Lista automatski lociranih seizmičkih događaja, Republika Srbija,Republički seizmološki zavod, Beograd


Upozorenje:Treba imati u vidu da ni seizmološka mreža Srbije, niti regionalna virtualna mreža kreirana na RSZ, nije optimizovana za automatsko lociranje slabih i dalekih potresa. Obzirom da podaci sa pojedinih stanica ne pristižu u realnom vremenu, lokacija epicentra, odnosno vrednost magnitude, može odstupati od stvarne. Pored toga, kvalitet rešenja automatskog postupka će se značajno poboljšati, u skladu sa pristizanjem podataka sa preostalih stanica.


Automatski izveštaj o dogođenim zemljotresima je sačinjen na osnovu podataka sa nacionalne mreže seizmoloških stanica kao i regionalne virtualne mreže koju čine seizmološke stanice centara: ZAMG Beč, ARSO Ljubljana, GPI SAS Bratislava, GGRI Budimpešta, NEIP Bukurešt,IG BAS Sofija, SORM Skoplje i INGV Rim, kojima se zahvaljujemo na ustupljenim podacima.


Klikom na Datum-Vreme, moguće je dobiti dodatne informacije.

Datum-Vreme(GMT) Geografska širina Geografska dužina Magnituda Oblast / Karta (Google maps)
2024/04/13_15:17:16.6 43.27 N 21.01 E M=2.0 Serbia Kuršumlija
2024/04/13_12:36:23.0 44.42 N 21.93 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/04/13_11:59:39.9 29.97 N 138.85 E M=5.1 Southeast of Honshu, Japan
2024/04/13_12:09:21.2 44.14 N 22.18 E M=2.0 Serbia Bor
2024/04/13_10:23:19.0 44.14 N 22.16 E M=1.9 Serbia Bor
2024/04/13_09:33:31.4 44.15 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2024/04/13_05:44:40.3 33.57 N 81.95 E M=5.4 Xizang
2024/04/13_04:26:02.0 43.91 N 20.99 E M=2.9 Serbia Kragujevac
2024/04/13_03:36:25.3 39.23 N 23.32 E M=4.0 Aegean Sea
2024/04/13_03:14:20.1 39.25 N 23.30 E M=3.9 Aegean Sea
2024/04/13_03:01:56.0 39.23 N 23.42 E M=3.0 Aegean Sea
2024/04/13_02:23:15.8 39.10 N 23.41 E M=4.3 Aegean Sea
2024/04/12_22:18:49.8 71.12 N 1.31 W M=4.5 Jan Mayen Island Region
2024/04/12_19:55:54.5 40.49 N 19.87 E M=3.0 Albania
2024/04/12_12:45:50.6 44.42 N 21.94 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2024/04/12_11:39:20.3 44.14 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2024/04/12_11:08:53.1 44.14 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2024/04/12_10:23:52.1 42.75 N 23.56 E M=1.8 Bulgaria
2024/04/12_10:08:08.9 44.15 N 22.17 E M=1.9 Serbia Bor
2024/04/12_10:08:45.0 44.14 N 22.16 E M=2.0 Serbia Bor
2024/04/12_09:00:06.7 27.98 N 130.50 E M=5.2 Ryukyu Islands, Japan
2024/04/12_08:13:44.7 41.14 N 78.59 E M=4.9 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/04/11_23:11:48.4 41.18 N 21.11 E M=2.2 North Macedonia
2024/04/11_20:19:24.0 41.65 N 23.64 E M=2.2 Bulgaria
2024/04/11_18:07:44.7 42.56 N 24.09 E M=2.1 Bulgaria
2024/04/11_12:35:18.8 44.13 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2024/04/11_12:28:57.5 42.77 N 23.97 E M=2.0 Bulgaria
2024/04/11_10:20:00.6 44.43 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2024/04/11_10:07:18.3 44.14 N 22.22 E M=1.6 Serbia Bor
2024/04/11_10:04:01.1 44.14 N 22.13 E M=1.8 Serbia Bor
2024/04/11_05:06:20.3 42.32 N 23.93 E M=2.7 Bulgaria
2024/04/11_00:54:46.2 38.39 N 20.17 E M=3.6 Greece
2024/04/10_16:20:16.8 11.74 N 126.33 E M=5.4 Philippine Islands Region
2024/04/10_14:56:19.8 42.07 N 82.69 E M=5.3 Northern Xinjiang, China
2024/04/10_10:57:26.6 41.46 N 84.61 E M=5.1 Southern Xinjiang, China
2024/04/10_10:25:26.2 44.15 N 22.24 E M=2.0 Serbia Bor
2024/04/10_09:43:36.8 44.15 N 22.16 E M=1.7 Serbia Bor
2024/04/10_09:17:57.8 44.44 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/04/09_22:47:26.9 44.68 N 17.97 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2024/04/09_17:11:48.7 40.80 N 15.60 E M=3.2 Southern Italy
2024/04/09_16:39:51.4 41.49 N 20.35 E M=2.6 Albania
2024/04/09_12:39:48.2 44.19 N 22.26 E M=1.7 Serbia Bor
2024/04/09_11:28:08.0 44.13 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2024/04/09_09:47:59.3 2.76 N 127.13 E Mw(mB)=6.6 Northern Molucca Sea
2024/04/09_07:59:17.9 43.87 N 21.59 E M=1.8 Serbia Jagodina
2024/04/09_06:22:16.8 45.19 N 23.30 E M=3.0 Romania
2024/04/08_21:59:27.3 38.95 N 20.95 E M=4.2 Greece
2024/04/08_21:56:00.6 42.99 N 18.64 E M=2.3 Montenegro
2024/04/08_12:41:35.1 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2024/04/08_09:35:51.2 44.14 N 22.15 E M=1.9 Serbia Bor
2024/04/08_08:43:38.6 44.49 N 22.06 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2024/04/08_01:25:25.9 31.71 N 131.18 E M=5.2 Kyushu, Japan
2024/04/08_00:40:35.9 42.89 N 18.11 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2024/04/07_22:14:18.1 36.75 N 15.38 E M=3.9 Sicily, Italy
2024/04/07_21:15:40.7 43.00 N 18.67 E M=1.8 Montenegro
2024/04/07_20:47:59.6 41.95 N 82.19 E M=4.8 Southern Xinjiang, China
2024/04/07_18:47:44.2 43.02 N 18.63 E M=2.0 Montenegro
2024/04/07_17:46:15.4 6.55 S 104.16 E M=5.2 Sunda Strait, Indonesia
2024/04/07_15:35:34.7 43.03 N 18.66 E M=2.0 Montenegro
2024/04/07_14:44:48.5 42.34 N 19.30 E M=2.1 Montenegro
2024/04/07_14:28:05.6 42.97 N 18.70 E M=1.9 Montenegro
2024/04/07_10:01:19.8 24.05 N 122.06 E M=5.0 Taiwan Region
2024/04/07_10:22:21.0 44.14 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2024/04/07_09:47:31.2 44.12 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2024/04/07_08:46:26.1 41.87 N 82.31 E M=4.9 Southern Xinjiang, China
2024/04/07_08:39:35.7 44.43 N 21.94 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2024/04/07_05:07:13.9 42.98 N 18.71 E M=2.2 Montenegro
2024/04/07_04:23:18.8 41.73 N 25.05 E M=2.5 Bulgaria
2024/04/07_04:06:39.5 43.32 N 19.40 E M=1.7 Montenegro
2024/04/06_21:22:07.5 44.68 N 18.47 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2024/04/06_17:58:33.9 43.04 N 18.64 E M=2.0 Montenegro
2024/04/06_16:50:06.4 44.04 N 22.16 E M=1.6 Serbia Zaječar
2024/04/06_12:19:47.8 43.38 N 19.04 E M=1.7 Montenegro
2024/04/06_10:47:57.6 44.13 N 22.15 E M=1.6 Serbia Bor
2024/04/06_10:14:03.9 44.43 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/04/06_09:49:34.5 44.15 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2024/04/06_09:46:32.0 44.45 N 21.95 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2024/04/06_07:42:59.7 44.02 N 19.19 E M=2.5
2024/04/06_02:29:23.1 27.18 N 103.40 E M=4.9 Yunnan, China
2024/04/06_00:12:14.9 40.78 N 143.41 E M=5.4 Off East Coast of Honshu, Japan
2024/04/05_22:55:08.4 42.98 N 18.70 E M=1.8 Montenegro
2024/04/05_20:26:25.8 24.04 N 121.83 E M=5.1 Taiwan
2024/04/05_14:23:20.8 40.66 N 74.90 W M=4.8 New Jersey
2024/04/05_12:45:32.2 26.54 N 97.01 E M=5.7 Myanmar
2024/04/05_12:28:48.7 45.85 N 14.03 E M=3.9 Slovenia
2024/04/05_10:05:17.1 44.19 N 22.08 E M=1.6 Serbia Bor
2024/04/05_09:52:19.2 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2024/04/05_09:53:20.7 44.14 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2024/04/05_08:45:56.3 31.15 N 49.44 E M=4.4 Western Iran
2024/04/05_03:29:07.2 44.95 N 22.63 E M=2.5 Romania
2024/04/05_02:30:02.7 15.11 N 45.47 W M=4.6 Northern Mid Atlantic Ridge
2024/04/05_02:30:23.9 43.04 N 18.65 E M=1.9 Montenegro
2024/04/05_01:44:15.4 15.11 N 45.21 W M=4.6 Northern Mid Atlantic Ridge
2024/04/04_23:46:40.2 7.95 N 38.25 W M=4.7 Central Mid Atlantic Ridge
2024/04/04_23:37:31.1 8.24 N 38.27 W M=4.9 Central Mid Atlantic Ridge
2024/04/04_20:31:40.8 41.52 N 142.55 E M=5.1 Hokkaido, Japan Region
2024/04/04_17:27:05.5 43.01 N 18.64 E M=1.9 Montenegro
2024/04/04_16:04:31.2 33.38 N 76.88 E M=5.0 Kashmir-India Border Region
2024/04/04_15:50:54.0 42.98 N 18.66 E M=2.6 Montenegro
2024/04/04_14:29:57.0 22.61 N 122.61 E M=4.9 Taiwan Region
2024/04/04_12:43:18.5 44.45 N 22.02 E M=2.0 Serbia Donji Milanovac
2024/04/04_11:32:30.6 42.73 N 23.95 E M=2.1 Bulgaria
2024/04/04_10:15:04.2 44.34 N 22.35 E M=2.0 Serbia
2024/04/04_10:03:10.8 44.13 N 22.12 E M=1.8 Serbia Bor
2024/04/04_03:16:27.1 37.64 N 142.04 E M=6.0 Off East Coast of Honshu, Japan
2024/04/04_00:39:39.7 38.53 N 91.06 E M=5.4 Qinghai, China
2024/04/03_22:41:46.0 44.18 N 148.60 E M=5.1 Kuril Islands
2024/04/03_18:29:46.9 23.98 N 121.87 E M=4.8 Taiwan
2024/04/03_18:09:15.8 43.00 N 18.67 E M=2.0 Montenegro
2024/04/03_12:38:00.6 44.13 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2024/04/03_11:19:56.3 43.00 N 18.62 E M=2.4 Montenegro
2024/04/03_10:46:27.5 44.15 N 22.17 E M=2.0 Serbia Bor
2024/04/03_10:40:44.0 43.05 N 18.67 E M=4.8 Montenegro
2024/04/03_10:29:04.9 44.66 N 21.75 E M=1.8 Serbia Golubac
2024/04/03_09:46:27.7 44.15 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2024/04/03_09:07:20.3 44.14 N 22.15 E M=1.7 Serbia Bor
2024/04/03_07:48:20.4 37.81 N 37.26 E M=4.4 Turkey
2024/04/03_02:28:21.0 24.14 N 120.83 E M=5.0 Taiwan
2024/04/03_01:39:37.4 23.55 N 120.98 E M=5.3 Taiwan
2024/04/03_00:46:45.9 24.14 N 121.76 E M=5.2 Taiwan
2024/04/03_00:35:37.6 24.24 N 121.78 E M=5.7 Taiwan
2024/04/03_00:11:27.7 23.79 N 121.72 E M=6.5 Taiwan
2024/04/02_23:58:09.3 23.81 N 121.63 E Mw(mB)=7.4 Taiwan
2024/04/02_22:16:44.8 15.88 N 147.06 E M=5.2 Mariana Islands Region
2024/04/02_20:00:09.3 43.02 N 18.63 E M=2.2 Montenegro
2024/04/02_19:54:25.8 43.01 N 18.69 E M=2.2 Montenegro
2024/04/02_19:41:17.8 43.01 N 18.62 E M=2.6 Montenegro
2024/04/02_19:23:42.0 43.06 N 18.65 E M=3.1 Montenegro
2024/04/02_19:07:41.5 43.06 N 18.63 E M=4.4 Bosnia and Herzegovina
2024/04/02_12:45:28.1 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2024/04/02_11:08:07.7 44.16 N 22.17 E M=2.0 Serbia Bor
2024/04/02_09:54:17.4 15.73 N 146.73 E M=5.9 Mariana Islands
2024/04/02_09:32:54.3 44.55 N 149.35 E M=5.3 Kuril Islands
2024/04/02_04:05:30.2 41.23 N 19.65 E M=2.8 Albania
2024/04/02_03:09:17.6 43.78 N 23.24 E M=2.0 Bulgaria
2024/04/01_21:55:32.7 42.93 N 18.66 E M=2.6 Montenegro
2024/04/01_19:24:37.9 40.09 N 141.55 E M=5.8 Near East Coast of Honshu, Japan
2024/04/01_16:54:28.7 42.65 N 18.99 E M=2.1 Montenegro
2024/04/01_12:40:17.4 44.13 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2024/04/01_11:04:25.3 43.24 N 20.56 E M=1.7 Serbia Novi Pazar
2024/04/01_10:43:01.1 44.15 N 22.22 E M=1.9 Serbia Bor
2024/04/01_10:41:01.2 44.15 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2024/03/31_23:12:25.7 42.94 N 18.64 E M=2.7 Montenegro
2024/03/31_22:37:51.7 43.23 N 21.22 E M=1.8 Serbia Kuršumlija
2024/03/31_11:01:07.9 44.15 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2024/03/31_10:38:03.5 34.36 N 26.67 E M=4.5 Crete, Greece
2024/03/31_09:33:15.7 40.24 N 26.94 E M=3.7 Turkey
2024/03/31_08:40:57.9 41.24 N 24.41 E M=3.2 Greece Bulgaria Border Region
2024/03/31_00:25:16.1 39.01 N 70.91 E M=4.8 Tajikistan
2024/03/30_14:05:46.9 37.34 N 22.54 E M=4.0 Southern Greece
2024/03/30_13:44:36.8 42.67 N 43.76 E M=4.6 Northwestern Caucasus
2024/03/30_12:18:35.4 44.43 N 21.96 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2024/03/30_11:13:46.5 44.16 N 22.21 E M=2.0 Serbia Bor
2024/03/30_11:09:49.4 44.16 N 22.21 E M=1.8 Serbia Bor
2024/03/30_10:43:41.8 44.15 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2024/03/30_05:44:00.0 43.33 N 19.35 E M=1.6 Montenegro
2024/03/30_00:25:08.1 38.29 N 39.53 E M=4.4 Turkey
2024/03/29_23:02:58.6 41.73 N 24.37 E M=2.8 Bulgaria
2024/03/29_17:51:41.9 37.68 N 20.82 E M=3.7 Ionian Sea
2024/03/29_17:15:23.6 43.90 N 20.99 E M=2.5 Serbia Kragujevac
2024/03/29_13:22:31.4 44.42 N 21.99 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/03/29_12:06:02.9 44.18 N 22.03 E M=1.6 Serbia Bor
2024/03/29_11:38:08.4 44.13 N 22.21 E M=1.8 Serbia Bor
2024/03/29_10:56:42.9 44.15 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2024/03/29_07:12:53.8 37.91 N 21.06 E M=5.6 Southern Greece
2024/03/29_06:38:04.3 41.68 N 24.42 E M=4.3 Bulgaria
2024/03/29_02:37:22.3 39.64 N 20.31 E M=3.5 Greece-Albania Border Region
2024/03/28_13:00:12.3 44.45 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/03/28_11:38:56.9 44.14 N 22.21 E M=1.9 Serbia Bor
2024/03/28_10:55:01.5 36.31 N 71.29 E M=5.0 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2024/03/28_10:26:14.4 44.15 N 22.22 E M=1.9 Serbia Bor
2024/03/27_21:19:37.2 46.32 N 12.75 E M=4.6 Northern Italy
2024/03/27_11:28:48.0 44.17 N 22.22 E M=2.1 Serbia Bor
2024/03/27_09:13:57.5 42.99 N 18.69 E M=3.0 Montenegro
2024/03/27_01:35:13.1 26.97 N 136.81 E M=5.8 West of Bonin Islands
2024/03/26_18:25:40.3 42.87 N 18.66 E M=2.2 Montenegro
2024/03/26_16:45:27.4 42.38 N 21.53 E M=2.7 Serbia Vitina
2024/03/26_13:14:10.6 1.53 S 15.19 W M=4.8 North of Ascension Island
2024/03/26_13:00:58.3 42.51 N 24.11 E M=2.0 Bulgaria
2024/03/26_12:23:14.9 44.19 N 22.06 E M=1.8 Serbia Bor
2024/03/26_12:05:42.2 44.17 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2024/03/26_09:00:17.3 39.86 N 19.37 E M=3.7 Greece-Albania Border Region
2024/03/25_18:33:01.6 35.75 N 91.48 E M=4.5 Qinghai, China
2024/03/25_14:29:02.7 43.90 N 20.98 E M=1.7 Serbia Kragujevac
2024/03/25_11:20:48.9 43.89 N 20.99 E M=3.4 Serbia Kraljevo
2024/03/25_10:51:58.7 44.40 N 21.93 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2024/03/25_05:22:18.6 16.57 N 46.54 W M=5.1 Northern Mid Atlantic Ridge
2024/03/25_02:36:44.6 52.61 N 163.48 E M=5.3 Off East Coast of Kamchatka
2024/03/25_02:17:36.2 43.55 N 19.75 E M=1.7 Serbia Nova Varoš
2024/03/24_10:59:22.2 39.86 N 20.41 E M=3.9 Greece-Albania Border Region
2024/03/24_09:21:59.1 45.33 N 14.64 E M=4.1 Croatia
2024/03/24_08:17:05.4 44.69 N 21.77 E M=1.8 Serbia Golubac
2024/03/24_03:04:01.6 9.45 S 122.16 E M=5.9 Savu Sea
2024/03/23_23:41:44.0 42.95 N 18.80 E M=2.5 Montenegro
2024/03/23_22:31:26.1 43.14 N 20.79 E M=1.9 Serbia Leposavić
2024/03/23_20:20:27.3 41.69 N 24.38 E M=2.7 Bulgaria
2024/03/23_14:22:24.4 41.74 N 24.35 E M=3.2 Bulgaria
2024/03/23_14:11:11.2 44.14 N 22.16 E M=1.9 Serbia Bor
2024/03/23_13:20:30.1 4.45 S 102.97 E M=5.5 Southern Sumatra, Indonesia
2024/03/23_11:24:50.7 44.14 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2024/03/23_10:22:36.5 42.59 N 19.13 E M=2.5 Montenegro
2024/03/22_23:57:27.9 17.24 N 40.44 E M=4.6 Red Sea
2024/03/22_21:41:18.2 42.97 N 18.63 E M=2.5 Montenegro
2024/03/22_20:16:11.3 43.01 N 18.61 E M=2.0 Montenegro
2024/03/22_19:45:37.5 39.53 N 20.58 E M=3.9 Greece-Albania Border Region
2024/03/22_17:55:29.0 44.05 N 22.18 E M=1.6 Serbia Zaječar
2024/03/22_17:22:04.8 41.48 N 20.51 E M=2.5 Albania
2024/03/22_12:43:45.9 44.44 N 22.00 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2024/03/22_12:18:40.3 44.15 N 22.17 E M=1.9 Serbia Bor
2024/03/22_11:25:15.5 42.45 N 23.16 E M=1.8 Bulgaria
2024/03/22_08:52:59.8 5.94 S 112.33 E M=5.9 Java Sea
2024/03/22_05:20:41.6 39.69 N 19.34 E M=4.6 Greece-Albania Border Region
2024/03/22_03:47:07.4 39.48 N 71.98 E M=4.9 Tajikistan
2024/03/22_01:32:21.5 42.85 N 22.92 E M=1.7 Bulgaria
2024/03/21_22:48:41.5 42.89 N 18.65 E M=1.8 Montenegro
2024/03/21_19:20:51.8 40.01 N 28.36 E M=4.2 Turkey
2024/03/21_19:14:18.0 43.02 N 18.62 E M=2.2 Montenegro
2024/03/21_16:10:08.7 38.48 N 22.48 E M=3.5 Greece
2024/03/21_15:15:47.2 44.44 N 22.01 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2024/03/21_12:43:22.2 42.72 N 24.00 E M=2.1 Bulgaria
2024/03/21_12:00:23.6 44.48 N 21.99 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2024/03/21_11:51:49.4 44.16 N 22.20 E M=2.2 Serbia Bor
2024/03/21_11:27:16.5 44.15 N 22.22 E M=1.7 Serbia Bor
2024/03/21_00:07:57.7 35.82 N 139.74 E M=5.3 Near S. Coast of Honshu, Japan
2024/03/20_18:27:44.9 43.00 N 18.64 E MLv=2.3 Montenegro
2024/03/20_13:41:13.5 44.13 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2024/03/20_11:31:33.7 44.15 N 22.18 E M=2.0 Serbia Bor
2024/03/20_11:22:49.0 44.43 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/03/20_10:21:50.6 44.15 N 22.21 E M=1.8 Serbia Bor
2024/03/20_08:01:24.6 41.44 N 23.16 E M=2.2 Bulgaria
2024/03/20_05:25:59.1 41.98 N 22.98 E M=1.8 North Macedonia
2024/03/20_04:22:20.3 42.89 N 18.68 E M=2.2 Montenegro
2024/03/19_21:27:03.0 29.88 N 65.25 E M=5.4 Pakistan
2024/03/19_13:26:54.8 44.68 N 21.77 E M=2.1 Serbia Golubac
2024/03/19_12:20:32.0 44.14 N 22.16 E M=2.0 Serbia Bor
2024/03/19_11:14:28.5 44.45 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/03/19_09:14:05.9 41.93 N 22.13 E M=1.9 North Macedonia
2024/03/19_00:35:21.4 29.89 N 65.26 E M=5.2 Pakistan
2024/03/18_18:26:13.7 34.51 N 24.03 E M=4.2 Crete, Greece
2024/03/18_16:19:09.7 44.44 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/03/18_13:44:12.9 44.15 N 22.23 E M=1.7 Serbia Bor
2024/03/18_11:50:37.0 44.15 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2024/03/18_11:04:37.6 24.25 N 143.04 E M=5.1 Volcano Islands, Japan Region
2024/03/18_10:45:04.2 44.15 N 22.18 E M=2.0 Serbia Bor
2024/03/18_09:19:33.5 44.47 N 22.02 E M=1.9 Serbia Donji Milanovac
2024/03/18_07:57:23.0 43.03 N 18.61 E M=2.4 Montenegro
2024/03/18_00:45:55.3 64.56 N 17.76 W M=4.1 Iceland
2024/03/17_21:03:50.0 27.77 N 53.59 E M=5.0 Southern Iran
2024/03/17_20:32:01.9 42.93 N 18.77 E M=3.3 Montenegro
2024/03/17_16:21:36.7 43.01 N 18.58 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2024/03/17_14:17:26.7 42.99 N 18.61 E M=2.9 Montenegro
2024/03/17_11:55:05.4 44.16 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2024/03/17_10:52:30.8 44.44 N 21.94 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/03/17_10:42:45.9 44.14 N 22.09 E M=1.6 Serbia Bor
2024/03/17_10:17:07.3 44.15 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2024/03/17_09:28:06.1 42.96 N 18.60 E M=2.2 Montenegro
2024/03/17_08:40:40.4 43.00 N 18.62 E M=2.6 Montenegro
2024/03/17_06:45:52.4 42.98 N 18.64 E M=2.1 Montenegro
2024/03/17_06:03:52.7 12.24 N 48.33 E M=5.1 Eastern Gulf of Aden
2024/03/17_02:56:12.0 43.01 N 18.67 E M=2.9 Montenegro
2024/03/17_02:31:48.3 43.01 N 18.62 E M=2.9 Montenegro
2024/03/16_21:17:00.9 37.15 N 141.37 E M=5.5 Near East Coast of Honshu, Japan
2024/03/16_15:06:54.6 42.93 N 18.60 E M=1.9 Montenegro
2024/03/16_13:49:49.6 40.82 N 23.64 E M=2.5 Greece
2024/03/16_13:43:17.3 44.15 N 22.21 E M=1.7 Serbia Bor
2024/03/16_11:28:15.1 44.15 N 22.15 E M=2.0 Serbia Bor
2024/03/16_10:44:43.5 44.42 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/03/16_09:22:54.2 44.42 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/03/16_05:11:39.2 43.05 N 18.64 E M=3.5 Bosnia and Herzegovina
2024/03/16_05:00:39.7 43.00 N 18.66 E M=2.0 Montenegro
2024/03/16_03:09:18.7 43.04 N 18.58 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2024/03/16_02:47:37.0 42.92 N 18.63 E M=1.7 Montenegro
2024/03/16_00:26:54.5 42.19 N 19.51 E M=2.2 Montenegro
2024/03/15_20:22:24.8 43.01 N 18.63 E M=2.0 Montenegro
2024/03/15_20:17:46.9 35.40 N 3.67 W M=4.6 Strait of Gibraltar
2024/03/15_18:18:48.8 43.00 N 18.64 E M=2.2 Montenegro
2024/03/15_16:51:14.1 43.03 N 18.62 E M=2.9 Montenegro
2024/03/15_13:48:31.8 44.15 N 22.16 E M=1.7 Serbia Bor
2024/03/15_13:32:09.5 44.16 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2024/03/15_13:26:06.1 44.45 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/03/15_13:13:04.2 42.55 N 23.10 E M=2.0 Bulgaria
2024/03/15_11:04:01.3 28.50 N 130.10 E M=5.2 Ryukyu Islands, Japan
2024/03/15_11:10:42.6 43.00 N 18.61 E M=2.9 Montenegro
2024/03/15_10:32:50.6 28.57 N 130.04 E M=5.5 Ryukyu Islands, Japan
2024/03/15_05:04:26.0 43.01 N 18.61 E M=2.4 Montenegro
2024/03/15_04:27:08.2 42.96 N 18.65 E M=2.0 Montenegro
2024/03/15_03:31:33.4 42.99 N 18.62 E MLv=1.8 Montenegro
2024/03/15_00:34:54.3 42.97 N 18.80 E M=1.9 Montenegro
2024/03/14_21:45:42.2 42.95 N 18.69 E M=2.2 Montenegro
2024/03/14_21:29:15.6 29.83 N 42.74 W M=4.7 Northern Mid Atlantic Ridge
2024/03/14_21:32:24.7 43.00 N 18.61 E M=2.4 Montenegro
2024/03/14_21:10:26.8 29.88 N 42.66 W Mw(mB)=6.0 Northern Mid Atlantic Ridge
2024/03/14_20:00:08.0 29.87 N 42.76 W M=4.6 Northern Mid Atlantic Ridge
2024/03/14_19:25:24.8 42.97 N 18.66 E M=2.9 Montenegro
2024/03/14_18:39:54.1 43.00 N 18.61 E M=2.1 Montenegro
2024/03/14_16:55:54.2 43.02 N 18.59 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2024/03/14_16:40:20.9 42.98 N 18.65 E M=2.0 Montenegro
2024/03/14_16:32:35.3 43.01 N 18.63 E M=2.3 Montenegro
2024/03/14_15:14:31.7 37.01 N 141.21 E M=5.6 Near East Coast of Honshu, Japan
2024/03/14_14:22:47.8 43.00 N 18.62 E M=2.3 Montenegro
2024/03/14_13:31:23.8 43.00 N 18.64 E M=3.2 Montenegro
2024/03/14_13:27:14.3 44.13 N 22.13 E M=1.9 Serbia Bor
2024/03/14_12:51:41.6 44.16 N 22.23 E M=1.9 Serbia Bor
2024/03/14_12:42:14.6 42.71 N 24.02 E M=2.0 Bulgaria
2024/03/14_11:48:09.1 43.16 N 18.83 E M=3.2 Montenegro
2024/03/14_11:14:56.8 42.91 N 18.70 E M=2.3 Montenegro
2024/03/14_10:48:09.8 43.01 N 18.61 E M=2.6 Montenegro
2024/03/14_10:41:09.9 42.96 N 18.59 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2024/03/14_09:50:34.3 14.02 N 41.10 E M=4.7 Ethiopia
2024/03/14_07:34:26.8 42.96 N 18.59 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2024/03/14_06:34:45.2 43.03 N 18.70 E M=3.4 Montenegro
2024/03/14_06:31:36.0 42.98 N 18.77 E M=2.3 Montenegro
2024/03/14_06:05:14.7 42.99 N 18.65 E M=3.1 Montenegro
2024/03/14_05:38:32.2 42.98 N 18.50 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2024/03/14_04:53:30.1 43.00 N 18.77 E M=2.0 Montenegro
2024/03/14_04:38:51.5 43.01 N 18.56 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2024/03/14_04:18:44.8 42.97 N 18.71 E M=2.5 Montenegro
2024/03/14_04:13:25.0 42.97 N 18.73 E M=2.0 Montenegro
2024/03/14_04:01:30.4 42.99 N 18.53 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2024/03/14_03:57:33.2 43.35 N 19.22 E M=2.4 Montenegro
2024/03/14_03:53:27.4 42.95 N 18.71 E M=2.2 Montenegro
2024/03/14_03:49:05.6 43.03 N 18.61 E M=2.5 Montenegro
2024/03/14_03:45:30.9 42.95 N 18.70 E M=2.1 Montenegro
2024/03/14_03:47:21.6 42.92 N 18.68 E MLv=2.2 Montenegro
2024/03/14_03:37:52.3 42.96 N 18.67 E M=2.3 Montenegro
2024/03/14_03:38:45.8 43.01 N 18.63 E M=2.6 Montenegro
2024/03/14_03:30:52.6 42.95 N 18.64 E M=3.1 Montenegro
2024/03/14_03:14:46.9 43.02 N 18.72 E M=3.4 Montenegro
2024/03/14_03:06:46.5 43.02 N 18.67 E M=5.7 Montenegro
2024/03/14_02:48:14.2 42.47 N 21.74 E M=1.6 Serbia Bujanovac
2024/03/14_00:57:33.7 41.88 N 23.09 E M=2.2 North Macedonia
2024/03/13_18:56:11.7 0.09 S 125.02 E M=5.6 Southern Molucca Sea
2024/03/13_15:13:19.5 5.87 S 150.55 E M=5.9 New Britain Region, P.N.G.
