17:58.9 39.02 N 15.94 E M=4.1 Southern Italy
2022/03/04_17:17:25.1 41.17 N 20.32 E M=2.4 Albania
2022/03/04_13:22:24.2 44.44 N 21.98 E M=1.5 Serbia Majdanpek
2022/03/04_13:12:23.1 46.35 N 22.98 E M=2.0 Romania
2022/03/04_13:04:47.0 44.43 N 21.99 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2022/03/04_12:47:35.2 44.12 N 23.20 E M=1.9 Romania
2022/03/04_12:39:46.8 43.97 N 21.86 E M=1.5 Serbia Jagodina
2022/03/04_12:29:45.0 42.72 N 24.04 E M=2.2 Bulgaria
2022/03/04_11:22:36.9 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2022/03/04_07:48:00.1 5.33 S 150.76 E M=5.4 New Britain Region, P.N.G.
2022/03/04_07:47:59.9 5.34 S 150.74 E M=5.4 New Britain Region, P.N.G.
2022/03/04_03:39:13.6 44.31 N 18.34 E M=1.7 Bosnia and Herzegovina
2022/03/04_02:36:12.4 43.45 N 17.94 E M=2.0 Bosnia and Herzegovina
2022/03/04_02:28:51.1 43.25 N 19.96 E M=2.2 Serbia Sjenica
2022/03/04_02:07:26.7 42.62 N 18.99 E M=1.4 Montenegro
2022/03/03_23:15:43.5 43.73 N 20.63 E M=1.9 Serbia Kraljevo
2022/03/03_19:50:53.4 43.14 N 19.82 E M=1.1 Montenegro
2022/03/03_17:41:32.7 44.16 N 20.53 E M=1.0 Serbia Gornji Milanovac
2022/03/03_16:34:54.1 5.11 S 68.75 E M=5.1 Chagos Archipelago Region
2022/03/03_14:40:21.1 18.30 N 95.23 W M=5.7 Veracruz, Mexico
2022/03/03_14:13:06.3 36.21 N 70.64 E M=4.7 Hindu Kush Region, Afghanistan
2022/03/03_13:34:09.4 44.44 N 22.01 E M=1.1 Serbia Donji Milanovac
2022/03/03_11:59:27.9 44.13 N 22.14 E M=1.4 Serbia Bor
2022/03/03_09:25:23.3 44.47 N 22.04 E M=1.3 Serbia Donji Milanovac
2022/03/03_04:23:16.5 53.45 N 160.54 E M=4.5 Near East Coast of Kamchatka
2022/03/03_03:53:09.6 41.01 N 20.17 E M=2.8 Albania
2022/03/03_03:31:22.9 38.08 N 20.95 E M=3.4 Greece
2022/03/02_22:53:57.0 4.95 S 152.10 E M=5.7 New Britain Region, P.N.G.
2022/03/02_21:38:16.0 37.19 N 24.29 E M=3.8 Southern Greece
2022/03/02_20:07:57.3 1.89 N 15.42 W M=5.1 North of Ascension Island
2022/03/02_17:02:41.9 51.44 N 153.95 E M=5.3 Northwest of Kuril Islands
2022/03/02_16:57:49.3 35.15 N 25.58 E M=4.2 Crete, Greece
2022/03/02_13:33:56.9 44.18 N 20.99 E M=1.3 Serbia Kragujevac
2022/03/02_12:52:17.1 30.13 S 178.07 W Mw(mB)=6.7 Kermadec Islands, New Zealand
2022/03/02_12:46:49.3 42.83 N 23.98 E M=2.2 Bulgaria
2022/03/02_12:46:49.3 42.83 N 23.98 E M=0.0 Bulgaria
2022/03/02_11:06:56.9 44.45 N 22.01 E M=0.9 Serbia Donji Milanovac
2022/03/02_09:58:21.2 35.57 N 69.87 E M=5.0 Hindu Kush Region, Afghanistan
2022/03/02_04:41:08.7 0.23 S 20.13 W M=4.9 Central Mid Atlantic Ridge
2022/03/02_03:44:49.3 43.97 N 149.10 E M=4.6 East of Kuril Islands
2022/03/02_03:06:57.9 28.12 N 57.63 E M=4.7 Southern Iran
2022/03/02_02:47:33.3 42.39 N 19.46 E M=1.4 Montenegro
2022/03/02_02:33:00.5 45.95 N 15.07 E M=2.8 Slovenia
2022/03/02_00:18:49.9 35.73 N 95.71 E M=4.5 Qinghai, China
2022/03/02_00:03:40.5 38.54 N 22.80 E M=3.6 Greece
2022/03/01_23:48:29.3 41.65 N 20.19 E M=2.1 Albania
2022/03/01_23:35:14.8 41.50 N 23.60 E M=2.3 Bulgaria
2022/03/01_22:31:16.5 52.28 N 174.12 E M=5.0 Near Islands, Aleutian Islands
2022/03/01_21:34:09.8 35.83 N 23.83 E M=3.9 Crete, Greece
2022/03/01_15:00:16.3 43.84 N 20.04 E M=1.4 Serbia Požega
2022/03/01_14:53:37.0 43.79 N 19.99 E M=1.2 Serbia Užice
2022/03/01_14:49:03.3 41.55 N 23.67 E M=2.1 Bulgaria
2022/03/01_12:12:51.9 44.10 N 22.21 E M=1.1 Serbia Bor
2022/03/01_12:02:30.0 44.69 N 22.07 E M=0.8 Romania
2022/03/01_11:51:56.8 44.42 N 21.90 E M=0.8 Serbia Majdanpek
2022/03/01_11:04:16.2 4.12 N 96.15 E M=5.3 Northern Sumatra, Indonesia
2022/03/01_10:57:55.8 44.14 N 22.12 E M=1.8 Serbia Bor
2022/03/01_10:50:12.9 44.49 N 20.60 E M=1.9 Serbia Mladenovac
2022/03/01_09:51:29.2 42.42 N 19.73 E M=1.2 Albania
2022/03/01_09:31:51.2 44.13 N 22.14 E M=1.2 Serbia Bor
2022/03/01_09:27:19.7 44.45 N 22.00 E M=1.2 Serbia Donji Milanovac
2022/03/01_07:07:42.3 42.68 N 23.81 E M=2.1 Bulgaria
2022/03/01_03:01:45.6 39.05 N 23.25 E M=3.3 Aegean Sea
2022/03/01_01:42:33.0 40.75 N 21.03 E M=2.5 Greece
2022/03/01_00:02:11.2 40.10 N 24.41 E M=3.8 Aegean Sea
2022/02/28_22:04:31.7 43.94 N 148.69 E M=5.1 East of Kuril Islands
2022/02/28_16:41:23.0 43.64 N 22.65 E M=2.0 Bulgaria
2022/02/28_16:06:49.2 44.42 N 21.99 E M=1.2 Serbia Majdanpek
2022/02/28_07:31:14.9 42.14 N 22.77 E M=2.6 North Macedonia
2022/02/28_06:02:25.1 39.44 N 20.44 E M=3.7 Greece-Albania Border Region
2022/02/24_11:32:32.6 44.13 N 22.16 E MLv=2.0 Serbia Bor
2022/02/23_13:54:41.0 43.04 N 20.89 E MLv=2.1 Serbia Kosovska Mitrovica
2022/02/23_12:49:24.1 8.23 N 75.49 W mb=5.6 Northern Colombia
2022/02/23_08:50:09.8 44.12 N 22.10 E MLv=1.9 Serbia Bor
2022/02/23_06:04:07.1 43.22 N 21.07 E MLv=1.9 Serbia Kuršumlija
2022/02/22_23:15:28.3 10.83 N 58.98 E mb=4.8 Carlsberg Ridge
2022/02/22_12:22:17.1 44.25 N 17.43 E MLv=2.7 Bosnia and Herzegovina
2022/02/22_10:50:00.5 18.18 N 143.08 E mb=6.4 Mariana Islands Region
2022/02/22_10:12:21.8 65.05 N 1.50 W mb=4.6 Norwegian Sea
2022/02/21_23:30:17.3 32.97 S 90.84 E mb=7.1 Broken Ridge
2022/02/21_20:52:58.2 28.37 N 121.80 E mb=5.1 Southeastern China
2022/02/21_18:38:53.4 42.69 N 16.27 E MLv=3.3 Adriatic Sea
2022/02/21_00:15:51.3 38.58 N 21.31 E MLv=3.7 Greece