2024/03/13_12:12:15.8 42.73 N 20.28 E M=2.9 Serbia Peć
2024/03/13_11:52:08.7 44.17 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2024/03/13_11:45:58.5 41.86 N 19.81 E M=2.6 Albania
2024/03/13_10:15:19.3 42.83 N 23.08 E M=1.7 Bulgaria
2024/03/12_19:59:05.8 39.75 N 28.17 E M=4.2 Turkey
2024/03/12_13:46:24.0 44.45 N 21.96 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2024/03/12_13:02:07.5 42.25 N 19.64 E M=2.4 Albania
2024/03/12_12:31:52.5 42.74 N 24.01 E M=1.9 Bulgaria
2024/03/12_12:21:36.4 44.17 N 22.24 E M=2.1 Serbia Bor
2024/03/12_10:17:13.3 44.45 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/03/12_00:28:03.1 34.27 N 46.36 E M=4.2 Western Iran
2024/03/11_22:37:21.6 42.47 N 21.73 E M=2.3 Serbia Bujanovac
2024/03/11_13:40:47.9 44.14 N 22.16 E M=2.2 Serbia Bor
2024/03/11_13:14:09.0 44.40 N 21.94 E M=2.5 Serbia Majdanpek
2024/03/11_11:38:47.1 44.14 N 22.19 E M=2.3 Serbia Bor
2024/03/11_11:19:32.9 44.12 N 22.13 E M=2.1 Serbia Bor
2024/03/11_11:13:56.5 44.42 N 22.02 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2024/03/10_17:01:44.4 43.56 N 20.80 E M=1.8 Serbia Baljevac na Ibru
2024/03/10_13:55:56.3 35.96 N 30.01 E M=4.8 Eastern Mediterranean Sea
2024/03/10_12:48:05.4 44.43 N 21.97 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2024/03/10_12:37:48.4 44.12 N 22.16 E M=1.9 Serbia Bor
2024/03/10_11:12:07.2 44.16 N 22.22 E M=2.3 Serbia Bor
2024/03/10_10:20:56.9 44.16 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2024/03/10_09:51:19.9 44.42 N 21.99 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2024/03/10_09:07:23.3 44.46 N 21.94 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2024/03/09_13:57:14.6 44.44 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/03/09_13:47:41.1 44.15 N 22.16 E M=2.0 Serbia Bor
2024/03/09_11:53:28.2 44.12 N 22.15 E M=1.9 Serbia Bor
2024/03/09_11:46:20.4 43.49 N 23.25 E M=1.7 Bulgaria
2024/03/09_11:35:33.3 44.13 N 22.14 E M=1.6 Serbia Bor
2024/03/09_10:26:05.7 44.46 N 21.94 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/03/09_05:18:16.5 41.42 N 142.52 E M=5.1 Hokkaido, Japan Region
2024/03/09_00:48:25.3 40.76 N 22.04 E M=2.4 Greece
2024/03/08_21:09:22.3 42.03 N 20.45 E M=2.2 Albania
2024/03/08_20:11:06.3 45.05 N 23.01 E M=2.2 Romania
2024/03/08_20:06:51.4 45.07 N 23.04 E M=2.6 Romania
2024/03/08_17:54:08.4 44.85 N 22.46 E M=1.8 Romania
2024/03/08_17:20:46.9 21.71 S 174.81 W M=5.8 Tonga Islands
2024/03/08_14:10:05.3 44.65 N 21.78 E M=1.8 Serbia Golubac
2024/03/08_13:53:07.8 44.14 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2024/03/08_13:45:24.8 44.14 N 22.22 E M=1.7 Serbia Bor
2024/03/08_13:33:35.1 44.41 N 21.96 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2024/03/08_12:30:47.5 43.37 N 18.98 E M=1.8 Montenegro
2024/03/08_11:13:37.7 44.66 N 21.77 E M=1.7 Serbia Golubac
2024/03/08_11:06:38.6 44.44 N 22.00 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2024/03/08_10:34:03.7 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2024/03/08_05:09:33.2 43.01 N 18.78 E M=2.0 Montenegro
2024/03/08_04:27:45.7 38.83 N 27.05 E M=4.0 Turkey
2024/03/07_20:52:42.6 40.69 N 21.26 E M=3.0 Greece
2024/03/07_13:21:09.9 44.15 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2024/03/07_12:43:42.3 42.76 N 24.01 E M=2.2 Bulgaria
2024/03/07_11:39:19.4 44.44 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/03/07_11:35:31.0 44.15 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2024/03/07_10:06:33.7 33.57 N 92.94 E M=4.9 Qinghai, China
2024/03/07_09:23:12.8 44.48 N 22.03 E M=2.0 Serbia Donji Milanovac
2024/03/07_06:42:39.0 43.02 N 17.84 E M=3.0 Bosnia and Herzegovina
2024/03/06_19:59:50.0 40.31 N 19.60 E M=3.6 Albania
2024/03/06_13:45:16.4 44.16 N 22.21 E M=1.7 Serbia Bor
2024/03/06_13:40:27.4 44.46 N 22.00 E M=2.0 Serbia Donji Milanovac
2024/03/06_13:18:33.0 44.16 N 22.21 E M=1.7 Serbia Bor
2024/03/06_12:40:36.4 44.16 N 22.21 E M=1.8 Serbia Bor
2024/03/06_12:20:47.9 44.13 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2024/03/06_11:12:22.9 44.46 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/03/06_09:23:37.0 44.44 N 22.01 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2024/03/06_00:10:08.5 41.58 N 78.75 E M=4.7 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/03/05_22:17:27.7 38.47 N 20.38 E M=4.0 Greece
2024/03/05_22:14:43.2 38.15 N 20.03 E M=3.8 Greece
2024/03/05_17:38:55.2 40.24 N 20.40 E M=3.3 Albania
2024/03/05_13:42:09.5 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2024/03/05_13:12:46.9 45.51 N 25.82 E M=2.0 Romania
2024/03/05_11:28:02.7 44.17 N 22.25 E M=1.9 Serbia Bor
2024/03/05_11:24:47.5 44.21 N 22.07 E M=1.8 Serbia Žagubica
2024/03/05_11:08:27.4 44.66 N 21.75 E M=1.7 Serbia Golubac
2024/03/05_10:49:29.1 44.19 N 22.26 E M=1.9 Serbia Bor
2024/03/05_04:20:11.1 26.95 N 59.51 E M=5.3 Southern Iran
2024/03/05_02:07:36.2 33.51 N 93.16 E M=4.8 Qinghai, China
2024/03/04_19:18:59.7 39.07 N 20.33 E M=3.7 Greece-Albania Border Region
2024/03/04_18:38:59.0 40.39 N 27.42 E M=4.7 Turkey
2024/03/04_13:33:52.3 44.42 N 21.98 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2024/03/04_11:16:47.4 44.44 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/03/04_11:11:40.2 44.14 N 22.16 E M=1.9 Serbia Bor
2024/03/04_10:59:59.5 41.94 N 19.57 E M=2.5 Albania
2024/03/04_06:22:05.7 42.93 N 76.99 E M=5.0 Lake Issyk Kul Region
2024/03/04_02:48:24.4 5.61 S 102.46 E M=5.2 Southern Sumatra, Indonesia
2024/03/03_12:37:50.4 44.15 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2024/03/03_12:02:46.0 44.16 N 22.21 E M=1.8 Serbia Bor
2024/03/03_11:05:40.5 44.16 N 22.21 E M=1.8 Serbia Bor
2024/03/03_08:31:51.4 40.71 N 142.04 E M=4.8 Near East Coast of Honshu, Japan
2024/03/03_05:35:45.1 11.96 N 57.45 E M=4.7 Owen Fracture Zone Region
2024/03/03_04:44:40.8 39.33 N 20.53 E M=3.4 Greece-Albania Border Region
2024/03/02_20:22:50.7 43.37 N 21.72 E M=1.8 Serbia Prokuplje
2024/03/02_20:10:39.4 43.37 N 21.72 E M=1.6 Serbia Prokuplje
2024/03/02_16:35:45.2 43.45 N 19.53 E M=1.6 Serbia Prijepolje
2024/03/02_13:47:06.4 39.27 N 22.20 E M=3.9 Greece
2024/03/02_13:41:59.6 44.13 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2024/03/02_12:39:40.9 41.93 N 22.40 E M=2.4 North Macedonia
2024/03/02_12:19:38.8 44.14 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2024/03/02_12:13:31.4 44.42 N 21.97 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2024/03/02_09:24:17.3 41.98 N 23.88 E M=2.0 Bulgaria
2024/03/02_09:14:23.3 44.44 N 21.98 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/03/02_00:00:12.8 43.01 N 18.26 E M=3.3 Bosnia and Herzegovina
2024/03/01_17:30:24.1 15.09 N 54.51 E M=5.8 Owen Fracture Zone Region
2024/03/01_16:49:13.8 35.76 N 140.03 E M=5.0 Near East Coast of Honshu, Japan
2024/03/01_13:19:14.8 44.13 N 22.11 E M=1.8 Serbia Bor
2024/03/01_09:28:59.5 8.74 N 127.08 E M=5.4 Philippine Islands Region
2024/03/01_09:22:47.7 43.46 N 19.52 E M=2.6 Serbia Prijepolje
2024/03/01_09:18:21.9 43.45 N 19.54 E M=2.5 Serbia Prijepolje
2024/03/01_08:09:54.9 13.27 N 46.64 E M=4.5 Western Arabian Peninsula
2024/03/01_02:52:17.0 39.82 N 20.85 E M=3.6 Greece-Albania Border Region
2024/02/29_20:43:15.7 35.45 N 140.33 E M=5.3 Near East Coast of Honshu, Japan
2024/02/29_12:31:06.6 42.77 N 24.01 E M=2.2 Bulgaria
2024/02/29_12:14:08.5 44.14 N 22.21 E M=2.1 Serbia Bor
2024/02/29_11:27:51.5 44.65 N 21.73 E M=2.1 Serbia Golubac
2024/02/29_09:36:00.5 39.90 N 140.27 E M=5.1 Eastern Honshu, Japan
2024/02/29_09:22:21.3 51.74 N 177.76 W M=5.5 Andreanof Islands, Aleutian Islands
2024/02/29_06:24:32.1 85.41 N 92.08 E M=4.9 North of Severnaya Zemlya
2024/02/29_02:13:07.8 35.47 N 140.76 E M=4.9 Near East Coast of Honshu, Japan
2024/02/29_00:10:12.5 8.94 N 126.85 E M=5.3 Mindanao, Philippines
2024/02/28_15:50:09.5 52.00 N 179.58 E M=5.4 Rat Islands, Aleutian Islands
2024/02/28_13:41:17.8 44.14 N 22.16 E M=2.0 Serbia Bor
2024/02/28_11:38:14.1 44.13 N 22.11 E M=1.6 Serbia Bor
2024/02/28_05:04:26.4 41.72 N 22.63 E M=1.9 North Macedonia
2024/02/27_22:37:37.0 41.23 N 20.33 E M=3.3 Albania
2024/02/27_19:52:41.9 40.60 N 26.67 E M=4.0 Turkey
2024/02/27_14:42:40.9 42.90 N 17.53 E M=3.1 Croatia
2024/02/27_13:44:01.4 44.42 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/02/27_13:09:54.7 40.27 N 27.02 E M=4.6 Turkey
2024/02/27_12:27:52.5 42.76 N 23.91 E M=1.9 Bulgaria
2024/02/27_11:44:23.7 44.15 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2024/02/27_11:30:34.2 44.17 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2024/02/27_07:07:26.5 42.78 N 18.96 E M=3.1 Montenegro
2024/02/26_17:15:35.8 11.63 N 57.47 E M=4.9 Owen Fracture Zone Region
2024/02/26_12:23:11.7 44.17 N 22.22 E M=2.1 Serbia Bor
2024/02/26_11:43:08.4 44.42 N 21.94 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2024/02/26_10:22:45.9 44.17 N 21.04 E M=1.6 Serbia Kragujevac
2024/02/25_21:12:05.5 41.88 N 19.17 E M=2.6 Albania
2024/02/25_14:47:02.1 44.43 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2024/02/25_13:41:09.0 44.12 N 22.12 E M=1.8 Serbia Bor
2024/02/25_13:07:01.7 7.30 S 106.02 E M=5.7 Java, Indonesia
2024/02/25_12:00:46.8 44.42 N 21.98 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/02/25_11:04:59.0 39.64 N 21.49 E M=2.8 Greece
2024/02/25_04:15:01.9 41.24 N 78.37 E M=5.6 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/02/24_22:59:03.6 38.63 N 25.83 E M=4.5 Aegean Sea
2024/02/24_17:09:42.5 41.96 N 23.01 E M=2.9 North Macedonia
2024/02/24_12:41:41.5 44.15 N 22.21 E M=2.1 Serbia Bor
2024/02/24_12:39:03.8 44.27 N 21.39 E M=1.9 Serbia Markovac
2024/02/24_11:46:43.5 43.96 N 18.41 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2024/02/24_10:09:52.5 44.41 N 21.98 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2024/02/24_10:00:37.8 40.80 N 19.68 E M=3.9 Albania
2024/02/24_07:34:33.6 27.68 N 56.23 E M=4.7 Southern Iran
2024/02/23_22:59:00.8 41.15 N 78.60 E M=5.3 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/02/23_13:47:21.3 44.14 N 22.14 E M=1.9 Serbia Bor
2024/02/23_12:15:26.3 42.29 N 24.89 E M=2.8 Bulgaria
2024/02/23_12:17:10.5 44.43 N 21.94 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/02/23_11:43:23.4 44.17 N 22.16 E M=2.0 Serbia Bor
2024/02/23_11:38:24.2 44.44 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2024/02/23_11:00:34.3 44.15 N 22.15 E M=2.0 Serbia Bor
2024/02/23_09:23:19.0 41.88 N 17.54 E M=4.9 Adriatic Sea
2024/02/23_08:55:27.6 40.77 N 19.67 E M=3.6 Albania
2024/02/23_07:46:26.3 0.56 S 98.52 E M=5.3 Southern Sumatra, Indonesia
2024/02/22_19:25:29.8 46.05 N 154.92 E M=5.4 East of Kuril Islands
2024/02/22_13:40:17.3 44.14 N 22.13 E M=2.0 Serbia Bor
2024/02/22_12:28:45.4 42.76 N 24.00 E M=2.3 Bulgaria
2024/02/22_11:21:03.8 38.51 N 22.56 E M=4.2 Greece
2024/02/22_06:03:39.8 42.93 N 17.57 E M=4.0 Croatia
2024/02/22_05:06:54.8 42.90 N 17.42 E M=2.6 Croatia
2024/02/22_04:58:45.6 42.38 N 19.34 E M=2.2 Montenegro
2024/02/22_04:55:57.4 42.83 N 17.45 E M=2.6 Croatia
2024/02/22_04:07:17.9 42.93 N 17.54 E M=3.9 Croatia
2024/02/22_01:00:43.7 42.18 N 23.67 E M=1.9 Bulgaria
2024/02/21_21:59:18.3 34.90 N 22.64 E M=4.4 Central Mediterranean Sea
2024/02/21_17:58:17.9 43.60 N 19.53 E M=2.0 Serbia
2024/02/21_13:02:20.5 44.14 N 22.22 E M=1.7 Serbia Bor
2024/02/21_12:54:28.7 42.57 N 21.24 E M=1.7 Serbia Gnjilane
2024/02/21_12:38:35.1 40.47 N 20.27 E M=2.9 Albania
2024/02/21_11:02:47.0 44.17 N 22.24 E M=1.9 Serbia Bor
2024/02/20_19:55:30.2 38.52 N 21.93 E M=3.1 Greece
2024/02/20_15:35:51.0 42.28 N 18.33 E M=3.1 NW Balkan Region
2024/02/20_14:57:31.8 24.35 N 123.17 E M=5.3 Southwestern Ryukyu Islands, Japan
2024/02/20_13:56:20.3 22.73 N 123.82 E M=5.3 Southeast of Taiwan
2024/02/20_13:46:40.3 44.68 N 10.48 E M=4.1 Northern Italy
2024/02/20_13:39:58.1 44.46 N 21.94 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2024/02/20_12:47:40.3 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2024/02/20_11:58:49.7 44.15 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2024/02/20_10:50:40.9 44.44 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2024/02/20_01:46:50.8 40.76 N 23.29 E M=2.4 Greece
2024/02/19_17:04:39.8 44.00 N 18.42 E M=2.9 Bosnia and Herzegovina
2024/02/19_16:05:17.4 35.69 N 74.76 E M=5.0 Northwestern Kashmir
2024/02/19_13:41:47.6 44.14 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2024/02/19_10:31:08.1 44.13 N 22.20 E M=2.0 Serbia Bor
2024/02/19_08:22:04.0 43.96 N 18.42 E M=4.1 Bosnia and Herzegovina
2024/02/19_05:49:08.7 41.98 N 23.01 E M=1.9 North Macedonia
2024/02/19_01:25:41.3 34.75 N 27.56 E M=4.3 Eastern Mediterranean Sea
2024/02/18_13:04:32.3 41.92 N 23.24 E M=2.1 Bulgaria
2024/02/18_11:27:12.9 44.15 N 22.13 E M=2.0 Serbia Bor
2024/02/18_11:20:36.7 37.19 N 66.84 E M=4.8 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2024/02/18_11:01:44.4 44.13 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2024/02/18_09:31:35.6 44.13 N 22.12 E M=1.6 Serbia Bor
2024/02/18_05:37:00.1 44.26 N 21.46 E M=1.7 Serbia Petrovac na Mlavi
2024/02/17_13:54:51.9 42.61 N 18.96 E M=2.5 Montenegro
2024/02/17_13:14:08.8 44.43 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/02/17_11:45:01.0 44.41 N 21.96 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2024/02/17_11:08:06.9 44.50 N 21.84 E M=1.8 Serbia
2024/02/17_02:41:54.9 40.10 N 28.63 E M=4.0 Turkey
2024/02/17_00:27:06.6 43.93 N 19.24 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2024/02/16_19:32:34.1 40.76 N 15.51 E M=3.7 Southern Italy
2024/02/16_13:38:26.3 44.42 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/02/16_13:35:05.4 44.46 N 21.99 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2024/02/16_12:08:32.6 44.14 N 22.15 E M=1.8 Serbia Bor
2024/02/16_11:28:26.4 44.14 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2024/02/16_10:03:34.9 44.14 N 22.21 E M=1.6 Serbia Bor
2024/02/16_09:49:19.1 43.76 N 21.36 E M=2.2 Serbia Kruševac
2024/02/16_09:47:02.8 42.37 N 19.41 E M=2.4 Montenegro
2024/02/16_09:40:30.0 42.36 N 19.41 E M=2.7 Montenegro
2024/02/16_02:50:11.5 44.28 N 15.69 E M=3.6 Croatia
2024/02/16_01:55:25.7 41.64 N 25.15 E M=2.2 Bulgaria
2024/02/15_22:49:22.4 42.11 N 24.88 E M=3.7 Bulgaria
2024/02/15_17:58:27.3 71.28 N 106.59 E M=4.8 Northcentral Siberia, Russia
2024/02/15_11:46:17.9 44.16 N 22.21 E M=1.6 Serbia Bor
2024/02/15_11:41:59.4 44.14 N 22.19 E M=2.1 Serbia Bor
2024/02/15_11:10:41.9 44.41 N 21.99 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/02/15_10:31:28.4 44.16 N 22.21 E M=1.7 Serbia Bor
2024/02/15_03:53:46.1 50.44 N 71.06 E M=5.2 Central Kazakhstan
2024/02/14_16:51:33.7 42.96 N 18.35 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2024/02/14_13:43:48.4 44.15 N 22.21 E M=1.7 Serbia Bor
2024/02/14_13:33:41.4 35.46 N 0.13 W M=4.1 Northern Algeria
2024/02/14_11:40:28.4 10.99 N 138.75 E M=5.7 W. Caroline Islands, Micronesia
2024/02/14_11:14:29.7 44.43 N 21.98 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/02/14_06:53:00.6 30.08 N 141.85 E M=5.5 Southeast of Honshu, Japan
2024/02/14_06:11:55.6 44.97 N 17.90 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2024/02/13_20:28:51.5 41.70 N 25.04 E M=2.4 Bulgaria
2024/02/13_20:25:49.7 41.90 N 22.89 E M=2.2 North Macedonia
2024/02/13_13:51:57.6 44.43 N 21.94 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2024/02/13_12:57:37.0 42.50 N 24.13 E M=1.8 Bulgaria
2024/02/13_12:30:53.2 42.77 N 24.05 E M=2.2 Bulgaria
2024/02/13_11:35:26.8 44.13 N 22.12 E M=1.6 Serbia Bor
2024/02/13_11:04:06.3 44.15 N 22.25 E M=1.9 Serbia Bor
2024/02/13_08:08:57.1 41.97 N 22.82 E M=2.0 North Macedonia
2024/02/13_01:35:36.6 41.92 N 20.43 E M=2.2 Albania
2024/02/12_21:04:04.2 43.58 N 20.69 E M=2.6 Serbia Baljevac na Ibru
2024/02/12_17:27:07.1 41.98 N 23.40 E M=1.9 Bulgaria
2024/02/12_13:46:03.4 44.13 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2024/02/12_11:54:10.3 44.16 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2024/02/12_11:19:08.5 44.15 N 22.16 E M=1.9 Serbia Bor
2024/02/12_11:16:20.1 44.45 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/02/12_05:56:53.7 39.91 N 21.53 E M=2.9 Greece
2024/02/11_12:22:14.2 44.16 N 22.19 E M=2.0 Serbia Bor
2024/02/11_11:13:24.3 44.41 N 22.01 E M=2.2 Serbia Donji Milanovac
2024/02/11_10:47:45.6 44.14 N 22.14 E M=2.1 Serbia Bor
2024/02/11_04:57:13.4 41.10 N 78.82 E M=4.7 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/02/11_04:29:44.4 41.88 N 19.76 E M=3.0 Albania
2024/02/11_00:16:50.9 34.95 N 22.66 E M=4.6 Central Mediterranean Sea
2024/02/10_20:27:19.1 42.88 N 18.58 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2024/02/10_16:53:40.2 43.23 N 20.49 E M=2.6 Serbia Novi Pazar
2024/02/10_15:10:30.1 40.72 N 15.49 E M=4.3 Southern Italy
2024/02/10_11:50:43.1 44.41 N 21.94 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2024/02/10_11:37:19.4 44.14 N 22.17 E M=2.2 Serbia Bor
2024/02/10_10:14:21.9 44.45 N 21.92 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2024/02/10_05:21:31.3 8.75 N 125.44 E M=5.1 Mindanao, Philippines
2024/02/10_04:11:27.8 43.15 N 19.22 E M=2.2 Montenegro
2024/02/10_03:22:13.3 8.55 N 125.57 E M=5.4 Mindanao, Philippines
2024/02/10_00:47:13.7 43.85 N 19.32 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2024/02/09_13:32:10.5 44.45 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/02/09_13:11:31.5 44.13 N 22.17 E M=1.9 Serbia Bor
2024/02/09_13:00:31.7 44.14 N 22.24 E M=1.9 Serbia Bor
2024/02/09_12:33:09.8 42.56 N 24.19 E M=2.1 Bulgaria
2024/02/09_12:06:21.1 44.72 N 10.37 E M=4.4 Northern Italy
2024/02/08_12:26:52.6 42.75 N 24.05 E M=2.1 Bulgaria
2024/02/08_11:13:49.3 44.43 N 22.02 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2024/02/08_10:27:21.3 44.15 N 22.21 E M=1.6 Serbia Bor
2024/02/08_05:32:10.5 41.15 N 20.27 E M=3.9 Albania
2024/02/08_02:20:28.1 35.47 N 22.80 E M=4.3 Central Mediterranean Sea
2024/02/07_22:59:59.7 43.45 N 18.52 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2024/02/07_19:33:37.6 3.36 S 130.78 E M=5.0 Seram, Indonesia
2024/02/07_13:44:58.7 44.15 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2024/02/07_13:41:28.1 44.15 N 22.20 E M=2.1 Serbia Bor
2024/02/07_04:05:01.4 18.56 N 120.94 E M=5.3 Luzon, Philippines
2024/02/06_21:08:20.8 37.74 N 137.44 E M=5.1 Near West Coast of Honshu, Japan
2024/02/06_17:57:23.1 42.14 N 19.07 E M=2.3 Montenegro
2024/02/06_16:06:34.6 44.46 N 149.06 E M=5.1 Kuril Islands
2024/02/06_13:47:59.2 44.15 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2024/02/06_13:42:59.6 41.35 N 21.22 E M=3.0 North Macedonia
2024/02/06_13:25:50.6 44.41 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/02/06_12:08:27.5 44.65 N 21.75 E M=2.0 Serbia Golubac
2024/02/06_11:36:18.3 44.14 N 22.22 E M=1.9 Serbia Bor
2024/02/06_09:14:23.6 44.43 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/02/06_06:58:59.3 42.98 N 22.04 E M=1.7 Serbia Leskovac
2024/02/06_04:30:26.7 39.55 N 21.65 E M=2.6 Greece
2024/02/05_21:50:49.6 44.67 N 26.83 E M=3.8 Romania
2024/02/05_19:03:50.5 22.41 N 143.57 E M=5.3 Volcano Islands, Japan Region
2024/02/05_14:39:38.6 55.40 N 35.44 W M=4.8 Reykjanes Ridge
2024/02/05_13:53:41.1 55.65 N 30.08 W M=5.1 North Atlantic Ocean
2024/02/05_13:40:09.6 44.15 N 22.22 E M=1.9 Serbia Bor
2024/02/05_13:35:38.3 44.42 N 22.00 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2024/02/05_10:34:54.8 42.99 N 22.04 E M=2.0 Serbia Leskovac
2024/02/05_09:36:59.6 44.44 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/02/05_00:52:19.5 2.08 S 100.25 E M=5.4 Southern Sumatra, Indonesia
2024/02/05_00:17:48.1 44.10 N 20.07 E M=1.7 Serbia Kosjerić
2024/02/04_15:35:37.5 44.40 N 22.05 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2024/02/04_13:34:31.0 44.43 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/02/04_12:16:48.9 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2024/02/04_11:06:14.2 44.42 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/02/04_09:50:39.1 12.33 N 143.52 E M=5.4 South of Mariana Islands
2024/02/04_07:52:44.1 41.87 N 22.87 E M=1.9 North Macedonia
2024/02/04_06:28:39.2 41.82 N 23.56 E M=1.9 Bulgaria
2024/02/04_04:17:48.8 40.34 N 27.57 E M=3.5 Turkey
2024/02/04_04:01:24.3 41.83 N 22.91 E M=2.4 North Macedonia
2024/02/04_03:58:35.0 42.10 N 22.83 E M=2.1 Bulgaria
2024/02/04_01:19:05.1 42.91 N 78.65 E M=4.7 Lake Issyk Kul Region
2024/02/04_00:11:19.9 41.74 N 24.54 E M=2.7 Bulgaria
2024/02/03_18:33:26.8 10.97 N 62.43 W M=5.0 Near Coast of Venezuela
2024/02/03_17:56:28.0 41.41 N 22.83 E MLv=2.0 North Macedonia
2024/02/03_16:35:09.0 41.58 N 75.24 E M=4.5 Kyrgyzstan
2024/02/03_13:46:54.0 44.43 N 21.96 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2024/02/03_11:43:18.9 44.13 N 22.20 E M=2.0 Serbia Bor
2024/02/03_10:18:02.5 44.14 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2024/02/03_09:49:07.1 44.45 N 21.91 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2024/02/03_09:24:35.3 44.11 N 22.29 E M=1.6 Serbia Bor
2024/02/02_12:42:17.8 44.15 N 22.31 E M=1.9 Serbia Bor
2024/02/02_10:17:05.4 44.11 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2024/02/02_07:16:05.4 42.28 N 23.59 E M=2.1 Bulgaria
2024/02/01_22:26:18.1 23.62 N 123.51 E M=5.0 Southwestern Ryukyu Islands, Japan
2024/02/01_22:06:00.0 45.47 N 21.25 E M=2.9 Romania
2024/02/01_21:45:42.5 43.60 N 21.42 E M=1.8 Serbia Kruševac
2024/02/01_17:04:45.3 43.96 N 20.44 E M=1.6 Serbia Čačak
2024/02/01_16:20:32.5 46.77 N 15.51 E M=2.5 Slovenia
2024/02/01_16:22:36.1 43.95 N 20.43 E M=1.8 Serbia Čačak
2024/02/01_13:42:51.4 44.14 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2024/02/01_13:08:55.0 44.14 N 22.19 E M=2.0 Serbia Bor
2024/02/01_12:15:08.2 45.38 N 24.09 E M=2.7 Romania
2024/02/01_11:42:31.3 44.15 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2024/02/01_11:21:24.1 44.43 N 21.93 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2024/02/01_01:59:19.8 47.69 N 15.89 E M=4.4 Austria
2024/01/31_15:40:36.1 44.41 N 21.98 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2024/01/31_13:35:06.6 44.15 N 22.22 E M=2.0 Serbia Bor
2024/01/31_12:27:52.5 44.05 N 20.94 E M=1.6 Serbia Kragujevac
2024/01/31_12:22:44.9 44.16 N 22.27 E M=1.8 Serbia Bor
2024/01/31_11:34:08.3 43.88 N 21.22 E M=2.2 Serbia Jagodina
2024/01/31_04:45:36.0 38.83 N 22.41 E M=3.4 Greece
2024/01/31_03:20:31.4 41.08 N 20.15 E M=2.9 Albania
2024/01/30_17:30:07.6 44.06 N 22.22 E M=1.7 Serbia Zaječar
2024/01/30_13:25:52.1 42.50 N 23.10 E M=1.9 Bulgaria
2024/01/30_12:26:58.1 42.76 N 23.99 E M=2.3 Bulgaria
2024/01/30_12:21:35.1 44.17 N 22.25 E M=2.1 Serbia Bor
2024/01/30_11:48:53.1 44.46 N 21.99 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2024/01/30_11:25:48.6 44.15 N 22.22 E M=1.9 Serbia Bor
2024/01/30_11:17:46.6 44.15 N 22.22 E MLv=1.6 Serbia Bor
2024/01/30_09:43:24.0 40.11 N 21.58 E M=3.3 Greece
2024/01/30_07:57:54.2 43.52 N 22.26 E M=2.4 Serbia Knjaževac
2024/01/29_22:27:43.0 41.11 N 78.73 E M=5.5 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/01/29_14:44:43.7 42.96 N 23.77 E M=1.7 Bulgaria
2024/01/29_13:56:28.2 44.43 N 22.01 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2024/01/29_13:38:11.8 44.13 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2024/01/29_11:41:42.6 44.27 N 19.35 E M=1.9 Serbia Ljubovija
2024/01/29_11:28:27.9 44.15 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2024/01/29_10:01:46.4 44.45 N 21.97 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2024/01/29_05:49:03.5 42.12 N 24.79 E M=2.7 Bulgaria
2024/01/28_18:11:23.8 23.50 N 121.44 E M=5.2 Taiwan
2024/01/28_17:38:05.5 41.78 N 22.32 E M=2.8 North Macedonia
2024/01/28_13:31:15.0 44.14 N 22.22 E M=1.9 Serbia Bor
2024/01/28_12:17:17.7 44.43 N 21.94 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2024/01/28_11:49:10.3 44.14 N 22.21 E M=2.0 Serbia Bor
2024/01/28_10:11:23.9 44.09 N 22.17 E M=1.8 Serbia Zaječar
2024/01/28_09:37:37.3 11.37 S 73.45 W Mw(mB)=6.6 Central Peru
2024/01/28_09:23:23.5 40.70 N 15.49 E M=4.1 Southern Italy
2024/01/28_00:25:36.2 42.57 N 20.08 E M=2.1 Serbia
2024/01/27_21:44:41.7 42.88 N 20.00 E M=2.1 Serbia Peć
2024/01/27_18:54:05.5 42.37 N 19.28 E M=3.1 Montenegro
2024/01/27_17:37:06.5 45.75 N 20.94 E M=2.0 NW Balkan Region
2024/01/27_13:40:40.7 44.14 N 22.20 E M=2.0 Serbia Bor
2024/01/27_13:41:49.1 44.43 N 21.96 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2024/01/27_12:43:55.4 44.13 N 22.14 E M=2.0 Serbia Bor
2024/01/27_12:44:35.4 43.28 N 20.63 E M=2.1 Serbia Novi Pazar
2024/01/27_10:33:14.8 43.28 N 20.64 E M=1.9 Serbia Novi Pazar
2024/01/27_09:03:06.9 41.42 N 78.52 E M=5.0 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/01/27_05:19:18.5 37.90 N 27.24 E M=4.8 Turkey
2024/01/27_03:43:16.9 43.30 N 20.63 E M=2.6 Serbia Novi Pazar
2024/01/27_03:10:42.0 38.75 N 20.82 E M=3.0 Greece
2024/01/26_19:54:29.3 41.83 N 22.65 E M=2.4 North Macedonia
2024/01/26_12:46:19.8 29.01 N 141.69 E M=5.4 Southeast of Honshu, Japan
2024/01/26_11:08:15.6 44.45 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/01/26_10:56:30.2 40.47 N 23.61 E M=3.1 Greece
2024/01/26_10:32:36.6 44.12 N 22.12 E M=1.8 Serbia Bor
2024/01/26_01:55:15.9 41.16 N 78.70 E M=4.6 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/01/25_23:01:04.0 1.12 S 14.02 W M=5.1 North of Ascension Island
2024/01/25_22:01:52.8 37.64 N 36.46 E M=4.1 Turkey
2024/01/25_20:39:35.2 43.68 N 21.17 E M=2.3 Serbia Kruševac
2024/01/25_20:01:28.0 41.16 N 78.90 E M=5.2 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/01/25_17:00:46.1 11.62 N 43.44 E M=4.9 Ethiopia
2024/01/25_13:34:08.6 41.00 N 22.74 E M=2.7 NW Balkan Region
2024/01/25_13:04:09.0 37.93 N 38.31 E M=5.0 Turkey
2024/01/25_11:54:53.2 44.13 N 22.16 E M=1.9 Serbia Bor
2024/01/25_11:40:24.0 44.10 N 22.10 E M=1.7 Serbia Bor
2024/01/25_11:17:51.9 44.13 N 22.15 E M=1.8 Serbia Bor
2024/01/25_10:27:23.3 44.41 N 21.99 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/01/25_04:09:46.7 43.63 N 18.84 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2024/01/25_01:24:35.7 41.16 N 78.82 E M=4.7 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/01/25_01:07:20.0 42.22 N 19.45 E M=2.3 Montenegro
2024/01/25_00:36:40.2 42.26 N 19.94 E M=2.2 Albania
2024/01/25_00:29:12.5 42.26 N 19.38 E M=3.0 Montenegro
2024/01/24_22:26:55.1 42.11 N 23.83 E M=2.1 Bulgaria
2024/01/24_22:21:51.1 41.17 N 78.72 E M=5.1 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/01/24_20:05:12.3 40.82 N 78.75 E M=4.9 Southern Xinjiang, China
2024/01/24_15:50:01.6 43.68 N 21.18 E M=2.0 Serbia Kruševac
2024/01/24_15:13:52.4 41.84 N 20.24 E M=2.8 Albania
2024/01/24_13:31:33.5 44.42 N 21.97 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2024/01/24_11:54:53.1 44.16 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2024/01/24_11:48:29.1 44.21 N 22.08 E M=1.7 Serbia Žagubica
2024/01/24_11:07:40.8 44.15 N 22.20 E M=2.0 Serbia Bor
2024/01/24_10:14:54.9 44.16 N 22.22 E M=1.9 Serbia Bor
2024/01/24_07:03:34.0 41.83 N 22.68 E M=2.0 North Macedonia
2024/01/24_03:23:31.9 41.95 N 23.08 E M=2.1 North Macedonia
2024/01/23_22:47:10.0 42.21 N 19.39 E M=3.0 Montenegro
2024/01/23_21:33:45.9 42.35 N 144.94 E M=5.3 Hokkaido, Japan Region
2024/01/23_20:38:16.5 41.05 N 78.64 E M=5.4 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/01/23_14:33:43.5 17.98 S 168.09 E Mw(mB)=6.5 Vanuatu Islands
2024/01/23_12:33:59.6 42.80 N 24.03 E M=2.4 Bulgaria
2024/01/23_12:20:51.7 44.45 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/01/23_03:50:49.7 47.86 N 12.37 E M=3.8 Austria
2024/01/23_01:18:43.8 41.33 N 78.85 E M=5.0 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/01/23_01:18:26.3 42.93 N 21.90 E M=1.6 Serbia Leskovac
2024/01/23_01:10:44.2 40.14 N 20.02 E M=3.1 Albania
2024/01/22_23:19:31.1 41.20 N 78.76 E M=5.2 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/01/22_21:43:07.1 41.23 N 78.79 E M=5.0 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/01/22_20:57:20.3 41.35 N 78.82 E M=4.8 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/01/22_19:36:53.0 41.16 N 78.65 E M=5.5 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/01/22_18:42:36.5 41.59 N 78.49 E M=5.4 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/01/22_18:09:05.7 41.33 N 78.70 E Mw(mB)=7.2 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2024/01/22_15:30:44.9 44.41 N 22.02 E M=2.0 Serbia Donji Milanovac
2024/01/22_13:34:15.9 44.43 N 22.08 E M=2.0 Serbia Donji Milanovac
2024/01/22_12:24:37.1 44.11 N 22.23 E M=2.0 Serbia Bor
2024/01/22_11:51:14.0 44.08 N 22.37 E M=1.9 Serbia Zaječar
2024/01/22_10:38:23.9 44.41 N 22.01 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2024/01/22_05:54:59.2 45.31 N 22.85 E M=2.7 Romania
2024/01/22_04:33:19.2 41.90 N 81.17 E M=4.9 Southern Xinjiang, China
2024/01/21_17:19:38.7 44.55 N 18.68 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2024/01/21_13:20:08.0 44.44 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2024/01/21_11:49:03.7 44.14 N 22.19 E M=2.0 Serbia Bor
2024/01/21_11:15:39.0 44.13 N 22.19 E M=2.0 Serbia Bor
2024/01/21_05:50:32.3 53.33 N 160.24 E M=5.2 Near East Coast of Kamchatka
2024/01/21_00:02:49.9 45.38 N 25.82 E MLv=1.8 Romania
2024/01/20_22:09:41.5 39.86 S 46.16 E M=6.0 Southwest Indian Ridge
2024/01/20_12:44:19.1 44.45 N 22.01 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2024/01/20_12:02:11.8 44.13 N 22.12 E M=1.9 Serbia Bor
2024/01/20_11:19:32.1 44.13 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2024/01/20_10:52:02.9 44.15 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2024/01/19_21:34:36.9 64.62 N 147.12 W M=5.1 Central Alaska
2024/01/19_18:05:52.7 40.04 N 48.91 E M=4.5 Eastern Caucasus
2024/01/19_14:14:14.0 38.57 N 24.47 E M=4.5 Aegean Sea
2024/01/19_13:40:07.0 44.07 N 22.27 E M=1.7 Serbia Zaječar
2024/01/19_12:56:48.0 44.13 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2024/01/19_12:15:00.6 44.15 N 22.19 E M=2.0 Serbia Bor
2024/01/19_10:54:42.2 44.16 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2024/01/19_05:11:38.9 40.88 N 20.08 E M=3.1 Albania
2024/01/19_01:38:25.9 39.28 N 20.68 E M=3.6 Greece-Albania Border Region
2024/01/18_12:46:13.4 55.32 S 28.61 W M=5.4 South Sandwich Islands Region
2024/01/18_14:30:23.6 44.12 N 22.12 E M=1.8 Serbia Bor
2024/01/18_13:27:15.0 44.42 N 22.02 E M=1.9 Serbia Donji Milanovac
2024/01/18_12:22:47.4 44.16 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2024/01/18_12:23:36.4 44.13 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2024/01/18_11:41:17.4 44.44 N 21.99 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2024/01/18_01:54:51.2 43.97 N 20.49 E M=2.4 Serbia Čačak
2024/01/17_19:40:02.5 43.07 N 22.32 E M=2.2 Serbia Leskovac
2024/01/17_13:48:48.6 44.14 N 22.21 E M=1.9 Serbia Bor
2024/01/17_13:18:18.6 44.42 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2024/01/17_12:31:59.0 8.57 N 126.55 E M=5.4 Mindanao, Philippines
2024/01/16_13:33:11.1 44.42 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/01/16_12:57:29.9 44.14 N 22.20 E M=2.0 Serbia Bor
2024/01/16_12:26:23.6 44.45 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/01/16_09:43:30.2 42.49 N 23.09 E M=1.9 Bulgaria
2024/01/16_05:20:53.0 37.38 N 23.13 E M=4.5 Southern Greece
2024/01/15_14:07:31.3 44.43 N 21.96 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2024/01/15_12:52:27.7 54.83 N 109.69 E M=5.3 Lake Baykal Region, Russia
2024/01/15_11:08:50.4 44.16 N 22.27 E M=1.6 Serbia Bor
2024/01/15_10:56:40.7 44.15 N 22.16 E M=2.0 Serbia Bor
2024/01/15_10:30:26.5 44.40 N 21.93 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/01/15_09:01:52.4 45.63 N 26.28 E M=3.9 Romania
2024/01/14_11:34:36.2 44.14 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2024/01/14_10:13:41.2 44.15 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2024/01/14_06:58:53.0 43.80 N 18.70 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2024/01/13_23:23:26.5 40.90 N 19.78 E M=3.2 Albania
2024/01/13_23:17:51.4 40.98 N 19.79 E M=4.6 Albania
2024/01/13_14:50:10.5 42.91 N 21.90 E M=1.9 Serbia Leskovac
2024/01/13_13:20:45.2 44.45 N 21.99 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/01/13_13:06:41.4 44.46 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/01/13_12:47:17.6 44.14 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2024/01/13_12:24:55.9 44.21 N 22.19 E M=1.8 Serbia Negotin
2024/01/13_12:21:36.7 45.43 N 21.28 E M=1.9 Romania
2024/01/13_12:05:54.8 44.14 N 22.21 E M=1.8 Serbia Bor
2024/01/13_11:57:59.5 44.44 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2024/01/13_09:44:51.8 45.42 N 21.30 E M=2.2 Romania
2024/01/13_09:08:27.8 45.46 N 21.24 E M=3.6 Romania
2024/01/13_03:40:37.7 38.56 N 22.84 E M=3.8 Greece
2024/01/13_01:27:23.8 71.52 N 4.14 W M=4.6 Jan Mayen Island Region
2024/01/12_22:36:35.5 43.22 N 18.65 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2024/01/12_13:29:33.4 44.42 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2024/01/12_12:46:29.6 44.15 N 22.22 E M=1.7 Serbia Bor
2024/01/12_11:09:03.2 42.80 N 17.88 E M=2.3 Croatia
2024/01/12_10:04:59.9 44.13 N 22.16 E M=2.1 Serbia Bor
2024/01/12_07:46:23.5 56.57 N 135.77 W M=5.5 Southeastern Alaska
2024/01/12_03:50:59.6 34.60 N 22.72 E M=4.6 Central Mediterranean Sea
2024/01/12_00:31:13.2 41.05 N 21.08 E M=3.1 North Macedonia
2024/01/11_23:32:48.3 40.94 N 20.96 E M=3.9 North Macedonia
2024/01/11_20:55:42.9 44.12 N 22.07 E M=1.7 Serbia Bor
2024/01/11_14:04:15.4 44.14 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2024/01/11_13:50:48.4 44.14 N 22.21 E M=1.9 Serbia Bor
2024/01/11_13:45:39.3 44.18 N 22.27 E M=1.6 Serbia Bor
2024/01/11_12:05:56.5 44.44 N 21.99 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2024/01/11_09:20:08.2 36.69 N 70.78 E Mw(mB)=6.1 Hindu Kush Region, Afghanistan
2024/01/11_06:38:58.4 41.30 N 23.45 E M=2.7 Greece Bulgaria Border Region
2024/01/10_21:40:27.9 36.56 N 27.90 E M=4.3 Dodecanese Islands, Greece
2024/01/10_13:46:45.0 44.16 N 22.22 E M=1.9 Serbia Bor
2024/01/10_13:35:18.8 44.16 N 22.25 E M=1.8 Serbia Bor
2024/01/10_13:12:10.1 44.45 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2024/01/10_12:43:32.2 44.43 N 22.02 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2024/01/10_11:46:28.5 44.19 N 22.27 E M=2.0 Serbia Bor
2024/01/10_11:37:43.6 44.40 N 21.98 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2024/01/09_13:49:25.5 44.14 N 22.26 E M=1.9 Serbia Bor
2024/01/09_12:47:32.8 44.15 N 22.25 E M=2.0 Serbia Bor
2024/01/09_12:40:35.1 44.45 N 22.04 E M=1.9 Serbia Donji Milanovac
2024/01/09_12:35:49.2 44.20 N 22.08 E M=1.8 Serbia Žagubica
2024/01/09_11:27:13.5 44.15 N 22.15 E M=1.8 Serbia Bor
2024/01/09_08:59:16.9 37.94 N 137.71 E M=5.8 Near West Coast of Honshu, Japan
2024/01/09_08:43:43.5 44.42 N 21.99 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2024/01/09_06:50:30.2 42.99 N 22.05 E M=2.3 Serbia Leskovac
2024/01/08_20:48:46.3 4.86 N 126.22 E Mw(mB)=6.7 Talaud Islands, Indonesia
2024/01/08_17:30:09.2 44.02 N 22.18 E M=1.7 Serbia Zaječar
2024/01/08_13:46:10.2 44.14 N 22.24 E M=2.0 Serbia Bor
2024/01/08_12:25:34.9 44.14 N 22.21 E M=2.1 Serbia Bor
2024/01/07_22:57:51.8 43.74 N 21.30 E M=1.6 Serbia Kruševac
2024/01/07_17:30:05.1 44.04 N 22.21 E M=1.8 Serbia Zaječar
2024/01/07_14:41:18.8 44.42 N 22.00 E M=2.1 Serbia Donji Milanovac
2024/01/07_12:43:00.4 44.14 N 22.16 E M=2.0 Serbia Bor
2024/01/07_12:20:16.4 44.46 N 21.96 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2024/01/07_10:07:39.8 44.43 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2024/01/07_03:58:08.3 40.28 N 22.23 E M=3.3 Greece
2024/01/07_00:49:44.1 46.53 N 16.38 E M=3.3 Slovenia
2024/01/06_19:30:07.1 44.17 N 20.09 E M=2.5 Serbia Kosjerić
2024/01/06_13:44:18.5 44.44 N 21.96 E MLv=1.6 Serbia Majdanpek
2024/01/06_12:04:57.9 44.14 N 22.19 E M=2.1 Serbia Bor
2024/01/06_11:53:43.4 39.40 N 26.44 E M=4.2 Turkey
2024/01/06_11:29:46.7 44.31 N 22.32 E M=2.1 Serbia Negotin
2024/01/06_09:59:47.6 44.42 N 22.01 E M=1.9 Serbia Donji Milanovac
2024/01/06_08:41:44.3 43.61 N 21.60 E M=1.6 Serbia Kruševac
2024/01/06_01:14:13.3 41.18 N 62.50 E M=4.7 Northwestern Uzbekistan
2024/01/05_22:04:18.0 41.93 N 29.59 E M=3.9 Turkey
2024/01/05_21:52:00.3 39.77 N 20.47 E M=4.3 Greece-Albania Border Region
2024/01/05_20:26:51.3 37.08 N 136.94 E M=5.1 Near West Coast of Honshu, Japan
2024/01/05_16:50:37.7 44.23 N 18.56 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2024/01/05_15:47:52.1 37.20 N 69.99 E M=4.6 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2024/01/05_15:52:39.9 38.86 N 21.24 E M=3.7 Greece
2024/01/05_13:39:49.3 44.17 N 22.23 E M=1.7 Serbia Bor
2024/01/05_12:38:50.7 44.15 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2024/01/05_08:07:51.0 43.62 N 21.54 E M=1.7 Serbia Kruševac
2024/01/04_14:49:54.2 44.42 N 22.02 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2024/01/04_14:11:27.3 44.42 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2024/01/04_12:22:53.9 44.15 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2024/01/04_11:59:45.9 44.27 N 21.45 E M=1.6 Serbia Petrovac na Mlavi
2024/01/04_08:43:29.8 44.26 N 21.46 E M=1.6 Serbia Petrovac na Mlavi
2024/01/04_08:16:26.6 38.22 N 137.31 E M=5.1 Eastern Sea of Japan
2024/01/03_19:38:56.5 38.57 N 137.04 E M=4.9 Eastern Sea of Japan
2024/01/03_11:21:49.2 44.15 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2024/01/03_10:49:38.0 44.15 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2024/01/03_09:31:16.0 44.12 N 22.17 E M=1.9 Serbia Bor
2024/01/03_03:54:15.9 37.91 N 137.28 E M=5.0 Near West Coast of Honshu, Japan
2024/01/03_01:54:42.0 37.25 N 136.74 E M=5.3 Near West Coast of Honshu, Japan
2024/01/02_20:31:39.1 45.73 N 21.90 E M=2.5 Romania
2024/01/02_18:44:30.7 45.72 N 21.88 E M=2.6 Romania
2024/01/02_17:26:59.1 62.16 N 74.70 E M=4.7 Northwestern Siberia, Russia
2024/01/02_13:07:02.9 44.15 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2024/01/02_12:59:55.4 44.41 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/01/02_12:55:52.0 44.15 N 22.22 E M=1.8 Serbia Bor
2024/01/02_11:40:03.9 44.42 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2024/01/02_10:23:41.9 44.13 N 22.20 E M=2.0 Serbia Bor
2024/01/02_07:37:52.4 31.98 N 6.39 W M=4.4 Morocco
2024/01/02_04:40:47.7 42.16 N 19.56 E M=2.3 Montenegro
2024/01/02_01:17:40.1 37.28 N 136.69 E M=5.3 Near West Coast of Honshu, Japan
2024/01/01_22:16:18.1 43.95 N 19.32 E M=1.9 Serbia Bajina Bašta
2024/01/01_17:34:17.7 45.40 N 132.99 E M=4.9 E Russia-NE China Border Region
2024/01/01_19:27:15.2 37.00 N 136.46 E M=4.9 Near West Coast of Honshu, Japan
2024/01/01_12:53:34.0 44.43 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2024/01/01_12:39:11.3 44.15 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2024/01/01_09:45:31.0 38.53 N 137.13 E M=5.0 Eastern Sea of Japan
2024/01/01_09:30:31.3 37.78 N 137.30 E M=5.6 Near West Coast of Honshu, Japan
2024/01/01_09:08:18.6 37.50 N 137.37 E M=5.7 Near West Coast of Honshu, Japan
2024/01/01_09:03:57.9 37.74 N 137.31 E M=5.5 Near West Coast of Honshu, Japan
2024/01/01_07:56:59.1 37.50 N 136.94 E M=5.3 Near West Coast of Honshu, Japan
2024/01/01_07:10:12.2 37.60 N 137.00 E Mw(mB)=7.3 Near West Coast of Honshu, Japan
2024/01/01_07:06:12.4 37.43 N 137.27 E M=5.4 Near West Coast of Honshu, Japan
2023/12/31_17:06:06.4 37.17 N 44.00 E M=4.3 Turkey-Iran Border Region
2023/12/31_16:37:54.3 37.12 N 44.19 E M=4.6 Turkey-Iran Border Region
2023/12/31_15:07:21.7 42.69 N 21.49 E M=2.2 Serbia Priština
2023/12/31_14:27:38.9 36.75 N 105.02 E M=5.0 Western Nei Mongol, China
2023/12/31_13:56:17.9 40.69 N 23.25 E M=3.4 Greece
2023/12/31_12:46:25.9 44.45 N 21.94 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/12/31_12:05:16.1 44.43 N 21.92 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/12/31_11:58:56.1 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/12/30_20:43:24.3 44.32 N 17.95 E M=5.1 Bosnia and Herzegovina
2023/12/30_18:34:09.1 43.21 N 18.97 E M=2.0 Montenegro
2023/12/30_17:16:22.0 3.14 S 139.30 E Mwp=6.1 Irian Jaya, Indonesia
2023/12/30_17:09:12.6 44.09 N 19.46 E M=1.8 Serbia Bajina Bašta
2023/12/30_13:52:13.2 44.14 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/12/30_13:37:40.6 44.44 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/12/30_13:28:36.2 44.42 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/12/30_12:38:04.3 44.14 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2023/12/30_11:35:10.7 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/12/30_05:19:28.2 2.53 N 93.12 E M=5.5 Off West Coast of Northern Sumatra
2023/12/29_16:31:18.1 25.41 N 96.61 E M=4.9 Myanmar
2023/12/29_14:26:13.5 44.41 N 21.93 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/12/29_11:34:55.8 44.14 N 22.22 E M=1.8 Serbia Bor
2023/12/29_11:27:08.5 44.15 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/12/29_11:21:08.3 44.41 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/12/29_11:03:15.8 44.14 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2023/12/29_08:42:09.2 6.92 S 67.90 E M=5.0 Carlsberg Ridge
2023/12/29_06:59:39.7 44.46 N 17.57 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2023/12/29_04:38:54.5 32.49 N 141.90 E M=5.1 Southeast of Honshu, Japan
2023/12/29_02:38:10.5 7.09 S 68.07 E M=4.8 Chagos Archipelago Region
2023/12/29_01:18:51.3 7.04 S 67.92 E M=5.6 Mid Indian Ridge
2023/12/29_00:45:50.2 7.11 S 68.26 E M=4.6 Chagos Archipelago Region
2023/12/29_00:38:07.1 6.83 S 68.11 E M=4.9 Chagos Archipelago Region
2023/12/28_14:12:27.6 44.46 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/12/28_13:27:15.4 44.19 N 22.07 E M=1.6 Serbia Bor
2023/12/28_11:54:45.7 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2023/12/28_09:55:43.9 42.48 N 23.06 E M=1.9 Bulgaria
2023/12/28_09:15:13.8 44.54 N 149.10 E Mw(mB)=6.3 Kuril Islands
2023/12/28_01:05:55.2 45.33 N 22.87 E M=2.4 Romania
2023/12/27_23:33:42.8 56.46 N 34.20 W M=4.7 Reykjanes Ridge
2023/12/27_18:56:12.7 43.52 N 16.24 E M=3.8 Croatia
2023/12/27_15:40:39.8 56.75 N 33.94 W M=4.8 Reykjanes Ridge
2023/12/27_13:35:46.8 44.42 N 21.98 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/12/27_13:32:15.1 42.54 N 24.16 E M=2.2 Bulgaria
2023/12/27_13:04:14.8 41.19 N 33.94 E M=4.7 Turkey
2023/12/27_10:54:10.4 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2023/12/27_10:42:24.4 44.14 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2023/12/27_05:09:19.6 56.89 N 109.05 E M=5.0 Lake Baykal Region, Russia
2023/12/26_22:53:47.7 41.25 N 142.45 E M=5.2 Hokkaido, Japan Region
2023/12/26_21:22:30.0 38.31 N 22.16 E M=3.9 Greece
2023/12/26_12:38:25.4 15.14 N 55.41 E M=4.7 Owen Fracture Zone Region
2023/12/26_12:20:58.4 44.45 N 22.02 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/12/26_11:04:34.9 44.17 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/12/26_10:07:13.0 44.17 N 22.23 E M=1.8 Serbia Bor
2023/12/26_09:15:54.9 44.16 N 22.22 E M=1.7 Serbia Bor
2023/12/26_07:24:27.2 19.39 N 68.71 W M=4.9 North Atlantic Ocean
2023/12/25_23:03:17.4 30.98 N 80.47 E M=4.7 Western-Xizang India Border Reg.
2023/12/25_13:24:16.0 44.66 N 21.76 E M=2.0 Serbia Golubac
2023/12/25_12:27:53.3 44.15 N 22.15 E M=1.7 Serbia Bor
2023/12/25_12:13:16.9 44.40 N 21.93 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/12/25_12:02:23.2 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/12/25_11:46:28.4 44.17 N 22.11 E M=1.7 Serbia Bor
2023/12/25_11:42:38.8 44.46 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/12/25_10:47:50.7 44.22 N 22.38 E M=1.8 Serbia Negotin
2023/12/25_05:25:12.9 43.77 N 21.43 E M=3.1 Serbia Kruševac
2023/12/25_04:10:43.4 42.21 N 21.28 E M=1.9 Serbia Štrpce
2023/12/25_03:40:36.5 42.20 N 21.28 E M=2.2 Serbia Štrpce
2023/12/25_03:36:25.4 42.22 N 21.27 E M=2.5 Serbia Štrpce
2023/12/25_03:28:10.8 42.20 N 21.28 E M=1.8 Serbia Štrpce
2023/12/25_02:30:28.7 42.22 N 21.26 E M=2.2 Serbia Štrpce
2023/12/25_00:42:31.4 41.95 N 20.28 E M=2.7 Albania
2023/12/24_18:42:44.2 53.09 N 160.66 E M=5.1 Near East Coast of Kamchatka
2023/12/24_17:13:42.8 45.52 N 20.28 E M=1.9 Serbia Bačko Gradište
2023/12/24_16:07:14.1 35.12 N 25.45 E M=4.1 Crete, Greece
2023/12/24_14:52:59.5 20.76 S 174.28 W M=5.6 Tonga Islands
2023/12/24_13:38:02.3 44.14 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/12/24_13:38:33.2 44.15 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2023/12/24_12:39:48.7 44.15 N 22.22 E M=2.1 Serbia Bor
2023/12/24_12:24:25.0 44.14 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2023/12/24_11:36:17.6 44.42 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/12/24_09:17:57.1 44.43 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/12/24_06:06:33.3 45.53 N 26.25 E M=3.8 Romania
2023/12/24_00:50:28.7 41.44 N 23.53 E M=2.4 Bulgaria
2023/12/23_17:48:01.7 52.00 N 159.03 E M=5.8 Off East Coast of Kamchatka
2023/12/23_16:38:32.7 9.15 N 126.80 E M=5.6 Mindanao, Philippines
2023/12/23_15:31:00.9 53.83 N 168.96 E M=5.1 Komandorskiye Ostrova Region
2023/12/23_13:40:20.2 44.15 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/12/23_12:47:59.5 44.14 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2023/12/23_12:15:34.7 44.42 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/12/23_10:24:13.9 44.42 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/12/23_02:27:24.2 38.38 N 46.54 E M=4.7 Armenia-Azerbaijan-Iran Border Reg.
2023/12/22_17:36:34.5 52.23 S 27.96 E M=5.8 South of Africa
2023/12/22_16:52:42.6 42.24 N 23.08 E M=2.3 Bulgaria
2023/12/22_11:34:35.2 41.96 N 23.01 E M=2.2 North Macedonia
2023/12/22_10:10:55.5 44.15 N 22.21 E M=1.7 Serbia Bor
2023/12/22_09:22:11.8 43.42 N 18.87 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2023/12/21_22:46:22.5 41.73 N 19.69 E M=2.4 Albania
2023/12/21_20:45:21.6 35.20 N 141.12 E M=5.1 Near East Coast of Honshu, Japan
2023/12/21_14:55:56.7 51.41 N 175.41 W M=5.9 Andreanof Islands, Aleutian Islands
2023/12/21_14:05:48.4 46.99 N 124.65 E M=5.0 Northeastern China
2023/12/21_13:57:05.3 44.16 N 22.21 E M=1.9 Serbia Bor
2023/12/21_13:24:29.1 44.45 N 22.00 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/12/21_12:26:52.7 44.14 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2023/12/21_11:23:41.6 42.50 N 23.08 E M=1.9 Bulgaria
2023/12/21_11:21:09.2 44.41 N 21.98 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2023/12/21_09:37:57.4 43.24 N 21.59 E M=2.0 Serbia Prokuplje
2023/12/20_23:10:50.5 41.89 N 19.81 E M=2.6 Albania
2023/12/20_13:40:25.4 44.51 N 22.02 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2023/12/20_12:27:47.8 44.16 N 22.17 E M=2.0 Serbia Bor
2023/12/20_12:29:01.1 44.19 N 22.24 E M=2.1 Serbia Bor
2023/12/20_12:16:27.8 44.48 N 21.99 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/12/20_11:23:53.3 44.16 N 22.21 E M=1.8 Serbia Bor
2023/12/20_04:21:52.2 41.19 N 26.40 E M=3.1 Greece Bulgaria Border Region
2023/12/19_19:46:05.1 43.05 N 18.14 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2023/12/19_13:25:29.1 44.42 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/12/19_13:17:26.5 42.50 N 24.16 E M=1.9 Bulgaria
2023/12/19_12:55:06.0 42.53 N 24.14 E M=2.2 Bulgaria
2023/12/19_08:54:36.6 42.01 N 21.51 E M=2.4 North Macedonia
2023/12/19_01:46:23.0 40.09 N 77.79 E M=5.2 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2023/12/18_15:59:31.5 35.75 N 102.82 E Mw(mB)=6.0 Qinghai, China
2023/12/18_12:26:20.0 42.52 N 23.09 E M=2.2 Bulgaria
2023/12/18_12:17:21.6 44.43 N 21.98 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/12/18_11:47:34.6 44.14 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2023/12/18_10:31:30.6 33.28 N 76.84 E M=4.9 Kashmir-India Border Region
2023/12/18_10:18:54.7 33.37 N 76.79 E M=5.3 Kashmir-India Border Region
2023/12/17_21:44:33.9 43.61 N 21.41 E M=1.7 Serbia Kruševac
2023/12/17_21:24:08.5 43.95 N 20.52 E M=1.9 Serbia Čačak
2023/12/17_20:54:30.3 41.91 N 26.03 E M=3.5 Bulgaria
2023/12/17_14:27:14.0 44.44 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/12/17_13:04:23.0 44.43 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/12/17_12:50:52.0 44.40 N 22.01 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2023/12/17_12:20:52.5 44.15 N 22.17 E M=1.9 Serbia Bor
2023/12/17_11:32:14.8 44.14 N 22.16 E M=1.7 Serbia Bor
2023/12/17_04:33:28.5 43.76 N 21.38 E M=1.8 Serbia Kruševac
2023/12/16_20:16:49.5 42.97 N 13.09 E M=3.8 Central Italy
2023/12/16_18:00:08.4 42.95 N 20.37 E M=2.3 Montenegro
2023/12/16_11:07:13.9 44.14 N 22.21 E M=2.9 Serbia Bor
2023/12/16_11:07:51.2 43.77 N 21.38 E M=2.9 Serbia Kruševac
2023/12/16_10:54:43.2 44.41 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/12/16_09:50:06.4 44.14 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2023/12/16_06:45:52.6 0.08 S 98.94 E M=5.2 Southern Sumatra, Indonesia
2023/12/15_13:37:08.7 44.13 N 22.13 E M=1.9 Serbia Bor
2023/12/15_13:29:47.4 44.16 N 22.21 E M=2.0 Serbia Bor
2023/12/15_13:30:39.2 44.14 N 22.13 E M=1.9 Serbia Bor
2023/12/15_13:23:44.3 46.14 N 21.50 E M=3.3 Romania
2023/12/15_12:56:29.5 44.13 N 22.14 E M=1.9 Serbia Bor
2023/12/15_11:23:25.3 44.18 N 22.11 E M=1.8 Serbia Bor
2023/12/14_17:00:11.1 44.25 N 21.46 E M=1.9 Serbia Petrovac na Mlavi
2023/12/14_13:35:22.7 44.13 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2023/12/14_11:55:01.4 44.43 N 21.95 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/12/14_06:52:07.5 17.43 N 46.59 W M=5.0 Northern Mid Atlantic Ridge
2023/12/13_21:58:01.7 42.86 N 20.76 E M=1.7 Serbia Kosovska Mitrovica
2023/12/13_20:20:11.0 72.76 N 3.58 E M=5.2 Norwegian Sea
2023/12/13_19:30:49.5 72.58 N 4.19 E M=4.9 Norwegian Sea
2023/12/13_13:32:53.0 43.76 N 21.38 E M=1.9 Serbia Kruševac
2023/12/13_13:27:45.1 44.16 N 22.22 E M=2.0 Serbia Bor
2023/12/13_13:07:09.1 44.47 N 21.91 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/12/12_16:54:31.4 41.23 N 20.26 E M=2.6 Albania
2023/12/12_13:58:20.4 8.74 N 126.81 E M=5.1 Mindanao, Philippines
2023/12/12_12:40:53.6 44.67 N 21.79 E M=1.8 Serbia Golubac
2023/12/12_11:41:06.1 44.14 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/12/12_10:48:28.4 42.48 N 23.10 E M=2.0 Bulgaria
2023/12/12_08:25:18.2 38.97 N 22.06 E M=3.4 Greece
2023/12/12_02:05:33.9 36.58 N 70.48 E M=4.9 Hindu Kush Region, Afghanistan
2023/12/11_13:39:44.0 60.32 S 33.31 W M=5.4 Scotia Sea
2023/12/11_12:36:57.0 44.18 N 22.24 E M=1.7 Serbia Bor
2023/12/11_12:16:41.9 44.16 N 22.22 E M=1.9 Serbia Bor
2023/12/11_10:50:59.0 44.15 N 22.21 E M=1.7 Serbia Bor
2023/12/11_10:16:17.0 1.60 N 102.09 E M=5.6 Northern Sumatra, Indonesia
2023/12/10_20:51:45.6 44.98 N 23.11 E M=2.8 Romania
2023/12/10_19:23:51.1 40.32 N 19.65 E M=3.0 Albania
2023/12/10_17:32:35.4 44.02 N 22.17 E M=1.7 Serbia Zaječar
2023/12/10_16:30:53.5 45.10 N 22.98 E M=2.5 Romania
2023/12/10_16:02:40.2 45.04 N 23.04 E M=2.2 Romania
2023/12/10_15:57:51.1 45.04 N 23.02 E M=2.3 Romania
2023/12/10_13:04:26.3 44.43 N 21.88 E M=2.0 Serbia
2023/12/10_11:49:21.3 44.14 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2023/12/10_11:46:30.1 44.15 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2023/12/10_09:39:34.2 41.39 N 22.52 E M=2.1 North Macedonia
2023/12/10_01:31:24.8 56.83 N 34.24 W M=4.6 Reykjanes Ridge
2023/12/10_00:51:19.2 43.43 N 21.08 E M=1.7 Serbia Aleksandrovac
2023/12/09_18:34:37.6 56.38 N 34.21 W M=4.7 Reykjanes Ridge
2023/12/09_17:08:09.8 55.96 N 34.43 W M=4.5 Reykjanes Ridge
2023/12/09_17:08:38.3 45.09 N 24.97 E M=2.9 Romania
2023/12/09_12:54:41.9 44.45 N 21.95 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/12/09_12:22:58.9 44.15 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/12/09_11:59:42.3 44.14 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/12/09_10:56:19.6 56.67 N 34.19 W M=4.7 Reykjanes Ridge
2023/12/09_09:45:23.2 44.66 N 21.74 E M=1.8 Serbia Golubac
2023/12/09_08:54:47.4 56.43 N 34.35 W M=4.6 Reykjanes Ridge
2023/12/09_08:40:45.8 44.26 N 21.45 E M=2.4 Serbia Petrovac na Mlavi
2023/12/09_02:27:00.4 41.94 N 23.09 E M=1.9 North Macedonia
2023/12/08_12:20:13.4 44.18 N 22.30 E M=1.9 Serbia Bor
2023/12/08_12:00:28.7 42.49 N 24.11 E M=2.1 Bulgaria
2023/12/08_11:47:48.4 44.16 N 22.22 E M=1.9 Serbia Bor
2023/12/08_11:42:06.1 44.15 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2023/12/08_10:32:36.6 44.65 N 21.75 E M=1.7 Serbia Golubac
2023/12/08_00:41:03.8 8.46 S 157.21 E M=5.7 Solomon Islands
2023/12/07_20:25:26.1 44.26 N 21.43 E M=2.5 Serbia Petrovac na Mlavi
2023/12/07_17:52:05.4 41.97 N 23.14 E M=1.8 Bulgaria
2023/12/07_14:49:14.3 12.65 N 47.53 E M=4.9 Eastern Gulf of Aden
2023/12/07_14:31:46.0 44.45 N 22.00 E M=1.9 Serbia Donji Milanovac
2023/12/07_12:56:26.9 20.68 S 169.27 E Mw(mB)=6.9 Vanuatu Islands
2023/12/07_11:47:25.3 44.14 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2023/12/07_11:37:29.6 41.92 N 23.05 E M=2.6 North Macedonia
2023/12/07_11:30:25.5 41.91 N 23.08 E M=3.1 North Macedonia
2023/12/07_11:13:44.9 44.13 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/12/07_04:15:35.5 41.24 N 49.82 E M=5.4 Caspian Sea
2023/12/07_04:03:21.4 44.26 N 21.44 E M=2.4 Serbia Markovac
2023/12/07_03:45:52.6 44.25 N 21.45 E M=4.1 Serbia Markovac
2023/12/06_20:06:13.6 42.81 N 11.97 E M=3.7 Central Italy
2023/12/06_15:24:38.3 8.55 N 127.08 E M=5.0 Philippine Islands Region
2023/12/06_15:03:38.7 43.71 N 22.70 E M=2.1 Bulgaria
2023/12/06_13:27:02.2 42.40 N 20.96 E M=1.9 Serbia Štimlje
2023/12/06_12:50:54.4 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/12/06_11:50:59.4 44.18 N 22.21 E M=1.9 Serbia Bor
2023/12/06_11:12:11.4 44.18 N 22.05 E M=1.9 Serbia Bor
2023/12/05_23:03:08.4 44.26 N 21.48 E M=1.8 Serbia Markovac
2023/12/05_22:51:23.6 12.53 N 47.36 E M=4.6 Eastern Gulf of Aden
2023/12/05_20:19:56.0 12.47 N 47.39 E M=4.8 Eastern Gulf of Aden
2023/12/05_18:22:23.3 40.31 N 20.32 E M=3.3 Albania
2023/12/05_13:36:45.1 8.97 N 126.84 E M=5.4 Mindanao, Philippines
2023/12/05_13:43:57.9 44.48 N 22.04 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/12/05_13:33:04.8 44.43 N 21.99 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/12/05_13:20:42.7 44.15 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/12/05_12:36:32.8 2.62 N 128.39 E M=5.2 Halmahera, Indonesia
2023/12/05_12:30:04.3 42.68 N 23.99 E M=2.0 Bulgaria
2023/12/05_11:44:24.7 12.42 N 47.47 E M=4.6 Eastern Gulf of Aden
2023/12/05_09:42:57.7 9.20 N 126.66 E M=5.4 Mindanao, Philippines
2023/12/05_09:10:04.8 9.12 N 126.72 E M=5.4 Mindanao, Philippines
2023/12/05_08:23:55.4 13.88 N 120.65 E M=5.9 Mindoro, Philippines
2023/12/05_07:31:35.3 12.39 N 47.47 E M=5.5 Eastern Gulf of Aden
2023/12/05_00:34:34.4 8.89 N 126.64 E M=5.2 Mindanao, Philippines
2023/12/04_14:45:16.8 44.43 N 21.99 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/12/04_14:42:44.6 44.46 N 22.02 E M=1.9 Serbia Donji Milanovac
2023/12/04_12:52:52.9 44.15 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/12/04_12:30:33.1 40.75 N 21.68 E M=2.6 Greece
2023/12/04_12:19:28.5 27.38 N 66.08 E M=4.8 Pakistan
2023/12/04_12:01:17.2 44.45 N 22.01 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/12/04_10:08:08.0 44.26 N 21.47 E M=1.6 Serbia Markovac
2023/12/04_07:42:29.6 40.84 N 28.30 E M=4.8 Turkey
2023/12/04_05:08:41.8 8.82 N 126.73 E M=5.4 Mindanao, Philippines
2023/12/03_22:21:25.4 44.26 N 21.46 E M=1.8 Serbia Markovac
2023/12/03_22:05:54.7 45.38 N 25.86 E M=4.4 Romania
2023/12/03_20:30:15.4 9.10 N 126.71 E M=5.3 Mindanao, Philippines
2023/12/03_19:49:36.1 8.95 N 126.75 E Mw(mB)=6.8 Mindanao, Philippines
2023/12/03_14:35:59.6 8.68 N 126.86 E M=5.6 Mindanao, Philippines
2023/12/03_13:57:17.0 44.43 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/12/03_13:53:18.1 40.62 N 23.82 E M=2.8 Greece
2023/12/03_12:39:35.0 8.75 N 126.92 E M=5.3 Mindanao, Philippines
2023/12/03_11:47:10.3 45.56 N 21.48 E M=2.1 Romania
2023/12/03_11:32:45.5 44.14 N 22.21 E M=1.9 Serbia Bor
2023/12/03_10:50:58.8 44.44 N 22.01 E M=1.9 Serbia Donji Milanovac
2023/12/03_10:35:53.5 8.49 N 126.92 E Mwp=6.3 Mindanao, Philippines
2023/12/03_09:35:17.3 44.26 N 21.46 E M=2.3 Serbia Markovac
2023/12/03_09:24:37.7 44.25 N 21.47 E M=2.6 Serbia Markovac
2023/12/03_09:20:31.7 44.42 N 21.99 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/12/03_08:47:56.7 44.26 N 21.44 E M=3.8 Serbia Markovac
2023/12/03_08:38:04.0 37.89 N 21.86 E M=4.2 Southern Greece
2023/12/03_05:43:45.6 8.58 N 126.76 E M=5.3 Mindanao, Philippines
2023/12/02_22:42:25.1 44.91 N 68.62 E M=4.8 Central Kazakhstan
2023/12/02_20:52:18.6 8.38 N 126.81 E M=5.9 Mindanao, Philippines
2023/12/02_19:35:14.5 39.23 N 21.97 E M=3.6 Greece
2023/12/02_18:46:22.3 45.21 N 23.08 E M=2.4 Romania
2023/12/02_18:09:23.4 8.54 N 126.94 E M=6.0 Mindanao, Philippines
2023/12/02_17:55:23.6 8.74 N 126.79 E M=5.5 Mindanao, Philippines
2023/12/02_17:40:17.6 8.39 N 126.84 E Mw(mB)=6.3 Mindanao, Philippines
2023/12/02_16:53:14.2 8.23 N 126.87 E M=5.4 Mindanao, Philippines
2023/12/02_16:19:50.9 8.31 N 126.86 E M=5.5 Mindanao, Philippines
2023/12/02_16:03:40.1 8.48 N 126.81 E M=6.1 Mindanao, Philippines
2023/12/02_15:06:44.6 8.43 N 126.85 E M=5.6 Mindanao, Philippines
2023/12/02_14:37:03.0 8.55 N 126.42 E Mw(mB)=7.4 Mindanao, Philippines
2023/12/02_13:11:32.8 44.18 N 22.22 E M=2.1 Serbia Bor
2023/12/02_11:03:32.4 42.80 N 22.47 E M=3.2 Serbia Crna Trava
2023/12/02_08:48:18.1 16.65 N 61.20 W M=5.2 Leeward Islands
2023/12/02_03:35:28.7 23.17 N 90.91 E M=5.4 Bangladesh
2023/12/01_17:36:37.0 24.31 N 98.20 E M=4.8 Myanmar-China Border Region
2023/12/01_14:55:58.2 39.27 N 97.37 E M=5.2 Gansu, China
2023/12/01_14:45:00.8 44.45 N 21.96 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2023/12/01_10:30:48.8 34.57 N 24.04 E M=4.5 Crete, Greece
2023/12/01_05:50:17.6 63.52 N 150.63 W M=5.3 Central Alaska
2023/12/01_00:18:53.9 38.58 N 37.73 E M=4.7 Turkey
2023/11/30_19:00:52.8 40.63 N 23.19 E M=2.4 Greece
2023/11/30_13:55:03.1 44.43 N 22.01 E M=2.0 Serbia Donji Milanovac
2023/11/30_12:39:22.0 38.05 N 20.26 E M=4.3 Greece
2023/11/30_11:37:07.9 44.14 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2023/11/30_11:13:02.0 44.18 N 22.22 E M=1.9 Serbia Bor
2023/11/30_04:04:23.6 39.54 N 20.52 E M=3.3 Greece-Albania Border Region
2023/11/29_14:46:16.7 42.50 N 23.10 E M=2.3 Bulgaria
2023/11/29_12:06:39.4 44.43 N 21.97 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/11/29_11:59:48.0 44.41 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/11/29_01:26:30.6 43.47 N 20.66 E M=1.7 Serbia Baljevac na Ibru
2023/11/28_18:00:50.2 45.97 N 16.43 E M=2.9 Croatia
2023/11/28_13:19:45.8 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/11/28_12:12:38.3 44.17 N 22.23 E M=2.3 Serbia Bor
2023/11/28_11:56:20.5 39.83 N 21.58 E M=3.0 Greece
2023/11/28_11:46:50.6 44.45 N 21.95 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/11/28_06:13:20.7 52.74 N 167.07 W M=5.3 Fox Islands, Aleutian Islands
2023/11/28_03:37:45.5 44.33 N 149.28 E M=5.2 Kuril Islands
2023/11/27_21:46:45.4 3.62 S 144.05 E Mw(mB)=6.6 Near N. Coast of New Guinea, PNG.
2023/11/27_11:32:45.0 44.07 N 21.39 E M=2.1 Serbia Jagodina
2023/11/27_11:25:15.0 44.66 N 21.74 E M=1.7 Serbia Golubac
2023/11/27_11:12:56.8 44.14 N 22.13 E M=1.8 Serbia Bor
2023/11/27_10:35:39.5 44.41 N 21.98 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/11/27_09:46:01.0 44.14 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/11/27_04:36:25.6 39.39 N 22.62 E M=3.2 Greece
2023/11/27_02:34:47.0 26.19 S 70.73 E M=5.3 Indian Ocean Triple Junction
2023/11/26_21:22:33.4 41.90 N 23.03 E M=2.7 North Macedonia
2023/11/26_20:11:01.7 42.80 N 21.07 E M=2.3 Serbia Kosovska Mitrovica
2023/11/26_15:01:32.3 44.42 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/11/26_13:26:51.0 44.14 N 22.17 E M=2.0 Serbia Bor
2023/11/26_12:21:27.6 44.46 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/11/26_11:25:34.9 44.14 N 22.14 E M=1.9 Serbia Bor
2023/11/26_11:17:48.3 44.44 N 22.00 E M=2.1 Serbia Donji Milanovac
2023/11/26_03:38:49.9 45.35 N 25.79 E M=3.8 Romania
2023/11/25_17:57:34.3 42.36 N 19.01 E M=2.6 Montenegro
2023/11/25_17:18:07.3 19.97 N 145.52 E M=5.4 Mariana Islands
2023/11/25_13:56:30.3 44.43 N 21.96 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/11/25_13:21:15.9 44.15 N 22.16 E M=1.7 Serbia Bor
2023/11/25_13:09:24.9 44.14 N 22.20 E M=2.0 Serbia Bor
2023/11/25_12:26:39.8 42.38 N 21.79 E M=1.9 Serbia Preševo
2023/11/24_20:38:12.3 43.97 N 20.86 E M=2.0 Serbia Kragujevac
2023/11/24_12:34:49.2 42.19 N 23.71 E M=3.1 Bulgaria
2023/11/24_09:05:04.4 20.16 N 145.59 E Mw(mB)=6.7 Mariana Islands
2023/11/23_23:45:27.8 43.25 N 20.96 E M=1.9 Serbia Kuršumlija
2023/11/23_14:46:11.1 38.15 N 38.70 E M=5.2 Turkey
2023/11/23_11:31:41.7 44.14 N 22.16 E M=1.9 Serbia Bor
2023/11/23_10:01:52.1 38.84 N 71.95 E M=5.0 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2023/11/23_09:47:50.3 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2023/11/23_08:57:14.7 44.13 N 22.15 E M=1.8 Serbia Bor
2023/11/22_21:00:58.1 44.10 N 21.40 E M=2.4 Serbia Despotovac
2023/11/22_16:52:46.9 42.38 N 13.46 E M=4.0 Central Italy
2023/11/22_13:48:21.1 44.15 N 22.16 E M=1.7 Serbia Bor
2023/11/22_11:39:48.6 44.14 N 22.15 E M=1.8 Serbia Bor
2023/11/22_10:28:29.7 44.15 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2023/11/22_09:58:18.8 44.14 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2023/11/22_08:54:34.6 45.12 N 23.07 E M=2.5 Romania
2023/11/22_04:47:37.7 15.02 S 168.08 E Mw(mB)=6.7 Vanuatu Islands
2023/11/21_14:01:58.0 41.84 N 19.61 E M=3.8 Albania
2023/11/21_12:27:08.2 44.15 N 22.21 E M=2.1 Serbia Bor
2023/11/21_12:27:36.0 44.14 N 22.14 E M=2.0 Serbia Bor
2023/11/21_11:23:20.4 44.42 N 21.99 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/11/21_10:52:23.2 44.14 N 22.23 E M=2.0 Serbia Bor
2023/11/21_10:53:30.2 44.15 N 22.23 E M=2.4 Serbia Bor
2023/11/21_05:10:28.0 1.02 N 29.04 W M=5.1 Central Mid Atlantic Ridge
2023/11/20_14:21:02.8 42.48 N 23.06 E M=2.1 Bulgaria
2023/11/20_13:51:32.6 44.43 N 21.99 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/11/20_13:03:26.6 45.09 N 22.92 E M=2.1 Romania
2023/11/20_11:14:08.6 44.43 N 22.06 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/11/20_08:16:41.0 42.91 N 18.73 E M=2.6 Montenegro
2023/11/20_07:36:13.9 38.18 N 38.23 E M=4.5 Turkey
2023/11/20_02:08:00.0 42.84 N 21.15 E M=2.0 Serbia Kosovska Mitrovica
2023/11/19_21:01:26.0 41.19 N 142.34 E M=5.8 Hokkaido, Japan Region
2023/11/19_19:49:17.0 42.84 N 21.14 E M=1.7 Serbia Kosovska Mitrovica
2023/11/19_19:45:06.5 41.81 N 24.48 E M=2.0 Bulgaria
2023/11/19_18:53:54.0 42.85 N 21.16 E M=2.0 Serbia Kosovska Mitrovica
2023/11/19_18:39:46.2 42.82 N 21.13 E M=1.6 Serbia Kosovska Mitrovica
2023/11/19_13:40:05.9 44.42 N 21.98 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/11/19_11:16:24.8 44.46 N 21.98 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/11/19_10:59:56.0 44.13 N 22.19 E M=2.0 Serbia Bor
2023/11/18_13:58:33.6 44.14 N 22.15 E M=1.8 Serbia Bor
2023/11/18_09:21:24.3 42.90 N 18.73 E M=3.6 Montenegro
2023/11/18_04:19:42.9 42.56 N 24.05 E M=2.0 Bulgaria
2023/11/17_19:01:32.1 40.85 N 20.12 E M=2.8 Albania
2023/11/17_12:39:58.7 44.14 N 22.15 E M=1.6 Serbia Bor
2023/11/17_12:23:38.3 44.15 N 22.22 E M=2.0 Serbia Bor
2023/11/17_12:09:44.8 38.45 N 19.38 E M=3.7 Ionian Sea
2023/11/17_11:49:40.0 44.15 N 22.22 E M=1.9 Serbia Bor
2023/11/17_08:14:15.0 5.61 N 125.24 E Mw(mB)=7.1 Mindanao, Philippines
2023/11/17_01:37:11.5 21.28 N 99.28 E M=5.5 Myanmar-China Border Region
2023/11/16_15:25:35.4 45.12 N 23.07 E M=2.1 Romania
2023/11/16_12:55:03.9 44.15 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/11/16_12:37:28.6 44.14 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2023/11/16_12:12:11.0 44.13 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2023/11/16_11:48:13.9 44.66 N 21.77 E M=1.7 Serbia Golubac
2023/11/16_09:21:28.6 75.89 N 10.43 E M=4.8 Svalbard Region
2023/11/16_01:16:00.1 42.22 N 22.90 E M=2.0 Bulgaria
2023/11/15_13:05:07.4 44.15 N 22.22 E M=1.8 Serbia Bor
2023/11/15_12:52:30.7 44.14 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2023/11/15_11:36:12.8 44.44 N 21.98 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/11/15_00:04:52.4 36.49 N 71.46 E M=5.1 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2023/11/14_21:13:15.0 38.35 N 47.48 E M=4.5 Northwestern Iran
2023/11/14_18:31:51.5 42.90 N 19.99 E M=2.2 Montenegro
2023/11/14_16:17:51.1 43.04 N 13.58 E M=4.0 Central Italy
2023/11/14_14:17:17.8 42.83 N 20.95 E M=1.7 Serbia Kosovska Mitrovica
2023/11/14_12:29:34.3 42.68 N 23.96 E M=2.0 Bulgaria
2023/11/14_09:30:22.4 44.44 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/11/14_07:00:58.0 3.93 S 87.11 E M=5.9 South Indian Ocean
2023/11/13_18:54:21.8 3.95 N 31.35 E M=4.7 Uganda
2023/11/13_18:43:55.1 45.05 N 23.03 E M=2.4 Romania
2023/11/13_16:14:57.0 41.66 N 23.95 E M=2.9 Bulgaria
2023/11/13_14:50:30.6 43.19 N 18.98 E M=1.9 Montenegro
2023/11/13_13:52:41.3 40.25 N 23.88 E M=3.2 Greece
2023/11/13_13:41:54.1 44.15 N 22.22 E M=1.6 Serbia Bor
2023/11/13_13:01:11.5 44.42 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/11/13_12:31:16.3 44.20 N 22.13 E M=1.6 Serbia Negotin
2023/11/13_12:16:37.2 38.54 N 72.41 E M=4.9 Tajikistan
2023/11/13_10:59:58.7 44.14 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/11/13_05:28:31.1 37.91 N 30.23 E M=4.5 Turkey
2023/11/12_16:52:48.2 40.26 N 23.70 E M=2.8 Greece
2023/11/12_16:46:13.5 42.66 N 22.29 E M=2.4 Serbia Vranje
2023/11/12_14:12:41.0 44.45 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/11/12_11:46:57.6 44.42 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/11/12_11:41:18.8 44.14 N 22.18 E M=2.1 Serbia Bor
2023/11/12_11:14:31.3 44.42 N 22.00 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/11/12_11:08:58.6 44.15 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/11/12_10:36:55.9 44.14 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/11/12_04:51:53.6 3.61 S 151.15 E M=5.4 New Ireland Region, P.N.G.