2022/02/20_21:13:15.4 4.33 N 127.24 E mb=5.8 Talaud Islands, Indonesia
2022/02/20_21:05:06.3 46.01 N 13.48 E MLv=3.1 Austria
2022/02/20_20:20:18.4 41.08 N 27.03 E mb=4.4 Turkey
2022/02/20_20:02:30.6 26.64 N 17.86 E mb=4.2 Libya
2022/02/20_18:29:30.8 6.37 N 124.00 E mb=6.0 Mindanao, Philippines
2022/02/20_14:51:43.9 42.13 N 19.70 E MLv=2.6 NW Balkan Region
2022/02/20_14:51:43.9 42.13 N 19.70 E M=0.0 NW Balkan Region
2022/02/20_11:47:31.3 56.25 N 158.22 W mb=5.2 Alaska Peninsula
2022/02/20_10:47:43.5 44.12 N 22.23 E MLv=2.1 Serbia Bor
2022/02/20_03:27:07.1 58.58 N 16.41 W mb=4.4 North Atlantic Ocean
2022/02/19_23:46:55.1 40.01 N 23.60 E MLv=3.6 Greece
2022/02/19_10:16:08.9 43.81 N 22.08 E MLv=1.8 Serbia Zaječar
2022/02/19_10:01:54.2 44.10 N 22.24 E MLv=2.0 Serbia Bor
2022/02/19_04:54:55.9 44.47 N 18.93 E MLv=2.6 Bosnia and Herzegovina
2022/02/19_01:50:41.5 26.70 N 23.01 E mb=4.1 Libya
2022/02/18_13:58:38.8 38.86 N 21.13 E mb=4.5 Greece
2022/02/18_11:33:19.2 42.58 N 27.35 E MLv=3.5 Bulgaria
2022/02/18_03:14:42.4 24.32 S 73.47 E mb=5.1 Mid Indian Ridge
2022/02/18_02:54:56.8 37.27 N 142.49 E mb=5.5 Off East Coast of Honshu, Japan
2022/02/17_21:57:09.6 19.31 N 144.42 E M=6.3 Mariana Islands
2022/02/17_20:57:25.4 34.81 N 18.26 E mb=3.9 Central Mediterranean Sea
2022/02/17_16:54:13.3 42.50 N 19.92 E MLv=2.3 Montenegro
2022/02/17_14:27:43.1 39.92 N 22.56 E MLv=3.3 Greece
2022/02/17_14:13:55.2 42.50 N 19.92 E MLv=3.2 Montenegro
2022/02/17_12:42:14.0 42.55 N 23.18 E MLv=1.8 Bulgaria
2022/02/17_09:13:01.0 31.66 N 16.95 E mb=4.5 Near Coast of Libya
2022/02/17_05:53:16.2 44.53 N 20.46 E MLv=2.1 Serbia Mladenovac
2022/02/17_03:42:29.5 38.68 N 21.37 E MLv=3.5 Greece
2022/02/17_03:34:05.6 37.87 N 20.10 E mb=3.9 Ionian Sea
2022/02/17_01:48:52.2 39.05 N 20.32 E MLv=4.7 Greece-Albania Border Region
2022/02/17_01:06:51.3 41.60 N 14.95 E MLv=3.7 Southern Italy
2022/02/17_00:51:38.1 38.83 N 20.48 E MLv=3.5 Greece
2022/02/16_21:21:19.7 39.35 N 20.54 E MLv=4.0 Greece-Albania Border Region
2022/02/16_19:18:41.0 43.26 N 21.02 E MLv=2.6 Serbia Kuršumlija
2022/02/16_17:38:34.3 39.32 N 20.46 E MLv=4.0 Greece-Albania Border Region
2022/02/16_10:47:17.3 43.94 N 22.02 E MLv=1.7 Serbia Zaječar
2022/02/16_08:38:50.5 43.51 N 18.41 E MLv=2.4 Bosnia and Herzegovina
2022/02/16_07:12:16.4 13.79 N 91.14 W mb=5.5 Near Coast of Guatemala
2022/02/16_04:32:38.1 34.68 N 19.38 W mb=4.9 Madeira Islands, Portugal Region
2022/02/15_16:22:14.4 26.31 N 26.52 E mb=4.6 Egypt
2022/02/15_10:58:23.1 44.11 N 22.12 E MLv=2.0 Serbia Bor
2022/02/15_02:12:54.1 46.32 N 13.35 E MLv=3.6 Austria