2023/11/11_16:27:33.6 40.63 N 21.81 E M=3.0 Greece
2023/11/11_16:00:58.7 40.77 N 21.78 E M=2.8 Greece
2023/11/11_12:38:11.9 44.14 N 22.15 E M=2.0 Serbia Bor
2023/11/11_12:00:56.7 42.47 N 19.77 E M=2.3 Albania
2023/11/11_11:50:30.7 44.14 N 22.18 E M=2.0 Serbia Bor
2023/11/11_01:57:07.0 41.31 N 23.58 E M=2.5 Greece Bulgaria Border Region
2023/11/10_20:50:16.0 31.76 N 131.94 E M=5.6 Kyushu, Japan
2023/11/10_20:45:13.5 6.17 S 129.96 E M=5.9 Banda Sea
2023/11/10_18:09:03.4 63.86 N 22.62 W M=4.6 Iceland Region
2023/11/10_18:00:56.5 63.62 N 22.63 W M=4.6 Iceland Region
2023/11/10_17:48:22.6 45.07 N 23.13 E M=4.1 Romania
2023/11/10_17:22:36.4 20.73 N 70.44 W M=5.2 Dominican Republic Region
2023/11/10_14:03:19.0 42.47 N 23.10 E M=2.2 Bulgaria
2023/11/10_12:00:35.4 42.54 N 24.15 E M=2.0 Bulgaria
2023/11/10_11:01:34.6 44.15 N 22.15 E M=1.9 Serbia Bor
2023/11/10_06:40:40.7 41.39 N 20.76 E M=2.2 North Macedonia
2023/11/10_03:50:36.6 5.99 S 130.26 E M=5.4 Banda Sea
2023/11/09_20:53:49.7 5.47 S 145.95 E M=5.5 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2023/11/09_18:26:30.7 45.10 N 22.91 E M=2.3 Romania
2023/11/09_16:25:48.3 39.54 N 19.49 E M=3.9 Greece-Albania Border Region
2023/11/09_12:28:22.9 42.67 N 23.98 E M=2.2 Bulgaria
2023/11/09_12:20:29.0 44.14 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2023/11/09_11:59:49.6 44.16 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/11/09_10:35:08.3 44.12 N 22.12 E M=1.7 Serbia Bor
2023/11/09_02:33:40.6 45.11 N 23.08 E M=2.7 Romania
2023/11/09_02:32:16.2 36.32 N 36.25 E M=4.8 Jordan/Syria Region
2023/11/08_22:21:37.3 39.77 N 22.19 E M=2.9 Greece
2023/11/08_20:57:10.5 46.14 N 21.47 E M=2.6 Romania
2023/11/08_19:31:59.8 39.82 N 22.26 E M=2.9 Greece
2023/11/08_17:16:22.5 41.35 N 22.43 E M=3.7 North Macedonia
2023/11/08_13:02:07.8 6.17 S 129.98 E Mw(mB)=6.7 Banda Sea
2023/11/08_12:39:42.8 37.01 N 30.29 E M=4.4 Turkey
2023/11/08_12:18:13.9 44.23 N 22.26 E M=1.8 Serbia Negotin
2023/11/08_12:07:12.4 44.13 N 22.11 E M=1.7 Serbia Bor
2023/11/08_11:49:41.9 39.35 N 20.63 E M=3.8 Greece-Albania Border Region
2023/11/08_11:47:50.5 44.15 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/11/08_10:30:19.9 43.17 N 20.82 E M=1.8 Serbia Leposavić
2023/11/08_09:48:55.7 44.48 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/11/08_08:16:23.2 45.05 N 149.81 E M=5.7 Kuril Islands
2023/11/08_07:09:01.9 39.24 N 48.13 E M=4.3 Armenia-Azerbaijan-Iran Border Reg.
2023/11/08_05:18:35.3 38.64 N 49.09 E M=5.2 Caspian Sea
2023/11/08_04:52:53.7 6.36 S 129.56 E Mw(mB)=6.7 Banda Sea
2023/11/08_01:50:38.6 66.66 N 12.93 E M=4.4 Northern Norway
2023/11/08_00:45:32.3 40.96 N 22.54 E M=2.0 Greece
2023/11/08_00:23:44.6 40.52 N 21.62 E M=3.0 Greece
2023/11/07_20:05:46.9 40.54 N 27.67 E M=4.3 Turkey
2023/11/07_18:30:06.9 39.61 N 20.44 E M=4.2 Greece-Albania Border Region
2023/11/07_18:09:50.1 40.52 N 77.69 E M=5.1 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2023/11/07_14:15:49.9 43.36 N 23.21 E M=1.8 Bulgaria
2023/11/07_12:34:42.9 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/11/07_12:28:30.5 42.64 N 24.05 E M=1.9 Bulgaria
2023/11/07_11:53:10.3 44.45 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/11/07_11:20:45.9 44.29 N 22.11 E M=1.6 Serbia Negotin
2023/11/07_11:21:45.0 44.19 N 22.09 E M=1.6 Serbia Bor
2023/11/07_11:07:52.4 42.88 N 23.26 E M=1.6 Bulgaria
2023/11/07_11:02:28.8 42.54 N 24.04 E M=2.0 Bulgaria
2023/11/07_09:06:27.2 5.24 N 97.18 E M=5.0 Northern Sumatra, Indonesia
2023/11/07_04:29:51.0 41.93 N 23.12 E M=2.5 Bulgaria
2023/11/07_03:23:08.0 41.11 N 20.08 E M=2.5 Albania
2023/11/06_13:39:24.2 44.43 N 21.99 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/11/06_13:08:44.6 44.14 N 22.16 E M=2.1 Serbia Bor
2023/11/06_12:02:34.7 44.41 N 21.98 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/11/06_11:35:39.4 44.15 N 22.22 E M=1.7 Serbia Bor
2023/11/06_11:18:47.8 44.43 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/11/06_10:46:41.6 28.94 N 82.17 E M=4.8 Nepal
2023/11/05_23:51:17.6 43.50 N 20.81 E M=1.8 Serbia Baljevac na Ibru
2023/11/05_16:40:05.1 41.14 N 20.10 E M=2.9 Albania
2023/11/05_13:50:46.8 41.09 N 20.00 E M=4.0 Albania
2023/11/05_13:39:00.8 44.14 N 22.15 E M=2.2 Serbia Bor
2023/11/05_13:08:32.5 44.44 N 21.94 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/11/04_19:35:47.7 43.04 N 10.55 E M=3.5 Central Italy
2023/11/04_16:23:58.0 43.27 N 20.16 E M=1.7 Serbia Sjenica
2023/11/04_11:49:45.5 44.44 N 21.98 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/11/03_23:50:35.2 39.84 N 25.55 E M=3.8 Aegean Sea
2023/11/03_22:39:00.4 43.24 N 20.95 E M=1.6 Serbia Kuršumlija
2023/11/03_18:02:54.1 28.90 N 82.23 E Mw(mB)=6.0 Nepal
2023/11/03_12:21:19.6 41.80 N 19.34 E M=2.8 Albania
2023/11/03_06:33:46.0 38.28 N 24.02 E M=4.1 Aegean Sea
2023/11/03_06:26:40.9 38.72 N 23.71 E M=4.9 Greece
2023/11/02_13:07:12.0 45.46 N 19.91 E M=2.0 Serbia Novi Sad
2023/11/02_12:25:58.3 42.68 N 24.01 E M=1.7 Bulgaria
2023/11/02_10:53:24.4 44.15 N 22.21 E M=2.0 Serbia Bor
2023/11/02_06:50:28.8 11.41 N 125.05 E M=5.4 Samar, Philippines
2023/11/01_21:04:49.8 10.05 S 123.66 E M=5.8 Timor Region
2023/11/01_14:48:23.9 44.45 N 21.93 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/11/01_14:17:44.7 43.67 N 22.58 E M=1.9 Serbia Knjaževac
2023/11/01_12:51:05.1 10.99 N 93.20 E M=5.0 Andaman Islands, India Region
2023/11/01_12:07:49.9 44.18 N 22.24 E M=1.9 Serbia Bor
2023/11/01_10:39:48.2 32.03 N 59.58 E M=4.5 Northern and Central Iran
2023/11/01_10:35:08.5 44.44 N 22.02 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/10/31_15:35:52.1 4.34 N 32.21 E M=4.7 Sudan
2023/10/31_12:52:58.2 33.65 N 101.80 E M=5.1 Qinghai, China
2023/10/31_12:41:53.8 44.13 N 22.14 E M=2.1 Serbia Bor
2023/10/31_12:26:06.7 42.70 N 24.03 E M=2.1 Bulgaria
2023/10/31_11:35:23.9 44.15 N 22.17 E M=2.2 Serbia Bor
2023/10/31_10:53:18.1 44.42 N 21.99 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2023/10/31_09:29:17.0 42.83 N 23.26 E M=1.8 Bulgaria
2023/10/31_09:13:43.7 31.99 N 59.82 E M=4.6 Northern and Central Iran
2023/10/30_22:55:09.0 43.74 N 19.41 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2023/10/30_20:16:04.2 42.33 N 23.91 E M=2.0 Bulgaria
2023/10/30_15:57:21.8 18.20 N 76.48 W M=5.6 Jamaica Region
2023/10/30_13:49:31.6 44.46 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/10/30_11:00:32.0 44.18 N 22.23 E M=1.8 Serbia Bor
2023/10/29_13:57:42.9 44.14 N 28.33 W M=4.7 Northern Mid Atlantic Ridge
2023/10/29_13:04:13.3 44.14 N 22.15 E M=1.8 Serbia Bor
2023/10/29_11:21:37.9 44.14 N 22.19 E M=2.0 Serbia Bor
2023/10/29_10:59:31.3 38.15 N 22.78 E M=4.0 Greece
2023/10/29_04:32:00.7 19.38 S 168.90 E Mw(mB)=6.1 Vanuatu Islands
2023/10/29_03:45:13.4 42.99 N 22.05 E M=1.8 Serbia Leskovac
2023/10/29_00:55:56.9 4.81 S 102.55 E M=5.0 Southern Sumatra, Indonesia
2023/10/28_19:27:40.8 34.52 N 62.13 E M=4.8 Northwestern Afghanistan
2023/10/28_19:25:50.7 40.97 N 20.35 E M=2.7 Albania
2023/10/28_15:01:58.6 1.76 N 120.24 E M=5.0 Minahassa Peninsula, Sulawesi
2023/10/28_15:29:22.7 44.96 N 11.36 E M=4.2 Northern Italy
2023/10/28_13:01:00.9 44.41 N 21.93 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/10/28_12:44:56.8 44.15 N 22.24 E M=1.8 Serbia Bor
2023/10/28_09:37:18.4 44.12 N 22.13 E M=1.7 Serbia Bor
2023/10/28_03:44:14.3 59.23 N 136.49 W M=5.0 Southeastern Alaska
2023/10/28_03:01:52.8 59.25 N 136.59 W M=5.0 Southeastern Alaska
2023/10/28_02:16:51.2 42.97 N 22.04 E M=1.7 Serbia Leskovac
2023/10/27_22:48:09.1 42.99 N 22.05 E M=1.8 Serbia Leskovac
2023/10/27_20:01:51.8 42.33 N 22.77 E M=2.1 Bulgaria
2023/10/27_17:12:03.6 36.48 N 68.62 E M=4.7 Hindu Kush Region, Afghanistan
2023/10/27_12:19:18.5 44.42 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/10/27_11:03:50.0 42.52 N 24.09 E M=2.2 Bulgaria
2023/10/27_10:47:53.5 40.87 N 21.70 E M=2.5 Greece
2023/10/27_10:27:32.3 40.74 N 21.62 E M=2.7 Greece
2023/10/27_09:39:56.6 42.47 N 23.05 E M=2.2 Bulgaria
2023/10/27_09:25:18.9 42.50 N 23.07 E M=2.2 Bulgaria
2023/10/27_09:03:44.5 44.17 N 22.23 E M=1.9 Serbia Bor
2023/10/27_08:31:59.2 40.71 N 21.60 E M=2.8 Greece
2023/10/26_23:33:17.2 28.71 N 135.70 E M=5.3 West of Bonin Islands
2023/10/26_21:47:38.6 40.38 N 19.84 E M=3.5 Albania
2023/10/26_19:00:26.9 7.23 S 27.73 E M=5.1 Democratic Republic of Congo
2023/10/26_17:18:58.6 41.91 N 24.96 E M=2.8 Bulgaria
2023/10/26_16:05:14.9 56.18 N 164.76 E M=5.4 Komandorskiye Ostrova Region
2023/10/26_13:01:40.0 44.41 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/10/26_12:35:19.3 44.42 N 21.99 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2023/10/26_11:14:45.1 44.13 N 22.13 E M=1.9 Serbia Bor
2023/10/26_11:15:37.8 44.13 N 22.14 E M=1.9 Serbia Bor
2023/10/26_10:09:25.3 45.71 N 21.93 E M=2.7 Romania
2023/10/26_09:19:29.3 44.13 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2023/10/26_07:18:44.8 34.95 N 26.77 E M=4.3 Crete, Greece
2023/10/26_03:43:01.0 43.73 N 20.66 E M=1.8 Serbia Kraljevo
2023/10/25_17:25:26.3 42.29 N 23.91 E M=2.0 Bulgaria
2023/10/25_16:36:28.4 42.30 N 23.91 E M=2.1 Bulgaria
2023/10/25_13:45:39.0 44.94 N 11.41 E M=4.2 Northern Italy
2023/10/25_12:37:35.1 44.42 N 22.00 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/10/25_10:36:45.2 44.14 N 22.19 E M=2.1 Serbia Bor
2023/10/25_07:48:34.8 43.95 N 19.45 E M=2.4 Serbia Bajina Bašta
2023/10/25_06:25:21.4 45.44 N 26.08 E M=4.2 Romania
2023/10/24_22:20:07.6 64.51 N 14.15 W M=4.7 Iceland
2023/10/24_15:34:49.7 54.64 N 162.12 E M=4.9 Near East Coast of Kamchatka
2023/10/24_12:31:59.5 44.14 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/10/24_11:32:15.2 39.34 N 97.43 E M=5.4 Gansu, China
2023/10/24_10:25:22.4 44.16 N 22.24 E M=1.7 Serbia Bor
2023/10/24_10:08:48.6 44.44 N 21.94 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2023/10/24_03:49:45.3 39.67 N 23.56 E M=3.4 Aegean Sea
2023/10/24_00:39:36.7 38.20 N 38.70 E M=4.2 Turkey
2023/10/23_23:05:23.3 24.16 N 122.64 E M=5.6 Taiwan Region
2023/10/23_20:15:40.8 43.06 N 20.34 E M=1.8 Serbia Novi Pazar
2023/10/23_19:05:08.7 43.66 N 21.29 E M=2.2 Serbia Kruševac
2023/10/23_18:59:05.5 43.67 N 21.29 E M=2.4 Serbia Kruševac
2023/10/23_18:54:43.1 45.08 N 23.01 E M=2.4 Romania
2023/10/23_18:23:24.6 45.12 N 23.04 E M=2.2 Romania
2023/10/23_12:04:09.4 38.26 N 21.95 E M=3.7 Greece
2023/10/23_11:47:18.8 42.18 N 24.77 E M=4.0 Bulgaria
2023/10/23_10:47:34.8 44.66 N 21.79 E M=1.7 Serbia Golubac
2023/10/23_08:44:11.6 33.61 N 83.77 E M=4.8 Xizang
2023/10/23_06:10:41.2 33.62 N 91.02 E M=4.7 Qinghai, China
2023/10/22_22:57:59.2 43.87 N 17.67 E M=2.9 Bosnia and Herzegovina
2023/10/22_21:12:02.9 40.83 N 23.01 E M=1.8 Greece
2023/10/22_15:14:13.8 39.39 N 97.35 E M=4.8 Gansu, China
2023/10/22_09:23:25.8 44.13 N 22.15 E M=1.6 Serbia Bor
2023/10/22_09:11:05.0 44.14 N 22.19 E M=2.1 Serbia Bor
2023/10/22_08:13:40.3 38.91 N 22.36 E M=4.3 Greece
2023/10/22_07:53:47.7 40.03 N 19.54 E M=3.9 Albania
2023/10/22_04:45:48.1 26.03 S 69.92 E M=5.0 Indian Ocean Triple Junction
2023/10/22_01:54:19.3 27.94 N 84.76 E M=5.1 Nepal-India Border Region
2023/10/21_21:00:50.6 40.46 N 20.67 E M=3.2 Albania
2023/10/21_15:06:15.5 42.96 N 22.07 E M=1.9 Serbia Leskovac
2023/10/21_11:18:41.4 44.13 N 22.19 E M=2.3 Serbia Bor
2023/10/21_10:53:36.5 44.42 N 21.97 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2023/10/21_09:07:16.6 44.13 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2023/10/21_08:10:35.3 44.44 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/10/21_06:00:39.2 22.53 N 59.80 E M=4.8 Eastern Arabian Peninsula
2023/10/20_20:54:11.0 41.84 N 23.77 E M=2.3 Bulgaria
2023/10/20_11:02:15.9 42.48 N 24.11 E M=2.1 Bulgaria
2023/10/20_10:52:57.9 44.42 N 22.01 E M=1.9 Serbia Donji Milanovac
2023/10/20_09:38:18.7 42.87 N 23.22 E M=2.0 Bulgaria
2023/10/20_02:32:52.9 41.81 N 19.36 E M=2.5 Albania
2023/10/20_00:04:22.3 12.40 N 143.32 E M=5.3 South of Mariana Islands
2023/10/19_22:43:38.4 29.31 N 52.07 E M=4.6 Southern Iran
2023/10/19_18:58:53.2 7.42 N 126.40 E M=5.6 Mindanao, Philippines
2023/10/19_14:08:26.9 7.79 S 107.57 E M=5.1 Java, Indonesia
2023/10/19_12:28:50.1 44.43 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/10/19_11:16:56.6 44.21 N 22.28 E M=1.9 Serbia Negotin
2023/10/18_22:37:04.7 41.82 N 19.41 E M=2.1 Albania
2023/10/18_22:15:04.7 30.97 N 141.62 E M=5.3 Southeast of Honshu, Japan
2023/10/18_12:55:26.8 38.43 N 28.03 E M=4.3 Turkey
2023/10/18_11:30:11.6 44.16 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/10/18_10:32:59.0 44.20 N 22.10 E M=1.6 Serbia Negotin
2023/10/18_10:12:36.8 44.17 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2023/10/18_08:54:52.2 44.45 N 22.02 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/10/18_08:24:50.0 41.89 N 20.98 E M=3.2 North Macedonia
2023/10/17_18:39:42.7 41.93 N 23.07 E M=1.9 North Macedonia
2023/10/17_16:26:47.5 27.15 N 56.20 E M=5.4 Southern Iran
2023/10/17_14:51:12.0 37.43 N 23.06 E M=4.4 Southern Greece
2023/10/17_14:34:58.8 43.02 N 20.91 E M=1.8 Serbia Kosovska Mitrovica
2023/10/17_10:41:42.6 44.43 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/10/17_08:22:13.0 27.70 N 56.19 E M=5.2 Southern Iran
2023/10/17_05:10:04.7 27.68 N 56.07 E M=5.6 Southern Iran
2023/10/17_04:59:16.8 26.92 N 56.73 E M=5.2 Southern Iran
2023/10/16_12:40:54.5 44.45 N 22.05 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/10/16_12:16:13.1 43.72 N 20.97 E M=1.8 Serbia Kraljevo
2023/10/16_12:12:45.1 44.41 N 21.97 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2023/10/16_11:18:48.1 43.88 N 22.00 E M=1.9 Serbia Zaječar
2023/10/16_10:42:11.4 25.16 N 125.42 E M=5.3 Southwestern Ryukyu Islands, Japan
2023/10/16_10:46:00.3 44.22 N 22.13 E M=1.7 Serbia Negotin
2023/10/16_10:41:12.3 44.21 N 22.12 E M=1.7 Serbia Negotin
2023/10/16_10:17:35.3 44.15 N 22.19 E M=2.1 Serbia Bor
2023/10/16_09:54:17.3 44.14 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2023/10/16_06:48:29.3 53.46 N 160.48 E M=5.4 Near East Coast of Kamchatka
2023/10/16_04:23:29.8 47.31 N 17.56 E M=3.0 Hungary
2023/10/15_19:49:14.4 45.07 N 22.99 E MLv=2.3 Romania
2023/10/15_15:03:04.5 44.42 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/10/15_11:15:38.2 31.02 N 49.44 E M=4.9 Western Iran
2023/10/15_10:54:15.3 42.65 N 24.04 E M=2.0 Bulgaria
2023/10/15_10:06:20.9 44.44 N 21.95 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/10/15_07:52:10.0 43.63 N 17.46 E M=3.2 Bosnia and Herzegovina
2023/10/15_03:56:30.3 34.65 N 62.18 E M=5.2 Northwestern Afghanistan
2023/10/15_03:36:02.2 34.65 N 62.07 E Mw(mB)=6.5 Northwestern Afghanistan
2023/10/15_00:38:32.0 43.10 N 21.52 E M=1.7 Serbia Prokuplje
2023/10/14_20:47:14.0 43.28 N 20.63 E M=1.6 Serbia Novi Pazar
2023/10/14_14:07:09.7 40.98 N 31.86 E M=4.4 Turkey
2023/10/14_11:15:38.3 44.41 N 21.94 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/10/14_10:47:00.4 43.41 N 19.13 E M=1.8 Montenegro
2023/10/14_08:34:35.4 33.87 N 7.53 W M=4.5 Morocco
2023/10/14_07:59:54.5 33.73 N 24.15 E M=4.5 Central Mediterranean Sea
2023/10/14_06:48:35.4 58.57 N 50.23 E M=5.1 Baltics/Belarus/Northwestern Russia Reg.
2023/10/14_02:29:18.9 41.43 N 141.91 E M=4.9 Hokkaido, Japan Region
2023/10/14_02:03:51.2 40.55 N 22.86 E M=2.9 Greece
2023/10/13_23:37:02.1 40.49 N 22.99 E M=3.5 Greece
2023/10/13_19:36:10.6 41.63 N 22.37 E M=1.6 North Macedonia
2023/10/13_17:58:43.6 41.87 N 20.10 E M=2.3 Albania
2023/10/13_16:32:26.9 42.09 N 19.95 E M=2.4 Albania
2023/10/13_12:28:57.3 44.41 N 21.98 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/10/13_11:01:43.2 42.63 N 24.30 E M=2.0 Bulgaria
2023/10/13_10:38:01.6 44.45 N 21.93 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/10/13_10:32:52.9 44.43 N 21.94 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/10/13_09:59:23.9 39.09 N 140.54 E M=5.4 Eastern Honshu, Japan
2023/10/13_09:43:05.3 44.14 N 22.15 E M=1.8 Serbia Bor
2023/10/13_08:24:37.6 44.46 N 22.00 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/10/13_03:33:15.2 37.93 N 24.28 E M=3.9 Southern Greece
2023/10/13_00:03:16.0 36.22 N 68.95 E M=4.6 Hindu Kush Region, Afghanistan
2023/10/12_23:32:22.9 45.06 N 23.10 E M=2.4 Romania
2023/10/12_22:33:36.0 44.28 N 148.67 E M=5.1 Kuril Islands
2023/10/12_20:10:44.2 41.16 N 20.25 E M=2.8 Albania
2023/10/12_12:47:23.5 44.43 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/10/12_11:51:50.4 40.91 N 19.98 E M=2.9 Albania
2023/10/12_11:36:35.1 42.75 N 23.90 E M=1.9 Bulgaria
2023/10/12_11:03:48.8 37.44 N 45.15 E M=4.8 Northwestern Iran
2023/10/12_10:43:11.8 44.14 N 22.21 E M=1.9 Serbia Bor
2023/10/12_08:49:32.4 44.27 N 20.94 E M=1.9 Serbia Rača
2023/10/12_02:41:10.8 55.03 N 171.23 W M=5.4 Bering Sea
2023/10/11_18:44:58.0 36.08 N 21.09 E M=4.7 Southern Greece
2023/10/11_12:01:18.8 45.17 N 23.19 E M=2.0 Romania
2023/10/11_10:36:57.1 23.34 N 121.41 E M=5.2 Taiwan
2023/10/11_10:15:19.5 44.15 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2023/10/11_00:41:57.8 34.63 N 61.98 E Mw(mB)=6.5 Northwestern Afghanistan
2023/10/11_00:13:38.0 72.83 N 7.33 E M=4.5 Norwegian Sea
2023/10/10_22:38:37.3 42.72 N 14.47 E M=3.4 Central Italy
2023/10/10_22:25:56.8 40.43 N 24.25 E M=2.5 Aegean Sea
2023/10/10_09:50:29.9 44.18 N 22.06 E M=1.6 Serbia Bor
2023/10/09_20:25:08.7 43.13 N 21.10 E M=2.1 Serbia Kuršumlija
2023/10/09_18:23:08.6 49.13 N 21.76 E M=4.8 Slovakia
2023/10/09_13:30:48.6 34.75 N 62.06 E M=4.9 Northwestern Afghanistan
2023/10/09_10:12:50.7 44.14 N 22.18 E M=2.0 Serbia Bor
2023/10/09_09:46:01.0 34.47 N 61.94 E M=4.5 Northwestern Afghanistan
2023/10/09_09:46:17.2 44.14 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2023/10/09_08:19:20.1 44.51 N 18.67 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2023/10/09_07:56:25.8 44.43 N 22.00 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/10/09_06:54:09.1 34.74 N 62.02 E M=4.5 Northwestern Afghanistan
2023/10/08_18:07:41.8 3.23 S 148.38 E M=5.5 Bismarck Sea
2023/10/08_10:44:57.0 44.13 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2023/10/08_09:31:01.4 44.15 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2023/10/08_09:23:39.3 44.12 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2023/10/08_04:25:02.8 41.74 N 23.98 E M=3.0 Bulgaria
2023/10/08_02:56:13.7 40.75 N 23.78 E M=2.8 Greece
2023/10/07_22:01:57.6 37.96 N 37.53 E M=4.2 Turkey
2023/10/07_16:20:32.0 5.65 S 145.79 E M=5.6 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2023/10/07_14:13:40.1 5.68 S 145.96 E M=5.1 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2023/10/07_13:10:38.4 5.60 S 145.77 E M=5.8 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2023/10/07_12:54:27.6 38.06 N 24.02 E M=3.9 Aegean Sea
2023/10/07_12:23:00.1 44.43 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/10/07_11:55:53.1 44.15 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/10/07_10:33:25.9 44.42 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/10/07_10:23:57.9 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/10/07_10:11:04.7 44.64 N 21.75 E M=1.7 Serbia Golubac
2023/10/07_09:40:32.0 34.65 N 61.89 E M=4.9 Northwestern Afghanistan
2023/10/07_09:18:53.3 5.47 S 145.96 E M=5.4 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2023/10/07_08:55:32.0 43.69 N 20.65 E M=2.2 Serbia Kraljevo
2023/10/07_08:40:07.1 5.45 S 145.99 E Mw(mB)=7.0 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2023/10/07_08:34:30.4 5.62 S 146.13 E Mw(mB)=6.6 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2023/10/07_08:29:45.8 44.41 N 21.99 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/10/07_07:40:31.5 34.76 N 62.00 E M=5.8 Northwestern Afghanistan
2023/10/07_07:12:51.3 34.61 N 61.88 E Mw(mB)=6.4 Northwestern Afghanistan
2023/10/07_06:49:43.0 34.44 N 61.74 E M=5.4 Northwestern Afghanistan
2023/10/07_06:41:03.7 34.61 N 61.92 E Mw(mB)=6.3 Northwestern Afghanistan
2023/10/07_06:00:05.1 29.85 N 81.17 E M=4.9 Nepal
2023/10/07_05:06:44.1 17.09 N 94.88 W M=5.5 Chiapas, Mexico
2023/10/06_19:56:18.3 42.98 N 22.02 E M=2.2 Serbia Leskovac
2023/10/06_19:21:25.8 48.05 N 153.44 E M=5.1 Kuril Islands
2023/10/06_12:23:59.1 44.13 N 22.17 E M=2.1 Serbia Bor
2023/10/06_11:53:05.4 44.12 N 22.21 E M=1.8 Serbia Bor
2023/10/06_11:48:05.4 42.83 N 20.63 E M=1.8 Serbia Kosovska Mitrovica
2023/10/06_11:00:47.2 42.46 N 24.16 E M=2.0 Bulgaria
2023/10/06_05:49:28.6 30.17 N 140.00 E M=5.2 Southeast of Honshu, Japan
2023/10/06_04:35:14.2 46.61 N 154.18 E M=5.2 East of Kuril Islands
2023/10/06_01:31:18.5 29.95 N 140.28 E M=5.7 Southeast of Honshu, Japan
2023/10/05_21:56:37.4 31.22 N 141.95 E M=5.4 Southeast of Honshu, Japan
2023/10/05_15:23:22.8 37.84 N 36.80 E M=4.3 Turkey
2023/10/05_14:32:18.3 45.94 N 20.68 E M=2.2 Serbia Mokrin
2023/10/05_13:04:32.8 42.51 N 23.01 E M=2.0 Bulgaria
2023/10/05_12:21:54.1 44.42 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/10/05_11:02:35.6 44.53 N 21.86 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/10/05_10:17:18.0 44.14 N 22.15 E MLv=1.8 Serbia Bor
2023/10/05_09:44:31.9 44.42 N 22.01 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/10/05_06:22:14.6 30.13 N 139.97 E M=5.5 Southeast of Honshu, Japan
2023/10/05_02:53:22.1 29.94 N 140.25 E M=5.5 Southeast of Honshu, Japan
2023/10/05_02:15:12.0 30.79 N 141.94 E M=5.1 Southeast of Honshu, Japan
2023/10/05_02:00:00.3 29.99 N 140.09 E M=5.8 Southeast of Honshu, Japan
2023/10/04_21:12:58.0 38.78 N 22.67 E M=3.5 Greece
2023/10/04_17:22:43.6 30.06 N 140.22 E M=5.0 Southeast of Honshu, Japan
2023/10/04_16:12:04.6 64.60 N 16.45 W M=4.7 Iceland
2023/10/04_12:45:58.2 42.48 N 23.08 E M=2.1 Bulgaria
2023/10/04_11:13:23.3 30.94 N 141.45 E M=5.1 Southeast of Honshu, Japan
2023/10/04_11:05:25.1 29.85 N 140.16 E M=5.1 Southeast of Honshu, Japan
2023/10/04_10:15:31.4 44.47 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/10/04_09:55:37.5 44.16 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/10/04_05:57:23.5 30.78 N 142.16 E M=5.5 Southeast of Honshu, Japan
2023/10/04_04:55:47.5 31.11 N 142.22 E M=5.4 Southeast of Honshu, Japan
2023/10/04_03:35:09.6 19.18 N 121.29 E M=5.7 Philippine Islands Region
2023/10/04_02:19:07.7 30.05 N 140.26 E M=5.4 Southeast of Honshu, Japan
2023/10/04_02:29:01.3 40.47 N 20.70 E MLv=2.1 Albania
2023/10/03_21:26:11.9 19.02 N 148.38 E M=5.8 Mariana Islands Region
2023/10/03_20:32:44.0 29.74 N 140.32 E M=5.0 Southeast of Honshu, Japan
2023/10/03_18:09:15.7 41.93 N 23.09 E M=2.9 North Macedonia
2023/10/03_15:22:44.3 29.90 N 140.28 E M=5.5 Southeast of Honshu, Japan
2023/10/03_12:58:11.1 44.41 N 21.96 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/10/03_11:38:05.8 29.94 N 140.03 E M=5.8 Southeast of Honshu, Japan
2023/10/03_10:59:19.3 42.46 N 24.09 E M=2.0 Bulgaria
2023/10/03_10:16:38.7 44.17 N 22.22 E M=1.9 Serbia Bor
2023/10/03_09:21:03.2 29.49 N 81.30 E Mw(mB)=5.6 Nepal
2023/10/03_07:39:05.0 42.94 N 20.25 E M=2.0 Montenegro
2023/10/02_18:39:00.6 38.88 N 71.84 E M=4.4 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2023/10/02_17:31:11.7 42.30 N 22.78 E M=2.1 Bulgaria
2023/10/02_14:03:41.3 39.00 N 71.78 E M=5.0 Tajikistan
2023/10/02_12:45:16.7 25.98 N 90.52 E M=5.2 India-Bangladesh Border Region
2023/10/02_10:42:00.4 44.12 N 22.11 E M=2.2 Serbia Bor
2023/10/02_10:28:25.8 44.17 N 22.00 E M=1.7 Serbia Bor
2023/10/02_08:29:45.3 43.39 N 17.35 E M=4.6 Croatia
2023/10/01_13:30:43.8 39.85 N 26.00 E M=3.6 Turkey
2023/10/01_11:24:09.9 43.79 N 21.64 E M=1.6 Serbia Kruševac
2023/10/01_10:48:53.0 44.15 N 22.21 E M=1.7 Serbia Bor
2023/10/01_10:19:47.8 44.42 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/10/01_09:58:26.5 44.15 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2023/10/01_09:33:49.3 44.14 N 22.16 E M=2.0 Serbia Bor
2023/10/01_01:24:12.2 41.39 N 21.01 E M=1.9 North Macedonia
2023/09/30_13:14:00.8 44.42 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/09/30_12:13:16.7 44.43 N 21.94 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/09/30_09:38:53.2 36.87 N 27.02 E M=4.1 Dodecanese Islands, Greece
2023/09/30_08:07:07.8 44.15 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2023/09/30_07:53:44.5 40.09 N 23.42 E M=2.8 Greece
2023/09/29_19:05:47.4 38.70 N 30.21 W M=4.7 Azores Islands, Portugal
2023/09/29_13:39:36.7 44.40 N 22.00 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2023/09/29_11:56:01.4 44.15 N 22.22 E M=1.8 Serbia Bor
2023/09/29_11:41:51.5 45.07 N 22.99 E M=2.5 Romania
2023/09/29_10:06:05.4 44.41 N 22.00 E M=1.9 Serbia Donji Milanovac
2023/09/29_09:40:34.7 45.11 N 23.00 E M=2.0 Romania
2023/09/29_09:24:17.5 44.16 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/09/28_18:42:48.4 38.94 N 29.61 E M=4.0 Turkey
2023/09/28_17:40:04.6 44.32 N 148.63 E M=5.7 Kuril Islands
2023/09/28_12:35:11.6 44.46 N 21.92 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/09/28_11:58:45.8 43.90 N 20.23 E M=2.1 Serbia Čačak
2023/09/28_11:42:57.8 42.69 N 23.89 E M=2.1 Bulgaria
2023/09/28_11:44:16.8 42.66 N 23.97 E M=2.3 Bulgaria
2023/09/28_10:53:46.1 44.03 N 22.06 E M=1.7 Serbia Zaječar
2023/09/28_09:19:27.3 44.41 N 21.98 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/09/28_09:06:22.0 44.15 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2023/09/28_01:56:25.3 42.18 N 22.81 E M=2.2 Bulgaria
2023/09/27_17:47:22.9 0.78 N 93.14 E M=5.3 Off West Coast of Northern Sumatra
2023/09/27_17:24:09.7 43.97 N 21.05 E M=1.7 Serbia Kragujevac
2023/09/27_15:13:07.0 44.45 N 22.02 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/09/27_02:14:23.4 55.14 N 160.44 W M=5.1 Alaska Peninsula
2023/09/27_01:35:38.6 40.90 N 14.39 E M=3.5 Southern Italy
2023/09/26_23:44:08.6 43.09 N 22.35 E M=1.8 Serbia Leskovac
2023/09/26_11:34:51.6 44.14 N 22.17 E M=2.0 Serbia Bor
2023/09/26_11:31:20.4 44.13 N 22.12 E M=1.9 Serbia Bor
2023/09/26_10:13:42.8 44.42 N 21.94 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/09/26_09:38:03.4 44.12 N 22.21 E M=1.8 Serbia Bor
2023/09/26_06:16:51.7 43.95 N 21.05 E M=2.2 Serbia Kragujevac
2023/09/26_03:48:26.3 43.77 N 18.37 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2023/09/26_01:39:36.2 4.80 N 127.60 E M=5.8 Talaud Islands, Indonesia
2023/09/25_22:48:28.5 43.07 N 18.29 E M=3.2 Bosnia and Herzegovina
2023/09/25_21:53:13.4 42.78 N 12.51 E M=3.3 Central Italy
2023/09/25_20:28:00.5 38.57 N 22.82 E M=3.8 Greece
2023/09/25_15:26:15.5 44.42 N 21.93 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/09/25_07:33:49.8 43.39 N 18.12 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2023/09/25_04:45:01.7 40.34 N 23.95 E M=3.4 Greece
2023/09/25_01:48:12.8 38.31 N 22.94 E M=4.0 Greece
2023/09/25_01:09:12.6 38.34 N 23.08 E M=3.6 Greece
2023/09/24_19:43:38.3 42.89 N 17.40 E M=2.6 Croatia
2023/09/24_14:27:07.4 41.05 N 22.43 E M=2.4 NW Balkan Region
2023/09/24_12:30:04.7 44.13 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/09/24_10:16:10.5 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/09/24_09:21:16.9 44.15 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/09/24_08:52:51.7 44.42 N 21.99 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/09/24_05:01:00.5 45.10 N 23.05 E M=2.2 Romania
2023/09/24_01:27:32.3 1.89 N 96.86 E M=5.0 Off West Coast of Northern Sumatra
2023/09/24_00:33:55.5 43.78 N 20.77 E M=1.9 Serbia Kraljevo
2023/09/24_00:09:31.6 42.96 N 21.89 E M=2.4 Serbia Leskovac
2023/09/23_18:51:20.2 45.32 N 25.45 E M=3.3 Romania
2023/09/23_17:53:53.2 42.65 N 16.08 E M=3.5 Adriatic Sea
2023/09/23_17:01:35.6 42.92 N 17.59 E M=4.4 Croatia
2023/09/23_16:23:43.3 44.43 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/09/23_12:39:57.9 44.43 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/09/23_09:38:32.9 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/09/23_08:22:27.3 37.86 N 36.51 E M=4.7 Turkey
2023/09/22_12:34:24.7 44.44 N 22.06 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/09/22_12:36:02.4 44.41 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/09/22_11:45:42.0 44.15 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2023/09/22_11:04:24.1 44.15 N 22.21 E M=1.9 Serbia Bor
2023/09/22_10:41:59.6 44.15 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2023/09/22_10:25:44.8 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2023/09/22_09:47:14.7 44.15 N 22.21 E M=1.6 Serbia Bor
2023/09/22_09:04:29.3 53.53 N 159.35 W M=5.3 South of Alaska
2023/09/22_08:58:58.8 39.27 N 22.55 E M=4.0 Greece
2023/09/21_23:18:16.4 38.22 N 22.77 E M=3.0 Greece
2023/09/21_23:04:58.2 38.25 N 23.05 E M=3.8 Greece
2023/09/21_22:41:41.8 79.64 N 17.44 W M=5.0 Eastern Greenland
2023/09/21_21:11:28.7 13.96 S 167.59 E Mw(mB)=6.3 Vanuatu Islands
2023/09/21_12:42:00.9 41.83 N 22.37 E M=1.6 North Macedonia
2023/09/21_12:38:03.9 42.53 N 24.13 E M=1.9 Bulgaria
2023/09/21_12:14:35.9 44.42 N 21.99 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/09/21_12:09:56.0 42.48 N 23.03 E M=1.7 Bulgaria
2023/09/21_12:05:59.0 42.55 N 24.08 E M=2.0 Bulgaria
2023/09/21_11:35:02.1 42.66 N 24.09 E M=2.0 Bulgaria
2023/09/21_10:53:58.8 44.16 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2023/09/21_10:51:51.4 44.14 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/09/21_10:41:38.3 44.15 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2023/09/21_10:24:45.5 44.45 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/09/21_09:37:19.7 44.19 N 22.03 E M=1.6 Serbia Bor
2023/09/21_08:42:54.6 42.64 N 23.90 E M=2.1 Bulgaria
2023/09/21_07:00:54.9 38.09 N 20.60 E M=4.1 Greece
2023/09/21_04:07:49.6 40.43 N 23.23 E M=3.1 Greece
2023/09/21_01:13:55.5 55.20 N 160.53 W M=5.6 Alaska Peninsula
2023/09/20_22:16:45.6 44.60 N 146.67 E M=5.0 Kuril Islands
2023/09/20_16:51:42.7 45.08 N 23.05 E M=2.2 Romania
2023/09/20_13:28:07.9 44.42 N 21.96 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/09/20_11:32:40.0 44.46 N 21.96 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2023/09/20_10:03:23.7 44.14 N 22.18 E M=2.0 Serbia Bor
2023/09/20_09:07:48.3 44.14 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/09/20_05:06:36.0 43.06 N 19.92 E M=2.0 Montenegro
2023/09/20_02:44:33.8 45.64 N 26.48 E M=3.2 Romania
2023/09/20_01:33:07.7 32.31 N 24.37 E M=4.6 Near Coast of Libya
2023/09/20_01:33:07.7 32.31 N 24.37 E M=4.6 Near Coast of Libya
2023/09/19_22:03:19.7 38.24 N 22.94 E M=3.7 Greece
2023/09/19_16:04:11.9 51.54 N 16.21 E M=4.5 Poland
2023/09/19_11:35:37.9 44.14 N 22.21 E M=1.9 Serbia Bor
2023/09/19_11:29:10.5 44.15 N 22.17 E M=1.9 Serbia Bor
2023/09/19_11:23:35.8 42.70 N 23.93 E M=1.8 Bulgaria
2023/09/19_10:43:05.7 44.19 N 22.23 E M=1.7 Serbia Bor
2023/09/19_06:22:37.7 31.01 N 142.06 E M=5.5 Southeast of Honshu, Japan
2023/09/18_23:43:36.2 40.12 N 16.52 E M=2.8 Southern Italy
2023/09/18_19:32:59.4 38.50 N 141.52 E M=5.5 Near East Coast of Honshu, Japan
2023/09/18_13:04:13.8 44.46 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/09/18_10:06:35.8 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/09/18_10:00:49.3 44.15 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2023/09/18_08:31:29.0 42.89 N 18.24 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2023/09/18_05:17:36.8 39.02 N 21.04 E M=3.9 Greece
2023/09/18_03:29:10.7 39.01 N 21.06 E M=3.3 Greece
2023/09/18_03:10:15.0 44.15 N 11.64 E M=4.8 Northern Italy
2023/09/17_16:23:32.7 38.94 N 71.79 E M=4.5 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2023/09/17_11:28:14.3 50.84 N 130.11 W M=5.0 Vancouver Island, Canada Region
2023/09/17_11:31:28.1 44.42 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/09/17_11:15:31.9 42.30 N 23.93 E M=2.6 Bulgaria
2023/09/17_10:25:25.4 44.13 N 22.16 E M=1.7 Serbia Bor
2023/09/17_10:09:14.2 44.14 N 22.16 E M=1.9 Serbia Bor
2023/09/17_06:58:11.1 40.39 N 21.06 E M=2.9 Greece
2023/09/17_01:59:21.3 42.28 N 18.70 E M=1.9 NW Balkan Region
2023/09/16_22:51:27.9 41.20 N 51.83 E M=4.6 Caspian Sea
2023/09/16_14:46:17.2 42.30 N 23.92 E M=2.3 Bulgaria
2023/09/16_13:47:58.1 13.83 S 66.29 E M=4.9 Mid Indian Ridge
2023/09/16_11:38:15.6 44.14 N 22.19 E M=2.0 Serbia Bor
2023/09/16_07:38:42.3 41.93 N 23.10 E M=3.1 Bulgaria
2023/09/16_02:03:23.9 38.75 N 18.02 E M=3.8 Ionian Sea
2023/09/15_16:20:32.2 44.41 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/09/15_03:43:55.8 37.29 N 20.34 E M=3.9 Ionian Sea
2023/09/15_00:26:22.2 43.90 N 20.98 E M=1.7 Serbia Kragujevac
2023/09/14_22:42:25.2 41.93 N 23.09 E M=2.3 North Macedonia
2023/09/14_19:58:40.5 6.14 S 149.40 E M=5.5 New Britain Region, P.N.G.
2023/09/14_19:49:37.6 42.35 N 22.75 E M=2.0 Bulgaria
2023/09/14_11:49:36.4 44.14 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2023/09/14_10:55:48.6 44.19 N 22.15 E M=1.8 Serbia Bor
2023/09/14_05:41:05.0 43.41 N 20.88 E M=2.0 Serbia Baljevac na Ibru
2023/09/13_17:51:09.0 15.27 N 39.50 E M=4.7 Ethiopia
2023/09/13_16:18:20.4 41.05 N 21.49 E M=2.3 North Macedonia
2023/09/13_11:25:30.7 42.69 N 23.99 E M=1.9 Bulgaria
2023/09/13_11:27:08.7 42.67 N 24.03 E M=2.0 Bulgaria
2023/09/13_11:19:18.5 44.14 N 22.23 E M=1.8 Serbia Bor
2023/09/13_09:16:08.5 49.53 N 155.97 E M=5.0 Kuril Islands
2023/09/13_09:08:53.3 44.15 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2023/09/13_08:38:18.6 43.88 N 13.34 E M=4.2 Central Italy
2023/09/13_05:33:00.1 10.75 S 112.97 E M=5.3 South of Java, Indonesia
2023/09/13_04:33:40.6 41.44 N 23.91 E M=2.6 Greece Bulgaria Border Region
2023/09/13_02:33:00.6 70.98 N 18.73 W M=4.7 Jan Mayen Island Region
2023/09/13_00:51:15.5 35.19 N 22.68 E M=3.9 Central Mediterranean Sea
2023/09/13_00:05:35.8 70.61 N 14.60 W M=4.6 Jan Mayen Island Region
2023/09/13_00:06:08.1 70.92 N 21.27 W M=4.7 Eastern Greenland
2023/09/12_21:48:52.7 53.96 N 163.92 W M=5.0 Unimak Island Region, Alaska
2023/09/12_15:36:22.3 45.13 N 23.12 E M=3.3 Romania
2023/09/12_13:49:21.1 43.10 N 23.59 E M=1.6 Bulgaria
2023/09/12_11:03:17.6 19.23 N 121.27 E Mw(mB)=6.6 Philippine Islands Region
2023/09/12_10:02:52.7 44.15 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2023/09/12_09:13:57.6 44.44 N 21.99 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/09/11_22:51:07.7 55.45 N 166.53 E M=5.0 Komandorskiye Ostrova Region
2023/09/11_12:29:03.1 44.14 N 22.21 E M=1.8 Serbia Bor
2023/09/11_11:57:33.9 44.43 N 22.02 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/09/11_10:31:43.5 44.15 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/09/11_09:20:57.8 0.83 N 26.19 W M=5.2 Central Mid Atlantic Ridge
2023/09/10_21:43:24.6 33.30 N 47.14 E M=4.5 Western Iran
2023/09/10_13:55:10.8 45.10 N 23.06 E M=2.2 Romania
2023/09/10_12:40:01.7 44.44 N 21.98 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/09/10_10:47:25.6 44.15 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2023/09/10_10:07:11.3 44.29 N 21.49 E M=3.2 Serbia Markovac
2023/09/10_09:47:28.8 44.14 N 22.20 E M=2.2 Serbia Bor
2023/09/10_09:47:43.8 41.92 N 23.14 E M=3.0 Bulgaria
2023/09/10_07:20:51.8 41.20 N 20.35 E M=2.9 Albania
2023/09/10_07:13:02.2 42.10 N 22.96 E M=2.3 Bulgaria
2023/09/10_06:47:15.7 41.93 N 23.10 E M=1.9 Bulgaria
2023/09/10_06:24:27.7 41.93 N 23.08 E M=2.6 North Macedonia
2023/09/10_01:53:52.0 42.11 N 22.93 E M=1.7 Bulgaria
2023/09/09_18:55:03.9 42.14 N 22.94 E M=1.9 Bulgaria
2023/09/09_17:55:19.0 42.15 N 22.99 E M=2.4 Bulgaria
2023/09/09_14:43:25.8 0.01 S 119.89 E M=5.8 Minahassa Peninsula, Sulawesi
2023/09/09_10:58:24.4 44.14 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2023/09/09_10:26:43.9 44.45 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/09/09_07:26:44.2 42.14 N 22.96 E M=2.0 Bulgaria
2023/09/09_05:25:05.4 41.93 N 23.09 E M=3.8 North Macedonia
2023/09/08_22:10:57.4 30.88 N 8.81 W Mw(mB)=7.1 Morocco
2023/09/08_18:52:47.0 44.07 N 20.67 E M=2.1 Serbia Kragujevac
2023/09/08_17:55:04.2 45.41 N 25.88 E M=3.2 Romania
2023/09/08_16:37:11.9 19.42 N 104.89 W M=5.9 Near Coast of Jalisco, Mexico
2023/09/08_14:36:23.4 43.92 N 13.37 E M=4.2 Central Italy
2023/09/08_12:07:42.0 44.51 N 18.92 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2023/09/08_09:28:47.0 39.06 N 141.70 E M=5.7 Eastern Honshu, Japan
2023/09/08_09:05:40.5 44.40 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/09/08_05:09:36.0 44.98 N 21.00 E M=2.0 Serbia Pančevo
2023/09/08_03:22:23.4 43.53 N 20.35 E M=1.7 Serbia Ivanjica
2023/09/08_02:49:29.6 41.26 N 23.07 E M=1.7 Greece Bulgaria Border Region
2023/09/07_23:07:06.1 49.27 N 169.09 E M=4.8 South of Aleutian Islands
2023/09/07_23:02:17.2 56.18 N 164.11 E M=4.9 Komandorskiye Ostrova Region
2023/09/07_12:27:26.8 44.44 N 22.01 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/09/07_11:17:16.6 44.14 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2023/09/07_10:57:06.3 44.20 N 22.14 E M=1.7 Serbia Negotin
2023/09/07_10:03:20.4 41.92 N 23.11 E M=3.1 Bulgaria
2023/09/07_09:55:29.9 44.12 N 22.08 E M=1.8 Serbia Bor
2023/09/06_23:48:01.5 30.28 S 71.31 W Mw(mB)=6.7 Near Coast of Central Chile
2023/09/06_20:51:53.9 41.92 N 23.11 E M=3.0 Bulgaria
2023/09/06_15:57:06.7 44.42 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/09/06_13:29:51.7 42.54 N 24.03 E M=1.9 Bulgaria
2023/09/06_11:20:26.6 44.12 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/09/06_10:55:46.8 40.63 N 23.19 E M=2.4 Greece
2023/09/06_10:35:09.3 44.46 N 21.98 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/09/06_00:56:50.8 41.87 N 22.86 E M=2.1 North Macedonia
2023/09/05_20:59:28.0 40.88 N 23.11 E M=2.2 Greece
2023/09/05_15:03:12.3 5.25 S 142.97 E M=5.8 New Guinea, Papua New Guinea
2023/09/05_14:07:03.1 43.71 N 22.69 E M=1.9 Bulgaria
2023/09/05_11:30:15.2 42.68 N 24.02 E M=2.1 Bulgaria
2023/09/05_10:48:44.4 44.15 N 22.22 E M=2.1 Serbia Bor
2023/09/05_00:38:38.4 42.04 N 23.03 E M=1.9 Bulgaria
2023/09/04_23:21:18.7 41.45 N 22.92 E M=1.9 North Macedonia
2023/09/04_20:33:14.0 42.04 N 23.03 E M=1.8 Bulgaria
2023/09/04_19:51:43.4 41.79 N 19.37 E M=2.6 Albania
2023/09/04_17:20:07.8 41.99 N 23.12 E M=2.2 Bulgaria
2023/09/04_16:20:44.1 41.91 N 23.04 E M=3.6 North Macedonia
2023/09/04_16:13:22.5 39.64 N 20.47 E M=3.4 Greece-Albania Border Region
2023/09/04_13:38:30.3 41.60 N 24.52 E M=2.4 Bulgaria
2023/09/04_13:07:36.9 44.14 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2023/09/04_12:40:44.8 42.04 N 23.03 E M=1.9 Bulgaria
2023/09/04_11:57:36.9 42.05 N 23.03 E M=2.0 Bulgaria
2023/09/04_11:20:17.3 42.04 N 23.03 E M=1.7 Bulgaria
2023/09/04_11:17:01.7 41.93 N 23.09 E M=2.6 North Macedonia
2023/09/04_10:30:41.1 41.95 N 23.12 E M=2.7 Bulgaria
2023/09/04_10:10:28.4 41.89 N 23.05 E M=1.8 North Macedonia
2023/09/04_08:38:27.5 42.04 N 23.07 E M=2.0 Bulgaria
2023/09/04_08:35:42.2 42.03 N 23.05 E M=2.0 Bulgaria
2023/09/04_07:49:46.0 41.96 N 23.11 E M=2.1 Bulgaria
2023/09/04_07:40:54.4 42.01 N 23.12 E M=2.2 Bulgaria
2023/09/04_07:31:52.4 41.93 N 23.10 E M=3.8 Bulgaria
2023/09/04_06:42:40.1 41.95 N 23.08 E M=2.8 North Macedonia
2023/09/04_06:17:25.3 41.91 N 23.08 E M=2.8 North Macedonia
2023/09/04_05:26:08.5 37.96 N 27.12 E M=4.2 Turkey
2023/09/04_02:08:52.8 41.95 N 23.12 E M=2.3 Bulgaria
2023/09/03_22:34:34.0 44.02 N 20.66 E M=2.5 Serbia Kragujevac
2023/09/03_21:30:00.4 6.91 N 147.92 E M=5.3 E. Caroline Islands, Micronesia
2023/09/03_16:35:52.0 40.43 N 48.50 E M=4.8 Eastern Caucasus
2023/09/03_11:40:12.4 44.40 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/09/03_10:38:27.6 44.42 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/09/03_09:33:02.1 44.16 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/09/03_09:33:24.3 44.17 N 21.80 E M=1.7 Serbia Bor
2023/09/03_07:49:39.3 18.91 N 64.60 W M=5.0 Virgin Islands
2023/09/02_20:22:36.2 43.67 N 21.28 E M=1.8 Serbia Kruševac
2023/09/02_19:58:14.5 43.66 N 21.29 E M=1.7 Serbia Kruševac
2023/09/02_18:33:33.6 42.00 N 20.33 E M=2.5 Albania
2023/09/02_11:52:41.5 44.45 N 21.94 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2023/09/02_11:34:44.6 44.44 N 21.96 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/09/02_06:21:38.9 43.54 N 21.06 E M=1.8 Serbia Aleksandrovac
2023/09/02_06:17:52.6 40.19 N 20.64 E M=4.2 Albania
2023/09/02_01:55:09.9 26.61 N 54.24 E M=4.7 Southern Iran
2023/09/01_21:38:30.0 43.54 N 21.08 E M=1.7 Serbia Aleksandrovac
2023/09/01_21:30:01.0 43.76 N 21.37 E M=2.5 Serbia Kruševac
2023/09/01_10:50:00.2 44.14 N 22.16 E M=2.0 Serbia Bor
2023/09/01_10:37:14.2 44.15 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/09/01_10:18:12.2 44.17 N 22.23 E M=1.6 Serbia Bor
2023/09/01_06:29:00.5 44.28 N 17.92 E M=3.5 Bosnia and Herzegovina
2023/08/31_19:07:23.2 45.07 N 23.01 E M=2.2 Romania
2023/08/31_18:45:14.1 37.96 N 73.31 E M=4.7 Tajikistan
2023/08/31_12:03:04.1 42.42 N 24.08 E M=1.7 Bulgaria
2023/08/31_11:53:49.1 44.14 N 22.14 E M=1.9 Serbia Bor
2023/08/31_10:29:32.3 9.54 S 123.90 E M=5.5 Timor Region
2023/08/31_10:42:24.2 44.14 N 22.17 E M=1.9 Serbia Bor
2023/08/31_10:21:10.2 44.44 N 21.98 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/08/31_08:28:15.6 44.43 N 21.99 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/08/30_18:59:27.1 56.00 N 162.45 W M=5.0 Alaska Peninsula
2023/08/30_15:20:54.8 44.42 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/08/30_11:56:43.4 44.16 N 21.62 E M=2.1 Serbia Despotovac
2023/08/30_11:31:21.8 44.13 N 22.12 E M=1.6 Serbia Bor
2023/08/30_10:29:14.1 44.14 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/08/30_02:19:21.1 20.39 N 96.05 E M=4.9 Myanmar
2023/08/30_01:45:25.0 44.20 N 20.34 E M=2.1 Serbia Ljig
2023/08/29_11:29:56.5 42.64 N 24.05 E M=2.1 Bulgaria
2023/08/29_10:57:14.5 44.45 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/08/29_10:52:22.8 44.13 N 22.11 E M=1.9 Serbia Bor
2023/08/29_10:29:51.8 44.14 N 22.20 E M=1.6 Serbia Bor
2023/08/29_10:19:48.1 44.43 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/08/29_04:59:21.6 9.90 N 78.27 W M=5.5 Panama
2023/08/29_04:58:28.1 39.23 N 31.88 E M=4.7 Turkey
2023/08/29_02:56:40.6 41.52 N 19.99 E M=2.4 Albania
2023/08/28_20:07:19.8 6.83 S 116.51 E M=6.0 Bali Sea
2023/08/28_17:59:15.4 4.43 N 126.51 E M=5.5 Talaud Islands, Indonesia
2023/08/28_13:05:58.7 44.13 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2023/08/28_11:12:27.8 38.32 N 22.24 E M=3.9 Greece
2023/08/28_10:55:59.5 44.17 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2023/08/28_10:23:43.1 44.19 N 22.21 E M=1.8 Serbia Bor
2023/08/28_09:02:08.3 41.54 N 20.02 E M=2.3 Albania
2023/08/28_05:36:56.5 45.14 N 23.07 E M=2.3 Romania
2023/08/28_04:34:51.9 36.87 N 70.53 E M=4.9 Hindu Kush Region, Afghanistan
2023/08/27_22:46:55.3 39.51 N 23.42 E M=2.9 Aegean Sea
2023/08/27_12:18:46.7 44.45 N 21.98 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/08/27_11:36:43.9 44.15 N 22.21 E M=1.9 Serbia Bor
2023/08/27_10:59:18.2 44.14 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/08/27_10:34:07.8 44.19 N 22.09 E M=1.7 Serbia Bor
2023/08/27_10:22:19.4 44.42 N 21.99 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/08/27_10:17:46.0 41.62 N 20.85 E M=2.8 North Macedonia
2023/08/27_03:09:39.8 36.26 N 28.00 E M=4.2 Dodecanese Islands, Greece
2023/08/27_03:00:56.2 45.09 N 23.07 E M=2.2 Romania
2023/08/26_16:36:40.6 45.21 N 19.63 E M=2.4 Serbia Beočin
2023/08/26_13:29:21.4 34.04 N 133.01 E M=4.9 Near S. Coast of Western Honshu
2023/08/26_12:39:43.9 44.11 N 22.28 E M=1.7 Serbia
2023/08/26_12:03:17.2 44.14 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2023/08/26_11:23:17.8 34.50 N 79.69 E M=4.8 Kashmir-Xizang Border Region
2023/08/26_10:33:27.3 44.12 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2023/08/26_09:41:57.0 44.15 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2023/08/26_04:34:11.1 40.16 N 21.74 E M=2.7 Greece
2023/08/26_03:20:39.6 43.47 N 20.86 E M=1.6 Serbia Baljevac na Ibru
2023/08/26_00:22:19.5 43.77 N 21.37 E M=1.6 Serbia Kruševac
2023/08/25_18:36:58.6 43.76 N 21.39 E M=2.0 Serbia Kruševac
2023/08/25_15:58:04.8 42.42 N 23.12 E M=1.8 Bulgaria
2023/08/25_12:46:36.5 44.42 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/08/25_12:20:58.7 44.46 N 21.96 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/08/25_11:34:52.2 44.14 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2023/08/25_11:00:37.6 42.46 N 24.16 E M=1.8 Bulgaria
2023/08/25_10:42:48.3 44.13 N 22.20 E M=1.6 Serbia Bor
2023/08/25_00:04:59.7 41.21 N 19.75 E M=3.1 Albania
2023/08/24_22:48:24.5 39.65 N 143.29 E M=5.6 Off East Coast of Honshu, Japan
2023/08/24_12:46:04.8 44.41 N 22.00 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2023/08/24_11:45:37.7 42.66 N 24.07 E M=2.1 Bulgaria
2023/08/24_11:01:11.1 44.14 N 22.15 E M=1.6 Serbia Bor
2023/08/24_10:44:44.1 44.19 N 22.12 E M=1.7 Serbia Bor
2023/08/24_10:08:24.1 44.14 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2023/08/24_09:13:53.1 44.43 N 21.98 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/08/24_08:55:25.0 44.43 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/08/24_05:35:33.5 38.43 N 37.70 E M=4.5 Turkey
2023/08/24_01:28:24.3 38.00 N 16.30 E M=3.7 Southern Italy
2023/08/23_17:10:29.4 43.99 N 20.18 E M=1.8 Serbia Požega
2023/08/23_15:38:48.1 44.43 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/08/23_11:29:30.2 44.14 N 22.14 E M=1.6 Serbia Bor
2023/08/23_11:23:49.7 44.42 N 21.99 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/08/23_10:15:28.6 44.14 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2023/08/23_08:04:05.5 43.00 N 24.52 E M=1.9 Bulgaria
2023/08/22_21:24:01.4 39.37 N 48.83 E M=4.4 Armenia-Azerbaijan-Iran Border Reg.
2023/08/22_18:46:52.3 30.39 N 94.83 E M=4.6 Xizang
2023/08/22_15:37:02.0 43.63 N 23.19 E M=2.6 Bulgaria
2023/08/22_10:17:37.0 38.29 N 36.78 E M=4.6 Turkey
2023/08/21_19:56:51.4 42.88 N 22.69 E M=1.6 Serbia
2023/08/21_11:19:52.0 44.42 N 22.01 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/08/21_10:25:00.4 44.14 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/08/20_22:00:19.8 45.07 N 23.16 E M=2.5 Romania
2023/08/20_21:39:29.3 45.08 N 23.29 E M=4.5 Romania
2023/08/20_20:56:38.2 55.01 N 161.28 W M=5.0 Alaska Peninsula
2023/08/20_19:59:42.2 55.91 S 27.28 W M=5.9 South Sandwich Islands Region
2023/08/20_20:44:26.2 43.77 N 21.38 E M=1.8 Serbia Kruševac
2023/08/20_19:56:56.3 40.90 N 19.89 E M=2.7 Albania
2023/08/20_11:21:53.3 44.15 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/08/20_10:07:40.8 44.42 N 21.95 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2023/08/20_09:54:21.2 44.14 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/08/20_09:26:23.4 44.44 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/08/20_07:15:09.1 43.34 N 20.25 E M=2.2 Serbia Sjenica
2023/08/20_04:43:32.4 43.48 N 21.38 E M=2.0 Serbia Aleksandrovac
2023/08/20_03:13:50.3 45.74 N 21.09 E M=2.7 Romania
2023/08/20_01:48:56.4 51.83 N 167.15 W M=5.2 Fox Islands, Aleutian Islands
2023/08/20_01:52:58.8 46.86 N 20.66 E M=4.0 Hungary
2023/08/19_21:59:04.4 43.49 N 20.87 E M=1.6 Serbia Baljevac na Ibru
2023/08/19_18:01:17.7 45.01 N 22.82 E M=2.4 Romania
2023/08/19_16:20:57.3 45.09 N 22.44 E M=3.7 Romania
2023/08/19_15:54:25.2 45.70 N 20.99 E M=3.2 NW Balkan Region
2023/08/19_15:20:32.6 26.23 N 92.58 E M=5.0 Northeastern India
2023/08/19_15:02:29.9 45.64 N 21.47 E M=1.8 Romania
2023/08/19_14:46:09.4 30.44 N 94.87 E M=4.8 Xizang
2023/08/19_14:44:00.6 41.53 N 27.03 E M=4.0 Turkey
2023/08/19_14:38:53.4 46.79 N 20.56 E M=2.7 Hungary
2023/08/19_14:12:33.0 44.14 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2023/08/19_12:22:03.6 45.68 N 21.00 E M=2.8 Romania
2023/08/19_12:07:13.0 41.03 N 23.66 E M=2.5 Greece Bulgaria Border Region
2023/08/19_10:55:33.6 44.13 N 22.13 E M=1.9 Serbia Bor
2023/08/19_10:51:37.7 45.00 N 20.99 E M=1.8 Serbia Alibunar
2023/08/19_10:09:27.8 44.40 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/08/19_09:16:38.0 46.86 N 20.64 E M=4.0 Hungary
2023/08/19_09:13:26.3 46.88 N 20.65 E M=4.1 Hungary
2023/08/19_03:43:26.0 36.42 N 71.25 E M=4.7 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2023/08/18_22:12:14.4 44.14 N 20.12 E M=1.9 Serbia Mionica
2023/08/18_20:47:10.4 44.14 N 20.11 E M=2.5 Serbia Mionica
2023/08/18_18:32:59.3 42.51 N 143.11 E M=5.2 Hokkaido, Japan Region
2023/08/18_17:20:08.8 44.42 N 21.97 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2023/08/18_12:59:11.3 42.69 N 20.28 E M=2.9 Serbia Peć
2023/08/18_10:42:48.7 42.46 N 23.09 E M=1.7 Bulgaria
2023/08/18_08:45:42.9 45.09 N 21.74 E M=1.7 Romania
2023/08/18_08:16:29.1 48.28 N 156.47 E M=5.2 East of Kuril Islands
2023/08/18_07:57:59.2 0.32 S 19.76 W M=5.5 Central Mid Atlantic Ridge
2023/08/18_01:08:55.5 43.21 N 18.88 E M=1.9 Montenegro
2023/08/17_17:59:58.9 44.06 N 21.57 E M=1.7 Serbia Jagodina
2023/08/17_17:17:18.8 4.18 N 73.58 W M=5.3 Colombia
2023/08/17_15:29:42.6 41.37 N 20.36 E M=3.0 Albania
2023/08/17_11:37:39.8 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2023/08/17_11:29:36.8 42.68 N 23.92 E M=1.9 Bulgaria
2023/08/17_10:51:14.5 44.41 N 21.93 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/08/17_09:12:16.4 42.83 N 22.98 E M=1.6 Bulgaria
2023/08/17_08:36:34.0 41.72 N 23.60 E M=3.1 Bulgaria
2023/08/17_04:28:48.5 7.39 S 105.63 E M=5.5 Java, Indonesia
2023/08/17_01:13:48.7 44.02 N 15.70 E M=2.8 Croatia
2023/08/16_18:43:44.8 49.23 N 156.24 E M=5.0 Kuril Islands
2023/08/16_15:11:44.3 47.04 N 157.53 E M=4.9 East of Kuril Islands
2023/08/16_15:02:51.0 51.29 N 153.99 E M=5.2 Northwest of Kuril Islands
2023/08/16_14:37:04.2 37.39 N 35.22 E M=4.4 Turkey
2023/08/16_11:37:51.4 44.34 N 22.43 E M=2.0 Serbia Negotin
2023/08/16_10:17:57.4 44.21 N 22.16 E M=1.7 Serbia Negotin
2023/08/16_07:33:49.5 40.69 N 157.93 E M=5.0 North Pacific Ocean
2023/08/16_01:37:28.0 40.27 N 53.11 E M=5.0 Turkmenistan
2023/08/15_21:39:13.5 45.10 N 23.05 E M=2.9 Romania
2023/08/15_15:29:37.8 43.28 N 19.17 E M=1.8 Montenegro
2023/08/15_12:23:33.1 44.42 N 22.00 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2023/08/15_11:36:19.8 42.47 N 24.09 E M=2.0 Bulgaria
2023/08/15_11:37:48.4 42.67 N 24.05 E M=2.6 Bulgaria
2023/08/15_10:21:07.8 44.45 N 21.98 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/08/15_03:57:46.3 40.82 N 15.51 E M=3.4 Southern Italy
2023/08/15_00:25:44.8 42.18 N 13.38 E M=3.2 Central Italy
2023/08/14_22:13:10.5 53.94 N 164.48 W M=5.1 Unimak Island Region, Alaska
2023/08/14_14:49:46.0 25.01 N 92.22 E M=5.3 India-Bangladesh Border Region
2023/08/14_13:51:55.4 13.43 N 147.46 E M=5.8 South of Mariana Islands
2023/08/14_11:38:45.1 44.43 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/08/14_10:57:26.2 44.15 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2023/08/14_10:39:59.4 43.58 S 39.30 E M=5.4 Prince Edward Islands Region
2023/08/14_05:08:30.9 70.56 N 121.58 E M=4.9 Northcentral Siberia, Russia
2023/08/13_12:12:33.1 44.13 N 22.16 E M=1.7 Serbia Bor
2023/08/13_11:29:20.2 44.15 N 22.21 E M=1.6 Serbia Bor
2023/08/13_10:10:18.8 12.44 N 47.98 E M=4.6 Eastern Gulf of Aden
2023/08/13_09:59:17.1 44.15 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/08/13_07:49:32.5 35.04 N 23.86 E M=4.9 Crete, Greece
2023/08/13_05:31:07.1 39.71 N 21.84 E M=3.0 Greece
2023/08/13_01:43:10.7 20.51 N 121.64 E M=5.7 Philippine Islands Region
2023/08/12_23:45:05.4 39.71 N 23.70 E M=3.5 Aegean Sea
2023/08/12_20:35:06.7 41.05 N 19.67 E M=2.4 Albania
2023/08/12_20:04:53.7 41.10 N 19.67 E M=3.3 Albania
2023/08/12_13:39:18.5 38.20 N 38.23 E M=4.6 Turkey
2023/08/12_12:34:54.5 44.15 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/08/12_10:39:55.5 44.23 N 19.69 E M=1.7 Serbia Ljubovija
2023/08/12_08:09:00.6 44.44 N 21.99 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/08/12_06:01:38.4 43.20 N 20.99 E M=1.6 Serbia Kuršumlija
2023/08/12_04:26:28.8 39.87 N 25.72 E M=3.5 Aegean Sea
2023/08/12_04:04:28.8 43.36 N 20.59 E M=2.9 Serbia Novi Pazar
2023/08/12_03:01:59.0 43.95 N 20.92 E M=2.1 Serbia Kragujevac
2023/08/12_01:18:45.3 43.08 N 18.89 E M=2.1 Montenegro
2023/08/11_18:18:09.5 43.51 N 20.85 E M=2.3 Serbia Baljevac na Ibru
2023/08/11_16:54:29.7 43.52 N 20.85 E M=4.0 Serbia Baljevac na Ibru
2023/08/11_13:21:00.8 39.81 N 23.43 E M=3.9 Aegean Sea
2023/08/11_10:44:14.9 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/08/11_10:45:48.7 44.42 N 22.01 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2023/08/11_09:57:03.2 44.14 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/08/11_09:45:34.6 44.43 N 21.99 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/08/11_06:03:40.2 45.10 N 23.03 E M=2.1 Romania
2023/08/11_04:11:43.2 40.90 N 23.19 E M=2.8 Greece
2023/08/11_00:14:30.3 41.09 N 142.85 E M=5.9 Hokkaido, Japan Region
2023/08/11_00:03:43.5 45.12 N 23.09 E M=2.2 Romania
2023/08/10_20:12:06.1 41.98 N 23.17 E M=1.8 Bulgaria
2023/08/10_19:54:14.3 45.01 N 22.83 E M=2.3 Romania
2023/08/10_17:48:03.4 38.12 N 38.22 E M=4.9 Turkey
2023/08/10_14:02:31.8 39.82 N 23.40 E M=3.8 Aegean Sea
2023/08/10_14:02:57.9 41.91 N 22.88 E M=2.5 North Macedonia
2023/08/10_13:16:05.8 35.57 N 31.27 E M=4.7 Cyprus Region
2023/08/10_12:40:06.2 40.26 N 23.48 E M=3.5 Greece
2023/08/10_11:38:33.2 42.70 N 23.95 E M=2.1 Bulgaria
2023/08/10_09:14:03.6 44.15 N 22.15 E M=1.9 Serbia Bor
2023/08/10_05:17:13.2 43.69 N 20.64 E M=1.9 Serbia Kraljevo
2023/08/10_03:30:29.7 41.68 N 22.78 E M=2.6 North Macedonia
2023/08/10_03:30:52.9 40.52 N 23.32 E M=3.4 Greece
2023/08/10_02:00:30.4 5.79 S 131.33 E M=5.2 Banda Sea
2023/08/10_00:31:15.6 43.96 N 20.92 E M=1.8 Serbia Kragujevac
2023/08/09_17:44:06.1 31.64 N 80.51 E M=4.5 Xizang
2023/08/09_17:01:55.7 37.89 N 38.39 E M=4.1 Turkey
2023/08/09_17:11:01.9 44.42 N 21.93 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/08/09_12:48:23.4 44.42 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/08/09_11:10:22.1 44.14 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2023/08/09_01:55:51.3 43.94 N 20.20 E M=1.6 Serbia Čačak
2023/08/09_00:57:12.7 6.50 N 126.42 E M=5.4 Mindanao, Philippines
2023/08/08_15:31:20.6 5.37 S 34.78 E M=5.2 Tanzania
2023/08/08_11:12:01.1 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/08/07_23:49:05.3 55.70 S 26.98 W M=5.6 South Sandwich Islands Region
2023/08/07_13:40:19.4 44.19 N 22.28 E M=1.8 Serbia Bor
2023/08/07_12:51:20.7 44.41 N 21.92 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/08/07_11:36:02.8 44.42 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/08/07_11:28:12.6 44.14 N 22.16 E M=1.8 Serbia Bor
2023/08/07_10:34:06.9 44.13 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2023/08/07_08:49:20.7 44.16 N 22.21 E M=1.6 Serbia Bor
2023/08/06_23:55:05.4 43.61 N 21.40 E M=1.8 Serbia Kruševac
2023/08/06_20:22:07.6 61.46 N 139.90 W M=4.9 Southern Yukon Territory, Canada
2023/08/06_18:12:45.0 31.35 N 131.05 E M=5.2 Kyushu, Japan
2023/08/06_13:23:06.9 36.57 N 71.02 E M=5.1 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2023/08/06_10:55:39.9 44.15 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/08/06_09:31:57.3 44.14 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/08/06_08:11:05.3 44.24 N 21.90 E M=1.9 Serbia Žagubica
2023/08/06_00:32:29.8 36.63 N 70.84 E M=5.2 Hindu Kush Region, Afghanistan
2023/08/06_00:34:41.4 40.06 N 58.01 E M=5.0 Turkmenistan
2023/08/05_19:28:29.7 45.09 N 23.05 E M=2.6 Romania
2023/08/05_18:33:59.8 37.27 N 116.55 E M=5.2 Northeastern China
2023/08/05_16:19:43.4 44.13 N 22.21 E M=1.9 Serbia Bor
2023/08/05_16:01:30.8 36.55 N 70.76 E Mw(mB)=6.0 Hindu Kush Region, Afghanistan
2023/08/05_14:10:21.3 52.40 N 31.72 W M=5.3 Northern Mid Atlantic Ridge
2023/08/05_10:30:40.6 44.08 N 22.01 E M=1.8 Serbia Zaječar
2023/08/05_09:43:56.7 44.45 N 21.95 E M=2.1 Serbia Majdanpek
2023/08/04_22:06:18.3 5.00 S 29.63 E M=4.8 Lake Tanganyika Region
2023/08/04_20:19:55.9 40.61 N 20.30 E M=3.3 Albania
2023/08/04_11:48:41.5 0.21 S 124.98 E M=5.5 Southern Molucca Sea
2023/08/04_11:22:46.6 44.16 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2023/08/04_11:02:00.8 42.47 N 24.22 E M=1.9 Bulgaria
2023/08/04_10:42:41.0 44.14 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/08/04_02:13:35.1 41.24 N 14.50 E M=3.3 Southern Italy
2023/08/04_00:19:40.8 40.56 N 23.35 E M=2.9 Greece
2023/08/03_19:33:47.7 54.75 N 161.14 W M=5.9 Alaska Peninsula
2023/08/03_13:20:41.5 44.26 N 19.73 E M=1.8 Serbia Ljubovija
2023/08/03_12:52:21.3 44.40 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/08/03_12:21:45.0 44.44 N 21.92 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/08/03_11:16:10.8 44.15 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/08/03_11:00:22.0 44.15 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2023/08/03_10:37:09.2 44.42 N 21.91 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/08/03_10:11:16.2 15.45 N 39.54 E M=4.7 Ethiopia
2023/08/03_08:37:05.3 44.14 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/08/03_05:14:38.4 40.66 N 20.84 E M=3.2 Albania
2023/08/03_02:18:41.6 34.40 N 26.27 E M=4.4 Crete, Greece
2023/08/03_01:25:22.9 5.57 N 82.59 W M=5.6 South of Panama
2023/08/02_20:44:31.4 41.51 N 20.54 E M=3.2 North Macedonia
2023/08/02_12:46:28.2 44.44 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/08/02_12:17:50.9 42.62 N 24.02 E M=1.8 Bulgaria
2023/08/02_11:35:09.7 46.69 N 152.86 E M=5.1 Kuril Islands
2023/08/02_10:51:08.0 44.13 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/08/02_10:20:43.3 44.15 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2023/08/02_03:36:30.7 15.16 N 39.66 E M=4.5 Ethiopia
2023/08/02_01:07:30.5 10.82 N 92.73 E M=4.7 Andaman Islands, India Region
2023/08/02_00:10:16.1 10.12 N 93.65 E M=5.0 Andaman Islands, India Region
2023/08/01_22:47:28.1 45.07 N 23.02 E M=2.9 Romania
2023/08/01_21:52:41.5 34.59 N 26.25 E M=4.4 Crete, Greece
2023/08/01_19:40:25.9 53.80 N 164.31 W M=5.3 Unimak Island Region, Alaska
2023/08/01_18:42:10.3 43.29 N 19.90 E M=1.6 Serbia Sjenica
2023/08/01_17:15:25.9 15.14 N 39.48 E M=5.3 Ethiopia
2023/08/01_16:49:50.5 54.80 N 168.24 E M=5.4 Komandorskiye Ostrova Region
2023/08/01_15:06:53.4 38.12 N 32.81 E M=4.7 Turkey
2023/08/01_12:09:30.3 44.45 N 21.97 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/08/01_08:03:18.0 19.27 N 121.28 E M=5.1 Philippine Islands Region
2023/07/31_14:56:49.2 44.43 N 21.98 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/07/31_12:34:24.0 44.45 N 22.00 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/07/31_11:52:06.9 44.14 N 22.16 E M=1.7 Serbia Bor
2023/07/31_10:43:37.2 44.17 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/07/31_10:29:03.4 44.12 N 22.07 E M=1.8 Serbia Bor
2023/07/31_10:26:24.6 44.17 N 22.22 E M=1.7 Serbia Bor
2023/07/31_07:10:55.3 42.99 N 17.82 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2023/07/30_22:18:30.7 44.68 N 150.46 E M=4.8 East of Kuril Islands
2023/07/30_19:03:47.1 43.27 N 20.00 E M=2.0 Serbia Sjenica
2023/07/30_18:33:54.2 30.40 N 95.11 E M=4.5 Xizang
2023/07/30_13:50:41.6 37.84 N 16.81 E M=3.8 Ionian Sea
2023/07/30_12:21:53.8 44.13 N 22.16 E M=1.9 Serbia Bor
2023/07/30_12:23:03.8 44.14 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2023/07/30_12:08:17.2 44.14 N 22.14 E M=1.7 Serbia Bor
2023/07/30_10:52:20.3 44.45 N 21.94 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/07/30_08:02:52.4 52.82 N 166.98 W M=4.9 Fox Islands, Aleutian Islands
2023/07/30_07:08:27.2 42.60 N 19.07 E M=1.8 Montenegro
2023/07/30_04:15:12.6 30.45 N 94.84 E M=4.7 Xizang
2023/07/30_02:27:00.7 9.19 N 76.46 W M=5.2 Near North Coast of Colombia
2023/07/30_01:10:30.5 12.92 N 90.76 W M=5.5 Off Coast of Central America
2023/07/30_00:06:35.7 45.06 N 23.07 E M=2.7 Romania
2023/07/29_20:26:15.3 38.41 N 22.45 E M=3.3 Greece
2023/07/29_19:56:09.5 43.61 N 21.44 E M=1.8 Serbia Kruševac
2023/07/29_18:44:12.1 41.87 N 20.32 E M=2.0 Albania
2023/07/29_17:34:25.4 45.48 N 14.40 E M=4.1 Croatia
2023/07/29_16:29:33.7 43.08 N 18.08 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2023/07/29_16:24:52.2 41.87 N 20.29 E M=2.3 Albania
2023/07/29_15:34:50.7 41.75 N 22.18 E M=1.8 North Macedonia
2023/07/29_08:45:49.0 44.42 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/07/29_08:15:31.0 44.42 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/07/28_23:55:54.2 64.64 N 16.67 W M=4.4 Iceland
2023/07/28_23:24:21.7 45.39 N 21.19 E M=1.6 Serbia Velika Greda
2023/07/28_22:17:46.9 44.39 N 22.00 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/07/28_12:23:12.3 44.44 N 21.99 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/07/28_12:14:56.5 44.15 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2023/07/28_12:16:41.9 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2023/07/28_10:47:44.6 44.16 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2023/07/28_09:50:07.0 44.41 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/07/28_07:58:57.0 30.41 S 60.02 E M=5.5 Southwest Indian Ridge
2023/07/28_07:03:07.8 30.48 S 59.92 E M=5.2 Southwest Indian Ridge
2023/07/27_22:13:55.7 30.38 N 95.07 E M=4.8 Xizang
2023/07/27_19:40:35.6 43.65 N 28.83 E M=3.7 Black Sea
2023/07/27_12:31:27.0 44.15 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2023/07/27_11:52:56.9 47.78 N 112.96 E M=5.5 Mongolia
2023/07/27_11:06:48.1 44.48 N 147.52 E M=5.4 Kuril Islands
2023/07/27_10:28:33.8 44.15 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/07/26_23:39:48.4 43.30 N 19.87 E M=2.1 Serbia Sjenica
2023/07/26_21:30:57.9 43.33 N 142.07 E M=5.0 Hokkaido, Japan Region
2023/07/26_20:54:24.8 42.15 N 22.65 E M=2.2 North Macedonia
2023/07/26_19:25:12.1 41.20 N 22.49 E M=1.9 North Macedonia
2023/07/26_15:29:15.7 54.93 N 161.18 W M=5.1 Alaska Peninsula
2023/07/26_12:44:35.1 14.84 S 168.10 E Mw(mB)=6.4 Vanuatu Islands
2023/07/26_11:10:13.7 45.09 N 23.07 E M=2.3 Romania
2023/07/26_10:23:07.8 44.14 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2023/07/26_10:20:32.2 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/07/26_08:49:54.4 44.43 N 21.93 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/07/26_08:43:29.6 43.23 N 20.97 E M=1.9 Serbia Kuršumlija
2023/07/26_08:35:05.5 44.16 N 22.22 E M=1.7 Serbia Bor
2023/07/26_08:20:11.0 40.81 N 15.38 E M=3.9 Southern Italy
2023/07/26_06:20:12.6 43.24 N 20.95 E M=1.7 Serbia Kuršumlija
2023/07/26_04:45:59.9 43.20 N 20.90 E M=1.8 Serbia Kuršumlija
2023/07/25_15:35:07.4 2.31 N 127.00 E M=5.1 Northern Molucca Sea
2023/07/25_15:16:12.0 44.16 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/07/25_13:51:47.0 48.19 N 155.13 E M=5.0 Kuril Islands
2023/07/25_12:37:29.2 44.16 N 22.25 E M=1.8 Serbia Bor
2023/07/25_12:11:09.3 44.46 N 21.95 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/07/25_11:27:04.5 42.66 N 24.03 E M=1.9 Bulgaria
2023/07/25_07:57:56.9 37.55 N 36.36 E M=4.4 Turkey
2023/07/25_05:44:45.1 37.32 N 36.82 E M=5.4 Turkey
2023/07/25_03:34:08.5 45.12 N 23.19 E M=2.0 Romania
2023/07/25_01:47:47.4 43.30 N 19.90 E M=1.7 Serbia Sjenica
2023/07/25_01:36:36.4 47.14 N 156.20 E M=5.0 East of Kuril Islands
2023/07/25_00:25:13.6 9.11 S 123.95 E M=5.5 Timor Region
2023/07/24_22:31:23.0 42.02 N 9.65 E M=3.9 Corsica, France
2023/07/24_22:22:19.2 43.30 N 19.88 E M=1.8 Serbia Sjenica
2023/07/24_17:43:17.3 42.65 N 18.61 E M=2.1 Montenegro
2023/07/24_12:44:46.4 44.15 N 22.21 E M=1.8 Serbia Bor
2023/07/24_11:40:21.7 44.42 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/07/24_08:53:59.1 42.44 N 22.73 E M=1.7 Bulgaria
2023/07/24_05:53:53.7 43.39 N 17.79 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2023/07/24_00:33:30.7 42.86 N 17.42 E M=2.4 Croatia
2023/07/23_19:46:06.5 40.39 N 21.04 E M=3.2 Greece
2023/07/23_12:33:28.7 8.53 S 111.18 E M=5.3 Java, Indonesia
2023/07/23_14:34:20.2 41.46 N 19.82 E M=2.7 Albania
2023/07/23_11:42:56.3 44.14 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/07/23_11:44:47.9 44.13 N 22.16 E MLv=2.6 Serbia Bor
2023/07/23_10:47:21.9 44.48 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/07/22_12:27:22.6 44.14 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2023/07/22_10:47:13.0 44.24 N 19.92 E M=1.7 Serbia Valjevo
2023/07/22_10:43:51.1 44.15 N 22.21 E M=1.8 Serbia Bor
2023/07/22_10:28:32.7 30.59 N 41.89 W M=4.6 Northern Mid Atlantic Ridge
2023/07/22_08:44:17.8 45.07 N 23.04 E M=2.5 Romania
2023/07/22_03:56:23.3 40.65 N 21.62 E M=2.5 Greece
2023/07/22_03:05:17.3 40.64 N 22.41 E M=2.4 Greece
2023/07/22_02:15:41.9 39.48 N 23.73 E M=3.9 Aegean Sea
2023/07/22_00:44:56.8 39.85 N 23.28 E M=3.7 Aegean Sea
2023/07/21_11:39:01.8 44.15 N 22.19 E M=2.0 Serbia Bor
2023/07/21_10:18:52.6 44.15 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2023/07/21_04:21:43.1 45.04 N 23.02 E M=2.0 Romania
2023/07/21_02:21:45.6 41.57 N 20.73 E M=2.0 North Macedonia
2023/07/20_23:49:17.7 37.65 N 27.07 E M=3.8 Turkey
2023/07/20_19:24:43.9 43.02 N 18.19 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2023/07/20_18:17:47.6 42.25 N 23.75 E M=2.4 Bulgaria
2023/07/20_18:05:40.8 40.68 N 19.91 E M=2.7 Albania
2023/07/20_12:45:37.0 44.41 N 21.93 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/07/20_12:15:37.7 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2023/07/20_12:00:15.4 44.13 N 22.16 E M=1.9 Serbia Bor
2023/07/20_11:29:17.9 42.69 N 23.77 E M=1.8 Bulgaria
2023/07/20_11:25:39.6 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/07/20_10:48:16.9 44.44 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/07/19_16:07:44.3 45.12 N 23.04 E M=2.0 Romania
2023/07/19_14:14:51.0 36.63 N 53.74 E M=4.4 Northern and Central Iran
2023/07/19_13:42:01.0 40.99 N 22.87 E M=2.4 Greece
2023/07/19_12:53:09.2 44.15 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2023/07/19_11:52:46.9 44.44 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/07/19_10:41:43.6 44.19 N 22.09 E M=1.6 Serbia Bor
2023/07/19_02:31:20.5 45.08 N 23.10 E M=2.3 Romania
2023/07/18_22:10:40.7 40.97 N 20.85 E M=2.4 North Macedonia
2023/07/18_20:55:54.6 45.08 N 23.10 E M=2.4 Romania
2023/07/18_20:50:14.5 41.38 N 19.71 E M=2.9 Albania
2023/07/18_20:30:53.8 45.06 N 23.20 E M=4.4 Romania
2023/07/18_17:57:57.5 43.69 N 20.65 E M=1.6 Serbia Kraljevo
2023/07/18_14:38:35.7 43.20 N 20.92 E M=1.6 Serbia Kuršumlija
2023/07/18_14:31:48.7 43.28 N 19.91 E M=2.0 Serbia Sjenica
2023/07/18_13:25:01.4 43.29 N 19.90 E M=1.7 Serbia Sjenica
2023/07/18_12:46:31.8 43.22 N 20.92 E M=1.7 Serbia Kuršumlija
2023/07/18_12:32:09.0 44.15 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2023/07/18_11:24:01.6 42.67 N 24.08 E M=2.0 Bulgaria
2023/07/18_11:26:04.4 44.15 N 22.20 E MLv=2.2 Serbia Bor
2023/07/18_10:58:39.9 43.23 N 19.88 E M=1.6 Serbia Brodarevo
2023/07/18_10:35:18.7 44.14 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2023/07/18_10:16:55.4 44.42 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/07/18_09:55:43.5 45.11 N 23.00 E M=2.2 Romania
2023/07/18_07:17:52.8 44.28 N 17.88 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2023/07/18_05:18:06.7 44.03 N 19.33 E M=2.0 Serbia Bajina Bašta
2023/07/17_21:59:01.4 54.08 N 163.57 W M=4.9 Unimak Island Region, Alaska
2023/07/17_15:27:19.3 44.14 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/07/17_12:41:25.3 44.15 N 22.22 E M=1.7 Serbia Bor
2023/07/17_12:04:22.9 36.41 N 22.93 E M=4.2 Southern Greece
2023/07/17_11:38:39.5 43.84 N 22.44 E M=1.8 Serbia Zaječar
2023/07/17_10:44:37.1 44.14 N 22.15 E M=1.9 Serbia Bor
2023/07/17_10:19:32.4 44.45 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/07/17_09:40:50.8 44.18 N 19.79 E M=2.2 Serbia Bajina Bašta
2023/07/17_06:59:27.1 44.17 N 19.78 E M=2.2 Serbia Bajina Bašta
2023/07/17_05:58:27.2 41.60 N 19.59 E M=2.5 Albania
2023/07/17_04:42:20.9 1.39 S 126.43 E M=5.6 Southern Molucca Sea
2023/07/16_20:51:41.7 44.17 N 19.77 E M=1.9 Serbia Bajina Bašta
2023/07/16_20:21:53.1 41.83 N 19.74 E M=2.2 Albania
2023/07/16_11:47:31.8 44.14 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2023/07/16_11:22:53.8 54.89 N 161.13 W M=5.1 Alaska Peninsula
2023/07/16_10:57:05.2 44.12 N 22.15 E M=1.7 Serbia Bor
2023/07/16_10:53:35.0 44.43 N 21.94 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/07/16_10:14:12.7 44.41 N 21.99 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/07/16_09:02:24.8 42.27 N 18.71 E M=2.0 NW Balkan Region
2023/07/16_06:48:20.2 54.66 N 160.91 W Mw(mB)=7.1 Alaska Peninsula
2023/07/15_22:55:20.4 44.54 N 19.22 E M=2.0 Serbia Loznica
2023/07/15_21:11:34.1 48.33 N 154.88 E M=5.2 Kuril Islands
2023/07/15_17:44:41.9 44.42 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/07/15_16:49:59.8 43.43 N 16.72 E M=2.9 Croatia
2023/07/15_12:20:46.6 44.45 N 21.95 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/07/15_10:44:31.7 44.13 N 22.14 E M=1.6 Serbia Bor
2023/07/15_03:41:34.5 40.72 N 20.29 E M=2.7 Albania
2023/07/15_01:50:21.5 40.35 N 21.33 E M=3.0 Greece
2023/07/14_16:33:09.9 14.94 N 94.04 W M=5.6 Off Coast of Chiapas, Mexico
2023/07/14_14:53:53.3 44.44 N 21.98 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/07/14_12:17:21.3 44.14 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2023/07/14_12:02:23.4 42.52 N 24.17 E M=1.9 Bulgaria
2023/07/14_11:47:06.6 44.14 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2023/07/14_09:51:59.3 44.14 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2023/07/14_09:28:58.7 15.08 N 93.81 W Mw(mB)=6.8 Near Coast of Chiapas, Mexico
2023/07/13_20:48:53.1 36.30 N 70.80 E M=4.8 Hindu Kush Region, Afghanistan
2023/07/13_19:54:36.3 43.70 N 21.92 E M=1.9 Serbia Soko Banja
2023/07/13_13:06:27.1 75.20 N 136.03 E M=5.1 New Siberian Islands, Russia
2023/07/13_11:41:29.1 42.71 N 23.97 E M=2.4 Bulgaria
2023/07/13_09:53:30.1 39.01 N 21.03 E M=3.4 Greece
2023/07/13_08:37:51.6 44.41 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/07/13_04:43:51.4 40.09 N 142.78 E M=5.0 Near East Coast of Honshu, Japan
2023/07/12_21:49:32.2 44.53 N 20.77 E M=2.3 Serbia Mladenovac
2023/07/12_19:42:32.1 42.14 N 22.98 E M=1.7 Bulgaria
2023/07/12_17:37:47.1 40.32 N 27.56 E M=4.0 Turkey
2023/07/12_10:43:56.4 44.44 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/07/12_10:31:05.9 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/07/12_10:23:20.2 44.13 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/07/12_10:07:50.1 44.14 N 22.20 E M=1.6 Serbia Bor
2023/07/12_09:59:59.1 42.11 N 24.86 E M=2.4 Bulgaria
2023/07/12_09:34:34.2 44.42 N 21.96 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/07/12_09:13:15.6 45.03 N 24.62 E M=2.5 Romania
2023/07/12_04:40:41.0 42.10 N 22.82 E M=1.9 Bulgaria
2023/07/12_04:34:00.4 43.76 N 21.38 E M=1.7 Serbia Kruševac
2023/07/12_01:24:15.1 41.20 N 23.73 E M=2.4 Greece Bulgaria Border Region
2023/07/12_00:30:48.9 42.98 N 20.78 E M=2.6 Serbia Kosovska Mitrovica
2023/07/12_00:19:59.0 43.97 N 21.03 E M=1.6 Serbia Kragujevac
2023/07/11_23:56:25.0 40.80 N 20.42 E M=3.4 Albania
2023/07/11_17:25:35.0 43.95 N 21.04 E M=3.8 Serbia Kragujevac
2023/07/11_16:28:04.0 43.31 N 17.43 E M=4.3 Bosnia and Herzegovina
2023/07/11_13:36:45.8 40.37 N 23.79 E M=2.8 Greece
2023/07/11_11:54:00.8 44.15 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/07/11_11:29:37.7 42.73 N 23.95 E M=2.0 Bulgaria
2023/07/11_10:53:11.8 44.43 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/07/11_09:52:23.6 39.61 N 25.95 E M=3.9 Aegean Sea
2023/07/11_09:40:13.9 44.13 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2023/07/11_09:14:58.4 44.44 N 21.99 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/07/10_22:03:26.5 42.05 N 23.43 E M=2.5 Bulgaria
2023/07/10_20:28:26.7 20.01 N 61.04 W M=6.0 North Atlantic Ocean
2023/07/10_11:58:03.6 44.13 N 22.10 E M=1.8 Serbia Bor
2023/07/10_10:14:02.9 44.45 N 21.94 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/07/10_03:33:29.1 39.54 N 23.90 E M=3.7 Aegean Sea
2023/07/09_22:23:01.3 64.06 N 22.11 W M=4.7 Iceland
2023/07/09_14:08:59.4 5.51 N 94.66 E M=5.5 Northern Sumatra, Indonesia
2023/07/09_10:21:17.0 44.42 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/07/09_09:36:20.4 43.08 N 17.88 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2023/07/09_09:24:11.7 44.15 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2023/07/09_08:49:38.8 44.06 N 20.65 E M=2.7 Serbia Kragujevac
2023/07/09_04:13:30.1 41.85 N 22.25 E M=1.9 North Macedonia
2023/07/09_00:23:08.0 42.36 N 19.38 E M=1.7 Montenegro
2023/07/09_00:06:24.4 7.35 S 156.37 E M=5.5 Solomon Islands
2023/07/08_23:22:25.7 44.07 N 20.67 E M=1.7 Serbia Kragujevac
2023/07/08_21:22:06.1 21.94 N 121.56 E M=5.2 Taiwan Region
2023/07/08_19:47:13.7 21.90 N 121.64 E M=5.5 Taiwan Region
2023/07/08_19:12:50.1 42.66 N 21.02 E M=1.8 Serbia Priština
2023/07/08_14:38:46.3 38.56 N 21.84 E M=4.0 Greece
2023/07/08_14:07:36.7 38.24 N 21.99 E M=4.1 Greece
2023/07/08_14:02:51.6 38.56 N 21.84 E M=4.5 Greece
2023/07/08_11:13:33.7 44.45 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/07/08_11:09:39.3 44.15 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2023/07/08_06:24:55.1 41.78 N 22.19 E M=2.3 North Macedonia
2023/07/08_04:18:44.2 42.91 N 18.28 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2023/07/07_23:59:47.3 41.03 N 20.48 E M=2.5 Albania
2023/07/07_17:28:38.7 43.76 N 20.86 E M=2.0 Serbia Kraljevo
2023/07/07_16:20:41.4 45.11 N 23.13 E M=2.1 Romania
2023/07/07_12:23:17.8 45.47 N 26.17 E M=3.9 Romania
2023/07/06_19:54:24.0 51.56 N 16.06 E M=4.5 Poland
2023/07/06_15:21:51.9 41.83 N 19.32 E M=2.8 Albania
2023/07/06_12:12:37.3 44.41 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/07/06_10:32:53.1 44.44 N 21.98 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/07/06_10:22:20.4 44.06 N 20.66 E M=2.3 Serbia Kragujevac
2023/07/06_08:26:49.5 44.43 N 21.95 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/07/06_04:55:13.0 44.05 N 20.67 E M=1.7 Serbia Kragujevac
2023/07/06_00:31:53.4 23.84 S 67.56 W Mw(mB)=5.9 Chile-Argentina Border Region
2023/07/05_23:54:45.9 39.81 N 23.74 E M=2.6 Aegean Sea
2023/07/05_23:03:25.9 39.80 N 23.84 E M=3.3 Aegean Sea
2023/07/05_12:47:39.8 39.05 N 20.86 E M=3.9 Greece-Albania Border Region
2023/07/05_11:36:09.2 41.93 N 24.38 E M=2.9 Bulgaria
2023/07/05_11:22:14.0 42.53 N 24.10 E M=2.0 Bulgaria
2023/07/05_11:19:09.3 42.46 N 23.99 E M=1.7 Bulgaria
2023/07/05_10:03:34.3 44.14 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/07/05_10:04:16.5 44.15 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2023/07/05_09:30:10.1 42.49 N 23.03 E M=2.1 Bulgaria
2023/07/05_07:10:43.5 43.07 N 20.63 E M=1.7 Serbia Kosovska Mitrovica
2023/07/05_04:07:18.0 37.96 N 15.25 E M=3.6 Sicily, Italy
2023/07/05_02:12:56.3 40.09 N 20.08 E M=3.1 Albania
2023/07/04_16:59:49.5 19.87 S 41.80 E M=4.7 Mozambique Channel
2023/07/04_16:31:06.7 25.69 N 139.80 E M=5.1 Volcano Islands, Japan Region
2023/07/04_14:32:15.2 44.14 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2023/07/04_12:50:50.9 44.07 N 20.65 E M=2.3 Serbia Kragujevac
2023/07/04_11:53:09.4 44.42 N 22.05 E M=2.0 Serbia Donji Milanovac
2023/07/04_11:34:08.3 42.69 N 24.04 E M=1.9 Bulgaria
2023/07/04_10:38:08.3 44.43 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/07/04_10:39:34.7 44.16 N 22.23 E M=1.7 Serbia Bor
2023/07/04_10:21:31.1 44.45 N 21.96 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/07/04_09:09:14.6 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/07/04_03:25:36.4 45.96 N 151.77 E M=5.0 Kuril Islands
2023/07/04_02:09:59.9 37.36 N 56.79 E M=4.3 Northern and Central Iran
2023/07/04_01:50:26.5 43.00 N 20.76 E M=1.8 Serbia Kosovska Mitrovica
2023/07/04_00:40:19.1 45.05 N 22.97 E M=2.4 Romania
2023/07/03_20:01:44.9 41.78 N 49.40 E M=5.1 Caspian Sea
2023/07/03_15:44:25.3 45.14 N 23.07 E M=2.2 Romania
2023/07/03_12:36:38.6 44.42 N 21.98 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/07/03_11:10:21.7 44.13 N 22.17 E M=2.0 Serbia Bor
2023/07/03_10:50:51.4 44.15 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2023/07/03_03:29:45.6 43.48 N 20.87 E M=3.2 Serbia Baljevac na Ibru
2023/07/03_02:55:46.4 43.97 N 19.18 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2023/07/03_00:52:25.5 44.06 N 20.65 E M=1.8 Serbia Kragujevac
2023/07/03_00:23:43.6 44.06 N 20.65 E M=2.1 Serbia Kragujevac
2023/07/02_21:51:04.8 31.92 N 46.91 E M=4.2 Iraq
2023/07/02_18:13:20.3 0.16 S 97.24 E M=5.0 Southwest of Sumatra, Indonesia
2023/07/02_12:29:19.7 44.44 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/07/02_10:35:14.4 44.14 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2023/07/02_10:23:37.2 44.45 N 21.94 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/07/02_02:58:41.3 42.08 N 24.80 E M=2.8 Bulgaria
2023/07/02_02:28:28.5 56.03 N 113.22 E M=4.6 East of Lake Baykal, Russia
2023/07/01_23:24:59.3 41.37 N 20.36 E M=2.7 Albania
2023/07/01_12:47:17.4 44.14 N 22.15 E M=1.8 Serbia Bor
2023/07/01_09:14:39.4 48.38 N 155.22 E M=5.4 Kuril Islands
2023/07/01_08:45:40.8 43.38 N 17.55 E M=3.2 Bosnia and Herzegovina
2023/07/01_07:29:40.8 0.08 S 88.71 E M=5.6 South Indian Ocean
2023/07/01_07:29:07.3 44.16 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2023/07/01_00:45:21.5 40.35 N 21.66 E M=3.1 Greece
2023/07/01_00:13:10.4 42.66 N 17.72 E M=2.0 Croatia
2023/06/30_12:57:35.5 8.38 S 110.03 E M=5.8 Java, Indonesia
2023/06/30_12:15:44.1 44.13 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/06/30_10:43:41.4 44.45 N 21.95 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/06/30_10:35:22.8 44.15 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/06/30_10:17:35.2 44.14 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/06/30_07:49:46.4 36.61 N 25.87 E M=4.3 Dodecanese Islands, Greece
2023/06/30_03:54:20.0 42.65 N 18.13 E M=4.1 Croatia
2023/06/29_11:30:16.8 10.11 N 126.95 E M=5.3 Philippine Islands Region
2023/06/29_11:37:20.6 42.72 N 23.88 E M=2.4 Bulgaria
2023/06/29_10:53:21.9 44.16 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/06/29_04:57:57.2 37.35 N 71.92 E M=4.9 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2023/06/28_19:08:42.7 32.08 N 47.27 E M=4.5 Iran-Iraq Border Region
2023/06/28_12:41:12.0 44.13 N 22.11 E M=1.7 Serbia Bor
2023/06/28_12:41:52.1 44.15 N 22.21 E M=1.7 Serbia Bor
2023/06/28_11:20:00.3 42.80 N 23.07 E M=1.7 Bulgaria
2023/06/28_10:14:46.6 43.69 N 20.64 E M=1.8 Serbia Kraljevo
2023/06/28_09:55:12.4 42.49 N 23.05 E M=1.7 Bulgaria
2023/06/27_07:53:55.2 44.45 N 18.04 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2023/06/27_04:49:05.5 44.63 N 22.34 E M=2.1 Serbia Kladovo
2023/06/26_22:42:39.3 44.25 N 20.10 E M=1.6 Serbia Valjevo
2023/06/26_17:41:57.2 43.70 N 20.65 E M=3.0 Serbia Kraljevo
2023/06/26_11:50:38.2 44.42 N 21.91 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/06/26_11:03:00.9 44.14 N 22.15 E M=1.9 Serbia Bor
2023/06/26_10:37:22.2 43.51 N 17.48 E M=3.1 Bosnia and Herzegovina
2023/06/26_10:12:27.1 2.22 N 98.53 E M=5.1 Northern Sumatra, Indonesia
2023/06/26_10:30:52.0 44.14 N 22.14 E M=1.6 Serbia Bor
2023/06/26_09:15:22.4 40.24 N 20.60 E M=4.1 Albania
2023/06/26_02:37:03.8 41.83 N 20.22 E M=2.4 Albania
2023/06/26_02:26:03.1 41.78 N 20.26 E M=2.2 Albania
2023/06/26_00:57:08.2 43.70 N 20.66 E M=1.9 Serbia Kraljevo
2023/06/25_23:58:30.6 41.09 N 23.81 E M=2.7 Greece Bulgaria Border Region
2023/06/25_22:23:26.8 43.43 N 17.40 E M=3.9 Bosnia and Herzegovina
2023/06/25_19:54:22.4 41.59 N 20.18 E M=1.9 Albania
2023/06/25_15:44:11.0 41.78 N 22.79 E M=2.9 North Macedonia
2023/06/25_12:28:51.5 44.12 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2023/06/25_10:53:19.3 44.43 N 21.92 E MLv=1.7 Serbia Majdanpek
2023/06/25_04:46:23.8 41.93 N 23.13 E M=3.6 Bulgaria
2023/06/25_01:17:27.6 31.07 N 139.69 E M=5.0 Southeast of Honshu, Japan
2023/06/24_21:44:47.9 43.75 N 21.39 E M=1.7 Serbia Kruševac
2023/06/24_19:44:18.6 43.73 N 20.93 E M=2.2 Serbia Kraljevo
2023/06/24_18:39:32.5 41.31 N 22.90 E M=2.7 North Macedonia
2023/06/24_01:35:12.0 45.31 N 27.95 W M=4.5 Northern Mid Atlantic Ridge
2023/06/23_21:48:27.0 45.13 N 28.12 W M=4.9 Northern Mid Atlantic Ridge
2023/06/23_19:08:52.4 45.32 N 27.98 W M=4.7 Northern Mid Atlantic Ridge
2023/06/23_16:44:45.1 41.60 N 19.57 E M=2.1 Albania
2023/06/23_15:13:09.9 45.14 N 27.95 W M=4.6 Northern Mid Atlantic Ridge
2023/06/23_13:27:55.6 45.00 N 28.05 W M=4.5 Northern Mid Atlantic Ridge
2023/06/23_12:46:27.9 44.13 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2023/06/23_10:56:32.9 39.47 N 20.40 E M=4.2 Greece-Albania Border Region
2023/06/23_09:39:32.2 44.18 N 22.11 E M=1.6 Serbia Bor
2023/06/22_21:11:34.5 42.83 N 17.36 E M=2.5 Croatia
2023/06/22_11:35:16.6 42.67 N 24.03 E M=2.0 Bulgaria
2023/06/22_11:18:28.4 44.44 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/06/22_07:53:02.9 41.78 N 22.55 E M=2.7 North Macedonia
2023/06/22_02:42:24.4 44.10 N 33.48 E M=4.5 Crimea Region, Ukraine
2023/06/22_02:34:12.5 45.16 N 23.03 E M=1.8 Romania
2023/06/22_01:24:11.6 25.78 N 127.83 E M=5.0 Ryukyu Islands, Japan
2023/06/21_20:57:56.1 42.28 N 19.49 E M=2.4 Montenegro
2023/06/21_16:08:16.2 42.07 N 23.06 E M=1.6 Bulgaria
2023/06/21_15:33:55.1 42.12 N 15.63 E M=4.2 Adriatic Sea
2023/06/21_13:52:30.0 42.07 N 19.10 E M=2.5 Montenegro
2023/06/21_11:35:50.9 44.15 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/06/21_05:12:23.6 27.99 N 56.21 E M=4.8 Southern Iran
2023/06/21_04:10:55.4 12.70 S 14.86 W M=5.4 Southern Mid Atlantic Ridge
2023/06/21_00:42:37.8 40.54 N 21.03 E M=2.8 Greece
2023/06/20_17:02:53.9 0.86 N 28.29 W M=4.8 Central Mid Atlantic Ridge
2023/06/20_13:35:37.3 44.44 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/06/20_11:45:10.4 43.08 N 21.46 E M=1.7 Serbia Podujevo
2023/06/20_11:32:28.5 44.45 N 22.01 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/06/20_10:16:58.3 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/06/20_08:39:18.6 0.70 S 98.75 E M=5.3 Southern Sumatra, Indonesia
2023/06/19_22:45:03.9 45.53 N 26.06 E M=4.0 Romania
2023/06/19_18:31:38.0 37.88 N 36.57 E M=4.3 Turkey
2023/06/19_17:45:44.5 46.30 N 153.26 E M=4.9 Kuril Islands
2023/06/19_17:23:11.4 42.68 N 18.99 E M=2.0 Montenegro
2023/06/19_14:18:10.5 46.28 N 153.21 E M=5.0 Kuril Islands
2023/06/19_12:07:45.5 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/06/19_11:35:50.0 44.42 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/06/19_11:18:12.4 4.55 S 144.63 E M=5.8 Near N. Coast of New Guinea, PNG.
2023/06/19_11:26:29.2 44.40 N 22.04 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2023/06/19_10:36:26.9 44.17 N 22.24 E M=1.8 Serbia Bor
2023/06/19_05:59:19.1 45.11 N 23.09 E M=2.9 Romania
2023/06/19_05:26:03.4 45.10 N 23.10 E M=4.1 Romania
2023/06/19_04:50:35.5 41.85 N 143.29 E M=4.9 Hokkaido, Japan Region
2023/06/19_01:40:25.7 15.45 N 96.20 E M=5.3 Near South Coast of Myanmar
2023/06/19_00:30:22.3 38.40 N 38.16 E M=3.9 Turkey
2023/06/18_21:59:19.3 48.84 S 31.08 E M=5.8 South of Africa
2023/06/18_20:49:38.2 39.84 N 19.60 E M=3.3 Greece-Albania Border Region
2023/06/18_15:36:30.9 37.88 N 38.80 E M=4.3 Turkey
2023/06/18_12:59:16.6 44.15 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2023/06/18_11:32:43.9 44.45 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/06/18_09:09:01.5 42.36 N 19.28 E M=2.1 Montenegro
2023/06/18_06:40:33.5 43.69 N 20.64 E M=2.2 Serbia Kraljevo
2023/06/17_12:30:47.8 38.60 N 44.89 E M=4.6 Turkey-Iran Border Region
2023/06/17_10:15:18.5 19.04 N 121.23 E M=5.1 Philippine Islands Region
2023/06/17_10:13:11.1 45.53 N 26.01 E M=4.1 Romania
2023/06/17_01:55:25.2 12.44 N 48.49 E M=4.3 Eastern Gulf of Aden
2023/06/17_00:26:12.5 41.15 N 142.90 E M=5.5 Hokkaido, Japan Region
2023/06/16_23:53:30.3 45.78 N 153.16 E M=4.8 East of Kuril Islands
2023/06/16_16:38:29.3 46.41 N 0.93 W M=4.9 France
2023/06/16_12:24:13.5 35.81 N 140.52 E M=4.8 Near East Coast of Honshu, Japan
2023/06/16_10:52:02.0 44.45 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/06/15_22:03:05.7 35.83 N 24.00 E M=4.0 Crete, Greece
2023/06/15_15:40:14.5 12.57 N 47.89 E M=4.7 Eastern Gulf of Aden
2023/06/15_13:29:51.3 43.71 N 20.67 E M=2.0 Serbia Kraljevo
2023/06/15_12:38:57.0 44.14 N 22.16 E M=2.1 Serbia Bor
2023/06/15_11:49:16.4 44.14 N 22.20 E M=2.0 Serbia Bor
2023/06/15_11:26:24.7 42.68 N 23.98 E M=2.0 Bulgaria
2023/06/15_02:19:09.2 14.04 N 121.47 E Mw(mB)=6.6 Luzon, Philippines
2023/06/15_00:09:31.4 32.50 N 147.35 E M=5.0 North Pacific Ocean
2023/06/14_21:00:45.9 42.16 N 23.77 E M=2.1 Bulgaria
2023/06/14_17:01:41.2 36.28 N 149.30 E M=5.3 North Pacific Ocean
2023/06/14_17:01:41.2 36.28 N 149.30 E M=5.3 North Pacific Ocean
2023/06/14_17:01:41.2 36.28 N 149.30 E M=5.3 North Pacific Ocean
2023/06/14_13:12:41.8 42.13 N 19.14 E M=3.0 Montenegro
2023/06/14_10:46:23.2 44.14 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/06/14_10:41:04.6 44.43 N 22.00 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/06/14_10:42:39.6 44.45 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/06/14_08:56:27.1 42.85 N 23.22 E M=1.7 Bulgaria
2023/06/13_13:04:58.4 44.14 N 22.21 E M=1.9 Serbia Bor
2023/06/13_10:30:12.4 44.10 N 22.12 E M=1.7 Serbia Bor
2023/06/13_09:48:49.2 43.10 N 18.15 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2023/06/13_08:03:42.0 33.31 N 75.96 E M=5.1 Eastern Kashmir
2023/06/12_23:57:00.2 41.38 N 24.04 E M=2.2 Greece Bulgaria Border Region
2023/06/12_12:16:32.4 44.47 N 21.92 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/06/12_11:33:38.2 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/06/12_10:01:07.4 44.14 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/06/12_08:42:24.1 42.47 N 23.07 E M=1.9 Bulgaria
2023/06/12_07:48:36.0 42.51 N 23.53 E M=1.8 Bulgaria
2023/06/12_06:12:25.7 42.24 N 21.26 E M=2.0 Serbia štrpce
2023/06/11_22:29:24.3 38.53 N 22.93 E M=4.0 Greece
2023/06/11_20:40:58.6 42.32 N 18.72 E M=1.9 Montenegro
2023/06/11_15:14:30.0 45.16 N 23.17 E M=2.0 Romania
2023/06/11_14:47:35.4 45.04 N 23.09 E M=2.8 Romania
2023/06/11_12:59:52.3 44.15 N 22.12 E M=1.9 Serbia Bor
2023/06/11_12:45:12.5 45.07 N 23.08 E M=2.4 Romania
2023/06/11_11:32:22.9 44.42 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/06/11_11:13:47.2 43.76 N 21.25 E M=2.3 Serbia Kruševac
2023/06/11_09:15:45.9 40.02 N 16.69 E M=3.6 Southern Italy
2023/06/11_09:02:18.6 44.13 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/06/11_07:41:08.5 40.36 N 41.01 E M=4.3 Turkey
2023/06/11_04:42:02.0 37.66 N 27.19 E M=4.3 Turkey
2023/06/11_03:54:05.5 41.80 N 19.31 E M=2.1 Albania
2023/06/11_02:58:02.0 46.25 N 153.26 E M=5.3 Kuril Islands
2023/06/11_01:12:52.7 40.30 N 19.24 E M=2.4 Albania
2023/06/11_00:38:53.4 26.37 S 28.05 E M=4.8 South Africa
2023/06/10_12:17:33.1 44.64 N 18.49 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2023/06/10_11:55:53.4 44.14 N 22.21 E M=1.9 Serbia Bor
2023/06/10_11:23:55.6 44.44 N 21.96 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/06/10_10:04:55.0 38.56 N 22.97 E M=4.0 Greece
2023/06/10_09:14:41.6 44.43 N 22.01 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2023/06/10_09:03:21.9 44.42 N 22.00 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/06/10_02:55:01.8 34.50 N 25.68 E M=4.2 Crete, Greece
2023/06/10_00:21:28.4 38.76 N 22.96 E M=3.2 Greece
2023/06/09_22:34:57.6 42.97 N 13.09 E M=3.0 Central Italy
2023/06/09_12:14:54.1 42.10 N 24.93 E M=3.7 Bulgaria
2023/06/09_11:33:41.2 7.47 N 34.14 W M=4.8 Central Mid Atlantic Ridge
2023/06/09_11:02:15.6 44.41 N 21.97 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/06/09_10:32:30.4 44.17 N 22.09 E M=1.6 Serbia Bor
2023/06/09_09:38:15.3 44.41 N 21.93 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/06/09_09:31:41.0 44.67 N 18.48 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2023/06/09_09:29:15.1 42.04 N 22.77 E M=2.3 North Macedonia
2023/06/08_21:20:21.7 30.01 N 133.21 E M=5.5 Southeast of Shikoku, Japan
2023/06/08_20:31:49.5 52.36 N 177.83 E M=5.3 Rat Islands, Aleutian Islands
2023/06/08_18:34:42.2 33.02 N 84.79 E M=4.5 Xizang
2023/06/08_15:00:00.6 41.85 N 24.05 E M=2.5 Bulgaria
2023/06/08_12:33:53.7 38.57 N 22.96 E M=4.6 Greece
2023/06/08_11:41:12.2 44.44 N 21.94 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/06/08_10:06:58.0 44.16 N 22.23 E M=1.8 Serbia Bor
2023/06/08_04:41:20.1 42.99 N 22.05 E M=1.6 Serbia Leskovac
2023/06/07_20:02:48.6 42.07 N 19.13 E M=2.5 Montenegro
2023/06/07_19:14:34.6 42.16 N 24.78 E M=3.1 Bulgaria
2023/06/07_17:04:55.1 8.95 S 110.67 E M=5.7 Java, Indonesia
2023/06/07_13:07:27.0 42.04 N 24.90 E M=3.3 Bulgaria
2023/06/07_12:26:37.8 42.07 N 24.95 E M=4.9 Bulgaria
2023/06/07_11:54:47.5 44.42 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/06/07_10:58:01.7 44.18 N 22.30 E M=1.8 Serbia
2023/06/07_09:53:26.9 44.13 N 22.22 E M=1.8 Serbia Bor
2023/06/07_09:16:37.2 44.44 N 22.00 E M=2.0 Serbia Donji Milanovac
2023/06/07_05:57:57.7 46.11 N 21.54 E M=2.8 Romania
2023/06/06_23:37:26.1 43.91 N 13.28 E M=3.8 Central Italy
2023/06/06_22:39:37.0 38.68 N 22.30 E M=3.2 Greece
2023/06/06_17:26:27.7 46.10 N 21.47 E M=5.0 Romania
2023/06/06_17:26:52.2 46.15 N 21.49 E M=4.9 Romania
2023/06/06_16:13:24.3 70.14 N 37.34 E M=4.7 Barents Sea
2023/06/06_16:07:58.5 42.04 N 22.84 E M=2.1 North Macedonia
2023/06/06_14:01:58.7 42.65 N 21.08 E M=1.6 Serbia Priština
2023/06/06_13:50:35.3 41.79 N 22.83 E M=2.6 North Macedonia
2023/06/06_13:00:59.4 44.44 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/06/06_12:27:43.2 44.21 N 22.11 E M=1.8 Serbia Negotin
2023/06/06_11:35:55.4 42.26 N 19.55 E M=2.2 Albania
2023/06/06_11:29:26.2 42.69 N 24.05 E M=1.8 Bulgaria
2023/06/06_10:56:21.3 44.14 N 22.20 E M=1.6 Serbia Bor
2023/06/06_10:25:04.2 44.38 N 21.88 E M=1.7 Serbia Žagubica
2023/06/06_09:11:24.6 18.63 N 74.26 W M=5.1 Haiti Region
2023/06/06_04:49:17.4 43.70 N 20.65 E M=2.3 Serbia Kraljevo
2023/06/06_03:52:29.1 42.68 N 21.02 E M=1.6 Serbia Priština
2023/06/06_02:14:53.3 45.63 N 18.14 E M=3.2 Croatia
2023/06/05_18:04:19.8 42.67 N 23.09 E M=1.9 Bulgaria
2023/06/05_16:40:51.7 37.74 N 36.44 E M=4.3 Turkey
2023/06/05_13:54:18.7 44.21 N 22.29 E M=1.8 Serbia Negotin
2023/06/05_12:23:49.4 44.40 N 22.00 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2023/06/05_12:04:26.6 44.15 N 22.17 E M=2.0 Serbia Bor
2023/06/05_10:12:15.9 42.04 N 24.03 E M=1.8 Bulgaria
2023/06/05_09:54:34.6 44.14 N 22.12 E M=1.7 Serbia Bor
2023/06/05_01:44:00.4 12.75 N 47.84 E M=4.5 Eastern Gulf of Aden
2023/06/04_22:10:33.9 25.19 N 128.13 E M=4.9 Ryukyu Islands, Japan
2023/06/04_15:28:15.3 44.15 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/06/04_12:42:47.2 43.35 N 17.18 E M=3.3 Croatia
2023/06/04_11:58:53.1 43.16 N 18.24 E M=3.5 Bosnia and Herzegovina
2023/06/04_10:47:00.0 44.43 N 21.97 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/06/04_10:17:57.0 44.40 N 22.02 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/06/04_04:14:50.0 14.64 N 40.15 E M=4.7 Ethiopia
2023/06/04_00:54:58.5 54.84 N 164.76 W M=4.8 Unimak Island Region, Alaska
2023/06/04_00:25:00.6 6.63 S 130.45 E M=5.4 Banda Sea
2023/06/03_22:49:34.6 55.34 N 166.63 W M=4.8 Fox Islands, Aleutian Islands
2023/06/03_22:52:51.0 44.07 N 20.04 E M=1.7 Serbia Kosjerić
2023/06/03_17:58:42.2 44.13 N 20.09 E M=2.4 Serbia Kosjerić
2023/06/03_15:24:50.2 52.47 N 163.11 W M=5.0 South of Alaska
2023/06/03_14:10:40.1 12.78 N 47.84 E M=4.7 Eastern Gulf of Aden
2023/06/03_13:58:07.6 12.61 N 47.77 E M=5.0 Eastern Gulf of Aden
2023/06/03_12:44:40.6 42.88 N 20.51 E M=1.9 Serbia Istok
2023/06/03_11:13:16.0 44.14 N 22.17 E M=2.0 Serbia Bor
2023/06/03_10:55:52.5 44.42 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/06/03_10:32:15.4 13.06 N 47.39 E M=4.8 Western Arabian Peninsula
2023/06/03_10:16:03.4 12.67 N 47.42 E M=4.6 Eastern Gulf of Aden
2023/06/03_10:15:42.8 45.33 N 22.80 E M=2.4 Romania
2023/06/03_07:17:49.3 12.72 N 48.01 E M=5.8 Eastern Gulf of Aden
2023/06/03_07:04:26.0 12.16 N 48.06 E M=4.6 Eastern Gulf of Aden
2023/06/03_06:49:06.2 12.27 N 48.05 E M=4.4 Eastern Gulf of Aden
2023/06/03_06:37:57.5 12.75 N 47.89 E M=4.9 Eastern Gulf of Aden
2023/06/03_06:29:04.7 11.80 N 48.41 E M=4.8 Eastern Gulf of Aden
2023/06/03_06:23:50.3 16.39 N 49.65 E M=4.9 Eastern Arabian Peninsula
2023/06/02_14:16:13.6 1.66 N 99.66 E M=5.0 Northern Sumatra, Indonesia
2023/06/02_14:03:35.1 39.50 N 20.58 E M=3.4 Greece-Albania Border Region
2023/06/02_12:37:07.8 44.15 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/06/02_12:34:10.3 44.44 N 21.93 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/06/02_10:55:01.8 44.17 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2023/06/02_10:35:02.0 41.93 N 20.17 E M=3.1 Albania
2023/06/02_09:57:11.6 44.13 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2023/06/02_09:09:47.4 44.20 N 22.10 E M=1.7 Serbia Negotin
2023/06/02_08:40:12.9 44.42 N 21.96 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/06/02_00:12:05.1 42.21 N 19.53 E M=1.8 Albania
2023/06/01_17:43:09.7 42.12 N 19.00 E M=2.6 NW Balkan Region
2023/06/01_12:24:29.9 44.14 N 22.12 E M=1.9 Serbia Bor
2023/06/01_11:52:46.8 44.14 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/06/01_11:26:27.3 45.13 N 23.01 E M=2.2 Romania
2023/06/01_09:41:08.3 44.15 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2023/06/01_08:27:53.6 44.42 N 21.93 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/06/01_08:16:51.9 42.21 N 21.34 E M=2.2 Serbia Kačanik
2023/06/01_08:08:43.9 44.42 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/05/31_23:27:47.5 40.96 N 23.06 E M=2.0 Greece
2023/05/31_14:01:57.9 57.26 N 163.04 E M=5.3 Near East Coast of Kamchatka
2023/05/31_13:31:49.7 44.41 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/05/31_12:18:48.4 44.14 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2023/05/31_11:20:16.9 25.27 N 96.28 E M=5.4 Myanmar
2023/05/31_11:09:45.1 44.52 N 21.90 E M=1.9 Serbia
2023/05/31_10:11:35.4 44.43 N 22.01 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/05/31_09:48:33.6 44.13 N 22.13 E M=1.6 Serbia Bor
2023/05/31_08:14:47.0 41.27 N 20.83 E M=3.1 North Macedonia
2023/05/31_02:21:26.5 50.70 S 165.42 E M=5.5 Auckland Islands, N.Z. Region
2023/05/31_01:54:59.0 39.91 N 20.09 E M=2.8 Albania
2023/05/30_18:48:30.4 43.86 N 19.76 E M=1.6 Serbia Užice
2023/05/30_15:13:41.9 44.42 N 21.97 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/05/30_12:33:50.9 44.40 N 22.00 E M=2.1 Serbia Donji Milanovac
2023/05/30_11:29:42.7 42.66 N 24.03 E M=1.9 Bulgaria
2023/05/30_09:58:22.5 44.14 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/30_09:52:54.0 44.14 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/30_09:14:49.4 44.43 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/05/30_00:52:07.2 23.90 N 143.12 E M=5.6 Volcano Islands, Japan Region
2023/05/30_00:24:15.4 45.13 N 23.00 E M=1.9 Romania
2023/05/29_23:49:55.2 45.09 N 22.99 E M=2.3 Romania
2023/05/29_21:52:09.1 52.87 S 11.78 E M=5.6 Southwest of Africa
2023/05/29_17:56:41.6 41.93 N 20.19 E M=2.1 Albania
2023/05/29_17:24:35.4 45.13 N 23.04 E M=2.1 Romania
2023/05/29_14:05:03.0 44.44 N 21.94 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/05/29_12:27:39.7 44.14 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/29_10:36:08.1 44.18 N 22.11 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/29_10:37:01.2 44.20 N 22.08 E M=1.8 Serbia Žagubica
2023/05/29_10:22:25.6 44.41 N 22.00 E M=1.9 Serbia Donji Milanovac
2023/05/29_10:05:10.1 44.67 N 18.51 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2023/05/29_08:21:12.4 41.92 N 20.19 E M=3.9 Albania
2023/05/29_03:25:28.0 46.13 N 21.55 E M=3.2 Romania
2023/05/29_00:21:04.0 43.09 N 17.86 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2023/05/28_18:47:59.5 44.66 N 18.47 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2023/05/28_16:52:41.0 44.63 N 18.48 E M=2.1 Bosnia and Herzegovina
2023/05/28_12:52:28.8 5.29 S 149.38 E M=5.3 New Britain Region, P.N.G.
2023/05/28_12:29:16.1 44.42 N 21.99 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/05/28_12:06:34.3 44.52 N 21.81 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/05/28_11:05:14.5 44.15 N 22.22 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/28_09:46:37.2 44.14 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/05/28_04:44:36.7 38.58 N 15.77 E M=3.7 Sicily, Italy
2023/05/28_02:35:03.2 44.87 N 22.49 E M=1.8 Romania
2023/05/27_16:46:18.1 78.50 N 7.01 E M=4.9 Svalbard Region
2023/05/27_15:49:30.9 38.26 N 21.85 E M=4.1 Greece
2023/05/27_14:20:53.2 44.45 N 21.96 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/05/27_13:39:52.3 44.13 N 22.14 E M=1.6 Serbia Bor
2023/05/27_12:12:16.9 44.13 N 22.14 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/27_10:57:58.5 44.44 N 21.95 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/05/27_10:05:57.0 44.15 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/05/27_10:02:45.8 44.42 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/05/27_08:11:23.3 44.43 N 21.98 E MLv=1.6 Serbia Majdanpek
2023/05/27_05:48:33.3 45.12 N 23.03 E M=2.1 Romania
2023/05/27_03:18:52.6 37.79 N 21.87 E M=3.6 Southern Greece
2023/05/26_14:37:51.0 41.53 N 19.65 E M=2.1 Albania
2023/05/26_12:35:07.7 41.52 N 19.60 E M=2.9 Albania
2023/05/26_12:27:42.9 44.42 N 21.96 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/05/26_11:35:39.4 44.15 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/26_11:33:38.7 44.13 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/05/26_11:29:36.9 42.63 N 24.03 E M=1.9 Bulgaria
2023/05/26_11:02:12.0 42.50 N 24.11 E M=2.1 Bulgaria
2023/05/26_10:03:21.6 35.68 N 140.10 E M=5.9 Near East Coast of Honshu, Japan
2023/05/26_09:20:57.5 44.43 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/05/26_00:05:52.1 40.41 N 19.57 E M=3.4 Albania
2023/05/25_19:02:45.8 44.07 N 39.04 E M=4.6 Northwestern Caucasus
2023/05/25_12:27:09.3 44.14 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/25_12:17:07.6 44.42 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/05/25_11:37:04.1 44.14 N 22.21 E M=2.0 Serbia Bor
2023/05/25_11:31:09.8 44.47 N 21.94 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/05/25_10:55:04.2 44.14 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/25_03:05:34.2 8.76 N 77.15 W Mw(mB)=6.6 Panama-Colombia Border Region
2023/05/24_15:59:41.5 44.43 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/05/24_10:35:27.5 44.14 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/05/24_09:32:32.6 44.14 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/05/24_09:15:13.1 44.14 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/05/24_08:11:04.9 44.46 N 22.01 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/05/24_04:52:44.2 42.87 N 20.55 E M=1.8 Serbia Istok
2023/05/23_21:42:03.8 46.13 N 21.46 E M=2.9 Romania
2023/05/23_21:07:30.6 40.49 N 21.10 E M=3.4 Greece
2023/05/23_16:15:29.6 46.10 N 21.46 E M=4.1 Romania
2023/05/23_14:38:21.6 44.42 N 21.93 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/05/23_13:38:53.5 42.73 N 22.90 E M=1.6 Bulgaria
2023/05/23_12:18:12.2 44.14 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2023/05/23_12:02:33.8 42.46 N 24.08 E M=1.7 Bulgaria
2023/05/23_11:28:46.8 42.70 N 23.94 E M=1.9 Bulgaria
2023/05/23_11:15:52.7 44.45 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/05/23_10:47:46.4 44.14 N 22.15 E M=1.6 Serbia Bor
2023/05/23_03:17:02.3 36.28 N 22.09 E M=4.1 Southern Greece
2023/05/23_02:12:24.2 46.13 N 21.49 E M=2.6 Romania
2023/05/22_21:21:04.2 46.15 N 21.51 E M=2.5 Romania
2023/05/22_19:53:27.8 41.73 N 20.33 E M=2.4 Albania
2023/05/22_19:38:58.4 41.80 N 20.31 E M=2.6 Albania
2023/05/22_17:46:42.4 46.12 N 21.52 E M=4.4 Romania
2023/05/22_17:37:05.5 37.74 N 47.09 E M=4.6 Northwestern Iran
2023/05/22_16:43:01.8 37.93 N 36.69 E M=4.0 Turkey
2023/05/22_16:07:06.1 38.00 N 36.21 E M=4.4 Turkey
2023/05/22_15:43:22.9 43.77 N 20.82 E M=1.6 Serbia Kraljevo
2023/05/22_11:14:28.2 44.14 N 22.17 E M=2.0 Serbia Bor
2023/05/22_10:37:30.2 44.42 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/05/22_07:42:42.7 34.24 N 139.49 E M=4.9 Near S. Coast of Honshu, Japan
2023/05/22_08:08:23.5 41.22 N 20.23 E M=2.7 Albania
2023/05/22_05:43:18.3 36.48 N 71.30 E M=5.0 Afghanistan-Tajikistan Border Region
2023/05/22_02:45:32.9 26.41 N 97.50 E M=4.9 Myanmar
2023/05/22_01:18:23.8 39.69 N 20.47 E M=3.6 Greece-Albania Border Region
2023/05/21_18:53:20.6 6.01 S 147.65 E M=5.1 Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2023/05/21_19:05:55.2 40.16 N 19.58 E M=3.2 Albania
2023/05/21_15:45:04.4 10.29 S 161.72 E M=6.1 Solomon Islands
2023/05/21_14:56:46.6 43.42 S 39.47 E Mw(mB)=6.3 Prince Edward Islands Region
2023/05/21_12:46:18.1 37.87 N 36.31 E M=4.6 Turkey
2023/05/21_12:22:35.7 45.12 N 22.97 E M=2.3 Romania
2023/05/21_11:10:53.9 44.13 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/21_10:47:23.6 44.16 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/05/21_10:13:41.1 44.13 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/21_08:17:43.7 44.42 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/05/21_04:36:09.9 35.12 N 24.80 E M=4.2 Crete, Greece
2023/05/20_21:43:22.8 39.32 N 23.57 E M=3.6 Aegean Sea
2023/05/20_12:18:43.6 44.16 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/20_12:01:16.3 44.42 N 21.98 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/05/20_10:33:47.2 44.15 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/20_09:41:18.7 44.15 N 22.16 E M=1.6 Serbia Bor
2023/05/20_07:56:28.3 44.43 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/05/20_07:36:22.5 45.41 N 26.12 E M=3.7 Romania
2023/05/20_07:34:13.5 43.49 N 19.01 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2023/05/20_01:27:45.7 45.07 N 22.99 E M=2.7 Romania
2023/05/20_00:48:12.6 34.76 N 24.83 E M=4.5 Crete, Greece
2023/05/19_18:57:18.7 43.28 N 19.89 E M=1.9 Serbia Brodarevo
2023/05/19_18:33:09.3 43.25 N 19.93 E M=1.6 Serbia Sjenica
2023/05/19_15:22:47.1 44.66 N 18.53 E M=4.1 Bosnia and Herzegovina
2023/05/19_12:51:44.7 44.13 N 22.13 E M=1.6 Serbia Bor
2023/05/19_12:35:11.6 44.45 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/05/19_12:28:35.0 44.14 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/19_11:37:03.5 44.15 N 22.19 E M=2.0 Serbia Bor
2023/05/19_11:02:15.3 42.48 N 24.15 E M=2.0 Bulgaria
2023/05/19_10:50:09.1 44.13 N 22.16 E M=1.9 Serbia Bor
2023/05/19_10:12:51.4 42.48 N 23.08 E M=1.9 Bulgaria
2023/05/19_10:03:44.0 44.43 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/05/19_01:58:26.2 12.88 N 48.70 E M=4.4 Eastern Gulf of Aden
2023/05/18_23:52:58.7 35.03 N 24.84 E M=4.3 Crete, Greece
2023/05/18_23:21:00.5 35.13 N 24.96 E M=4.2 Crete, Greece
2023/05/18_23:11:24.7 35.30 N 25.02 E M=4.1 Crete, Greece
2023/05/18_21:17:07.7 40.24 N 19.42 E M=3.1 Albania
2023/05/18_18:58:52.0 34.80 N 24.83 E M=5.0 Crete, Greece
2023/05/18_13:05:00.7 44.43 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/05/18_12:36:25.4 44.15 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2023/05/18_11:49:31.0 44.46 N 22.02 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/05/18_08:51:09.9 44.42 N 21.94 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/05/18_05:42:34.6 38.06 N 22.77 E M=4.1 Greece
2023/05/18_01:31:41.6 41.58 N 23.61 E M=2.1 Bulgaria
2023/05/17_23:01:23.3 13.25 N 91.34 W Mw(mB)=6.4 Near Coast of Guatemala
2023/05/17_21:22:04.4 77.01 N 17.96 E M=4.6 Svalbard Region
2023/05/17_19:55:59.2 35.16 N 24.85 E M=4.3 Crete, Greece
2023/05/17_17:38:42.9 41.27 N 20.06 E M=2.6 Albania
2023/05/17_14:51:58.5 43.79 N 19.42 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2023/05/17_13:12:42.1 44.43 N 21.91 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/05/17_11:24:42.8 44.15 N 22.21 E M=1.9 Serbia Bor
2023/05/17_11:26:32.1 44.14 N 22.14 E MLv=1.9 Serbia Bor
2023/05/17_10:34:26.8 44.15 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/17_01:26:41.5 45.06 N 23.07 E M=2.7 Romania
2023/05/16_21:37:45.5 43.29 N 19.95 E M=1.9 Serbia Sjenica
2023/05/16_11:06:42.7 44.22 N 22.31 E M=1.9 Serbia Negotin
2023/05/16_10:42:36.8 44.42 N 21.99 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/05/16_10:24:27.0 44.14 N 22.19 E M=2.1 Serbia Bor
2023/05/16_09:24:27.3 44.43 N 21.94 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/05/16_08:27:16.2 44.43 N 21.99 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/05/16_06:38:35.7 39.90 N 23.25 E M=3.3 Aegean Sea
2023/05/16_03:08:58.0 69.99 N 16.29 W M=4.8 Jan Mayen Island Region
2023/05/15_19:17:25.0 45.13 N 23.06 E M=2.6 Romania
2023/05/15_19:10:29.0 45.17 N 23.10 E M=2.2 Romania
2023/05/15_11:48:39.9 43.29 N 19.90 E M=1.7 Serbia Sjenica
2023/05/15_08:51:23.2 44.19 N 22.06 E M=1.7 Serbia Bor
2023/05/15_08:30:44.2 43.25 N 19.94 E M=1.7 Serbia Sjenica
2023/05/15_02:00:59.4 43.30 N 19.90 E M=1.8 Serbia Sjenica
2023/05/14_22:57:58.3 43.28 N 19.90 E M=1.9 Serbia Sjenica
2023/05/14_22:03:31.8 65.46 N 100.34 E M=5.2 Northcentral Siberia, Russia
2023/05/14_20:42:08.1 43.30 N 19.89 E M=1.9 Serbia Sjenica
2023/05/14_18:48:58.2 43.31 N 19.90 E M=1.9 Serbia Sjenica
2023/05/14_16:22:58.0 34.09 N 138.67 E M=4.8 Near S. Coast of Honshu, Japan
2023/05/14_12:00:31.6 44.41 N 21.98 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/05/14_11:27:53.6 57.13 N 33.98 W M=4.6 Reykjanes Ridge
2023/05/14_10:11:35.1 33.44 N 139.49 E M=5.5 Southeast of Honshu, Japan
2023/05/14_09:36:53.0 44.14 N 22.17 E M=2.0 Serbia Bor
2023/05/14_08:50:57.3 44.15 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/05/14_08:21:42.9 33.43 N 139.40 E M=5.3 Southeast of Honshu, Japan
2023/05/14_08:11:57.3 33.50 N 139.47 E M=5.3 Southeast of Honshu, Japan
2023/05/14_08:02:14.5 44.52 N 22.02 E M=1.9 Serbia Donji Milanovac
2023/05/14_04:15:30.4 40.87 N 20.66 E M=2.6 Albania
2023/05/14_02:19:11.7 43.29 N 19.91 E M=1.8 Serbia Sjenica
2023/05/14_00:22:55.9 45.11 N 22.93 E M=2.4 Romania
2023/05/13_22:40:37.4 43.25 N 19.90 E M=1.7 Serbia Sjenica
2023/05/13_20:19:37.1 53.68 N 169.55 W M=5.2 Fox Islands, Aleutian Islands
2023/05/13_19:26:38.1 43.31 N 19.87 E M=2.3 Serbia Sjenica
2023/05/13_18:54:59.4 43.30 N 19.90 E M=3.3 Serbia Sjenica
2023/05/13_10:53:09.3 44.14 N 22.18 E M=2.0 Serbia Bor
2023/05/13_09:14:10.3 44.15 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/12_22:59:36.2 41.40 N 20.16 E M=2.2 Albania
2023/05/12_22:17:28.9 41.65 N 19.75 E M=2.0 Albania
2023/05/12_21:30:43.7 40.19 N 23.35 E M=3.2 Greece
2023/05/12_13:31:01.1 40.79 N 23.23 E M=2.5 Greece
2023/05/12_12:46:53.6 43.70 N 22.66 E M=1.8 Bulgaria
2023/05/12_12:33:30.4 44.51 N 22.02 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/05/12_11:55:28.9 44.15 N 22.19 E M=1.9 Serbia Bor
2023/05/12_10:31:44.0 44.15 N 22.17 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/12_09:25:36.7 44.49 N 22.01 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/05/12_08:47:56.0 43.30 N 19.90 E M=1.8 Serbia Sjenica
2023/05/12_08:33:24.9 37.77 N 36.35 E M=4.5 Turkey
2023/05/12_00:17:53.3 43.30 N 19.92 E M=1.8 Serbia Sjenica
2023/05/12_00:03:42.7 43.28 N 19.89 E M=2.3 Serbia Brodarevo
2023/05/11_23:19:43.2 40.30 N 121.09 W M=5.3 Northern California
2023/05/11_22:12:26.6 36.88 N 16.97 E M=4.3 Central Mediterranean Sea
2023/05/11_21:06:18.1 43.26 N 19.91 E M=1.9 Serbia Sjenica
2023/05/11_20:17:45.9 43.27 N 19.92 E M=1.8 Serbia Sjenica
2023/05/11_18:34:15.6 29.59 N 102.09 E M=4.7 Sichuan, China
2023/05/11_17:46:57.3 43.30 N 19.90 E M=2.6 Serbia Sjenica
2023/05/11_15:24:04.8 45.11 N 23.06 E M=2.6 Romania
2023/05/11_13:33:13.6 24.33 N 125.17 E M=5.6 Southwestern Ryukyu Islands, Japan
2023/05/11_12:28:08.3 44.19 N 22.25 E M=1.6 Serbia Bor
2023/05/11_11:32:30.6 43.35 N 19.89 E M=1.6 Serbia Sjenica
2023/05/11_11:12:09.6 44.48 N 22.00 E M=2.0 Serbia Donji Milanovac
2023/05/11_09:52:38.0 42.27 N 143.11 E M=5.1 Hokkaido, Japan Region
2023/05/11_08:22:57.3 42.35 N 25.88 E M=3.2 Bulgaria
2023/05/11_03:34:35.8 43.30 N 19.92 E M=2.0 Serbia Sjenica
2023/05/11_01:24:32.0 43.93 N 19.09 E M=2.2 Bosnia and Herzegovina
2023/05/10_21:35:15.2 39.69 N 21.98 E M=3.1 Greece
2023/05/10_19:16:37.8 35.03 N 140.30 E M=5.4 Near East Coast of Honshu, Japan
2023/05/10_16:32:20.4 13.96 S 172.85 W mb=5.6 Samoa Islands
2023/05/10_15:55:10.9 43.59 N 21.38 E M=1.6 Serbia Kruševac
2023/05/10_12:54:49.0 37.59 N 137.29 E M=5.0 Near West Coast of Honshu, Japan
2023/05/10_11:46:17.2 44.15 N 22.19 E M=2.1 Serbia Bor
2023/05/10_10:10:43.1 44.38 N 21.91 E M=1.7 Serbia Žagubica
2023/05/10_09:51:27.1 42.81 N 23.07 E M=1.6 Bulgaria
2023/05/10_09:02:45.3 44.14 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/10_07:49:34.1 43.27 N 19.90 E M=2.0 Serbia Sjenica
2023/05/10_06:43:30.9 43.28 N 19.90 E M=2.1 Serbia Sjenica
2023/05/09_22:14:38.7 37.50 N 137.35 E M=5.1 Near West Coast of Honshu, Japan
2023/05/09_15:32:37.4 44.41 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/05/09_15:22:08.8 36.57 N 29.06 E M=4.3 Turkey
2023/05/09_10:28:21.7 44.17 N 22.08 E M=1.7 Serbia Bor
2023/05/09_09:25:09.4 44.11 N 22.30 E M=1.6 Serbia Bor
2023/05/09_08:55:31.2 42.55 N 22.96 E M=2.0 Bulgaria
2023/05/09_08:38:05.9 41.63 N 24.12 E M=2.4 Bulgaria
2023/05/09_07:21:40.9 42.53 N 24.64 E M=2.5 Bulgaria
2023/05/09_03:52:23.7 35.25 N 37.50 E M=4.5 Jordan/Syria Region
2023/05/08_21:36:58.0 45.07 N 23.05 E M=2.9 Romania
2023/05/08_21:33:35.7 45.07 N 23.05 E M=2.8 Romania
2023/05/08_20:14:19.6 37.53 N 137.22 E M=5.1 Near West Coast of Honshu, Japan
2023/05/08_20:20:36.9 37.98 N 38.31 E M=4.4 Turkey
2023/05/08_17:13:39.5 17.18 N 122.29 E M=5.1 Luzon, Philippines
2023/05/08_15:47:17.9 44.43 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/05/08_12:27:36.8 44.13 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2023/05/08_10:30:58.7 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/08_06:50:23.4 41.00 N 22.37 E M=2.6 NW Balkan Region
2023/05/08_04:53:14.6 37.60 N 19.84 E M=4.3 Ionian Sea
2023/05/08_04:03:27.5 13.09 N 57.82 E M=4.5 Owen Fracture Zone Region
2023/05/08_02:44:38.1 38.84 N 21.26 E M=2.9 Greece
2023/05/07_15:20:58.9 44.42 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/05/07_11:36:19.9 17.53 N 122.14 E M=5.2 Luzon, Philippines
2023/05/07_11:19:36.9 44.47 N 21.94 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/05/07_10:52:06.3 44.14 N 22.16 E M=1.9 Serbia Bor
2023/05/07_10:08:16.1 44.15 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/05/07_08:36:13.6 36.34 N 36.23 E M=4.7 Jordan/Syria Region
2023/05/07_08:16:46.2 38.35 N 21.72 E M=3.6 Greece
2023/05/07_04:33:06.8 45.09 N 23.07 E M=2.7 Romania
2023/05/07_00:21:51.1 39.28 N 19.79 E M=3.3 Greece-Albania Border Region
2023/05/06_22:20:43.8 38.54 N 20.38 E M=3.5 Greece
2023/05/06_15:58:27.4 52.30 N 159.73 E M=5.2 Off East Coast of Kamchatka
2023/05/06_15:44:13.1 45.15 N 23.14 E M=2.0 Romania
2023/05/06_14:43:23.4 34.83 N 23.23 E M=4.4 Crete, Greece
2023/05/06_12:29:29.5 44.15 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2023/05/06_10:11:57.5 44.14 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2023/05/06_06:32:14.6 43.29 N 19.89 E M=1.7 Serbia Brodarevo
2023/05/05_17:47:10.3 41.42 N 142.26 E M=5.6 Hokkaido, Japan Region
2023/05/05_14:52:39.9 37.79 N 36.01 E M=4.5 Turkey
2023/05/05_12:58:04.7 37.52 N 137.38 E M=5.7 Near West Coast of Honshu, Japan
2023/05/05_12:15:37.2 44.47 N 21.94 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/05/05_11:35:38.2 40.40 N 23.02 E M=2.6 Greece
2023/05/05_09:41:18.8 44.15 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2023/05/05_05:42:10.8 37.51 N 137.36 E Mw(mB)=6.5 Near West Coast of Honshu, Japan
2023/05/04_12:42:59.1 44.15 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/05/04_12:03:26.7 44.14 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/04_11:08:45.9 41.79 N 22.23 E M=2.4 North Macedonia
2023/05/04_09:55:12.3 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/04_09:40:26.0 44.33 N 22.18 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/05/04_09:19:14.6 42.17 N 23.09 E M=1.8 Bulgaria
2023/05/04_08:42:27.0 44.14 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/04_03:02:12.3 45.13 N 23.06 E M=2.0 Romania
2023/05/04_02:15:29.5 28.15 N 105.10 E M=5.0 Sichuan, China
2023/05/04_01:50:02.9 40.39 N 26.19 E M=4.1 Turkey
2023/05/04_01:28:24.0 46.47 N 65.77 E M=4.7 Central Kazakhstan
2023/05/04_00:49:05.0 17.61 N 122.32 E M=5.3 Luzon, Philippines
2023/05/03_19:06:10.0 51.93 N 159.46 E M=5.1 Off East Coast of Kamchatka
2023/05/03_17:16:43.0 38.01 N 36.61 E M=4.7 Turkey
2023/05/03_12:59:35.7 44.14 N 22.17 E M=2.0 Serbia Bor
2023/05/03_12:53:26.9 44.12 N 22.13 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/03_12:50:55.6 44.15 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2023/05/03_11:01:00.0 42.56 N 24.14 E M=2.0 Bulgaria
2023/05/03_10:10:51.5 44.41 N 21.93 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/05/03_09:50:17.7 44.14 N 22.15 E M=1.6 Serbia Bor
2023/05/03_02:21:46.8 45.10 N 22.85 E M=2.1 Romania
2023/05/02_20:09:47.7 4.01 S 142.90 E M=5.5 New Guinea, Papua New Guinea
2023/05/02_15:27:25.9 25.58 N 99.25 E M=5.0 Yunnan, China
2023/05/02_11:26:17.9 44.17 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/05/02_09:34:29.5 44.14 N 22.21 E M=1.9 Serbia Bor
2023/05/02_01:50:21.6 39.73 N 20.73 E M=3.1 Greece-Albania Border Region
2023/05/02_01:41:19.3 42.53 N 19.24 E M=2.5 Montenegro
2023/05/01_15:33:49.8 44.43 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/05/01_15:06:04.3 39.62 N 20.63 E M=4.4 Greece-Albania Border Region
2023/05/01_12:35:48.6 44.42 N 22.00 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/05/01_12:12:30.8 44.46 N 21.92 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/05/01_12:04:04.2 44.16 N 18.95 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2023/05/01_11:26:44.6 40.85 N 23.45 E M=3.1 Greece
2023/05/01_11:21:55.7 44.15 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2023/05/01_10:35:44.9 44.13 N 22.11 E M=1.8 Serbia Bor
2023/05/01_10:03:50.2 43.11 N 20.81 E M=2.0 Serbia Leposavić
2023/05/01_09:25:37.6 44.15 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2023/05/01_07:59:41.1 26.09 N 128.53 E M=5.3 Ryukyu Islands, Japan
2023/05/01_06:32:31.6 45.13 N 18.30 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2023/05/01_04:02:33.5 26.07 N 128.44 E M=5.0 Ryukyu Islands, Japan
2023/05/01_03:22:12.2 26.12 N 128.52 E M=5.9 Ryukyu Islands, Japan
2023/05/01_02:21:02.4 26.09 N 128.65 E M=4.9 Ryukyu Islands, Japan
2023/05/01_02:22:31.5 26.26 N 128.48 E M=5.1 Ryukyu Islands, Japan
2023/05/01_01:52:58.6 43.49 N 20.84 E M=1.7 Serbia Baljevac na Ibru
2023/04/30_16:29:00.8 1.25 N 126.19 E M=5.5 Northern Molucca Sea
2023/04/30_16:38:20.5 52.80 N 147.47 E M=4.7 Sea of Okhotsk
2023/04/30_15:47:49.0 48.54 N 155.66 E M=5.0 Kuril Islands
2023/04/30_11:33:06.6 44.43 N 21.98 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/04/30_09:34:34.5 44.15 N 22.21 E M=1.7 Serbia Bor
2023/04/30_08:12:26.8 44.41 N 22.00 E M=1.7 Serbia Donji Milanovac
2023/04/30_01:04:48.1 39.61 N 54.58 E M=4.4 Turkmenistan
2023/04/29_23:30:32.6 41.42 N 19.66 E M=2.4 Albania
2023/04/29_18:03:02.3 38.38 N 22.16 E M=4.2 Greece
2023/04/29_13:19:27.6 43.54 N 21.71 E M=2.0 Serbia Soko Banja
2023/04/29_13:12:12.1 43.90 N 21.50 E M=1.6 Serbia Jagodina
2023/04/29_11:03:30.4 44.13 N 22.15 E M=1.9 Serbia Bor
2023/04/29_10:43:30.5 44.16 N 22.22 E M=1.9 Serbia Bor
2023/04/29_10:38:10.9 44.41 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/04/29_08:42:37.3 44.14 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2023/04/29_01:57:04.3 45.07 N 23.02 E M=2.1 Romania
2023/04/29_01:55:53.3 37.79 N 36.55 E M=4.6 Turkey
2023/04/28_23:55:54.5 42.94 N 21.87 E M=1.9 Serbia Leskovac
2023/04/28_20:23:04.9 42.08 N 19.12 E M=2.3 Montenegro
2023/04/28_20:07:04.0 8.88 N 94.01 E M=4.7 Nicobar Islands, India Region
2023/04/28_16:00:20.4 13.98 N 121.05 E M=5.3 Mindoro, Philippines
2023/04/28_10:59:12.1 44.16 N 22.16 E M=2.0 Serbia Bor
2023/04/28_10:07:46.0 44.16 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2023/04/28_09:19:54.8 4.79 S 133.68 E M=5.4 Irian Jaya Region, Indonesia
2023/04/28_09:43:46.5 44.44 N 22.01 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/04/28_02:17:31.8 39.72 N 22.29 E M=3.4 Greece
2023/04/27_22:39:06.1 36.32 N 59.25 E M=4.6 Turkmenistan-Iran Border Region
2023/04/27_19:45:54.8 29.73 N 81.68 E M=4.9 Nepal
2023/04/27_17:53:57.9 44.29 N 17.81 E M=2.7 Bosnia and Herzegovina
2023/04/27_14:20:36.2 45.08 N 23.04 E M=2.3 Romania
2023/04/27_12:47:28.9 42.67 N 23.98 E M=2.4 Bulgaria
2023/04/27_11:27:12.5 42.64 N 24.03 E M=2.0 Bulgaria
2023/04/27_11:05:34.6 44.13 N 22.08 E M=1.8 Serbia Bor
2023/04/27_10:46:43.6 44.15 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2023/04/27_10:35:46.7 44.45 N 21.95 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/04/27_10:20:56.0 27.66 N 55.56 E M=4.3 Southern Iran
2023/04/27_07:43:39.8 26.18 N 128.55 E M=5.5 Ryukyu Islands, Japan
2023/04/26_20:00:49.0 36.81 N 25.11 E M=5.1 Dodecanese Islands, Greece
2023/04/26_15:41:32.0 44.45 N 152.14 E M=5.1 East of Kuril Islands
2023/04/26_15:44:28.3 44.42 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/04/26_15:31:09.2 37.99 N 36.54 E M=4.4 Turkey
2023/04/26_15:31:49.2 41.53 N 23.01 E M=2.1 North Macedonia
2023/04/26_13:47:38.5 44.13 N 22.07 E M=2.0 Serbia Bor
2023/04/26_12:56:23.0 42.47 N 21.00 E M=1.7 Serbia Štimlje
2023/04/26_09:27:43.8 44.43 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/04/26_04:32:36.0 41.80 N 22.25 E M=2.0 North Macedonia
2023/04/26_02:55:25.1 41.46 N 22.65 E M=2.4 North Macedonia
2023/04/26_01:04:10.8 42.10 N 20.10 E M=2.5 Albania
2023/04/25_17:41:29.9 34.70 N 14.52 E M=4.8 Central Mediterranean Sea
2023/04/25_11:54:40.8 44.19 N 22.10 E M=1.6 Serbia Bor
2023/04/25_11:43:00.4 44.45 N 21.93 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/04/25_10:30:53.4 44.14 N 22.13 E M=1.7 Serbia Bor
2023/04/25_07:25:03.8 45.61 N 52.35 E M=4.9 Western Kazakhstan
2023/04/24_22:34:14.8 40.76 N 21.00 E M=4.0 Greece
2023/04/24_20:01:00.1 0.80 S 98.65 E Mw(mB)=6.6 Southern Sumatra, Indonesia
2023/04/24_12:07:08.0 44.13 N 22.16 E M=1.9 Serbia Bor
2023/04/24_10:54:19.6 44.13 N 22.18 E M=1.8 Serbia Bor
2023/04/24_06:09:32.6 39.60 N 23.28 E M=2.9 Aegean Sea
2023/04/24_00:19:43.7 28.67 N 142.78 E M=5.3 Bonin Islands, Japan Region
2023/04/24_00:39:24.7 41.96 N 20.30 E M=2.6 Albania
2023/04/23_19:18:53.2 40.48 N 20.92 E M=2.9 Greece-Albania Border Region
2023/04/23_16:30:54.2 20.04 N 149.66 E M=5.5 Mariana Islands Region
2023/04/23_16:23:19.3 14.33 N 118.90 E M=5.3 Philippine Islands Region
2023/04/23_15:06:06.9 44.43 N 21.94 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/04/23_11:48:13.7 44.42 N 21.96 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/04/23_11:44:28.3 44.15 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2023/04/23_10:42:03.2 44.14 N 22.14 E M=1.9 Serbia Bor
2023/04/23_09:19:18.0 17.57 N 122.29 E M=5.1 Luzon, Philippines
2023/04/23_03:40:11.6 37.42 N 28.48 E M=4.1 Turkey
2023/04/22_23:33:56.1 0.05 S 98.58 E M=5.1 Southern Sumatra, Indonesia
2023/04/22_21:17:48.4 0.74 S 98.49 E M=5.6 Southern Sumatra, Indonesia
2023/04/22_20:38:21.4 37.15 N 28.59 E M=4.1 Turkey
2023/04/22_17:09:44.8 0.70 S 98.63 E M=5.5 Southern Sumatra, Indonesia
2023/04/22_11:33:18.3 44.14 N 22.21 E M=1.7 Serbia Bor
2023/04/22_11:18:26.0 39.64 N 23.73 E M=3.3 Aegean Sea
2023/04/22_10:31:22.8 45.12 N 23.05 E M=2.1 Romania
2023/04/22_09:54:02.7 39.17 N 23.88 E M=3.4 Aegean Sea
2023/04/22_08:38:03.6 38.25 N 24.53 E M=4.2 Aegean Sea
2023/04/22_08:23:44.4 5.35 S 125.50 E Mw(mB)=6.3 Banda Sea
2023/04/22_07:46:22.1 45.12 N 23.01 E M=2.2 Romania
2023/04/22_07:23:38.4 45.06 N 23.03 E M=2.7 Romania
2023/04/22_07:10:32.0 45.05 N 23.02 E M=2.7 Romania
2023/04/22_07:07:00.1 45.07 N 23.05 E M=3.3 Romania
2023/04/22_04:45:37.5 40.13 N 21.32 E M=2.9 Greece
2023/04/22_04:24:13.8 45.12 N 22.94 E M=2.3 Romania
2023/04/22_03:02:53.7 45.07 N 22.97 E M=2.4 Romania
2023/04/22_01:00:44.8 30.72 N 132.41 E M=4.9 Southeast of Shikoku, Japan
2023/04/21_22:19:59.1 35.45 N 15.72 E M=5.0 Central Mediterranean Sea
2023/04/21_22:19:02.1 32.02 N 12.78 E M=4.9 Near Coast of Libya
2023/04/21_19:28:57.9 42.76 N 23.97 E M=2.5 Bulgaria
2023/04/21_18:13:38.2 36.09 N 16.17 E M=4.3 Central Mediterranean Sea
2023/04/21_16:11:17.8 44.42 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/04/21_12:06:39.9 38.60 N 16.24 E M=4.3 Southern Italy
2023/04/21_11:44:23.7 44.14 N 22.15 E M=1.6 Serbia Bor
2023/04/21_11:31:35.6 44.42 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/04/21_10:21:13.5 2.75 N 127.07 E Mw(mB)=6.2 Northern Molucca Sea
2023/04/21_10:25:40.6 42.84 N 18.61 E M=2.0 Montenegro
2023/04/21_03:56:24.7 38.78 N 53.19 E M=4.3 Turkmenistan
2023/04/20_19:07:00.0 42.15 N 20.13 E M=2.1 Albania
2023/04/20_12:32:55.6 44.46 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/04/20_11:56:09.6 44.10 N 22.08 E M=1.8 Serbia Bor
2023/04/20_11:26:14.6 42.67 N 23.91 E M=2.0 Bulgaria
2023/04/20_10:55:33.9 2.90 N 84.39 W M=5.3 Off Coast of Central America
2023/04/20_11:05:31.9 44.43 N 21.97 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/04/20_10:23:41.3 42.48 N 23.04 E M=2.2 Bulgaria
2023/04/20_04:57:47.3 40.19 N 21.60 E M=3.0 Greece
2023/04/19_22:44:10.2 38.14 N 39.27 E M=4.3 Turkey
2023/04/19_21:28:34.8 42.38 N 22.57 E M=2.0 Bulgaria
2023/04/19_17:28:30.8 5.96 N 96.26 E M=4.7 Northern Sumatra, Indonesia
2023/04/19_15:38:13.4 44.42 N 21.94 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/04/19_12:37:13.3 44.42 N 21.95 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/04/19_10:00:29.3 44.13 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/04/19_09:06:00.6 6.00 S 149.49 E Mwp=6.2 New Britain Region, P.N.G.
2023/04/19_09:09:10.2 44.41 N 22.00 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2023/04/19_05:48:01.1 37.47 N 20.57 E M=3.9 Ionian Sea
2023/04/19_03:52:41.3 37.46 N 21.29 E M=3.9 Southern Greece
2023/04/19_02:47:07.2 41.55 N 19.43 E M=2.2 Albania
2023/04/19_02:22:01.3 41.77 N 22.20 E M=2.4 North Macedonia
2023/04/18_18:55:13.8 40.73 N 21.95 E M=3.1 Greece
2023/04/18_18:53:35.4 39.73 N 22.05 E M=3.2 Greece
2023/04/18_16:20:24.1 39.75 N 22.01 E M=3.6 Greece
2023/04/18_16:18:13.2 41.89 N 24.07 E M=2.9 Bulgaria
2023/04/18_11:51:17.4 44.12 N 22.15 E M=1.8 Serbia Bor
2023/04/18_11:35:57.6 44.45 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/04/18_10:46:47.3 44.14 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/04/18_04:30:44.7 22.13 S 179.87 E Mw(mB)=6.5 South of Fiji Islands
2023/04/17_23:26:00.3 46.37 N 153.01 E M=5.1 Kuril Islands
2023/04/17_21:06:43.7 39.98 N 22.44 E M=3.8 Greece
2023/04/17_11:05:55.6 4.91 S 103.04 E M=5.2 Southern Sumatra, Indonesia
2023/04/17_11:02:15.8 44.44 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/04/17_08:48:20.3 44.43 N 21.94 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/04/17_06:56:27.9 43.27 N 12.21 E M=3.6 Central Italy
2023/04/17_01:44:04.8 41.25 N 23.07 E M=2.7 Greece Bulgaria Border Region
2023/04/16_23:21:32.9 43.42 N 18.29 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2023/04/16_17:25:02.9 37.24 N 141.57 E M=4.8 Near East Coast of Honshu, Japan
2023/04/16_15:59:41.9 43.27 N 19.35 E M=2.9 Montenegro
2023/04/16_11:20:52.4 44.43 N 21.88 E MLv=1.6 Serbia
2023/04/16_10:49:57.6 44.15 N 22.16 E MLv=1.7 Serbia Bor
2023/04/16_09:49:49.8 17.84 N 61.57 W M=5.1 Leeward Islands
2023/04/16_09:52:30.2 44.13 N 22.11 E MLv=1.9 Serbia Bor
2023/04/16_09:38:09.6 44.55 N 19.21 E M=2.3 Serbia Loznica
2023/04/16_05:53:35.1 43.07 N 21.49 E M=1.6 Serbia Podujevo
2023/04/16_02:20:40.4 72.39 N 2.14 W M=4.5 Jan Mayen Island Region
2023/04/15_22:10:40.8 45.03 N 18.42 E M=4.3 Bosnia and Herzegovina
2023/04/15_22:01:22.8 45.06 N 23.03 E M=2.0 Romania
2023/04/15_21:03:02.1 35.15 S 56.38 E M=4.9 South Indian Ocean
2023/04/15_16:42:38.6 44.41 N 21.91 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/04/15_15:07:07.8 4.82 S 103.08 E M=5.7 Southern Sumatra, Indonesia
2023/04/15_15:01:36.0 33.85 S 56.22 E M=5.6 Southwest Indian Ridge
2023/04/15_13:19:55.0 44.43 N 21.97 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/04/15_13:04:42.3 44.46 N 21.86 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/04/15_01:29:04.3 42.38 N 18.42 E M=1.9 NW Balkan Region
2023/04/14_22:37:51.4 14.64 N 40.84 E M=4.6 Ethiopia
2023/04/14_12:45:18.1 44.47 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/04/14_11:27:59.1 44.44 N 22.00 E M=2.0 Serbia Donji Milanovac
2023/04/14_11:01:22.8 44.15 N 22.15 E M=2.1 Serbia Bor
2023/04/14_09:03:51.4 40.53 N 20.97 E M=3.2 Albania
2023/04/13_14:22:05.5 45.04 N 22.94 E M=2.6 Romania
2023/04/13_12:05:04.7 44.13 N 22.29 E MLv=2.1 Serbia Bor
2023/04/13_11:30:09.4 42.71 N 24.09 E M=2.0 Bulgaria
2023/04/13_10:27:13.6 44.42 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/04/13_09:05:16.1 44.65 N 21.71 E M=1.6 Serbia Golubac
2023/04/13_03:24:10.9 17.77 N 60.04 E M=5.1 Owen Fracture Zone Region
2023/04/13_03:23:48.7 40.20 N 21.05 E M=3.1 Greece
2023/04/12_20:48:04.6 41.16 N 20.33 E M=3.5 Albania
2023/04/12_17:28:14.4 42.17 N 23.05 E M=2.1 Bulgaria
2023/04/12_15:46:59.0 44.49 N 21.69 E M=1.8 Serbia
2023/04/12_13:59:35.1 0.96 S 89.37 E M=4.9 South Indian Ocean
2023/04/12_11:23:31.4 44.15 N 22.14 E M=2.0 Serbia Bor
2023/04/12_03:43:30.7 41.50 N 19.37 E M=2.1 Albania
2023/04/12_02:11:09.3 41.78 N 22.21 E M=2.4 North Macedonia
2023/04/12_02:02:07.0 5.95 N 126.79 E M=5.5 Mindanao, Philippines
2023/04/12_01:24:08.0 41.78 N 22.20 E M=3.0 North Macedonia
2023/04/12_00:20:27.8 39.87 N 22.18 E M=2.7 Greece
2023/04/11_14:00:59.5 41.31 N 20.31 E M=2.6 Albania
2023/04/11_13:50:19.2 41.15 N 20.31 E M=2.8 Albania
2023/04/11_12:36:01.7 6.02 S 149.46 E M=5.4 New Britain Region, P.N.G.
2023/04/11_11:39:01.6 51.60 N 158.03 E M=5.1 Near East Coast of Kamchatka
2023/04/11_11:39:01.6 51.60 N 158.03 E M=5.1 Near East Coast of Kamchatka
2023/04/11_10:28:39.5 44.53 N 21.99 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/04/11_10:26:12.6 43.98 N 21.69 E M=2.0 Serbia Jagodina
2023/04/11_04:25:00.8 41.80 N 22.21 E M=2.0 North Macedonia
2023/04/10_22:35:48.3 35.05 N 26.58 E M=4.3 Crete, Greece
2023/04/10_15:35:03.9 44.43 N 21.99 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/04/10_11:16:50.5 40.52 N 20.50 E M=3.0 Albania
2023/04/10_11:10:05.5 40.43 N 20.49 E M=3.2 Albania
2023/04/10_09:40:07.3 44.14 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/04/10_08:17:43.7 44.43 N 22.00 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/04/10_02:31:06.1 45.12 N 22.97 E M=1.8 Romania
2023/04/10_00:16:48.4 60.95 N 151.42 W M=5.0 Kenai Peninsula, Alaska
2023/04/10_00:21:28.9 38.11 N 23.06 E M=3.4 Greece
2023/04/09_20:55:59.8 9.15 N 93.98 E M=5.0 Nicobar Islands, India Region
2023/04/09_19:34:06.4 44.28 N 17.90 E M=1.9 Bosnia and Herzegovina
2023/04/09_12:17:34.9 9.14 N 93.89 E Mw(mB)=5.4 Nicobar Islands, India Region
2023/04/09_11:21:04.1 44.15 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/04/09_10:48:01.3 44.15 N 22.18 E M=1.7 Serbia Bor
2023/04/09_10:31:21.7 9.00 N 93.93 E M=5.4 Nicobar Islands, India Region
2023/04/09_07:46:16.8 9.19 N 94.02 E M=5.1 Nicobar Islands, India Region
2023/04/09_01:21:15.1 0.99 N 28.46 W M=4.8 Central Mid Atlantic Ridge
2023/04/08_20:25:14.0 54.07 N 165.51 W M=4.7 Fox Islands, Aleutian Islands
2023/04/08_14:20:30.7 44.47 N 21.90 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/04/08_11:35:15.0 44.42 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/04/08_10:23:33.3 44.20 N 22.09 E M=1.6 Serbia Žagubica
2023/04/08_09:38:24.7 44.15 N 22.18 E M=1.6 Serbia Bor
2023/04/08_08:26:02.8 44.15 N 22.19 E M=1.6 Serbia Bor
2023/04/08_02:34:18.0 43.99 N 18.30 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2023/04/08_02:07:21.4 41.69 N 20.75 E M=2.4 North Macedonia
2023/04/08_00:34:07.6 40.80 N 24.14 E M=2.8 Aegean Sea
2023/04/07_17:50:59.6 43.80 N 18.43 E M=2.3 Bosnia and Herzegovina
2023/04/07_12:40:31.1 44.40 N 21.96 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/04/07_12:19:02.5 49.99 N 65.08 E M=5.4 Central Kazakhstan
2023/04/07_11:11:56.7 44.15 N 22.21 E M=1.6 Serbia Bor
2023/04/07_11:01:06.1 44.15 N 22.18 E M=2.0 Serbia Bor
2023/04/07_10:16:25.7 44.42 N 21.99 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/04/07_09:51:46.1 44.14 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2023/04/07_08:29:48.8 40.55 N 40.62 E M=4.6 Turkey
2023/04/06_12:51:49.3 44.15 N 22.20 E M=1.8 Serbia Bor
2023/04/06_10:33:00.3 44.46 N 21.90 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/04/06_10:14:26.5 44.45 N 21.96 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/04/06_09:28:20.3 44.14 N 22.19 E M=1.7 Serbia Bor
2023/04/06_09:07:41.1 43.71 N 22.67 E M=1.7 Bulgaria
2023/04/06_06:40:07.3 42.26 N 20.94 E M=2.0 Serbia Prizren
2023/04/06_04:10:09.5 45.00 N 149.41 E M=5.1 Kuril Islands
2023/04/06_03:38:24.1 45.07 N 23.06 E M=2.7 Romania
2023/04/06_00:32:04.9 0.58 S 122.16 E M=5.1 Minahassa Peninsula, Sulawesi
2023/04/06_00:35:58.4 42.88 N 19.04 E M=2.0 Montenegro
2023/04/05_21:13:04.9 45.06 N 17.45 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2023/04/05_11:22:58.0 44.16 N 22.02 E M=1.7 Serbia Bor
2023/04/05_11:03:16.0 44.13 N 22.06 E M=1.9 Serbia Bor
2023/04/05_07:58:39.7 44.43 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/04/04_22:18:13.7 7.67 N 82.34 W Mw(mB)=6.2 South of Panama
2023/04/04_17:17:44.3 9.10 N 94.00 E M=5.0 Nicobar Islands, India Region
2023/04/04_16:27:10.5 34.17 N 7.98 E M=5.0 Northern Algeria
2023/04/04_12:54:33.9 13.74 N 125.55 E Mw(mB)=6.3 Philippine Islands Region
2023/04/04_12:11:09.1 44.31 N 20.90 E M=1.8 Serbia Smederevska Palanka
2023/04/03_22:25:46.9 44.04 N 20.67 E M=3.0 Serbia Kragujevac
2023/04/03_22:00:22.6 14.33 N 56.43 E M=4.8 Owen Fracture Zone Region
2023/04/03_21:44:25.5 14.75 N 56.61 E M=5.2 Owen Fracture Zone Region
2023/04/03_21:34:47.0 14.48 N 56.28 E M=5.0 Owen Fracture Zone Region
2023/04/03_17:34:10.7 45.13 N 23.08 E M=2.1 Romania
2023/04/03_13:20:17.4 45.11 N 23.09 E M=2.7 Romania
2023/04/03_12:00:09.6 44.09 N 20.19 E M=1.7 Serbia Kosjerić
2023/04/03_09:39:50.1 44.14 N 22.10 E M=1.7 Serbia Bor
2023/04/03_08:09:28.2 44.42 N 21.96 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/04/03_06:07:00.7 45.10 N 23.08 E M=2.1 Romania
2023/04/03_04:40:45.9 44.54 N 20.79 E M=2.2 Serbia Mladenovac
2023/04/02_20:15:11.8 46.73 N 14.26 E M=3.8 Slovenia
2023/04/02_18:04:13.7 4.39 S 143.16 E Mw(mB)=7.2 New Guinea, Papua New Guinea
2023/04/02_16:51:28.3 41.47 N 20.25 E M=2.5 Albania
2023/04/02_12:54:26.7 44.44 N 21.95 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/04/02_12:05:24.4 44.42 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/04/02_10:38:19.6 44.42 N 21.96 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/04/02_09:37:21.4 43.50 N 19.91 E M=1.7 Serbia Nova Varoš
2023/04/02_09:17:53.2 44.43 N 22.00 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/04/02_08:40:57.3 7.78 S 118.77 E M=5.5 Flores Sea
2023/04/02_04:14:14.6 43.49 N 19.90 E M=1.6 Serbia Nova Varoš
2023/04/02_04:04:28.7 42.14 N 24.40 E M=2.3 Bulgaria
2023/04/02_02:26:18.1 43.53 N 19.90 E M=3.1 Serbia Nova Varoš
2023/04/02_01:31:42.8 43.52 N 19.91 E M=2.4 Serbia Nova Varoš
2023/04/02_00:46:39.1 40.63 N 19.93 E M=2.8 Albania
2023/04/02_00:27:11.9 39.34 N 23.40 E M=3.3 Aegean Sea
2023/04/01_17:56:04.9 43.11 N 17.67 E M=2.4 Bosnia and Herzegovina
2023/04/01_16:46:02.3 44.43 N 22.00 E M=1.6 Serbia Donji Milanovac
2023/04/01_15:57:39.0 27.24 N 53.11 E M=5.0 Southern Iran
2023/04/01_14:03:09.8 44.57 N 43.70 E M=4.3 Northwestern Caucasus
2023/04/01_12:12:03.2 44.42 N 22.00 E M=1.8 Serbia Donji Milanovac
2023/04/01_10:32:50.5 44.42 N 21.98 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/04/01_10:24:40.4 44.15 N 22.15 E M=2.1 Serbia Bor
2023/04/01_09:41:10.9 38.07 N 138.97 E M=5.0 Near West Coast of Honshu, Japan
2023/04/01_09:11:31.9 40.61 N 19.60 E M=3.0 Albania
2023/04/01_09:04:49.2 44.15 N 22.18 E M=2.0 Serbia Bor
2023/04/01_03:37:20.3 45.09 N 23.00 E M=2.0 Romania
2023/03/31_15:29:35.5 41.16 N 142.88 E M=4.8 Hokkaido, Japan Region
2023/03/31_15:57:15.7 45.15 N 23.12 E M=1.9 Romania
2023/03/31_14:07:55.0 41.76 N 22.18 E M=2.2 North Macedonia
2023/03/31_12:19:39.9 44.45 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/03/31_11:06:31.4 44.14 N 22.23 E M=2.1 Serbia Bor
2023/03/31_09:31:19.8 41.75 N 22.16 E M=3.0 North Macedonia
2023/03/31_09:17:19.6 44.42 N 21.99 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/03/31_04:56:57.7 45.05 N 23.10 E M=2.2 Romania
2023/03/30_20:26:13.3 47.71 N 16.02 E M=4.1 Austria
2023/03/30_19:23:01.1 34.50 N 25.33 E M=4.5 Crete, Greece
2023/03/30_15:00:38.9 40.94 N 20.03 E M=3.2 Albania
2023/03/30_14:21:42.6 41.78 N 22.20 E M=3.0 North Macedonia
2023/03/30_13:34:29.6 45.08 N 22.98 E M=2.7 Romania
2023/03/30_10:13:51.5 44.16 N 22.21 E M=1.8 Serbia Bor
2023/03/30_07:13:04.2 43.14 N 20.41 E M=1.7 Serbia Novi Pazar
2023/03/29_16:47:17.0 38.99 N 36.08 E M=4.2 Turkey
2023/03/29_16:09:58.7 45.48 N 25.92 E M=3.0 Romania
2023/03/29_13:48:24.6 45.09 N 23.11 E M=2.8 Romania
2023/03/29_09:51:24.4 44.43 N 21.98 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/03/29_09:05:31.8 43.12 N 19.76 E M=2.1 Montenegro
2023/03/29_02:34:33.0 41.77 N 22.17 E M=2.4 North Macedonia
2023/03/29_01:38:25.7 41.76 N 22.18 E M=2.4 North Macedonia
2023/03/29_00:41:36.3 41.89 N 22.09 E M=3.3 North Macedonia
2023/03/28_21:52:45.8 41.72 N 14.68 E M=4.7 Southern Italy
2023/03/28_12:47:20.3 44.19 N 19.03 E M=2.6 Bosnia and Herzegovina
2023/03/28_11:30:50.5 42.68 N 24.03 E M=2.0 Bulgaria
2023/03/28_10:19:57.4 43.48 N 21.32 E M=2.1 Serbia Aleksandrovac
2023/03/28_09:18:25.2 41.18 N 142.78 E M=5.9 Hokkaido, Japan Region
2023/03/28_06:18:13.5 43.49 N 21.33 E M=2.4 Serbia Aleksandrovac
2023/03/28_03:45:54.6 43.50 N 19.88 E M=1.7 Serbia Nova Varoš
2023/03/27_22:19:17.6 8.30 S 158.97 E Mw(mB)=6.2 Solomon Islands
2023/03/27_21:52:39.1 43.51 N 19.93 E M=2.7 Serbia Nova Varoš
2023/03/27_15:36:05.5 44.42 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/03/27_14:35:20.8 38.13 N 36.54 E M=4.5 Turkey
2023/03/27_04:59:25.7 43.99 N 19.17 E M=2.5 Bosnia and Herzegovina
2023/03/26_23:35:25.7 41.83 N 14.22 E M=3.2 Southern Italy
2023/03/26_20:20:51.6 40.41 N 20.77 E M=2.9 Albania
2023/03/26_15:04:14.5 38.26 N 141.45 E M=5.4 Near East Coast of Honshu, Japan
2023/03/26_11:38:52.8 44.42 N 21.97 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/03/26_11:10:53.8 44.14 N 22.20 E M=1.7 Serbia Bor
2023/03/25_19:27:07.0 45.10 N 23.09 E M=2.4 Romania
2023/03/25_19:13:32.5 32.42 N 47.62 E M=4.6 Iran-Iraq Border Region
2023/03/25_18:13:10.8 29.33 N 51.42 E M=4.6 Southern Iran
2023/03/25_14:00:11.2 44.42 N 21.99 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/03/25_13:34:05.8 44.45 N 21.94 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/03/25_13:17:34.1 44.15 N 22.18 E M=1.9 Serbia Bor
2023/03/25_11:02:31.4 44.15 N 22.17 E M=1.7 Serbia Bor
2023/03/25_09:28:16.2 44.43 N 21.97 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/03/25_04:39:35.8 37.99 N 37.17 E M=4.3 Turkey
2023/03/25_02:42:40.2 45.07 N 23.09 E M=2.0 Romania
2023/03/24_21:47:45.1 40.20 N 23.87 E M=3.3 Greece
2023/03/24_21:40:49.8 41.51 N 24.37 E M=2.4 Greece Bulgaria Border Region
2023/03/24_14:25:38.6 42.55 N 21.29 E M=1.7 Serbia Gnjilane
2023/03/24_13:53:19.5 44.15 N 22.15 E M=1.7 Serbia Bor
2023/03/24_13:46:24.6 44.45 N 21.94 E M=1.6 Serbia Majdanpek
2023/03/24_13:10:37.3 38.04 N 37.79 E M=4.3 Turkey
2023/03/24_10:59:41.4 40.42 N 20.81 E M=3.5 Greece-Albania Border Region
2023/03/24_06:33:43.6 45.05 N 17.13 E M=3.6 Bosnia and Herzegovina
2023/03/24_04:25:35.2 30.02 N 141.98 E M=5.1 Southeast of Honshu, Japan
2023/03/24_03:41:42.6 45.07 N 23.11 E M=2.3 Romania
2023/03/24_03:16:09.1 36.41 N 49.80 E M=5.6 Western Iran
2023/03/24_00:39:58.0 37.92 N 36.37 E M=4.6 Turkey
2023/03/23_23:01:38.6 45.06 N 23.01 E M=2.4 Romania
2023/03/23_12:07:40.6 44.42 N 21.94 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/03/23_11:26:02.0 44.13 N 22.12 E M=1.9 Serbia Bor
2023/03/23_09:49:08.1 44.16 N 22.21 E M=1.8 Serbia Bor
2023/03/23_09:45:37.7 44.44 N 21.98 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/03/23_09:27:04.7 44.46 N 21.98 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/03/23_09:19:57.0 37.91 N 36.48 E M=5.2 Turkey
2023/03/23_08:05:33.0 40.42 N 20.73 E M=3.0 Albania
2023/03/23_06:37:01.6 41.46 N 14.96 E M=2.9 Southern Italy
2023/03/23_05:45:10.1 37.69 N 38.51 E M=4.5 Turkey
2023/03/23_04:21:27.5 40.41 N 20.76 E M=2.9 Albania
2023/03/23_03:30:41.1 40.40 N 20.73 E M=4.1 Albania
2023/03/23_03:24:13.5 45.06 N 22.99 E M=2.1 Romania
2023/03/23_03:10:05.3 40.42 N 20.82 E M=3.0 Greece-Albania Border Region
2023/03/23_02:22:46.9 40.42 N 20.82 E M=3.7 Greece-Albania Border Region
2023/03/23_02:09:35.6 40.42 N 20.76 E M=4.1 Albania
2023/03/23_01:54:17.2 40.42 N 20.76 E M=3.4 Albania
2023/03/23_01:43:19.8 40.41 N 20.73 E M=4.7 Albania
2023/03/23_00:52:58.5 41.09 N 20.08 E M=2.0 Albania
2023/03/23_00:17:28.5 4.34 S 143.98 E M=5.5 New Guinea, Papua New Guinea
2023/03/23_00:08:06.0 45.06 N 22.94 E M=2.3 Romania
2023/03/22_23:31:54.5 19.32 N 120.96 E M=5.4 Philippine Islands Region
2023/03/22_20:07:45.5 39.45 N 70.02 E M=5.8 Tajikistan
2023/03/22_20:04:04.9 40.46 N 23.32 E M=2.9 Greece
2023/03/22_19:43:30.7 37.81 N 37.73 E M=4.4 Turkey
2023/03/22_16:00:10.6 23.32 S 66.43 W Mw(mB)=6.4 Jujuy Province, Argentina
2023/03/22_13:44:58.6 45.10 N 23.05 E M=2.3 Romania
2023/03/22_13:23:43.1 44.15 N 22.19 E M=1.8 Serbia Bor
2023/03/22_10:57:48.2 44.46 N 21.90 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/03/22_10:38:51.3 37.63 N 54.66 E M=5.1 Turkmenistan-Iran Border Region
2023/03/22_09:12:08.5 44.42 N 21.93 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/03/22_07:36:57.6 40.24 N 143.10 E M=5.5 Off East Coast of Honshu, Japan
2023/03/22_07:44:00.7 37.76 N 20.68 E M=4.1 Ionian Sea
2023/03/22_04:51:06.5 45.27 N 25.39 E M=3.0 Romania
2023/03/21_23:08:34.9 45.09 N 22.99 E M=2.2 Romania
2023/03/21_21:46:34.7 43.14 N 19.78 E M=2.1 Montenegro
2023/03/21_20:41:12.1 29.13 N 43.48 W M=4.8 Northern Mid Atlantic Ridge
2023/03/21_16:47:06.8 36.63 N 70.91 E Mw(mB)=7.0 Hindu Kush Region, Afghanistan
2023/03/21_16:38:33.9 45.06 N 23.06 E M=2.8 Romania
2023/03/21_15:59:19.1 44.43 N 21.97 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/03/21_15:06:37.7 45.07 N 23.06 E M=3.0 Romania
2023/03/21_12:14:42.7 45.07 N 22.99 E M=2.1 Romania
2023/03/21_09:40:08.8 44.15 N 22.17 E M=1.6 Serbia Bor
2023/03/21_08:41:18.2 44.41 N 21.95 E M=1.8 Serbia Majdanpek
2023/03/21_08:17:42.0 45.03 N 23.14 E M=2.9 Romania
2023/03/21_04:07:08.8 41.53 N 24.33 E M=2.3 Bulgaria
2023/03/21_03:41:16.9 45.11 N 23.03 E M=1.8 Romania
2023/03/21_03:11:30.2 38.80 N 21.25 E M=3.7 Greece
2023/03/21_01:58:05.4 38.69 N 21.07 E M=3.5 Greece
2023/03/21_00:20:15.5 39.00 N 21.09 E M=4.5 Greece
2023/03/21_00:09:43.8 39.01 N 21.23 E M=2.8 Greece
2023/03/20_23:24:53.6 51.59 N 168.97 W M=5.3 Fox Islands, Aleutian Islands
2023/03/20_23:34:09.2 45.06 N 23.09 E M=2.6 Romania
2023/03/20_20:39:09.3 45.08 N 23.09 E M=2.0 Romania
2023/03/20_20:30:28.6 45.00 N 23.05 E M=2.0 Romania
2023/03/20_20:05:13.8 43.37 N 18.33 E M=2.8 Bosnia and Herzegovina
2023/03/20_18:40:01.1 45.12 N 23.01 E M=1.9 Romania
2023/03/20_17:39:25.5 45.09 N 23.06 E M=2.4 Romania
2023/03/20_17:34:34.9 45.11 N 22.93 E M=1.7 Romania
2023/03/20_15:17:33.1 45.08 N 22.95 E M=2.9 Romania
2023/03/20_14:34:45.2 43.24 N 21.68 E M=1.8 Serbia Prokuplje
2023/03/20_14:20:24.7 45.13 N 23.08 E M=2.2 Romania
2023/03/20_14:17:49.8 45.08 N 23.08 E M=2.0 Romania
2023/03/20_14:02:15.0 45.08 N 23.18 E M=4.8 Romania
2023/03/20_11:35:53.0 45.13 N 23.12 E M=2.4 Romania
2023/03/20_11:19:27.9 44.15 N 22.20 E M=1.9 Serbia Bor
2023/03/20_11:13:25.9 44.43 N 21.96 E M=1.7 Serbia Majdanpek
2023/03/20_10:51:02.5 44.14 N 22.15 E M=2.0 Serbia Bor
2023/03/20_10:46:51.7 44.45 N 21.96 E M=1.9 Serbia Majdanpek
2023/03/20_09:21:44.9 44.42 N 21.96 E M=2.0 Serbia Majdanpek
2023/03/20_04:10:11.4 42.77 N 20.44 E M=2.3 Serbia Peć
2023/03/20_01:59:19.2 35.54 N 140.79 E M=4.8 Near East Coast of Honshu, Japan
2023/03/19_23:51:48.2 41.51 N 24.36 E M=2.8 Greece Bulgaria Border Region
2023/03/19_23:05:06.5 63.40 N 158.23 E M=4.8 Eastern Siberia, Russia
2023/03/19_20:19:24.3 39.57 N 22.26 E M=3.0 Greece
2023/03/19_19:16:21.0 45.20 N 23.12 E M=1.9 Romania
2023/03/19_18:41:50.6 39.76 N 22.21 E M=3.2 Greece
2023/03/19_15:06:27.8 59.84 N 152.36 W